-aĉ=przyrostek-pogarda obiektywna
-ad=przyrostek-trwanie czynności
-ajn=byle (-kolwiek)
-aĵ=przyrostek-przedmiot, produkt
-an=przyrostek-członek
-ar=przyrostek-zbiór, kompleks
-ĉj=przyrostek-zdrobnienie męskie
-ebl=przyrostek-zdatny, dający się
-ec=przyrostek-cecha, przymiot
-eg=przyrostek-powiększenie
-ej=przyrostek-miejsce
-em=przyrostek-skłonny do
-end=przyrostek-konieczny do
-er=przyrostek-część całości
-esk=przyrostek-podobny, w rodzaju
-et=przyrostek-zmniejszenie
-i=przyrostek-nazwa kraju
-id=przyrostek-potomek
-ig=przyrostek-czynić czymś
-iĝ=przyrostek-stawać się czymś
-il=przyrostek-narzędzie, przyrząd
-in=przyrostek-rodzaj żeński
-ind=przyrostek-godzien, wart
-ing=przyrostek-obsada, pochwa
-ist=przyrostek-zawód, zwolennik
-iv=przyrostek-zdolność do
-iz=przyrostek-pokryć czymś
-manka=bez
-nj=przyrostek-zdrobnienie żeńskie
-obl=przyrostek-liczebniki wielorakie
-on=przyrostek-liczebniki ułamkowe
-op=przyrostek-liczebniki zbiorowe
-uj=przyrostek-naczynie, drzewo
-ujo=bańka (naczynie)
-ujo=basen (naczynie)
-ul=przyrostek-osobnik
-um=przyrostek-uniwersalny
a-bombo=bomba atomowa
a-vorto=przymiotnik
abaĵuro=abażur
abako=abak
abako=abakus (liczydło)
abako=liczydło
abako=nomogram
abandoni=ewakuować (opuścić)
abandoni=opuścić
abandoni=porzucić
abandono=opuszczenie
abata=opacki
abateco=jurysdykcja opata
abateco=opactwo
abatejo=klasztor żeński
abatejo=opactwo
abatino=abatysa (siostra przełożona)
abatino=humenia
abatino=humenica
abatino=ihumenia
abatino=ksieni
abatiso=zapora
abatiso=zasiek
abatiso=zasieki
abato=archimandryta
abato=humen
abato=humion
abato=ihumen
abato=opat
abdikanto=abdykujący
abdikebla=do abdykacji
abdikebla=zrzekalny
abdiki=abdykować
abdiki=zrzec się
abdiko=abdykacja
abdiktigi=detronizować
abdiktigo=detronizacja
abdomena=abdominalny
abdomena=brzuszny
abdomeno=brzuch (odwłok)
abdomeno=odwłok
abdukcia=odwodzący - o mięśniu
abdukcii=porwać
abdukcii=uprowadzić
abdukcio=porwanie
abdukcio=uprowadzenie
abduktado=porwanie
abduktado=uprowadzenie
abdukti=porwać
abdukti=uprowadzić
abdukto=porwanie
abdukto=uprowadzenie
abduktoro=abduktor (mięsień)
abduktoro=mięsień odwodzący
abduktoro=porywacz
Abdulo=Abdul
Abdulo=Abdullach
abela=abelowy (mat.)
abela=przemienny
abela=pszczeli
abela kriterio=kryterium Abela
abelbredado=bartnictwo
abelbredado=pszczelarstwo
abelbredisto=bartnik
abelbredisto=pszczelarz
abelĉelo=komórka pszczela
abeldomo=ul
abeleja=pszczelarski
abelejo=pasieka
abelejo=ul
abelĝardeno=pasieka
abelisto=bartnik
abelisto=pszczelarz
abelkesto=ul
abelkorbo=ul
abelkulturado=bartnictwo
abelkulturado=pszczelarstwo
abelkulturo=bartnictwo
abelkulturo=pszczelarstwo
abelmanĝulo=żołna
abelo=pszczoła
abelreĝino=królowa pszczół
abelreĝino=pszczoła matka
abelŝedo=ul
abelujo=barć
abelujo=ul
abelujoforma=ulowaty
abelujoforma=w kształcie ula
abelvakso=wosk pszczeli
abelveneno=jad pszczeli
aberacia=nietypowy
aberacia=odbiegający od normy
aberacia=zmutowany
aberacio=aberracja (odchylenie, zboczenie)
aberacio=dewiacja (odchylenie)
aberacio=odchylenie
aberacio=zboczenie
aberi=odbiegać od normy
aberi=zbaczać
abieto=choinka
abio=jodła
abiogenezo=abiogeneza (samorództwo)
abiogenezo=samorództwo
abiotika=abiotyczny
abiotika=nieożywiony
abisena=abisyński
Abisenio=Abisynia
abiseno=Abisyńczyk
Abisenujo=Abisynia
abisma=bezdenny (przepaścisty)
abisma=niezgłębiony (przepastny)
abisma=przepastny
abisma=przepaścisty
abismo=bezdeń
abismo=czeluść (przepaść)
abismo=głębia, głębina
abismo=otchłań
abismo=przepaść
abiturienta diplomo=świadectwo dojrzałości
abiturienta ekzameno=matura
abituriento=abiturient (maturzysta)
abituriento=absolwent
abituriento=maturzysta
abĵuri=odwoływać pod przysięgą
abĵuri=wyrzekać się uroczyście
abĵuro=abiuracja
abĵuro=odstąpienie od przekonań
abĵuro=odwołanie poglądów
abĵuro=wyrzeczenie się
ablacio=ablacja
ablacio=usunięcie warstwy
ablaktaciado=odstawienie dziecka od piersi
ablaktacio=odstawienie dziecka od piersi
ablativa=ablatywny
ablativo=narzędnik
abnegacianto=wyrzekający się
abnegacio=abnegacja
abnegacio=samozaprzeczenie
abnegacio=wyrzeczenie się czegoś
abnegaciulo=abnegat
abnorma=nienormalny
abnormeco=nienormalność
aboco=abecadło
aboco=alfabet
abocolibro=elementarz
abolanto=likwidator
abolanto=obalacz
abolebla=możliwy do obalenia
aboli=likwidować
aboli=obalić
aboli=unieważniać
aboli=znosić
abolicii=likwidować
abolicii=obalić
abolicii=uchylić
abolicii=umorzyć
abolicii=znieść
abolicii=znosić
aboliciismo=abolicjonizm
aboliciisto=abolicjonista
abolicio=abolicja
abolicio=likwidacja
abolicio=zniesienie
abolicionismo=abolicjonizm
abolicionisto=abolicjonista
abolismo=abolicja
abolismo=likwidacja
abolismo=zniesienie
abolisto=abolicjonista
abolo=abolicja
abolo=anulowanie
abolo=likwidacja
abolo=unieważnienie
abolo=zniesienie
abomena=brzydki (odrażający, wstrętny)
abomena=obmierzły
abomena=obrzydliwy
abomena=odrażający
abomena=ohydny
abomena=okropny
abomena=szkaradny
abomena=wstrętny
abomenaĵo=obrzydliwość
abomenaĵo=okropność
abomenaĵo=okrucieństwo
abomenaĵo=potworność
abomenaĵo=rzecz obrzydliwa
abomenaĵo=rzecz odrażająca
abomenanto=obrzydliwiec
abomenanto=osobnik odrażający
abomengusta=obrzydliwy
abomeni=brzydzić się
abomeni=mieć wstręt
abomeni=nienawidzić
abomenigi=brzydzić
abomenigi=obrzydzać
abomenigi=zohydzać
abomeninda=obrzydliwy
abomeninda=odrażający
abomeninda=okropny
abomenindaĵo=okropność
abomenindaĵo=okrucieństwo
abomenindaĵo=potworność
abomenindaĵo=rzecz obrzydliwa
abomenindaĵo=rzecz odrażająca
abomenindeco=obrzydliwość
abomenindeco=okropność
abomeno=abominacja
abomeno=antypatia (odraza)
abomeno=awersja
abomeno=nienawiść
abomeno=obrzydzenie
abomeno=odraza
abomeno=wstręt
abonado=abonament (abonowanie)
abonado=abonowanie
abonanto=abonent
abonebla=dostępny w prenumeracie
abonento=abonent
aboni=abonować
aboni=prenumerować
aboni=subskrybować
abono=abonament
aborigena=aborygeński
aborigena=autochtoniczny
aborigena=oryginalny
aborigena=pierwotny
aborigena=rdzenny
aborigena=tubylczy
aborigeneco=pierwotność
aborigeneco=rdzenność
aborigeno=aborygen
aborigeno=autochton
aborigeno=tubylec
aborta=nieudany
aborta=przerwany
aborta=zarzucony
abortaĵo=poroniony płód
aborteco=aborcyjność
aborti=poronić
abortigi=poronić
abortigi=przerwać
abortigi=usuwać ciążę
abortigilo=narzędzie do usuwania płodu
abortigilo=środek na poronienie
abortigisto=aborcjonista
abortigisto=osoba dokonująca aborcji
abortigisto=zwolennik aborcji
abortigo=poronienie
abortigo=przerwa
abortigo=zakończenie
abortito=poroniony płód
aborto=aborcja (poronienie)
aborto=poronienie
aborto=przerwa
aborto=zakończenie
abrada=drażniący
abrada=irytujący
abrada=ścierny
abradaĵo=środek ścierny
abradi=obcierać
abradi=ścierać
abradi=zdzierać
abradi=zeskrobywać
abrado=otarcie
abrado=ścieranie
abrado=ścieranie się
abrado=zdzieranie
abrahama=Abrahama
Abrahamo=Abraham
abrakadabro=abrakadabra
abrakadabro=czary mary
abrazia=powodujący abrazję
abrazii=irytować
abrazii=obcierać
abrazii=ścierać
abrazii=zdzierać
abrazii=zeskrobywać
abrazio=abrazja
abreviacio=abrewiacja
abreviacio=skrót
abrikotarbo=drzewo morelowe
abrikotfloro=kwiat moreli
abrikotfolio=liść moreli
abrikoto=morela
abrikotujo=drzewo morelowe
abrogacia=anulowany
abrogacia=uchylony
abrogacia=unieważniony
abrogacianto=osoba uchylająca
abrogacianto=osoba unieważniająca
abrogacii=uchylać
abrogacii=unieważniać
abrogacio=anulowanie
abrogacio=uchylenie
abrogacio=unieważnienie
abrotano=boże drzewko
abrotano=drzewko boże
abrupta=gwałtowny
abrupta=nagły
abrupta=stromy
abrupta=urwisty
abruptaĵo=urwisko
abrupteco=gwałtowność
abrupteco=nagłość
abrupteco=szorstkość
abruptulo=gwałtownik
abruptulo=narwaniec
abruptulo=nerwus
abscesa=ropiejący
abscesa=zaropiały
abscesa=zropiały
abscesdento=ząb ropiejący
abscesi=gnoić się
abscesi=jątrzyć się
abscesi=ropieć
abscesigi=jątrzyć (wywołać ropienie)
absceso=absces
absceso=ropień
absceso=wrzód
absciso=abscysa
absciso=odcięta
absciso=współrzędna x
absid=apsyda
absida=apsydalny
absida=apsydowy
absido=absyda
absido=apsyda
absinta=piołunowy
absinta=wstrzemięźliwy
absinta=z umiarem
absinta=znający miarę
absintaĵo=absynt
absintaĵo=piołunówka
absintlikvoro=piołunówka
absinto=absynt
absinto=piołun
absoluta=absolutny
absoluta=bezwarunkowy (bezwzględny)
absoluta=bezwzględny
absoluta=konieczny
absoluta adreso=adres bezwzględny (inf.)
absoluta aŭdo=słuch absolutny
absoluta ekstremumo=ekstremum absolutne (mat.)
absoluta valoro=moduł
absoluta valoro=wartość bezwzględna
absolute=bezwzględnie
absolute konverĝa=bezwzględnie zbieżny
absolute ne=bynajmniej
absoluteco=niepodważalność
absoluteco=zupełność
absolutismo=absolutyzm
absolutismo=autokracja
absolutismo=despotyzm
absolutismo=doktryna predestynacji
absolutisto=absolutysta
absoluto=absolut
absolutorio=absolutorium
absolva=rozgrzeszający
absolvanto=osoba rozgrzeszona
absolvatesto=absolutorium
absolvebla=możliwy do rozgrzeszenia
absolvi=darować winę
absolvi=odpuszczać
absolvi=odpuścić grzech
absolvi=rozgrzeszać
absolvi=rozgrzeszyć
absolvi=ułaskawić
absolvi=uniewinnić
absolvo=absolucja (odpuszczenie)
absolvo=łaska
absolvo=odpuszczenie
absolvo=rozgrzeszenie
absolvo=ułaskawienie
absolvo=uniewinnienie
absorba=absorbujący
absorba=pochłaniający
absorba=przyciągający uwagę
absorbi=absorbować
absorbi=chłonąć
absorbi=pochłaniać
absorbi=wchłaniać
absorbi=zaprzątać
absorbiĝi=zaabsorbować się
absorbiĝo=absorpcja
absorbiĝo=pochłanianie
absorbiteco=absorpcja
absorbiteco=pochłanianie
absorbo=absorpcja
absorbo=pochłanianie
abstemia=powściągliwy
abstemia=wstrzemięźliwy
abstemia=z umiarem
abstemia=znający miarę
abstemio=umiar
abstemio=wstrzemięźliwość
abstinado=abstynencja
abstinado=umiar
abstinado=wstrzemięźliwość
abstinanto=abstynent
abstinanto=niepijący
abstinema=powściągliwy
abstinema=wstrzemięźliwy
abstinema=z umiarem
abstinema=znający miarę
abstinemo=abstynencja
abstinemo=umiar
abstinemo=wstrzemięźliwość
abstinenco=abstynencja
abstinenco=umiar
abstinenco=wstrzemięźliwość
abstinenculo=abstynent
abstinenculo=niepijący
abstini=być abstynentem
abstini=powstrzymywać się
abstini=uprawiać abstynencję
abstini=zachowywać wstrzemięźliwość
abstino=abstynencja
abstino=umiar
abstino=wstrzemięźliwość
abstinulo=niepijący
abstrakta=abstrakcyjny
abstrakta=oderwany od rzeczywistości
abstrakta datumtipo=abstrakcyjny typ danych
abstrakta komputilo=abstrakcyjny komputer
abstraktado=abstrakcja
abstraktado=rzecz abstrakcyjna
abstraktaĵo=abstrakcja
abstraktaĵo=rzecz abstrakcyjna
abstrakteco=abstrakcja
abstrakteco=rzecz abstrakcyjna
abstrakti=abstrahować
abstrakto=abstrakcja
abstrakto=rzecz abstrakcyjna
absurda=absurdalny
absurda=bezsensowny
absurda=bzdurny (niedorzeczny)
absurda=niedorzeczny
absurdaĵo=bzdura
absurdaĵo=rzecz absurdalna
absurdaĵoj=androny (niedorzecznosci)
absurdeco=absurdalność
absurdeco=niedorzeczność
absurdo=absurd
absurdo=brednia (niedorzeczność)
absurdo=niedorzeczność
absurdo=nonsens
abunda=bogaty (obfity)
abunda=brzemienny (obfity)
abunda=bujny (obfity)
abunda=dostatni (obfity)
abunda=obciążony
abunda=obfity
abunda=rzęsisty
abunda=sowity
abunda=suty
abunda=w dużej ilości
abunda=wystarczający
abunda=zasobny
abunde=obficie
abunde=pod dostatkiem
abunde=w bród
abunde=wbród
abundeco=bogactwo (obfitość)
abundeco=dostatek
abundeco=obfitość
abundeco=urodzaj
abundeco=zatrzęsienie
abundi=być obfitym
abundi=mnożyć się
abundi=obfitować
abundi=plenić się
abundi=występować obficie
abundo=bogactwo (obfitość)
abundo=dostatek
abundo=obfitość
abutmento=filar
abutmento=linia graniczna
abutmento=miedza
abutmento=miejsce przylegania
abutmento=podpora
abutmento=podpora budynku
abutmento=przypora
abutmento=styk
abutmento=wspornik
acerba=gryzący
acerba=kostyczny.
acerba=zgryźliwy
acerba=zjadliwy
acerbeco=cierpkość
acerbeco=zgryźliwość
acerbeco=zjadliwość
acero=jawor, jawór
acero=klon
aceta=kwaśny
aceta=o smaku octu
aceta=octowy
aceta=podobny do octu
acetabula=panewkowy
acetabula=przyssawkowy
acetabulo=panewka
acetabulo=przyssawka
acetacido=kwas octowy
acetaldehido=aldehyd octowy
acetatigi=napełniać acetylenem
acetato=octan
acetigi=poddawać fermentacji octowej
acetigi=ulegać fermentacji octowej
acetigo=fermentacja octowa
acetila=acetylowy
acetileno=acetylen
acetili=napełniać acetylenem
acetilizi=napełniać acetylenem
acetilo=acetyl
acetilsalicila acido=kwas acetylosalicylowy
acetilsalicilatacido=kwas acetylosalicylowy
aceto=kwas octowy
aceto=ocet
acetometro=octometr
acetona=acetanowy
acetono=aceton
acida=gryzący
acida=kwasowy
acida=kwaśny
acida=zsiadły
acida indico=liczba kwasowa
acida vino=wino wytrawne
acidaĵo=kwas
acidbano=kąpiel w kwasie
acide=kwaśnie
acide=sarkastycznie
acide=zgryźliwie
acideco=kwasota
acideco=kwasowość
acideco=odczyn kwaśny
acideco=sarkazm
acideco=zgryźliwość
acideta=kwaskowaty
acidetigi=podkwaszać
acidetigo=podkwaszanie
acidigebla=kwasorodny
acidigi=kisić
acidigi=przemieniać w kwas
acidigi=zakwaszać
acidigo=kwaszenie
acidigo=przemiana w kwas
acidigo=zakwaszanie
acidiĝi=kisnąć
acidiĝi=kwaśnieć
acidiĝi=skwaśnieć
acidimetrio=acydymetria
acidimuna=kwasoodporny
acidizi=dodać kwasu do
acidmezurado=acydymetria
acidnombro=liczba kwasowa
acido=kwas
acidometrio=acydymetria
acidometro=acidometer
acidometro=pehametr
acidoza=kwasiczny
acidozo=acydoza
acidozo=kwasica
acidozo=kwasota
acidozo=zatrucie kwasem
acidpluvo=kwaśny deszcz
acidrezista=kwasoodporny
acidsalo=kwaśna sól
acidujo=pojemnik na kwas
acikla=acykliczny
acikla=bezcyklowy
acikla=niecykliczny
acina=groniasty
acina=pęcherzykowaty
acino=owocek
acino=pęcherzyk
acinoforma=w kształcie pęcherzyków
acinoza=groniasty
acinoza=pęcherzykowaty
aĉa=wstrętny
aĉe=licho
aĉe!=be! (brzydko!fe!)
aĉe!=fe!
aĉetadi amase=skupywać
aĉetado=skup
aĉetado=zakup
aĉetaĵo=sprawunek
aĉetanto=kupiec
aĉetanto=kupujący
aĉetanto=nabywca
aĉetĉareto=koszyk (w sklepie)
aĉetebla=pokupny
aĉeti=kupować
aĉetisto=kupiec
aĉetisto=kupujący
aĉetisto=nabywca
aĉeto=kupno
aĉeto=zakup
aĉiĝi=upodlić się
aĉiĝi=zruinować się
aĉulo=próżniak
aĉulo=tramp
aĉulo=włóczęga
Ada=język programowania Ada (inf.)
adaĝa=wolny w muzyce
adaĝe=wolno w muzyce
adaĝete=wolniutko w muzyce
adaĝo=adagio
adaĝo=tempo adagio
adaĝo=tempo wolne
Adalberto=Wojciech
adama=Adama
Adamo=Adam
adampomo=grdyka (jabłko Adama)
adampomo=jabłko Adama
adapta=adaptacyjny
adapta=przystosowalny
adaptado=adaptacja
adaptado=przystosowanie
adaptado=przystosowywanie
adaptaĵo=adaptacyjność
adaptaĵo=przystosowalność
adaptaĵo=przystosowanie
adaptebla=adaptacyjny
adaptebla=dostosowalny
adaptebla=przystosowalny
adaptebleco=adaptacyjność
adaptebleco=przystosowalność
adaptebleco=przystosowanie
adapti=adaptować
adapti=dopasowywać
adapti=dostosować
adapti=dostosowywać
adapti=przerabiać coś dla czegoś
adapti=przystosowywać coś do czegoś
adapti=zastosować
adaptiĝemo=adaptacyjność
adaptiĝemo=przystosowalność
adaptiĝemo=przystosowanie
adaptiĝi=dostosować się
adaptiĝi=przystosować się
adaptiĝi=zaadaptować się
adaptiĝo=adaptacja
adaptiĝo=adaptacyjność
adaptiĝo=dostrojenie
adaptiĝo=korekta
adaptiĝo=poprawka
adaptiĝo=przystosowalność
adaptiĝo=przystosowanie
adaptiĝo=regulacja
adaptiĝo=ustawienie
adaptilo=adapter
adaptilo=karta
adaptilo=karta komputerowa
adaptilo=kontroler
adaptilo=sterownik
adaptilo=sterownik urządzenia
adaptiteco=przystosowalność
adapto=adaptacja
adapto=adaptacyjność
adapto=przystosowalność
adapto=przystosowanie
adapto=przystosowywanie
adapto=zastosowanie
adekvata=adekwatny
adekvata=odpowiedni
adekvata=stosowny
adekvata=właściwy
adekvateco=adekwatność
adekvateco=dostateczność
adekvateco=odpowiedniość
adekvateco=stosowność
Adelaido=Adelajda
Adelo=Adela
adeneca=nosowy
adenektomio=usunięcie gruczołu
adenino=adenina
adenoida=adenoidalny
adenoida=gruczołowaty
adenoida=limfatyczny
adenoido=adenoid
adenoido=migdałek gardłowy
adenomo=gruczolak
adenovirusa=adenowirusowy
adenoviruso=adenowirus
adenozino=adenozyna
adepto=adept
adepto=stronnik
adepto=zwolennik
adhera=kleisty
adhera=przylegający
adhera=przyległy
adhera=przywierający
adhera rubando=przylepiec
adheraĵo=domknięcie
adhereco=kleistość
adhereco=przestrzeganie zasad
adhereco=przyleganie
adhereco=przyległość
adhereco=przywieranie
adherema=kleisty
adherema=przyległy
adheremo=kleistość
adheremo=przyległość
adherenzo=klej
adherenzo=lepidło
adherenzo=spoidło
adheri=lgnąć
adheri=przestrzegać zasad
adheri=przylegać
adheri=przystać
adheri=przywierać
adherigaĵo=klej
adherigaĵo=lepidło
adherigaĵo=spoidło
adhero=przestrzeganie zasad
adhero=przyleganie
adhero=przywieranie
adherumi=przestrzegać zasad
adherumi=przylegać
adherumi=przywierać
adherumo=przyleganie
adhezio=przyczepność
adi=kontynuować
adiabata=adiabatyczny
adiabata=atermiczny
adiabato=adiabata
adianto=złotowłos
adiaŭ=do widzenia
adiaŭ=żegnaj
adiaŭ!=adieu!
adiaŭ!=cześć!
adiaŭ!=czołem!
adiaŭi=wylogować się
adiaŭi=żegnać
adiaŭi=żegnać się
adiaŭo=pożegnanie
adiaŭo=wylogowanie się
adici=sumować
adici=zliczać
adicia=addytywny
adicia grupo=grupa addytywna (mat.)
adiciato=drugi składnik dodawania (mat.)
adiciato=składnik sumy
adiciato=sumowaćaddend
adiciebla=addytywny
adicieska simbolo=operator dodawania
adicieska simbolo=symbol dodawania
adicieska simbolo=znak dodawania
adicii=dodać, dodawać (mat.)
adicii=dodawać
adicii=dodawać matematycznie
adicii=podsumować
adicii=sumować
adicii=sumowaćaddend
adicii=zliczać
adiciilo=sumator
adiciita=dodany
adicimaŝino=kalkulator
adicimaŝino=maszyna dodająca
adicimaŝino=sumator
adicio=dodanie
adicio=dodawanie (mat.)
adipa=otłuszczony
adipa=tłusty
adipeco=otłuszczenie
adipo=łój
adipo=tłuszcz zwierzęcy
Adis-Abebo=Addis Adeba
adisona malsano=choroba Addisona
adjektiva=przymiotnikowy
adjektiva=przymiotny
adjektivo=przymiotnik
adjekto=okolicznik
adjunkto=adiunkt
adjunkto=asystent
adjunkto=pomocnik
adjunkto=profesor kontraktowy
adjutanteco=adjutantura
adjutanteco=stanowisko adiutanta
adjutanto=adiutant
adjutanto=adjutant
adminiklo=poszlaka
adminiklo=uboczny fakt dowodowy
adminisracia=kierowniczy
adminisracia=zarządzający
administra=administracyjny
administra=egzekucyjny (zarządzający)
administra=kierowniczy
administra=zarządzający
administra aparato=aparat administracyjny
administraciejo=budynek administracji
administraciejo=miejsce przebywania zarządu
administracio=administracja
administracio=administrowanie
administracio=kierowanie
administracio=zarządzanie
administrado=administracja
administrado=administrowanie
administrado=kierowanie
administrado=zarządzanie
administrantaro=administracja (zarząd)
administranto=administrator
administranto=intendent
administranto=rządca
administranto=szafarz
administranto=zarządca
administranto=zawiadowca
administraro=członkowie administracji
administraro=dyrekcja (zarząd)
administraro=grupa zarządzająca
administraro=kierownictwo
administraro=zarząd
administratoro=administrator
administrejo=administracja (budynek)
administrejo=budynek administracji
administrejo=miejsce przebywania zarządu
administri=administrować
administri=kierować
administri=zagospodarować
administri=zarządzać
administristo=administrator
admiralaro=admiralicja
admiralaro=departament marynarki wojennej
admiralaro=ministerstwo marynarki
admiraleco=departament marynarki wojennej
admiraleco=ministerstwo marynarki
admiraledzino=admirałowa
admiraledzino=żona admirała
admiralejo=admiralicja (budynek)
admiralejo=departament marynarki wojennej
admiralejo=ministerstwo marynarki
admiralitato=admiralicja
admiralitato=departament marynarki wojennej
admiralitato=ministerstwo marynarki
admiralo=admirał
Admiraltoj=Wyspy Admiralicji
admiranto=wielbiciel
admiri=podziwiać
admiri=uwielbiać
admirinda=cudny, cudowny (godny podziwu)
admirinda=godny podziwu
admirinda=przecudny
admirinda=przepiękny
admirinda=prześliczny
admirinda=zachwycający
admirinda=zadziwiający
admirinda=znakomity
admiro=admiracja
admiro=podziw
admiro=zachwyt
admitanco=przewodność (pozorna)
admona=ostrzegawczy
admona=pouczający
admona=przestrzegający
admona=upominający
admonanto=osoba pouczająca
admonanto=osoba przestrzegająca
admonanto=osoba upominająca
admoni=gromić (napominać)
admoni=karcić
admoni=monitować
admoni=napominać
admoni=pouczać
admoni=przestrzegać kogoś
admoni=strofować
admoni=upominać
admono=admonicja
admono=bura (upomnienie)
admono=monit
admono=nagana
admono=napomnienie
admono=nauczka
admono=pouczenie
admono=przestroga
admono=reprymenda
admono=upomnienie
admono=wyrzut
adobo=adoba
adobo=budynek z suszonej cegły
adobo=cegła wysuszona na słońcu
adokso=piżmaczek wiosenny
adoleska=dojrzały
adoleska=młodzieńczy
adoleska=nastoletni
adoleskanteco=lata młodzieńcze
adoleskanteco=okres dorastania
adoleskanto=młodzieniec
adoleskanto=nastolatek
adoleskanto=wyrostek
adoleski=być w wieku dojrzałym
adoleski=podrastać
adoleskulo=młodzieniec
adoleskulo=nastolatek
Adolfo=Adolf
adolta=dorosły
adolta=pełnoletni
adolteco=dojrzałość (dorosłość)
adolteco=dorosłość
adolteco=pełnoletność
adolteco=wiek dojrzały
adolto=dorosły osobnik
adolto=pełnoletni osobnik
adonido=adonis
Adoniso=Adonis
adopta=adoptowany
adopta=przybrany
adoptanto=osoba adoptująca
adoptato=osoba adoptowana
adopte=przez adopcję
adoptebla=nadający się do adopcji
adoptebla=nadający się do przyjęcia
adopti=adoptować
adopti=przysposobić
adoptinto=rodzic przybrany
adoptito=dziecko adoptowane
adopto=obranie
adopto=przejęcie
adopto=przybranie
adopto=przyjęcie mody-zwyczaju
adopto=przysposobienie
adopto=przyswojenie sobie
adora=pełen uwielbienia
adoradi=uwielbiać
adorado=uwielbianie
adorado=uwielbienie
adoranto=adorator
adoranto=chwalca (wielbiciel)
adoranto=czciciel
adoranto=wielbiciel
adorataĵo=bożyszcze (rzecz ubóstwiana)
adori=adorować
adori=chwalić (uwielbiać)
adori=czcić (uwielbiać)
adori=uwielbiać
adori=wielbić
adorinda=godny uwielbienia
adorinda=rozkoszny
adorinda=uroczy
adorindeco=uwielbienie
adorkliniĝi=kłaniać się z szacunkiem
adoro=hołd (uwielbienie)
adoro=uwielbianie
adoro=uwielbienie
adrenalino=adrenalina
adrenalo=nadnercze
adresado=adresowanie
adresado=tryb adresowania
adresanto=adresant
adresaparato=maszyna adresująca
adresaro=adresowa książka
adresaro=baza adresowa
adresaro=książka adresowa
adresaro=lista adresowa
adresaro=spis adresów
adresato=adresat
adresato=odbiorca
adresatribuo=przypisanie adresu
adresbuso=magistrala adresowa
adresebla=adresowalny
adresetikedo=etykieta adresowa (inf.)
adresetikedo=etykieta adresu (inf.)
adresi=adresować
adresi=zaadresować
adresiga maŝino=automat adresujący (inf.)
adresigilo=automat adresujący (inf.)
adresilo=maszyna adresująca
adresilo=wskazanie
adresilo=wskaźnik
adresilo=zmienna wskazująca
adreslibro=baza adresowa (książka)
adreslibro=książka adresowa
adreslibro=spis adresów
adresmaŝino=maszyna adresująca
adresmetodo=sposób adresowania
adreso=adres
adresobuso=magistrala adresowa
adresparto=pole adresu
adrespresilo=maszyna adresująca
adresreĝistro=rejestr adresowy
adresspaco=przestrzeń adresowa
adressubstituo=adresowanie pośrednie (inf.)
adresulo=adresat
Adria Maro=Adriatyk
Adria Maro=Morze Adriatyckie
Adriano=Adrian
adriatika=adriatycki
Adriatiko=Adriatyk
Adriatiko=Morze Adriatyckie
adsorba=adsorbcyjny
adsorbado=adsorbcja
adsorbaĵo=adsorbat
adsorbanto=adsorbent
adsorbeco=adsorbcja
adsorbi=adsorbować
adsorbilo=adsorbent
adsorbo=adsorbcja
adstringa=gorzki
adstringa=pełen goryczy
adstringa=rozgoryczony
adstringe=ściągająco
adstringeco=działanie ściągające
adstringeco=ściąganie
adstringeco=uszczypliwość
adstringi=ściągać
adstringi=ściskać
adstringi=wiązać
adukcia=przywodzący kończynę
adukcii=przywodzić kończynę
adukcio=addukcja
adukcio=cytowanie argumentów
adukcio=cytowanie przykładów
adukcio=przytaczanie
adukcio=przywodzenie kończyny
adukti=przywodzić kończynę
aduktora=przywodzący kończynę
aduktoro=mięsień przywodzący
aduktoro=mięsień ściągający
adulado=czołobitność
adulado=lizusostwo
adulado=schlebianie
adulanto=pochlebca
adulario=adularia
adulema=czołobitny
adulema=pochlebczy
aduli=podlizywać się
aduli=schlebiać
adulta=cudzołożny
adultema=cudzołożny
adulterilo=środek rozcieńczający
adulti=cudzołożyć
adultintino=cudzołożnica
adultinto=cudzołożnik
adulto=cudzołóstwo
adulto=stosunek pozamałżeński
adulto=zdrada małżeńska
adultulino=cudzołożnica
adultulo=cudzołożnik
advaŭso=kolatorstwo
advaŭso=prawo do obsadzenia beneficjum
advekcio=adwekcja
adventa=czasu Adwentu
adventica=nieoczekiwany
adventica=przygodny
adventica=przypadkowy
adventica=zewnątrzpochodny
adventismo=adwentyzm
adventisto=Adwentysta Dnia Siódmego
adventiva=egzotycznego pochodzenia
adventiva=nieoczekiwany
adventiva=przygodny
adventiva=przypadkowy
adventiva=sprowadzony
adventiva=zawleczony
adventiva=zewnątrzpochodny
adventivulo=przybysz
advento=adwent
advento=nadejście
advento=przybycie
Advento=Przyjście Chrystusa
adverba=przysłówkowy
adverbeco=przysłówkowość
adverbigi=tworzyć przysłówki
adverbo=przysłówek
adversa=niekorzystny
adversa=nieprzychylny
adversa=nieprzyjazny
adversa=niesprzyjający
adversa=przeciwny
adversulo=adwersarz
adversulo=przeciwnik
advokata=adwokacki
advokata=obrończy
advokata=prawniczy
advokata profesio=adwokatura
advokataro=adwokatura
advokataro=palestra
advokateco=adwokatura
advokati=adwokatować
advokatiĝi=zostać przyjętym do palestry
advokato=adwokat
advokato=obrońca
advokato=obrońca sądowy
advokato=pełnomocnik
advokato=prawnik
advokato=rzecznik
adzo=ciosak
adzo=ciosło do obróbki drewna
adzo=łopatka czekana
adzo=toporek
aera=eteryczny (powietrzny)
aera=lotniczy
aera=napowietrzny
aera=powietrzny
Aera Defendo=Obrona Lotnicza
aera rezisto=opór powietrza
aeramaso=masa powietrza
aerarmeo=siły powietrzne
aeratako=atak lotniczy
aeratako=nalot powietrzny
aerbano=kąpiel powietrzna
aerbatalo=bitwa lotnicza
aerbatalo=bitwa powietrzna
aerbatalo=walka powietrzna
aerblovilo=dmuchawa powietrzna
aerblovilo=wentylator
aerblovisto=dmuchacz szkła w hucie
aerblovo=podmuch
aerblovo=przewiew
aerbremso=hamulec powietrzny
aercirkuligo=cyrkulacja powietrza
aercirkuligo=wymiana powietrza
aerdukto=aerodukt
aerdukto=trasa powietrzna
aereca=eteryczny
aereca=lotniczy
aereca=powietrzny
aereldukto=wylot powietrza
aerellasa vlavo=zawór upustowy
aerendukto=wlot powietrza
aerfiltrilo=filtr powietrzny
aerfloto=flota powietrzna
aerfluo=prąd powietrza
aerfluo=przepływ powietrzny
aerfluo=strumień powietrza
aerfotografado=fotografia lotnicza
aerfotografado=zdjęcia lotnicze
aerfotomapo=fotograficzna mapa lotnicza
aerfreŝigilo=odświeżacz powietrza
aerfusilo=karabinek pneumatyczny
aerfusilo=wiatrówka
aerĝustigilo=regulator powietrza
aeri=napowietrzać
aeri=przemieniać w gaz
aerimuna=hermetyczny
aerimuna=szczelny
aerimuneco=hermetyczność
aerkamero=komora powietrzna
aerkavo=dziura powietrzna
aerkavo=jama powietrzna
aerkavo=korek powietrzny w rurze
aerklapo=zawór powietrza
aerkluzo=śluza powietrzna
aerkompresoro=kompresor powietrza
aerkondiĉigilo=klimatyzacja powietrza
aerkondiĉigilo=klimatyzator
aerkoridoro=korytarz powietrzny
aerkuseno=poduszka powietrzna
aerlinio=linia lotnicza
aerlito=łóżko powietrzne
aerlito=materac nadmuchiwany
aermalpurigo=zanieczyszczenie powietrza
aermalsano=choroba lokomocyjna
aermapo=mapa lotnicza
aermaso=masa powietrza
aernavigacio=awiacja
aero=atmosfera
aero=powietrze
aerobatiko=akrobacje lotnicze
aerobia=aerobiczny
aerobia=aerobowy
aerobia=tlenowy
aerobiko=aerobik
aerobio=aerob
aerobio=aerobiont
aerobio=tlenowiec
aerobiologio=aerobiologia
aerobuso=autobus powietrzny
aerobuso=duży samolot pasażerski
aeroĉelo=komórka powietrzna
aeroĉelo=pęcherzyk płucny
aeroĉelo=zgorzel gazowa
aerodefendo=obrona powietrzna
aerodinamika=aerodynamiczny
aerodinamika=opływowy
aerodinamiko=aerodynamika
aerodromo=aerodrom
aerodromo=lotnisko
aerofagio=aerofagia
aerofiziko=fizyka powietrza
aerofobio=aerofobia
aerofobio=lęk wysokości
aerografio=aerografia
aerogramo=lekki list lotniczy
aerogramo=radiotelegram
aerohaveno=lotnisko
aerohaveno=port lotniczy
aerolita=aerolityczny
aerolito=aerolit
aerolito=meteoryt
aerolito=meteoryt kamienny
aerolitologio=nauka o meteorytach
aerologia=aerologiczny
aerologio=aerologia
aerologo=aerolog
aerometria=aerometryczny
aerometrio=aerometria
aerometro=aerometr
aeronaŭta=aeronautyczny
aeronaŭta=lotniczy
aeronaŭtiko=aeronautyka
aeronaŭtiko=lotnictwo
aeronaŭto=aeronauta
aeronaŭto=lotnik
aeronaŭto=pilot
aeronavigado=lotnictwo
aeropafilo=pistolet pneumatyczny
aeroplanejo=hangar
aeroplano=aeroplan
aeroplano=maszyna powietrzna
aeroplano=samolot
aeroporta=lotny
aeropoŝto=poczta lotnicza
aeroskopo=aeroskop
aerosolo=aerozol
aerosolo=spray
aerospaco=przestrzeń powietrzna
aerostatiko=aerostatyka
aerostato=aerostat
aerostato=areostat
aerostato=balon
aerostato=balon sterowy
aerostato=balonet
aerostato=sterowiec
aeroterapio=aeroterapia
aeroterapio=leczenie powietrzem
aerpafilo=działo przeciwlotnicze
aerpafilo=karabinek pneumatyczny
aerpafilo=wiatrówka
aerpejzaĝo=widok z lotu ptaka
aerpejzaĵo=widok z lotu ptaka
aerpejzaĵo=widok z powietrza
aerpeniko=aerograf
aerpeniko=pistolet natryskowy
aerplano=maszyna powietrzna
aerplano=samolot
aerpoŝte=pocztą lotniczą
aerpremo=ciśnienie powietrza
aerpumpilo=pompa powietrzna
aerputo=studnia powietrzna
aerregilo=regulator powietrza
aerspaco=przestwór
aerŝakto=kanał wentylacyjny pionowy
aerŝakto=szyb wentylacyjny
aerŝipo=statek powietrzny
aerŝipo=sterowiec
aerŝtono=meteoryt kamienny
aertaksio=taksówka powietrzna
aertiro=przeciąg
aertiro=zawianie
aertransportado=transport lotniczy
aertransportado=transport powietrzny
aertransporto=transport lotniczy
aertransporto=transport powietrzny
aertubo=dętka
aertubo=komin powietrzny
aerujo=zbiornik powietrza
aerumado=aeracja
aerumado=gazowanie
aerumado=napowietrzanie
aerumado=saturacja
aerumado=wentylacja
aerumata=przewiewny
aerumi=przewietrzać
aerumi=wietrzyć
aerumi=wywietrzyć
aerumilo=aerator
aerumilo=napowietrzacz
aerumilo=saturator
aervalvo=zawór powietrza
aerveturado=awiacja
aerveturado=podróżowanie samolotem
aerveziketo=pęcherzyk powietrza
aerveziko=pęcherz pławny
aerveziko=pęcherzyk powietrza
aerveziko=pęcherzyk powietrzny
aerviva=aerobowy
aerviva=tlenowy
aervojo=korytarz powietrzny
aervojo=linia lotnicza
afabla=dobrotliwy
afabla=grzeczny (uprzejmy)
afabla=przyjacielski dla użytkownika
afabla=uprzejmy
afableco=uprzejmość
afablega=przemiły
afablulo=osoba uprzejma
afagio=afagia
afano=skrytek
afazia=afatyczny
afazio=afazja
afaziulo=cierpiący na afazję
afekcia=pobudzony
afekcie=w pobudzeniu
afekcii=pobudzać
afekcii=podrażniać
afekcio=afekcja
afekcio=afekt
afekcio=czułość
afekcio=pobudzenie
afekcio=podrażnienie
afekta=nienaturalny
afekta=pretensjonalny
afekta=przesadny
afekta=zmanierowany
afektado=afektacja
afektado=przesada
afektado=udawanie
afektado=wymuszoność
afektema=nienaturalny
afekti=mizdrzyć się
afekti=przybierać pozę
afekti=udawać przesadnie
afektita=afektowny
afekto=przesada
afekto=udawanie
afekto=wymuszoność
afektulo=mistyfikator
afektulo=udawacz
afelio=afelium
afelio=aphelium
afelio=punkt odsłoneczny
aferema=konkretny
aferema=rzeczowy
aferenta=doprowadzający
aferezo=afereza
aferisto=aferzysta
aferisto=biznesman
aferisto=oszust
aferisto=spekulant
aferlisto=lista spraw
afero=afera
afero=incydent
afero=interes (sprawa)
afero=sprawa
aferpaperoj=poczta handlowa
afervojaĝo=delegacja (podróż służbowa)
afervojaĝo=podróż słóżbowa
afervojaĝo=wyjazd służbowy
afgana=afgański
afganhundo=chart afgański
Afganio=Afganistan
Afganistano=Afganistan
Afganlando=Afganistan
afgano=Afgańczyk
Afganujo=Afganistan
afidavito=oświadczenie pod przysięgą
afido=mszyca
afidomanĝa=mszycożerny
afiksa=dodatkowy
afikso=afiks
afikso=dodatek
afina=afiniczny (mat.)
afina=powinowaty
afina ebeno=płaszczyzna afiniczna
afina ebeno=płaszczyzna powinowata
afina geometrio=geometria afiniczna (mat.)
afina hiperebeno=hiperpłaszczyzna afiniczna (mat.)
afina rekto=prosta afiniczna
afina rekto=prosta powinowata
afina spacio=przestrzeń afiniczna
afina spaco=przestrzeń afiniczna
afina subspacio=podprzestrzeń afiniczna
afineco=afiniczność (mat.)
afirmi=twierdzić
afiŝejo=ogłoszeń tablica
afiŝejo=system BBS
afiŝejo=tablica ogłoszeń
afiŝi=afiszować
afiŝi=nalepiać
afiŝi mesaĝon=wysyłać wiadomość
afiŝo=afisz
afiŝo=obwieszczenie
afiŝo=ogłoszenie
afiŝo=plakat
afiŝo=plakat uliczny
afiŝo=wysyłanie wiadomości
afiŝtabelo=tablica ogłoszeń
afiŝtabulo=tablica ogłoszeń
aflikta=dotknięty
aflikta=przygnębiony
aflikti=dotykać
aflikti=martwić
aflikti=przygnębiać
aflikti=przytłaczać
aflikti=smucić
aflikti=zasmucać
aflikti=zmartwić
afliktiĝo=cierpienie
afliktiĝo=dolegliwość
afliktiĝo=niedola
afliktiĝo=nieszczęście
afliktiĝo=przypadłość
afliktiĝo=smutek
afliktita=rozgoryczony
afliktita=stroskany
afliktita=zafrasowany
aflikto=boleść (strapienie)
aflikto=cierń (utrapienie)
aflikto=cierpienie
aflikto=dolegliwość
aflikto=gorycz (zmartwienie)
aflikto=niedola
aflikto=nieszczęście
aflikto=przypadłość
aflikto=smutek
aflikto=strapienie
aflikto=utrapienie
aflikto=zgryzota
aflikto=zmartwienie
afodio=nawoźnik
afodio=plug
afonia=afoniczny
afonia=bezdźwięczny
afonio=afonia
afonio=bezdźwięk
afonio=bezgłos
aforisma=aforystyczny
aforismo=aforyzm
aforismo=sentencja
aforisto=aforysta
afranki=frankować
afranki=opłacać porto
afranko=franko
afranko=porto
afrika=afrykański
afrikano=Afrykańczyk
Afrikansa=odnoszący się do Afrykanerów
afrikanso=Afrykaner
afrikata=zwarto-szczelinowy
afrikato=afrykata
afrikato=spółgłoska zwarto-szczelinowa
afrikigi=afrykanizować
afrikismo=afrykanizm
Afriko=Afryka
afrodita=afrodyjski
Afrodito=Afrodyta
afrodizia=pobudzający popęd płciowy
afrodiziaĵo=afrodyzjak
afrodiziaĵo=środek pobudzający popęd
afrodiziako=afrodyzjak
afrodiziako=środek pobudzający popęd
afrodiziigaĵo=afrodyzjak
afrodiziigaĵo=środek pobudzający popęd
afrodiziigilo=afrodyzjak
afrodiziigilo=środek pobudzający popęd
afrodizio=afrodyzja
afta=pryszczycowy
afto=afta
afto=pleśniawka
afto=pryszcz
afto=pryszczyca
aftozo=pryszczyca
afusto=laweta
aga=działający
agaca=cierpki
agaca=drażniący
agaca=irytujący
agaciga=cierpki
agaciĝi=cierpnąć (o zębach)
agaciĝi=drętwieć (o zębach)
agaciĝi=postawić na ostrzu noża
agaciĝi=zdrętwieć
agado=akcja (działanie)
agado=akt woli
agado=aktywność
agado=czynność (działanie)
agado=działalność
agado=działanie
agado=manewr
agado=wyrażenie woliaction
agadplano=plan działania
agama=bezpłciowy
Agamemno=Agamemnon
Agamemnono=Agamemnon
aganto=działacz
agao=aga
agao=turecki oficer
agaragaro=agar-agar
agaragaro=agar
agaragaro=agaragar
agarika=bedełkowy
agariko=bedłka
agariko=grzyb z rodziny bedłkowatych
agaro=agar
agaro=agaragar
agaro=działanie
agata=agatowy
agatigi=pokrywać agatem
agatigi=wypełniać agatami
agato=agat
Agato=Agata
Agatoklo=Agatokles
agavo=agawa
agema=aktywny
agema=czynny
agema=działający
agemo=aktywność
agendo=agenda
agendo=spis zadań
agenta=agencyjny
agenteca=agencyjny
agenteco=agencja, agentura
agenteco=wywiad
agentejo=agencja, agentura
agentejo=ajencja
agentejo=biuro
agentejo=ekspozytura
agentejo=przedstawicielstwo
agentejo=urząd
agento=agent
agento=ajent
agento=emisariusz
agenturo=biuro
agenturo=przedstawicielstwo
agenturo=urząd
agi=czynić
agi=działać (czynić)
agi=prowadzić się
agi=reagować
agi=zachowywać się
agigi=aktywować
agigi=włączyć
agita=agitacyjny
agitacio=poruszenie
agitacio=wzburzenie
agitado=agitacja
agitado=poruszenie
agitado=wzburzenie
agitanto=agitator
agitanto=działacz
agitanto=podżegacz
agiti=agitować
agiti=bałwanić
agiti=bechtać (podpuszczać)
agiti=burzyć (podpuszczać)
agiti=chybotać
agiti=poruszyć
agiti=wzburzyć
agitiĝi=burzyć się (stawać się niespokojnym)
agitiĝi=niepokoić się
agitiĝo=poruszenie
agitiĝo=wzburzenie
agitilo=mieszadło
agitisto=wichrzyciel
agla=orli
agleca=orli
aglejo=orle gniazdo
aglo=orzeł
agloko=miejsce akcji
aglomera=nagromadzony
aglomerado=aglomeracja
aglomeraĵo=aglomerat
aglomeraĵo=nagromadzenie
aglomeraĵo=skupisko
aglomeraĵo=zlepek
aglomerato=nagromadzenie
aglomerato=skupisko
aglomerato=zlepek
aglomeri=gromadzić
aglomeri=skupiać
aglomeriĝi=gromadzić się
aglomero=aglomeracja
aglomero=nagromadzenie
aglomero=skupisko
aglomero=zlepek
aglonesto=orle gniazdo
aglutina=aglutynacyjny
aglutina=sklejony
aglutina=utworzony w drodze aglutynacji
aglutina=zlepiony
aglutinado=aglutynacja
aglutini=łączyć
aglutini=sklejać się
aglutini=wiązać
aglutini=zlepiać
aglutini=zlepiać się
aglutini=zwierać
aglutinino=aglutynina
aglutino=aglutynacja
aglutino=sklejanie się
aglutino=zlepianie się
aglutino=zlepiona masa
aglutinogeno=aglutynogen
agnata=po mieczu
agnata=pokrewny
agnata=spokrewniony w linii męskiej
agnateco=pokrewieństwo po mieczu
agnateco=pokrewieństwo w linii męskiej
agnato=agnat
agnato=krewny po mieczu
agnato=krewny w linii męskiej
agnato=krewny ze strony ojca
Agneso=Agnieszka
agnoski=uznawać
agnosko=uznanie
agnosticismo=agnostycyzm
agnostika=agnostyczny
agnostika=bezwyznaniowy
agnostikismo=agnostyzm
agnostikismo=bezwyznaniowość
agnostikulo=agnostyk
agnostikulo=bezwyznaniowiec
agnozio=agnozja
Agnuso=Baranek Boży
ago=akt (czyn)
ago=akt woli
ago=czyn
ago=działanie (czyn)
ago=dzieło (czyn)
ago=manewr
ago=postępek
ago=reakcja
ago=wyrażenie woliaction
agonia=bardzo bolesny
agonii=dogorywać (konać)
agonii=konać
agonii=zadręczać się czymś
agonii=zamierać
agonio=agonia
agonio=konanie
agonistiko=agnostyka
agorafobio=agorafobia
agordaĵo=ustawienie
agordaro=profil
agordekrano=panel sterowania
agordi=dostosowywać
agordi=dostrajać
agordi=harmonizować
agordi=nastrajać
agordi=poprawiać
agordi=przystosowywać
agordi=regulować
agordi=retuszować
agordi=stroić
agordi=usposabiać
agordi=ustawiać
agordi=uzgadniać
agordi=zestroić
agordo=nastrój
agordo=zgoda
agoro=agora
agospeco=czynności rodzaj
agrabla=miły
agrabla=przyjemny
agrabla=sympatyczny
agrablaĵo=grzeczność
agrablaĵo=uprzejmość
agrable=mile
agrable=miło
agrableco=przychylne nastawienie
agrableco=sympatyczność
agrabligi=umilać
agrabligi=uprzyjemniać
agrafado=spięcie
agrafi=dopiąć
agrafi=zapinać
agrafio=dysgrafia
agrafo=agrafa, agrafka
agrafo=haftka
agramatismo=dysgramatyzm
agrara=rolniczy
agrara=rolny
agrega=agregacyjny
agrega=łączny
agrega=zbiorowy
agregacio=agregacja
agregaĵo=agregacja
agregaĵo=ogół
agregaĵo=suma
agregato=agregat
agregato=zbiór
agregi=gromadzić (aglomerować)
agregi=zbierać
agregiĝi=gromadzić się
agregiĝi=zbierać się
agresa=agresyjny, agresywny
agresa=atakujący
agresa=napastliwy
agresa=nastawiony wojowniczo
agresa=wrogi
agresa=zaborczy
agresanto=agresor
agresanto=najeźdźca
agresanto=napastnik
agresema=atakujący
agresema=skłonny do agresji
agresemo=napastliwość
agresemo=wrogie nastawienie
agresiva=agresyjny, agresywny
agresiva=atakujący
agresiva=czupurny
agresiva=zaczepny
agreso=agresja
agreso=atak
agreso=najazd
agreso=napaść
agrikultura=agrarny
agrikultura=rolniczy
agrikulturisto=rolnik
agrikulturisto=specjalista w dziedzinie rolnictwa
agrikulturo=agrokultura
agrikulturo=rolnictwo
agrikulturo=uprawa roli
agrikulturo=uprawa ziemi
agrimonio=rzepik
Agripino=Agrypina
Agripo=Agrypa
agro=pole
agro=rola
agrobiologio=agrobiologia
agrokultivo=rolnictwo
agrokultivo=uprawa ziemi
agrokulturo=rolnictwo
agrokulturo=uprawa ziemi
agronomio=agronomia
agronomisto=agronom
agronomo=agronom
agropiro=chwast
agropiro=perz
agrostemo=kąkol
agrosto=mietlica
agrotekniko=agrotechnika
agutio=aguti
aĝa=mający ileś lat
aĝa=sędziwy
aĝa=stary
aĝa=wiekowy
aĝi=zestarzeć się
aĝio=agio
aĝio=ażio
aĝiotado=ażiotaż
aĝioto=ażiotaż
aĝo=wiek
aĝokaduka=zgrzybiały
Ahmedo=Ahmed
aĥaja=achajski
aĥajano=Achaj
Aĥajo=Achaja
aĥila tendeno=pięta Achillesa
Aĥilo=Achilles
aideso=AIDS (med.)
aideso=Syndrom Nabytego Braku Odporności
aidoso=AIDS (med.)
aidoso=Syndrom Nabytego Braku Odporności
aikido=aikido
ailanto=bożodrzew
airo=śmiałek (rośl.)
ajatolaho=ajatollah
ajgeno=pierwiastek charakterystyczny
ajgeno=wartość własna
ajgenspaco=przestrzeń własna
ajgensubspaco=podprzestrzeń własna
ajgenvektoro=wektor własny
ajlo=czosnek
ajn=bądź (-kolwiek)
ajn=kolwiek
ajŝi=cechować
ajugo=dąbrówka
ajuto=dysza
aĵgenro=rodzaj nijaki
aĵo=rzecz
aĵura=ażurowy
aĵura rando=mereżka
ajzi=wyginać
ajzi=zaginać
ajzi=zginać
Ak-ano=członek akademii
Ak-ano=student akademii
akacio=akacja
akada=akadyjski
akadano=akadyjczyk
akademia=akademicki
akademiana=akademicki
akademiano=akademik (uczony)
akademiano=członek akademii
akademiano=student akademii
akademio=akademia (inst. nauk.)
