Fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta senmove.Promenante sur la strato, mi falis.
Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto, kaj Jozefo estas la batato.Al homo, pekinta senintence, Dio facile pardonas.Trovinte pomon, mi ĝin manĝis.La falinta homo ne povis sin levi.Ne riproĉu vian amikon, ĉar vi mem plimulte meritas riproĉon; li estas nur unufoja mensoginto, dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto.La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas.Venu, ni atendas vin, Savonto de la mondo.En la lingvo "Esperanto", ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo.


Aŭgusto estas mia plej amata filo.Mono havata, estas pli grava ol havita.


Pasero kaptita, estas pli bona ol aglo kaptota.La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj.Li venis al mi tute ne atendite.Homo kiun oni devas juĝi, estas juĝoto.

memorumemorumemoru