Li amas min, sed mi lin ne amas.Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi.Diru al mi vian nomon.Ne skribu al mi tiajn longajn leterojn.Venu al mi hodiaŭ vespere.Mi rakontos al vi historion.Ĉu vi diros al mi la veron? La domo apartenas al li.Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato.Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn; mi ankaŭ tre amas iliajn (infanojn).

Montru al ili vian novan veston.Mi amas min mem, vi amas vin mem, li amas sin mem, kaj ĉiu homo amas sin mem.mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli ol sin mem.Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas.miaj fratoj havis hodiaŭ gastojn; post la vespermao, niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo, kaj akompanis ilin ĝis ilia domo.Mi jam havas mian ĉapelon; nun serĉu vi vian.Mi lavis min en mia ĉambro, kaj ŝi lavis sin en sia ĉambro.La infano serĉis sian pupon; mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo.Oni ne forgesas facile sian unuan amon.

memorumemorumemoru