akadia=akadyjski
akadiano=akadyjczyk
Akadio=Akadia
Akadujo=Akadia
akaĵunukso=nerkowiec
akantio=czeczotka
akanto=akant
akantopagro=leszcz
akapari=akaparować
akapari=spekulować
akapari=wykupywać
akaparo=paskarstwo
akaro=kleszcz
akaro=roztocze
akcela=przyspieszający
akcelado=przyspieszanie
akcelado=przyspieszenie
akcelaĵo=przyspieszacz
akcelenzo=przyspieszacz
akceli=akcelerować
akceli=przyspieszać
akceli=zwiększać prędkość
akceliĝi=akcelerować
akceliĝi=przyspieszać
akceliĝi=zwiększać prędkość
akceliĝo=przyspieszenie
akcelilo=akcelerator
akcelilo=akcelerator cząstek
akcelilo=pedał gazu
akcelilo=przyspieszacz
akcelmezurilo=miernik przyspieszenia
akcelmezurilo=przyspieszeniomierz
akcelo=przyspieszenie
akcelo=przyśpieszenie
akcelometro=miernik przyspieszenia
akcelometro=przyspieszeniomierz
akcelpedalo=pedał gazu
akcenta=akcentuacyjny
akcenta=toniczny
akcenti=akcentować
akcenti=podkreślać
akcenti=uwydatniać
akcenti=uwypuklać
akcenti=wzmacniać wypowiedź
akcento=akcent
akcento=wzmocnienie
akceptanto=akceptant
akceptanto=akceptor chemiczny
akceptanto=dłużnik wekslowy
akceptebla=akceptowalny
akceptebla=dopuszczalny
akceptebla=zadowalający
akceptebleco=dopuszczalność
akceptebleco=możliwość przyjęcia
akcepteblo=dopuszczalność
akcepteblo=możliwość przyjęcia
akcepteco=dopuszczalność
akceptejo=recepcja
akceptejo=strona domowa
akceptejo=strona powitalna
akcepti=akceptować
akcepti=brać (przyjmować)
akcepti=przygarnąć
akcepti=przyjmować
akcepti=przyznać rację
akcepti=uznawać
akcepti=zaakceptować
akcepti=zatwierdzać
akceptigi perforte=przeforsować
akceptinda=akceptowalny
akceptinda=mile widziany
akcepto=akcept
akcepto=akceptacja
akcepto=przyjęcie
akcepto=przyjęcie zaproszenia
akcepto=uznanie
akcesebla=dostępny
akcesora=dodatkowy
akcesora=pomocniczy
akcesora nervo=nerw drugorzędny
akcesora nervo=nerw pomocniczy
akcesoraĵo=wyposażenie
akcesoraĵoj=akcesoria
akcesoraĵoj=przybory
akcesoraĵoj=wyposażenie
akcesorulo=pomocnik
akcesvojo=dojazd
akcia=akcyjny
akcia=udziałowy
akciborso=giełda akcji
akcidenco=akcydens
akcident=wypadek
akcidente=przez przypadek
akcidente=przypadkowo
akcidentema=skłonny do wypadków
akcidento=incydent (wypadek)
akcidento=wypadek
akcidentrisko=ryzyko wypadkowe
akcidentulo=poszkodowany
akcio=akcja (świadectwo udziału)
akcioj=udziały
akcipitra=jastrzębi
akcipitro=jastrząb
akcipitroherbo=jastrzębiec
akciposedanto=akcjonariusz
akciulo=akcjonariusz
akciulo=udziałowiec
akcizisto=akcyźnik
akcizo=akcyza
akejlognato=różanka
akeno=acena
Akerono=Acheron
akileo=krwawnik
Akilo=Achilles
akinezio=akinezja
akirado=akwizycja
akiraĵo=dorobek
akiraĵo=nabytek
akiraĵo=zdobycz
akirebla=dostępny (możliwy do nabycia)
akirebla=dościgły
akirebla=możliwy do uzyskania
akirebla=możliwy do zdobycia
akirebla=osiągalny
akirema=do zdobycia
akiri=brać (zdobywać)
akiri=dostąpić, dostępować (uzyskać)
akiri=dostępować (uzyskać)
akiri=jednać (pozyskiwać)
akiri=nabierać
akiri=nabywać
akiri=osiągać
akiri=osiągnąć
akiri=pozyskać
akiri=przyswajać sobie
akiri=uzyskiwać
akiri=zdobyć
akiri=zdobywać
akiri viraĝon=mężnieć
akirigi=naostrzyć
akiristo=akwizytor
akiro=nabycie
akiro=nabytek
akiro=osiągnięcie
akiro=zdobycie
aklami=aklamować
aklami=bić brawo
aklami=klaskać
aklami=oklaskiwać
aklamo=aklamacja
aklamo=poklask
aklimatiĝi=zadomowić się
aklimatizi=aklimatyzować
aklimatizi=klimatyzować
aklimatizi sin=zaaklimatyzować się
akna=pryszczaty
akneo=trądzik
akno=krosta
akno=pryszcz
akno=syf
akno=trądzik
akno=wągier
akno=wągr
akno=wyrzut
akolito=akolita
akolito=ministrant
akomodebla=dostosowalny
akomodebla=regulowalny
akomodebla=ustawialny
akomodi=akomodować
akomodi=dostosować
akomodi=dostosowywać
akomodi=poprawiać
akomodi=przerabiać coś dla czegoś
akomodi=przystosować
akomodi=przystosowywać
akomodi=przystosowywać coś do czegoś
akomodi=regulować
akomodi=retuszować
akomodi=ustawiać
akomodi=zastosować
akomodo=adaptacja
akomodo=dostrojenie
akomodo=korekta
akomodo=poprawka
akomodo=przystosowanie
akomodo=regulacja
akomodo=ustawienie
akomodo=zastosowanie
akompananto=akompaniator
akompananto=osoba towarzysząca
akompananto=osoba z obsługi
akompani=akompaniować
akompani=basować (towarzyszyć)
akompani=odprowadzać
akompani=towarzyszyć
akompani iun=wtórować
akompanisto=osoba towarzysząca
akompanisto=osoba z obsługi
akompano=akompaniament
akonitino=akonityna
akonito=akonit
akonito=bulwa tojadu
akonito=tojad
akorda=bezkonfliktowy (zgodny)
akorda=układny
akorda=zgodny
akordi=podzielać to samo zdanie
akordi=zgadzać się
akordigi=godzić
akordiĝema=pojednawczy
akordiĝi=pogodzić się
akordiĝi=pojednać się
akordiĝi=porozumiewać się
akordiono=akordeon
akordo=akord
akordo=harmonia dźwięków
akordo=porozumienie się
akordo=ugoda
akordo=umowa
akordo=zgoda
akoro=ajer
akoro=tatarak
akra=ostrokątny
akra=ostry
akra rando=sztorc
akrearo=powierzchnia gruntu w akrach
akreco=bystrość umysłu
akreco=ostrość
akreco=ostrość wzroku
akreco=przenikliwość
akreditaĵo=uwierzytelniający list
akreditato=upoważniony przedstawiciel
akrediti=akredytować
akrediti=sankcjonować
akrediti=upoważniać
akrediti=wyrażać zgodę na
akrediti=zatwierdzać
akrediti=zezwalać na
akreditivo=akredytywa
akreo=akr
akreo=poletko
akreo=skrawek ziemi
akrevida=bystrooki
akrido=szarańcza
akriga ŝtono=osełka
akrigi=brusić (ostrzyć)
akrigi=ostrzyć
akrigi=zaostrzać
akrigilo=brus (osełka)
akrigilo=osełka
akrigisto=bruśnik (ostrzyciel)
akrigisto=szlifierz
akrila=akrylowy
akrila acido=kwas akrylowy
akrila rezino=żywica akrylowa
akrilato=akrylat
akrilo=akryl
akro=akr
akro=poletko
akro=skrawek ziemi
akrobataĵo=akrobacje
akrobatiko=akrobatyka
akrobato=akrobata
akrobato=cyrkowiec
akrogena=wzrastający szczytowo
akromata=achromatyczny
akromata=bezbarwny
akromata=diatoniczny
akromateco=achromatyczność
akromateco=achromatyzm
akromateco=bezbarwność
akromateco=diatoniczność
akromatigado=achromatyzacja
akromatigi=achromatyzować
akromegalia=akromegaliczny
akromegalio=akromegalia
akronimo=akronim
akronimo=skrótowiec
Akropolo=Akropol
akrostika=akrostyczny
akrostiko=akrostych
akrotero=akroterion
akrotero=naszczytek
akrupi=przykucnąć
aksa=osiowy
akse=osiowo
aksela=pachowy
aksela=pachwinowy
akselburĝono=pączek pachwinowy
akselkavo=pacha
akselo=pacha
aksinito=aksynit
aksiologio=aksiologia
aksioma=aksjomatyczny
aksiomaro=aksjomatyka
aksiomaro=układ aksjomatów
aksiomo=aksjomat
aksiomo=pewnik
aksiomo=zasada
aksiomo de indukto=zasada indukcji
aksiomo de indukto=zasada indukcji matematycznej
aksiomo de matematika indukto=zasada indukcji
aksiomo de matematika indukto=zasada indukcji matematycznej
aksisa=osiowy
aksiso=oś
aksisoido=oś
akslagro=łożyska osiowe
akso=oś
akso=ośka koła
akso=wał osiowy
aksokrucoj=osie współrzędnych
aksolotlo=aksolotl meksykański
aksono=akson
aksono=neuryt
aksono=włókno osiowe nerwu
aksujo=maźnica
aksumi=obracać się
aktaro=archiwum akt
aktaro=kartoteka
aktaro=raporty
aktaro=sprawozdania
akteo=aktea
akteo=czerniec
aktina=aktyniczny
aktinio=aktyn
aktiniserio=seria aktynowców
aktinismo=aktyniczność fotograficzna
aktinofago=aktynofag
aktinokemio=chemia aktynowców
aktinolito=aktynolit
aktinologio=aktynologia
aktinometra=aktynometryczny
aktinometrio=aktynometria
aktinometro=aktynometr
aktinoterapio=aktynoterapia
aktisto=aktuariusz
aktisto=archiwariusz
aktisto=archiwista
aktiva=aktywny
aktiva=czynny
aktiva=działający
aktiva=obrotny
aktiva participo=imiesłów czynny
aktiva voĉo=strona czynna (gram)
aktiva voĉo=strona czynna mowy
aktiveco=aktywność
aktiveco=czynność (aktywność)
aktiviganto=aktywator
aktiviganto=środek aktywujący
aktivigenzo=aktywator
aktivigenzo=środek aktywujący
aktivigi=aktywować
aktivigi=włączyć
aktivismo=aktywizm
aktivisto=aktywista
aktivisto=czynny członek
aktivo=aktywa
aktivo=atut
aktivo=plus
aktivo=strona czynna mowy
aktivo=środki czynne
aktivo=zaleta
aktivulo=aktywista
akto=akt (odsłona/dokument)
akto=dokument
akto=dzieło
akto=odsłona w sztuce teatralnej
akto=wizerunek nagiej kobiety
aktora=aktorski
aktorado=aktorstwo
aktorado=granie ról
aktoraro=ansambl
aktoraro=trupa teatralna
aktori=grać rolę
aktoro=aktor
aktoro=artysta
aktuala=aktualny
aktuala=bieżący (aktualny)
aktuale=aktualnie
aktualigi=uaktualniać
aktualigo=aktualizacja
aktualigo=uaktualnienie
aktuaria=aktuarialny
aktuaria scienco=matematyka aktuarialna
aktuario=aktuariusz
aktuaro=aktuariusz
akuleo=cierń
akuleo=kolec
akuleo=pokładełko
akuleo=żądło
akumeno=bystrość
akumeno=instynkt
akumeno=przenikliwość
akumeno=zmysł
akumulatorejo=akumulatorownia
akumulatoro=akumulator
akumulejo=akumulator procesora (inf.)
akumuli=akumulować
akumuli=gromadzić (akumulować)
akumuli=zbierać
akumuliĝa=skupiony punktowo
akupunkturo=akupunktura
akupunkturo=apunktura
akupunkturo=kłucie lecznicze
akurata=akuratny
akurata=punktualny
akurate=akurat
akurateco=dokładność
akurateco=precyzja obliczeń (inf.)
akurateco=punktualność
akurateco=rzetelność
akurateco=staranność
akurateco=sumienność
akustika=akustyczny
akustika=dźwiękowy
akustika gitaro=gitara akustyczna
akustika modemo=modem akustyczny
akustikisto=akustyk
akustiko=akustyka
akuŝa=połogowy
akuŝi=porodzić
akuŝigi=babić
akuŝigistino=akuszerka
akuŝigistino=babka (akuszerka)
akuŝistado=akuszeria
akuŝistino=akuszerka
akuŝistino=położna
akuŝisto=akuszer
akuŝo=połóg
akuŝo=poród
akuŝo=rozwiązanie
akuŝscienco=akuszeria
akuta=ostrokątny
akuta=ostry
akutangula=ostrokątny
akutangula=ostry
akutangulo=kąt ostry
akuteco=bystrość umysłu
akuteco=ostrość wzroku
akuteco=przenikliwość
akutimigi=przyzwyczaić
akuto=akcent akutowy
akuto=akut
akuzakto=akt oskarżenia
akuzativo=biernik
akuzato=oskarżony
akuzi=oskarżać
akuzi=skarżyć
akuzi=winić
akuzi=zaskarżyć
akuzita=pozwany
akuzito=podsądny
akuzo=powództwo
akva=wodny
akvaforto=akwaforta
akvamarina=niebieskozielony
akvamarino=akwamaryna
akvarelo=akwarela
akvarelo=farba wodna
akvario=akwarium
akvatinto=akwatinta
akvatinto=akwatynta
akveca=wodnisty
akvedukto=akwedukt
akvedukto=wodociąg
akvilegio=orlik
Akvilono=Akwilon
Akvitanio=Akwitania
akvitano=Akwitańczyk
Akvitanujo=Akwitania
akvizicio=akwizycja
akvo=woda
akvobaro=jaz
akvodislimo=dział wodny
akvodismeto=wyporność
akvofalo=wodospad
akvoglisilo=ślizgacz
akvohorloĝo=zegar wodny
akvokoko=łyska
akvokondukilo=akwedukt
akvokonduko=wodociąg
akvokonduktilo=wodociąg
akvokrano=hydrant
akvomelono=arbuz
akvomelono=kawon
akvonaĝulo=akwanauta
akvoplantago=elisma
akvoplanto=roślina wodna
akvoplena=wodnisty
akvopolo=piłka wodna
akvopolo=waterpolo
akvoreteno=spiętrzenie
akvoriĉa=wodnisty
akvosorba=wodochłonny
akvotena=wodoszczelny
akvoturniĝo=odmęt
akvoturniĝo=wir
akvoturo=wieża ciśnień
akvovino=cienkusz
akvujo=basen
al=dla (do)
al=do
al=ku
al kio=czemu
al kiu=komu
al si=sobie
al vi=ci (tobie)
ala=skrzydłowy
alabamano=mieszkaniec Alabamy
Alabamo=Alabama
alabastra=alabastrowy
alabastro=alabaster
Aladeno=Aladyn
Aladina kavo=jaskinia Aladyna
Aladina lampo=lampa Aladyna
Alaho=Allach
Alaho=Allah
alaĵo=dodanie
alaĵo=dodatek
alaĵo=pismo dodatkowe
alaĵo=załącznik
alambiko=naczynie do destylacji cieczy
alanino=alanina
alaranĝi=dostosowywać
alaranĝi=przerabiać coś dla czegoś
alaranĝi=przystosowywać coś do czegoś
alarma=alarmujący
alarmejo=stanowisko bojowe
alarmi=alarmować
alarmi=ostrzegać
alarmilo=budzik
alarmisto=alarmista
alarmisto=panikarz
alarmo=alarm
alarmo=gwałt (trwoga)
alarmo=niepokój
alarmo=panika
alarmo=popłoch
alarmsireno=syrena alarmowa
Alasko=Alaska
alaŭdo=skowronek
albana=albański
Albanio=Albania
Albanujo=Albania
albatiĝi al=natknąć się na
albatiĝi al=walnąć się
albatiĝi al=wpaść na
albatroso=albatros
albedo=albedo
Alberto=Albert
albigenso=albigensi
albineco=albinizm
albineco=bielactwo
albinisma=albinotyczny
albinismo=albinizm
albinismo=bielactwo
albino=albinos
albino=bielas
albinoso=albinos
albito=albit
albo=alba
albordigi=dobić do brzegu
albordigi=wysadzać
albordiĝi=cumować
albordiĝo=dobicie do brzegu
albumeno=albumin
albumeno=białko (rośl.)
albumeno=proteina
albumfolio=strona albumu
albumina=białkowy
albumino=albumina
albumino=białko
albumino=białko proste
albuminoida=białkowaty
albuminoido=albuminoid
albuminoido=skleroproteina
albuminurio=albuminuria
albuminurio=białkomocz
albumkovrilo=okładka albumu
albumo=album
alburno=biel (rośl.)
alburno=ukleja
albuŝe=doustnie
albutonumi=dopiąć, dopinać (na guzik)
alcedo=zimorodek
alcentrigi=centralizować
alcentrigi=centrować (wyśrodkowywać)
alcentrigo=centralizacja
alcentrokura=centrypetalny (dośrodkowy)
alcentrokura=dośrodkowy
alceo=malwa
alceo=ślaz
Alcibiado=Alcybiades
alciono=zimorodek
alĉemilo=przywrotnik
Aldebarano=Aldebaran
aldehida=aldehydowy
aldehido=aldehyd
aldermano=radny miejski
aldiri=dodać w rozmowie
aldiri=dopowiadać, dopowiedzieć
aldisto=alcista
aldo=alt
aldona=dodany
aldona=dodatkowy
aldonado=dodawanie
aldonaĵo=addenda
aldonaĵo=dodanie
aldonaĵo=dodatek
aldonaĵo=suplement
aldonaĵo=uzupełnienie
aldonaĵo=załącznik
aldonfolioj=addenda
aldonfolioj=dodatek (w książce)
aldonfolioj=suplement
aldonfolioj=uzupełnienie
aldonfolioj=załącznik
aldoni=dodać, dodawać
aldoni=sumować
aldoni=załączać
aldoni=zliczać
aldono=addenda
aldono=dodanie
aldono=dodatek
aldono=dodawanie
aldono=domiar
aldono=suplement
aldono=uzupełnienie
aldono=załącznik
aldosterono=aldosteron
aldulo=kontratenor
aldviolono=altówka
aleatora=aleatoryczny
aleatora=losowy
aleatora=niepewny
aleatora=przypadkowy
aleatora=swobodny
aleatora=zależny od przypadku
aleatore=przypadkowo
Aleĉjo=Aleks
alegoria=alegoryczny
alegorio=alegoria
alegorio=przenośnia
alegorio=przypowieść
alegre=alegro
alegrete=alegretto
alegreto=alegretto
alegro=alegro
alegro=allegro
aleksandria=aleksandryjski
aleksandriano=Aleksandryjczyk
Aleksandrio=Aleksandria
Aleksandro=Aleksander
Aleksio=Aleksia
Alekso=Aleks
alelekto=kooptacja
alenfadeno=dratwa
aleno=szydło
aleo=aleja
aleo=bulwar
alergena=alergeniczny
alergena=uczulający
alergeno=alergen
alergeno=czynnik uczulający
alergia=alergiczny
alergiiga=uczulony
alergiisto=alergolog
alergio=alergia
alergio=uczulenie
alergiologio=alergologia
alerono=lotka (lotn.)
alesti=być obecnym
alesti=być w obecności
alesti=uczestniczyć
alesti=uczęszczać
aletŝraŭbingo=nakrętka motylkowa
Aleutoj=Aleuty
alezi=rozwiercać
alfa=alfa
Alfa Centaŭro=Alfa Centauri
alfa testado=testowanie alfa
alfa-partiklo=cząstka alfa
alfa-radiado=promieniowanie alfa
alfabeta=alfabetyczny
alfabeta ordo=alfabetyczny
alfabeta ordo=porządek alfabetyczny
alfabetigi=ustawiać w porządku alfabetycznym
alfabetisto=bakałarz
alfabetlibro=elementarz
alfabeto=abecadło
alfabeto=alfabet
alfanumera=alfanumeryczny (inf.)
alfaradioj=alfa promienie
alfari=dorabiać
alfari=dostosowywać
alfari=przerabiać coś dla czegoś
alfari=przystosowywać coś do czegoś
alfenido=alfenid
alfiksi=czepiać
alfiksi=naklejać
alfiksi=przyklejać
alfiksi=przyłączać
alfiksi=przymocowywać
alfiksi=przytwierdzać
alfiksita=przymocowany
alfiranta=pociągający
alflugi=dolatywać
alflugi=nadlatywać
alflugi=przylatywać
alflugo=przylot
alflui=przypływać
alfluo=dopływ
alfluo=napływ
alfluo=przypływ
alfo=alfa (rośl.)
alfoirigi=dowieźć, dowozić (dowozić towar)
Alfonso=Alfons
Alfonzo=Alfons
alforĝi=przykuwać
Alfredo=Alfred
alfundiĝi=zgruntować
alga=glonowy
algebra=algebraiczny
algebra frakcio=ułamek algebraiczny
algebra prezento=przedstawienie algebraiczne
algebra strukturo=struktura algebraiczna
algebre fermita=algebraicznie domknięty (mat.)
algebristo=algebraik
algebro=algebra
algida=zimny
alglui=nakleić
alglui=przylepiać
alglui=rozlepiać
algluiĝema=kleisty
algluiĝema=klejący
algluiĝema=lepki
algluiĝemo=kleistość
algluiĝemo=przyległość
algluiĝi=kleić się
algluiĝi=lgnąć
algo=alga
algo=glon
algo=wodorost
algoj=glony
Algolo=Algol
Algolo=język programowania Algol (inf.)
algoritma=algorytmiczny (inf.)
algoritma lingvo=język algorytmiczny (inf.)
algoritmo=algorytm (inf.)
alĝeria=algierski
alĝeriano=Algierczyk
Alĝerio=Algieria
Alĝero=Algier
alĝustigebla=dostosowalny
alĝustigebla=regulowalny
alĝustigebla=ustawialny
alĝustigi=dopasowywać
alĝustigi=dostosować
alĝustigi=poprawiać
alĝustigi=przystosowywać
alĝustigi=regulować
alĝustigi=retuszować
alĝustigi=ustawiać
alĝustigilo=dźwignia regulacyjna
alĝustigilo=regulator
alĝustigo=adaptacja
alĝustigo=adiustacja
alĝustigo=dostrojenie
alĝustigo=korekta
alĝustigo=poprawka
alĝustigo=regulacja
alĝustigo=ustawienie
Alhambro=Alhambra
alia=drugi (inny)
alia=inny (drugi)
aliaĵo=coś innego
aliam=kiedy indziej
aliancana=aliancki
aliancana=sprzymierzony
aliancano=aliant
aliancano=koalicjant
aliancano=sojusznik
aliancano=sprzymierzeniec
aliancanoj=alianci
Aliancanoj=państwa sprzymierzone
Aliancanoj=sprzymierzeni
alianci=sprzymierzać się
aliancito=aliant
aliancito=sojusznik
aliancito=sprzymierzeniec
alianco=alians
alianco=koalicja
alianco=konfederacja
alianco=przymierze
alianco=sojusz
alianco=sprzymierzenie
alianculo=aliant
alianculo=sojusznik
alianculo=sprzymierzeniec
aliario=czosnaczek
alibio=alibi
alidado=alidada
alidirekti=przekierowywać
alie=inaczej
alie=w inny sposób
alie=w innym razie
alienanto=zdobywca prawa własności
alienebla=zbywalny
alieni=alienować
alieni=wyobcować
alienisto=biegły psychiatra
alienisto=psychiatra
alieno=alienacja
alieno=wyobcowanie
aliesnomo=zamiennik słowny
alifari=przerabiać
alifata=acykliczny
alifata=alifatyczny
alifata=niecykliczny
alifato=alifat
aliflanke=skądinąd
aliformigi=przeinaczać
aliformigi=przekształcać
aligatoro=aligator
aligi=dołączać
aligi=dołączać, dołączyć
aligi=przyłączać
aligi=przymocowywać
aligi=przytwierdzać
aligi=sumować
aligi=załączać
aligi=zliczać
aliĝi=dołączyć się do
aliĝilo=zgłoszenie
aliĝo=akces
aliiga klavo=klawisz Alt
aliigi=odmieniać
aliigi=przeinaczać
aliigi=przerabiać
aliigi=wypaczać
aliigi=zmieniać
aliiĝo=zmiana
alikonstruo=przebudowa
alikudri=przeszyć
alikvota=alikwotyczny
alikvoto=alikwota
alikvoto=dzielnik
alikvoto=przydźwięk
alilanda=cudzoziemski
alilanda=zagraniczny
alilandulo=cudzoziemiec
aliloke=gdzie indziej
aliloke=indziej (w innym miejscu)
alilokigo=przesunięcie
alimaniere=inaczej
alimaniere=w inny sposób
alimenta=dostarczający środków utrzymania
alimenta=żywnościowy
alimento=środki utrzymania
alimento=świadczenia alimentacyjne
alimento=utrzymanie
alimentoj=alimenty
alimenttubo=przewód pokarmowy
alinei=zostać wyrównanym
alineo=akapit
alineo=alinea
alineo=paragraf
alineo=werset
alinome=czyli
alinome=inaczej
alinome=pod innym nazwiskiem
alinome=pod kryptonimem
alinomo=alias
alinomo=kryptonim
Alio=Ali
Alio-Babo=Alibaba
alirebla=dostępny
alirejo=droga wjazdowa
alirejo=wjazd
alireligiano=innowierca
aliri=dochodzić
aliri=dochodzić, dojść
aliri=dostąpić, dostępować (dojść)
aliri=dostępować (dojść)
aliri=przystępować
aliri=wchodzić
aliro=dojście
aliro=dostęp (dojście)
aliro=łącze
aliro=podejście
aliro=przystęp
aliro=wejście
alirvojo=droga dojazdowa
alirvojo=droga dojścia
alirvojo=droga wjazdowa
alirvojo=podjazd
alirvojo=wjazd
alismo=żabieniec
aliso=smagliczka
aliŝtatano=cudzoziemiec
alitempe=indziej (w innym czasie)
alitempe=kiedy indziej
aliteracii=aliterować się
aliteracii=być aliterowanym
aliteracii=stosować aliterację
aliteracio=aliteracja
aliulo=ktoś inny
alivorte=czyli (innymi słowami)
alivorte=innymi słowy
alizarbo=jarzębina (drzewo)
alizarino=alizaryna
alizo=jarzębina
aljardi=mocować żagiel
aljuĝi=nagradzać
aljuĝi=ogłaszać
aljuĝi=przysądzać
aljuĝi=uznawać
aljuĝi=zasądzać
alĵeti=dorzucać
alkado=alkad
alkado=burmistrz z władzą sądowniczą
alkadrigi=justować
alkadrigi=wyrównywać do marginesów
alkadrigo=wyjustowanie
alkadrigo=wyrównanie do obu marginesów
alkadrigo=wyrównanie do prawego marginesu
alkala=alkaliczny
alkala=zasadowy
alkaleca=zasadowy
alkaleco=zasadowość
alkalibluo=błękit zasadowy
alkalkuli=doliczać
alkalkuli=doliczać, doliczyć
alkalkuli=sumować
alkalkuli=zliczać
alkalo=alkali
alkalo=alkalium
alkalo=ług
alkalo=zasada
alkalo=związek zasadowy
alkaloido=alkaloid
alkalozo=alkaloza
alkano=alkan
alkanolo=alkanol
alkanserio=seria alkanów
alkao=alka
Alkazaro=Alkazar
alkemio=alchemia
alkemisto=alchemik
alklaki=klikać na
alklimatigi=aklimatyzować
alklimatigi=klimatyzować
alklimatigi=przyzwyczajać
alklimatiĝi=przyzwyczaić się
alklimatiĝi=zaaklimatyzować się
alklini=przechylać
alko=łoś
alkohola=alkoholowy
alkohola=wyskokowy
alkohola vendejo=wyszynk
alkoholaĵo=drink
alkoholaĵo=napój alkocholowy
alkoholaĵo=trunek
alkoholismo=alkoholizm
alkoholmetro=alkoholometr
alkoholmetro=alkoholomierz
alkoholo=alkohol
alkoholo=spirytus
alkoholulo=alkoholik
alkoholulo=pijak
alkonduki=doprowadzać
alkonduki=doprowadzić
alkonduki=dowieść (doprowadzić)
alkonduki=przywodzić
alkonduki=sprowadzać
alkonduki=zaprowadzać
alkonfirmigi=dostosować
alkonformigi=akomodować (przystosować)
alkonformigi=dopasować
alkonformigi=dostosowywać
alkonformigo=adaptacja
alkonformigo=przystosowanie
alkonformiĝemo=adaptacyjność
alkonformiĝemo=przystosowalność
alkonformiĝemo=przystosowanie
alkonformiĝo=adaptacja
alkonformiĝo=przystosowanie
alkonstrui=dobudować
alkonstruo=przybudówka
alkovo=alkierz
alkovo=alkowa
alkovo=alkówka
alkovo=nisza
alkovo=wnęka
alkrementi=zwiększać o 1
alkreska=przyrośnięty
alkreski=dorastać
alkresko=przyrost
alkroĉi=czepiać
alkroĉi=powiesić
alkroĉi=przyłączać
alkroĉi=przymocowywać
alkroĉi=przytwierdzać
alkroĉi=uczepić
alkroĉi=zahaczać
alkroĉi=zawieszać
alkroĉiĝi=czepiać się (przyczepiać się)
alkroĉiĝi=zawisać
alkrucigi=ukrzyżować
alkudri=przyszywać
alkudrita brodaĵo=aplikacja (haft)
alkuri=dobiec, dobiegać
alkuri=dolatywać (dobiegać)
alkuri=nadbiec
alkuri=podbiec
alkuro=dobieg
alkutimigi=aklimatyzować (przyzwyczajać)
alkutimigi=przyzwyczaić
alkutimigi=przyzwyczajać
alkutimigi=wdrażać
alkutimiĝinta=przyzwyczajony
allasi=dopuszczać, dopuścić
allasi=dopuścić
allasi=zezwalać na wstęp
alligi=czepiać
alligi=uczepić
alligi=uwiązywać
alliniigi=ustawiać równo
alliniigi=wypozycjonować
alliniigi=wyrównywać
alliniigo=układ
alliniigo=ułożenie
alliniigo=wyrównanie
alliniigo=zbieżność
alloga=atrakcyjny
alloga=pociągający
alloga=ponętny
alloga=powabny
alloga=ujmujący
allogaĵo=atrakcja
allogi=pociągać
allogi=przyciągać
allogi=przywabiać
allogi=wzbudzać zainteresowanie
allogi=zwabić
allogo=pokusa
almanako=almanach
almanako=kalendarz (rocznik)
almenaŭ=aby (przynajmniej)
almenaŭ=bodaj, bodajże (przynajmniej)
almenaŭ=choć, chociaż (przynajmniej)
almenaŭ=choćby, chociażby (przynajmniej)
almenaŭ=co najmniej
almenaŭ=przynajmniej
almeti=dokładać, dołożyć
almeti=dołączać
almeti=załączać
almiksaĵo=domieszka
almiksi=wlać do
almoza=jałmużny
almoza=żebraczy
almozisto=żebrak
almozo=jałmużna
almozpetanto=dziad (żebrak)
almozpetanto=żebrak
almozpeti=żebrać
almozula=żebraczy
almozularo=żebractwo
almozuleco=żebractwo
almozulejo=przytułek dla ubogich
almozulino=baba (żebraczka)
almozulo=dziad (żebrak)
almozulo=żebrak
alnaĝi=dopływać
alnajli=przygwoździć
alno=olcha
alno=olsza
alno=olszyna
alo=boczna część
alo=bocznica (skrzydło)
alo=oficyna
alo=skrzydło
aloaĵo=gorzki olejek
alobazo=podstawa skrzydła
alodo=alodium
alofona=alofonowy
alofono=alofon
aloji=stapiać
alojiĝi=stapiać się
alojo=aliaż
alojo=stop metali
aloĵo=aliaż
aloĵo=stop
alonĝo=alonż
alonĝo=przedłużka
aloo=aloes
alopatia=alopatyczny
alopatio=alopatia
alopatio=alpatia
alopato=alopat
alopato=alopata
alopecio=alopecja
alopecio=łysienie
alopecio=włosów wypadanie
alopekuro=wyczyniec łąkowy
aloritmio=arytmia
alotrofio=alotropia
alotropa=alotropowy
alotropeco=alotropia
alotropio=alotropia
alotropo=alotrop
alozo=aloza
alpa=alpejski
alpa=wysokogórski
alpagi=dopłacać
alpago=dopłata
alpako=alpaga (tkanina)
alpako=alpaka (tkanina)
alpako=wełna z lamy
alpako=wełsna z alpaki
alpano=alpejczyk
alpardo=łuna w górach
alparoli=dopowiadać, dopowiedzieć
alparoli=mówić do
alparoli=zwracać się w rozmowie do
alparolo=dopowiedzenie
alparolo=zwrócenie się do
alpaŝi=przyjść pieszo
alpaŝi=przystępować
alpdometo=szalet
alpeli=napędzać
alpendigaĵo=apendyks
alpendigaĵo=dodatek
alpendigaĵo=załącznik
alpendigi=dołączać, dołączyć
alpendigi=załączać dokument
alpendigi=zawieszać
alpendiĝi=czepiać się (zawieszać się)
alpingli=upinać
alpinismo=alpinizm
alpinisto=alpinista
alpismo=alpinizm
alpismo=wspinaczka wysokogórska
alpisto=taternik
alplenigo=dopełnienie
alpo=hala górska
alpo=pastwisko
alpo=szczyt górski w Alpach Szwajcarskich
Alpoj=Alpy
alporta=przywozowy
alporti=donieść, donosić
alporti=dostarczać, dostarczyć
alporti=przynieść
alporti=przywozić
alporti=sprowadzić
alporti=zanosić
alpostenigi=powierzać
alpostenigi=przydzielać
alpostenigi=wyznaczać
alpostenigo=delegacja
alpostenigo=przydzielenie
alpostenigo=przypisanie
alpostenigo=wyznaczenie
alpremi=przyciskać
alpreni=dobierać, dobrać (nabrać czegoś)
alpreni=przejmować coś
alpreni=przybierać
alpreni=przyjąć
alpreni=przyswajać sobie
alproksimiĝo=podejście
alproprigi=dostosować do potrzeb
alproprigi=przyswajać
alproprigi=przywłaszczyć sobie
alpuŝi=dopchać, dopychać
alrajdi=dojeżdżać (d.konno)
alruli=zatoczyć
alsaca=alzacki
alsacano=Alzatczyk
Alsaco=Alzacja
alsendi=nadsyłać
alsendi=przysyłać
alsino=mokrzyca
alskribaĵo=dopisek
alskribi=dopisać, dopisywać
alskribi )inf.)=dopisywać do pliku
alskribo=dopisek
alstarigi=dostawiać, dostawić
alsuprado=pięcie się w górę
alsuprado=wznoszenie się
alsuprado=wzrost
alŝovi=dopchać, dopychać (dosunąć)
alŝraŭbi=przykręcać
alŝraŭbi=przyśrubować
alŝteligi=przychodzić skrycie
alŝuti=przesyłać dane na serwer
alta=wysoki
alta premo=nadciśnienie
alta premo=wyż barometryczny
alta salto=skok wzwyż
altaĵeto=pochyłość
altaĵeto=skarpa
altaĵeto=zbocze
altaĵo=wyniosłość
altaĵo=wyżyna
altaĵo=wzniesienie
altano=taras
altarbildo=malowidło ołtarzowe
altarkandelo=gromnica
altarkandelo=świeca ofiarna
altaro=miejsce ofiarne
altaro=ołtarz
altarpentraĵo=malowidło ołtarzowe
altarŝtupoj=schody ofiarne
altartapiŝo=dywan ofiarny
altartuko=tunika ofiarna
alte=wysoko
alteco=wysokość
altegulaĉo=drab (drągal)
altegulaĉo=drągal (drab)
altegulaĉo=dryblas
altegulo=drągal
alteniĝi=chwytać się (przylegać)
alteniĝi=czepiać się (lgnąć)
alteniĝi=przyczepiać się
alteniĝi=przylegać
altenĵeti=podbijać
alteno=przylgnięcie
alteo=prawoślaz
alteriĝi=lądować
alteriĝi=przybijać do lądu
alteriĝo=desant
alterna=naprzemianległy
alterna=naprzemienny
alterna=przemienny
alterna grupo=grupa alternująca (mat.)
alterna kulturo=płodozmian
alternado=alternacja
alternado=następstwo
alternado=półokres
alternado=stronnicowanie
alternado=zmiana
alternanco=alternacja
alternativa propozicio=zdanie alternatywne
alternativo=alternatywa
alternativo=wybór
alternativo=wyjście
alternatoro=alternator
alternatoro=prądnica
alterndirekta=półdupleksowy (inf.)
alterne=na przemian
alterne=naprzemian
alterni=wymieniać się
alterni=występować na przemian
alterni=zmieniać się kolejno
alternilo=generator prądu naprzemiennego
alternilo=prądnica prądu naprzemiennego
alternklavo=klawisz Alt
alternklavo=klucz naprzemienny
alterno=alternacja
alterno=następstwo
alterno=półokres
alterno=zmiana
altestimata=wielmożny
alteŝatata=cenny
altfluga=górnolotny
altforno=wielki piec
altidea=górnolotny
altidea=górny (wzniosły)
altigi=wznosić
altiĝi=przybierać
altiĝi=zwyżkować
altiĝo=hossa
altimetro=wysokościomierz
altirado=atrakcja (przyciąganie)
altiranta=ponętny
altiri=przyciągać
altiri=przywabiać
altiri=zjednywać
altituda=odnoszący się do wysokości geograficznej
altitudo=wysokość (npm)
altitudo=wysokość geograficzna
altkreska=bujny (rosły)
altkreska=rosły
altkreska=wybujały
altmontara=wysokogórski
altnivela programlingvo=język programowania wysokiego poziomu (inf.)
alto=wysokość
alto=wyż barometryczny
altoangulo=kąt wzniesienia
altocentro=ortocentrum
altoindikilo=wysokościomierz
altokumuluso=altocumulus
altokumuluso=chmura średnia kłębiasta
altometro=wysokościomierz
altondi=docinać (przystrzyc)
altostratuso=altostratus
altostratuso=chmura średnia warstwowa
altpremilo=szybkowar
altpreza=bezcenny (kosztowny)
altpreza=drogi (kosztowny)
altpreza=drogocenny (kosztowny)
altranĉi=docinać (przyciąć)
altranĉisto=krojczy
altranga=dostojny (wysoko postawiony)
altranga=wysoko postawiony
altrangulo=dostojnik
altrangulo=dygnitarz
altransporto=dowóz
altreni=dowlec
altreni=przyholować
altrudi=wmuszać
altrudi sin=naprzykrzać się
altrudi sin=narzucać się
altruisma=altruistyczny
altruismano=altruista
altruismo=altruizm
altruista=bezinteresowny
altruisto=altruista
altspirita=górnolotny
altulo=basałyk (drągal)
altuŝi=przytknąć
altvalora=cenny
altvalora=drogocenny
aluda=aluzyjny
aluda=metaforyczny
aludi=napomknąć
aludi=napomykać
aludi=robić aluzję
aludi=wzmiankować
aludo=alizja
aludo=aluzja
aludo=domyślnik
alumetetikedo=etykietka zapałczana
alumeto=zapałka
aluminaĵoj=aluminiowe wyroby
aluminaĵoj=rzeczy z aluminium
aluminato=glinian
aluminia=aluminiowy
aluminia=ałunowy
aluminiaĵoj=aluminiowe wyroby
aluminiato=glinian
aluminio=aluminium
aluminio=glin
aluminioza=aluminiowy
aluminioza=ałunowy
aluminisilikato=krzemek glinu
aluminizi=aluminiować
alumino=korund
alumino=tlenek glinu
alumno=alumn
alumno=kleryk
alunejo=kopalnia glinu
alunito=ałunit
alunito=kamień ałunowy
aluno=ałun
aluntero=glina
aluvia=aluwialny
aluvia=osadowy
aluviaĵo=osad rzeczny
aluvio=aluwium
aluvio=współczesny osad rzeczny
alvadi=dobrnąć
alvenadi=przyjeżdżać
alveni=dochodzić, dojść
alveni=dolatywać (przybywać)
alveni=nadchodzić
alveni=nastać
alveni=przybyć
alveni=przybywać
alveni=przyjść
alveni=zawitać
alveni ĝis=docierać
alveno=nadejście
alveno=przybycie
alveno=przyjazd
alveno=przyjście
alveno=przyjście na świat
alveno=przylot
alventabelo=plan przyjazdów
alveola=dziąsłowy
alveola=zębodołowy
alveolara=dziąsłowy
alveolara=zębodołowy
alveolaro=spółgłoska dziąsłowa
alveolhava=mający wiele zagłębień
alveolhava=pęcherzykowaty
alveolito=alweolit
alveolito=kamień nazębny
alveolo=dołek żołądkowy w śluzówce
alveolo=jama
alveolo=komórka pęcherzyk
alveolo=pęcherzyk gruczołowy
alveolo=pęcherzyk płucny
alveolo=zagłębienie (med.)
alveolo=zębodół
alveoloza=mający wiele zagłębień
alveoloza=pęcherzykowaty
alversaĵo=dolewka
alverŝi=dolewać
alvesti=przebierać
alveturadi=przyjeżdżać
alveturado=dojazd (dojeżdżanie)
alveturejo=dojazd (droga dojazdowa)
alveturejo=zajazd
alveturi=dojeżdżać
alveturi=nadjechać
alveturi=podjechać
alveturigi=dowieźć, dowozić
alveturigi=dowozić
alveturigi=przywozić
alveturigo=dowóz
alveturo=przyjazd
alvoka=przywoławczy, przywołujący
alvoki=nawoływać
alvoki=przywołać, przywoływać
alvoki=wystosować
alvoki=zawołać
alvokiĝo=powołanie
alvoko=apel (wezwanie, odezwa)
alvoko=odezwa
alvoko=powołanie
alvoko=wezwanie
alvuso=narybek
alzaca=alzacki
alzacano=Alzatczyk
Alzaco=Alzacja
ama=erotyczny (miłosny)
ama=miłosny
Amadeo=Amadeusz
amaĵisto=amant (gach)
amaĵisto=gach
amaĵisto=kobieciarz
amaĵo=amor (miłostka)
amalgami=amalgamować
amalgami=łączyć
amalgami=mieszać
amalgamiĝi=łączyć
amalgamiĝi=mieszać
amalgamo=amalgamat
amanito=muchomór
amanto=amant
amanto=amator (miłośnik)
amanto=gach
amara=gorzki
amara=pełen goryczy
amara=rozgoryczony
amaraĵo=rzecz gorzka
amaranta=amarantowy
amaranta=nieprzemijający
amaranto=amarant
amaranto=szarłat
amaranto=wieczny kwiat
amareco=gorycz (gorzkość)
amareta=gorzkawy
amariĝi=gorzknieć
amariĝinta=zgorzkniały
amarilido=amarylka
amariliso=amarylis
amariliso=amarylka
amariliso=amaryłek
amaro=gorycz
amasa=gremialny
amasa=gromadny
amasa=tłumny
amasaĉo=horda (motłoch)
amasbuĉo=pogrom
amasbuĉo=rzeź
amase=gromadnie
amase=hurmem
amasegaro=chmara
amasegaro=rój
amasego=chmara
amasego=ciżba
amasego=ćma (mnóstwo)
amasego=nawał
amasego=tłum
amasigi=garnąć (gromadzić)
amasigi=gromadzić (skupiać)
amasigi=nagromadzić
amasigi=stłaczać
amasigi=zbierać
amasigi=zwalać
amasigo=koncentracja
amasiĝi=gromadzić się
amaskomunikiloj=środki masowego przekazu
amaso=chmara
amaso=czerada
amaso=hufiec (tłum)
amaso=kupa
amaso=masa
amaso=nawał
amaso=rzesza
amaso=zwał
amaso. bando=czereda
amata=ukochany
amata=umiłowany
amatino=bogdanka
amatino=kochanka
amatino=oblubienica
amatino=ukochana
amato=kochanek
amato=przyjaciel
amato=ukochany
amatore=hobbistycznie
amatore=jako hobby
amatore=po amatorsku
amatoreco=amatorstwo
amatoreco=amatorszczyzna
amatoreco=dyletantyzm
amatoro=amator
amatoro=dyletant
amatoro=nieprofesjonalista
amaŭrozo=ślepota
Amazonio=Amazonia
amazono=amazonka
Amazono=Rzeka Amazonka
ambasadanaro=ambasada (personel)
ambasado=ambasada
ambasadoreco=ambasada
ambasadorejo=ambasada
ambasadorino=pani ambasador
ambasadoro=ambasador
ambaŭ=oba
ambaŭ=obie
ambaŭ=obydwaj
ambaŭdekstra=oburęczny
ambaŭdirekta=dwukierunkowy
ambaŭdirekta=obukierunkowy
ambaŭdirekta=w obu kierunkach
ambaŭdirekta implikacio=ekwiwalencja (mat.)
ambaŭdirekta implikacio=równoważność
ambaŭflanka=bilateralny
ambaŭflanka=dwustronny
ambaŭflanka=obustronny
ambaŭmane=oburącz
ambaŭseksa=biseksualny
ambaŭseksa=dwupłciowy
ambaŭseksa=obojniaczy
ambaŭseksema=biseksualny
ambaŭseksema=dwupłciowy
ambaŭseksema=obojniaczy
ambicia=ambitny
ambicii=dążyć do
ambicio=ambicja
ambicio=duma
ambiciulo=człowiek ambitny
ambidekstra=oburęczny
ambigua=dwuznaczny
ambigua=niejednoznaczny
ambigua=wieloznaczny
ambigueco=dwuznaczność
ambigueco=niejasność
ambigueco=niejednoznaczność
ambigueco=wieloznaczność
ambivalenco=ambiwalencja
ambivalenco=niezdecydowanie
ambli=iść inochodem
ambli=iść powoli
ambli=przechadzać się
ambli=spacerować
amblo=inochód
amblo=jednochód
amblo=przechadzka
amblo=spokojny krok
ambono=ambona
ambosbeko=dziób kowadła
amboso=kowadełko
amboso=kowadło
ambro=ambra
ambro=bursztyn
ambrozio=ambrozja
ambrozio=napój bogów
ambulancisto=kierowca karetki
ambulanco=ambulans
ambulanco=karetka
ambulancveturilo=karetka
ambulatorio=ambulatorium
ambulatorio=przychodnia
amdeklaro=oświadczyny
ameba=amebowy
ameba=pełzakowy
amebo=ameba
amebo=pełzak
amebocito=amebocyt
ameboida=ameboidalny
ameboida=amebopochodny
amegi=uwielbiać
amelaĵo=kisiel
amelankiero=świdośliwka
amelazo=amylaza
amelgluo=krochmal
ameli=usztywniać
amelĵeleo=kisiel
amelo=krochmal
amelo=skrobia
amema=kochliwy
amema=skłonny do miłości
ameme=czule
amen=amen
amen!=niech tak będzie!
amenda=korekcyjny
amenda=poprawczy
amendamento=nowelizacja
amendamento=poprawa
amendamento=poprawianie
amendamento=poprawka (prawo)
amendi=wnosić poprawkę
amendi=wprowadzać poprawkę
amendo=nowelizacja
amendo=poprawa
amendo=poprawianie
amendo=poprawka
ameno=amen
amenoreo=brak miesiączki
amenoreo=miesiączki brak
amenta=baziowy
amento=bazia
amentoforma=w kształcie bazi
amerika=amerykański
amerika=jankeski
amerikanismo=amerykanizm
amerikano=Amerykanin
amerikano=jankes
Ameriko=Ameryka
ametista=ametystowy
ametisto=ametyst
ameto=miłostka
ametropa=ametropia
ametropa=ametropiczny
ametropeco=ametropia
amfetamino=amfetamina
amfibia=wodno-lądowy
amfibia=wodnoziemny
amfibia=ziemnowodny
amfibio=amfibia
amfibio=płaz
amfibiologio=amfibiologia
amfibrako=amfibrach
amfiktiona=amfiktioniczny
amfiktionaro=amfiktionia
amfiktiono=amfiktion
amfilado=amfilada
amfiokso=lancetnik
amfipodo=płetwonóg
amfiteatra=amfiteatralny
amfiteatro=amfiteatr
Amfitriono=Amfitrion
Amfitriono=gościnny gospodarz
amfiumo=amfiuma
amfobolio=amfibolia
amfobolio=dwuznaczność
amforo=amfora
Amforo=Wodnik
amfotera=amfoteryczny
ami=być dumnym z
ami=kochać
ami=miłować
amiantio=amianthium
amianto=amiant
amido=amid
amidolo=amidol
amigdalo=migdałek
amikeco=komitywa
amikeco=przyjaźń
amiki=przyjaźnić się
amiki=zaprzyjaźniać się
amikigi=bratać (przyjaźnić)
amikiĝi=zaprzyjaźnić się
amikino=przyjaciółka
amiko=druh
amiko=kochanek
amiko=przyjaciel
amikto=humerał
amila=amylowy
amilalkoholo=alkohol amylowy
amilazo=amylaza
amilo=amyl
amina acido=aminokwas
amindumado=konkury
amindumado=zaloty
amindumanto=zalotnik
amindumi=bałamucić się (umizgać się)
amindumi iun=nadskakiwać
amindumo=flirt
amino=amina
aminofenolo=aminofenol
aminotolueno=aminotoluen
amio=aminek
amisto=wielbiciel
amletero=liścik miłosny
amnestii=ułaskawiać
amnestio=amnestia
amnezio=amnezja
amnezio=pamięci utrata
amnezio=utrata pamięci
amneziulo=osoba cierpiąca na amnezję
amnia=owodniowy
amnio=amnion
amnio=owodnia
amniocentezo=punkcja owodni
amo=miłość
amofilo=piaskownica (rośl.)
amofilo=piaskownica zwyczajna
amoke=w amoku
amoko=amok
amonia klorido=chlorek amonowy
amoniaka=amoniakalny
amoniakizi=wytwarzać amoniak
amoniako=amoniak
amoniklorido=chlorek amonowy
amonio=amon
Amonio=Amon
amonio=salmak
amonito=amonit
Amono=Amon
amoplena=pełen miłości
amora=erotyczny
amora=miłosny
amoranto=amant
amoranto=gach
amoreto=amorek
amorfa=amorficzny
amorfa=bez określonej struktury
amorfa=bezkształtny
amorfa=bezpostaciowy
amorfa=niekrystaliczny
amori=kochać zmysłowo
amori=pożądać seks.
