Mi havas centon da pomoj.Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj.Mi aĉetis dekduon (aŭ dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da forkoj.Mil jaroj (aŭ milo da jaroj) faras miljaron.Unue, mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due, mi dankas vin por la prunto; trie, mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.Por ĉiu tago, mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago, mi ricevis duoblan pagon, tio estas dek frankojn.Kvinoble sep estas tridek kvin.Tri estas duono de ses.Ok estas kvar kvinonoj de dek.Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono de jaro.Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope.

Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.Por miaj kvar infanoj, mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj.Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.memorumemorumemoru