Lia kolero longe daŭris.


Li estas hodiaŭ en kolera humoro.Li koleras kaj insultas.Li fermis kolere la pordon.
Lia filo mortis kaj estas nun malviva.La korpo estas morta, la animo estas senmorta.
Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon.Li parolas, kaj lia parolo fluas dolĉe kaj agrable.Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole.
Li estas bona parolanto.
Starante ekstere, li povis vidi nur la eksteran flankon de nia domo.Li loĝas ekster la urbo.La ekstero de tiu ĉi homo estas pli bona, ol lia interno.Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro.
Kia granda brulo! kio brulas?
Ligno estas bona brula materialo.
La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega.
Ĉu li donis al vi jesan respondon aŭ nean?Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron.La birdo ne forflugis: ĝi nur deflugis de la arbo, alflugis al la domo kaj surflugis sur la tegmenton.
Por ĉiu aĉetita funto da teo tiu ĉi komercisto aldonas senpage funton da sukero.Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.


Li portas rozokoloran superveston kaj teleroforman ĉapelon.
En mia skribotablo sin trovas kvar tirkestoj.
Liaj lipharoj estas pli grizaj, ol liaj vangharoj.


memorumemorumemoru