Amoro=Amor
amoro=amor
amoro=miłosne nastawienie
amortizi=amortyzować
amortizi=łagodzić
amortizi=osłabiać
amortizi=rozcieńczać
amortizi=słabnąć.
amortizi=tłumić
amortizi=umarzać
amortizi=wyciszać
amortizi=wyszczuplać
amortizi=zamortyzować
amortizilo=amortyzator
amortizilo=osłabiacz
amortizo=amortyzacja
amortizo=umorzenie
amortizo=zwrot kosztów
amorveka=podniecony
amorveka=zmysłowy
ampelopso=wino dzikie
ampelopso=winobluszcz
amperhoro=amperogodzina
ampermetro=amperomierz
amperminuto=amperominuta
ampero=amper
ampero=jednostka prądu elektrycznego
amperometro=amperometr
amperometro=amperomierz
ampersekundo=amperosekunda
ampleksa=chłonny
ampleksa=przestronny
ampleksa=rozłożysty
ampleksi=obejmować
ampleksi=pomieścić
ampleksi=zawierać
ampleksi=zmieścić
amplifa=wzmacniający
amplifatoro=wzmacniacz
amplifi=wzmacniać
amplifika=wzmacniający
amplifikatoro=amplifikator
amplifikatoro=wzmacniacz
amplifiki=amplifikować
amplifiki=wzmacniać
amplifiko=powiększenie
amplifiko=wzmocnienie
amplifilo=wzmacniacz
amplifo=powiększenie
amplifo=wzmocnienie
amplitudo=amplituda
amplitudo=maksymalne wychylenie
amplitudregilo=regulator amplitudy
amplo=ampla
amplo=lampa wisząca
ampola=ampułkowaty
ampolo=ampułka
ampolo=żarówka
ampolosimila=ampułkowaty
amputado=amputacja
amputado=amputowanie
amputado=obcięcie
amputado=skrócenie
amputi=amputować
amputi=obciąć
amputito=amputowany
amputito=osoba po amputacji
amputo=amputacja
Amsterdamo=Amsterdam
amu=jednostka masy atomowej
amu=jma
amuleto=amulet
amuleto=maskotka
amuleto=talizman
Amuro=Amur
amuza=humorystyczny
amuza=pocieszny
amuza=śmieszny
amuza=wesoły
amuza=wesół
amuza=zabawny
amuzado=rozbawienie
amuzado=zabawa
amuzaoĵo=rozrywka
amuzejo=bawialnia
amuzejo=lunapark
amuzejo=park rozrywki
amuzema=żartobliwy
amuzi=bawić (zabawiać)
amuzi=cieszyć (bawić)
amuzi=zabawiać
amuzi sin=bawić się dobrze
amuziĝanto=imprezowicz
amuziĝi=balować (bawić się)
amuziĝi=bawić się (rozrywać się)
amuziĝi=bawić się dobrze
amuziĝi=delektować się (bawić się)
amuziĝi=imprezować (bawić się)
amuziĝo=rozbawienie
amuziĝo=wesołość
amuzilo=bawidełko
amuzilo=zabawka
amuzisto=błazen
amuzo=rozbawienie
amuzo=rozrywka
amuzo=uciecha
amuzo=wesołość
amuzo=zabawa
anabaptisto=anabaptysta
anabaptisto=nowochrzczeniec
anabata=rosnący
anabata=wznoszący się
Anabelo=Anabela
anabiozo=anabioza
anabola=anaboliczny
anabolismo=anabolizm
anabolo=anabolizm
anaerobia=anaerobiczny
anaerobia=anaerobowy
anaerobia=beztlenowy
anaerobio=beztlenowiec
anaerobiozo=anaerobioza
anafalo=anafalis
anafazo=anafaza
anafilaksia=anafilaktyczny
anafilaksio=anafilaksja
anafilaksjo=anafilaksja
anaforo=anafora
anagalo=kurzyślad
anaglifa=anaglificzny
anaglifa=anaglifowy
anaglifo=anaglif
anagramo=anagram
anakampto=koślaczek
anakardio=orzech nerkowca
anakinezio=anakineza
anakoluto=anakolut
anakondo=anakonda
anakoreta=pustelniczy
anakoretino=pustelnica
anakoreto=anachoreta
anakoreto=pustelnik
anakreona=anakreontyczny
Anakreono=Anakreont
anakronisma=anachroniczny
anakronismo=anachronizm
Anaksagoro=Anaksagoras
Anaksimandro=Anaksymander
Anaksimeno=Anaksymenes
analagmatika=analagmatyczny
analekto=analekta
analekto=wybór z pism
analepsio=analepsja
analepsio=rekonwalescencja
analeptiko=środek wzmacniający
analfabeta=analfabetyczny
analfabeta=niewykształcony
analfabeto=analfabeta
analfabeto=niepiśmienny
analgezia=przeciwbólowy
analgezia=uśmierzający ból
analgeziko=środek przeciwbólowy
analgezio=analgezja
analgezio=nieczułość na ból
analgezio=znieczulica
analisto=annalista
analisto=kronikarz
analisto=rocznikarz
analitika funkcio=funkcja analityczna (mat.)
analitika geometrio=geometria analityczna (mat.)
analitika modelo=model analityczny
analitiko=analityka
analityka=analityczny
analiza=analityczny
analizanto=analityk
analizi=analizować
analizi=rozpatrywać
analizilo=analizator (inf.)
analizisto=analityk
analizo=analiza
analizo=próbka
analizo=rozbiór
analoga=analogiczny
analoga=analogowy
analoga=brzmiący jednakowo
analoga=podobny
analoga=pokrewny
analoga komputilo=komputer analogowy
analoga komputilo=maszyna analogowa
analogaj datenoj=dane analogowe (inf.)
analogaĵo=analog
analogaĵo=odpowiednik
analogcifereca=analogowo-cyfrowy (inf.)
analogeco=analogia
analogeco=odpowiedniość
analogeco=podobieństwo
analogia=analogiczny
analogio=analogia
analogio=odpowiedniość
analogo=analog
analogo=odpowiednik
analoj=annały
analoj=roczniki
anamnezo=anamneza
anamnezo=pamięci zanik
anamnezo=pamięć wydarzeń
anamnezo=przypominanie sobie
anamnezo=wywiad lekarski
anamorfoza=anamorficzny
anamorfozo=anamorfoza
anamorfozo=stopniowa przemiana ewolucyjna
ananaso=ananas
ananimo=ananim
anapesto=anapest
anarĥia=wywrotowy
anarĥiisto=wywrotowiec
anarĥio=bezkrólewie
anarĥio=bezrząd
anarĥiulo=wywrotowiec
anarkia=bezładny
anarkia=chaotyczny
anarkia=wywrotowy
anarkiismo=anarchizm
anarkiisto=anarchista
anarkiisto=wywrotowiec
anarkio=anarchia
anarkio=bezkrólewie
anarkio=bezład
anarkio=bezrząd
anarkio=chaos
anarkio=zamieszki
anarkismo=anarchizm
anarkisto=anarchista
anarkiulo=wywrotowiec
anaro=ekipa
anasarko=anasarka
anasarko=skóry obrzęk
anasino=kaczka (samica)
anaso=kaczka
anastatiko=róża jerychońska
anastatiko=zmartwychwstanka
Anastazio=Anastazja
anastigmata=anastygmatyczny
anastigmata=optycznie ostry
anastigmato=anastygmatyzm
anastomoza=anastomotyczny
anastomozo=anastomoza
anastrofio=anastrofa
anastrofo=anastrofa
anastrofo=inwersja
anastrofo=szyk przestawny
anasviro=kaczor
anatazo=anataza
anatema=wyklęty
anatema=znienawidzony
anatemi=ekskomunikować
anatemi=rzucić klątwę na
anatemi=wykląć
anatemo=anatema
anatemo=klątwa
anatemo=klątwa kościelna
anatemo=rzecz wyklęta
anatifo=wąsonóg
anatomia=anatomiczny
anatomiisto=anatom
anatomio=anatomia
anatomio=budowa organizmu
anatomo=anatom
anatropa=anatropowy
anĉo=języczek (instrumentu)
anĉovo=anchois
anĉovo=anczos
anĉovo=sardela
anda=andyjski
andaluza=andaluzyjski
andaluzia=andaluzyjski
andaluziano=Andaluzyjczyk
Andaluzio=Andaluzja
andaluzo=Andaluzyjczyk
Andaluzujo=Andaluzja
andante=andante
andante=wolno w muzyce
andantete=andantino
andantete=wolniutko w muzyce
andanteto=andantino
andanteto=wolniutko w muzyce
andantino=andantino
andantino=wolniutko w muzyce
andanto=andante
andanto=wolno w muzyce
andezito=andezyt
Andoĉjo=Jędrek, Jędruś
Andoj=Andy
Andreo=Andrzej
androfobio=androfobia
androforo=androfora
androgina=androginiczny
androgina=dwupłciowy
Andromedo=Andromeda
andromedo=modrzewnica
Androniko=Andronikus
androsako=naradka (rośl.)
androsterono=androsteron
aneco=afiliacja
aneco=asocjacja
aneco=członkowstwo
aneco=powiązanie
aneco=przyjęcie do grona
aneco=przynależność
aneco=skojarzenie
aneco=towarzystwo
aneco=zrzeszenie
aneco=związek
anekdota=anegdotyczny
anekdotisto=anegdociarz
anekdoto=anegdota
anekdoto=dykteryjka
anekdoto=historyjka
anekdoto=przypowiastka
aneksado=wcielenie
aneksado=zabór
aneksado=zajęcie terytorium
aneksaĵo=aneks
aneksaĵo=dodatek
aneksaĵo=pismo dodatkowe
aneksaĵo=załącznik
aneksi=anektować
aneksi=dołączać, dołączyć
aneksi=przyłączać
aneksi=wcielać
aneksi=załączać dokument
aneksismo=aneksjonizm
aneksisto=aneksjonista
anekso=aneks
anekso=aneksja
anekso=dodatek
anekso=pismo dodatkowe
anekso=wcielenie
anekso=zajęcie terytorium
anekso=załącznik
anelidoj=pierścienice
anelo=ostatnie namaszczenie
anemia=anemiczny
anemia=bezkrwisty
anemio=anemia
anemio=bezkrwistość
anemio=niedokrwistość
anemiulo=anemik
anemofila=wiatropylny
anemografio=anemografia
anemografo=anemograf
anemogramo=anemogram
anemometrio=anemometria
anemometro=anemometr
anemometro=wiatromierz
anemona=anemoniczny
anemono=anemon
anemono=sasanka
anemono=zawilec
anemoskopo=anemoskop
aneroida=bezcieczowy
aneroido=aneroid
anesteza=znieczulający
anesteza=znieczulony
anestezaĵo=środek znieczulający
anestezaparato=aparatura do narkozy
anestezenzo=środek znieczulający
anestezi=znieczulać
anestezilo=środek znieczulający
anesteziologio=anestezjologia
anestezisto=anestezjolog
anestezo=anestezja
anestezo=narkoza
anestezo=nieczułość
anestezo=znieczulenie
anestezo=znieczulenie farmakologiczne
anestezo=znieczulica
aneto=koper
aneŭrisma=tętniakowy
aneŭrismo=anewryzm
aneŭrismo=tętniak
anevrismo=anewryzm
anfrakta=kręty
anfrakta=zawiły
anfrakto=jama (geolog.)
anfrakto=jaskinia
anfrakto=krętość
anfrakto=zawiłość
Angeliko=Andżelika
angeliko=arcydzięgiel litwor
angeliko=dzięgiel
Angelino=Andżelina
Angelo=Andżelo
angilo=węgorz
angino=angina
angio=naczynie (anat.)
angio=naczynie krwionośne
angiomo=naczyniak
angioplastio=angioplastyka
angioplastio=plastyka naczynia
angiosarkomo=angiosarkoma
angioskopo=angioskop
angiosperma=okrytonasienny
angiospermo=roślina okrytonasienna
angla=angielski
angle=po angielsku
anglicismo=anglicyzm
angligi=zangielszczyć
anglikana=anglikański
anglikanismo=anglikanizm
anglikano=anglikanin
anglismo=anglicyzm
anglo=Anglik
anglofobio=anglofobia
anglomanio=anglomania
anglonormanda=anglonormański
anglosaksa=anglosaski
angola=angolski
angolano=Angolczyk
Angolo=Angola
angori=zadręczać się czymś
angoro=męczarnia
angoro=męka
angoro=trwoga
angoro=udręka
angstromo=angstrem
angula=graniasty
angula=kątowy
angula=narożnikowy
angula=rogowy
angula bato=korner
angula distanco=odległość kątowa
angula koeficiento=współczynnik kierunkowy
angula krampo=nawias trójkątny
angula pilko=korner
angulaĵo=kątownik stalowy
anguleca=kanciasty
anguleco=graniastość (mat.)
anguleco=kanciastość
angulen=za rogiem
anguleto=kącik
anguleto=zakątek
angulfero=kątownik stalowy
angulfidela=konforemny
angulfidela=wiernokątny
angulo=grań (kąt)
angulo=kąt
angulo=narożnik
angulo=węgieł
angulrelo=kątownik stalowy
angultrabo=kątownik stalowy
angura=angora
angviso=padalec
angviso=padalec zwyczajny
anĝela=anielski
anĝela saluto=pozdrowienie anielskie
anĝelapero=objawienie anielskie
anĝelino=anielica
anĝelo=anioł
anĝeluso=Anioł Pański
Anĝeluso=Anioł Pański (modlitwa)
anheli=dychać
anheli=dyszeć
anheli=sapać
anheli=zadyszeć się
anhelo=dech
anhidra=bezwodny (chem.)
anhidrido=bezwodnik
anhidrito=anhydryt
anhidrito=gips bezwodny
anigi=dołączać, dołączyć
anigu=wprawadzić
aniĝi=stać się członkiem
aniĝi=wejść w skład gremium
anilinnigro=czerń anilinowa
anilino=anilina
anilo=anil
anilo=indygowiec amerykański
anilo=indygowiec farbiarski
animacio=animacja
animala=zwierzęcy
animaleto=żyjątko
animeco=ożywienie
animeco=żywość
animgvidado=duszpasterstwo
animgvidanto=duszpasterz
animi=animować
animi=inspirować
animi=ożywiać
animi=pobudzać
animi=uduchawiać
animismo=animizm
animisto=animista
animita=ożywiony
animita=pełen ruchu
animo=duch (dusza)
animo=dusza
anizbrando=anyżówka
anizlikvoro=anyżówka
anizlikvoro=napitek anyżowy
anizo=anyż
anizometropio=anizometropia
anizotropa=anizotropowy
anizotropio=anizotropia
anizujo=biedrzeniec anyż
anjona=anionowy
anjono=anion
Ankaro=Ankara
ankaŭ=i (także)
ankaŭ=również
ankaŭ=także
ankaŭ=też
anketo=ankieta
ankilozo=ankiloza
ankilozo=ankyloza
ankilozo=stawu nieruchomość
Ankono=Ankona
ankono=konsola
ankono=wspornik pod gzyms
ankoraŭ=jeszcze
ankoraŭ=nadal
ankoraŭfoje=jeszcze raz
ankradejo=kotwicowisko
ankrado=kotwiczenie
ankraĵo=oparcie
ankraĵo=ostoja
ankraĵo=zakotwiczenie
ankrejo=kotwicowisko
ankri=rzucać kotwicę
ankri=zakotwiczać
ankri=zakotwiczyć
ankriĝi=zakotwiczyć
ankro=hiperłącze (kotwica)
ankro=kotew
ankro=kotwa
ankro=kotwica
ankro=zaczepienie
ankroĉeno=łańcuch kotwicy
ankrokablo=lina kotwicza
ankrokablo=sznur kotwiczy
anksia=niepokojący
anksia=pełen obaw
anksia=powodujący niepokój
anksia=zaniepokojony
anksieco=lęk
anksieco=niepokój
anksieco=obawa
anksieco=zaniepokojenie
ankuzo=farbownik (rośl.)
Anneto=Aneta
Anno=Anna
ano=adept (członek)
ano=członek (członek towarzystwa)
ano=stronnik
ano=zwolennik
anobio=kołatek
anobio=mól książkowy
anodina=kojący
anodino=anodyna
anodino=środek uśmierzający ból
anodo=anoda
anodonto=szczeżuja
anofelo=komar widliszek
anoksemio=anoksemia
anoksemio=niedotlenienie krwi
anoksio=anoksja
anoksio=niedotlenienie tkanek
anolito=anolit
anomalia=anormalny
anomalia=nienormalny
anomalia=nieprawidłowy
anomalio=anomalia
anomalio=nieprawidłowość
anomalio=zboczenie
anoncanto=spiker
anonci=anonsować
anonci=głosić (obwieszczać)
anonci=obwieszczać
anonci=ogłaszać
anonci=oznajmiać
anonci=reklamować
anonci=zameldować
anonci=zapowiadać
anonci=zgłaszać
anoncisto=ogłaszający wiadomości
anoncisto=spiker radiowy lub telewizyjny
anonco=anons
anonco=deklaracja wyprzedzająca (inf.)
anonco=inserat
anonco=komunikat
anonco=obwieszczenie
anonco=ogłoszenie
anonco=reklama
anonco=zapowiedź
anonco=zawiadomienie
anonctabulego=plansza reklamowa
anonima=anonimowy
anonima=bezimienny
anonima=cichy (anonimowy)
anonima FTP=anonimowy FTP
anonimaĵo=anonim
anonimeco=anonimowość
anonimo=anonim
anonimulo=ktoś anonimowy
anorakjako=kurtka skafandra
anorakkapuĉo=hełm skafandra
anorako=skafander
anoreksia=anorektyczny
anoreksio=anoreksja
anoreksio=brak łaknienia
anoreksio=jadłowstręt psychiczny
anoreksiulino=anorektyczka
anormala=anormalny
anormala=nienormalny
anormala=nieprawidłowy
anortita=anortyczny
anortito=anortyt
anortito=skaleń wapniowy
anse=podpierając się pod boki
Anselmo=Anzelm
ansera=gęsi
ansera=gęsiowaty
ansera haŭto=ciarki
anserbleki=gęgać
anserido=kaczątko
anserina=gęsi
anserina=gęsiowaty
ansero=gęś
anserpaŝtistino=gęślarka
anserpaŝtisto=gęślarz
anserumi=gęgać
anserviro=gąsior (ptak)
anso=antaba (ucho naczynia)
anso=klamka
anstataŭ=zamiast
anstataŭ tio=natomiast
anstataŭa=zastępczy
anstataŭaĵo=znak zastępczy
anstataŭanto=deputat, deputowany (zastępca)
anstataŭanto=zastępca
anstataŭi=wyręczać
anstataŭiga skribreĝimo=tryb nadpisywania
anstataŭigo=substytut
anstataŭigo=zastępstwo
anstromo=angstrem
anstromo=anstrom
antagonisma=antagonistyczny
antagonisma=nieprzyjazny
antagonisma=przeciwny
antagonisma=wrogi
antagonismo=antagonizm
antagonismo=chrapka (zawiść)
antagonismo=przeciwieństwo
antagonismo=wzajemna niechęć
antagonisto=adwersarz
antagonisto=antagonista
antagonisto=oponent
antagonisto=przeciwnik
antagonisto=rywal
Antareso=Antares
antarkta=antarktyczny
Antarkta Oceano=Ocean Antarktyczny
Antarktiko=Antarktyka
Antaro=Antares
antaŭ=przed
antaŭ=przedtem
antaŭ cio=przede wszystkim
antaŭ dispartigo de Pollando=przedrozbiorowy
antaŭ longa tempo=dawno
antaŭ longe=dawno
antaŭ nelonge=niedawno
antaŭ ol=aniżeli (zanim)
antaŭ ol=nim (zanim)
antaŭ ol=zanim
antaŭa=były (poprzedni)
antaŭa=dawny (poprzedni)
antaŭa=miniony
antaŭa=poprzedni
antaŭa=przedni
antaŭa=uprzedni
antaŭa kovrilo=przednia okładka
antaŭa nulo=zero poprzedzające
antaŭa nulo=zero wiodące
antaŭaĉeti=wykupić naprzód
antaŭaĵo=front (przód)
antaŭakordo=zgoda uprzednia
antaŭanto=poprzednik
antaŭbraka=przedramienny
antaŭbrako=przedramię
antaŭĉambro=przedpokój
antaŭdata=przedterminowy
antaŭdati=antydatować
antaŭdati=poprzedzać w czasie
antaŭdeserto=przystawka
antaŭdestino=dola (przeznaczenie)
antaŭdiluva=przedpotopowy
antaŭdiri=wróżyć
antaŭdiri=zapowiadać
antaŭdiristo=augur (przedmówca)
antaŭdiro=horoskop (przepowiednia)
antaŭe=przedtem
antaŭe=wpierw
antaŭeco=priorytet
antaŭeco=prym
antaŭeco=starszeństwo
antaŭedziĝa=przedmałżeński
antaŭedziĝa=przedślubny
antaŭen=dalej (naprzód)
antaŭen=naprzód
antaŭenigi=awansować
antaŭenigi=iść do przodu
antaŭenigi=kontynuować pochód
antaŭenigi=maszerować ku
antaŭenigi=podążać ku
antaŭenigi=posuwać się
antaŭenigi=ruszać naprzód
antaŭenigo=awans (ruch naprzód)
antaŭeniĝi=iść do przodu
antaŭeniĝi=kontynuować pochód
antaŭeniĝi=maszerować ku
antaŭeniĝi=podążać ku
antaŭeniĝi=posuwać się
antaŭeniĝi=ruszać naprzód
antaŭeniĝo=awans
antaŭeniri=iść do przodu
antaŭeniri=iść naprzód
antaŭeniri=kontynuować pochód
antaŭeniri=maszerować ku
antaŭeniri=podążać ku
antaŭeniri=posuwać się
antaŭeniri=ruszać naprzód
antaŭenmova=poruszający się naprzód
antaŭenmovi=iść do przodu
antaŭenmovi=kontynuować pochód
antaŭenmovi=maszerować ku
antaŭenmovi=podążać ku
antaŭenmovi=posuwać się
antaŭenmovi=ruszać naprzód
antaŭenpuŝi=popędzać
antaŭenpuŝo=napęd
antaŭforiga=zapobiegawczy
antaŭfortikaĵo=fort
antaŭgardema=przezorny
antaŭgeedziĝa=przedmałżeński
antaŭgusto=przedsmak
antaŭgvardio=awangarda
antaŭgvardio=straż przednia
antaŭhaltigi=zapobiegać
antaŭhieraŭ=przedwczoraj
antaŭi=antydatować
antaŭi=być w przodzie
antaŭi=poprzedzać w czasie
antaŭi=wysunąć się do przodu
antaŭigi=iść do przodu
antaŭigi=kontynuować pochód
antaŭigi=maszerować ku
antaŭigi=podążać ku
antaŭigi=posuwać się
antaŭigi=ruszać naprzód
antaŭigi=ubiec
antaŭigi=wyprzedzać
antaŭigi=wysuwać
antaŭiĝi=nadciągać
antaŭira nulo=zero poprzedzające
antaŭira nulo=zero wiodące
antaŭira spaceto=spacja poprzedzająca
antaŭira spaceto=spacja wiodąca
antaŭiranta=przodujący
antaŭjuĝemo=tendencja
antaŭjuĝemo=uprzedzenie
antaŭjuĝo=uprzedzenie
antaŭkondiĉo=warunek wejściowy
antaŭkondiĉo=warunek wstępny
antaŭkongreso=przedkongres
antaŭkristnaska vespero=wigilia (Bożego Narodzenia)
antaŭkuri=odbiec
antaŭkuri=wybiegać
antaŭlasta=przedostatni
antaŭlasta=zaprzeszły
antaŭlonge=dawno temu
antaŭmanĝaĵo=przystawka
antaŭmanĝo=zakąska
antaŭmeta operaciskribo=notacja przedrostkowa
antaŭmeti=przedkładać
antaŭmilita=przedwojenny
antaŭmolaro=ząb przedtrzonowy
antaŭmorta=przedśmiertny
antaŭnaska=prenatalny
antaŭnaska=przedporodowy
antaŭnoktomeza dormo=sen przed północą
antaŭnomo=imię
antaŭpagenda=płatny z góry
antaŭpago=awans (zaliczka)
antaŭpago=zadatek
antaŭpago=zaliczka
antaŭparolo=przedmowa
antaŭpaska=przedpaschalny
antaŭpendaĵo=antepedium
antaŭpendaĵo=zasłona okrywająca dolną część ołtarza
antaŭpenso=premedytacja
antaŭposteno=forpoczta
antaŭpreparo=przygotowanie
antaŭsenti=przeczuwać
antaŭsenti=wyczuć
antaŭsento=przeczucie
antaŭsigno=auspicja (przepowiednia)
antaŭsigno=omen
antaŭsigno=przepowiednia
antaŭsigno=umiejętność przepowiadania przyszłości
antaŭsigno=wróżba
antaŭsigno=wróżbiarstwo
antaŭsigno=wróżenie
antaŭsigno=znak
antaŭsigno=zwiastun
antaŭstajo=forsztag
antaŭstajo=więź przednia
antaŭstomako=przedbrzusze
antaŭŝovi=podsunąć
antaŭŝovi=wysuwać
antaŭtableto=konsolka
antaŭtagmeza=przedpołódniowy
antaŭtagmezo=przedpołudnie
antaŭtempa=przedwczesny
antaŭteni=prezentować
antaŭtraktado=przetwarzanie wstępne
antaŭtraktilo=preprocesor (inf.)
antaŭtuketo=śliniak
antaŭtuko=fartuch
antaŭulo=antenat (przodek)
antaŭulo=poprzednik
antaŭurbo=przedmieście
antaŭvaloro=domyślna wartość (inf.)
antaŭvenda=płatny z góry
antaŭveni=prześcigać
antaŭveni=ubiec
antaŭvespera manĝo=podwieczorek
antaŭvespero=szarówka (zmierzch)
antaŭvespero=wigilia
antaŭvespero=zmierzch
antaŭvespero=zmrok
antaŭvestiblo=ganek (przedsionek)
antaŭvidi=przewidywać
antaŭvidulo=jasnowidz
antaŭzorga=przezorny
antaŭzorga=zapobiegliwy
antecedento=antecedens
antecedento=poprzednik
antecedento=przodek
antecedentoj=przodkowie
antelikso=grobelka
antemido=rumian
antemo=hymn
antemo=rumianek
antena=antenowy
antenario=kocanka
antenario=ukwap
anteneto=antenka
antenkomutilo=przełącznik antenowy
antenkonektilo=gniazdko antenowe (elektr.)
anteno=antena
anteno=czułek
antenturo=wieża antenowa
antera=pylnikowy
anteridio=plemnia
anteriko=pajęcznica
antero=pylnik
anterozoido=anterozoid
anterozoo=anterozoid
anthelikso=grobelka
anthelio=słoneczny krąg świetlny
anti-=anty-
anti-antikorpo=antyprzeciwciało
antiacido=środek neutralizujący kwas
antiacido=środek zobojętniający
antiamerika=antyamerykański
antiartrita=przeciwartretyczny
antiaviadila=przeciwlotniczy
antibakteria=antybakteryjny
antibiotika=antybiotyczny
antibiotika=antybiotykowy
antibiotiko=antybiotyk
anticiklono=antycyklon
anticiklono=wyż baryczny
anticipa=pełen wyczekiwania
anticipa=przedterminowy
anticipa=przewidujący
anticipa=uprzedzający
anticipa=wcześniejszy
anticipa=wyczekujący
anticipa pago=zaliczka
anticipado=wyprzedzenie
anticipe=wpierw
anticipe=z góry
anticipi=antycypować
anticipi=przewidywać
anticipi=spodziewać się
anticipi=uprzedzać
anticipi=wybiegać
anticipo=antycypacja
anticipo=oczekiwanie
anticipo=przewidywanie
anticipo=uprzedzanie
anticipo=wyczekiwanie
antideprima=przeciwdepresyjny
antiderivativo=antyderywat
antideŭterono=antydeutron
antidota=odtrutkowy
antidota=przeciwjadowy
antidoto=antidotum
antidoto=antydotum
antidoto=odtrutka
antielektrono=antyelektron
antiemetiko=środek przeciwwymiotny
antienzimo=antyenzym
antifebra=antymalaryczny
antifebra=przeciwgorączkowy
antifebra=przeciwmalaryczny
antiferomagneta=antyferomagnetyczny
antifona=antyfonalny
antifono=antyfona
antifono=hymn
antifrazo=antyfraza
antigena=antygenowy
antigeno=antygen
Antigona=Antygona
antigravita=antygrawitacyjny
antigravito=antygrawitacja
antihemofilia=antyhemofiliczny
antiheroo=antybohater
antihidrofobia=antyhydrofobiczny
antihipnota=antyhipnotyczny
antihipokondria=antyhipochondryczny
antihistamino=antyhistamina
antihisteria=przeciwhisteryczny
antika=antyczny
antika=starożytny
antiklerikala=antyklerykalny
antiklimaksa=rozczarowujący
antiklimaksa=stanowiący przykry kontrast
antiklimakso=antykulminacja
antiklimakso=przykry kontrast
antiklimakso=rozczarowanie
antiklimakso=zawód
antiklinala=antyklinowy
antiklinala=siodłowy
antiklinalo=antyklina
antiklinalo=siodło
antikoagulenzo=antykoagulant
antikoagulenzo=środek przeciwkrzepliwy
antikonvulsia=przeciwdrgawkowy
antikorpo=przeciwciało
antikristo=antychryst
antikva=antyczny
antikva=archaiczny
antikva=dawny (starożytny)
antikva=przestarzały
antikva=starodawny
antikva=staroświecki
antikva=starożytny
antikva=zabytkowy
antikva=zamierzchły
antikva gobelino=arras
antikvaj tempoj=czasy starożytne
antikvaĵejo=antykwariat
antikvaĵisto=antykwariusz
antikvaĵo=antyk
antikvaĵo=staroć
antikvaĵo=zabytek
antikvarko=antykwark
antikveco=antyczność
antikveco=starodawność
antikveco=starożytność
antikveco=świat starożytny
antikveco=zabytkowość
antikvulo=przodek
antikvulo=starożytny np. Grek
antila=antylijski
antilano=Antylyjczyk
antilido=przelot (rośl.)
antilo=przelot (bot.)
antilogaritma=antylogarytmiczny
antilogaritmo=antylogarytm
antilogaritmo=przeciwlogarytm
Antiloj=Antyle
antilopo=antylopa
antimalaria=antymalaryczny
antimalaria=przeciwmalaryczny
antimaterio=antymateria
antimisila=przeciwrakietowy
antimonika=antymonowy
antimono=antymon
antimonoza=antymonawy
antineŭralgia=przeciwbólowy
antineŭralgia=uśmierzający ból
antineŭtrino=antyneutrino
antineŭtrono=antyneutron
antinomio=antynomia
antinomio=paradoks
antinomio=sprzeczność
antipapo=antypapież
antiparaliza=przeciwparalityczny
antipartikulo=przeciwcząstka
antipatia=antypatyczny
antipatia=odpychający
antipatia=odrażający
antipatia=wrogi
antipatia=wrogo nastawiony
antipatio=abominacja (wstręt)
antipatio=ansa (niechęć)
antipatio=antypatia
antipatio=awersja
antipatio=niechęć
antipatio=obrzydzenie
antipatio=odraza
antipatio=wstręt
antiperistalta=antyperystaltyczny
antiperspirilo=antyperspirant
antiperspirilo=środek przeciwpotowy
antipirino=antypiryna
antipoda=antypodyczny
antipoda=diametralnie przeciwstawny
antipode=biegunowo
antipodo=antypoda
antipodo=diametralne przeciwieństwo
Antipodoj=Antypody
antiprotono=antyproton
antipsikoza=antypsychotyczny
antirakita=przeciwkrzywiczy
antirino=lwia paszcza
antirino=wyżlin
antirisko=pietruszka
antirusta=przeciwrdzewny
antisemitismo=antysemityzm
antisemito=antysemita
antisepsa=antyseptyczny
antisepsa=bakteriobójczy
antisepsa=przeciwbakteryjny
antisepsaĵo=antyseptyk
antisepsaĵo=środek odkażający
antisepsi=dezynfekować
antisepsilo=antyseptyk
antisepsilo=środek odkażający
antisepso=antyseptyka
antisepso=zwalczanie zakażeń
antisero=surowica odpornościowa
antisimetria=antysymetryczny
antiskorbuta=przeciwgnilcowy
antisocieta=antyspołeczny
antispasma=przeciwskurczowy
antistrofo=antystrofa
antitanka=przeciwczołgowy
antiteza=antytetyczny
antiteza=przeciwstawny
antitezo=antyteza
antitezo=dokładne przeciwieństwo
antitezo=kontrast
antitezo=przeciwstawienie
antitezo=sprzeczność
antitoksino=antytoksyna
antitrado=antypasat
antitrusta=antymonopolowy
antitrusta=przeciwtrustowy
antitusa=przeciwkaszlowy
antivirusa=antywirusowy
antiviruso=antywirus
antivitamino=antywitamina
antoksanto=tomka
antoksanto=tonka
antologio=antologia
Antoneno=Antoniusz
antonimo=antonim
Antonineto=Antonia
Antonineto=Antonina
Antonio=Antonia
Antonio=Antonina
Antonio=Antoniusz
Antono=Anton
antonomazio=antonomazja
antraceno=antracen
antracito=antracyt
antrakinono=antrachinon
antrakonito=antrakonit
antrakozo=pylica płuc
antrakozo=pylica węglowa
antrakozo=węglica
antrakso=czyrak mnogi
antrakso=karbunkuł
antrakso=wąglik
antrakso=wrzód
antrisko=pietruszka
antrisko=trybula
antrisko=trybuła
antro=jama
antro=zatoka
antropocentra=antropocentryczny
antropodoj=stawonogi
antropofaga=ludożerczy
antropofagismo=antropofagia
antropofagismo=ludożerstwo
antropofago=antropofag
antropofago=ludożerca
antropofobio=antropofobia
antropoida=antropoidalny
antropoida=człekokształtny
antropoido=antropoid
antropoido=małpa człekokształtna
antropoido=małpolud
antropoidoj=człekokształtne
antropologia=antropologiczny
antropologio=antropologia
antropologisto=antropolog
antropologo=antropolog
antropometria=antropometryczny
antropometrio=antropometria
antropomorfa=antropomorficzny
antropomorfismo=antropomorfizm
antropozofio=antropozofia
antuso=świergotek
Antverpeno=Antwerpia
Anubo=Anubis
anuitato=renta
anuito=annuita
Anunciacio=Zwiastowanie
Anunciacio=Zwiastowanie NMP
anura=bezogonowy
anurio=anuria
anurio=bezmocz
anuro=płaz bezogonowy
anuroj=płazy bezogonowe
anusa=analny
anusa=odbytniczy
anusa=odbytowy
anuse=doodbytniczo
anuskoito=stosunek analny
anuso=dupa
anuso=odbyt
aoristo=aoryst
aorta=aortalny
aorto=aorta
apaco=apasz
apaĉino=Apaczka
apaĉo=Apacz
apaĉo=apasz
apaĉo=chuligan
apalaĉa=appalachijski
Apalaĉoj=Appalachy
apanaĝo=apanaże
apanaĝoj=apanaże
aparat-adaptilo=sterownik urządzenia
aparat-adreso=adres urządzenia (inf.)
aparataro=aparatura
aparataro=aparatura laboratoryjna
aparataro=hardware
aparataro=osprzęt
aparataro=sprzęt
aparatbitoko=bajt statusu (inf.)
aparatiga marko=znacznik pliku
aparato=aparat
aparato=mechanizm
aparato=przyrząd
aparato=urządzenie
aparaturo=aparatura
aparta=oddzielny
aparta=osobny
aparta=szczególny
aparta=wydzielony
aparta ĉambro=kawalerka
apartaĵo=osobliwość
apartaĵo=szczególność
apartamentaro=blok mieszkalny
apartamentaro=budynek mieszkalny
apartamento=apartament
apartamento=gmach
apartamento=mieszkanie
aparte=oddzielnie
aparte=osobno
aparte=z osobna
aparte de=oprócz czegoś
aparte de=poza czymś
aparteco=osobność
aparteco=rozdzielność
apartenado=rzeczy posiadane
apartenado=własność
apartenaĵo=rzeczy posiadane
apartenaĵo=własność
apartenanta=należny
aparteni=należeć
aparteno=przynależność
apartga=oddzielony
apartga=odłączony
apartga=odseparowany
apartga=rozdzielony
apartiga=osobny
apartiga=rozdzielny
apartigebla=rozłączalny
apartigi=oddzielać
apartigi=odłączać
apartigi=przegradzać
apartigi=rozdzielać
apartigi=rozłączać
apartigi=separować
apartigi=wybierać
apartigi=wyodrębniać
apartigita=oddzielony
apartigita=ustronny
apartiĝo=rozłąka
apartismo=Apartheid
apatia=apatyczny
apatia=bezduszny
apatia=gnuśny
apatia=obojętny
apatia=ospały
apatio=apatia
apatio=flegma
apatio=obojętność
apatio=ospałość
apatito=apatyt
apekso=apeks
apekso=koniuszek
apekso=szczyt
apekso=wierzchołek
apelacia=apelacyjny
apelacia tribunalo=sąd apelacyjny
apelacianto=apelant
apelacianto=apelujący
apelacii=apelować
apelacii=odwoływać się
apelacio=apelacja
apelanto=apelant
apelanto=apelujący
apenaŭ=ledwie
apenaŭ=ledwo
apenaŭ=zaledwie
apendica=załącznikowy
apendicektomio=usunięcie wyrostka robaczkowego
apendicito=apendycyt
apendicito=wyrostek robaczkowy
apendicito=zapalenie wyrostka robaczkowego
apendico=apendyks
apendico=dodatek (w książce)
apendico=wyrostek (robaczkowy)
apendico=wyrostek robaczkowy
apenina=apeniński
Apeninoj=Apeniny
apepsio=apepsja
aperaĵo=widmo
aperaĵo=widziadło
aperaĵo=zjawa
aperi=być opublikowanym
aperi=pojawiać się
aperi=ukazać się
aperi=ukazywać się
aperi=zjawiać się
aperi en sonĝo=przyśnić się
aperigi=wyciągać
aperigi=wyjmować
aperigi=wystawiać
aperitivo=aperitif
apero=miotła zbożowa (rośl.)
apero=pojawienie się
apero=powierzchowność
apero=stawienie się
apero=stawiennictwo
apero=ukazanie się
apero=wygląd zewnętrzny
apero=wystąpienie
aperta=rozwarty
aperti=otwierać
aperturi=wykańczać
aperturo=apertura
aperturo=otwór
aperturo=szczelina
aperturo=średnica rozwarcia przesłony
aperturo=wlot
aperturregilo=regulator przesłony
apetaloj=bezpłatkowce
apetenco=pociąg
apetenco=pożądanie
apetenco=pragnienie
apetenco=skłonność
apetita=apetyczny
apetita=pyszny
apetita=smaczny
apetitiga=apetyczny
apetitiga=pyszny
apetitiga=smaczny
apetito=apetyt
apetito=chętka
apetito=chrapka (apetyt)
apetito=ochota
apetitodona=apetyczny
apetitodona=pyszny
apetitodona=smaczny
apetitveka=apetyczny
apetitveka=pyszny
apetitveka=smaczny
apika=pionowy (mar.)
apikulturo=bartnictwo
apikulturo=pszczelarstwo
apio=seler
Apiso=Apis
aplanata=aplanatyczny
aplanateco=aplanatyzm
aplanatismo=aplanatyzm
aplanato=aplanat
aplanato=obiektyw aplanatyczny
aplaŭdado=oklaski
aplaŭdado=poklask
aplaŭdegi=wywołać burzę oklasków
aplaŭdegi=zostać entuzjastycznie przyjętym
aplaŭdema=pełen uznania
aplaŭdi=aplaudować
aplaŭdi=bić brawo
aplaŭdi=klaskać
aplaŭdi=oklaskiwać
aplaŭdi=przyklaskiwać
aplaŭdistaro=klakiernia
aplaŭdistaro=widownia
aplaŭdo=aplauz
aplaŭdo=brawo
aplaŭdo=oklaski
aplaŭdo=poklask
aplaŭdoj=brawa (poklaski)
apleto=aplet
aplika programo=program aplikacji (inf.)
aplika tavolo=warstwa aplikacji
aplikaĵo=aplikacja
aplikaĵo=podanie
aplikaĵo=wniosek
aplikaĵo=zastosowanie
aplikata=stosowany
aplikebla=odpowiedni
aplikebla=stosowny
apliki=aplikować (zastosowywać)
apliki=stosować; używać
apliki=stosować
apliki=zastosować
aplikilo=aplikator
aplikita=zastosowany
apliko=aplikacja
apliko=podanie
apliko=wniosek
apliko=zastosowanie
aplikprogrameto=aplet
aplikprogramisto=programista aplikacji (inf.)
aplikprogramo=aplikacja komputerowa
aplikprogramo=program aplikacji (inf.)
aplombo=aplomb
aplombo=brawura (pewność siebie)
aplombo=śmiałość
aplombo=tupet
apneo=bezdech
apoda=beznogi, beznożny
apodikta=apodyktyczny
apodikta=bez wątpienia prawdziwy
apodikta=oczywisty
apodo=beznóg
apodoj=apody
apodozo=następnik zdania warunkowego
apoenzimo=apoenzym
apofilito=apofilit
apofiza=wyrostkowy
apofizo=apofiza
apofizo=odrostek
apofizo=wyrostek
apoga punkto=punkt kontrolny
apogado=wsparcie
apogamio=apogamia
apogbrako=poręcz
apogea=apogemiczny
apogei=być w apogeum
apogeo=aphelium
apogeo=apogeum
apogeo=punkt kulminacyjny
apogeo=zenit
apogeotropa=apogeotropiczny
apogeotropismo=apogeotropizm
apogi=opierać
apogi=wspierać
apogilo=filar (podpora)
apogilo=krzyżulec
apogilo=podpora
apogilo=zestrzał
apogkolono=podpora
apogkolono=przypora
apogkolono=wspornik
apogo=oparcie
apogo=poparcie
apografo=apograf
apogseĝo=fotel
apoĝaturo=appoggiatura
apokalipsa=apokaliptyczny
apokalipso=apokalipsa
apokopeo=apokopa
apokopeo=pominięcie ostatniej głoski wyrazu
apokopo=apokopa
apokopo=pominięcie ostatniej głoski wyrazu
apokrifa=apokryficzny
apokrifa=fałszywy
apokrifo=apokryf
Apolo=Apollo
apologetiko=apologetyka
apologianto=apologeta
apologiarto=apologetyka
apologii=bronić (usprawiedliwiać)
apologiisto=apologeta
apologiisto=apologetyk
apologio=apologia
apologio=obrona
apologo=apolog
apologo=bajka (z ż. zwierząt)
Apolonia=Apolonia
Apolonio=Apoloniusz
Apolono=Apollo
apomorfino=apomorfina
aponeŭro=aponeuroza
aponeŭroza=aponeurotyczny
aponeŭrozo=aponeuroza
apopleksia=apoplektyczny
apopleksia=udarowy
apopleksieca=apoplektyczny
apopleksieca=udarowy
apopleksiema=apoplektyczny
apopleksiema=udarowy
apopleksio=apopleksja
apopleksio=udar
apopleksio=udar mózgu
apopleksiulo=apoplektyk
apostata=odszczepieńczy
apostateco=apostazja
apostateco=odstępstwo
apostateco=odszczepieństwo
apostatiĝo=apostazja
apostatiĝo=odszczepieństwo
apostato=apostata
apostato=odszczepieniec
aposteriora=aposterioryczny
apostola=apostolski
apostoleco=apostolstwo
apostoli=głosić (apostołować)
apostolo=apostoł
apostrofa=apostrofowy
apostrofi=apostrofować
apostrofo=apostrof
apostrofo=metabaza
apotecio=apotecjum
apotecio=miseczka
apotecio=owocnik grzybów workowców
apoteka=aptekarski
apotekisto=aptekarz
apotekisto=farmaceuta (aptekarz)
apoteko=apteka
apoteko=drogeria
apotemo=apotema
apoteozi=apoteozować
apoteozi=wywyższać
apoteozo=apoteoza
apozemo=apozem
apozicio=apozycja
apozicio=dopowiedzenie (gram.)
apozicio=zestawienie
apozimazo=apozymaza
apreci=cenić sobie
apreci=doceniać
apreci=oceniać
apreci=szacować
apreci=wyceniać
apreci=wykonywać ekspertyzę
apreturejo=wykończalnia
apreturo=apretura
apreturo=wykończenie
aprezi=cenić sobie
aprezi=doceniać
aprezi=oceniać
aprezi=oszacowywać
aprezi=szacować
aprezi=wyceniać
aprezi=wykonywać ekspertyzę
aprezi=wyliczać
aprido=warchlak
aprila=kwietniowy
aprilo=kwiecień
aprilŝerco=prima aprilis
apriora=aprioryczny
apriora=predefiniowany (mat.)
aprioreco=aprioryczność
apriorismo=aprioryzm
apro=dzik
aprobegi=aplaudować
aprobi=akceptować (pochwalać)
aprobi=aprobować
aprobi=pochwalać
aprobi=pochwalać coś
aprobi=przyjmować
aprobi=przytakiwać
aprobi=sankcjonować
aprobi=upoważniać
aprobi=wyrażać zgodę na
aprobi=zatwierdzać
aprobi=zezwalać na
aprobinda=zgodny
aprobo=absolutorium
aprobo=aprobata
aprobo=uznanie
aprobo=zatwierdzenie.
aprobo=zatwierdzenie
aprobo=zezwolenie
aprobo=zgoda
aproĉasado=polowanie na dzika
aproksima=przybliżony
aproksima=zbliżony
aproksimaĵo=przybliżenie
aproksimaĵo=wartość przybliżona
aproksimato=oszacowanie
aproksimi=aproksymować
aproksimi=przybliżać
apsido=absyda
apsido=apsyda
aptera=bezskrzydły
apteriko=kiwi (ptak)
apteriko=nielot
apud=koło (przy)
apud=obok
apud=przy
apud=u
apuda=bliski
apuda=okoliczny
apuda=ościenny
apuda=pobliski
apuda=przyległy
apuda=przystający
apuda=sąsiedni
apudborda=przybrzeżny
apude=obok
apude=pod bokiem
apude=tuż obok
apude=w pobliżu
apude najbare=blisko
apudesti=graniczyć z czymś
apudesti=przylegać do czegoś
apudesti=stykać się z czymś
apudkuŝi=graniczyć (leżeć obok)
apudlima=nadgraniczny
apudlima=przygraniczny
apudlita=przyłóżkowy
apudmana=podręczny
apudmara=nadmorski
apudurba=podmiejski
apudvistula=nadwiślański
apudvoja=przydrożny
ara=gromadny
araba=arabski
araba cifero=cyfra arabska
arabaj fabeloj de 1001 noktoj=baśnie arabskie
arabaj fabeloj de 1001 noktoj=baśnie z 1001 nocy
arabaj noktoj=baśnie arabskie
arabaj noktoj=baśnie z 1001 nocy
arabesko=arabeska
arabesko=sztuka arabska
arabeskosegilo=laubzega
arabido=gęsiówka
arabidopso=rzodkiewnik
arabinozo=arabinoza
Arabio=Arabia
arabismo=arabizm
arabo=Arab
Arabujo=Arabia
araĉo=banda (zgraja)
araĉo=granda
araĉo=hałastra
araĉo=zgraja
aragonito=aragonit
arakida acido=kwas arakidowy
arakido=arachidowy orzech
arakido=orzech arachidowy
arakido=orzech ziemny
Arakna=Arachne
arako=arak
aralio=aralia
aralio=dzięgława
Aralo=Aral
aramea=aramejski
arameismo=arameizm
araneo=pająk
araneoido=arachnid
araneoido=pajęczynówka
araneulo=arachnid
araneulo=pajęczynówka
aranĝaĵo=aranżacja
aranĝaĵo=urządzenie
aranĝaĵo=wariacja p-elementowa zbioru n-elementowego
aranĝi=aranżować
aranĝi=formatować
aranĝi=organizować
aranĝi=przerobić
aranĝi=szykować
aranĝi=urządzić
aranĝi=zaadaptować
aranĝisto=aranżer
aranĝita=gotowy, gotów
aranĝitaĵo=aranżacja
aranĝo=aranżacja
aranĝo=ciąg
aranĝo=format
aranĝo=impreza
aranĝo=przekład
aranĝo=przeróbka
aranĝo=szereg
aranĝo=szyk
aranĝo=układ
aranĝo=ułożenie
aranĝo=urządzenie
aranĝo=wyrównanie
arao=ara (papuga)
Ararato=Ararat
araŭkario=araukaria
araŭkario=igława
arba=drzewny
arbabelisto=bartnik
arbalesto=kusza
arbara=borowy
arbara=leśny
arbardiablo=boruta (diabeł leśny)
arbarego=bór
arbarego=knieja
arbarego=las
arbarego=puszcza
arbaremberizo=trznadel czubaty
arbareto=lasek
arbareto=zagajnik
arbargardista kabano=gajówka
arbargardisto=borowy (gajowy)
arbargardisto=gajowy
arbarigi=obsadzać drzewami
arbarigi=sadzić drzewa
arbarigi=zadrzewiać
arbarigi=zalesiać
arbarigo=zalesianie
arbaristo=leśniczy
arbaristo=leśnik
arbarizi=obsadzać drzewami
arbarizi=sadzić drzewa
arbarizi=zadrzewiać
arbarizi=zalesiać
arbaro=bór
arbaro=las
arbaro=puszcza
arbaroza=lesisty
arbarplena=lesisty
arbeca=drzewiasty
arbeda=krzaczasty
arbedo=krzak
arbedo=krzew
arbedokanbirdo=zaroślówka
arbejo=szkółka leśna
arbetaĵaro=chaszcze
arbetaĵaro=chrust
arbetaĵaro=krzaki
arbetaĵaro=odszycie
arbetaĵaro=zarośla
arbetaĵo=krzak
arbetaro=gaj
arbetaro=zagajnik
arbeto=drzewko
arbisto=hodowca drzew i krzewów
arbitra=absolutny (samowolny)
arbitra=arbitralny
arbitra=dowolny
arbitra=nieuzasadniony
arbitra=przypadkowy
arbitra=samowładny
arbitra=samowolny
arbitracia=polubowny
arbitraciantino=kobieta arbiter
arbitraciantino=rozjemczyni
arbitracianto=arbiter
arbitracianto=rozjemca
arbitracianto=sędzia
arbitraciebla=możliwy do osądzenia
arbitraciebla=osądzalny
arbitracii=arbitrażować
arbitracii=pełnić rolę arbitra
arbitracii=rozstrzygać spory
arbitracio=arbitraż (sąd rozjemczy)
arbitraciulo=arbiter
arbitraciulo=rozjemca
arbitraciulo=sędzia
arbitraĝo=arbitraż (spekulacja giełdowa)
arbitraĵo=samowola
arbitraĵo=wybryk
arbitratorino=kobieta arbiter
arbitratorino=rozjemczyni
arbitratoro=arbiter
arbitratoro=rozjemca
arbitratoro=sędzia
arbitre=arbitralnie
arbitre=wedle woli
arbitreco=arbitralność
arbitro=samowola
arbitro=wolna wola
arbitro=wolny wybór
arbo=drzewo (roślina)
arbogardisto=gajowy
arbokavaĵo=dziupla
arbokolombo=grzywacz
arbokreskejo=szkółka drzewek
arbokulturejo=rozsadnik
arbokulturisto=hodowca drzew i krzewów
arbokulturo=hodowla drzew i krzewów
arbopipio=świergotek drzewny
arboplanti=zadrzewiać
arboprovizo=drzewostan
arboŝela ŝuo=łapeć
arbotrairo=przejście po drzewie
arbustaĵo=chaszcze
arbustaĵo=chrust
arbustaĵo=odszycie
arbustaĵo=zarośla
arbustaro=chaszcze
arbustaro=chrust
arbustaro=odszycie
arbustaro=zarośla
arbusto=krzak
arbustoriĉa=krzaczasty
arbuto=chruścina
arbutujo=drzewo chruściny
Arĉibaldo=Archibald
arĉkordo=cięciwa smyczka
arĉo=smyczek
arĉostango=trzonek smyczka
arda=gorący (zapalczywy)
arda=palący
arda=żarliwy
ardaĵo=zarzewie
ardanta=jarzeniowy
ardeo=czapla
ardeta=bardzo gorący
ardeta=lekko ostry
ardezo=łupek
ardi=goreć (pałać)
ardi=gorzeć (żarzyć się)
ardi=pałać
ardi=płonąć
ardi=spalić na popiół
ardi=spopielić
ardi=żarzyć się
ardiferenco=różnica zbioru
ardigi=rozniecać
ardigi=rozżarzyć
ardo=ferwor
ardo=gorliwość
ardo=poryw
ardo=skwar
ardo=spiekota
ardo=zapał
ardo=żar
ardo=żarliwość
are=gromadnie
arego=czerada
arego=czereda
arego=zbiorowisko
areknukso=mieszanka pieprzu żuwnego i ziaren palmy Areca cathecu do żucia
areko=areka
arenario=piaskowiec (rośl.)
arenatero=rajgras
areno=arena
areno=boisko
areo=areał
areo=obszar
areo=obszar wybrany
areo=pole
areo=powierzchnia
areometro=areometr
areopago=areopag
arestado=areszt (pojmanie)
arestado=zatrzymanie
arestejo=areszt (miejsce)
arestejo=ciupa
arestejo=więzienie
aresti=aresztować
aresti=pojmać
aresti=ująć
aresti=uwięzić
aresti=zatrzymać
arestiga=gończy
arestinto=aresztujący
arestisto=aresztujący
arestito=aresztant
arestito=więzień
aresto=areszt (zatrzymanie)
aresto=ujęcie
aresto=więzienie
aresto=zatrzymanie
arestodono=nakaz aresztowania
areto=garstka
areto=kiść
areto=orkiestra
areto=pęk
areto=wiązanka
arganisto=dźwigowy
argano=dźwig
argentina=argentyński
argentinano=Argentyńczyk
Argentino=Argentyna
argila=gliniany
argila=ilasty
argila kabano=lepianka
argileca=gliniasty
argileca=ilasty
argilkavo=glinianka
argilo=glina
argilo=ił
argiloza=gliniasty
argiloza=ilasty
argilriĉa=gliniasty
argirolo=argyrol
Argo=Argos
argonaŭto=argonauta
Argonaŭto=Argonauta
argono=argon
argoto=argot
argoto=grypsera
argoto=slang
argumentado=argumentacja
argumentado=debatowanie
argumentado=rozprawianie
argumentado=rozumowanie
argumentado=wywód
argumentema=argumentacyjny
argumentema=posługujący się argumentacją
argumenti=argumentować
argumenti=dowieść (wykazać)
argumenti=dowodzić
argumenti=umotywować
argumenti=uzasadniać
argumento=argument
argumento=operand
argumento=zmienna niezależna
arĝenta=srebrny
arĝenta=srebrowy
arĝenta=srebrzysty
arĝentano=argentan
arĝenteca=srebrzysty
arĝentika=srebrny
arĝentika=srebrowy
arĝentika=srebrzysty
arĝentitaĵo=biżuteria srebrna
arĝentizita=posrebrzany
arĝento=srebro
arĝentoza=srebronośny
arĝentoza=zawierający srebro
arĝentriĉa=srebronośny
arĝentriĉa=zawierający srebro
arĥaika=archaiczny
arĥaika=przestarzały
arĥaika=staroświecki
arĥaismo=archaizm
arĥaja=archaiczny
arĥeologio=archeologia
arĥeologo=archeolog
arĥeopterigo=archeopteryks
arĥetipo=archetyp
arĥi-=archi-
arĥi-=arcy-
arĥianĝelo=archanioł
arĥidiakona=archidiakonalny
arĥidiakono=archidiakon
arĥiepiskopa=arcybiskupi
arĥiepiskopejo=arcybiskupstwo
arĥiepiskopo=arcybiskup
arĥifripono=arcyłajdak
arĥifripono=arcywróg
arĥifripono=główny wróg
arĥimandrito=archimandryta
arĥimeda=archimedejski, archimedesowy
arĥimeda=Archimedesa
arĥimeda spiralo=spirala Archimedesa
Arĥimedo=Archimedes
arĥipelago=archipelag
arĥitektura=architektoniczny
arĥitekturo=architektura
arĥitravo=architraw
arĥitravo=epistyl
arĥitravo=nadsłupie
arĥivisto=archiwariusz
arĥivisto=archiwista
arĥivo=archiwum
arĥivolto=archiwolta
arĥonto=archont
aria=aryjski
Ariadna=Ariadna
arianismo=antytrynitaryzm
arianismo=arianizm
ariano=arianin
arida=jałowy
arida=nieurodzajny
arida=pustynny
arida=suchy
arida=wysuszony
Arielo=Ariel
ariergardo=ariergarda
arierulo=gracz w obronie
Arieso=Aries
Arieso=Baran (konstalacja)
arieto=krótka aria
arigi=gromadzić
arigi=nagromadzić
arigi=zegnać
ariĝi=gromadzić się
ariĝo=zbiórka
arila=pokryty osłonką
arila=posiadający osłonkę
arilo=osłonka
ario=aria (śpiew)
arista=szczecinkowaty
arista=wąsaty
aristo=ość
aristo=sierść
aristo=szczecina
aristo=szczecinka
aristo=wąs kłosa zboża lub traw
aristo=wąs kłosu
aristo=włosie
aristokrata=arystokratyczny
aristokrataro=arystokracja
aristokrateco=arystokracja
aristokratio=arystokracja
aristokratismo=arystokracja
aristokrato=arystokrata
aristolokio=kokornak
Aristotelo=Arystoteles
aritenoida=nalewkowaty
aritmetika meznombro=średnia arytmetyczna
aritmetika mezumo=średnia arytmetyczna
aritmetika operacio=działanie arytmetyczne (mat.)
aritmetika operacio=operacja arytmetyczna
aritmetika progresio=ciąg arytmetyczny (mat.)
aritmetika progresio=postęp arytmetyczny
aritmetika reĝistro=akumulator procesora (inf.)
aritmetika reĝistro=rejestr arytmetyczny
aritmetika ŝovo=przesunięcie arytmetyczne
aritmetika ŝovo=przesuw arytmetyczny
aritmetika vico=ciąg arytmetyczny (mat.)
aritmetika vico=postęp arytmetyczny
aritmetikilo=jednostka arytmetyczna (inf.)
aritmetikilo=jednostka arytmetyczno logiczna (inf.)
aritmetiko=arytmetyka
aritmetiko=teoria liczb
aritmometro=arytmometr
arja=aryjski
arjo=Aryjczyk
arkadaro=arkada
arkadaro=pasaż
arkadia=arkadyjski
arkadiano=Arkadyjczyk
Arkadio=Arkadia
arkado=arkada
arkado=łuk
arkado=pasaż
arkaika=archaiczny
arkaika=przestarzały
arkaika=staroświecki
arkaikaĵo=archaizm
arkaikeco=archaizm
arkaikigi=archaizować
arkaismo=archaizm
arkaja=archaiczny
arkaĵaro=arkada
arkaĵaro=pasaż
arkaĵo=arkada
arkaĵo=łuk
arkanĝelo=archanioł
arkano=arkanum
arkano=tajnik
arkansasano=mieszkaniec stanu Arkansas
Arkansaso=Arkansas
arke fleksita=kabłąkowaty
arkebuzo=arkebuz
arkebuzo=hakownica
arkebuzo=rusznica
arkeca=łukowaty
arkeo=arka
arkeo=korab
arkeo-=archeo-
arkeobotaniko=archeobotanika
arkeocito=archeocyt
arkeocito=prakomórka
arkeologia=archeologiczny
arkeologia elfosaĵo=wykopalisko
arkeologio=archeologia
arkeologisto=archeolog
arkeologo=archeolog
arkeomagnetismo=pramagnetyzm
arkeopterigo=archeopteryks
arkeopteriko=archeopteryks
arkeozoika=archeozoiczny
arkeozoiko=archeozoik
arketipo=archetyp
arkforma=kabłąkowaty
arkforma=łukowaty
arki-=archi-
arki-=arcy-
arkianĝelo=archanioł
arkidiakona=archidiakonalny
arkidiakono=archidiakon
arkiduklando=arcyksięstwo (kraj)
arkiduko=arcyksiążę
arkiepiskopa=arcybiskupi
arkiepiskopejo=arcybiskupstwo
arkiepiskopo=arcybiskup
arkifripono=arcyłajdak
arkifripono=arcywróg
arkifripono=główny wróg
arkigi=wyginać
arkigi=wyginać w łuk
arkigi=zaginać
arkigi=zginać
arkimandrito=archimandryta
Arkimedo=Archimedes
arkipelago=archipelag
arkisto=łucznik
arkitekta=architektoniczny
arkitekto=architekt
arkitekto=budowniczy
arkitekto=konstruktor
arkitektura=architektoniczny
arkitekturaĵo=budowa (budowla)
arkitekturaĵo=budowla
arkitekturaĵo=budynek
arkitekturisto=architekt
arkitekturisto=budowniczy
arkitekturisto=konstruktor
arkitekturo=architektura
arkitekturo=budownictwo
arkitravo=architraw
arkitravo=epistyl
arkitravo=nadsłupie
arkiva=archiwalny
arkivadiko=archiwistyka
arkivado=archiwizacja
arkivado=archiwizowanie
arkivejo=archiwum (budynek)
arkivekzemplero=kopia archiwalna
arkivistiko=archiwistyka
arkivisto=aktuariusz
arkivisto=archiwariusz
arkivisto=archiwista
arkivo=archiwum
arkivolto=archiwolta
arkkosekanto=arcus cosecant (mat.)
arkkosinuso=arcus cosinus (mat.)
arkkotangento=arcus contangens (mat.)
arko=arkus (łuk)
arko=kabłąk
arko=łuk
arkokosekanto=arcus cosecant (mat.)
arkokosinuso=arcus cosinus (mat.)
arkokotangento=arcus contangens (mat.)
arkonstruilo=konstruktor zbioru
arkonto=archont
arkopafado=łucznictwo
arkopafisto=łucznik
arkopafo=łucznictwo
arkoponto=most łukowy
arkotangento=arcus tangens (mat.)
arkozo=arkoza
arksekanto=arcus secans (mat.)
arksinuso=arcus sinus (mat.)
arkta=arktyczny
arkta=podbiegunowy
Arkta Circlo=północne koło podbiegunowe
Arkta Circlo=północny krąg polarny
arkta kolimbo=nur czarnoszyi
Arkta Oceano=Morze Arktyczne
arkta ŝterno=rybitwa popielata
arktangento=arcus tangens (mat.)
arktio=łopian
Arkto=Arktyka
arktostafilo=mącznica lekarska
arkuso=arkus
arkuso=łuk
arlekenaĵo=błazenada
arlekenaĵo=błazeństwo
arlekenaĵo=bufonada (błazeństwo)
arlekenaĵo=pyszałkowatość
arlekeni=błaznować
arlekeno=arlekin
arlekeno=błazen
arlekeno=bufon (błazen)
arlekeno=pajac
arlekeno=pyszałek
arlekinado=arlekinada
arlekinaĵo=arlekinada
armadeleto=pancernik zwierzak
armadelo=pancernik zwierzak
armado=zbrojenie
Armagedono=Armageddon
Armagedono=decydujące starcie
Armagedono=katastrofa
Armagedono=ostateczna rozgrywka
armaĵo=armatura (uzbrojenie)
armaĵo=opancerzenie
armaĵo=pancerz
armaĵo=zbroja
armaĵo=zbrojenie
Armando=Armand
armatoro=armator
armaturo=armatura
armaturo=pancerz
armaturo=rynsztunek
armaturo=zbroja
armaturo=zrąb
armeaj fortoj=siły zbrojne
armena=armeński
armena=ormiański
Armena=ormiański
Armenio=Armenia
armeno=Armeńczyk
armeno=Ormianin
Armenujo=Armenia
armeo=armia
armeorestaĵoj=niedobitki
armerio=zawciąg
armestro=hetman (dowódca wojska)
armi=uzbrajać
armi=zbroić
armi iun kavaliro=pasować (na rycerza)
armigo=uzbrojenie
armiĝi=zbroić się
armilaro=arsenał (zbroja)
armilaro=broń
armilaro=oręż
armilaro=rynsztunek
armilaro=zbrojenie
armilaro=zbrojownia
armilejo=arsenał (zbrojownia)
armilejo=zbrojownia
armilfaristo=płatnerz
armilfaristo=producent broni
armilfaristo=rusznikarz
armilfrateco=braterstwo broni
armilisto=rusznikarz
armilisto=zbrojmistrz
armilito=zbrojny
armilo=broń
armilo=pancerz
armilo=uzbrojenie
armiloj=oręż
armilpaĝio=giermek
armilpaĝio=szlachcic herbowy
armilportisto=giermek
armilportisto=szlachcic herbowy
armilprovizejo=arsenał (zbrojownia)
armilprovizejo=zbrojownia
armistico=armistycjum
armistico=rozejm
armistico=zawieszenie broni
armita=uzbrojony
armita=zbrojny
armita cimento=żelbet
armito=zbrojny
armo=pancerz
armo=zbroja
armoracio=chrzan
Arnaldo=Arnold
Arnhejmo=Arnhem
Arnhemo=Arnhem
arniko=arnika
arniko=arnika górska
arniko=nalewka lub wyciąg z arniki
arniko=pomornik
Arnoldo=Arnold
arnosero=chłodek (rośl.)
aro=ar
aro=gromada
aro=grono
aro=grupa
aro=plik
aro=rzesza
aro=zbiór
aro=zbiór danych
aro de ĉiuj subaroj=zbiór wszystkich podzbiorów
aro de ĉiuj subaroj=zbiór zbiorów
aroganta=arogancki
aroganta=bezczelny
aroganta=butny
arogantaĵo=arogancja
aroganteco=arogancja
aroganteco=bezczelność
aroganteco=buta (arogancja)
aroganteco=impertynencja
aroganteco=pycha
aroganteco=tupet
aroganteco=wyniosłość
aroganteco=zarozumiałość
arogantigi=rozzuchwalać
aroganto=arogant
arogantulo=arogant
arogantulo=zuchwalec
arogi=przywłaszczać sobie
arogi=rościć lub uzurpować sobie coś
arogo=arogancja
arogo=przywłaszczenie
aroki=roszadę robić (w szach.)
aroko=roszada
aroma=aromatyczny
aroma=wonny
aroma=zapachowy
aromaĵo=przyprawa kulinarna
aromaĵo=roślina lub substancja aromatyczna
aromata=aromatyczny
aromata=zapachowy
aromigi=aromatyzować
aromigi=nadawać aromat
aromo=aromat
aromo=woń
aromo=zapach
aromoterapio=aromaterapia
aroruto=maranta
aroruto=mączka ararutowa
aroteorio=teoria mnogości
aroteorio=teoria zbiorów
arozi=skrapiać
arpeĝo=arpeggio
arpeĝo=pasaż w muzyce
arpio=harpia
arsena=arsenowy
arsena acido=kwas arsenowy
arsena acido=kwas arszenikowy
arsenaĵo=środek zawierający arszenik
arsenalo=arsenał
arsenalo=zbrojownia
arsenata acido=kwas arsenowy
arsenata acido=kwas arszenikowy
arsenatacido=kwas arsenowy
arsenatacido=kwas arszenikowy
arsenato=arsenian
arsenido=arsenek
arsenika=arszenikowy
arseniko=arszenik
arsenita=arsenawy
arsenito=arsenin
arsenizi=arszenikować
arseno=arsen
arsenoza=arsenawy
arsinio=arsenowodór
arsinio=arsyna
arsino=arsenowodór
arsino=arsyna
arŝino=arszyn
arta=artystyczny
arta=sztucznie wytworzony
arta=sztuczny
arta=uzdolniony artystycznie
arta gimnastiko=akrobatyka
arta horizonto=sztuczny horyzont
arta tapeto=makata
artafiŝo=plakat
artaĵo=artefakt
artaĵo=coś nienaturalnego
artaĵo=dzieło sztuki
artaĵo=wytwór człowieka
arteca=artystyczny
arteca=uzdolniony artystycznie
artefakto=artefakt
artefakto=coś nienaturalnego
artefakto=wytwór człowieka
artefarita=sztucznie wytworzony
artefarita=sztuczny
artefarita intelekto=sztuczna inteligencja
artefarita lingvo=sztuczny język
artefarita tersatelito=sputnik
Artemisa=Artemiza
artemizio=bylica
arteoria=mnogościowy
arteorio=teoria mnogości
arteorio=teoria zbiorów
arteria=tętniczy
arterieta=tętniczkowy
arterieto=tętniczka
arterio=arteria
arterio=arteria ruchu
arterio=tętnica
arteriosklerozo=arterioskleroza
arteriosklerozo=stwardnienie tętnic
arteriovejna=tętniczożylny
arterisklerozo=arterioskleroza
arterisklerozo=miażdżyca tętnic
arteriŝvelo=anewryzm
artez=artezyjska (studnia)
arteza=artezyjski
arteza puto=artezyjska studnia
artfajraĵo=fajerwerk
artgalerio=galeria sztuki
artgalerio=wystawa dzieł sztuki
arthistorio=historia sztuki
artidaktiloj=parzystokopytne
artifika elturniĝo=furtka (przenośnie)
artifiko=fortel
artifiko=kruczek
artifiko=podstęp
artifiko=sztuczka
artifiko=wybieg
artifikulo=haker
artifikulo=pirat komputerowy
artika=przedimkowy
artika=przegubowy
artika=stawowy
artikado=połączenie przegubowe
artikdoloro=ból stawów
artikdoloro=reumatyzm
artikframa=przegubowy
artiki=łączyć stawami
artikigi=artykułować
artikigi=łączyć stawami
artikigita=przegubowy
artikigo=połączenie przegubowe
artiklo=artykuł (rodzaj towaru)
artiklo=produkt
artiklo=przedimek
artiklo=rodzajnik
artiklo=towar
artiko=kolanko
artiko=połączenie
artiko=przegub
artiko=staw
artiko=zawias
artiko=zgięcie
artikohava=przegubowy
artikolo=artykuł
artikolo=paragraf
artikolo=przedimek
artikolo=rodzajnik
artikulacii=artykułować
artikulacio=artykulacja
artikulacio=wymowa
artikulacio=wyrażanie
artikulo=artykułować
artikulo=stawonóg
artikulo=wymawiać
artikulo=wyrażać
artikuloj=stawowate
artileria taĉmento=bateria (oddział artylerii)
artileriano=artylerzysta
artileriano=działomistrz
artileriano=działonowy
artileriisto=artylerzysta
artileriisto=działomistrz
artileriisto=działonowy
artilerio=artyleria
artileristo=bombardier (artylerzysta)
artiodaktilo=zwierzę parzystokopytne
artipo=typ zbiorowy
artisma=artystyczny
artisma=uzdolniony artystycznie
artismo=artyzm
artismo=mistrzostwo
artismo=sztuka
artismo=talent artystyczny
artismo=wirtuozeria
artismo=wyczucie artystyczne
artismo=zmysł artystyczny
artistagento=impresario
artisto=artysta
artisto=rzemieślnik
artiŝoko=karczoch
artlaborejo=pracownia artystyczna
artlaborejo=studio artystyczne
arto=artyzm
arto=kunszt
arto=sztuka
artobjekto=artefakt
artobjekto=coś nienaturalnego
artobjekto=dzieło sztuki
artobjekto=wytwór człowieka
artodanco=taniec artystyczny
artokarpo=chlebowiec
artoplena=artystyczny
artoplena=uzdolniony artystycznie
artralgio=ból stawów
artralgio=reumatyzm
artrita=artretyczny
artritismo=artretyzm
artritismo=dna
artritismo=gościec
artritismo=podagra
artritismo=zapalenie stawu
artrito=artretyzm
artrito=podagra
artrito=stawów zapalenie
artrito=zapalenie stawu
artritulo=artretyk
artropodo=stawonóg
artsento=artyzm
artsento=sztuka
artsento=talent artystyczny
artsento=wyczucie artystyczne
artsento=zmysł artystyczny
artskribado=pismo artystyczne
artskribo=pismo artystyczne
Arturo=Artur
artverko=dzieło sztuki
arumo=arum
arumo=obrazkowiec
arunko=parzydło
arvikolo=nornica
asafetido=asafetyda
asafetido=czarcie łajno
asafetido=gumożywica
asafetido=smrodziec
asalto=atak
asalto=napad
asalto=szturm
asambleo=zespół
asaseno=asasin
asaseno=morderca
asaseno=skrytobójca
asaseno=zabójca
asasini=dokonać zamachu na
asasini=mordować
asasini=zamordować
asasino=asasin
asasino=morderca
asasino=skrytobójca
asasino=zabójca
asbesta=azbestowy
asbesto=azbest
ascenda=rosnący
ascenda=wznoszący się
ascendi=wspinać się
ascendi=wstępować
ascendi pene=włazić
ascendo=pięcie się w górę
ascendo=podnoszenie się
ascendo=wznoszenie się
ascendo=wzrost
ascensio=podnoszenie się
ascensio=wznoszenie się
ascito=puchlina brzuszna
ascito=wodobrzusze
asekurejo=ubezpieczalnia
asekuri=asekurować
asekuri=ubezpieczać
asekuri=zabezpieczać
asekurita=ubezpieczony
asekurita=zabezpieczony
asekuro=asekuracja
asekuro=ubezpieczenie
asembla lingvo=język asemblera (inf.)
asembla lingvo=kod maszynowy
asembleo=konferencja generalna
asembleo=montaż
asembleo=zebranie
asembleo=zgromadzenie
asemblero=asembler (inf.)
asemblero=symboliczny język maszynowy
asembli=gromadzić (składać)
asembli=montować
asembli=składać
asembli=zbierać
asemblilo=asembler (inf.)
asemblilo=symboliczny język maszynowy
asemblilprogramo=program asemblera (inf.)
asemblilprogramo=program maszynowy (inf.)
asepsa=aseptyczny
asepsa=sterylny
asepsa=wyjałowiony
asepsigi=sterylizować
asepsigi=wyjaławiać
asepso=aseptyka
asepso=przestrzeganie jałowości
aserta=asertoryczny
aserta=asertywny
aserta=pewny siebie
aserta=przekonujący
aserta=stanowczy
asertanta=asertoryczny
asertema=asertywny
asertema=pewny siebie
asertema=przekonujący
asertema=stanowczy
aserti=twierdzić
aserti=wyrażać zdecydowanie
aserti=zapewniać
aserti=zapewniać o
aserti=zaręczać
aserto=asertacja
aserto=twierdzenie
aserto=zapewnienie
asesoro=asesor
asfalta=asfaltowy
asfalta kartono=papa
asfalti=asfaltować
asfaltkartono=papa
asfaltmiksatoro=mieszalnik asfaltu
asfalto=asfalt
asfaltpapero=papa
asfaltujo=beczka z asfaltem
asfiksii=dusić się
asfiksii=stracić przytomność z braku tlenu
asfiksiiĝi=dusić się
asfiksiiĝi=stracić przytomność z braku tlenu
asfiksio=uduszenie
asfiksio=utrata przytomności z braku tlenu
asfiksio=zamartwica
asfiksio de karboksido=zaczadzenie
asfodelo=asfodel
asfodelo=złotogłów
asfodelo=złotowłos
asidua=gorliwy
asidua=pieczołowity
asidua=wytrwały
asidueco=gorliwość
asidueco=pieczołowitość
asidueco=wytrwałość
asigni=asygnować
asigni=powierzać
asigni=przydzielać
asigni=przypisywać coś komuś/czemuś
asigni=wydzielać
asigni=wyznaczać
asigno=asygnacja
asigno=trata
asigno=weksel ciągniony
asimetria=asymetryczny
asimetria=niesymetryczny
asimetrio=asymetria
asimilado=asymilacja
asimilado=przystosowanie
asimilado=przyswajanie
asimilado=upodobnienie
asimilado=wchłanianie
asimilado=wdrażanie
asimilemulo=asymilator
asimili=asymilować
asimili=asymilować się
asimili=lokalizować
asimili=przyswajać
asimili=upodabniać się
asimili=wchłaniać
asimili=zlewać się
asimiliĝemulo=asymilator
asimiliĝi=asymilować się
asimiliĝi=przyswajać
asimiliĝi=upodabniać się
asimiliĝi=wchłaniać
asimiliĝi=zlewać się
asimiliĝo=asymilacja
asimiliĝo=przystosowanie
asimiliĝo=przyswajanie
asimiliĝo=upodobnienie
asimiliĝo=wchłanianie
asimiliĝo=wdrażanie
asimilo=asymilacja
asimilo=przystosowanie
asimilo=przyswajanie
asimilo=upodobnienie
asimilo=wchłanianie
asimilo=wdrażanie
asimptoto=asymptota
asira=asyryjski
Asirio=Asyria
asistado=asysta
asistado=obecność
asistado=orszak
asistado=pomoc
asistantaro=asysta
asistantaro=obecność
asistantaro=orszak
asistanto=asystent
asistanto=deputat, deputowany (pomocnik)
asistanto=pomocnik
asistento=asystent
asisti=asystować
asisti=być obecnym
asisti=pomagać
asisti=uczestniczyć
asisti=uczęszczać
asisto=asysta
asisto=obecność
asisto=orszak
asisto=pomoc
asizo=assyza
asizo=sesja
askaloniko=szalotka
askarida=glizdowy
askaridforma=glizdowaty
askarido=glista
asketado=ascetyzm
asketeco=ascetyzm
asketeco=asceza
asketismo=ascetyzm
asketismo=asceza
asketo=asceta
Askio=kod znaków ASCII
asklepiado=trojeść
askorba acido=kwas askorbinowy
askorba acido=witamina C
askorbata acido=kwas askorbinowy
askorbata acido=witamina C
askorbato=askorbat
aso=as
asocia=asocjacyjny
asocia=łączny
asocia=pokrewny
asocia=skojarzeniowy
asocia=skojarzony
asocia=stowarzyszony
asocia atingo=adresowanie asocjacyjne (inf.)
asocia atingo=adresowanie skojarzeniowe (inf.)
asocia atingo=dostęp asocjacyjny (inf.)
asocia atingo=dostęp skojarzeniowy (inf.)
asocia memoro=pamięć asocjacyjna
asocia memoro=skojarzeniowa
asociacio=asocjacja
asociacio=powiązanie
asociacio=skojarzenie
asociacio=towarzystwo
asociacio=zrzeszenie
asociacio=związek
asociado=asocjacja
asociado=powiązanie
asociado=skojarzenie
asociado=towarzystwo
asociado=zrzeszenie
asociado=związek
asocieca=asocjacyjny
asocieca=łączny
asocieca=skojarzeniowy
asocieco=łączność
asocii=kojarzyć
asocii=łączyć
asocii=łączyć się
asocii=stowarzyszać się
asocii=zrzeszać się
asocii ideojn=kojarzyć
asociigi=kojarzyć
asociigi=łączyć
asociigi=łączyć się
asociigi=stowarzyszać się
asociigi=zjednoczyć
asociigi=zrzeszać
asociigi=zrzeszać się
asociigo=asocjacja
asociigo=powiązanie
asociigo=skojarzenie
asociigo=towarzystwo
asociigo=zrzeszenie
asociigo=związek
asociiĝi=kojarzyć
asociiĝi=łączyć
asociiĝi=łączyć się
asociiĝi=stowarzyszać się
asociiĝi=zrzeszać się
asociiĝo=asocjacja
asociiĝo=powiązanie
asociiĝo=skojarzenie
asociiĝo=towarzystwo
asociiĝo=zrzeszenie
asociiĝo=związek
asociita=zjednoczony
asociito=kolega
asociito=partner
asociito=sprzymierzeniec
asociito=towarzysz
asociito=wspólnik
asocio=asocjacja
asocio=liga
asocio=powiązanie
asocio=skojarzenie
asocio=stowarzyszenie
asocio=towarzystwo
asocio=zrzeszenie
asocio=związek
asonanco=asonans
asonanco=częściowa zgodność
asonanco=rym niedokładny
asparago=szparag
aspekti=wyglądać
aspekti kiel io=zakrawać na coś
aspekto=aspekt
aspekto=pojawienie się
aspekto=powierzchowność
aspekto=prezencja
aspekto=punk widzenia
aspekto=stawiennictwo
aspekto=ukazanie się
aspekto=wejrzenie
aspekto=wygląd
aspekto=wygląd zewnętrzny
aspekto=wystąpienie
aspergi=kropić
aspergi=pokropić
aspergi=skrapiać
aspergi=skropić
aspergi=zraszać
aspergilo=kropidło
aspergo=aspersja
asperolo=barwica, barwiczka (marzanna-bot.)
asperugo=lepczyca
asperulo=marzanka
aspidio=nerecznica
aspidistro=aspidistra
aspido=osika
aspido=żmija
aspiracia=aspirowany
aspiracia=przydechowy
aspiracio=aspiracja
aspiracio=dążenie, dążność
aspirado=aspiracja
aspirado=dążenie, dążność
aspiranto=aspirant
aspirata=upragniony
aspiratoro=aspirator
aspiratoro=odsysacz
aspiratoro=pompa ssąca
aspiratoro=zasysacz
aspiri=aspirować
aspiri=dążyć
aspiri=pragnąć
aspiri ion=reflektować na coś
aspirino=aspiryna
aspiro=aspiracja
aspiro=dążenie, dążność
asplenio=zanokcica
assorbema=adsorbcyjny
astako=rak
astata=astatyczny
astata=ruchomy
astata=zmienny
astenio=astenia
astenio=osłabienie
asterio=rozgwiazd
asterisko=asterysk
asterisko=gwiazdka (znak *)
asterisko=odsyłacz
astero=aster
asteroido=asteroid
asteroido=asteroida
asteroido=planetoida
astigmata=astygmatyczny
astigmateco=astygmatyzm
astigmatismo=astygmatyzm
astma=astmatyczny
astma=charczący (astmatyczny)
astma=dychawiczny
astma=dychawiczy
astma=sapiący
astmo=astma
astmo=dusznica
astmo=dychawica
astmulo=astmatyk
astra=astralny
astra=gwiezdny (niebieski)
astra=gwieździsty
astra=nadprzyrodzony
astra=zaświatowy
astragalo=astragal
astragalo=kłykieć
astragalo=kość skokowa
astragalo=pierścień
astragalo=traganek
astrakano=astrachan
astrakano=baranek astrachański
astrala=astralny
astrala=gwiezdny (astralny)
astrala=gwieździsty
astrala=nadprzyrodzony
astrala=zaświatowy
astralo=ciało astralne
astrantio=jarzmianka
astreca=astralny
astreca=gwiezdny
astreca=gwieździsty
astreca=nadprzyrodzony
astreca=zaświatowy
astro=ciało niebieskie
astro=gwiazda (ciało niebieskie)
astrocito=astrocyt
astrodinamiko=astrodynamika
astrofizika=astrofizyczny
astrofizikisto=astrofizyk
astrofiziko=astrofizyka
astrofloro=aster
astrogeologio=astrogeologia
astroĥemio=astrochemia
astroido=asteroid
astroido=asteroida
astroido=planetoida
astrokemio=astrochemia
astrolabo=astrolabium
astrologiisto=astrolog
astrologio=astrologia
astrologo=astrolog
astronaŭtiko=astronautyka
astronaŭto=astronauta
astronomia=astronomiczny
astronomia=gwiezdny (astronomiczny)
astronomia=kosmiczny
astronomiisto=astronom
astronomio=astronomia
astronomo=astronom
astroskopio=obserwacja ciał nieb.
astroskopo=astroskop
ataka=agresyjny, agresywny
ataka=atakujący
ataka=napastliwy
ataka=nastawiony wojowniczo
ataka=wrogi
atakanta=agresyjny, agresywny
atakanta=atakujący
atakanto=agresor
atakanto=atakujący
atakanto=najeźdźca
atakanto=napastnik
atakema=atakujący
atakema=czupurny
atakema=natarczywy
ataki=atakować
ataki=bić (nacierać)
ataki=napadać
ataki=napaść
ataki=rzucić się na
ataki=szturmować
ataki=uderzać
atakita=napadnięty
atakita=zaatakowany
atakito=ofiara ataku
atakito=ofiara napadu
atakito=ofiara napaści
atako=atak
atako=napad
atako=natarcie
atako=ofensywa
atako=szturm
atako=uderzenie
atako=wypad
ataksio=ataksja
ataksio=zaburzenie funkcji życiowych
atakzono=linia ataku
atakzono=strefa walki
atalanto=admirał (motyl)
atamano=ataman
ataraksio=ataraksja
ataraksio=stoicka obojętność
ataro=atar
ataro=olejek z płatków kwiatów
ataŝeo=attaché
ataŝeo=attache
atavisma=atawistyczny
atavismo=atawizm
atavismo=dziedziczność pośrednia
atavo=przodek
ateisma=bezbożny
ateismo=ateizm
ateismo=bezbożność
ateista=ateistyczny
ateista=bezbożny
ateisto=ateista
ateisto=bezbożnik
ateliero=atelier
ateliero=pracownia
ateljero=atelier
atena=ateński
atenci=zamach robić
atencinto=zamachowiec
atenco=atentat
atenco=zamach
atendado=wyczekiwanie
atendebla=oczekiwany
atendejo=poczekalnia
atendi=czekać
atendi=czuwać
atendi=oczekiwać
atendi=poczekać
atendi=zaczekać
atendovico=kolejka
atenta=baczny
atenta=czujny
atenta=uważny
atentema=baczny (uważny)
atentema=czujny
atentema=uważny
atentemo=baczność (skupienie)
atenti=baczyć (uważać, zważać)
atenti=czuwać (baczyć)
atenti=dbać (uważać)
atenti=doglądać (uważać)
atenti=uważać
atenti=zważać
atentigo=wskazanie
atentinda=ciekawy (godny uwagi)
atentindeco=ciekawość
atento=baczenie (uwaga)
atento=baczność (uwaga)
atento=uwaga
atento=wzgląd
atenton!=baczność!
Atenton!=Uwaga! Baczność!
atentoplena=skupiony
atenui=łagodzić
atenui=osłabiać
atenui=rozcieńczać
atenui=słabnąć.
atenui=tłumić
atenui=wyciszać
atenui=wyszczuplać
atenuiĝo=osłabienie
atenuiĝo=złagodzenie
atenuilo=amortyzator
atenuilo=osłabiacz
atenuo=osłabienie
atenuo=złagodzenie
ateo=ateista
ateo=bezbożnik
ateromo=kaszak
ateromo=ognisko miażdżycowe
atestado=atest
atestado=testowanie oprogramowania
atestado=testowanie programu
atestanto=świadek
atesti=poświadczać
atesti=przyrzekać
atesti=świadczyć
atesti=uwierzytelniać
atesti=zapewniać
atesti=zaświadczać
atesti=zaświadczyć
atesto=cenzura (świadectwo)
atesto=cenzurka
atesto=certyfikat
atesto=dowód (świadectwo)
atesto=dyplom (świadectwo)
atesto=metryka
atesto=świadectwo
atesto=zaświadczenie
ateŭko=pigularz
atika=attycki
atiko=attyka
atiko=poddasze
atiko=strych
atingebla=dosięgły
atingebla=dostępny (osiągalny)
atingebla=dościgły
atingebla=możliwy do zdobycia
atingebla=osiągalny
atingebleco=osiągalność
atingi=dobiec, dobiegać (dosięgnąć)
atingi=dochodzić, dojść (dosięgnąć)
atingi=docierać, dotrzeć (dosięgnąć)
atingi=dokończyć (osiągnąć)
atingi=dopiąć, dopinać (osiągnąć)
atingi=dosięgać, dosięgnąć
atingi=dostać, dostawać (dosięgnąć)
atingi=dościgać, doścignąć
atingi=odnieść sukces
atingi=osiągać
atingi=osiągnąć
atingi=osiągnąć cel
atingi=sięgać
atingi=spełnić
atingi=urzeczywistnić zamiar lub ambicje
atingi=uzyskać
atingi=zasięgać
atingi=ziścić
atingi naĝe=dopływać
atingi sian celon=dopiąć swego
atingo=dostęp
atingo=osiągnięcie
atingo=realizacja
atingo=spełnienie
atingodistanco=zasięg
atingokontrolo=kontrola dostępu
atingokontrolo=sterowanie dostępem
atingomaniero=metoda dostępu
atingomaniero=sposób dostępu
atingopermeso=tryb dostępu do pliku
atingopermeso=zezwolenie
atingopermeso=zezwolenie na dostęp
atingopermesoj=prawa dostępu (inf.)
atingorajto=prawo dostępu (inf.)
atingotempo=czas dostępu
atirio=wietlica
Atlantiko=Atlantyk
atlasa=atłasowy
atlaso=atlas
atlaso=atłas
atlaso=jedwab (atłas)
atleta=atletyczny
atleta=sportowy
atleteco=atletyka
atletiko=atletyka
atletismo=atletyka
atleto=atleta
atleto=siłacz
atleto=zapaśnik
atmosfera=atmosferyczny
atmosfera akvaĵo=opad
atmosfera premo=ciśnienie atmosferyczne
atmosfera premo=ciśnienie barometryczne
atmosferaĵoj=atmosferyki
atmosferaĵoj=zakłócenia atmosferyczne
atmosfero=atmosfera
atmosfero=powietrze
atmosferologio=meteorologia
atolo=atol
atoma=atomiczny
atoma=atomowy
atoma=nierozdzielny
atoma horloĝo=zegar atomowy
atombombo=bomba atomowa
atomeco=atomistyka
atomelektra centralo=elektrownia atomowa
atomenergio=energia atomowa
atomero=cząstka atomowa
atomfiziko=fizyka atomowa
atomhorloĝo=zegar atomowy
atomigi=atomizować
atomigi=niszczyć
atomigi=rozbijać na drobne elementy
atomigi=rozpylać
atomismo=atomizm
atomisto=atomista
atomnumero=liczba atomowa
atomo=atom
atompezo=masa atomowa
atomreaktoro=reaktor atomowy
atonala=atonalny
atonio=atonia
atonio=bezsilność (med.)
atrabila=dotknięty melancholią
atrabila=melancholijny
atrabila=zgorzkniały
atrabilo=melancholijność
atrabilo=zgorzkniałość
atrakcia=atrakcyjny
atrakcio=atrakcja
atrakcio=pociąg
atrakcio=powab
atrakcio=przyciąganie
atrakcio=urok
atrakto=atrakcja
atrakto=pociąg
atrakto=powab
atrakto=przyciąganie
atrakto=urok
atrepsio=atrepsja
atrezio=atrezja
atria=przedsionkowy
atribuado=przypisywanie
atribuebla=przyczynowy
atribui=nagradzać
atribui=przypisywać
atribui=przypisywać coś komuś/czemuś
atribui=przyznawać
atribuo=przypisanie
atribuo=przypisywanie
atributo=atrybut
atributo=cecha
atributo=przydawka
atributo=własność
atributo=właściwość
atricio=ścieranie się
atricio=wyczerpywanie się
atricio=zużywanie się
atrikapilo=sikora amerykańska
atrio=atrium rzymskie
atrio=dziedziniec wewnętrzny
atrio=przedsionek
atriplo=lebioda
atriplo=łoboda
atrofii=powodować atrofię
atrofii=ulegać atrofii
atrofii=zanikać
atrofiiĝinta=dotknięty atrofią
atrofiiĝinta=wycieńczony
atrofiiĝinta=zanikły
atrofiiĝinta=zmarniały
atrofiita=dotknięty atrofią
atrofiita=wycieńczony
atrofiita=zanikły
atrofiita=zmarniały
atrofio=atrofia
atrofio=uwiąd
atrofio=zanik
atropino=atropina
atropismo=atropizm
atroposo=trupia główka
atuta=atutowy
atuti=atutować
atuto=atut
audiĝi=dać się słyszeć
autodidaktilo=samouczek
aŭ=albo
aŭ=bądź (lub)
aŭ=czy (albo)
aŭ=czyli
aŭ=lub
aŭ ĉion aŭ nenion=albo wszystko albo nic
aŭda=słuchowy
aŭda=uszny
aŭdaca=odważny
aŭdaca=śmiały
aŭdaca=zuchwały
aŭdaci=być dzielnym
aŭdaci=być odważnym
aŭdaci=czelność mieć
aŭdaci=mieć odwagę
aŭdaci=śmiałość mieć
aŭdaco=akt odwagi
aŭdaco=czelność (zuchwalstwo)
aŭdaco=odwaga
aŭdaco=okazanie odwagi
aŭdaco=śmiałość
aŭdaco=zuchwałość
aŭdaculo=zuchwalec
aŭdado=przesłuchanie
aŭdado=słuch
aŭdado=słyszenie
aŭdantaro=audytorium (słuchacze)
aŭdantaro=odbiorcy
aŭdantaro=publiczność
aŭdantaro=słuchacze
aŭdantaro=widownia
aŭdantaro=widzowie
aŭdebla=donośny
aŭdebla=słyszalny
aŭdebleco=słyszalność
aŭdi=słyszeć
aŭdia=dźwiękowy
aŭdienca=audiencyjny
aŭdiencejo=sala audiencyjna
aŭdienco=audiencja
aŭdigi=rozlegać się
aŭdiĝi=brzmieć (dać się słyszeć)
aŭdiĝi=dolatywać (dać się słyszeć)
aŭditoria=audytoryjny
aŭditorio=audytorium
aŭditorio=sala wykładowa
aŭditorio=widownia
aŭditoro=audytor
aŭditoro=rewident księgowy
aŭdo=przesłuchanie
aŭdo=słuch
aŭdo=słyszenie
aŭdo-=audio-
aŭdokapablo=słuch
aŭdologio=audiologia
aŭdologo=audiolog
aŭdometro=audiometr
aŭdometro=miernik głośności
aŭdosignalo=sygnał dźwiękowy
aŭdovida=audiowizualny
aŭgita=augityczny
aŭgito=augit
aŭgmentativa=augmentatywny
aŭgmentativa=pogrubiający
aŭgmentativa=powiększający
aŭgmentativo=augmentativum
aŭgmentativo=zgrubienie
aŭgmento=augment
aŭgmento=przedrostek służący do tworzenia czasu przeszłego
Aŭgosto=sierpień
aŭgura=wieszczy
aŭgurado=omen
aŭgurado=przepowiednia
aŭgurado=umiejętność przepowiadania przyszłości
aŭgurado=wróżba
aŭgurado=wróżbiarstwo
aŭgurado=wróżenie
aŭgurado=znak
aŭguri=przepowiadać
aŭguri=przewidywać
aŭguri=wróżyć
aŭguristino=wróżka
aŭguristo=augur (wróżbita)
aŭguristo=chiromanta (wróżbiarz)
aŭguristo=jasnowidz (wróżbita)
aŭguristo=wieszcz
aŭguristo=wróżbiarz
aŭguristo=wróżbita
aŭguro=omen
aŭguro=przepowiednia
aŭguro=wróżba
aŭguro=znak
aŭgusto=sierpień
aŭkcia=aukcyjny
aŭkcidomo=dom aukcyjny
aŭkcie=drogą aukcji
aŭkciejo=sala aukcyjna
aŭkcii=aukcjonować
aŭkcii=kupić/sprzedać na aukcji
aŭkciisto=licytator
aŭkciisto=osoba prowadząca aukcję
aŭkcio=aukcja
aŭkcio=licytacja
aŭkcio=przetarg
aŭko=alka
aŭlo=aula
aŭlo=sala wykładowa
aŭo=lub
aŭreolo=aureola
aŭreolo=aureoloa
aŭreolo=pierścień
aŭreolo=świetlista obwódka
aŭrikla=słuchowy
aŭrikla=uszny
aŭriklo=serca przedsionek
aŭriklo=wyrostek w kształcie ucha
aŭrikolo=pierwiosnek łyszczak
aŭrikolo=pierwiosnka łyszczak
aŭrikulo=pierwiosnek
aŭrikulo=pierwiosnka łyszczak
aŭro=aura
aŭrokso=tur
aŭrokso=żubr
aŭroro=aurora (jutrzenka)
aŭroro=brzask
aŭroro=jutrzenka (zorza)
aŭroro=świt
aŭroro=zorza
aŭskultantaro=audytorium (słuchacze)
aŭskultantaro=widownia
aŭskultejo=audytorium (sala)
aŭskultejo=widownia
aŭskulti=słuchać
aŭskulti=usłuchać
aŭskulti=wysłuchać
aŭskulti atente=nadsłuchiwać
aŭskulto=posłuch
aŭspicio=auspicja
aŭspicio=auspicje
aŭspicio=egida
aŭspicio=patronat
aŭspicio=protektorat
aŭspicio=zwierzchnictwo
aŭstenito=austenit
aŭstera=poważny
aŭstera=prosty
aŭstera=skromny
aŭstera=surowy
aŭstra=austriacki
aŭstrala=australijski
aŭstrala=południowy
aŭstralia=australijski
Aŭstralio=Australia
aŭstralo=Australijczyk
aŭstralopiteka=odnoszący się do australopiteka
Aŭstrio=Austria
aŭstro=Austryjak
aŭta=samochodowy
aŭtaĉo=drynda
aŭtaĉo=gruchot
aŭtarcio=autarkia
aŭtarcio=autokracja
aŭtarcio=samowładztwo
aŭtarcio=samowystarczalność
aŭtarkio=autarkia
aŭtarkio=autokracja
aŭtarkio=samowładztwo
aŭteja=garażowy
aŭtejo=garaż
aŭtenta=autentyczny
aŭtenta=oryginalny
aŭtenta=prawdziwy
aŭtenteco=autentyczność
aŭtenteco=oryginalność
aŭtenteco=wiarygodność
aŭtentigi=poświadczać urzędowo
aŭtentigi=ustalać autorstwo/autentyczność
aŭtentigi=uwierzytelniać
aŭtentika=autentyczny
aŭtentika=oryginalny
aŭtentika=prawdziwy
aŭtentika=źródłowy
aŭtentikeco=autentyczność
aŭtentikeco=oryginalność
aŭtentikeco=wiarygodność
aŭtentikigi=poświadczać urzędowo
aŭtentikigi=ustalać autorstwo/autentyczność
aŭtentikigi=uwierzytelniać
aŭtentiko=autentyczność
aŭtentiko=oryginalność
aŭtentiko=wiarygodność
aŭtentoindiko=kod potwierdzenia autentyczości
aŭtentokontrolo=potwierdzenie autentyczności
aŭtismo=autyzm
aŭto=auto
aŭto=automobil
aŭto=samochód
aŭtobiografia=autobiograficzny
aŭtobiografio=autobiografia
aŭtoboato=motorówka
aŭtobusa=autobusowy
aŭtobusa stacio=dworzec autobusowy
aŭtobuso=autobus
aŭtobusstacio=dworzec autobusowy
aŭtoĉara=autokarowy
aŭtoĉaro=autobus
aŭtoĉaro=autokar
aŭtodafeo=auto-da-fé
aŭtodafeo=palenie na stosie
aŭtodidakto=autodydakta
aŭtodidakto=samouk
aŭtogamia=samozapładniający się
aŭtogamia=samozapylający się
aŭtogamio=autogamia
aŭtogamio=samozapłodnienie
aŭtogamio=samozapylenie
aŭtogena=autogeniczny
aŭtogena=powstający bez przyczyny zewnętrznej
aŭtogena=samoczynny
aŭtogena=samorodny
aŭtogenveldado=spawanie bez spoiwa
aŭtogiro=autożyro
aŭtogiro=wiropłat
aŭtografi=pisać własnoręcznie
aŭtografi=podpisywać
aŭtografi=składać autograf na
aŭtografia=własnoręczny
aŭtografio=autografia
aŭtografio=pismo własnoręczne
aŭtografo=autograf
aŭtografo=pismo własnoręczne
aŭtografo=podpis własnoręczny
aŭtografo=rękopis
aŭtogramo=autograf
aŭtogramo=pismo własnoręczne
aŭtogramo=podpis własnoręczny
aŭtogramo=rękopis
aŭtohotelo=motel
aŭtoimuna=wywoływany przez przeciwciała wytworzone przeciw własnym antygenom
aŭtoimuneco=autoimmunizacja
aŭtoinfektado=samozakażenie
aŭtoinfekto=samozakażenie
aŭtokataliza=autokatalityczny
aŭtokatalizo=autokatalizacja
aŭtokatalizo=samoaktywacja
aŭtoklavo=autoklaw
aŭtoklavo=reaktor ciśnieniowy
aŭtokonduko=indukcja własna (el.)
aŭtokonkurso=wyścig samochodowy
aŭtokonservado=autozapis
aŭtokrata=absolutny (samowładny)
aŭtokrata=autokratyczny
aŭtokrata=samowładny
aŭtokrataro=autokracja
aŭtokrataro=samowładztwo
aŭtokrateco=autokracja
aŭtokrateco=samowładctwo
aŭtokrateco=samowładztwo
aŭtokratio=absolutyzm
aŭtokratio=autokracja
aŭtokratio=despotyzm
aŭtokratio=samowładztwo
aŭtokratismo=autokracja
aŭtokratismo=samowładztwo
aŭtokrato=autokrata
aŭtokrato=samowładca
aŭtoktona=rdzenny
aŭtoktono=aborygen
aŭtoktono=autochton
aŭtoktono=tubylec
aŭtolizo=autoliza
aŭtomacio=automatyzacja
aŭtomata=automatyczny
aŭtomata=bezwiedny (automatyczny)
aŭtomata=samoczynny
aŭtomata fininstalaĵo=inteligentny terminal (inf.)
aŭtomateco=automatyzm
aŭtomatigi=automatyzować
aŭtomatigo=automatyzacja
aŭtomatismo=automatyzm
aŭtomato=automat
aŭtomato=komputer
aŭtomato=maszyna
aŭtomato=robot
aŭtomekanisto=mechanik samochodowy
aŭtomobila=samochodowy
aŭtomobilejo=garaż
aŭtomobilo=auto
aŭtomobilo=automobil
aŭtomobilo=samochód
aŭtomorfa=automorficzny
aŭtomorfio=automorfizm
aŭtomorfismo=automorfizm
aŭtonoma=autonomiczny
aŭtonoma=niezależny (autonomiczny)
aŭtonoma=rozłączony
aŭtonoma=samodzielny
aŭtonoma=samoistny
aŭtonoma=samorządny
aŭtonoma=samowystarczalny
aŭtonome=autonomicznie
aŭtonome=bez połączenia z siecią
aŭtonomeco=autonomia
aŭtonomeco=niezależność
aŭtonomeco=samodzielność
aŭtonomeco=samostanowienie
aŭtonomia=autonomiczny
aŭtonomia=samodzielny
aŭtonomia=samorządny
aŭtonomia=samowystarczalny
aŭtonomio=autonomia
aŭtonomio=niezależność
aŭtonomio=samodzielność
aŭtonomio=samorząd
aŭtonomio=samostanowienie
aŭtonomisto=utonomista
aŭtonomisto=zwolennik autonomii
aŭtopsia=autopsyjny
aŭtopsio=autopsja
aŭtopsio=sekcja zwłok
aŭtora=autorski
aŭtoreco=autorstwo
aŭtorino=autorka
aŭtorino=pisarka
aŭtoriparejo=warsztat samochodowy
aŭtoriparilo=narzędzie samochodowe
aŭtoriparisto=mechanik samochodowy
aŭtoritata=autorytatywny
aŭtoritata=miarodajny
aŭtoritata=wiarygodny
aŭtoritateco=autorytatywność
aŭtoritateco=miarodajność
aŭtoritateco=wiarygodność
aŭtoritato=autorytet
aŭtoritatoj=władze
aŭtoritatulo=autorytet
aŭtorizi=autoryzować
aŭtorizi=sankcjonować
aŭtorizi=upoważniać
aŭtorizi=wyrażać zgodę na
aŭtorizi=zatwierdzać
aŭtorizi=zezwalać na
aŭtorizo=autoryzacja
aŭtorizo=upoważnienie
aŭtorizo=uprawnienie
aŭtorizo=usankcjonowanie
aŭtoro=autor
aŭtoro=pisarz
aŭtoro=twórca
aŭtoservado=serwis motoryzacyjny
aŭtoservado=serwis samochodowy
aŭtosomo=autosom
aŭtosugestema=autosugestywny
aŭtosugesto=autosugestia
aŭtoŝoseo=autostrada
aŭtotoksado=samozatrucie
aŭtotomio=autotomia
aŭtotrofa=autotroficzny
aŭtotrofa=samożywny
aŭtotrofo=autotrof
aŭtotrofo=organizm samożywny
aŭtovojo=autostrada
aŭtuna=jesienny
aŭtuna ekvinokso=równonoc jesienna
aŭtuna mantelo=jesionka
aŭtuna supervesto=jesionka
aŭtuno=jesień
aŭtunsemaĵo=ozimina
avali=wspierać
avalo=awal
avalo=poręczenie
avancado=awansowanie
avanci=awansować
avancigi=awansować
avanco=awans
avangardo=awangarda
avangardo=czołówka
avangardo=straż przednia
avantaĝa=beneficjalny
avantaĝa=dający korzyści
avantaĝa=dobroczynny
avantaĝa=korzystny
avantaĝa=posiadający przewagę
avantaĝa=zbawienny
avantaĝe=na dobre
avantaĝo=awantaż
avantaĝo=korzyść
avantaĝo=przewaga
avantaĝo=zaleta
avara=chciwy
avara=skąpy
avareco=chciwość
avareco=skąpstwo
avaregulo=kutwa
avari=połasić się
avari=skąpić
avari=zchytrzyć się
avaro=chciwość
avaro=skąpstwo
avarulo=sknera
avataro=awatar
avataro=wcielenie boga
avela=laskowy
avelo=orzech laskowy
avenflokoj=płatki owsiane
aveno=owies
aventura=awanturniczy
aventure=na chybił trafił
aventure=wyrywkowo
aventurema=awanturniczy
aventurema=żądny przygód
aventurino=awanturyn
aventurino=awenturyn
aventurino=brodawnik (min.)
aventuriste vivi=awanturować się (żyć awanturniczo)
aventuristo=awanturnik
aventuristo=podróżnik
aventuristo=poszukiwacz przygód
aventuristo=ryzykant
aventuristo=śmiałek
aventuro=afera (awantura)
aventuro=awantura (przygoda)
aventuro=burda (awantura)
aventuro=heca (awantura)
aventuro=przeżycie
aventuro=przygoda
aventuroplena=pełen przygód
aventurplena=awanturniczy
aventurulo=podróżnik
aventurulo=poszukiwacz przygód
aventurulo=ryzykant
aventurulo=śmiałek
avenuo=aleja
averaĝo=średnia
averaĝo=średnia arytmetyczna
averaĝo=średnia liczbowa
averaĝo=wartość średnia
averia=awaryjny
averio=awaria
averio=rozpad
averio=średnia
averio=średnia liczbowa
averio=uszkodzenie
averio=wartość średnia
averta=ostrzegawczy
averta=pouczający
averta=przestrzegający
averta=upominający
averteto=przestroga
averteto=upomnienie
averti=ostrzegać
averti=przestrzegać
averto=admonicja (przestroga)
averto=napomnienie
averto=nauczka
averto=ostrzeżenie
averto=pouczenie
averto=przestroga
averto=upomnienie
aviadelektroniko=elektronika lotnicza
aviadi=latać
aviadilatako=nalot
aviadilejo=hangar
aviadilejo=lotnisko
aviadilejo=port lotniczy
aviadilo=aeroplan
aviadilo=samolot
aviadilŝipo=lotniskowiec
aviadistino=pilotka
aviadisto=lotnik
aviadisto=pilot
aviado=awiacja
aviado=latanie
aviado=lotnictwo (awiacja)
avida=chciwy
avida=chytry (chciwy)
avida=gorliwy
avida=łapczywy
avida=zachłanny
avida=żądny
avidata=upragniony
avide trinki=chlać
avide trinki=zalewać pałę
avide trinki=zalewać robala
avidi=chcieć (pożądać)
avidi=pożądać
avidi=pragnąć
avido=chęć (pożądanie)
avido=chytrość
avido=gorliwość
avido=pożądanie
avido=pragnienie
avido=zamiar
avido=żądza
avidulo=chciwiec
aviejo=lotnisko
aviejo=port lotniczy
avigruo=żuraw lotniczy
avikulario=pająk ptasznik
avilifto=winda lotnicza
avineto=babcia
avineto=babunia
avinjo=babcia
avinjo=babunia
avino=babka (babcia)
avio=samolot
aviomotoro=silnik lotniczy
aviportanto=lotniskowiec
aviso=awizo
aviŝipo=lotniskowiec
avitaminozo=awitaminoza
avizi=afiszować (ogłaszać)
avizi=awizować
avizi=obwieszczać
avizi=ogłaszać
avizi=zawiadamiać
avizo=afisz (ogłoszenie)
avizo=anons (zawiadomienie)
avizo=awizacja
avizo=ogłoszenie
avizo=plakat
avizo=zawiadomienie
avizotabulo=tablica ogłoszeń
AVL-arbo=drzewo AVL (inf.)
avo=dziad (dziadek)
avo=dziadek
avokado=awokado
azaleo=azalia
azaleo=różanecznik
azaro=kopytnik
azarolo=odmiana głogu
azena=durny
azena=głupkowaty
azena=ośli
azenaĵo=fuszerka
azenaĵo=gafa
azenaĵo=głupi błąd
azenaĵo=partanina
azenaĵo=plama
azenaĵo=wpadka
azenbleki=ryk osła
azeni=błaznować
azeni=robić wygłupy
azeno=osioł
azia=azjatycki
aziano=Azjata
azido=azotek
azigosa=nieparzysty
azilo=azyl
azilo=ostoja
azilo=przytułek
azilo=schronienie
azimuta angulo=kąt biegunowy
azimuto=azymut
azimuto=kierunek
azimuto=namiar
Azio=Azja
azoa=azoiczny
azoa=nie zawierający żywych organizmów
azolo=azolla
azota=azotowy
azotacido=kwas azotowy
azotemio=azotemia
azoto=azot
azoturio=azoturia
azoturio=zwiększone wydalanie azotu w moczu
azteka=aztecki
azteko=Aztek
azurito=azuryt
azurito=błękit miedzi
B-arbo=B-drzewo (inf.)
ba!=ba
babao=baba (ciasto)
babao=babka (ciasto)
babao=ciasto (babka)
Babelturo=Wieża Babel
babilaĉi=bajdurzyć (ględzić)
babilaĉi=ględzić
babilaĉi=paplać
babilaĉi=wypaplać
babilado=bełkotanie
babilado=gaworzenie
babilado=paplanie
babilado=trajkot
babilado=trajkotanie
babilaĵo=androny (gadanina)
babilaĵo=brednie
babilaĵo=bzdury
babilema=bałamutny (gadatliwy)
babilema=gadatliwy
babilema=wielomówny
babilema=wygadany
babilema silvio=piegża
babilemo=gadulstwo
babilemulo=bajarz (gaduła)
babilemulo=gaduła
babileti=gaworzyć
babili=barłożyć (bajać)
babili=dukać (paplać)
babili=gadać
babili=gawędzić
babili=gaworzyć
babili=gwarzyć
babili=paplać
babili=szemrać
babili=trajkotać
babili sensence=ględzić
babilo=paplać
babilo=szemrać
babilo=trajkotać
babiruso=babirusa
babito=babbit
babito=stop łożyskowy
babordo=bakbort
babordo=bakburta
babŝuoj=bambosze
babuŝo=bambosz
babuŝo=papuć
babuŝoj=babosze
bacila=laseczkowy
bacila=wywoływany przez laseczki
bacilo=bakcyl
bacilo=laseczka
bacilo=lasecznik
baĉo=wsad
badmintono=badminton
bagaĝisto=bagażowy
bagaĝkupeo=przedział bagażowy
bagaĝlifto=winda bagażowa
bagaĝo=bagaż
bagaĝvagono=wagon bagażowy
bagatelaĵo=błahostka
bagatelaĵo=fatałaszek (drobnostka)
bagatelema=małostkowy
bagateli=nie doceniać
bagateligi=bagatelizować
bagatelo=bagatela
bagatelo=błahostka
bagatelo=bzdura
bagatelo=drobiazg
bagatelo=drobnostka
bagatelo=fraszka (drobnostka)
bagatelo=furda
bagno=katorga
bagno=łaźnia turecka
baĥanalo=bachanalie
baĥanto=kapłan Bachusa
bajadero=bajadera
bajoneti=kłuć bagnetem
bajoneto=bagnet
bajto=bajt (inf.)
bajto=oktet
bajto=osiem bitów
bakado=pieczenie
bakado=wypiek
bakaĵo=pieczyste
bakaĵo=pieczywo
bakalaŭreco=bakalaureat
bakalaŭreco=licencjat
bakalaŭro=bakałarz
bakanalanino=bachantka
bakanalo=bachanalia
bakanalo=bachanalie
bakarato=bakarat
bakejo=piekarnia
bakelito=bakelit
bakformujo=forma do ciasta
bakforno=piec chlebowy
bakforno=piekarnik
bakĥa=bachiczny
bakĥa=dionizyjski
bakĥa=orgiastyczny
bakĥano=bachant
bakĥano=kapłan Bachusa
bakĥanto=kapłan Bachusa
baki=piec (kulin)
baki=wypiekać
bakista=piekarski
bakisto=piekarz
bakistoknabo=piekarczyk
bakistoknabo=pomocnik piekarski
bakita=upieczony
bakitaĵo=pieczyste
bakka=bachiczny
bakka=dionizyjski
bakka=orgiastyczny
bakkano=kapłan Bachusa
bakkanobachant=diboĉulo=bachant
bakmuldilo=forma do ciasta
bakono=bekon
bakpleto=blacha do pieczenia
bakpleto=taca do pieczenia
bakpulvoro=proszek do pieczenia
bakŝiŝo=bakszysz
bakŝiŝo=jałmużna
bakŝiŝo=napiwek
bakteria=bakteryjny
baktericida=bakteriobójczy
baktericido=bakterycyd
baktericido=środek bakteriobójczy
bakteridetrua=bakteriobójczy
bakterio=bakcyl
bakterio=bakteria
bakterio=mikrob
bakterio=zarazek
bakteriofagio=bakteriofagia
bakteriofago=bakteriofag
bakterioliza=bakteriolityczny
bakteriolizo=bakterioliza
bakteriologia=bakteriologiczny
bakteriologio=bakteriologia
bakteriologo=bakteriolog
bakteriostazo=bakteriostaza
bakujo=piec chlebowy
bakujo=piekarnik
balaaĵkesto=śmietnik
balaaĵo=barłóg (śmiecie)
balado=ballada
balai=posprzątać
balai=zamiatać
balai=zmiatać
balailaĉo=drapak (miotła)
balailo=miotła
balailstango=kij od miotły
balailŝranko=szafka na miotły
balailtenilo=kij od miotły
balaisto=zamiatacz
balalajko=bałałajka
balancarko=biegun (u kołyski)
balancelo=balansjera
balanci=balansować
balanci=bujać (huśtać)
balanci=chwiać (kołysać)
balanci=chybotać (kołysać)
balanci=huśtać
balanci=kołysać
balanci=podskakiwać
balanciĝi=balansować
balanciĝi=bujać się
balanciĝi=dyndać
balanciĝi=falować (kołysać się)
balancilo=balans w zegarku
balancilo=huśtawka
balancilo=równoważnia
balanco=balans
balanco=równowaga
balano=pąkla
balasti=obciążać balastem
balasto=balast
balasto=ciężar
balbutado=bełkot
balbutado=jąkanie
balbuti=bąkać
balbuti=bełkotać (jąkać się)
balbuti=bulgotać (jąkać się)
balbuti=jąkać się
balbuti=zacinać
balbuto=bełkot
balbuto=jąkanie
balbutulo=jąkała
balĉambro=sala balowa
baldakeno=baldachim
baldaŭ=niebawem
baldaŭ=wkrótce
baldaŭ=wnet
baldaŭa=niedaleki
baldaŭigi=przybliżyć
baldriko=pas noszony skośnie przez pierś
baldriko=szarfa
baleda=baletowy
baledistino=balerina
baledistino=baletnica
baledistino=tancerka
baledjupo=suknia do baletu
baledo=balet
balejo=sala balowa
balenido=wielorybek
balenlameno=fiszbin
baleno=wieloryb
balenoptero=płetwal błękitny
balenosto=fiszbin
baleta=baletowy
baletarto=choreografia
baletestro=baletmistrz
baletistaro=zespół taneczny
baletistino=balerina (baletnica)
baletistino=baletnica
baletistino=tancerka
baletjupo=suknia do baletu
baletmastro=baletmistrz
baleto=balet
baletŝuo=baletka
balgo=harmonijka
balgo=miech
balgoblovilo=miech
balgopedalo=pedał do miecha
bali=balować
balista=balistyczny
balistika=balistyczny
balistiko=balistyka
balisto=balista
balisto=katapulta
balisto=kusza
balkana=bałkański
balkonkoridoro=korytarz na balkon
balkono=balkon
balkono=ganek
balkonpordo=drzwi balkonowe
balneologio=balneologia
balo=bal
balo=kula
balo=kulka
balo=piłka
balo=uczta
balo=zabawa
balonbalasto=balast
balonbarilo=balon zaporowy
baloneto=areostat
baloneto=balon (balonik)
baloneto=balonet
balonfigura=w kształcie balonu
balonfluganto=baloniarz
balonisto=baloniarz
balonisto=pilot balonowy
balonkorbo=kosz balonowy
balono=areostat
balono=balon
balono=balonet
balono=bania (naczynie)
balota=wyborczy
balotado=balotaż
balotado=głosowanie
balotado=tajne głosowanie
balotado=wybory
balotanto=głosujący
balotejo=lokal wyborczy
baloteo=mierznica
baloti=balotować
baloti=głosować
balotkesto=urna do głosowania
baloto=balotaż
baloto=tajne głosowanie
balotpapero=karta do głosowania
balotpapero=karta wyborcza
balotujo=urna do głosowania
baloturno=urna do głosowania
baloturno=urna wyborcza
balotvenki=przegłosować
balsalonego=sala balowa
balsalono=sala balowa
Balta Maro=Bałtyk
balteo=pas noszony skośnie przez pierś
balteo=pendent
balteo=szarfa
balustrado=balustrada
balustrado=poręcz
balustrado=reling
balustraro=balustrada
balustraro=poręcz
balustro=balas
balustro=balasek
balustro=balustrada
balustro=poręcz
balustro=słupek
balustro=słupek balustrady
balustro=tralka
balzama=aromatyczny
balzama=balsamiczny
balzamarbo=drzewo balsamiczne
balzami=balsamować
balzamino=balsamina (niecierpek - bot.)
balzamino=niecierpek
balzamo=balsam
balzamo=melisa
balzamo=rojownik
balzo=balsa
balzoligno=balsa
balzoligno=drewno balsy
bambua=bambusowy
bambuo=bambus
bana=zdrojowy
banado=kąpanie
banaĥa algebro=algebra Banacha (mat.)
banaĥa spaco=przestrzeń Banacha
banakvo=woda kąpielowa
banala=banalny
banala=cukierkowy (oklepany)
banala=oklepany
banala=pospolity
banala=sentymentalny
banala=słodki
banala=trywialny
banalaĵo=banalność
banalaĵo=banał
banalaĵo=komunał
banaleco=banalność
banaleco=banał
banaliĝi=powszednieć
bananaro=pęk bananów
banano=banan
bananplanto=bananowiec
bananŝtopilo=wtyczka bananowa
bananujo=bananowiec
banĉambro=łazienka
banĉapo=czepek kąpielowy
banĉelo=łazienka
bandaĝi=bandażować
bandaĝi=obandażować
bandaĝi=opatrywać
bandaĝo=bandaż
bandaĝo=opaska
bandaĝo=opatrunek
bandana=gangsterski
bandano=członek orkiestry
bandano=gangster
bandego=horda (duża banda)
banderilo=krótka włócznia z chorągiewką
banderolo=banderola
banderolo=taśma papierowa
bandestro=herszt
bandestro=kierownik orkiestry
bandiĝi=zespolić
bandiĝi=zgrupować
bandikuto=borsuk workowaty
bandikuto=jamraj
bandio=kij (do hokeja)
bandito=bandyta
bandito=drab
bandito=rabuś
bandito=zbój
bando=banda
bando=czerada (zgraja)
bando=gang
bando=gawiedź (zgraja)
bando=horda
bando=orkiestra
bando=szajka
bando=zgraja
bandoliero=pas noszony skośnie przez pierś
bandoliero=szarfa
bandonio=bandoneon
banduro=bandura
banejo=kąpiel
banejo=łazienka
banejo=łaźnia
banejo=wanna
bangalo=bungalow
bangalo=dom parterowy
banĝo=bandżo
banhejtilo=piecyk kąpielowy
bani=kąpać
bani=kąpać się
bani=pławić
bani sin=kąpać się
baniĝi=wykąpać się
banjano=banian
banjano=figowiec bengalski
bankaĝio=stopa procentowa od kredytu bankowego
bankalsono=kąpielówki
bankalsono=kostium kąpielowy
bankalsono=kostium plażowy
bankbileto=banknot
bankedejo=sala bankietowa
bankedi=bankietować
bankedi=biesiadować
bankedi=ucztować
bankedo=bankiet
bankedo=biesiada
bankedo=festyn
bankedo=feta
bankedo=uczta
bankestro=bankier (dyrektor banku)
bankestro=dyrektor banku
bankiero=bankier
bankiero=dyrektor banku
bankismo=bankierstwo
bankismo=bankowość
bankisto=bankier
bankisto=bankowiec
bankisto=urzędnik bankowy
bankizo=lodowa ławica
bankkliento=klient bankowy
banklibro=księga bankowa
banknoto=banknot
banko=bank
bankoficisto=bankier (urzędnik bankowy)
bankoficisto=bankowiec (urzędnik bankowy)
bankoficisto=urzędnik bankowy
bankonumero=numer konta bankowego
bankostumo=kostium kąpielowy
bankostumo=kostium plażowy
bankposedanto=bankier (właściciel banku)
bankposedanto=dyrektor banku
bankrota=niewypłacalny
bankrota=upadły
bankrota=zbankrutowany
bankrota=zrujnowany
bankrotaranĝo=umowa upadłościowa
bankroti=bankrutować
bankrotinto=bankrut
bankrotita=zbankrutowany
bankroto=bankructwo
bankroto=upadłość
bankrotulo=bankrut
bankrotulo=zbankrutowany
bankuvo=kąpiel
bankuvo=wanna
banloko=bad (kąpielisko)
banloko=zdrojowisko
banmantelo=płaszcz kąpielowy
banmantelo=szlafrok
banmato=dywanik łazienkowy
banmato=mata łazienkowa
bano=kąpiel
bano=wanna
bano=zakaz
banpantalono=kąpielówki
banpantoflo=klapki kąpielowe
bansapo=mydło do kąpieli
banspongo=gąbka do kąpieli
banŝorteto=kąpielówki
banŝorto=kostium kąpielowy
banŝorto=kostium plażowy
bantamo=bantamka
bantamo=kogucia waga
bantapiŝo=dywanik łazienkowy
bantapiŝo=mata łazienkowa
bantermometro=termometr kąpielowy
bantkravato=muszka pod szyję
banto=kokardka
banto=muszka pod szyję
banto=pętla
banto=węzeł
bantuko=ręcznik kąpielowy
banujo=kąpiel
banujo=wanna
banuso=zakaz
banvesto=kostium kąpielowy
banvesto=kostium plażowy
baobabo=baobab
bapta=chrzcielny
bapta=chrzestny
baptano=kum
baptejo=baptysterium
baptejo=chrzcielnica
baptejo=zbiornik z wodą do chrztu
bapti=chrzcić
bapti=ochrzcić
bapti=wychrzcić
baptisterio=baptysterium
baptisterio=zbiornik z wodą do chrztu
baptisto=chrzciciel
baptita=chrzczony
bapto=chrzest
baptofesto=chrzciny
baptofilino=chrześniaczka
baptofilo=chrześniak
baptokapelo=baptysterium
baptokapelo=zbiornik z wodą do chrztu
baptokuvo=chrzcielnica
baptonomo=imię chrzestne
baptopatrino=chrzestna matka
baptopatrino=matka chrzestna
baptopatro=chrzestny ojciec
baptopatro=ojciec chrzestny
baptopelvo=baptysterium
baptopelvo=chrzcielnica
baptopelvo=zbiornik z wodą do chrztu
baptujo=baptysterium
baptujo=chrzcielnica
baptujo=zbiornik z wodą do chrztu
barado=blokada
baraĵilo=bariera
baraĵo=bariera
baraĵo=element ograniczający (inf.)
baraĵo=zagrodzenie
barako=barak
barako=buda
barako=budka
barako=kiosk
barako=stoisko
barako=stragan
barakti=bić się (szamotać się)
barakti=borykać się (szamotać się)
barakti=szamotać się
baramundo=barramunda
baramundo=rogoząb
baraterio=pieniactwo
barba=brodaty
barbakano=barbakan
barbara=barbarzyński
barbara=dziki (niecywilizowany)
barbara=okrutny
barbara=prymitywny
barbaraĵo=barbaryzm
barbaraĵo=barbarzyństwo (czyn barbarzyński)
barbareco=barbaryzm
barbareco=barbarzyństwo
barbarismo=barbaryzm
barbarismo=makaronizm
barbarismoj=naleciałości językowe
barbaro=barbarzyńca
barbaro=dzikus
barbaroj=dzicz
barbedo=barbeta
barbedo=osłona wieży artyleryjskiej
barbedo=stanowisko artyleryjskie
barbfadeno=wąs ryby
barbfiŝo=brzana
barbhava=brodaty
barbikano=barbakan
barbira=fryzjerski
barbirejo=balwiernia
barbirejo=zakład fryzjerski
barbirhelpanto=pomocnik fryzjera
barbiro=balwierz
barbisto=balwierz (golibroda)
barbisto=cyrulik
barbisto=fryzjer (golibroda)
barbisto=golibroda
barbitono=barbiton
barbitura acido=kwas barbiturowy
barbiturato=barbituran
barbo=broda
barbo=zarost
barbulo=brodacz
barbumo=kolec
barbumo=zadzior
barcio=bartsja
barĉo=barszcz
barĉo=barszcz czerwony
bardo=bard
bardo=wieszcz
bardrinkejo=bar
bareĝo=bareż
barelbendo=orkiestra
barelejo=wytwórnia beczek
bareleto=antał, antałek (beczółka)
bareleto=beczułka
barelfarado=bednarstwo
barelfaristo=bednarz
barelforma=baryłkowaty
barelforma=beczkowaty
bareliefo=bas-relief
bareliefo=płaski relief
bareliefo=płaskorzeźba
barelista=bednarski
barelista metio=bednarstwo
barelisto=bednarz
barellato=dęga (klepka)
barelo=baryłka
barelo=beczka
barelo=fasa
barelringego=orkiestra
barelvolbo=sklepienie kolebkowe
baremo=baréme
barfermi=barykadować
barfermi=zabarykadować się
barĝisto=barkarz
barĝisto=kierujący barką
barĝo=barka
barĝo=barża
bari=barykadować
bari=blokować
bari=ograniczać
bari=przeszkodę stawiać
bari=ryglować
bari=tarasować
bari=zagradzać
bari=zamykać na skobel
bari=zastawiać
bari=zatarasować
bari al iu vojon=zabiec drogę
baria=baryczny
baria spato=baryt
baria sulfato=baryt
baricentro=ciężkości punkt
bariero=bariera
bariero=rogatka
barikadi=barykadować
barikadi=tarasować
barikadi=zabarykadować się
barikadi=zastawiać
barikadi=zatarasować
barikadi sin=zabarykadować się
barikado=barykada
barileto=baryłka
barilo=bariera (blokada)
barilo=baryłka
barilo=element ograniczający (inf.)
barilo=płot
barilo=zagrodzenie
barilo=zapora
barilo=zapora ogniowa
bario=bar (pierwiastek chem)
barisfero=barysfera
barisfero=jądro Ziemi
barita=ograniczony
barita=zamknięty
barita serĉo=wyszukiwanie ograniczone
barito=baryt
barito=tlenek baru
barito=wodorotlenek baru
baritona=barytonowy
baritono=baryton
baritonulo=baryton
baritpapero=papier wartościowy
barkarolo=barkarola
barkarolo=szanta
barkaso=barkas
barko=barka
baro=bariera
baro=element ograniczający (inf.)
baro=granica
baro=ograniczenie
baro=przeszkoda
baro=rygiel
baro=zagrodzenie
baro=zapora
baro=zasuwka
barografo=barograf
barogramo=barogram
baroka=barokowy
baroko=barok
barokstila=barokowy
barometra=barometryczny
barometrio=pomiar ciśnienia atmosferycznego
barometro=barometr
barona=baronowy
baronbieno=baronia (majątek)
baronbieno=baronostwo (majatek)
baroneco=baronat
baroneco=baronia (tytuł)
baroneco=baronostwo (tytuł)
baronedzino=baronowa
baroneteco=tytuł baroneta
baroneto=baronet
baronino=baronowa
baronlando=baronat
baronlando=baronia (posiadłość)
baronlando=baronostwo (posiadłość)
barono=baron
baroskopo=baroskop
barpafado=ogień zaporowy
barto=fiszbin
bartrabo=bariera
basa=basowy
basa=niski
basbalejo=boisko do gry w baseball
basbalisto=gracz w baseball
basbalo=base-ball
basbalo=baseball
basbalo=piłka baseballowa
basbutono=klawisz basowy
basebakĉapelo=baseballówka
basebakĉapelo=czapka baseballowa
baseneto=basen
baseneto=miednica
baseneto=misa
baseno=basen
baseno=bason
baseno=dorzecze
baseno=kadź
baseno=miednica
baseno=misa
baseno=zagłębie
basetkorno=bassethorn
basetkorno=rożek basetowy
basineto=misiurka
basio=masłosz
basista=basetlista
baska=baskijski
basketbalejo=boisko do gry w koszykówkę
basketbalisto=koszykarz
basketbalo=koszykówka
basklarneto=basklarnet
basklarneto=klarnet basowy
basklavo=klawisz basowy
basko=poła
basko=tren (sukni)
baskulo=uchylne przęsło mostu z przeciwwagą
baskulo=wyzwalacz
baskulponto=most uchylny
baso=bas (dźwięk)
baspilkĉapelo=baseballówka
baspilkĉapelo=czapka baseballowa
baspilkejo=boisko do gry w baseball
basregilo=regulator basów
basregistro=rejestr basowy
basta kribrilo=rzeszoto
bastamburo=bęben basowy
bastardeco=bastardyzm
bastardeco=bękarctwo
bastardeco=nieprawe pochodzenie
bastardeco=skażenie
bastardeco=skundlenie
bastardiĝi=kazić
bastardiĝi=zejść na złą drogę
bastardo=bastard (bękard)
bastardo=bękart
bastardo=skurwysyn
bastardo=sukinsyn
bastfibro=włókno łyka
bastiono=bastion
bastiono=baszta
bastiono=przedmurze
basto=łyko
bastonado=bastonada
bastonbato=uderzyć kijem
bastonego=pałka z grubą główką
bastoneto=batuta
bastoneto=pałeczka dyrygenta
bastoneto=patyk
bastoni=bić kijem
bastono=batuta
bastono=kij
bastono=laska
bastono=pałeczka dyrygenta
bastono=pałka
bastrumpeto=puzon
bastŝuo=chodak
bastubjo=bombardon
basulo=bas (śpiewak)
basulo=śpiewak basowy
basviolonisto=basetlista
basviolono=basetla
basvjolo=kontrabas
baŝibazuko=baszibazuka
baŝibozuko=baszibazuka
batado=bijatyka
batado=cięgi
batado=lanie
batado=oberwanie w skórę
bataĵo=kontuzja
bataĵo=obicie
bataĵo=potłuczenie
bataĵo=siniak
bataĵo=siniec
bataĵo=stłuczenie
batala=bojowy
batalaĉo=bijatyka
batalaĉo=bójka
batalakiro=łup (zdobycz)
batalakiro=zdobycz
batalanto=bojownik
batalanto=harcownik
batalanto=wojownik
batalejo=pole bitwy
batalema=bitny (waleczny)
batalema=chrobry (bitny)
batalema=mężny
batalema=odważny
batalema=waleczny
batalema=wojowniczy
batalestra bastono=buzdygan
bataleti=harcować (ścierać się)
bataleto=harce
bataleto=potyczka
bataleto=utarczka
batalgrupo=bojówka
batalhakilo=berdysz
batali=bić się (walczyć)
batali=prowadzić bitwę
batali=walczyć
batalilo=broń
batalilo=pancerz
bataliono=batalion
batalkampo=bojowisko (pole bitwy)
batalkampo=pobojowisko
batalkampo=pole bitwy
batalkorno=róg wojenny
batalkrozoŝipo=krążownik liniowy
batalkrozŝipo=krążownik liniowy
batalo=batalia
batalo=bitwa
batalo=bój
batalo=walka
batalpartiano=bojowiec
batalpartiano=bojownik
batalpartiano=wojownik
batalŝipo=okręt wojenny
batalŝipo=statek wojenny
bataltaĉmento=bojówka
batanto=gracz wybijający piłkę
batato=batat
bategi=trzasnąć
bategi=wyrżnąć
batejo=kaźnia
batemulo=zawadiaka
baterio=bateria
baterio=stos
bateriujo=stanowisko artylerii
bati=bić
bati=chłostać
bati=palnąć
bati=pobić
bati=zbić
bati kruele=katować
bati per la ĉapo=czapkować (bić czapką)
bati sin=bić się
batiko=batik
batiko=technika barwienia tkaniny
batilo=bijak
batilo=nietoperz
batilo=rakieta do wolanta
batilo=tłuczek
batilo=trzepak
batisfero=batysfera
batiskafo=batyskaf
batisto=batyst
batita=bity
batita=kuty
batita ovoflavo=kogel mogel
bato=cios
bato=raz
bato=uderzenie
batoj=basy (razy)
batoj=baty
batolito=batolit
batometria=batometryczny
batometrio=batometria
batometro=batometr
batometro=sonda
batoso=sztuczny patos
batoso=teatralność
batoso=wpadanie z patosu w banał
batostrioj=cięgi (pręgi po bacie)
batpurigi=wytrzepać
batpuŝi=potrącać
batraka=przypominający żabę
batraka=żabi
batrako=bezogoniaste zwierzę
batrako=płaz
batrakoj=płazy bezogonowe
batrompi=wyłamać
batstrioj=basy (pręgi)
batuo=nagonka
batuo=obława
batuo=polowanie z nagonką
baŭdo=bod (jednostka)
baŭdruĉo=błonka (baudruche)
baŭksito=boksyt
baŭmi=stanąć dęba
baŭmi=stawać dęba (o koniu)
baŭo=pokładnik
bavara=bawarski
bavuro=zadzior
baza=kluczowy
baza=podstawowy
baza=zasadniczy
baza adreso=adres bazowy (inf.)
baza ĉeno=łańcuch końcowy
baza linio=linia bazowa
baza numeralo=liczebnik główny
bazado=bazowanie
bazalta=bazaltowy
bazalto=bazalt
bazamento=baza
bazamento=podstawa
bazanito=bazanit
bazaro=bazar
bazaro=kiermasz
bazaro=rynek
bazaro=targowisko
bazbalĉapelo=baseballówka
bazbalĉapelo=czapka baseballowa
bazbalejo=boisko do gry w baseball
bazbalisto=gracz w baseball
bazbalo=baseball
bazbalo=piłka baseballowa
bazeco=zasadowość
bazfolio=liść przyziemny
bazgardanto=obrońca stojący przy bazie
bazi=bazować
bazi=budować (opierać)
bazi=gruntować (opierać)
bazi esperon=pokładać (nadzieje)
bazidia=podstawkowy
bazidio=podstawka grzybowa
bazidiomiceto=klasa grzybów Basidiomycetes
bazidiomiceto=podstawczak
bazidiosporo=bazydiospora
bazidiosporo=zarodnik podstawkowy
bazidisporo=bazydiospora
bazidisporo=zarodnik podstawkowy
bazigi=bazować
baziĝi sur=być opartym na
baziĝi sur=opierać się na
bazilara=dotyczący podstawy czaszki
bazilika=bazylikalny
baziliko=bazylika
bazilisko=bazyliszek
bazlatero=baza
bazlatero=podstawa
bazlernejo=szkoła podstawowa
bazlinio=linia bazowa
bazlinio=odcinek bazy triangulacyjnej
baznumero=zasadowość
bazo=baza
bazo=grunt (podstawa)
bazo=podkład
bazo=podstawa
bazo=podstawa systemu liczenia
bazo de naturaj logaritmoj=podstawa logarytmu naturalnego
bazoadreso=adres bazowy (inf.)
bazopilkado=baseball
bazopilkado=piłka baseballowa
bazopilkejo=boisko do gry w baseball
bazopilkisto=gracz w baseball
bazopilko=baseball
bazopilko=piłka baseballowa
bazpilkisto=gracz w baseball
bazpilko=baseball
bazpilko=piłka baseballowa
bazreĝistro=rejestr bazowy
bazroko=opoka
bazroko=podłoże skalne
bazroko=skała macierzysta
bazuko=bazooka
bazuko=pancerzownica
bazuko=rusznica (bazooki)
bazvektoro=wektor bazowy
be!=be!
beata=błogi (szczęśliwy)
beata=błogosławiony
beata=szczęśliwy
beata=święty
beateco=błogość
beateco=niebiańskie szczęście
beateco=rozkosz
beateco=szczęśliwość
beatiga=uświęcony
beatiga=zbawienny
beatigi=beatyfikować
beatigi=uświęcać
beatigo=beatyfikacja
beatulo=osoba błogosławiona
beatulo=święty (osoba)
beba=dziecięcy
beba=niemowlęcy
bebĉareto=wózek dziecinny
bebĉareto=wózek niemowlęcy
bebo=dzieciak, dziecię
bebo=dziecko
bebo=niemowle
bebo=niemowlę
bebobanujo=kąpiel dziecka
beboĉareto=wózek dziecięcy
bebokaĉo=kaszka
bebokovrilo=becik
beboliteto=łóżeczko dziecinne
bebopupo=lalka dziecięca
beboseĝo=krzesełko
beboŝtrumpetoj=skarpetki niemowlęce
beboŝuo=bucik dziecinny
bebvestaro=wyprawka niemowlęca
bebzorgado=opieka nad dziećmi
bebzorgantino=niania
bebzorgantino=opiekunka dziecka
bebzorganto=niania
bebzorganto=opiekunka dziecka
bebzorgi=niańczyć dzieci
bebzorgi=opiekować się dziećmi
bebzorgi=pilnować dzieci
beda=zagonowy
bedaŭri=boleć (żałować)
bedaŭri=ubolewać
bedaŭri=żałować
bedaŭrinde=niestety
bedaŭro=żal
bedaŭroplena=skruszony
bedeto=grządka
bedo=grządka
bedo=grzęda
bedo=zagon
bedueno=Beduin
begino=beguinka
begino=taniec w rytmie bolero
begonio=begonia
behaviorismo=behawioryzm
bei=beczeć
bei=jęczeć
bei=meczeć
beja=rudy
bejlo=kaucja
bejlo=poręczenie majątkowe
bejo=bej
bejrumo=ciemny rum
beka=dziobowy
bekabungo=przetacznik bobowniczek
bekero=piekarnia
bekeŝo=bekiesza
bekhava=dziobaty (mający dziób)
beki=dziobać
bekklako=klekot
beko=dziób
bekpiki=dziobać
bekpiki=podziobać
bekvadrato=kasownik (muz.)
bela=estetyczny (piękny)
bela=ładny
bela=piękny
beladono=beladona
beladono=belladona
beladono=jagoda wilcza
beladono=pokrzyk
beladono=pokrzyk wilcza jagoda
beladono=trucizna z wilczej jagody
belaĵo=piękno
belaĵo=rzecz piękna
belarta konkurso=konkurs literacki
belartoj=sztuki piękne
bele!=caca!
beleco=krasa
beleco=piękno
beleco=uroda
beleco-kremo=krem wypiękniający
belecreĝino=królowa piękności
belega=bajeczny (przepiękny)
belega=cacany (śliczny)
belega=prześliczny
belega=śliczny
belegaĵo=cacko (rzecz piękna)
belegaĵo=cudo
belege!=caca!
beletristikisto=beletrysta
beletristiko=beletrystyka
beletristiko=literatura piękna
beletristo=beletrysta
beletro=beletrystyka
beletro=literatura piękna
belforma=foremny
belforma=kształtny
belfrido=strażnica
belfrido=wieża miejska
belga=belgijski
Belgio=Belgia
belgo=Belg
belgrajno=muszka
belgrajno=pieprzyk
Belgujo=Belgia
beli=być pięknym
beliga=upiększony
beligado=ornamentacja
beligado=ozdabianie
beligado=przyozdabianie
beligado=upiększanie
beligado=upiększenie
beligaĵo=efekt upiększenia
beligaĵo=kosmetyk
beligaĵo=ornament
beligaĵo=ozdoba
beligaĵo=rzecz przyozdobiona
beligejo=salon piękności
beligi=upiększać
beligistino=kosmetyczka
beligistino=kosmetyczka-osoba
beligisto=kosmetyczka-osoba
beliĝi=wyładnieć
beliĝi=wypięknięć
belino=pięknisia
belkolora=pięknie pokolorowany
belkreska=dorodny
belkreska=pięknie rozwinięty
belliteraturo=beletrystyka (literatura piękna)
belmieni=wdzięczyć się
belo=piękno
belo=piękność
belono=belona
beloruso=Białorusin
belskribado=piękne pismo
belskribo=piękne pismo
belsona=dźwięczny
belsone=dźwięcznie
belstatura=dorodny (postawny)
belstatura=przystojny
beltalia=smagły
beltalia=wysmukły
belulaĉo=laluś
belulino=dziewoja (arch.)
belulino=piękno
belulino=piękność
belvedero=belweder
bemolo=bemol
benado=błogosławieństwo
benaĵo=błogosławieństwo (rzecz)
bendbremso=hamulec taśmowy
bendlarĝo=przepustowość
bendlarĝo=szerokość pasma
bendo=banderola
bendo=opaska
bendo=orkiestra
bendo=przepaska
bendo=taśma
bendobremso=hamulec taśmowy
benediktano=benedyktyn
benediktino=benedyktynka
benefico=beneficjum
benefico=benefis
benefico=korzyść
benefico=pożytek
beneficulo=beneficjent
beneficulo=spadkobierca
bengala=bengalski
Bengalo=Bengal
beni=błogosławić
beni=bogosławić
beniĝi=być błogosławionym
benita=błogosławiony
benito=święcone
benjamenĉjo=beniaminek
benjeto=pączek (ciastko)
benkaro=trybuny na stadionie
benklito=koja
benklito=kuszetka
benklito=miejsce leżące
benko=ława
benko=ławka
beno=błogosławieństwo
benplena=błogosławiony
bentonito=bentonit
benzalo=benzal
benzeno=benzen
benzeno=benzol
benzenserio=szereg benzenowy
benzilo=benzyl
benzino=benzyna
benzoa acido=benzoesowy kwas
benzoarbo=drzewo gumowe
benzoata acido=benzoesowy kwas
benzoino=benzoina
benzoino=żywica benzoesowa
benzolo=benzen
benzolo=benzol
benzoo=benzoes
benzoo=benzoina
benzoo=żywica benzoesowa
Beogrado=Belgrad
bera=jagodowy
berarbedo=krzaki jagodowe
berarbeto=drzewo owocowe
berarbusto=krzaki jagodowe
berberiso=berberys
berdona=jagodowaty
berdona=rodzący jagody
berdona=w postaci jagody
bereca=jagodowaty
bereca=rodzący jagody
bereca=w postaci jagody
bereto=beret
bergamotarbo=bergamota
bergamoto=bergamota
bergamotpiro=bergamotka
bergamotujo=bergamota
beribero=beri-beri
beribero=choroba beri-beri
berilio=beryl (chem.)
berilo=beryl (kamień)
berkelio=berkel
berlineano=berlińczyk
Berlino=Berlin
bermanĝa=jagodożerny
bermanĝa=owocożerny
bermo=ława ziemna
bermo=stopień
bermo=taras
bernardano=bernardyn (zakon.)
berniklo=bernikla obrożna
bero=jagoda
berserka=wściekły
berserke=w amoku
berserko=wojownik skandynawski
besta=bestialski
besta=brutalny
besta=bydlęcy
besta=ordynarny
besta=zwierzęcy
besta sango=jucha
bestaĉa=stworowaty
bestaĉa=zwierzęcy
bestaĉo=bestia
bestaĉo=gadzina (zwierz)
bestaĉo=potwór
bestaĉo=stwór
bestaĉo=zwierzak
bestaj haroj=sierść
bestaĵo=bestialstwo
bestaĵo=brutalność (czyn bestialski)
bestaro=fauna
bestaro=królestwo zwierząt
besteca=bestialski
besteco=bestializm
besteco=bestialstwo
besteco=brutalność (zwierzęcość)
besteco=grubiańskość
besteco=ordynarność
besteco=zezwierzęcenie
besteco=zwierzęcość
bestega=bestialski
bestejo=menażeria
bestejo=ogród zoologiczny
bestejo=stodoła
besteto=zwierzątko
bestia=bydlęcy
bestia=zwierzęcy
bestiala=bydlęcy
bestiala=zwierzęcy
bestialo=bestia
bestialo=bydlak, bydlę
bestigi=upodlać
bestigi=wyzwalać zwierzęcą naturę w
bestigi=zezwierzęcać
bestio=bestia
bestio=bydlak, bydlę
bestio=potwór
bestkuŝejo=barłóg zwierzęcy
besto=bestia
besto=potwór
besto=zwierzę
bestoĝardeno=menażeria
bestoĝardeno=ogród zoologiczny
bestokuracisto=weterynarz
bestosto=gnat
beŝamelo=sos beszemelowy
beta=beta
beta testado=testy beta
beta-globulino=globulina beta
beta-partiklo=cząstka beta
beta-radiado=promieniowanie beta
beta-radio=promień beta
betaĵo=buraczki
betaĵo=ćwikła
betatrono=betatron
betelfolio=liść pieprzu żuwnego
betelo=betel
betelonukso=palma Areca cathecu do żucia
betelopalmo=palma Areca cathecu do żucia
betfoliaro=boćwina
betkampo=pole buraczane
betkolora=buraczkowy
betlo=pieprz żuwny
beto=boćwina
beto=botwina
beto=burak
beto=burak ćwikłowy
beto=ćwikła
betoniko=bukwica
betonmiksilo=betoniarka
betono=beton
betrikoltatoro=kombajn buraczany
betula=brzozowy
betula ligno=brzezina (drzewo brzozowe)
betulaĵo=brzezina (drzewo brzozowe)
betularo=brzezina (lasek brzozowy)
betularo=lasek brzozowy
betulejo=brzezina (brzózka)
betulejo=lasek brzozowy
betulo=brzoza
beveli=ukosować
bevelilo=kątownik nastawny
bevelilo=węgielnica
bevelita=ukosowany
bevelo=skos
beza=meringo
bezigo=bezik
bezoni=potrzebować
bezono=zapotrzebowanie
biblia=biblijny
Biblio=Biblia
bibliofilio=bibliofilia
bibliofilio=bibliofilstwo
bibliofilo=bibliofil
bibliofilo=miłośnik książek
bibliofilo=mól książkowy
bibliografia=bibliograficzny
bibliografiisto=bibliograf
bibliografio=bibliografia
bibliografo=bibliograf
bibliomanio=bibliomania
bibliomaniulo=biblioman
bibliotekadministrado=system zarządzania bibliotekami
bibliotekisto=bibliotekarz
biblioteko=biblioteka
biblioteko=księgozbiór
biblistiko=biblistyka
bicepsa=bicepsowy
bicepso=biceps
bicepso=mięsień
biciklado=kolarstwo
biciklado=sport rowerowy
bicikli=jechać na rowerze
bicikli=jeździć na rowerze
biciklisto=cyklista
biciklo=bicykl
biciklo=rower
biciklovego=ślad opon rowerowych
bidenso=uczep
bidento=oset czepiający się odzieży
bideo=bidet
bideto=bidet
bidkalkulilo=liczydło
bidkoliero=korale
bido=koralik
bido=kulka
bido=paciorek
biena=gruntowy
bienadministranto=ekonom (zarządca majątku)
bienalo=biennale
bienegulo=obszarnik
bienhavanto=dziedzic (właściciel dóbr)
bienhavanto=ziemianin
bieno=dobra (majątek ziemski)
bieno=gospodarstwo (majątek)
bieno=gospodarstwo rol.
bieno=majątek ziemski
bieno=zagroda
bienposedanto=dziedzic
bienulo=dziedzic
bienulo=ziemianin
biera=piwny
bierbarelo=beczułka piwa
bierbotelo=butelka piwa
bierĉaro=wagon piwa
bierejo=piwiarnia
bierfareja=browarny
bierfarejo=browar
bierglasego=kufel do piwa
bierglasego=szklannica do piwa
bierglaso=kufel
bierglaso=szklanka do piwa
bierkruĉeto=kufel do piwa
bierkruĉeto=szklannica do piwa
bierkruĉo=kufel
biero=piwo
bierskatolo=puszka piwa
biervarmigilo=podgrzewacz piwa
biervendejo=piwiarnia
bifadena=bifilarny
bifadena=dwuwątkowy
bifida=dwudzielny
bifida=rozszczepiony na dwoje
bifilara=bifilarny
bifilara=dwuwątkowy
biforkiĝa=rozdwojony
biforkiĝa=rozgałęziony
biforkiĝa=rozwidlony
biforkiĝo=bifurkacja
biforkiĝo=rozgałęzienie
biforkiĝo=rozwidlenie
biforo=szparzyca
bifsteko=befsztyk
bigamio=bigamia
bigamio=dwużeństwo
bigamiulo=bigamista
bigarado=bigarada
biglo=bigel
bigoso=bigos
bigota=bigoteryjny
bigota=nietolerancyjny
bigota=zaciekły
bigoteco=bigoteria
bigoteco=dewocja
bigoteco=nietolerancja
bigoteco=zaciekłość
bigotismo=bigoteria
bigotismo=dewocja
bigotismo=nietolerancja
bigotismo=zaciekłość
bigoto=bigot
bigoto=fanatyk
bigoto=świętoszek
bigotulino=dewotka
bigotulo=bigot
bigotulo=dewot
bigotulo=fanatyk
bijekcia=bijektywny
bijekcia=odwracalny
bijekcia=wzajemnie jednoznaczny
bijekcio=bijekcja
biĵeto=bijekcja
bikarbonato=dwuwęglan
bikarbonato=kwaśny węglan
bikarbonato=wodorowęglan
bikino=bikini
biklorido=dwuchlorek
bikŝuo=bikszu (mnich)
bikvadrata=czwartego stopnia
bikvadrata=dwukwadratowy (mat.)
bilabiala=dwuwargowy
bilabongo=ślepe ramię rzeki
bilanci=bilansować
bilanci=rozliczać
bilanci=równoważyć
bilanci=równoważyć się
bilanci=utrzymywać w równowadze
bilanci=wyrównywać
bilanci=wyważać
bilanci=zestawiać
bilanciĝi=równoważyć się
bilancita=zbilansowany
bilancita=zrównoważony
bilanco=bilans
bilanco=zestawienie bilansowe
bilarda globo=bila
bilardanto=gracz w bilarda
bilardejo=bilard (sala)
bilardejo=salon do gry w bilarda
bilardeto=drobnostka
bilardglobo=bila
bilardo=bilard (gra)
bilardsalono=salon do gry w bilarda
bilardtablo=stół bilardowy
bilaterala=bilateralny
bilaterala=dwustronny
bilaterala=obustronny
bilboko=bilboket
bilboko=bilbokiet
bildaĉo=bohomaz (malowidło)
bildaro=zbiór wartości funkcji
bildero=element obrazowy (inf.)
bildero=piksel
bildigo=obrazowanie
bildigo=odwzorowanie
bildigo=tworzenie obrazu
bildigo=zobrazowanie
bildkarto=widokówka
bildmapo=mapa bitowa
bildo=obraz
bildo=obrazek
bildo=wizerunek
bildosimbolo=ikona
bildosimbolo=obrazek
bildosimbolo=piktogram
biletejo=kasa biletowa
biletgiĉeto=kasa biletowa
biletisto=bileter
bileto=bilet
biletujo=portfel
biletvendejo=kasa biletowa
bilĝakvo=woda z zęzy
bilĝkilo=stępka obłowa
bilĝo=obło
bilĝo=okrętu spód
bilĝo=zęza
bilingvismo=bilingwizm
bilingvismo=dwujęzyczność
biliono=bilion
bilo=banknot
bilo=bil
bilo=papier wartościowy
bilo=rachunek
biloborso=giełda akcji
bilono=bilon
bilono=monety
bimetala=bimetaliczny
bimetalismo=bimetalizm
binara=binarny
binara=dwójkowy (inf.)
binara arbo=drzewo binarne (inf.)
binara arbo=drzewo dwójkowe (inf.)
binara dosiero=plik binarny
binara kodo=kod binarny
binara kodo=kod dwójkowy
binara nombrosistemo=system binarny
binara nombrosistemo=system dwójkowy
binara serĉarbo=drzewo BST (inf.)
binara serĉarbo=drzewo poszukiwań binarnych (inf.)
binara serĉarbo=drzewo wyszukiwania binarnego (inf.)
binara serĉo=wyszukiwanie binarne
binarkodo de dekumnombro=zapis dziesiętny kodowany dwójkowo
bindado=introligatorstwo
bindaĵo=okładka
bindaĵo=oprawa
bindaĵo=zszycie książki
bindarto=introligatorstwo
bindejo=introligatornia
bindi=krępować
bindi=łączyć
bindi=oprawiać (książki)
bindi=przywiązywać
bindi=uwiązać
bindi=wiązać
bindi=związać
bindilo=edytor połączeń (inf.)
bindilo=konsolidator
bindilo=linker
bindilo=program łączący (inf.)
bindista=introligatorski
bindisto=introligator
bindita=ograniczony
bindita=związany
bindmarĝeno=margines na sklejenie
bindmarĝeno=margines na zszycie
bindo=zszycie książki
binoklo=binokle
binoklo=lornetka
binomo=dwumian (mat.)
bioakumula=bioakumulacyjny
bioakumulado=bioakumulacja
bioakustika=bioakustyczny
bioakustiko=bioakustyka
biodanĝera=niebezpieczny biologicznie
biodanĝero=zagrożenie skażeniem biologicznym
biodinamiko=biodynamika
biodisiĝiva=rozkładający się biologicznie
biodisiĝiva=rozkładający się naturalnie
biodisiĝiveco=podatność na rozkład biologiczny
biodisiĝo=rozkład biologiczny
bioekologio=bioekologia
bioelektra=bioelektryczny
bioelektro=elektryczność biologiczna
bioenergetiko=bioenergetyka
biofizika=biofizyczny
biofiziko=biofizyka
biofizyko=biofizyka
biogeneza=biogeniczny
biogenezo=biogeneza
biogeografia=biogeograficzny
biogeografio=biogeografia
biogeokemia=biogeochemiczny
biogeokemio=biogeochemia
biografia=biograficzny
biografiisto=biograf
biografio=biografia
biografio=życiorys
biografo=biograf
biokataliza=biokatalistyczny
biokatalizilo=biokatalizator
biokemia=biochemiczny
biokemio=biochemia
bioklimatologia=bioklimatologiczny
bioklimatologio=bioklimatologia
bioksido=dwutlenek
biolizo=bioliza
biologia=biologiczny
biologiisto=biolog
biologio=biologia
biologo=biolog
biolumineska=bioluminescencyjny
bioluminesko=bioluminescencja
biomaso=biomasa
biomatematiko=biomatematyka
biomedicina=biomedyczny
biomedicino=biomedycyna
biomekanika=biomechaniczny
biomekaniko=biomechanika
biometeorologio=biometeorologia
biometria=biometryczny
biometrio=biometria
biontologio=biontologia
biopolimero=bipolimer
biopsio=biopsja
bioritma=biorytmiczny
bioritmo=biorytm
biosfera=biosferyczny
biosfero=biosfera
biosinteza=biosyntetyczny
biosintezo=biosynteza
bioteknologio=biotechnologia
biotito=biotyt
biotopo=biotop
biotrono=biotron
biplano=dwupłatowiec
birda=ptasi
birdaĵo=drób (mięso drobiowe)
birdaraneo=pająk ptasznik
birdejo=ptaszarnia
birdeto=ptaszek
birdido=piskle
birdido=pisklę
birdkaptisto=łapacz ptaków
birdnesto=gniazdo ptasie
birdnestosupo=zupa z ptasich gniazd
birdo=ptak
birdobredado=hodowla ptaków
birdogluo=lep na ptaki
birdokaĝo=klatka dla ptaków
birdonesta supo=zupa z ptasich gniazd
birdonutrejo=karmnik dla ptaków
birdperspektivo=widok z lotu ptaka
bireto=beret
bireto=biret
bireto=czapka (beret)
bireto=jarmułka (beretka)
biribiso=biribi
biro=namiar
biro=peleng
bis=bis
bis!=bis!
bisekanto=bisekant
bisekanto=dwusieczna kąta (mat.)
bisekanto=symetralna odcinka
bisekcado=bisekcja
bisekcado=podział na dwie części
bisekcado=przepołowienie
bisekci=dzielić na połowy
bisekci=przepoławiać
bisekco=bisekcja
bisekco=podział na dwie części
bisekco=przepołowienie
biseksa=biseksualny
biseksa=dwupłciowy
biseksa=obojniaczy
bisektanto=dwusieczna
bisi=bisować
bisino=bisior
bisino=opaska płócienna
bisino=szarpie
biskoto=biszkopt
biskutelo=pleszczotka
biskvito=biskwit
biskvito=biszkopt
biskvito=herbatnik
biskvito=suchar
bismuto=bizmut
bisono=bisior (tkanina)
bistorto=rdest wężownik
bistra=śniady
bistro=bistr
bistro=bistro
bisturio=bistur
bisturio=lancet
bisulfato=kwaśny siarczan
bisulfato=wodorosiarczan
bisulfido=dwusiarczek
bisulfito=siarczyn kwaśny
bisulfito=wodorosiarczyn
bisus=bisior (nitki z cieczy małżów)
bisusa=płócienny
bisusa=włóknisty
bisuso=opaska płócienna
bisuso=szarpie
bitbildo=matryca bitowa
bitbildo=odwzorowanie bitowe obrazu
bitbildo=raster
bitbildo=siatka bitowa
bitĉeno=ciąg bitów (inf.)
bitĉeno=łańcuch bitów
bitmapa ekranbloko=wyświetlacz rastrowy
bitmatrico=matryca bitowa
bitmatrico=odwzorowanie bitowe obrazu
bitmatrico=raster
bitmatrico=siatka bitowa
bito=bit (inf.)
bito=cyfra binarna (inf.)
bito=cyfra dwójkowa (inf.)
bito=knecht
bito=pachołek (mor.)
bito=poler
bitoko=bajt (inf.)
bitoko=oktet
bitoko=osiem bitów
bitokvaro=cztery bity
bitokvaro=połówka bajtu
bitŝablono=maska bitowa
bituma=bitumiczny
bitumeca=bitumiczny
bitumi=bitumizować
bitumizi=bitumizować
bitumo=bitum
bitumo=bitumin
bitumoza=bitumiczny
bivaki=biwakować
bivaki=obozować
bivako=biwak
bivako=obóz
bivalenta=biwalentny
bivalenta=dwuwartościowy
bivalenteco=biwalencja
bivalenteco=dwuwartościowość
bivalvo=małż
bizanca=bizantyjski
bizanca monero=bizant
bizanca monero=bizantyn
Bizancio=Bizancjum
bizanto=bizant
bizanto=bizantyn
bizara=cudaczny
bizara=dziwaczny
bizara=ekscentryczny
bizariĝi=zdziwaczeć
bizo=bise
bizo=biz
bizono=bizon
bizono=żubr
bjelorusa=białoruski
bĵura=z odwołaniem poglądów
bĵura=z wyrzeczeniem się
blablai=paplać
blablao=paplanina
blagaĵo=bujda
blagi=bajać (kłamać)
blagi=blagować
blago=bajda (kłamstwo)
blago=blaga
blago=blef
blago=bzdury
blago=kłamstwa
blago=krętactwo
blago=udawanie
blagulo=blagier
blamanĝo=blamanż
blamanĝo=rodzaj budyniu
blanka=biały
blanka=niezapisany
blanka cikonio=bocian biały
blanka libro=biała księga
blanka linio=pusty wiersz znaków
blanka mesvesto=alba
blanka pudro=bielidło
blanka spaco=biała spacja
blanka spaco=znak biały
blankaĵo=biel (rzecz biała)
blankaĵo=znak biały
blankaĵo=znak niedrukowalny
blankdorsa buntpego=dzięcioł białogrzbiety
blanke brili=bielić się (świecić białością)
blankeca=białawy
blankeco=białość
blankeco=biel (białość)
blankedo=biba, bibka (bankiet)
blankedo=blankiet
blankedo=czek in blanco
blanketa=białawy
blanketo=blankiet
blanketo=czek in blanco
blanketo=formularz
blankfiŝo=ukleja
blankfrunta ansero=gęś białoczelna
blankgorĝa silvio=cierniówka
blankhara=białogłowy (białowłosy)
blankhara=białowłosy
blanki=bieleć
blankigado=parzenie
blankigejo=bielnik
blankigi=bielić
blankigi=wybielać
blankigi=wymazywać
blankigi sin=bielić się
blankigilo=bielidło
blankigilo=blansz
blankigisto=bielarz
blankigo=parzenie
blankiĝi=bieleć
blankiĝi=bielić się (bieleć)
blankkapa=białogłowy
blanknigra muŝkaptulo=muchołówka żałobna
blanko=białość
blanko=biel
blanko=puste miejsce w formularzu
blankpuga tringo=brodziec samotny
blankrutena=białoruski
blankspegula maranaso=uhla
blanktanisto=białoskórnik
blankulo=białas
blankulo=bielas
blankvanga ansero=bernikla
blankverso=biały wiersz
blasfema=bluźnierczy
blasfemanto=bluźnierca
blasfemi=bluźnić
blasfemi=zakląć
blasfemo=bluźnierstwo
blasfemulo=bluźnierca
blastemo=blastula
blastodermo=blastoderma
blastodisko=tarcza zarodkowa jaja
blastomero=blastomer
blastulo=blastula
blato=karaluch
blato=scalak
blato=układ scalony
blaua=niebieski
blaziga=palący
blaziga=piekący
blaziga=prażący
blazo=bąbel
blazo=obrzęk
blazo=pęcherz
blazona=herbowy
blazono=godło (herb)
blazono=herb
blazono=proporzec
blazono=tarcza herbowa
blefarito=zapalenie powiek
blekado=bek
blekegi=ryczeć
blekegi=wrzeszczeć
bleki=beczeć
bleki=zwierzęcy głos wydawać
bleko=głosy zwierząt
bleko=ryk
blendi=opancerzyć
blendo=blenda cynkowa
blendo=sfaleryt
blenio=ślizga
blenoragio=ropotok
blenoragio=śluzotok
blenoreo=rzeżączka
blenoreo=tryper
blenurio=blenuria
blesboko=antylopa blesbok
blimpo=blimp
blimpo=dźwiękoszczelna obudowa kamery
blinda=ciemny (ślepy)
blinda=niewidomy
blinda=ociemniały
blinda=ślepy
blinde=na oślep
blinde=na ślepo
blindeco=ciemnota (ślepota)
blindeco=ślepota
blindiga=jaskrawy (oślepiający)
blindiga=oszałamiający
blindiga=oślepiający
blindiga=rażący
blindiga=widoczny jak na dłoni
blindigi=oślepiać
blindigi=oślepić
blindigilo=klapki na oczach
blindigilo=okulary końskie
blindigilo=opaska na oczy
blindigo=zamroczenie
blindiĝi=ciemnieć (oślepnąć)
blindiĝi=oślepnąć
blindiĝi=ślepnąć
blindiĝo=zaślepienie
blindludo=babka (ciuciubabka)
blindludo=ciuciubabka
blindokaze=na ślepy traf
blindpalpe=po omacku
blindtuko=opaska na oczy
blindule=na ślepo
blinduliga tuko=opaska na oczy
blinduligi=zawiązywać oczy
blindulo=niewidomy (człowiek)
blindulo=osoba niewidoma
blindulo=ślepiec
blito=mącznik główkowaty
blizardo=śnieżyca
blizardo=zamieć śnieżna
blokadi=blokować
blokadi=obejmować blokadą
blokadi=zakładać blokadę
blokado=blokada
blokado=wąskie gardło
blokado=zator
blokado=zwężenie
bloke=blokowo
bloke=całościowo
bloketo=klocek
blokhaŭso=blokhauz
blokhaŭso=bunkier
blokhaŭzo=blokhauz
bloki=blokować
bloki=tarasować
bloklitero=antykwa linearna bezszeryfowa
bloklitero=drukowana litera
bloklitero=grotesk
bloko=bałwan (blok, kloc)
bloko=bela (kloc)
bloko=blok (kloc)
bloko=bryła
bloksekcio=podział blokowy
bloksekcio=sekcja blokowa
bloksistemo=system bloków
blokstano=cyna w bloczkach
blokŝtupo=stopień kamienny
blonda=blond
blonda=blond koloru
blonda=jasnowłosy
blonda=płowy
blondaj haroj=włosy blond
blondhara=o blond włosach
blondharulo=blondyn
blondigi=utleniać włosy
blondulino=blondynka
blondulo=blondyn
blova=dęty (o instrumentach)
blovado=dęcie
blovado=dmuchanie
blovatoro=dmuchawa
blovatoro=wentylator
blovega=hałaśliwy
blovega=nieokiełzany
blovega=niesforny
blovega=wietrzny
blovego=eksplozja
blovego=wybuch
blovestingi=rozwiać
blovestingi=rozwiewać
bloveti=powiewać
bloveto=bryza (powiew)
bloveto=powiew
bloveto=wietrzyk
blovi=dąć
blovi=dmuchać
blovi=dymać (dąć)
blovi=wiać
blovigi=wzniecać
blovileto=dymaczka
blovilo=dmuchawa (wentylator)
blovilo=dmuchawka
blovilo=wentylator
blovinstalaĵo=instalacja wybuchowa
blovinstrumento=dęty instrument
blovisto=dmuchacz
blovisto=wentylator
blovo=bryza (powiew)
blovo=cios (uderzenie)
blovo=powiew
blovo=raz
blovo=tchnienie
blovo=uderzenie
blovo=wietrzyk
blovpafilo=dmuchawka
blua=błękitny
blua=lazurowy
blua=niebieski
blua cirkuo=błotniak zbożowy
blua paruo=modraszka
blua paruo=sikora modra
bluaĵo=siniak
bluaĵo=siniec
blubero=borówka czernica
blubero=jagoda czarna
blueska=niebieskawy
blueta=niebieskawy
blueta=siny
blufanto=blefiarz
blufi=blefować
blufi=łgać
bluflugila=niebieskoszkrzydły
blufo=blef
blufo=bluff
blufulo=blefiarz
blugorĝulo=podróżniczek (ptak)
blugorĝulo=słowik podróżniczek
blugriza=niebieskoszary
bluigaĵo=niebieski barwnik do tkanin
blukopio=plan
blukopio=projekt`
blukopio=światłokopia niebieska
blunderbuzo=garłacz
bluo=błękit
bluo=lazur
bluŝtrumpulino=sawantka
bluti=siać
blutilo=przetak
bluverda=niebieskozielony
bluvostulo=modraczek
bluzo=bluza
bluzo=bluzka
bluzo=sukmana
bo-=przedrostek - powinowactwo
boaco=renifer
boao=boa
boardi=halsować
boardi=lawirować (mor.)
boatado=pływanie na łodzi
boatano=osoba pływająca łodzią
boatano=osoba wypożyczająca łodzie
boatego=czajka (łódź)
boatejo=hangar na wodzie
boatferdeko=pokład łodzi
boatforma=łódkowaty
boatforma=w kształcie łodzi
boatisto=osoba pływająca łodzią
boatisto=osoba wypożyczająca łodzie
boato=barka (łódka)
boato=czółno
boato=łódka
boato=łódź
boatremizo=hangar na wodzie
bobado=jazda bobslejem
bobejo=trasa zjazdu bobslejem
bobelado=wrzenie
bobeli=bulgotać
bobeli=kipieć
bobeli=wrzeć
bobelmetoda ordigo=sortowanie bąbelkowe
bobelo=bańka (bąbel)
bobelo=bąbel
bobelo=pęcherz
bobelo=pęcherzyk
bobelo=powietrza bańka
bobenilo=krosna
bobeningo=uchwyt szpulki
bobenistino=prząśniczka
bobeno=cewka (szpulka)
bobeno=szpula
bobeno=szpulka
bobeno=wrzeciono
bobenpunto=koronka wykonana metodą przeplatania nitek
bobenrako=rama natykowa
bobenrako=wał osnowowy
bobenvindilo=krosna
bobisto=bobsleista
bobolinko=ryżojad
bobsledo=bobslej
bobvego=trasa zjazdu bobslejem
boĉianto=gracz w bocce
boĉio=kulka do gry w bocce
bodisatvo=bodisatwa
bofilino=synowa
bofilo=zięć
bofratino=bratowa
bofrato=szwagier
bogefratoj=szwagrostwo
bogepatroj=teściowie
boĝio=kołowy zestaw (kolej.)
boĝio=licho
boĝio=postrach
boĝio=zły duch
boĝio=zmora
bohema=swobodny
bojado=szczekanie
bojado=ujadanie
bojaro=bojar
bojero=bojer
boji=szczekać
boji=ujadać
bojkotado=bojkot
bojkotado=bojkotowanie
bojkoti=bojkotować
bojkoto=bojkot
bojkoto=bojkotowanie
bojo=szczek
bojo=szczeknięcie
bokado=koziołkowanie
bokalo=słoik
boko=kozioł
boko=kozioł-przyrząd
boko=mocne piwo niemieckie
boksado=boks
boksado=pięściarstwo
boksareno=ring
boksareno=ring bokserski
boksarto=boks (pięściarstwo)
boksarto=pięściarstwo
boksbato=cios
boksbato=raz
boksbato=uderzenie
boksganto=rękawica bokserska
boksi=boksować
boksi=boksować się
boksisto=bokser
boksisto=pięściarz
boksito=boksyt
bokso=boks
bokso=mecz bokserski
bokso=pięściarstwo
boksoganto=rękawica bokserska
boksomaĉo=mecz bokserski
bokstrejnado=ćwiczenie boksu
bolado=wrzenie
bolaĵo=ukrop
bolaĵo=war
bolaĵo=wrzątek
bolakvo=wrzątek
bolanata=wrzący
bolanta akvo=ukrop
bolao=bolas
bolao=południowoamerykańska broń myśliwska
bolardo=knecht
bolardo=pachoł
bolardo=pachoł cumowy
bolardo=pachołek
bolardo=poler
bolaso=bolas
bolaso=południowoamerykańska broń myśliwska
bolegi=wykipieć
bolero=bolero
boleto=borowik
bolgrado=punkt wrzenia
boli=bulgotać (wrzeć)
boli=burzyć się (wrzeć)
boli=gotować (wrzeć)
boli=gotować się (wrzeć)
boli=kipieć
boli=wrzeć
bolido=bolid (astron.)
bolido=jasny meteor
bolido=kula
bolido=kulka
bolido=piłka
boligi=gotować
boligi=wrzeć
boligi=zagotować
boligita=gotowany
bolilo=bojler
bolilo=kocioł
bolivaro=boliwar
Bolivio=Boliwia
bolo=gotowanie się (wrzenie)
bolo=wrzenie
bolometro=bolometr
bolometro=przyrząd do pomiaru energii promieniowania
bolpunktleviĝo=podnoszenie punktu wrzenia
bolpunkto=punkt wrzenia
bolspiralo=grzałka
bolŝaŭmi=kipieć
bolŝevismo=bolszewizm
bolŝevisto=bolszewik
bolto=bełt
bolto=czop (bełt)
bolto=śruba
bolujo=bojler
bolujo=kocioł
boluso=bolus
boluso=czopek (med.)
boluso=pień
boluso=piguła
bolvarma=piekielnie gorący
bombardado=bombardowanie
bombardado=ostrzał
bombardi=bombardować
bombardi=ostrzelać
bombardisto=artylerzysta
bombardisto=bombardier
bombardisto=działomistrz
bombardisto=działonowy
bombardo=bombardowanie
bombardo=ostrzał
bombardono=bombardon
bombasta=bombastyczny
bombasta=górnolotny
bombasta=nadęty
bombasta=napuszony
bombasto=napuszenie
bombasto=patos
bombaviadilo=bombowiec
bombĉambro=komora bombowa
bombflugilo=bombowiec
bombi=bombardować
bombicilo=jemiołuszka
bombikso=jedwabnik
bombilio=dowolny owad z rodz. bujankowatych
bombinatoro=kumak
bombo=bomba
bombono=cukierek
bombono=czekoladka
bombono=drażetka
bombonujo=bombonierka
bomerango=bumerang
bona=dobry
bona ordo=dobry porządek (inf.)
bonafida=autentyczny
bonafida=prawdziwy
bonaj homoj=ludziska
bonaj najbaraj interrilatoj=dobrosąsiedzkie stosunki
bonaĵo=atut
bonaĵo=plus
bonaĵo=zaleta
bonan nokton!=dobranoc!
bonanima=dobroduszny
bonanima=łagodny
bonanzo=bonanza
bonanzo=żyła złota
bone=dobrze
bone flegita=wypielęgnowany
boneco=dobroć
bonedo=beret
bonedo=czepek damski
bonedo=kapturek
bonedukita=dystyngowany
bonedukiteco=obycie
bonedukiteco=ogłada
bonega=byczy (bardzo dobry)
bonega=celny (wyśmienity)
bonega=celujący (wyśmienity)
bonega=wyróżniający się
bonega=wyśmienity
bonega=wzorowy
bonege=świetnie
bonege=wspaniale
bonege!=brawo! (wyśmienicie)
bonfara=dobroczynny
bonfara=dobrotliwy
bonfaranto=dobroczyńca
bonfaranto=dobrodziej
bonfaranto=filantrop
bonfarema=dobroczynny
bonfaremo=dobroczynność
bonfaremo=filantropia
bongoj=bongo (rodzaj bębnów)
bongusta=gustowny
bongusta=smaczny
bongustaĵo=delikates
bongustaĵo=frykas
bongustaĵo=przysmak
bongustaĵo=smakołyk
bongustaĵoj=delikatesy
bongusti=smakować
bonhava=sytuowany
bonhavo=atut
bonhavo=dobro (w handlu)
bonhavo=plus
bonhavo=zaleta
bonifiko=benefis
bonifiko=bonifikata
bonifiko=korzyść
bonifiko=pożytek
bonigi=ulepszać
boniĝi=dobrzeć
bonito=bonito
bonito=pelanida
bonkondiĉa=dobrze uwarunkowany (inf.)
bonkora=dobroduszny
bonkora=dobrotliwy
bonmaniera=dystyngowany
bonmaniera=grzeczny
bonmaniera=układny
bono=benefis
bono=dobro
bono=korzyść
bono=pożytek
bonodora=aromatyczny
bonodora=wonny
bonodora=zapachowy
bonodoro=aromat
bonodoro=woń
bonodoro=zapach
bonorda=chędogi (porządny)
bonorda=dobrze uporządkowany (inf.)
bonreputacia=nieskazitelny
bonstata=sytuowany
bonstata=zamożny
bonstata=zasobny
bonstato=błogość
bonstato=dobrobyt
bonstato=dostatek (dobrobyt)
bonsukcesa=fortunny
bonŝanco=szczęście
bonŝanco=szczęśliwy traf
bontona=dworny (w dobrym guście)
bontona=dystyngowany
bontoneco=ogłada
bontono=bon ton
bontrovo=widzimisię
bonvalora=dodatni (wartościowy)
bonveni=być mile widzianym
bonvenigi=przywitać
bonveno=powitanie
bonvenon!=witaj!
bonvenu !=serwus !
bonvenu!=czołem!
bonvola=dobrotliwy
bonvola=miłościwy
bonvolema=życzliwy
bonvolemo=życzliwość
bonvoli=chcieć (raczyć)
bonvoli=pożądać
bonvoli=pragnąć
bonvoli=raczyć
bonvoli=zechcieć
bonzo=bonza
bonzo=mnich buddyjski
bopatrino=teściowa
bopatro=teść
bopo=kuksaniec
boracido=borny kwas
borado=wiercenie
borago=ogórecznik
boraĵo=odwiert
boraĵo=otwór po wierceniu
boraĵoj=opiłki
borakso=boraks
borata acido=kwas borny
borata acido=kwas ortoborowy
boratacido=kwas borny
boratacido=kwas ortoborowy
borato=boran
borborigmi=burczeć
borda=brzegowy
borda=przyległy
borda=przystający
borda=sąsiedni
borda ŝipado=kabotaż
borda ŝipirado=kabotaż
bordano=mieszkaniec nadbrzeża
bordelo=burdel
bordelo=dom publiczny
borderaĵo=bordiura
borderaĵo=borta
borderaĵo=burt
borderaĵo=skraj
borderaĵo=wypustka
borderi=bramować
borderi=lamować
borderi=oblamować
borderi=obrębiać
borderi=przyozdabiać obramowaniem
borderi=szamerować
bordero=obrąbek
bordero=skraj
bordhirundo=brzegówka
bordi=obrzeżać
bordi=okalać
bordo=brzeg (wybrzeże)
bordo=nadbrzeże
bordozvino=bordo (wino)
borduno=basowy akompaniament
borduno=burdon
boreala=borealny (północno-biegunowy)
boreala=północny (arktyczny)
borela sigmaalgebro=ciało borelowskie zbiorów (mat.)
bori=borować (wiercić)
bori=drążyć
bori=przewiercać
bori=świdrować
bori=wiercić
borilo=bor (wiertło)
borilo=świder
borilo=wiertło
bormaŝino=świder (wiertarka)
bormaŝino=wiertarka
bornego=tuleja
boro=bor (chem.)
borsisto=broker (agent giełdowy)
borsisto=makler
borsisto=pośrednik
borso=bursa (giełda)
borso=giełda
bortruo=odwiert
bortruo=otwór po wierceniu
borungvento=borowa maść
bosanovo=bossa nova
bosi=szefować
bosketo=lasek
bosketo=zagajnik
bosko=chruśniak
bosko=gaik
bosko=gaj
bosko=lasek
bosko=młodnik
bosko=zagajnik
boso=szef
Bosporo=Bosfor
bostono=boston
Bostono=Boston
bostono=boston (taniec)
botanika=botaniczny
botaniki=badać rośliny
botaniki=uprawiać botanikę
botanikisto=botanik
botaniko=botanika
botaŭro=bąk (ptak)
botelbiero=piwo butelkowe
botelbretaro=półka na butelki
botelbretaro=stojak na butelki
botelbroso=szczotka do butelek
botelĉapeto=kapsel
botelego=butla
botelego=gąsior (butla)
boteletikedo=etykieta na butelkę
boteleto=ampułka
boteleto=flakon
botelkorbo=dymion
botelkorko=korek do butelki
botelkukurbo=dynia butelkowa
botelmalfermilo=otwieracz do butelek
botelo=butelka
botelo=flaszka
botelpurigatoro=mujnia butelek
botelrako=półka na butelki
botelrako=stojak na butelki
botelujo=opakowanie butelki
botelverdaĵo=zieleń butelkowa
botelvino=wino butelkowe
boteto=bucik
boteto=trzewiczek damski
boteto=trzewik
botisto=szewc
boto=but (z cholewką)
boto=trzewik
botoj=boty
botono=pączek
botono=pąk
botriĥio=podejźrzon
botŝtipo=prawidło do butów
bottirilo=konik do ściągania butów
bottirilo=zzuwadło
botulino=jad kiełbasiany
botulismo=botulizm
botulismo=zatrucie jadem kiełbasianym
boŭlanto=gracz w bocce
boŭlo=gra w kule
boŭlo=włoska gra w kulki
bova=bydlęcy
bova=wołowy
bovaĵo=wołowina
bovaĵtranĉo=befsztyk (sztuka mięsa)
bovejo=obora
bovida=cielęcy
bovida viando=cielęcina
bovidaĵo=cielęcina
bovidino=cieliczka
bovidino=jałówka
bovido=cielec
bovido=cielę, cielak
bovido=ciołek
bovina=krowiasty
bovina=tępy
bovinejo=obora
bovineto=krówka
bovino=krowa
bovisteo=kurzawka (grzyb)
bovlo=basen
bovlo=bowl
bovlo=czara
bovlo=miednica
bovlo=misa
bovlo=miska
bovlo=puchar
bovo=byk
bovo=wół
bovostalo=obora
bracelethorloĝo=zegarek na rękę
bracelethorloĝo=zegarek ręczny
braceleto=bransoleta
braceleto=bransoleta, bransoletka
braĉo=bryczesy
bradipo=leniwiec trójpalczasty
braĝo=węgiel drzewny
brajli=związywać przy skracaniu żagla
brajli=żagle zwijać
brajlilo=reflinka
brajlo=Braille'a alfabet
brajlo=brajl
brajlo=pismo Braille'a
braka=barkowy
braka=ramienny
brakapogilo=oparcie
brakapogilo=podłokietnik
brakbendo=naramiennik
brakbendo=opaska na ramię
brakforto=siła ramienia
brakhorloĝo=zegarek na rękę
brakhorloĝo=zegarek ręczny
brakicefalo=brachicefal
brakiopodo=ramienionóg
brakiopodoj=ramienionogi
brakiosaŭro=brachiozaur
brakipteroj=krótkoskrzydłe
brakiuroj=kraby
brakiuroj=krótkoodwłokowe
brakkiraso=naramiennik
braklaboristo=fizyczny pracownik
brako=ramię
brako=ręka (powyżej łokcia)
brakocefala=brachycefaliczny
brakocefala=krótkogłowy
brakocefalika=brachycefaliczny
brakocefalika=krótkogłowy
brakpiedulo=ramienionóg
brakprotezo=proteza ramienia
brakprotezo=proteza ramienie
brakringo=bransoleta, bransoletka
brakseĝo=fotel
brakŝloso=zablokowanie ręki
braktea=podsadkowy
braktea=przykwiatkowy
brakteato=moneta z blaszki złotej lub srebrnej
brakteno=podramiennik
brakteo=pochwa kwiatostanu
brakteo=podsadka
brakteo=przykwiatek
brakumi=obejmować
brakumi=przytulać
brakumi=uściskać
brakumo=objęcie
bramanismo=braminizm
bramano=bramin
bramo=leszcz
bramvelo=bramsel
branĉa ordono=polecenie warunkowe
branĉa ordono=rozkaz warunkowy
branĉaro=wiązka chrustu
branĉbalailo=miotła z gałęzi
branĉego=konar
branĉetaĵo=chrust
branĉetfasko=wiązka chrustu
branĉeto=gałązka
branĉfasko=chaszcze
branĉfasko=chrust
branĉfasko=odszycie
branĉfasko=wiązka chrustu
branĉfasko=zarośla
branĉiĝo=odgałęzienie
branĉkorno=róg u zwierzyny płowej
branĉo=branża
branĉo=gałąź
branĉo=konar
branĉo=odgałęzienie
brandaxco=wóda
brandejo=bar
brandejo=bufet
brandejo=kontuar
brandejo=szynk
brandfarejo=gorzelnia
brandfaristo=bimbrownik
brando=brandy (wódka)
brando=gorzała
brando=koniak
brando=wódka
brandofarejo=bimbrownictwo
brandofarejo=gorzelnia
brandoglaso=szklanka do brandy
brankardo=brankard
brankardo=nosze
branko=dychawka
branko=skrzela
brano=otręby
branpano=chleb razowy
brasika supo=kapuśniak
brasikao=kapuśniak
brasiknapo=brukiew
brasiko=kapusta
brasikrapo=kalarepa
brasiktrunko=głąb kapusty
braso=bras
brava=bitny (mężny)
brava=chrobry (dzielny)
brava=chwacki
brava=dziarski (dzielny)
brava=dzielny
brava=gracki
brava=mężny
brava=odważny
brava=waleczny
bravaĵo=brawurowy wyczyn
bravaĵo=czyn odważny
bravaĵo=wirtuozeria
brave!=brawo!
brave!=brawo
braveco=brawura (dzielność)
braveco=odwaga
braveco=waleczność
braveco=werwa
bravula=junacki
bravulo=chłop (zuch)
bravulo=chwat
bravulo=junak
bravulo=zuch
bravura=brawurowy
bravura=wirtuozyjny
bravuro=brawura
bravuro=popis zuchwałości
bravuro=wirtuozeria
brazi=lutować na twardo
brazila=brazylijski
Brazilo=Brazylia
breĉeti=wyszczerbiać
breĉi=dokonać wyłomu
breĉi=przedrzeć się
breĉi=przerwać
breĉi=uczynić przełomowy krok
breĉio=brekcja
breĉio=druzgot
breĉo=dziura (wyłom)
breĉo=luka
breĉo=przełom
breĉo=przerwa
breĉo=szczelina
breĉo=szczerba
breĉo=wyłom
breĉo=wyrwa
bredado=chów (hodowla)
bredado=hodowla (chów)
bredata=chowany (hodowany)
bredi=chować (hodować)
bredi=hodować (zwierzęta)
bredi=uprawiać
bredi=wyhodować
bredisto=hodowca
bredreaktoro=reaktor powielający
breloko=breloczek
breloko=brelok
breloko=wisiorek
bremradiado=promienie hamowania (astr.)
bremsado=hamowność
bremsbendo=taśma hamulcowa
bremsbudo=budka hamownicza
bremsdisko=tarcza hamulcowa
bremsi=hamować
bremsi=pohamować
bremsi=wstrzymać
bremsi=zahamować
bremsi=zatamować
bremsisto=hamulcowy
bremskablo=przewód hamulca
bremskonuso=stożek hamulca
bremslampo=światła hamulcowe
bremslevumilo=dźwignia hamulcowa
bremsmagneto=magnes hamujący
bremsmanometro=manometr hamulcowy
bremso=hamulec
bremsokapablo=hamowność
bremsopedalo=pedał hamulca
bremsostango=dźwignia hamulcowa
bremsoŝuo=kołek hamulcowy
bremspedalo=pedał hamulca
bremspezaĵo=masa hamowania
bremsregvalvo=zawór hamulcowy
bremsŝafto=oś hamulcowa
bremsŝuo=kołek hamulcowy
bremsujo=obudowa hamulca
bretaro=biblioteczka
bretaro=etażerka
bretaro=regał
breto=półka
breveco=krótki czas
breveco=zwięzłość
breviero=brewiarz
breviero=modlitewnik
brevo=breve (kośc.)
brevo=znak krótkości
brevosigno=znak krótkości
brezi=dusić (kuch.)
brida enbuŝaĵo=wędzidło
bridi=kiełzać
bridi=okiełznać
bridi=poskromić
bridi=ukrócić
bridi=założyć uzdę koniowi
brido=cugiel
brido=hamulec
brido=uzda
brido=wędzidło
brido=wodze
bridrimeno=lejce
brigadestro=brygadier
brigadisto=brygadzista
brigado=brygada
brigantino=bryg
brigantino=brygantyna
brigo=bryg
brigskuno=bryg
brigskuno=brygantyna
briĝo=brydż
brika=ceglany
brikabrako=bibeloty
brikdomo=kamienica
brikedo=brykiet
brikejo=cegielnia
brikejo=skład cegieł
brikero=odłamek cegły
briketo=batonik
briketo=brykiet
briketo=cegiełka
briketo=klocek
briketo=tabliczka
brikfabriko=cegielnia
brikfarejo=cegielnia
brikisto=strycharz
brikkolora=ceglasty
brikmetisto=murarz
brikmuro=mur ceglany
briko=cegła
brikportisto=nosiciel cegieł
briktranĉilo=przecinarka do cegieł
brila=błyskotliwy
brila=błyszczący
brila=promienny
brila=świetlany
brila harpomado=brylantyna
brila stilo=barwny styl
brilaĵeto=błyskotka
brilaĵeto=świecidełko
brilanta=błyszczący
brilantino=brylantyna
brilanto=brylant
brilblindigi=olśnić
brileco=świetność
brilega=jaskrawy (bardzo błyszczący)
brilegi=iskrzyć się (błyszczeć)
brilegi=mocno błyszczeć
brilego=blask
brilego=jasność
brilego=świetność
brilego=wspaniałość
briletanta=błyskotliwy
briletanta=skrzący
brileti=błyskać
brileti=błyszczeć
brileti=mienić się (zmieniać kolor)
brileti=migać
brileti=skrzyć się
brili=błyskotać (błyszczeć)
brili=błyszczeć
brili=brylować
brili=jaśnieć (lśnić)
brili=lśnić się
brili=świecić
brilianto=brylant
briligi=glansować
briligi=rozjaśnić
briligi=rozpogodzić się
briligi=rozświetlić
brilo=blask
brilo=błysk (blask)
brilo=błyszcz (blask)
brilo=glans (blask)
brilo=połysk
brioĉo=bułka maślana
brioĉo=drożdżówka
briofita=briofityczny
briofito=briofit
briologia=briologiczny
briologia=dotyczący nauki o mchach
briologio=briologia
briologio=nauka o mchach
briologisto=brilog
brionio=przestęp (rośl.)
bristolpapero=brystol
brita=brytyjski
Britio=Brytania
britujano=Brytyjczyk
Britujo=Wielka Brytania
brizo=bryza
brizo=drżączka
brizo=powiew
brizo=wietrzyk
broĉo=broszka
brodaĵo=haft
brodi=haftować
brodi=wyhaftować
brodi=wyszywać
brodistino=hafciarka
brodita=haftowany
brodkastejo=stacja nadawcza
brodkasti=nadawać (radio)
brodkasti=transmitować
brodkasto=nadawanie
brodkasto=transmisja
brodmodelo=deseń
brodpaŝi=ciapać, ciapnąć (człapać)
brodteksaĵo=brokat
brogaciebla=możliwy do uchylenia
brogaciebla=możliwy do unieważnienia
brogaĵo=bulion
brogaĵo=rosół
brogi=oparzyć
brogi=parzyć
brogi=zaparzać
brogi=zaparzyć
brogvundo=oparzelina (od wrzątku)
brogvundo=poparzenie
brokaĵo=brokat
brokantado=barter
brokantado=handel wymienny
brokantado=wymiana
brokantado=wymiana bezpośrednia
brokantaĵo=bibeloty
brokantaĵo=towar wymienny
brokanti=frymarczyć
brokanti=handlować (frymarczyć)
brokanti=starzyzną handlować
brokanto=barter
brokanto=handel wymienny
brokanto=wymiana
brokanto=wymiana bezpośrednia
brokato=brokat
broki=tkać
brokolio=brokuł
brokolo=brokuł
broma=bromowy
bromata acido=kwas bromowy
bromatacido=kwas bromowy
bromato=bromian
bromido=bromek
bromika=bromowy
bromismo=zatrucie bromem
bromizi=bromować
bromizo=bromowanie
bromo=brom
bromo=stokłosa
bromoformo=bromoform
bromumado=bromowanie
bromumi=bromować
bronka=oskrzelowy
bronketa=oskrzelikowy
bronketo=oskrzelik
bronkito=bronchit
bronkito=zapalenie oskrzeli
bronko=oskrzela
bronko=oskrzele
bronkopulma=oskrzelopłucny
bronkoskopio=bronchoskopia
bronkoskopio=wziernikowanie oskrzeli
bronkoskopo=bronchoskop
bronkoskopo=wziernik oskrzelowy
brontosaŭro=brontozaur
brontozaŭro=brontozaur
bronza=brązowy
bronza=bronzowy
bronza=brunatny
bronzaĵo=wyroby z brązu
bronzepoko=epoka brązu
bronzfrunta=mosiądzolicy
bronzi=brązować
bronzi=bronzować
bronzi=pokrywać brązem
bronzkolora=brązowy
bronzkolora=bronzowy
bronzkolora=brunatny
bronzkoloro=brąz (kolor)
bronzkoloro=bronz (kolor)
bronzkoloro=kolor brązowy
bronzo=brąz (stop)
bronzo=bronz (stop)
bronzo=spiż
bronzownik=bronzaĵisto=bronz
bronzumi=brązować
bronzumi=pokrywać brązem
bronzvizaĝa=mosiądzolicy
brosado=szczotkowanie
broseto=szczoteczka
brosi=szczotkować
brosisto=szczotkarz
broso=pędzel
broso=szczotka
brostiro=pociągnięcie pędzla
broŝuri=broszurować
broŝuro=broszura
broŝuro=dziełko
broŝuro=książeczka
brovkrajono=ołówek do brwi
brovo=brew
brovtringo=brodziec leśny
brovtringo=łęczak
brua=gwarny
bruanta=gwarny
bruboli=chlupać, chlupnąć (wrzeć)
brucino=brucyna
bruega=huczny
bruegema=hałaśliwy
bruegi=hałasować
bruegi=huczeć
bruego=hałas
bruego=huk
bruego=wrzask
brueti=chlupać, chlupnąć
brueti=chrobotać (szeleścić)
brueto=chrobot (szelest)
brui=buczeć (szumieć)
brui=bzyczeć
brui=bzykać
brui=hałasować
brui=szumieć
brukrako=huk
brukriado=rwetes
brula=palący
brulado=jasny płomień
brulado=olśnienie
brulado=palenie
brulejo=pogorzelisko
brulejo=zgliszcze
brulema=łatwopalny
brulestingisto=strażak
bruli=goreć (palić się)
bruli=gorzeć (palić się)
bruli=palić
bruli=palić się
bruli=płonąć
bruli=prażyć
bruli=spalać się
bruligi=palić
bruligi=płonąć
bruligi=spalić
bruligi=zapalać
brulilo=brener
brulilo=palnik
brulligno=drewno na opał
brulligno=drwa (drewno na opał)
brulmaterialo=paliwo
brulmotoro=silnik spalinowy
brulo=jasny płomień
brulo=olśnienie
brulodoro=swąd
brulofera=całopalny
brulofero=całopalenie
brulofero=ofiara całopalna
brulruĝo=łuna
brulspongo=żagiew
brulstampi=napiętnować
brulstampi=piętnować (rozpalonym żelazem)
brulstampi=wypalać znamię
brulŝtipo=głownia
brulvundi=parzyć
brulvundi=poparzyć
brulvundo=oparzenie
brulvundo=poparzenie
brulvungo=oparzelina (od ognia)
bruna=brązowy (brunatny)
bruna=bronzowy
bruna=brunatny
bruna=gniady
bruna urso=niedźwiedź brunatny
brunalgoj=brunatnice (bot.)
brunelo=głowienka
bruneta=brązowawy
bruneta=brunatnawy
brunflava=bułany
brungriza=bury
brunharulino=brunetka
brunigi=brązowić
brunigi=opalać
brunigi=przyrumienić pieczeń
brunkarbo=brunatny węgiel
bruo=hałas
bruo=szum
bruo=zakłucenie
bruoplena=gwarny
brusela brasiko=brukselka
bruselbrasiketo=brukselka
bruselbrasiko=brukselka
Bruselo=Bruksela
bruska=niedelikatny
bruska=obcesowy
bruska=szorstki
bruska=tępy
bruskeco=gwałtowność
bruskeco=nagłość
bruskeco=obcesowość
bruskeco=otępiałość
bruskeco=szorstkość
bruskeco=tępota
brustaĵo=mostek wołowy
brustaĵo=piersi
brustaĵo=pierś
brustangino=dusznica bolesna
brustangoro=dusznica bolesna
brustaŭskulti=auskultować (med.obsłuchiwać)
brustaŭskulti=osłuchiwać
brustkiraso=napierśnik
brustkiraso=pektorał
brustkiraso=plastron
brusto=biust
brusto=gors
brusto=klatka piersiowa
brusto=pazucha
brusto=piersi
brusto=pierś
brustoĉemizeto=gors
brustonaĝado=pływanie żabką
brustopeco=śliniaczek
brustopeco=śliniak
brustopoŝo=kieszeń na piersi
brustorimeno=chomąto
brustorimeno=pas piersiowy
brustosto=mostek (ciało)
brustosto=mostek-kość
brustosto=mostek wołowy
brustotenilo=biustonosz
brustotuko=śliniaczek
brustotuko=śliniak
brusttenilo=biustonosz
brusttenilo=stanik
bruta=bestialski
bruta=brutalny
bruta=ordynarny
bruta=zwierzęcy
brutala=brutalny
brutalaĵo=okropność
brutalaĵo=okrucieństwo
brutalaĵo=potworność
brutaleco=brutalność
brutali=brutalizować
brutali=gnębić
brutali=tyranizować
brutali=znęcać się
brutalulo=brutal
brutaro=bydło
brutaro=chudoba (bydło)
brutaro=gromada (stado)
brutaro=pogłowie (bydła)
bruteca=bestialski
bruteca=brutalny
bruteco=bestialstwo
bruteco=grubiańskość
bruteco=ordynarność
bruteco=zezwierzęcenie
bruteco=zwierzęcość
brutforta metodo=metoda brutalnej siły
brutigi=brutalizować
brutiĝi=bestwić się (bydlęcieć)
brutiĝi=bydlęcieć
bruto=bestia (brutal)
bruto=bydlak, bydlę
bruto=łajdak
bruto=potwór
bruto=prostak
bruttremi=dudnić
brutulo=brutal
brutulo=grubianin
bubaĉo=andrus (urwis)
bubaĉo=bachor
bubaĉo=łobuz
bubaĉo=szczeniak
bubalido=bawolę
bubalino=bawolica
bubalkrono=rogi bawole
bubalo=bawół
bubaro=dzieciarnia
bubego=gafa
bubego=kmiot
bubego=prostak
bubeto=malec
bubeto=smyk
bubo=bachor
bubo=chłopak, chłopiec (ulicznik)
bubo=malec
bubo=młodzieniec
bubo=urwis
bubono=dymienica
bucero=dzioborożec
buĉado=rzeźnictwo
buĉado=ubój
buĉbruto=bydło rzeźne
buĉejo=bydłobójnia (rzeźnia)
buĉejo=rzeźnia
buĉhelpisto=pomocnik rzeźnika
buĉi=bić (rzezać, ubijać)
buĉi=zabić
buĉi=zabijać (zwierzęta)
buĉi=zarzynać
buĉi=zarżnąć
buĉista=rzeźnicki
buĉisto=oprawca
buĉisto=rzeźnik
buĉita=zarżnięty
buĉtranĉilo=nóż rzeźnicki
budaano=buddysta
budaismo=buddyzm
budaista pastro=bonza
budaista pastro=mnich buddyjski
budaisto=buddysta
Budao=Budda
budeno=kaszanka
budĝeto=budżet
budho=budda
budi=być posępnym
budo=barak
budo=buda
budo=budka
budo=kiosk
budo=stoisko
budo=stragan
budo=szopa
buduaro=buduar
bufago=strażnik w londyńskiej Tower
bufalido=bawolę
bufalo=bawół
bufedejo=bar
bufedejo=bufeciarnia
bufedistino=barmanka
bufedistino=kelnerka w barze
bufedisto=barman
bufedo=bar
bufedo=bufet (mebel)
bufedo=kontuar
bufedo=kredens
bufedo=szynk
bufo=ropucha
bufono=błazen
bufono=bufon
bufono=pyszałek
bufri=buforować
bufri=natknąć się na
bufri=wpaść na
bufro=bufor
bufro=zderzak
bufrodisko=tarcza zderzaka
bufroŝtato=państwo buforowe
bufrozono=strefa buforowa
buftalmo=kołotocznik
bugenvilo=bugenwilla
bugenvilo=kącicierń
bugio=bugi
bugio=powozik
bugio=spacerówka
bugio=wózek
bugri=uprawiać sodomię
buĝerigo=papużka falista
buĝeta=budżetowy
buĝeta deficito=deficyt budżetowy
buĝeta jaro=rok budżetowy
buĝeta juro=prawo budżetowe
buĝeta konsilaro=komisja budżetowa
buĝeta superresto=nadwyżka budżetowa
buĝetaj elspezoj=wydatki budżetowe
buĝetaj reguloj=przepisy budżetowe
buĝeto=budżet
buĝetprojekto=preliminarz
buĝio=sonda
buĝio=zgłębnik
bujabeso=bouillabaisse
bujabeso=prowansalska zupa rybna
bukceno=trąbik
bukcinatoro=mięsień policzkowy
bukedo=bukiet
bukedo=wiązanka
bukfermo=spięcie
buki=dopiąć
buki=spinać
buki=zapinać
bukleo=kok
buklo=kędzior
buklo=lok
buklo=pętla grafu
buklo=pukiel
buklopapero=papilot
bukmekro=bukmacher
buko=sprzączka
buko=zapięcie
bukolika=bukoliczny
bukolika=sielankowy
bukramo=bukram
bukramo=klejonka
bukramo=płótno klejone
bukrimeno=pas zapinany
buksa ligno=drewno bukszpanowe
bukskino=skóra koźla
bukso=bukszpan
bulado=kręgle
bulba=cebulasty
bulba=cebulkowaty
bulba=opuszkowy
bulbeto=cebulka
bulbo=bulwa
bulbo=cebula
bulbo=główka
bulbo=żarówka
bulbulo=bilbil
bulĉapo=melonik
buldogo=buldog
buldogteriero=bulterier
buldozi=kopać buldożerem
buldozi=wyrównywać buldożerem
buldozo=buldożer
buldozo=spychacz
buldozo=spycharka
Bulea=Boole'a (mat.)
Bulea=boolowski (mat.)
Bulea=logiczny
Bulea algebro=algebra Boole'a (mat.)
Bulea esprimo=wyrażenie logiczne
bulea funkcio=funkcja logiczna (mat.)
Bulea operacio=operator logiczny
Bulea valoro=wartość logiczna
buleca=bryłowaty
bulejo=trawnik do gry w kule
buleno=bulina
buleo=bulla
buleska=kłębiasty
buleto=gałka (bryłka)
bulgara=bułgarski
Bulgario=Bułgaria
bulimia=bulimiczny
bulimio=bulimia
buljonkubo=kostka rosołowa
buljono=bulion
buljono=juszka
buljono=rosół
buljono=wywar
bulkego=buła
bulko=bułka
bulkokorbo=koszyk na pieczywo
bulo=bila
bulo=bryła (nieregularna)
bulo=bula
bulo=kłąb
bulo=kula
bulo=kulka
bulo=piłka
bulrulejo=trawnik do gry w kule
bulteno=biuletyn
bulteno=ceduła (biuletyn)
bulvardo=bulwar
bumerango=bumerang
bumlifto=winda wysięgnikowa
bumo=bom
bumo=derrik
bumo=ramię dźwigu
bumo=wysięgnik
bungalo=bungalow
bungalo=dom parterowy
buniaso=rukiewnik
bunio=rzepnik
bunkro=bunkier
bunkro=schron
bunta=barwny
bunta=pstry
bunta=różnobarwny
bunta=różnokolorowy
bunta=wielobarwny
buntmakula=łaciasty
buo=baka (boja)
buo=boja
buo=pława
bupleŭro=przewiercień
burbonviskio=amerykańska whiskey z kukurydzy
burbonviskio=burbon
burdado=brzęczenie
burdado=buczenie
burdado=bzyczenie
burdo=bąk
burdo=trzmiel
burdono=basowy akompaniament
burdono=burdon
bureto=ampułka
bureto=menzurka
bureto=miarka
burgestro=burgrabia
burgmajstro=burmistrz
burgrafo=burgrabia
burĝa=burżuazyjny
burĝa=drobnomieszczański
burĝa=mieszczański
burĝaro=burżuazja
burĝo=burżuj
burĝo=mieszczanin
burĝonbrasiko=brukselka
burĝoni=kiełkować
burĝoni=pączkować
burĝoni=puszczać pędy
burĝono=pączek
burĝono=pąk
burko=burka
burleska=śmieszny
burlesko=burleska
burlesko=krotochwila
burleskulo=arlekin
burleskulo=błazen
burnuso=burnus
burokrata=biurokratyczny
burokrataro=biurokracja (urzędnicy)
burokrateco=biurokracja
burokrateco=formalizm
burokratismo=biurokracja
burokratismo=formalizm
burokrato=biurokrata
burokrato=formalista (biurokrata)
buroo=biuro
bursito=zapalenie torebki stawowej
burso=kaletka
burso=torebka
busa stacio=dworzec autobusowy
buso=autobus
buso=magistrala
busprito=bukszpryt
buspritstajo=watersztag
busstacio=dworzec autobusowy
busto=biust
busto=piersi
busto=popiersie
busto=tors
buŝa=policzkowy
buŝa=słowny
buŝa=ustny
buŝaĉo=gęba
buŝaĵo=ustnik
buŝe=ustnie
buŝego=gęba
buŝego=paszcza
buŝelo=buszel
buŝeto=buzia
buŝeto=buzia, buziak (usteczka)
buŝfreŝigenzo=odświeżacz do ust
buŝfreŝigilo=odświeżacz do ust
buŝharmoniko=organki
buŝkavo=jama ustna
buŝkavo=ustna jama
buŝligilo=knebel
buŝo=usta
buŝoŝtopilo=knebel
buŝpeco=gilza
buŝpreno=kąsek
buŝtubeto=munsztuk
buŝtuko=serwetka (do ust)
buŝumo=kaganiec (na pysk)
buŝveziketo=afta
buŝveziketo=pryszczyca
butano=butan
butanoa acido=kwas masłowy
butanoata acido=kwas masłowy
butanoato=maślan
butanolo=butanol
buteo=myszołów
butera=maślany
buterbuklo=bułka maślana
buterbuklo=drożdżówka
buteri=smarować masłem
buterigilo=maselnica
buterizi=smarować masłem
buterlakto=maślanka
butero=masło
buterpano=chleb z masłem
buterskatolo=jaszczyk (maślniczka)
butertranĉilo=nóż do masła
buterujo=jaszczyk (maślniczka)
buterujo=maselniczka
buti=obsypywać
buti=okopywać
butiko=butik
butiko=kram
butiko=sklep
butila alkoholo=alkohol butylowy
butilato=butylan
butileno=butylen
butira=masłowy
butira acido=kwas masłowy
butiracido=kwas masłowy
butirata acido=kwas masłowy
butirato=maślan
butirino=butyryn
butlero=kamerdyner
butlero=majordom
butlero=ochmistrz
butomo=łączeń
butonego=guz (duży guzik)
butono=guzik
butono=przycisk
butonŝaltilo=przełącznik przyciskowy
butontruo=butonierka
butontruo=dziurka na guzik
butonumata=zapinany na guziki
butonumhoko=haczyk na guzik
butonumi=dopiąć
butonumi=spinać
butonumi=zapinać
butonumi=zapinać na guziki
butonumo=zapięcie
cara=carski
cara reĝimo=carat
carido=carewicz
carismo=carat
caro=car
cedanto=cedent
cedanto=cesjonariusz
cedema=bierny
cedi=cedować
cedi=dać się (ustąpić)
cedi=ustępować
cedigi=cofać, cofnąć (zmusić do ustąpienia)
cedilo=cedille
cedilo=cedylka
cedmono=odstępne
cedo=cesja
cedo=folga
cedo=ustępstwo
cedra=cedrowy
cedrato=cedrat (owoc)
cedratujo=cedrat (drzewo)
cedro=cedr
cefalantero=buławnik
cefalopodo=głowonóg
cefalopodoj=głowonogi
cefo=dowódca
cejankolora=bławatny (ciemnoniebieski)
cejankolora=chabrowy
cejankoloro=bławat
cejano=bławatek
cejano=chaber
cejano=chaber bławatek
cejlona=cejloński
cejlonano=Cejlończyk
Cejlono=Cejlon
cekino=cekin
cekumo=jelito ślepe
cekumo=kątnica
cela=celujący
cela=trafny
cela aro=przeciwdziedzina
cela aro=zbiór deocelowy
cela aro=zbiór wynikowy
celadi=garnąć się (kierować się)
celado=celowanie
celado=dążenie, dążność
celadonverda=seledynowy
celanta=celujący
celanta al=zmierzający ku
celaro=przeciwdziedzina
celatinga=celowy
celdosiero=plik docelowy
celdosiero=plik wyjściowy
celdosiero=plik wynikowy
celdosiero=wyjście danych
celdosiero=wyprowadzanie
celebra=celebracyjny
celebri=celebrować
celebri=obchodzić
celebri=święcić
celeco=celowość
celeco=przydatność
celeco=użyteczność
celerio=seler
celi=aspirować (dążyć)
celi=celować (mierzyć do celu)
celi=chcieć (dążyć)
celi=chodzić (zmierzać)
celi=dążyć
celi=dążyć do
celi=godzić (mierzyć)
celibato=bezżeństwo
celibato=celibat
celibato=wstrzemięźliwość płciowa
celigi=nakierowywać
celilo=celownica
celilo=celownik
celilo=celownik broni
celisto=celowniczy (przy dziale)
celkodo=kod pośredni
celkomputilo=komputer docelowy
celkonforma=celowy
celkonforme=celowo
cellingvo=język docelowy (tłumaczenie)
cellingvo=język obiektowy (inf.)
cellingvo=język pośredni (inf.)
celmodulo=moduł pośredni
celmodulo=program pośredni (inf.)
celo=cel
celo=meta
celo=wynik
celofana=celofanowy
celofano=celofan
celogloso=ozorka
celoidino=celoidyna
celprogramo=program docelowy (inf.)
celprogramo=program wynikowy (inf.)
celpunkto=środek tarczy
Celsio=Celsjusz
celtabulo=cel
celtaŭga=celowy
celto=celt
celtrafa=celny (trafny)
celulito=tkanki łącznej zapalenie
celuloido=celuloid
celulozo=błonnik
celulozo=celuloza
celumado=celowanie
celumado=dążenie, dążność
celumaparato=celownik (przyrząd celowniczy)
cembro=limba
cembro=sosna syberyjska
cementa=cementowy
cementi=cementować
cementi=łączyć
cementi=wiązać
cementi=zwierać
cemento=cement
cendo=cent (moneta)
cenomano=cenoman
cenotafo=cenotaf
censo=cenzus
cent=sto
centaŭreo=chaber
centaŭreo=modrak
centaŭro=centaur
centaŭro=człowiek-koń
centavo=centavo
centestro=setnik
centezimala=centezymalny
centifolio=centigramo
centigramo=centygram
centilitro=centylitr
centimetro=centymetr
centimo=centym
centjaro=stulecie
centjaro=wiek
cento=setka
centobla=stokrotny
centope=setkami
centprocenta=stuprocentowy
centra=centralny (środkowy)
centra=główny
centra angulo=kąt środkowy
centra aparato=jednostka centralna (inf.)
centra projekcio=rzut środkowy
centralismo=centralizm
centralizado=centralizacja
centralizi=centralizować
centraliziĝi=zcentralizować się
centralizo=centralizacja
centralo=centrala
centrejo=centrala
centrifuga=centryfugalny
centrifuga=odśrodkowy
centrifugi=odwirowywać
centrifugilo=centryfuga
centrifugilo=wirówka
centrigi=centrować
centrigi=środkować
centrigi=wyśrodkować
centripeta=centrypetalny
centripeta=dośrodkowy
centro=centrala
centro=centrum
centro=ośrodek
centro=środek
centro de grupo=środek grupy
centuma=centezymalny
centuma=setny
centurio=centuria
cenzurebla=cenzuralny
cenzuri=cenzurować
cenzuristo=cenzor
cenzurita=cenzurowany
cenzuro=cenzura
cenzuso=cenzus
cenzuso=kwalifikacja
cepa=cebulowy
cepo=cebula (warzywna)
cerambikso=kozioróg
ceramika=ceramiczny
ceramiko=ceramika
ceramiko=garncarstwo
cerastio=rogownica
ceratofilo=rogatek
cerbaĵo=móżdżek
cerbaro=trust mózgów
cerbero=cerber
cerbeto=móżdżek
cerbo=mózg
cerboforfluo=drenaż mózgów
cerbohormono=hormon mózgowy
cerbolaboristo=pracownik umysłowy
cerbomorta=pozostający w stanie śmierci biologicznej
cerbomorto=śmierć biologiczna
cerbomorto=ustanie czynności mózgu
cerboondo=fala mózgowa
cerboskuo=wstrząs mózgu
cerboŝtopi=prać mózg
cerboza=łebski
cerboza=z głową na karku
cerbujo=czaszka
cerbularo=trust mózgów
cerbumi=głowić się
cerealo=zboże
cerebelo=móżdżek
cerefolio=pietruszka
cerefolio=trybula ogrodowa
ceremonia=ceremonialny
ceremoniaĵoj=ceregiele
ceremoniaro=ceremoniał
ceremoniema=ceremonialny
ceremonio=akt (obrzęd)
ceremonio=ceremonia
ceremonio=obrzęd
cerezino=cerezyna
cerezino=wosk mineralny
cerinto=lniczka
cerinto=ośmiał
cerio=cer
cerkopiteko=koczkodan
certa=bezsporny, bezsprzeczny (pewny)
certa=niejaki
certa=niewątpliwy
certa=niezaprzeczalny (pewny)
certa=niezbity
certa=pewny
certa okazo=zdarzenie pewne
certe=ba (pewnie)
certe=jużci (arch.)
certe=na pewno
certe=naturalnie
certe=oczywiście
certe=owszem
certe=z pewnością
certe=zapewne
certeca=pewny siebie
certeco=pewność
certigi=gwarantować
certigi=poświadczać
certigi=potwierdzić
certigi=upewniać
certigi=zapewniać
certigilo=certyfikat
certigo=gwarancja
certigo=zapewnienie
certiĝi=przekonać się
cerumeno=cerumen
cerumeno=uszna woskowina
cerumeno=woskowina uszna
ceruzo=blejwas
ceruzo=cerusyt
cervelaso=cerwelada
cerviko=szyjka (organu)
cervino=łania
cervo=jeleń
cervo=rogacz
cesalpinio=brezylka
cesalpinio=cezalpinia
cetacoj=walenie
cetera=dalszy (pozostały)
cetera=pozostały
cetere=oprócz tego
cetere=ponadto
cetere=poza tym
cetere=zresztą
cezare=cesarskim cięciem
cezarismo=cezaryzm
cezio=cez (chem.)
cezuro=cezura
cezuro=średniówka
cianido=cyjanek
ciano=cyjan
cianozo=cyjanoza
cianozo=sinica
cibernetiko=cybernetyka
ciberspaco=przestrzeń wirtualna
cibeto=cybet
cibeto=piżmo
ciborio=cyborium
cicerbito=modrzyk
cicero=cycero
cicindelo=trzyszcz
cico=brodawka (cycek)
cico=piersiowa brodawka
cico=sutka
cicumo=smoczek
cidimetro=acidometer
cidimetro=pehametr
cidonio=pigwa
cidro=cydr
cidro=jabłecznik
cifera=cyfrowy
cifera=liczbowy
cifereca=cyfrowy
cifereca=dyskretny (mat.)
cifereca=liczbowy
cifereca=numeryczny
cifereca komputilo=komputer cyfrowy
cifereca komputilo=maszyna cyfrowa
cifereca mono=cyfrowe pieniądze
cifereca mono=plastikowa gotówka
cifereca prezento=reprezentacja cyfrowa
cifereca prezento=zapis cyfrowy
cifereca stirado=sterowanie cyfrowe
cifereca stirado=sterowanie numeryczne
ciferecigilo=didżitajzer (inf.)
ciferecigilo=przetwornik A/C
ciferecigilo=przetwornik analogowo cyfrowy
ciferecigilo=przetwornik cyfrowy
ciferi=cyfrować
cifero=cyfra
ciferplato=cyferblat
ciganino=cyganka
cigano=cygan
cigano=rom
cigaredingo=cygarniczka
cigaredingo=fifka
cigaredo=papieros
cigaredujo=papierośnica
cigaringo=cygarniczka
cigaro=cygaro
cigarujo=cygarnica
cignido=łabądek
cigno=łabędź
cikado=cykada (piewnik)
cikado=konik polny
cikado=piewik
cikaso=cykas
cikaso=sagowiec
cikatri=goić
cikatri=zabliźniać
cikatri=zagoić
cikatriĝi=zasklepiać się
cikatro=blizna
cikatro=dęga (blizna)
cikatro=szrama
ciki=drgać
ciki=dygotać
cikla listo=lista cykliczna
cikla permuto=permutacja cykliczna
cikla ŝovo=przesunięcie cykliczne
ciklameno=cyklamen
ciklameno=fiołek alpejski
ciklismo=sport rowerowy
ciklisto=cyklista
ciklo=cykl
cikloido=cykloida (mat.)
ciklono=cyklon
ciklono=huragan (cyklon)
ciklopa=gigantyczny
ciklopo=cyklop
ciklopo=kolos
ciklotempo=czas cyklu
ciklotempo=czas taktu
ciklotimio=cyklotymia
ciklotrono=akcelerator
ciklotrono=cyklotron
cikoniido=bocianię
cikonio=bocian
cikonio=bociek
cikorio=cykoria
cikuto=cykuta
cikuto=szalej
cilindra koordinato=współrzędna walcowa
cilindrakso=akson
cilindrakso=neuryt
cilindrakso=włókno osiowe nerwu
cilindro=cylinder
cilindro=powierzchnia walcowa
cilindro=walec
cilio=rzęsa
cimatio=cymatium
cimbalisto=cymbalista
cimbalo=cymbał
cimbalo=cymbałki
cimbalo=czynele
cimbalo=talerze (muz.)
cimentuzino=cementownia
cimo=pluskwa
cimo=pluskwa programowa
cimo=wsza
cinabra=cynoberowy
cinabro=cynober
cinabrruĝa=cynoberowy
cinamo=cynamon
cinamujo=drzewo cynamonowe
cindra=popielaty
Cindra Merkredo=Œroda Popielcowa
cindrejo=popielnik
cindro=kurz
cindro=popiół
cindro=proch
cindrogriza=popielaty
cindroj=zgliszcze
cindrokesto=pojemnik na popiół
cindrokolora=popielaty
cindromerkredo=Popielec
Cindromerkredo=Œroda Popielcowa
cindropolvo=kurz
cindropolvo=popiół
cindropolvo=proch
cindrotelero=popielniczka
cindrotelero=popielnik
cindrujego=popielnik
cindrujo=popielniczka
cindrujo=popielnik
cindrulino=flejtuch
cindrulino=kopciuszek
cindrurno=popielnica
cindrurno=urna z popiołem zmarłych
cinerario=cyneraria
cinerario=popielnik (kwiat)
cinika=arogancki
cinika=bezczelny
cinika=bezwstydny (cyniczny)
cinika=cyniczny
cinika=jawnie bezwstydny
cinikeco=cynizm
cinikismo=cynizm
cinikulo=cynik
cinipso=galasówka
cinklo=pluszcz
cinogloso=ostrzeń
cinosuro=grzebienica
cionismo=syjonizm
Cionismo=Syjonizm
cionisto=syjonista
Ciono=Syjon
cipero=cibora
cipero=cybora
cipo=cippus
cipo=kamień graniczny
cipreso=cyprys
cipreso=cyprysik
ciprino=uklej
cipripedio=obuwik
Cipro=Cypr
cipselo=jerzyk
circeo=czartawa
ciripedo=wąsonóg
ciristo=pucybut
cirka spektaklo=heca (widowisko cyrkowe)
cirkelo=cyrkiel
cirkelo=cyrkiel drążkowy
cirkistino=cyrkówka
cirkisto=cyrkowiec
cirkla=kolisty
cirkla=okrągły
cirklego=okrąg wielki
cirkleto=kółko
cirklo=koło
cirklo=okrąg
cirko=cyrk
cirkonferenca angulo=kąt wpisany
cirkonferenco=obwód koła
cirkonferenco=okrąg
cirkonstanco=okoliczność
cirkula=obiegowy
cirkula=okólny
cirkulado=cyrkulacja
cirkulado=krążenie
cirkulado=obieg
cirkulero=cyrkularz
cirkulero=okólnik
cirkuli=chodzić (krążyć)
cirkuli=cyrkulować
cirkuli=kołować
cirkuli=krążyć
cirkuligado=puszczanie w obieg
cirkuligi=puszczać w obieg
cirkuligo=cyrkulacja (puszczenie w obieg)
cirkuligo=emisja (puszczenie w obieg)
cirkuligo=puszczenie w obieg
cirkumcidi=obrzezać
cirkumflekso=cyrkumfleks
cirkvitero=bramka logiczna
cirkvitero=element logiczny (elektr.)
cirkvitkarto=karta
cirkvitkarto=płyta
cirkvitkarto=płyta obwodu
cirkvito=obwód (elektr.)
ciro=czernidło
ciro=pasta do butów
ciro=pasta do obuwia
ciro=szuwaks
cirozo=wątroby zapalenie
cirsio=ostrożeń
ciruso=baranek (chmurka)
ciruso=chmura pierzasta
ciruso=cirrus
cisoido=cysoida
cisterciano=cysters
cisterneto=bak
cisterno=cysterna
cisto=cysta
cisto=pęcherz
cisto=torbiel
cistopterido=paprotnica
citadelo=cytadela
citaĵo=cytat
citato=cytat
citi=cytować
citi=przytaczać
citilo=cudzysłów
citilo=znak "
citita=wymieniony
citizo=szczodrzeniec
citmarko=cudzysłów
cito=cytat
citosigno=cudzysłów
citrato=cytrynian
citro=cytra
citrona papilio=motyl listkowiec cytrynek
citrono=cytryna
citronujo=cytron
citronujo=krzak cytryny
citruso=cytrus
citsigno=cudzysłów
civila=cywilny
civiliza=cywilizowany
civilizacio=cywilizacja
civilizado=cywilizacja
civilizeco=cywilizacja
civilizi=cywilizować
civilizo=cywilizacja
civilulo=cywil
civitana=cywilny (obywatelski)
civitaneco=obywatelstwo
civitano=obywatel
civito=społeczność
cizeli=cyzelować
cizeli=rzeźbić
codorom-legilo=stacja CD ROM
codorom-legilo=stacja dysków optycznych
codoromo=dysk (inf.)
codoromo=dysk CD ROM (inf.)
coldika tabulo=calówka (deska gruba na cal)
coldika tabulo=deska calówka
colmezurilo=calówka (linijka)
colmezurilo=linijka calówka
colo=cal
colsigno=znak cala
cugo=choina
ĉabrako=czaprak
ĉagrenema=frasobliwy
ĉagreni=irytować
ĉagreni=martwić
ĉagreni=napastować
ĉagreni=nękać
ĉagreni=przygniatać
ĉagreni=rozgniewać
ĉagreni=złościć
ĉagrenigi=zasmucać
ĉagrenigi=zmartwić
ĉagreniĝi=frasować się (martwić się)
ĉagreniĝi=gryźć się (martwić się)
ĉagreniĝi=umartwiać się
ĉagreniĝi=zostać poniżonym
ĉagreniĝi=zostać upokorzonym
ĉagrenita=strapiony
ĉagrenita=zafrasowany
ĉagreno=bolączka
ĉagreno=gorycz (zmartwienie)
ĉagreno=strapienie
ĉagreno=troska
ĉagreno=utrapienie
ĉagreno=zgryzota
ĉagreno=zmartwienie
ĉagrino=szagryn
ĉajoto=kolczoch
ĉako=czako
ĉako=kaszkiet
ĉambelano=szambelan
ĉambra=kameralny
ĉambraro=apartament
ĉambraro=mieszkanie
ĉambrego=sala
ĉambreto=kabina (pokoik)
ĉambristino=dziewczyna (pokojówka)
ĉambristino=pokojówka
ĉambristo=kamerdyner
ĉambro=izba (pokój)
ĉambro=pokój
ĉambrorobo=szlafrok
ĉamo=giemza
ĉamo=kozica
ĉamoto=szamot
ĉampano=szampan
ĉampinjono=pieczarka
ĉampiono=mistrz
ĉanelo=kanał
ĉano=cyngiel
ĉano=kurek
ĉano=spust
ĉantaĝi=szantażować
ĉantaĝisto=szantażysta
ĉantaĝo=szantaż
ĉanti=intonować
ĉapdosiero=plik nagłówkowy
ĉapelaĉo=czupiradło (kapeluszysko)
ĉapelino=beret
ĉapelino=czepek damski
ĉapelino=kapturek
ĉapelita litero=litera z daszkiem (Esperanto)
ĉapelo=beret
ĉapelo=czapka
ĉapelo=czepek damski
ĉapelo=kapelusz
ĉapelo=kapturek
ĉapeto=jarmułka (czapeczka)
ĉapisto=czapnik
ĉapitro=rozdział (w książce)
ĉapo=czapka
ĉapo=nagłówek
ĉapobeko=daszek u czapki
ĉar=albowiem
ĉar=bo
ĉar=bowiem (bo)
ĉar=gdyż
ĉar=ponieważ
ĉareto=karetka
ĉareto=koszyk (w sklepie)
ĉareto=nosze
ĉareto=taczki
ĉareto=wózek
ĉaretreveno=powrót karetki
ĉargreniĝo=frasunek (zmartwienie)
ĉarlatani=cyganić
ĉarlatano=cygan (szalbierz)
ĉarlatano=oszust
ĉarlatano=szalbierz
ĉarlatano=szarlatan
ĉarlatano=znachor
ĉarma=czarowny
ĉarma=czarujący (uroczy)
ĉarma=nadobny
ĉarma=pociągający
ĉarma=ponętny
ĉarma=powabny
ĉarma=śliczny
ĉarma=ujmujący
ĉarma=uroczy
ĉarma=urokliwy
ĉarma=zaczarowany
ĉarmega=godny uwielbienia
ĉarmega=rozkoszny
ĉarmega=uroczy
ĉarmeta=milutki
ĉarmi=czarować
ĉarmi=oczarować
ĉarmi=pociągać
ĉarmi=przyciągać
ĉarmi=wzbudzać zainteresowanie
ĉarmi=zaczarować
ĉarmo=atrakcja (powab)
ĉarmo=czar (urok)
ĉarmo=gracja
ĉarmo=krasa
ĉarmo=pociąg
ĉarmo=ponętność
ĉarmo=powab
ĉarmo=przyciąganie
ĉarmo=urok
ĉarmo=wdzięk
ĉarniro=przegub
ĉarniro=zawiasa
ĉaro=wóz
ĉarpentaĵo=belkowanie
ĉarpenti=budować
ĉarpenti=ciosać
ĉarpenti=wyciosać
ĉarpentilo=cieślica
ĉarpentisto=cieśla
ĉarpiigi=strzępić
ĉarpiigita=postrzępiony
ĉarpio=skubanka
ĉarpio=szarpie
ĉarto=karta
ĉartransportado=zwózka
ĉasa=gończy (myśliwski)
ĉasado=łowy
ĉasaĵo=dziczyzna
ĉasalpelanto=naganiacz
ĉasarbaro=knieja
ĉasaviadilo=myśliwiec
ĉasbesta viando=dziczyzna
ĉasbesto=zwierzyna
ĉasfalko=białozór
ĉasi=polować
ĉasio=chassis
ĉasio=obudowa
ĉasio=podwozie
ĉasisto=łowca
ĉasisto=myśliwiec
ĉaskapti=upolować
ĉaskorno=róg myśliwski
ĉaskorno=waltornia
ĉaspelo=nagonka
ĉasta=czysty (niepokalany)
ĉasta=niewinny
ĉasviandaĵo=dziczyzna
ĉe=obok
ĉe=przez
ĉe=przy
ĉe=u
ĉe=za pomocą
ĉeestanta=obecny
ĉeestantaro=audytorium (uczestnicy)
ĉeestantaro=odbiorcy
ĉeestantaro=publiczność
ĉeestantaro=słuchacze
ĉeestantaro=widownia
ĉeestantaro=widzowie
ĉeesti=być obecnym
ĉeesti=uczestniczyć
ĉeesti=uczęszczać
ĉeesto=asysta
ĉeesto=bytność (obecność)
ĉeesto=obecność
ĉeesto=orszak
ĉeesto=pobyt
ĉefa=centralny (główny)
ĉefa=czołowy (główny)
ĉefa=generalny
ĉefa=główny
ĉefa=kapitalny
ĉefa=kardynalny
ĉefa=naczelny
ĉefa=wielki
ĉefa komandanto=głównodowodzący
ĉefa komendanto=głównodowodzący
ĉefa linio=magistrala
ĉefa menuo=menu główne
ĉefa vojo=gościniec
ĉefafero=sedno sprawy
ĉefanĝelo=archanioł
ĉefcirklo=okrąg wielki
ĉefĉeno=główne ogniwo
ĉefdiagonalo=główna przekątna (mat.)
ĉefdiagonalo=wielka przekątna
ĉefdiakona=archidiakonalny
ĉefdiakono=archidiakon
ĉefdioceza=archidiecezjalny
ĉefdiocezo=archidiecezja
ĉefdosiero=plik główny
ĉefduka=arcyksiążęcy
ĉefdukejo=arcyksięstwo (kraj)
ĉefdukino=arcyksiężna
ĉefdukino=arcyksiężniczka
ĉefduklando=arcyksięstwo (kraj)
ĉefduko=arcyksiążę
ĉefe=głównie
ĉefe=przede wszystkim
ĉefeligujo=standardowe wyjście
ĉefenigujo=standardowe wejście
ĉefepiskopa=arcybiskupi
ĉefepiskopejo=arcybiskupstwo
ĉefepiskopo=arcybiskup
ĉeffripono=arcyłajdak
ĉeffripono=arcywróg
ĉeffripono=główny wróg
ĉefgardisto=kustosz
ĉefi=dowodzić
ĉefi=kierować
ĉefindekso=indeks główny
ĉefindekso=indeks podstawowy
ĉefkarto=płyta główna
ĉefkasisto=skarbnik główny
ĉefkomputilo=główny komputer (inf.)
ĉefkomputilo=host (inf.)
ĉefkomputilo=komputer dużej mocy
ĉefkuiristo=kuchmistrz
ĉeflitero=duża litera
ĉefmago=arcymag
ĉefmarŝalo=arcymarszałek
ĉefmatroso=kapitan statku
ĉefmemoro=pamięć główna
ĉefmemoro=pamięć o dostępie swobodym
ĉefmemoro=pamięć podstawowa
ĉefmemoro=pamięć RAM
ĉefministo=sztygar
ĉefministro=premier
ĉefo=dowódca
ĉefo=dyrektor (szef)
ĉefo=głowa (zwierzchnik)
ĉefo=kierownik
ĉefo=naczelnik
ĉefo=przełożony
ĉefo=szef
ĉefoficejo=centrala
ĉeforgano=główny komputer (inf.)
ĉeforgano=komputer dużej mocy
ĉefpastro=arcykapłan
ĉefpastro=wikariusz generalny
ĉefprimaso=prymas główny
ĉefprincipo=dyrektywa
ĉefprocesoro=centralny procesor (inf.)
ĉefprocesoro=główny procesor (inf.)
ĉefprocesoro=jednostka sterująca (inf.)
ĉefprocesoro=procesor (inf.)
ĉefprogramo=program główny (inf.)
ĉefpropozicio=zdanie nadrzędne
ĉefreto=kręgosłup
ĉefreto=sieć główna
ĉefreto=szkielet sieci
ĉefstabejo=kwatera główna
ĉefstrato=magistrala
ĉefŝlosilo=klucz główny
ĉefŝlosilo=klucz podstawowy
ĉefteksto=ciało główne (inf.)
ĉefteksto=główny tekst (inf.)
ĉefurbo=stolica
ĉefuzanto=główny użytkownik systemu (inf.)
ĉefuzanto=użytkownik główny
ĉefverko=arcydzieło
ĉefveziro=wielki wezyr
ĉefvojo=gościniec
ĉeĥa=czeski
Ĉeĥo=Czech
ĉeka=czekowy
ĉeklibro=książeczka czekowa
ĉeko=czek
ĉelaro=tkanka
ĉelaro=tkanka komórkowa
ĉelima=nadgraniczny
ĉelime=z ograniczeniem
ĉelita=przyłóżkowy
ĉelite=przy łóżku
ĉelletero=gryps
ĉelo=cela
ĉelo=kabina (cela)
ĉelo=komórka
ĉelo=lokacja
ĉemane=pod ręką
ĉemizino=bluzka
ĉemizino=sukmana
ĉemizo=koszula
ĉena frakcio=ułamek ciągły
ĉena frakcio=ułamek łańcuchowy
ĉenero=ogniwo łańcucha
ĉenfinilo=zakończenie łańcucha
ĉenfinilo=znak końca tekstu
ĉenfrakcio=ułamek ciągły
ĉenfrakcio=ułamek łańcuchowy
ĉeni=zakuć w łańcuchy
ĉeniljo=kordonek
ĉeniljo=szenilka
ĉenlaboro=praca ciągła
ĉenlaboro=praca taśmowa
ĉeno=łańcuch
ĉeno=łańcuch znaków
ĉeno=połączenie
ĉeno=węzeł
ĉenstablo=linia montażowa
ĉeriza pruno=ałycza
ĉerizbrando=wiśniówka
ĉerizo=wiśnia (owoc)
ĉerizujo=wiśnia (drzewo)
ĉerko=trumna
ĉerkoportilo=mary
ĉerkoportilo=nosze pogrzebowe
ĉerkoveturilo=karawan
ĉerpado=czerpanie
ĉerpaĵo=pełne wiadro
ĉerpi=czerpać
ĉerpi=zaczerpnąć
ĉerpileto=chochla
ĉerpilo=czerpak
ĉervonco=czerwoniec
ĉesi=bastować (przestawać)
ĉesi=przestać
ĉesi=ustać
ĉesi=zaprzestać
ĉesi=zaprzestawać
ĉesigi=wstrzymać
ĉesigo=przerwa
ĉesigo=usunięcie
ĉesigo=zakończenie
ĉeso=pauza
ĉeso=przełom
ĉeso=przerwanie
ĉetera=przyziemny
ĉevala=hipiczny
ĉevala=konny
ĉevalaĉo=szkapa
ĉevaleca=koński
ĉevaleto=konik
ĉevalharoj=włosie
ĉevalidino=źrebica
ĉevalido=źrebak
ĉevalido=źrebię
ĉevalino=klacz
ĉevalino=kobyła
ĉevalisto=fornal
ĉevalkovrilo=dera
ĉevalo=koń
ĉevalo=skoczek szachowy
ĉevalservisto=fornal
ĉevalstalo=obora
ĉevalviando=konina
ĉevalviro=drygant
ĉevalvosto=buńczuk (ogon koński)
ĉevrono=krokiew
ĉi=partykuła bliskości
ĉi tie=tu
ĉi tiu=dany
ĉi tiu=niniejszy
ĉi-hore=o tej godzinie
ĉi-hore=w tym czasie
ĉi-momente=w tej chwili
ĉi-momente=w tym momencie
ĉi-sube=jak następuje
ĉi-sube=następująco
ĉi-sube=niżej
ĉi-sube=poniżej
ĉi-supre=ponad to
ĉi-transen=na tę stronę
ĉia=każdy
ĉia=wszelki
ĉiaflanke=wszechstronnie
ĉial=dla każdej przyczyny
ĉial=z każdego powodu
ĉiam=zawsze
ĉiam egala=jednostajny (zawsze jednakowy)
ĉiam la samo=ciągle to samo
ĉiam pli=coraz
ĉiam pli=coraz bardziej
ĉiaokaze=bądź co bądź (na wszelki wypadek)
ĉiavetera=na każdą pogodę
ĉiĉerono=cicerone
ĉiĉerono=przewodnik
ĉie=wszędzie
ĉie densa=gęsty w przestrzeni (mat.)
ĉie densa=wszędzie gęsty
ĉieesto=wszechobecność
ĉiel=na wszelki sposób
ĉiela=niebiański
ĉielanino=bogini (niebianka)
ĉielarko=tęcza
ĉielblua=błękitny
ĉielblua=lazurowy
ĉielbluo=błękit
ĉielbluo=błękit nieba
ĉielenpremo=wniebowzięcie
Ĉieliro=Wniebowstąpienie
ĉieliro=Wniebowstąpienie
ĉielo=niebo
ĉielprenita=wniebowziety
Ĉielpreno=Wniebowzięcie
ĉielruĝo=brzask
ĉielruĝo=jutrzenka
ĉielruĝo=świt
ĉielruĝo=zorza
ĉielskrapulo=drapacz chmur
ĉies=każdego (należący do)
ĉiesaĵo=bezpłatne oprogramowanie
ĉiesaĵo=program ogólnodostępny
ĉiesvoĉa=jednogłośny
ĉifĉafo=pierwiosnek (ptak)
ĉifi=gnieść (miętosić)
ĉifi=miąć
ĉifi=miętosić
ĉifi=zgnieść
ĉifi=zmiąć
ĉifita=pomięty
ĉifita=zmięty
ĉifonaĵo=gałgan
ĉifonemo=gałganiarstwo
ĉifonisto=gałganiarz
ĉifonisto=szmaciarz
ĉifonisto=śmieciarz
ĉifono=fatałaszek (gałgan)
ĉifono=gałgan
ĉifono=łach
ĉifono=strzęp
ĉifono=szmata
ĉifonoj=fatałaszki
ĉifonularo=hołota
ĉifonulo=łachmaniarz
ĉifonulo=obdartus
ĉifonvestito=łapciuch
ĉifrado=szyfrowanie
ĉifri=cyfrować (wyrazić szyfrem)
ĉifri=szyfrować
ĉifro=szyfr
ĉifroŝlosilo=klucz
ĉifroŝlosilo=klucz szyfrujący
ĉijara=tegoroczny
ĉikaneti=zadrażniać
ĉikani=dokuczać (szykanować)
ĉikani=dręczyć (szykanować)
ĉikani=szykanować
ĉikano=szykana
ĉilia=chilijski
Ĉilio=Chile
ĉilo=pokarmowy sok
ĉimo=pokarmowa treść
ĉimpanzo=szympans
ĉina=chiński
ĉincilo=szynszyla
Ĉinio=Chiny
ĉino=Chińczyk
Ĉinujo=Chiny
ĉio=wszystko
ĉio=wszystko w sensie rzeczy
ĉio duobliĝas en miaj okuloj=dwoi mi się w oczach
ĉio finita !=kwita !
ĉiofaranta=wszechmogący
ĉiofaranta=wszechpotężny
ĉiofaranta=wszechwładny
ĉiofarulo=złota rączka
ĉiom=ilość każda
ĉiom=ogółem
ĉiom=wszystko w sensie ilości
ĉiomfoje=ilekroć
ĉionpova=wszechmogący
ĉionpova=wszechpotężny
ĉionpova=wszechwładny
ĉiopardona=wszechwybaczający
ĉiopotenca=wszechmocny
ĉiopotenca=wszechmogący
ĉiopotenca=wszechpotężny
ĉiopotenca=wszechwładny
ĉiopova=wszechmocny
ĉiopova=wszechmogący
ĉiopova=wszechpotężny
ĉiopova=wszechwładny
ĉioscia=wszechwiedzący
ĉiotaŭga=wieloczynnościowy
ĉiotaŭga=wielofunkcyjny
ĉiovendejo=bazar
ĉiovendejo=kiermasz
ĉiovendejo=rynek
ĉiovida=wszystko widzący
ĉipsoj=chipsy
ĉirkaŭ=coś (około)
ĉirkaŭ=dokoła
ĉirkaŭ=dookoła
ĉirkaŭ=około
ĉirkaŭ=w przybliżeniu
ĉirkaŭ=wokoło
ĉirkaŭ=wokół
ĉirkaŭa=okoliczny
ĉirkaŭaĵo=otoczenie
ĉirkaŭaĵo=otoczenie punktu
ĉirkaŭantaro=orszak
ĉirkaŭantaro=świta
ĉirkaŭbari=otaczać
ĉirkaŭbaro=ogrodzenie
ĉirkaŭbraki=obejmować
ĉirkaŭbraki=ogarnąć
ĉirkaŭbraki=przytulać
ĉirkaŭbraki=uściskać
ĉirkaŭe=dokoła
ĉirkaŭe=naokoło
ĉirkaŭe=około
ĉirkaŭe=w przybliżeniu
ĉirkaŭe=wkoło
ĉirkaŭe=wokoło
ĉirkaŭe=wokół
ĉirkaŭe de=około
ĉirkaŭe de=w przybliżeniu
ĉirkaŭe de=wokoło
ĉirkaŭen=wokół
ĉirkaŭfermi=grodzić (otaczać)
ĉirkaŭflosi=opłynąć
ĉirkaŭfrazi=kołować
ĉirkaŭhakita ŝtono=cios (kamień)
ĉirkaŭi=okrążać
ĉirkaŭigi=otaczać
ĉirkaŭira=okrężny
ĉirkaŭiri=obchodzić
ĉirkaŭiri=obejść
ĉirkaŭiri=okrążać
ĉirkaŭkolo=chomąto
ĉirkaŭkolo=obroża
ĉirkaŭkonstruo=obudowa
ĉirkaŭligaĵo=bandaż
ĉirkaŭligaĵo=opaska
ĉirkaŭligaĵo=opatrunek
ĉirkaŭligi=bandażować
ĉirkaŭligi=krępować
ĉirkaŭligi=opatrywać
ĉirkaŭligi=przewiązać
ĉirkaŭligi=przywiązywać
ĉirkaŭligi=uwiązać
ĉirkaŭligi=wiązać
ĉirkaŭligi=związać
ĉirkaŭmano=bransoleta, bransoletka
ĉirkaŭmeti=obłożyć
ĉirkaŭnaĝi=opłynąć
ĉirkaŭplekti=oplatać
ĉirkaŭpremi=obejmować
ĉirkaŭpremi=ściskać
ĉirkaŭpreni=garnąć (obejmować)
ĉirkaŭpreni=ogarnąć
ĉirkaŭrajdi=harcować (objeżdżać)
ĉirkaŭrando=rondo
ĉirkaŭrigardi=rozglądać się
ĉirkaŭsieĝi=obejmować blokadą
ĉirkaŭsieĝi=zakładać blokadę
ĉirkaŭskribi=opisać
ĉirkaŭskribi=opisywać
ĉirkaŭskribita=opisany
ĉirkaŭŝirita=obdarty
ĉirkaŭŝmirita=zasmarowany
ĉirkaŭtabuli=cembrować
ĉirkaŭtabuligi=cembrować
ĉirkaŭtabuligita=cembrowany
ĉirkaŭvolvi=omotać
ĉirkaŭvolvi=owijać
ĉirkaŭvolvi=pętać
ĉirkaŭzoni=opasać
ĉirkaŭzoni=opasywać
ĉirkaŭzoni=przypasać
ĉirkumflekso=daszek nad literą
ĉiro=wąs owadzi
ĉiro=wić
ĉirpi=ćwierkać
ĉitiea=tutejszy
ĉiu=każdy
ĉiu ajn=absolutnie każdy
ĉiu ajn=bezwzględnie każdy
ĉiu ajn=bezwzględnie wszyscy
ĉiuflanka=wszechstronny
ĉiufoje=coraz
ĉiuhore=co godzinę
ĉiuj=wszyscy
ĉiujara=coroczny
ĉiujara=doroczny
ĉiujare=corocznie
ĉiujare=rokrocznie
ĉiulaboraĉfaranto=przynieś-wynieś-pozamiataj
ĉiumatene=co rano
ĉiuminute=co minutę
ĉiumomente=co chwilę
ĉiumomente=w każdej chwili
ĉiunokte=co noc
ĉiuokaze=cokolwiekbądź
ĉiuokaze=swoją drogą
ĉiusekunde=co sekundę
ĉiusemajne=co tydzień
ĉiutaga=codzienny
ĉiutaga=potoczny
ĉiutaga=powszedni
ĉiutaga gazeto=dziennik (pismo codzienne)
ĉiutaga pano=chleb powszedni
ĉiutage=co dzień
ĉiutage=codziennie
ĉiutagmeze=co południe
ĉiuterena=na każdy teren
ĉiuterena=terenowy
ĉiuvoĉa=jednogłośny
ĉizi=dłutować (ryć)
ĉizilo=dłuto
ĉokolado=czekolada
ĉoto=głowacz
ĉu=albo (czy)
ĉu=alboż
ĉu=czy
ĉu do=alboż
ĉu do?=czyż?
ĉu eble?=czyż?
ĉurĉa tezo=teza Churcha
ĉurkaŭsieĝi=blokować (oblegać)
ĉurovoj=jaja
ĉusigno=pytajnik
ĉusigno=znak ?
da=przyimek do tworzenia ilości
da preneto=szczypta
dafno=wawrzynek
dafodilo=kukułka (roślina)
dagerotipo=dagerotyp
daĝeta=wolniutki w muzyce
daimio=daimio
daktiliso=kupkówka
daktilo=daktyl
daktilografistino=maszynistka
daktilologio=daktylologia
daktiloskopio=daktyloskopia
dalailamao=dalajlama
Dalajlamao=Dalaj Lama
dalio=dalia
dalmata=dalmatyński
dalmatiko=dalmatyka
Dalmatio=Dalmacja
daltonismo=barwoślepota
daltonismo=daltonizm
damaĝi=szkodzić
damaĝi=uszkadzać
damaĝi=zaszkodzić
damaĝito=poszkodowany
damaĝo=szwank
damaĝo=ujma
damaĝo=uszczerbek
damao=daniel
damaskeni=damaskować
damaskeni=dziwerować
damasko=adamaszek
damcervo=daniel
damludo=warcaby
damni=potępiać
damo=dama (w kartach, szachach)
damokla glavo=miecz Damoklesa
dampi=tłumić
dana=duński
dancarto=choreografia
dancarto=sztuka tańca
dancejo=sala balowa
dancfesto=dansing
danchalo=sala balowa
danci=tańczyć
dancinstruisto=baletmistrz (nauczyciel tańca)
dancistino=balerina (tancerka)
dancistino=baletnica
dancistino=tancerka
dancjupeto=suknia do baletu
danco=taniec
dancsalti=hasać
dancvespero=dansing
dancvespero=wieczorek taneczny
dando=dandys
dando=facet (dandys)
dando=fircyk
dando=galant
dando=goguś
dando=laluś
dando=modniś
danĝera=groźny (niebezpieczny)
danĝera=zdradliwy
danĝera=zgubny
danĝero=niebezpieczeństwo
Danio=Dania
dank' al=dzięki komuś
dank' al Dio=dzięki Bogu
danka=dziękczynny
dankema=wdzięczny
dankemo=wdzięczność
dankesprimo=wyrażenie podziękowań
danki=dziękować
dankoj=dzięki
dankon al Dio=chwała Bogu
danteca=dantejski
Danubo=Dunaj
darakocefalo=pszczelnik
darfi=móc
darfi=prawo mieć
darkemono=darkemona
darmo=dharma
dartro=liszaj
darvinismo=darwinizm
dasiprokto=aguti
datagramo=datagram (inf.)
datagramo=sieciowy pakiet danych
datao=dana, dane
dateno=dana, dane
datenoj=dana, dane
datfesto=rocznica
dati=datować
dativo=celownik (trzeci przypadek)
datlinio=linia daty
dato=data
datostampi=datować
datostampilo=datownik
datreveno=rocznica
datumano=element danych (inf.)
datumaranĝo=formatowanie dysku
datumaro=dokument
datumaro=zbiór danych
datumbanko=bank danych
datumbaz-manipulilo=system zarządzania bazą danych
datumbaza lingvo=język bazy danych (inf.)
datumbazo=baza danych
datumbloko=blok danych (inf.)
datumbuso=magistrala danych
datumbuso=szyna danych
datumflua diagramo=wykres przepływu danych
datumi=datować
datumkohero=spójność danych
datumkontrolo=kontrola danych
datummanipula lingvo=język przetwarzania danych (inf.)
datumo=dana, dane
datumportilo=nośnik danych
datumprotekto=ochrona danych
datumprotekto=zabezpieczanie
datumreduktado=kompresja danych
datumredukto=kompresja danych
datumregistrado=zapis danych
datumsekurigo=ochrona danych
datumsekurigo=zabezpieczanie
datumstrio=strumień danych
datumstrukturo=struktura danych
datumtipo=krój
datumtipo=typ
datumtipo=typ danych
datumtrafiko=ruch danych
datumtrafiko=ruch sieciowy
datumtransmeto=transmisja danych
daturo=bieluń
daŭbo=dęga (klepka)
daŭbo=klepka (beczki)
daŭra=bezustanny (trwały)
daŭra=ciągły (trwający)
daŭra=nieprzerwany
daŭra=trwały
daŭra=ustawiczny
daŭri=trwać
daŭri ĝis=dotrwać (potrwać)
daŭriga parto=ciąg dalszy
daŭrigi=ciągnąć
daŭrigi=kontynuować
daŭrigo=ciąg
daŭrigota deklaro=deklaracja wyprzedzająca (inf.)
daŭro=tok
daŭro=trwanie
davito=szlupbelka
davito=żurawik kotwiczny
dazipo=pancernik (zwierzę)
de=obok
de=od
de=przez
de=z (od)
de=za pomocą
de antaŭ=sprzed
de ĉi tie=stąd
de ĉie=zewsząd
de fore=z dala
de ili=ich
de kie=skąd
de kio=czego
de kiu=czego
de kiu=czyj
de kiu=kogo
de malproksime=z dala
de super=znad
de tempo al tempo=czasami, czasem (niekiedy)
de tiam=odtąd
de tie=odtąd
de tie=stamtąd
de tie=stąd
de tiu tempo=odtąd
deartikigi=zwichnąć
debatanto=debatant
debati=debatować
debati=dyskutować
debato=debata
debato=dyskusja
debatoj=obrady
debeti=debetować
debeto=debet
debetulo=debetor
debetulo=dłużnik
debiti=zbywać
debito=debit (zbyt)
debito=zbyt
debitoro=debitor
debitoro=dłużnik
debranĉiĝo=odnoga
debuti=debiutować
debuto=debiut
deca=adekwatny
deca=godziwy
deca=odpowiedni
deca=przyzwoity
deca=stosowny
deca=właściwy
dece=należycie
decembro=grudzień
decentrokura=centryfugalny (odśrodkowy)
deci=godzić się (wypadać)
deci=licować
deci=wypadać (zgodnie z obyczajami)
decida=definitywny
decida=stanowczy
decidebla aro=zbiór rekurencyjny
decideco=stanowczość
decidema=zdecydowany
decidemo=decyzja
decidi=decydować
decidi=postanawiać
decidi=rozstrzygać
decidi=stanowić
decidi=zaważyć
decidi=zdecydować
decidigi=nakłaniać
decidiĝi=namyślać się
decidiĝi=przekonać się
decido=decyzja
decido=uchwała
decidtabelo=tablica decyzyjna
decigramo=decygram
decilitro=decylitr
decimala=decymalny (dziesiętny)
decimala=dziesiętny
decimetro=decymetr
deĉifri=decyfrować
deĉifri=odcyfrować
dedekinda tranĉo=przekrój Dedekinda
Dedekindo=Dedekind (mat.)
dedici multan atenton=cackać się
dediĉi=darować (poświęcać)
dediĉi=dedykować
dediĉi=poświęcać (komuś coś)
dediĉita=dedykowany
dediĉita=zarezerwowany
dedukti=dedukować
dedukti=wnioskować
dedukto=dedukcja
defali=odpadać
defaŭlta=domyślny
defaŭlto=stan
defaŭlto=tryb ustalony - standardowy
defaŭlto=wartość
defenda milito=wojna obronna
defendanto=obrońca
defendemo=defensywa
defendi=bronić
defendi=chronić (bronić)
defendi=strzec
defendi sin=opędzać się
defendilo=broń
defendisto=obrońca sądowy
defendo=apologia
defendo=obrona
defensivo=defensywa
defensivo=walka obronna
deficito=deficyt
deficito=niedobór
defiguri=szpecić
defiguri=zeszpecić
defii=rzucać wyzwanie
defii=stawić czoło
defii=wyzywać
defilado=defilada
defili=defilować
defilo=defilada
definitiva=definitywny
definitiva=ostateczny
defino=definicja
deflacio=deflacja
deflankigi=odchylać
deflankiĝi=boczyć
deflankiĝo=dygresja
deflankiĝo=odchylenie
deflankiĝo=zboczenie
defleksi=odgiąć
deflori=deflorować
deflori=dziewictwa pozbawiać
defluilo=zlew
defluilo=zmywak
defluo=odpływ
deflupelvo=zlew
deflupelvo=zmywak
defonta=źródłowy
defora=odległy
defora=zdalny
defora atingo=dostęp zdalny (inf.)
deformi=zniekształcać
deformiĝo=wypaczenie
deformita=wynaturzony
defraŭdi=defraudować
defraŭdi=sprzeniewierzać
defroti=zacierać
defroto=starcie
degelado=odwilż
degeli=tajać
degeli=topnieć
degelo=odwilż
degelo=roztopy
degenera matrico=macierz osobliwa
degenerado=zwyrodnienie
degeneri=degenerować się
degeneri=wyradzać się
degenerinta=wyrodny
degenero=degeneracja
degliti=ześlizgiwać się
deglui=odkleić
degradi=degradować
degradi=poniżać
degradi=zdegradować
degrati=zdrapać
dehiski=pękać
dehiski=rozłupywać się (o owocu)
deigi=luzować
deiri=wychodzić
deismo=deizm
deisto=deista
dejo=dej
deĵoranto=dyżurny
deĵorejo=dyżurka
deĵori=być na służbie
deĵori=dyżurować
deĵoro=dyżur
dek=dziesięć
dek rismoj=bela (10 ryz)
dekadenci=podupaść
dekadenco=dekadencja
dekadenco=schyłek
dekadenco=wykolejenie
dekadenculo=dekadentysta
dekado=dekada
dekagramo=dekagram
dekalitro=dekalitr
dekalkuli=odliczać
dekalogo=dekalog
dekalogo=dziesięcioro przykazań
dekametro=dekametr
dekano=dziekan
dekanti=dekantować
dekanti=odlewać (płyn)
dekatizi=dekatyzować
dekatlono=dziesięciobój
dekdu=dwanaście
dekduedro=dwunastościan (mat.)
dekduo=tuzin
dekduo da dekduoj=gros (miara)
dekedro=dziesięciościan (mat.)
dekkelk=kilkanaście
dekkvar=czternaście
dekkvino=mendel
deklami=deklamować
deklamo=deklamacja
deklaracio=deklaracja
deklaracio=oświadczenie
deklaracio=zeznanie
deklarado=asertacja
deklarado=twierdzenie
deklarado=zapewnienie
deklaraĵo=asertacja
deklaraĵo=twierdzenie
deklaraĵo=zapewnienie
deklarema lingvo=język deklaracyjny (inf.)
deklarema lingvo=język orzeczeniowy (inf.)
deklari=deklarować
deklari=oświadczać
deklari=wyrażać zdecydowanie
deklari=zadeklarować
deklari=zapewniać
deklari=zeznawać
deklari=zgłaszać
deklaro=asertacja
deklaro=deklaracja
deklaro=twierdzenie
deklaro=zapewnienie
deklatero=dziesięciobok (mat.)
deklinacio=deklinacja (gram.)
dekliniĝo=deklinacja (odchylenie)
dekliva=bystry (spadzisty)
deklivaĵo=pochyłość
deklivaĵo=skarpa
deklivaĵo=zbocze
deklivo=pochyłość
deklivo=spadek
deklivo=spadzistość
deklivo=stok
deklivo=zbocze
deknaŭ=dziewiętnaście
deknaŭjara=dziewiętnastoletni
deko=dziesiątka
dekokto=dekokt
dekokto=odwar
dekolti=dekoltować
dekoltita=wydekoltowany
dekolto=dekolt
dekolto=wycięcie
dekonigi=zdziesiątkować
dekonpago=dziesięcina
dekope=dziesiątkami
dekoracia=ozdobny
dekoracii=dekorować
dekoraciita=przybrany
dekoracio=dekoracja
dekori=udekorować
dekrementi=zmniejszać o 1
dekremento=dekrement
dekreto=dekret
dekreto=edykt
dekroĉi=odczepiać
deksep=siedemnaście
dekses=szesnaście
deksesuma=szestnastkowy
deksesuma nombrosistemo=notacja heksadecymalna
deksesuma nombrosistemo=notacja szesnastkowa
deksesuma nombrosistemo=zapis heksadecymalny
deksesuma nombrosistemo=zapis szesnastkowy
dekstra=prawy
dekstra klaso=warstwa prawostronna
dekstre=na prawo
dekstre de=na prawo czegoś
dekstre de=po prawej stronie
dekstremigo=wyrównanie do prawego marginesu
dekstren=w prawo
dekstrino=dekstryna
dekstrularo=prawica
dekstruma=prawoskrętny
dektri=trzynaście
dektria=trzynasty
dektrio=trzynastka
dekuma=dziesiętny
dekuma frakcio=ułamek dziesiętny
dekuma logaritmo=logarytm Briggsa
dekuma logaritmo=logarytm dziesiętny
dekuma nombrosistemo=notacja dziesiętna
dekuma nombrosistemo=zapis dziesiętny
dekumi=dziesiątkować
dekunu=jedenaście
dekutimigi=odzwyczaić
dekutimiĝi=odwyknąć
delegacio=delegacja
delegacio=deputacja
delegado=delegacja
delegi=delegować
delegi=wydelegować
delegitaro=delegacja
delegito=delegat
delegito=deputat, deputowany (delegat)
delegito=poseł
delego=delegacja
delego=przydzielenie
delego=przypisanie
delego=wyznaczenie
deleki=zlizać
delfeno=delfin
delfinio=ostróżka
delikata=cienki
delikata=delikatny
delikata=drażliwy
delikata faruno=mączka
delikateco=finezja
delikta=występny
delikti=zawinić
delikto=przewinienie
delikto=wykroczenie
delikto=występek
deliktulo=delikwent
deliktulo=winowajca
deliktulo=zbrodniarz
deliraĵo=brednia
deliraĵo=nonsens
deliraĵoj=banialuki (brednie)
deliri=barłożyć (bredzić)
deliri=bredzić
deliri=bzdurzyć
deliri=gadać bzdury
deliri=majaczyć
deliro=delirium
deliro=maligna
deliro=obłęd
delkredero=del credere
delkredero=poręczenie (finans.)
deloga=bałamutny (zwodniczy)
delogi=bałamucić (uwodzić)
delogi=durzyć (uwodzić)
delogi=łudzić
delogi=uwodzić
delogi iun=bałamucić
delogisto=lowelas
delogisto=uwodziciel
deloki=przesuwać
delokigo=dyslokacja
delokigo=przemieszczenie
delonge=od dawna
delto=delta
deltoido=deltoid (mat.)
deltoido=deltoideus
deltoido=mięsień (naramienny)
demagogio=demagogia
demagogo=demagog
demamigi=odstawić od piersi
demanda signo=pytajnik
demandadi=dopytać się, dopytywać się (pytać się)
demandaro=ankieta
demandaro=kwestionariusz
demandi=pytać
demandi=zapytać
demando=kwestia
demando=pytanie
demando=zapytanie
demandofolio=ankieta
demandosigno=pytajnik
demandosigno=znak ?
demandosigno=znak zapytania
demandpronomo=zaimek pytający
demarkacio=demarkacja
demarŝo=démarche
demarŝo=nadejście
demarŝo=wymarsz
demarŝo=wystąpienie (dyplomat.)
demenco=dementia
demenco=otępienie
dementi=dementować
dementi=sprostować
dementi=zdementować
demetebla disko=dysk wymienny (inf.)
demeti=odinstalować
demeti=zdejmować
demeti=zdjąć
demimondo=półświatek
demisii=dodać się do dymisji
demisii=dymisji zgłoszenie
demisii=dymisjonować (podać się do dymisji)
demisio=dymisja
demografio=demografia
demokratio=demokracja
demokrato=demokrata
demono=czart
demono=demon
demono=diabeł
demono=proces systemowy (inf.)
demono=proces usługowy (inf.)
demono=usługa systemu
demonstracio=demonstracja
demonstrativa=wskazujący
demonstrativo=zaimek (wskazujący)
demonstrativo=zaimek wskazujący
demonstrebla=możliwy do dowiedzenia
demonstrebla=udowadnialny
demonstri=demonstrować
demonstri=dowodzić
demonstri=popisać się
demonstri=zademonstrować
demonstro=dowód (pokazanie)
demoraliza=demoralizujący
demoralizi=demoralizować
demoralizi=zdemoralizować
Demorganaj leĝoj=prawa de Morgana (mat.)
denaro=denar
denaska=od urodzenia
denaska=przyrodzony
denaska=rodowity
denaska=wrodzony
denaturita=skażony
denervi=denerwować
denominatoro=mianownik (mat.)
denova=powtórny
denove=jeszcze raz (od nowa)
denove=na nowo
denove=od nowa
denove=od początku
denove=ponownie
denove=znowu
denove=znów
densa=gęsty
densa=gruby (gęsty)
densaĵo=gąszcz
densaĵo=gęstwina
densejo=gąszcz (gęstwina)
densejo=gęstwina
densigita=skondensowany
densiĝi=gęstnąć, gęstnieć
densiĝi=stężeć
denso=gęstość
denta=zębowy
dentalo=spółgłoska (zębowa)
dentalo=spółgłoska zębowa
dentaro=uzębienie
dentego=kieł
denteto=ząbek mleczny
dentingo=dziąsło
dentisto=dentysta
dentita=zębaty
dentizi=zazębiać
dentkarno=dziąsło
dentkuracisto=dentysta
dento=ząb
dentobroso=szczoteczka do zębów
dentodoloro=ból zęba
dentofadeno=nić dentystyczna
dentokarno=dziąsło
dentopikilo=wykałaczka
dentoskrapilo=wykałaczka
dentoskrapulo=gryzoń
dentpasto=pasta do zębów
dentpikilo=wykałaczka
dentrado=koło zębate
dentumi=zazębiać
dentumi=ząbkować
dentumita=ząbkowany
denuncanto=denuncjator
denuncanto=donosiciel
denuncemo=donosicielstwo
denunci=denuncjować
denunci=donieść, donosić (denuncjować)
denunci=donosić
denunco=denuncjacja
denunco=doniesienie
departamento=departament
dependa=zależny
dependa variablo=zmienna zależna
depende de=zależnie
dependeco=zależność
dependeco=zawisłość
dependi=podlegać
dependi=zależeć
dependigi=uzależniać
depeŝo=depesza
deponaĵo=depozyt
deponaĵo=wkład
deponejo=skład
deponi=deponować
deponi=powierzać
deponi=zdawać
deponi=zdeponować
depono=depozyt
deponpago=składowe
deportado=zesłanie
deporti=deportować
deporti=zsyłać
deportito=zesłaniec
depost=od (czasu)
depostuli=rewindykować
depoto=depot
depoto=kadra (wojsk.)
depozicii=zeznawać
depozicio=depozycja
depozicio=świadka zeznanie
depozicio=zeznanie
depravaciita=zdeprawowany
depravacio=deprawacja
depravacio=zwyrodnienie
depremi=przyciskać
depreni=zdejmować
depreni la ĉapon=czapkować (zdjąć czapkę)
depreno=zdjęcie
depresio=depresja (geogr.)
depresio=kryzys
deprimi=deprymować
deprimi=przygnębiać
deprimita=złamany
deprimita=znękany
deprimo=depresja (przygnębienie)
deputi=deputować
deputitaro=deputacja
deputito=deputat, deputowany
deputito=poseł
derivaĵo=pochodna
derivaĵo=różniczka
derivaĵo=wyraz pochodny
derivarbo=drzewo wywodu (inf.)
derivebla=różniczkowalny
derivi=różniczkować
derivi=wyprowadzać
derivi=wywodzić
derivi=wyznaczać pochodną
derivita=pochodny
derivitaj adverboj=przysłówki pochodne
derivregulo=produkcja
derivregulo=wynik wywodu
dermatologio=dermatlogia
dermatologo=dermatolog
dermatozo=skóry choroba
dermito=skóry zapalenie
dermo=skóra
derompaĵo=odłamek
derompi=obrywać
derompi=odbijać
derompi=odłamać
derompi=utrącać
deruli=staczać
derviŝo=derwisz
des=tym
des pli=tym bardziej
des pli malbon=na dobitkę (tym gorzej)
desalti=zeskakiwać
desapontiĝi=rozczarować się
descendi=zejść
descendi=złazić
descendi=zsiadać
descendi=zstępować
descendi kurante=zbiegać
descendo=zejście
desegna papero=brystol
desegnaĵo=deseń
desegnaĵo=rysunek
desegnejo=kreślarnia
desegni=rysować
desegni=wykreślać
desegni=zarysować
desegnilo=edytor graficzny (inf.)
desegnilo=ploter
desegnilo=program kreślarski (inf.)
desegnilo=urządzenie rysujące
desegnonajlo=pluskiewka
deserto=deser
deserto=wety
desfili=osłaniać
desfili=zabezpieczać
desinfekti=dezynfekować
desinfekti=odkażać
desinfekto=dezynfekcja
deskampsio=śmiałek (rośl.)
deskrapi=zdrapać
deskui=strząsać
deskureno=stulicha
desmodio=poruszlin
despota=bezwzględny (despotyczny)
despotismo=absolutyzm
despotismo=autokracja
despotismo=despotyzm
despoto=despota
destilita=destylowany
destini=powierzać
destini=przeznaczać
destini=przydzielać
destini=wyznaczać
destino=zrządzenie losu
destrojero=kontrtorpedowiec
destrojero=niszczyciel
destrojero=ścigacz
desupra analizo=analiza zstępująca (inf.)
desupra konstruado=konstruowanie zstępujące
desupra projektado=projektowanie zstępujące
deŝiri=obrywać
deŝiri=odrywać
deŝiri=urywać
deŝiri=zdzierać
deŝirita=obdarty
deŝirita=oderwany
deŝirita=zdarty
deŝovi=odsunąć
deŝovi=zsuwać
deŝoviĝi=ześlizgiwać się
deŝovo=dyslokacja
deŝovo=koniec strony
deŝovo=margines
deŝovo=odstęp
deŝovo=przemieszczenie
deŝovo=przesunięcie
detala=drobiazgowy
detalema=drobiazgowy
detalemo=pedantyzm
detalo=detal
detalo=drobiazg
detalo=jota (szczegół)
detalo=szczegół
detekti=detektować
detekti=fale el.-magnet. wykrywać
detektivo=detektyw
detektoro=detektor
deteni=hamować (powstrzymywać)
deteni=przytrzymać
deteni sin=hamować się
deterganto=detergent
determinanto=wyznacznik
determini=determinować
determini=stwierdzać
determini=ustalać
determini=wyznaczać
determinismo=determinizm
detimigi=płoszyć
detiri=odciągać
detranĉaĵo=skrawek
detranĉi=obcinać
detranĉi=odcinać
detranĉi=ścinać
detranĉi=ucinać
detranĉi=ukroić
detranĉita=ścięty
detronigi=detronizować
detruanto=burzyciel
detruanto=niszczyciel
detrui=burzyć (niszczyć)
detrui=demolować
detrui=niszczyć
detrui=rujnować
detrui=tępić
detrui=uwalniać
detrui=walić
detrui=wyburzać
detrui=wyniszczać
detrui=zburzyć
detrui=zniszczyć
detrui=zwalniać
detrui=zwalniać pamięć
detrui=zwalniać zasoby
detrui=zwracać
detruiĝi=zniszczyć się
detruo=zniszczenie
deturni=odparować
deturni=zażegnać
deturniĝi=boczyć
deturno=zwrot
deŭterio=deuter
deŭterono=deuteron
devaluti=dewaluować
devaluto=dewaluacja
devena=pochodny
deveni=brać się (pochodzić)
deveni=pochodzić
deveni=pochodzić z
deverŝi=ulewać
deverŝi=zlewać
devi=być obowiązanym
devi=ciążyć (mieć obowiązek)
devi=musieć
deviacio=odchylenie
deviga=obowiązkowy
devigi=wmuszać
devigi=zmusić
devigi=zobowiązywać
devigite=chcąc nie chcąc
devigo=mus
devigo=przymus
devii=zbaczać
devio=dewiacja
devio=odchylenie
devio=zejście z drogi
devizo=dewiza
devizo=godło
devizo=hasło (dewiza)
devizo=modne słowo
devizo=modny zwrot
devo=obowiązek
devo=powinność
devojigi=bałamucić (sprowadzać z dobrej drogi)
devojigi=odchylać
devojigi=wykoleić
devojiĝi=bałamucić się (zbaczać z drogi)
devojiĝi=błądzić (zbaczać z drogi)
devojiĝi=boczyć
devojiĝi=zabłądzić
devojiĝi=zbłądzić
devojiĝo=dewiacja (zboczenie)
devojiĝo=odchylenie
devojiĝo=zboczenie
devojiĝo=zejście z drogi
devono=dewon
devontigi=angażować (zobowiązywać)
devota=pobożny
devotaĵoj=dewocjonalia
devoto=bigot
devoto=dewot
devoto=pobożniś
dezerta=bezludny (pustynny)
dezerta=jałowy (pustynny)
dezerta=nieurodzajny
dezerta=niezamieszkały (pustynny, opuszczony)
dezerta=opustoszały
dezerta=pustynny
dezerta loko=pustkowie
dezertigita=opustoszały
dezertigo=spustoszenie
dezertiĝi=spustoszeć
dezertiĝi=wyjałowieć
dezertiĝi=wyludnić się
dezerto=pustynia
dezertulo=anachoreta (dezerter)
dezirata=upragniony
dezireganta=żądny
dezirego=żądza
deziri=aspirować (pragnąć)
deziri=chcieć (pragnąć)
deziri=pożądać
deziri=pragnąć
deziri=życzyć
deziro=chcenie
deziro=chęć (pragnienie)
deziro=chętka
deziro=chrapka (pragnienie)
deziro=dezyderat
deziro=pożądanie
deziro=pragnienie
deziro=zamiar
deziro=życzenie
dia=boski
dia=boży
dia volo=dopust boży
diabeto=cukrzyca
diabetulo=cukrzyk
diabla=czarci
diablo=bies
diablo=czart
diablo=demon
diablo=diabeł
diablo=kaduk
diablo=szatan
diabolo=diabolo
diademo=diadem
diafana=przejrzysty
diafana=przeświecający
diafizo=korpus
diafragmo=przepona (brzuszna)
diafragmo=przesłona
diagnostiko=diagnostyka
diagnozo=diagnostyka
diagnozo=diagnoza
diagonala=diagonalny
diagonala=przekątny
diagonala matrico=maciesz diagonalna
diagonalado=diagonalizacja (mat.)
diagonalado=uprzekątnienie
diagonaligebla=diagonalizowalny (mat.)
diagonaligo de matrico=diagonalizacja macierzy (mat.)
diagonalo=przekątna
diagonalo=przekątnia
diagramo=diagram
diagramo=wykres
diaĵo=bożek
diaĵo=bożyszcze
diaĵo=bóstwo
diaĵo=fetysz
diakilono=diachylon
diakilono=plaster
diakono=diakon
diakrita signo=znak diakrytyczny
diakrito=znak akcentu
dialekta=gwarowy
dialektiko=dialektyka
dialekto=dialekt
dialekto=gwara
dializo=dializa
dialoga=dialogowy
dialoga procezo=proces pierwszoplanowy (inf.)
dialoga ŝelo=powłoka dialogowa
dialoga ŝelo=powłoka interaktywna
dialogaĵo=element okna dialogowego (inf.)
dialogfenestro=dialogowe okno (inf.)
dialogo=dialog
dialogo=tryb dialogowy
dialogo=tryb interaktywny
dialogujo=okno dialogowe
diamagneto=diamagnetyk
diamanti=przyozdabiać diamentami
diamanto=diament
diametre=biegunowo
diametro=średnica
dianto=goździk (kwiat)
diapazono=kamerton
diapazono=stroik
diapozitivo=diapozytyw
diapozitivo=przeźrocze
diareo=biegunka
diartrozo=staw (anat.)
diaso=dias
diaso=perm
diastazo=diastaza
diastolo=serca rozkurcz
diatermo=diatermia
diatezo=diateza
diatezo=skłonność
diatona skalo=diatoniczna skala
diatribo=gorzka krytyka
diboĉa=hulaszczy
diboĉa=wyuzdany
diboĉantino=bachantka
diboĉanto=bachant
diboĉema=rozpasany
diboĉema=skłonny do rozpusty
diboĉeto=orgia obżarstwa
diboĉeto=pijatyka
diboĉeto=popijawa
diboĉi=awanturować się (hulać)
diboĉi=balować (hulać)
diboĉi=bałamucić się (hulać)
diboĉi=hulać
diboĉo=bachanalia
diboĉo=bachanalie (hulanka)
diboĉo=hulanka
diboĉo=nierząd
diboĉo=rozpusta
diboĉo=rozwiązłość
diboĉulino=bachantka
diboĉulo=birbant
diboĉulo=bisurmanin (hulaka)
diboĉulo=hulaka
diboĉulo=hultaj (hulaka)
diboĉulo=lowelas
didaktika=dydaktyczny
didaktikisto=dydaktyk
didaktiko=dydaktyka
didelfo=dydelf
didelfo=opos
diecezo=diecezja
diecezo=episkopat
dieco=boskość
dieco=bóstwo
dielektriko=dielektryk
dierezo=diereza
dieso=krzyżyk (muz.)
dieti=być na diecie
dieto=dieta (w jedzeniu)
dietyko=dietetyka
difekta=wadliwy
difekti=popsuć
difekti=psuć
difekti=uszkadzać
difekti=uszkodzić
difekti vunde=nadwerężać
difektita=zniszczony
difektita pro longa stokado=zleżały
difekto=brak (uszkodzenie)
difekto=defekt
difekto=odpad
difekto=plama
difekto=skaza
difekto=szwank
difekto=usterka
difekto=wada
difekto=wyprysk
difektohava=wybrakowany
difektokontrolisto=brakarz
diferenca=inny (różniący się)
diferenca ekvacio=równanie różnicowe
diferenci=różnić się
diferenciala=różniczkowy
diferenciala ekvacio=równanie różniczkowe
diferenciala ekvacio en partaj derivaĵoj=równanie różniczkowe cząstkowe
diferenciala formo=forma różniczkowa (mat.)
diferenciala kalkulo=rachunek różniczkowy
diferencialigi=zróżniczkować
diferencialo=różniczka
diferencigo=zróżnicowanie
diferencii=różniczkować
diferenco=różnica
diferencoperatoro=operator różnicowy
difina modulo=moduł definiujący
difini=definiować
difini=określać
difini=wyznaczać
difinita integralo=całka oznaczona (mat.)
difinite=na stałe
difino=definicja
difrakto=dyfrakcja
difterio=błonica
difterio=dyfteryt
difterito=błonica
difterito=dyfteryt
diftongo=dwugłoska
diftongo=dyftong
difuzi=dyfundować
digestebla=strawny
digesti=trawić
digitalino=digitalina
digitalo=naparstnica
digitario=palusznik
digna=dostojny (dystyngowany)
digna=godny
digno=godność
dignulo=dostojnik
dignulo=dygnitarz
digo=falochron (nasyp)
digo=grobla
digo=nasyp
digo=tama
diĝita=cyfrowy
diĝita=liczbowy
diĝitaj datenoj=dane cyfrowe (inf.)
diigo=apoteoza
diino=bogini
dika=gruby
dika=zażywny
dika intesto=jelito grube
dika tabulo=bal (drzewa)
dikaĉa=napuchnięty
dikaĉa=rozdęty
dikaĉa=spuchnięty
dikaĉa=wzdęty
dikaj presliteroj=druk tłusty
dikcio=dykcja
dikeco=grubość
dikfingro=kciuk
dikiĝi=grubieć, grubnąć
dikiĝi=tyć
dikiĝi=utyć
dikiĝi=zgrubnąć
diklina=rozdzielnopłciowy
diklorido=dwuchlorek
diko=grubość
diktado=dyktando
diktafono=dyktafon
diktaĵo=dyktando
diktamno=dyplam
diktamno=dyptam
diktato=dyktando
diktatorado=dyktatura
diktatoreco=dyktatura
diktatoro=dyktator
diktaturo=dyktatura
dikti=dyktować
dikti=podyktować
diktilo=dyktafon
diktografo=dyktograf
dikulo=basałyk (tłuścioch)
dikulo=grubas
dikventra=brzuchaty
dikventra=otyły
dikventrulo=baryła (brzuchacz)
dikventrulo=brzuchacz, brzuchal
dilatado=dylatacja
dilati=rozszerzać
dilati=rozszerzać się
dilatiĝo=dylatacja
dilato=dylatacja
dilemo=dylemat
dileta=dyletancki
diletanta=powierzchowny
diletanteco=amatorszczyzna
diletanteco=dyletanctwo
diletantismo=amatorstwo
diletantismo=amatorszczyzna
diletantismo=dyletantyzm
diletanto=amator
diletanto=dyletant
diletanto=nieprofesjonalista
dileteco=amatorszczyzna
dileteco=dyletanctwo
diligenta=pilny
diligenta=pracowity
diligenteco=aplikacja (pilność)
diligenteco=pilność
diligenti=być pilnym
diliĝenco=dyliżans
dilui=rozcieńczać
dilui=rozrabiać
dilui=rozrzedzać
dilui=rozwadniać
diluvio=dyluwium
diluvo=potop
dimanĉo=niedziela
dimensio=rozmiar
dimensio=wymiar
diminutiva=zdrobniały
diminutivo=deminutywum
diminutivo=wyraz zdrobniały
dimito=dyma
dinamika=dynamiczny
dinamika=w czasie wykonania
dinamika datuminterŝanĝo=dynamiczna wymiana danych (inf.)
dinamika ekzemplero=egzemplarz (inf.)
dinamika ekzemplero=generacja (inf.)
dinamika ekzemplero=pokolenie
dinamika memorareo=dynamiczny obszar pamięci (inf.)
dinamika memorareo=kopiec
dinamika memorareo=sterta
dinamika memordisponigo=przydział dynamiczny
dinamika tabelo=tablica dynamiczna
dinamike bindebla biblioteko=biblioteka dołączalna dynamicznie (inf.)
dinamike bindebla biblioteko=DLL (inf.)
dinamike bindebla biblioteko=współdzielona biblioteka
dinamiko=dynamika
dinamismo=dynamizm
dinamito=dynamit
dinamo=dynamo
dinamo=prądnica
dinamometro=dynamometr
dinamometro=siłomierz
dinamotoro=dynamomotor
dinamotoro=przetwornica
dinaro=dynar
dinastio=dynastia
dino=dyna
dinornito=dinornit
dinosaŭro=dinozaur
dinoterio=dinotherium
Dio=Bóg
dio=Bóg
Dio=Bóg
Dio donu=bodaj, bodajże (daj Boże)
dio Eternulo=Bóg
diocezestro=biskup
diocezo=diecezja
diodo=dioda
dioneo=muchołówka
dioptriko=dioptryka
dioptrio=dioptria
diorito=dioryt
Dipatrino=Bogarodzica
Dipatrino=Matka Boska
diplodoko=diplodok
diplomatio=dyplomacja
diplomato=dyplomata
diplomita=dyplomowany
diplomito=absolwent
diplomo=dyplom
diplotakso=dwurząd (rośl.)
diporto=różnica między ceną loco a ceną zakontraktowaną
dipsako=szczeć
dipteroj=dwuskrzydłe
dipteroj=muchołówki
diptiko=dyptyk
diraka distribucio=delta Diraca (mat.)
diraka distribucio=dystrybucja Diraca (mat.)
diraka distribucio=funkcja Diraca (mat.)
diraka kombilo=grzebień Diraca (mat.)
diraka mezuro=miara Diraca
direkcio=dyrekcja
direkta eĝo=krawędź skierowana
direkta grafeo=graf skierowany (inf.)
direktado=dyrekcja
direktado=kierownictwo
direktalo=statecznik kierunkowy (lotn.)
direktanto=dyrygent
direktanto=kierownica stożkowej
direktanto=kierująca
direktanto=zarządzający
direktebla balono=sterowiec
direkterono=ster kierunkowy
direkti=dyrygować
direkti=godzić (kierować)
direkti=kierować
direkti=prowadzić
direkti=skierować
direkti=wystosować
direktigi=nastawiać
direktiĝi=pójść
direktiĝi=zdążać
direktiĝi=zmierzać
direktiva=wytyczny
direktivo=dyrektywa
direktivo=polecenie kompilatora
direktivo=wytyczna
direktmono=gotówka
direkto=azymut
direkto=dyrektywa (kierunek)
direkto=kierunek
direkto=namiar
direktoraro=członkowie administracji
direktoraro=dyrekcja (zarząd)
direktoraro=grupa zarządzająca
direktoraro=kierownictwo
direktoraro=zarząd
direktorio=dyrektoriat
direktoro=dyrektor
direktrico=kierownica (geom.)
diri=powiadać
diri=powiedzieć
diri=rzec
dis-=przedrostek - roz-
disa=oddzielny
disa=rozłączny
disa datumbazo=rozproszona baza danych
disa dosiersistemo=rozproszony system plików
disa komputilsistemo=system rozproszony
disa kunlaboro=rozproszone przetwarzanie danych
disa tradukado=oddzielna kompilacja
disafiŝi=spamować
disafiŝi=zaśmiecać
disaj aroj=zbiory rozłączne
disaŭ=wyłącznie-lub
disaŭdigi=nadawać
disaŭdigi=transmitować
disaŭdigo=audycja
disaŭdiĝi=gruchnąć
disaŭo=wyłączne lub
disbabili=wybełkotać
disbabili=wypaplać
disbari=rozdzielać
disbari=segregować
disblovi=rozdmuchać
disblovi=rozwiać
disblovi=rozwiewać
disbranĉiĝo=bocznica (rozgałęzienie)
disbruligilo=barboter
disbruligilo=bełkotka
disbuki=rozpinać
disbutoni=rozpinać
disbutonita=rozpięty
discentreco=mimośród
disciplinema=zdyscyplinowany
disciplino=dyscyplina
disciplino=karność
disĉiplo=wyznawca (uczeń)
disde=od
disde=oprócz czegoś
disde=poza czymś
disdivido=podział
disdoni=rozdawać
disdoni=wydzielać
disdono=rozdanie
dise de=od
dise de=oprócz czegoś
dise de=poza czymś
disenterio=biegunka (krwawa biegunka)
disenterio=czerwonka
disenterio=dysenteria
disenterio=dyzenteria
diserigi=drobić
diserigi=rozbić się
diserigi=rozdrabniać
diserigi=rozpaść się na części
disertacio=dysertacja
diserti=dysertację przedstawiać
diservo=nabożeństwo
disetendi=roztaczać
disfadenigo=wielowątkowość
disfajreri=iskrzyć się (rozsypywać iskry)
disfali=rozpadać się
disfali=załamać się
disfali=zawalić się
disfali=zepsuć się
disfalo=awaria
disfalo=rozpad
disfamitiga=okrzyczany
disfibri=strzępić
disflamigi=rozdmuchać
disflugi=rozlatywać się
disforkiĝi=rozwidlać się
disfosi=rozkopać
disfrotita=utarty
disgrati=babrać, babrać się (gmerać)
disgutigi=atomizować
disgutigi=niszczyć
disgutigi=rozbijać na drobne elementy
disgutigi=rozpylać
disgutigilo=atomizer
disgutigilo=rozpylacz
dishaki=poćwiartować
dishaki=posiekać
disi=rozdzielić się
disidento=dysydent
disidento=innowierca (dysydent)
disiernomo=nazwa pliku
disigi=dzielić (rozdzielać)
disigi=odczepiać
disigi=odłączać
disigi=rozłączać
disigilo=ogranicznik
disigilo=rozdzielacz
disigilo=separator
disigita=oddzielony
disiĝi=rozstawać się
disiĝo=rozbrat
disiĝo=rozłąka
disipi=marnotrawić
disipi=trwonić
disiri=rozchodzić się
disiri=rozdzielić
disiri=rozejść się
disiri=rozproszyć
disiri=rozwiązać
disiri=zakończyć
disirigi=rozdzielić
disirigi=rozejść się
disirigi=rozproszyć
disirigi=rozwiązać
disirigi=zakończyć
disjungi=wyprzęgać
disjunkcio=dysjunkcja (mat.)
disjunkcio=suma logiczna
disĵeta=iniektywny
disĵeta=różnowartościowy
disĵeti=rozrzucać
disĵeti=roztrząsać
disĵeto=iniekcja
disĵeto=wstrzyknięcie
diskaparato=dysk twardy (inf.)
disketo=dysk miękki (inf.)
disketo=dyskietka (inf.)
diski numeron=wybierać numer (tel)
diskingo=napęd dyskowy
diskingo=napęd dysków
diskingo=stacja dysków
diskingolitero=litera dysku
diskingolitero=oznaczenie literowe dysku
disko=dysk
disko=koło
disko=krążek
disko=płyta
disko=tarcza
diskonigi=rozgłaszać
diskonti=dyskontować
diskonti=zdyskontować
diskonto=dyskont
diskontprocento=stopa procentowa od kredytu bankowego
diskosegilo=piła tarczowa
diskosegilo=tarczówka
diskospaco=obszar dysku
diskoteko=płytoteka
diskrediti=dyskredytować
diskrediti=oczerniać
diskrediti=zdyskredytować
diskreski=chwaścić się (rozrastać się)
diskreta=cyfrowy
diskreta=dyskretny
diskreta=przeliczalny
diskreta topologio=topologia dyskretna
diskreteco=dyskrecja
diskretigo=dyskretyzacja (mat.)
diskretigo=próbkowanie
diskriminacio=dyskryminacja
diskriminanto=dyskryminant (mat.)
diskriminanto=wyróżnik (mat.)
diskturnila niĉo=komora dysku
diskturnilo=napęd dyskowy
diskturnilo=napęd dysków
diskturnilo=stacja dysków
diskuri=rozbiec się
diskurigi=rozpędzać
diskuro=rozsypka
diskurso=dyskurs
diskurso=rozprawa
diskutanto=dyskutant
diskutebla=sporny
diskutema=kłótliwy
diskuti=debatowanie
diskuti=dyskutować
diskuti=rozprawiać
diskuto=debata
diskuto=kontrowersja
disleksio=dysleksja
disloki=rozmieszczać
dismembrigi=członkować
dismembrigi=rozczłonkować
dismeto=rozbiórka
dismordi=odgryźć
dismordi=rozgryzać
disocii=dysocjację powodować
disocii=rozkładać
disonanco=dysonans
disonanco=rozdźwięk
disonanco=zgrzyt
disparoli=wygadywać
dispartigi=członkować (rozdzielić)
dispartigi=dzielić dysk na partycje (inf.)
dispartigi=partycjonować dysk
dispartigi=poćwiartować
dispartigo=partycja
dispartigo=podział
dispartigo=rozbicie zbioru
dispartigo=rozbiór
dispecetigi=drobić
dispecetigi=rozdrabniać
dispecigi=drobić
dispecigi=druzgotać
dispecigi=zbić
dispecigo=dezyntegracja
dispeciĝi=rozbić się na kawałki
dispeciĝi=rozpadać się
dispensario=ambulatorium bezpłatne
dispensario=dispensaire
dispensi=dyspensować
dispepsio=dyspepsja
dispepsio=niestrawność
disperdi=zmarnować
dispersi=rozpraszać
dispersi=rozszczepiać
dispiedigo=rozkrok
displekti=rozplątać
disponaĵa komando=sterowanie urządzeniem
disponaĵo=urządzenie
disponebla=do dyspozycji
disponebla=dostępny
disponebla=osiągalny
disponebla=używalny
disponeblo=dostępność
disponi=dysponować
disponi=pochłaniać
disponi=wchłaniać
disponi=zadysponować
disponi=zarządzić
disponigi=dysponować
disponigi=generować
disponigi=przydzielać
disponigi=przypisywać
disponigi=tworzyć
disponigi=zajmować
dispono=zarządzenie
dispozicii=zarządzać
dispozicio=dyspozycja
dispozicio=pogląd na coś
dispozicio=stosunek do czegoś
dispozicio=usposobienie
dispremegi=zmiażdżyć
dispremi=miażdżyć
dispremi=rozgniatać
dispremi=zgnieść
dispremo=zgniecenie
disproporcio=dysproporcja
dispuŝi=rozpychać
disputado=debatowanie
disputanto=dysputant
disputeti=sprzeczać się
disputi=certować się (spierać się)
disputi=dysputować
disputi=rozpatrywać
disputi=roztrząsać
disputo=debata
disputo=dyskusja
disputo=dysputa
disputo=kłótnia
disputo=spór
disputo=sprzeczka
disputo=zwada
disrabo=grabież
disrabo=łupiestwo
disreferenca bildo=aktywna mapa obrazowa
disrompaĵo=czerep (odłamek)
disrompi=druzgotać
disrompi=połamać
disrompi=rozbić się
disrompi=rozpaść się na części
disrompi=stłuc
disrompi=złamać
disrompiĝi=rozbić się
disrompiĝi=rozpaść się na części
disrompo=rozbicie
dissekci=anatomizować
dissekcii=rozczłonkować
dissemi=nadawać
dissemi=rozpowrzechniać
dissemi=rozsiewać
dissemi=transmitować
dissendata=nadawany
dissendata=transmitowany
dissendi=nadawać
dissendi=rozsyłać
dissendi=transmitować
dissendilo=program rozsyłający pocztę (inf.)
dissendita=nadawany
dissendita=transmitowany
dissendlisto=lista adresowa
dissendo=nadawanie
dissendo=transmisja
dissendoanteno=antena nadawcza
dissendolisto=lista dystrybucyjna
dissendolisto=pocztowa lista dyskusyjna
disstarigi=rozstawiać
disstarigi piedojn=rozkraczać
dissurĵeto=bijekcja
disŝiri=drzeć (rozdzierać)
disŝiri=podrzeć
disŝiri=porwać
disŝiri=poszarpać
disŝiri=przedzierać
disŝiri=rozerwać
disŝiri=rozrywać
disŝiri=rozszarpywać
disŝiro=rozdarcie
disŝovi=rozsunąć
disŝoviĝi=rozstąpić
disŝovreĝimo=tryb wprowadzania
disŝuti=rozsypywać
disŝuti=roztrząsać
dista=daleki
dista=odległy
distanca=daleki (oddalony)
distance=w pewnej odległości
distanco=dystans (odległość)
distanco=odległość
distanco=odstęp
distanco=przesunięcie
distanco laŭ Hamming=odległość kodowa Hamminga
distaŭzita=potargany
distaŭzita=rozczochrany
diste=w pewnej odległości
distiko=dystych
distili=destylować
distililo=alembik
distililo=destylator
distilo=destylacja
distingaĵo=dystynkcja
distingebla=dobitny (wyrazisty)
distingebla=znaczny
distingi=odróżniać
distingi=odznaczać
distingi=rozeznać
distingi=rozgraniczać
distingi=rozróżniać
distingi=wyodrębniać
distingi=wyróżniać
distingiga=charakterystyczny (rozróżnialny)
distingigi=uwydatniać
distingiĝa=celujący (wyróżniający się)
distingiĝa=wyróżniający się
distingiĝa=wyśmienity
distingiĝa=wzorowy
distingiĝi=być podejrzliwym
distingiĝi=celować (wyróżniać się)
distingiĝi=podejrzewać
distingiĝi=wygasić się
distingilo=atrybut
distingilo=cecha
distinginda=doborowy
distingita=doborowy
distingita=dystyngowany
distingiteco=dystynkcja
distingivo=ograniczanie
distingivo=rozdzielczość
distingo=odznaczenie
distingo=rozpoznanie
distingo=wyróżnienie
distra=pocieszny
distraĵo=rozrywka
distranĉi=przekroić
distranĉi=rozcinać
distri=bawić (rozrywać)
distri=cieszyć (zabawiać)
distri=rozpraszać (uwagę)
distri=zabawiać
distribua funkcio=dystrybuanta (mat.)
distribua listo=rozdzielnik
distribucio=dystrybucja (mat.)
distribucio=funkcja uogólniona (mat.)
distribucio=rozkład
distribueca=rozdzielny
distribueco=rozdzielność
distribui=dystrybuować
distribui=rozdawać
distribui=rozdzielać
distribui=roznosić
distribui=rozprowadzać
distribui=wydzielać
distribuo=podział
distriĝema=nieobecny duchem
distriĝema=roztargniony
distriĝi=bawić się (rozrywać się)
distriĝi=rozproszyć się
distriĝo=roztargnienie
distriĝulo=roztrzepaniec
distrikto=cyrkuł
distrikto=dystrykt
distrikto=dzielnica (okręg)
distrikto=obwód
distrikto=okręg
distrikto=powiat
distrilo=zabawka
distrita=nieobecny duchem
distrita=roztargniony
distrita=roztrzepany
distriteco=roztargnienie
distro=rozrywka
distro=zabawa
distrumpeti=roztrąbić
disurio=dysuria
disvastigi=głosić (rozpowszechniać)
disvastigi=grasować (rozprzestrzeniać się)
disvastigi=krzewić
disvastigi=rozpowszechniać
disvastigi=upowszechniać
disvastigo=szerzenie
disvendi=rozprzedać
disverŝi=rozlewać
disvojiĝo=rozgałęzienie
disvolvi=rozwijać
disvolviĝi=ewoluować (rozwijać się)
disvolviĝi=rozwijać się
disvolviĝinta=bujny (rozwinięty)
disvolviĝo=ewolucja (rozwój)
ditirambo=dytyramb
diurno=doba
divalento=dwuwartościowy metal
divanlito=tapczan
divano=dywan (rada)
diveni=domiarkować się (zgadnąć)
diveni=domniemywać (zgadnąć)
diveni=domyślać się, domyślić się
diveni=odgadywać
diveni=zgadywać
divenkapabla=domyślny
diverĝa=rozbieżny
diverĝenco=dywergencja
diverĝenco=rozbieżność
diverĝenco=rozbieżność wektora pola
diverĝi=rozchodzić się (o liniach)
diversa=przeróżny
diversa=rozmaity
diversa=różny
diversa=urozmaicony
diverse=rozmaicie
diverseco=różnica
diverseco=różność
diversi=różnić się
diversia=dywersyjny
diversianto=dywersant
diversio=dywersja
diverskolora=pstry
diverskolora=różnobarwny
diverslingva=różnojęzyczny
diversmaniera=wieloraki
diversspeca=przeróżny
dividado=dzielenie
dividaĵo=działka (przydział)
dividanto=dzielnik
dividanto=podzielnik
dividato=dzielna
dividebla=podzielny
divideblo=podzielność
dividendo=dywidenda (udział)
dividi=dzielić
dividi=podzielić
dividiĝi=dzielić się
dividita=dzielony
divido=dzielenie (podział)
divido kun resto=dzielenie z resztą (mat.)
dividoperacio=dzielenie (mat.)
dividoto=dzielna
dividstreko=łącznik wyrazowy
dividu kaj regu=zasada dziel i zwyciężaj
divizia=dywizyjny
divizio=dywizja
divizorhava=złożony
divizoro=dzielnik
divizoro=podzielnik (mat.)
divorci=rozwodzić się
divorco=rozwód
divorculo=rozwodnik
dizajno=projekt
dizajno=projektować
dizelo=Diesela silnik
dizelo=silnik Diesla
dizelo=silnik spalinowy
dizelo=silnik wysokoprężny
dizerti=dezerterować
dizerti=zbiec
dizertinta=zbiegły
dizerto=dezercja
dizertulo=dezerter
do=i (więc)
do=przeto
do=więc
do=zatem
docento=docent
docentrajtigo=habilitacja
dogana=celny (dotyczący cła)
doganigi=clić
doganisto=celnik
dogano=cło
doganpago=myto
dogma=autorytatywny (dogmatyczny)
dogma=miarodajny
dogma=wiarygodny
dogmatiko=dogmatyka
dogmo=dogmat
dogo=brytan
dogo=dog
doĝo=doża
dokisto=doker
doko=dok
doktora=doktorski
doktoreco=doktorat
doktoro=doktor
doktrinano=zwolennik doktryny
doktrino=doktryna
dokumenta=archiwalny (dokumentalny)
dokumentado=dokumentacja (dokumentowanie)
dokumentado=dokumentowanie
dokumentaro=archiwa
dokumentaro=dokumentacja
dokumenti=wykazać
dokumento=akt
dokumento=dokument
dokumento=dowód
dokumentujo=aktówka
dolaro=dolar
dolĉa=banalny (słodki)
dolĉa=cukierkowy (słodki)
dolĉa=sentymentalny
dolĉa=słodki
dolĉa ĉerizujo=czereśnia (drzewo)
dolĉa kirlovaĵo=kogel mogel
dolĉa kremo=śmietanka
dolĉa nenionfarado=bezczynność słodka
dolĉacida=słodko-gorzki
dolĉagariko=rydz
dolĉaĵoj=słodycze
dolĉeta=słodkawy
dolĉigi=cukrować (słodzić)
dolĉigi=słodzić
dolĉigo=osłoda
dolikocefalo=długoczaszkowiec
dolmano=dolman
dolomito=dolomit
dolora=bolący
dolora=bolesny
dolora=dolegliwy (bolesny)
dolora=obolały
dolora=totkliwy
doloraĵo=bolączka
dolorego=cierpienie
dolorego=dotkliwy ból
dolorego=męczarnia
dolorego=męka
dolorego=udręka
dolorema=bolesny
dolorema=dolegliwy
dolorema=totkliwy
dolori=boleć
dolori=dolegać
dolori=odczuwać ból
doloriga=bolesny
doloriga=dojmujący (bolesny)
doloriga=dolegliwy (sprawiający ból)
doloriga=dotkliwy
dolorigi=boleć (sprawiać ból)
dolorigi=dolegać
doloriĝi=stać się bolesnym
doloro=bolączka (ból)
doloro=boleść
doloro=ból
doloro=cierpienie (ból)
doloro=dolegliwość (ból)
doloro=udręka
dolorplena=zbolały
dolorpunkto=bolączka
doma=domowy
domaĝe=szkoda
domaĝi=zazdrościć
domaĝi=żałować
domaĝi siajn fortoj=oszczędzać się (farton)
domajna nomsistemo=system nazw domenowych
domajno=domena
domajno=dziedzina (inf.)
domanaro=domostwo (domownicy)
domanaro=domownicy
domano=domownik
domano=współlokator
domaro=domostwo
dombesto=zwierzę domowe
dome=w domu
domego=budynek
domego=gmach
domeno=domino
domeno=dziedzina
domhirundo=dymówka (ptak)
domhirundo=jaskółka dymówka
domicilo=domicyl
domini=dominować
domini=górować
domini=panować
dominikano=dominikanin
dominio=dominium
domkonstruejo=plac budowy
domo=budowla
domo=budynek
domo=dom
dompasero=wróbel domowy
donacantino=dawczyni
donacanto=dawca
donace=jako podarunek
donaci=dać, dawać (darować)
donaci=darować
donaci=darzyć
donaci=obdarzać
donaci=podarować
donacmono=datek
donaco=dar
donaco=darowizna
donaco=datek
donaco=podarunek
donaco=prezent
donaco=upominek
donanto=dawca
donema=dobroczynny
doni=dać, dawać
doni=dawać
doni=podawać
doni=zadawać
doninto=dawca
donita=dany
donitaĵo=dana, dane
donĵuano=donżuan
donkiĥoto=donkiszot
donmono=datek
dono=danie (dawanie)
dono=datek
dopi=dopingować
dopi=zdopingować
dorika=dorycki
doriknio=szyplin
dorlotatino=kociak
dorlotato=beniaminek (pieszczoch)
dorlotato=cacanek
dorloti=cackać (rozpieszczać)
dorloti=chuchać, chuchnąć (rozpieszczać)
dorloti=rozpieszczać
dorloti=rozpuszczać
dorlotiĝi=być rozpieszczonym
dorlotita=wypieszczony
dorlotitulo=gagatek
dormanta=śpiący
dormaspekta=zaspany
dormĉambro=sypialnia
dormejo=sypialnia
dormemo=senność
dormemulo=śpioch
dormetema=rozespany
dormeti=drzemać
dormi=spać
dormiga=nasenny
dormigi=uśpić
dormlampo=lampka nocna
dormobenko=prycza
dormoĉambro=sypialnia
dorna=cierniowy
dorna=ciernisty
dorna=kolczasty
dornbarilo=zapora z drutu kolczastego
dornbranĉaro=chaszcze
dornbranĉaro=chrust
dornbranĉaro=odszycie
dornbranĉaro=zarośla
dornhava=szczeciniasty
dorno=cierń
dorno=kolec
dorno=sierść
dorno=szczecina
dorno=włosie
dorno=zadzior
dornoplena=cierniowy
dornoplena=ciernisty
dornoza=szczeciniasty
dornplena=szczeciniasty
doroniko=omieg
dorsaĵo=cąber
dorsantaŭa=do tyłu
dorsantaŭa=wstecz
dorsantaŭe=do tyłu
dorsantaŭe=wstecz
dorsantaŭen=do tyłu
dorsantaŭen=wstecz
dorsapogilo=oparcie
dorsbendo=nawrót
dorsdirekte=do tyłu
dorsdirekte=wstecz
dorse=z tyłu
dorsen=do tyłu
dorsen=wstecz
dorsflanko=tył
dorskorbo=kosz noszony na grzbiecie
dorso=grzbiet
dorso=plecy
dorso=tył
dorso=tyłek
dorsobroso=drapaczka do pleców
dorsofino=kuper
dorsosako=plecak
dorsparto=cąber
dorsparto=naplecznik pancerza
dorssako=plecak
dosiera historio=historia plików (inf.)
dosieradministrado=zarządzanie plikami
dosieradministrilo=menażer plików
dosieradministrilo=menedżer plików
dosieradministrilo=program zarządzający plikami (inf.)
dosieradministrilo=system plików
dosieraranĝo=organizacja plików
dosierfino=koniec pliku
dosierflegado=obsługa plików
dosiernumero=deskryptor pliku (inf.)
dosiernumero=dojście do pliku (inf.)
dosiernumero=uchwyt pliku
dosiero=dossier
dosiero=kartoteka
dosiero=plik
dosiero=skoroszyt
dosiero=zbiór danych
dosiersistemo=system plików
dosiertipo=typ pliku
dosierujo=folder (inf.)
dosierujo=folder plików (inf.)
dosierujo=katalog
dosierujo=katalog plików
dosierujo=segregator
dotaĵo=dotacja
dotaĵo=wyposażenie
doteto=wyprawka
doto=posag
doto=wiano
dozeno=tuzin
dozilo=dozownik
dozo=dawka
dozo=doza
drabo=głodek
draceno=dracena
draceno=smokowiec
dragi=bagierować
dragi=bagrować
dragi=dragować
dragi=pogłębiać
dragmaŝino=bagier
dragmaŝino=draga
dragomano=dragoman
dragono=dragon
drakmo=drachma
drako=smok
drakona=drakoński
drakunkolo=dragonek
drakunkolo=estragon
dramaturgia=dramaturgiczny
dramaturgiisto=dramaturg
dramaturgio=dramaturgia
dramaŭtoro=dramaturg
dramo=dramat
dramserio=serial
draperaĵo=draperia
draperio=draperia
drapiri=drapować
drapiri=przyozdabiać tkaniną
drapo=materiał
drapo=sukno
drasta=drastyczny
drasta=drażliwy
draŝado=młocka
draŝado=omłot
draŝejo=boisko (klepisko)
draŝejo=bojowisko (klepisko)
draŝejo=klepisko
draŝi=młócić
draŝilo=cep
drataro=wiązka przewodów
dratbaraĵo=zapora z drutu kolczastego
dratbarilo=zapora z drutu kolczastego
drateto=drucik
drati=drutować
dratisto=druciarz
drato=drut
dratreti=drutować
dratreto=druciana krata
dratumi=drutować
drednaŭto=dreadnought
drednaŭto=pancernik
dreliko=drelich
dreni=drenować
dreni=odwadniać
dreni=osuszać
drenilo=sączek
dresi=tresować
dresi=ujarzmiać
dresita=chowany (wytresowany)
drezino=drezyna
driado=dębik
driado=driada
driado=nimfa leśna
drili=wiercić z udarem
drilo=wiertło
drinkaĉi=grzać (pić gorzałę)
drinkadi=popijać
drinkado=biba, bibka (popijawa)
drinkado=pijaństwo
drinkaĵo=drink
drinkaĵo=napój alkocholowy
drinkantaro=grupa pijaków
drinkĉambro=bar
drinkĉambro=bufet
drinkĉambro=kontuar
drinkĉambro=szynk
drinkejmastro=arendarz (szynkarz)
drinkejo=arenda (szynk)
drinkejo=austeria
drinkejo=kabak
drinkejo=kabaret (szynk)
drinkejo=karczma
drinkejo=kontuar
drinkejo=szynk
drinkema=pijacki
drinkemo=opilstwo
drinkemulo=ochlajtus
drinkemulo=pijak
drinkfesto=libacja
drinki=pić (alkohol)
drinkigi=upajać
drinkigi=upijać
drinkulo=alkoholik (pijak)
drinkulo=bibosz
drinkulo=ochlajtus
drinkulo=pijak
driopterido=narecznica
driopterido=nerecznica
drivangulo=kąt zboczenia z kursu
drivanta=dryfujący
drivanta=w dryfie
drivanta=znoszony prądem
drivi=dryfować
drogejo=apteka (drogeria)
drogejo=drogeria
drogerio=drogeria
drogherboj=zioła
drogherboj=zioła lecznicze
drogisto=aptekarz
drogisto=farmaceuta
drogo=apteczny materiał
drogŝranko=apteczka podręczna
drola=humorystyczny
drola=zabawny
dromedaro=dromader (wielbłąd)
dromo=bieżnia
dromo=tor wyścigowy
dromrando=banda (ogrodzenie)
droneti=grzęznąć
droni=tonąć
droni=utonąć
droni=utopić się
droni=zatonąć
dronigi=utopić
droninto=topielec
droso=lina sterowa
droŝko=dorożka
drozero=rosiczka
druido=druid
drupo=pestkowiec
du=dwa
dua=drugi
duagrada=wtórny
duagrada restoracio=garkuchnia
duaksa=dwuosiowy
duala=dualny
duala=dwoisty
dualeco=dwoistość
dualismo=dualizm
dualisto=dualista
dualo=dualis
dualo=liczba podwójna
dualo=przestrzeń dualna
duaranga=drugorzędny
duargumenta rilato=relacja binarna
duargumenta rilato=relacja dwuargumentowa
duargumenta rilato=relacja dwuczłonowa
duba=niepewny
dubeblanka=białawy
dubesenca=dwuznaczny
dubi=powątpiewać
dubi=wątpić
dubigi=zakwestionować
dubinda=wątpliwy
dubindeco=wątpliwość
dubsenca=niejednoznaczny
dubsenca=wieloznaczny
dubsenceco=dwuznaczność
dubsenceco=niejasność
dubsenceco=niejednoznaczność
dubsenceco=wieloznaczność
ducent=dwieście
ducentjara=dwóchsetletni
ducentjara=dwustuletni
duciklo=bicykl
duciklo=rower
duĉambra=dwuizbowy
dudek=dwadzieścia
dudeka datreveno=dwudziestolecie
dudekedro=dwudziestościan (mat.)
dudualo=przestrzeń bidualna
dudualo=przestrzeń podwójnie dualna
dueca=dwoisty
dueca=dwojaki
duedro=dwuścian (mat.)
duedro=kąt dwuścienny
duelementa=binarny
duelementa=dwójkowy
duelo=pojedynek
duentranĉa=dwudzielny
duentranĉa=rozszczepiony na dwoje
duera=binarny
duera=dwójkowy
duetaĝa=dwupiętrowy
dueto=duet
dufadena=bifilarny
dufadena=dwuwątkowy
duflanka=bilateralny
duflanka=dwustronny
duflanka=obustronny
dufoja=dwukrotny
dufokusa=dwuogniskowy
dufolia=dwulistny
dugrada=dwustopniowy
duĝemina=dwuziarnisty
dujara=dwuletni
dujarulo=dwulatek
dukapa vico=kolejka dwukierunkowa
dukapa vico=kolejka obustronna
dukato=dukat
dukejo=księstwo
duklapa pordo=podwoje
duko=książę
dukolora=dwubarwny
dukomponenta=binarny
dukomponenta=dwójkowy
dukorna=dwurożny
dukto=potok
dukto=przewód (anat.)
dulineara=dwuliniowy (mat.)
dulingismo=bilingwalizm
dulingismo=bilingwizm
dulingismo=dwujęzyczność
dulingva=dwujęzyczny
dulipa=dwuwargowy
dulito=łóżko piętrowe
duloba=dwupłatkowy
duloĝia=dwujamowy
duloĝia=dwuprzedziałowy
duloka=dwuosobowy
duloka operacio=operacja binarna
dum=gdy (podczas)
dum=podczas gdy
dum=w ciągu (podczas)
duma=chwilowy (czasowy)
duma=czasowy (tymczasowy)
duma=tymczasowy
dumao=duma (parlament)
dumastulo=dwumasztowiec
dume=na razie
dumetala=bimetaliczny
dumetalismo=bimetalizm
dummomenta=chwilowy
dummomenta=tymczasowy
dumodala=bimodalny
dumolekula=bimolekularny
dumonata=dwumiesięczny
dumotora=dwumotorowy
dumpingo=dumping
dumviva=dożywotni
dumvoja halto=popas
duna genciano=goryczuszka
dunaskito=bliźniak
dunaskito=bliźnię
dunganto=najemca
dungi=angażować (najmować)
dungi=nająć
dungi=wynająć
dungi=zaangażować
dungi=zatrudnić
dungiĝi=być wynajętym
dungita=zaciężny
dungito=najmita
dungo=najem
duno=diuna
duno=wydma
duno=zaspa
duo=dwójka
duobla=dubeltowy
duobla=dwoisty
duobla=podwójny
duobla dualo=przestrzeń bidualna
duobla dualo=przestrzeń podwójnie dualna
duobla implico=ekwiwalencja (mat.)
duobla implico=równoważność
duobla klako=podwójne kliknięcie myszką
duoble alklaki=kliknąć podwójnie
duobligi=dublować
duobligi=dwoić (podwoić)
duobligi=podwajać
duobligi=zdwoić
duobliĝi=dwoić się
duodenito=dwunastnicy zapalenie
duodeno=dwunastnica
duoedzineco=bigamia
duograda restoracio=garkuchnia
duokula=obuoczny
duokuleco=obuoczność
duona=połowiczny
duonbarelo=antał, antałek
duonblanka=białawy
duonblindigi=olśnić
duonblindigi=oszałamiać
duonboto=bucik
duonboto=ciżma (półbut)
duoncirklo=półkole
duondio=półbóg
duondormo=półsen
duone=wpół
duonebeno=półpłaszczyzna (mat.)
duonetaĝo=antresola
duonfermi=przymknąć
duonfermi okulojn=zmrużyć oczy
duonfrato=brat przyrodni
duonglobo=półkula
duonglobo=półsfera
duongrupo=półgrupa (mat.)
duonhisita=do połowy masztu
duonhisite=do połowy masztu
duonhoro=pół godziny
duoniga serĉo=wyszukiwanie binarne
duoniganto=bisekant
duoniganto=dwusieczna kąta (mat.)
duoniganto=symetralna odcinka
duonigi=dwoić (przepołowić)
duonigi=dzielić na połowy
duonigi=przepoławiać
duonigi=rozdwajać
duoninsulo=półwysep
duonjaro=półrocze
duonjaro=semestr
duonkapono=ćwik (kogut)
duonkodo=kod dwójkowy
duonkonduktila memoro=pamięć półprzewodnikowa
duonkonduktilo=półprzewodnik
duonkudri=sfastrygować
duonkudro=fastryga
duonmalbone=nieszczególnie
duonmalfermi=rozchylać
duonmorta=obumarły
duonmorti=przymierać
duono=połowa
duono=połówka
duono=pół
duonoficiala=półoficjalny
duonombro=pólcień
duonpala=bladawy
duonpantalono=majtki
duonpatrino=macocha
duonpatro=ojczym
duonpreta=prawie gotowy
duonrekto=półprosta (mat.)
duonringo=półpierścień (mat.)
duonrompi=nadłamać
duonrondo=półkole
duonsfero=półkula
duonsfero=półsfera
duonsufokiĝi glutante=krztusić się
duonsumilo=półsumator (inf.)
duonsvenigi=ogłuszać
duonŝtrumpo=krótka skarpetka
duonŝtrumpo=skarpetka
duontuŝi=muskać
duonvoĉe=półgłosem
duonvokalo=półsamogłoska
duopa=binarny
duopa=dwójkowy (podwójny)
duopenaskituloj=dwojaczki
duopo=para
duorela=dwuuszny
duorela=obuuszny
duparta=dwudzielny
duparteca=dwudzielny
dupartohava=dwudzielny
dupersona=dwuosobowy
dupieda=dwunożny
dupiedulo=dwójnóg
dupiedulo=zwierzę dwunożne
dupleksa=dwukierunkowa
dupleksa=obukierunkowy
dupleksa=w obu kierunkach
duplikato=duplikat
dupolusa=bipolarny
dupolusa=dwubiegunowy
dupoto=dwojaki (naczynie)
dupunkto=dwukropek
dura=twardy
duramatro=opona twarda mózgu
durativo=durativa
durdisko=dysk twardy (inf.)
durema=dwuwiosłowy
duriĝi=stwardnieć
duriĝi=twardnieć
duro=duro
durtolo=bukram
durtolo=klejonka
durtolo=płótno klejone
dusekci=dzielić na połowy
dusekci=przepoławiać
duseksa=dwupłciowy
dusemajna gazeto=dwutygodnik
dusenca=dwuznaczny
dusenca=niejasny
dusenca=niejednoznaczny
dusenca=wieloznaczny
dusencaĵo=dwuznaczność
dusencaĵo=niejasność
dusencaĵo=niejednoznaczność
dusencaĵo=wieloznaczność
dusenceco=dwuznaczność
dusenceco=niejasność
dusenceco=niejednoznaczność
dusenceco=wieloznaczność
duspeca=dwoisty
duspeca=dwojaki
dustabila=bistabilny
dustabila cirkvito=przerzutnik dwustanowy
dustabila cirkvito=układ dwustanowy
duŝejo=kabina z prysznicem
duŝilo=rączka od prysznica
duŝo=natrysk
duŝo=prysznic
dutermo=dwumian (mat.)
dutranĉa glavo=miecz obosieczny
dutuba pafilo=dubeltówka
duum-dekuma prezento=notacja BCD
duum-dekuma prezento=zapis dziesiętny kodowany dwójkowo
duuma=binarny (dwójkowy)
duuma=dwójkowy (inf.)
duuma arbo=drzewo binarne (inf.)
duuma arbo=drzewo dwójkowe (inf.)
duuma dosiero=plik binarny
duuma frakcio=ułamek dwójkowy
duuma kodo=kod binarny
duuma kodo=kod dwójkowy
duuma nombrosistemo=system binarny
duuma nombrosistemo=system dwójkowy
duuma operacio=operacja binarna
duuma serĉarbo=drzewo BST (inf.)
duuma serĉarbo=drzewo poszukiwań binarnych (inf.)
duuma serĉarbo=drzewo wyszukiwania binarnego (inf.)
duumvirato=duumwirat
duvalenta=biwalentny
duvalenta=dwuwartościowy
duvalenteco=biwalencja
duvalenteco=dwuwartościowość
duvalva=dwuskorupowy
duvalvulo=małż
duvica jako=dwurzędówka
duvizaĝa=dwulicowy
duvizaĝeco=dwulicowość
dzeta=dzeta
e-vorto=przysłówek
ebena=gładki (równy)
ebena=płaski
ebena=równy
ebena angulo=kąt płaszczyznowy
ebena grafeo=graf płaski (inf.)
ebena kurbo=krzywa płaska
ebenaĵo=gładź
ebenaĵo=płaszczyzna
ebenaĵo=równia
ebenaĵo=równina
ebenbatita=bity na płasko
ebene=równo
ebenigi=gładzić (wyrównywać)
ebenigi=niwelować
ebenigi=rozpłaszczyć
ebenigi=zrównać
ebenigo=zrównanie
ebeno=płaszczyzna
eble=chyba
eble=może
eble nur=chyba (może tylko)
ebleco=możliwość
ebligi=ułatwiać
ebligi=umożliwiać
ebligi=uprzystępniać
ebligi aliron=udostępniać
eblo=cecha (możliwość)
eblo=funkcja
eblo=własność
ebona=hebanowy
ebonito=ebonit
ebono=heban
ebria=nietrzeźwy
ebria=pijany
ebria=upojony
ebriemo=opilstwo
ebrieta=podchmielony
ebriigi=upajać
ebriiĝi=być w stanie nietrzeźwym
ebriiĝi=upić się
ebriiĝo=upojenie
ebriulo=ochlajtus
ebriulo=pijak
ebriulo fariĝi=rozpijać się
ebulo=bez (bez polny)
ebulo=hebd
eburo=kość słoniowa
ecaro=charakter
eco=atrybut (cecha)
eco=cecha
eco=jakość (przymiot)
eco=przymiot
eco=własność
eĉ=aż (nawet)
eĉ=i (nawet)
eĉ=nawet
eĉ iom ne=bynajmniej
eĉ ne=ani
eĉ ne iom=bynajmniej
edelvejso=szarotka
edemo=oedema
edemo=puchlina wodna
edeno=eden
edeno=raj
edifi=budować (moralnie)
edifi=budować przykładem
edifi=wzmacnaić morale
edikto=edykt
edinolo=edinol (wywoływacz)
edita=edycyjny
editi=wydać
editi=wydawać (książki)
edito=edycja
edro=powierzchnia
edro=ściana (geom.)
eduka=wychowawczy
edukado=dyscyplina (wychowanie)
edukado=edukacja
eduki=chować (wychowywać)
eduki=hodować (wychowywać)
eduki=kształcić
eduki=wychowywać
eduki=wykształcić
edukistino=guwernantka (edukatorka)
edukisto=guwerner (edukator)
edukiteco=wykształcenie
edukito=wychowanek
eduko=edukacja
eduko=wychowanie
eduksistemo=szkolnictwo
edzeca=matrymonialny
edzigi=ożenić
edzigi=wyswatać
edzigi=żenić
edzigita=żonaty
edziĝa=weselny
edziĝa akompanantino=druchna
edziĝa akompananto=drużba
edziĝanto=nowożeniec
edziĝanto=pan młody
edziĝfesto=gody (wesele)
edziĝi=brać ślub (wyjść za mąż)
edziĝi=ożenić się
edziĝi=zaślubić
edziĝi=żenić się
edzinigi=wyswatać
edziniĝantino=panna młoda
edziniĝi=brać ślub (ożenić się)
edziniĝi=zaślubić
edziniĝinta=zamężna
edziniĝo=zamążpójście
edzinmortiginto=żonobójca
edzino=małżonka
edzino=żona
edzo=małżonek
edzo=mąż
edzohava=zamężna
efekta=efektowny
efekti=być skutecznym
efektiva=efektywny
efektiva=fizyczny
efektiva=istniejący
efektiva=istny (rzeczywisty)
efektiva=rzeczywisty
efektiva adreso=adres efektywny (inf.)
efektiva adreso=adres fizyczny (inf.)
efektive=ba (rzeczywiście)
efektive=efektywnie
efektive=iście
efektive=na dobre
efektive=rzeczywiście
efektive=właściwie
efektiviganto=egzekutor (wykonawca)
efektivigi=dokonać, dokonywać (urzeczywistnić)
efektivigi=dokonywać
efektivigi=dokończyć (urzeczywistnić)
efektivigi=doprowadzić do skutku
efektivigi=egzekwować (wykonać)
efektivigi=iścić (urzeczywistniać)
efektivigi=osiągnąć
efektivigi=powodować
efektivigi=sprawiać
efektivigi=urzeczywistniać
efektivigi=uskuteczniać
efektivigi=wywoływać
efektivigi=zdziałać
efektivigi=zrealizować
efektivigita=dokonany
efektivigo=egzekucja (wykonanie)
efektivigo=osiągnięcie
efektiviĝi=iścić się (urzeczywistniać się)
efektiviĝi=realizować
efektiviĝi=tworzyć się
efektiviĝi=ziścić
efekto=efekt
efektoplena=efektowny
efemera=efemeryczny
efemera=przelotny
efemereco=znikomość
efemeridoj=efemerydy
efendio=efendi
eferveksi=burzyć się (chem.)
eferverska=musujący
eferveski=bulgotać
eferveski=kipieć
eferveski=musować
eferveski=pienić się
eferveski=wrzeć
efika=efektywny
efika=ekonomiczny (efektywny)
efikado=działalność
efikeco=efektywność
efikeco=skuteczność
efikeco=sprawność
efiki=działać (skutkować)
efiki=korzystać z czegoś
efiki=poskutkować
efiki=przydawać się
efiki=skutkować
efikita=dotknięty
efiko=działanie (skutek)
efiko=efekt (skutek)
efloreski=rozpadać się (o minerałach)
efloreski=wietrzeć
efluvo=efluencja
efluvo=efluksja
efodo=efod
ega=olbrzymi
egala=jednaki, jednakowy (równy)
egala=jednolity (jednaki)
egala=kompatybilny
egala=kongruentny
egala=przystający
egala=równy
egalaĵo=równanie
egalanima=zbilansowany
egalanima=zrównoważony
egalanimeco=równowaga
egale=jednakowo
egale=wszystko jedno
egale=zarówno
egaleco=parytet
egaleco=równość
egali=dotrzymać, dotrzymywać (dorównać)
egali=sprostać
egali=zrównać się
egaligi=wyrównać
egaligi=zrównać
egaligo=wyrównanie
egaligo=zrównanie
egaliĝi=doganiać, dogonić (zrównać się)
egaliĝi=dorastać (dorównać)
egaliĝi=dorównać, dorównywać
egaliĝi en lernado=dogonić w nauce
egallarĝa=o jednakowych odstępach
egallarĝa=o stałej szerokości
egallatera=równoboczny
egallonga kodo=kod o stałej długości wyrazów
egalmezura=równomierny
egalpezo=balans
egalpezo=równowaga
egalrajta=równouprawniony
egalrajteco=równouprawnienie
egalrajtigo=emancypacja (równouprawnienie)
egalranga=równorzędny
egalvalora=równowartościowy
egalvaloro=ekwiwalent
egalvaloro=równowartość
egardema=uważny
egardo=uwaga
ege=bardzo
ege=dalece (bardzo)
ege=ogromnie
ege multekosta=bezcenny
egea=egejski
Egea Maro=Morze Egejskie
Egeaj Insuloj=Wyspy Egejskie
egido=auspicja
egido=egida
egipta=egipski
Egiptio=Egipt
eglefino=łupacz
egoismo=egoizm
egoismo=samolubstwo
egoisto=egoista
egoisto=samolub
egopodio=podagrycznik posp.
egopodio=podagrycznik pospolity
egreto=czub
egreto=egreta
egreto=ozdoba fryzury
egreto=pióropusz
eĝa=kanciasty
eĝo=brzeg (krawędź)
eĝo=krawędź
eĝo=łuk
eĝo=skraj
eĝohava=kanciasty
egzalta=egzaltowany
egzalti=egzaltować
egzaltita=egzaltowany
egzamena=egzaminacyjny
egzameni=badać
egzameni=prowadzić badania
egzamenigi=egzaminować
egzameno=egzamin
egzerci=ćwiczyć
egzilito=banita
egzilito=wygnaniec
egzilo=banicja
egzilo=wygnanie
eĥo=echo
eĥo=odgłos
ejakulo=ejakulacja
ejakulo=wytrysk
ek-=brać się (brać się do czegoś)
ek-=przedrostek-chwilowa czynność
eka=gwałtowny
eka=nagły
ekabomeni=wzdrygać się
ekaboni=zaabonować
ekalarmi=zaalarmować
ekami=pokochać
ekami=zakochać się
ekaperi=błysnąć (ukazać się)
ekaperi=wybuchnąć
ekarto=błąd przybliżenia (mat.)
ekarto=poprawka (mat.fiz)
ekataki=zaatakować
ekaŭdatoj=płazy bezogonowe
ekaŭdiĝi=gruchnąć (odezwać się)
ekaŭdiĝi=odzywać się
ekbatali=rozpocząć walkę
ekbategi=chopać, chopnąć (uderzyć)
ekbati=buchać, buchnąć (przylać, uderzyć)
ekbati=chlastać, chlastnąć (uderzyć)
ekbati=chlustać, chlusnąć (uderzyć)
ekbati=ciapać, ciapnąć (uderzyć)
ekbato=cios
ekbato=uderzenie
ekbato=zamach
ekbleki=beknąć
ekblovi=zawiać
ekblovo=dmuchnięcie
ekbrili=błysnąć
ekbrili=zabłysnąć
ekbrilo=błysk
ekbrilo=przebłysk
ekbruli=stanąć w ogniu
ekbruli=wybuchnąć ogniem
ekbruli=zapalić się
ekbruligi=podpalać
ekbruligi=rozpalać
ekbrulita=zapalony
ekdanci=zatańczyć
ekdolori=rozboleć
ekdolori=zaboleć
ekdormeti=zdrzemnąć się
ekdormi=zasypiać
ekdubi=zwątpić
ekfendi=zadrasnąć
ekflami=buchać, buchnąć
ekflami=buchnąć ogniem
ekflami=stanąć w ogniu
ekflami=wybuchnąć ogniem
ekflami=zapalić się
ekflami=zapłonąć
ekflamigi=rozpalać
ekflamita=zapalony
ekflori=rozwitać
ekflori=zakwitać
ekfloriĝo=wykwit
ekflugi=wzbijać się
ekflugo=wzlot
ekfoto=migawkowe (zdjęcie)
ekfrapi=chlastać, chlastnąć
ekfulmi=błysnąć (o burzy)
ekfulmi=zabłysnąć
ekfunkciigi=włączyć
ekgenui=przyklękać
ekĝoji=radować się
eki=brać się (brać się do czegoś)
eki=jąć się
eki=wszcząć
eki=zaczynać
eki=zaczynać się
ekigilo=wyzwalacz
ekimozo=siniec (med.)
ekino=jeżowiec
ekinocisto=kolczurka
ekinodermoj=szkarłupnie
ekinodoro=żabienica
ekinokloo=chwastnica
ekinopso=przegrzan
ekinospermo=nasienie jeżowca
ekio=żmijowiec
ekipaĵo=aparatura
ekipaĵo=armatura (ekwipunek)
ekipaĵo=ekwipunek
ekipaĵo=rynsztunek
ekipaĵo=wyposażenie
ekipestro=kapitan statku
ekipi=ekwipować
ekipi=wyekwipować
ekipi=wyposażać
ekipo=urządzenie
ekipo=wyposażenie
ekipo=zaopatrzenie
ekirangulo=azymut
ekirangulo=kąt wyjścia
ekirangulo=kurs
ekiri=wyjść
ekiri=wyruszać
ekiri=wyruszyć
ekkanta=intonacyjny
ekkanteti=zanucić
ekkanti=intonować
ekkanti=zaintonować
ekkanti=zaśpiewać
ekkapti=dorwać się
ekkapti=uchwycić
ekkati=chwycić, chwytać
ekkiam=jak tylko
ekklaki=chlastać, chlastnąć (klasnąć)
ekkoleri=wpaść w złość
ekkoleri=zezłościć się
ekkompreni=zrozumieć
ekkrako=huk (łoskot)
ekkredi=uwierzyć
ekkrii=wykrzykiwać
ekkrio=okrzyk
ekkuro=zryw
ekkvereli=pogniewać się
eklampsio=eklampsja
eklektika=eklektyczny
eklezia=duchowny (kościelny)
eklezio=duchowieństwo
ekleziularo=kler
eklipsi=ćmić (zaćmiewać)
eklipsi=zaćmić
eklipso=zaćmienie
ekliptika=ekliptyczny
ekliptiko=ekliptyka
eklogo=ekloga
eklogo=sielanka
ekludi=zagrać
ekmarŝi=wyruszać
ekmastri=zapanować
ekmovigo=rozruch
ekmoviĝi=ruszyć się
ekologia=ekologiczny
ekologio=ekologia
ekologo=ekolog
ekonomia=ekonomiczny
ekonomia=gospodarczy
ekonomia=oszczędny
ekonomiema=gospodarny
ekonomiisto=ekonomista
ekonomiko=ekonomia, ekonomika
ekonomiko=ekonomia polityczna
ekonomio=ekonomia, ekonomika
ekonomio=gospodarka
ekonomisto=ekonomista
ekonomo=ekonom
ekonomo=kwestor
ekonomo=zarządca majątku
ekonomo=zarządca posiadłości
ekpafi=wystrzelić
ekpaĝo=strona domowa
ekparoli=odzywać się
ekpendi=zawisać
ekpensi=pomyśleć
ekpiki=bodnąć (ukłóć)
ekplaŭdi=chlustać, chlusnąć (plusnąć)
ekploraĉi=beknąć (rozbeczeć się)
ekplori=rozpłakać się
ekpluvegi=lunąć
ekpluvi torente=lunąć
ekposedo=objęcie
ekprocesi=otwierać przewód sądowy
ekpuŝi=pchnąć
ekpuŝi=potrącać
ekranbloko=ekran (inf.)
ekranbloko=końcówka
ekranbloko=monitor
ekranbloko=terminal
ekranbloko=wyświetlacz
ekranbloko=wyświetlacz ekranowy
ekranbloko=wyświetlać
ekranego=parawan
ekrankurteno=wygaszacz ekranu
ekrano=ekran
ekrano=monitor
ekrano=zasłona
ekregi=opanować
ekregi=zapanować
ekregi=zawładnąć
ekridi=roześmiać się
ekridi=wybuchnąć śmiechem
ekrigardi=zaglądać
ekrimarki=dopatrywać się, dopatrzyć się
ekrimarki=zmiarkować się
eks-=eks-
eks-=przedrostek - były lub eks-
eksa=były (dymisjonowany)
eksa=dawny (były)
eksa=miniony
eksa=poprzedni
eksalti=brykać, bryknąć (podskoczyć)
eksalti=chopać, chopnąć (skoczyć)
eksalti=podskoczyć
eksalti=przestraszyć się
eksalti=wystraszyć się
ekscelenco=ekscelencja
ekscelenco...=jaśnie...
ekscelenta=wyborny
ekscelenta=wyśmienity
ekscentra=dziwaczny
ekscentra=ekscentryczny
ekscentriko=ekscentryk
ekscentriko=mimośród
ekscentrismo=ekscentryzm
ekscentrulo=ekscentryk
ekscepcio=ekscepcja
ekscepcio=wyłączenie (prawo)
ekscese=zbytnio
eksceso=bezprawie (nadużycie)
eksceso=eksces
eksceso=eskapada
eksceso=nadmiar
eksceso=wybryk
eksceso=wyskok
eksciado=dowiadywanie się
ekscii=dowiadywać się, dowiedzieć się
ekscii=dowiedzieć się
eksciiĝo=dowiedzenie się
ekscitatoro=ekscytator
ekscitatoro=wzbudzacz
eksciti=budzić (pobudzać)
eksciti=ekscytować
eksciti=judzić
eksciti=pobudzać
eksciti=podniecać
eksciti=podrażniać
eksciti=podsycać
eksciti=wzniecać
eksciti=zaostrzać
ekscitiĝi=burzyć się (podniecać się)
ekscitiĝi=podniecić się
ekscitiĝo=afekcja (podniecenie)
ekscitiĝo=wzburzenie
ekscitita=wzburzony
ekscitita=zdenerwowany
ekscito=wzburzenie
eksdosiero=plik kopii zapasowej
eksedziĝo=rozwód
eksekigi=zasuszyć
eksento=czucie
eksibli=świsnąć
eksidi=siadać
eksidi=usiąść
eksigi=dymisjonować (zmusić do dymisji)
eksigi=kasować
eksigi=rugować
eksigi=usuwać
eksigi=wydalać
eksigi=zmusić do dymisji
eksigo=usunięcie
eksigo=zwolnienie
eksigu=wyłączać
eksiĝdato=data kasowania (inf.)
eksiĝi=abdykować
eksiĝi=dodać się do dymisji
eksiĝi=dymisjonować (podać się do dymisji)
eksiĝo=abdykacja
eksiĝo=dymisja
eksiĝo=ustąpienie
eksilenti=zamilknąć
ekskluziva=ekskluzywny
ekskluziva=wyłączny
ekskluziva disjunkcio=alternatywa wyłączająca (mat.)
ekskluziva disjunkcio=suma modulo dwa
ekskluzive=wyłącznie
ekskluzivigo=wzajemne wykluczenie
ekskomuniki=ekskomunikować
ekskomuniko=anatema (wykluczenie)
ekskomuniko=ekskomunika
ekskoriacio=naskórka zdarcie
ekskoriacio=zadrapanie
ekskrecio=wydzielanie
ekskrementa=gówniany
ekskrementi=gnoić (srać)
ekskremento=ekskrement
ekskremento=gnój (kał)
ekskremento=gówno
ekskremento=kał
ekskremento=łajno
ekskremento=odchody
ekskremento=stolec
ekskrementulo=gówniarz
ekskuiĝi=wzdrygać się
ekskuiĝi=zadygotać
ekskuo=wstrząs
ekskursa=wycieczkowy
ekskursanto=wycieczkowicz
ekskurso=ekskursja
ekskurso=wycieczka
ekskurso=wypad
ekskuzi=tłumaczyć
ekskuzi=usprawiedliwiać
ekskuzo=usprawiedliwienie
ekslibriso=ekslibris
eksmoda=archaiczny (niemodny)
eksmoda=przestarzały
eksmoda=staromodny
eksoni=zabrzmieć
eksoni=zadźwięczeć
eksp=wykładnik e
ekspansia=ekspansyjny
ekspansio=ekspansja
ekspansio=prężność
ekspedaĵo=ekspedycja (wysyłka)
ekspedanto=nadawca
ekspedejo=ekspedycja (biuro ekspedycji)
ekspedi=ekspediować
ekspedi=odprawiać
ekspedi=wyekspediować
ekspedi=wyprawiać
ekspedi=wysyłać
ekspedicio=ekspedycja (wyprawa)
ekspedicio=wyprawa
ekspedistino=ekspedientka
ekspedisto=ekspedient, ekspedytor
ekspedo=ekspedycja
ekspedo=spedycja
ekspedo=wysyłka
ekspekto=oczekiwanie
ekspekto=wartość oczekiwana
ekspektoriga medikamento=wykrztuśny lek
eksperimenta=doświadczalny
eksperimenta=eksperymentalny
eksperimente=eksperymentalnie
eksperimentĝardeno=ogród botaniczny
eksperimenti=doświadczać (eksperymentować)
eksperimenti=eksperymentować
eksperimentisto=eksperymentator
eksperimento=doświadczenie (naukowe)
eksperimento=eksperyment
eksperimento=próba
eksperta=ekspercki
eksperta sistemo=system ekspertowy
ekspertizi=oceniać
ekspertizi=szacować
ekspertizi=wyceniać
ekspertizi=wykonywać ekspertyzę
ekspertizisto=biegły (znawca)
ekspertizisto=ekspert
ekspertizo=ekspertyza
ekspertizo=ocena
ekspertizo=oszacowanie
ekspertizo=wycena
eksperto=biegły
eksperto=ekspert
eksperto=rzeczoznawca
eksperto=znawca
eksplicite=explicite
eksplicite=wyraźnie
ekspliki=objaśniać
ekspliki=wyjaśniać
ekspliki=wyświetlać
ekspliki=wytłumaczyć
ekspliko=wyjaśnienie
eksploda=eksplozyjny
eksplodbrui=eksplodować
eksplodbrui=wybuchnąć
eksplodbruo=detonacja
eksplodbruo=huk wystrzału
eksplodbruo=trzaśnięcie
eksplodbruo=wybuch
eksplodbruo=wystrzał
eksplode=eksplozyjnie
eksplodi=eksplodować
eksplodi=wybuchać
eksplodi=wybuchnąć
eksplodigi=eksplodować
eksplodigi=wybuchnąć
eksplodilo=zapłon
eksplodo=eksplozja
eksplori=indagować
ekspluatado=eksploatacja
ekspluatanto=eksploator
ekspluatanto=użytkownik
ekspluatemo=zdzierstwo
ekspluati=eksploatować
ekspluati=wykorzystać
ekspluati=wyzyskiwać
ekspluato=eksploatacja
ekspluato=wyzysk
ekspona=wystawowy
eksponanto=wystawca
eksponencialo=funkcja wykładnicza (mat.)
eksponento=wykładnik (mat.)
eksponento=wykładnik potęgowy
eksponi=eksponować (fot.)
eksponi=wykładać
ekspono=ekspozycja (fot.)
eksporta=eksportowy
eksportado=eksport
eksporti=eksportować
eksporti=wywozić
eksportisto=eksporter
eksporto=eksport
eksporto=wywóz
ekspozicia=wystawowy
ekspoziciaĵo=eksponat
ekspozicii=eksponować
ekspozicio=ekspozycja (wystawa)
ekspozicio=wystawa
ekspresa=ekspresowy (pociąg)
ekspresionismo=ekspresjonizm
ekspreso=ekspres (pociąg, szybka dostawa)
eksproprietigi=wywłaszczać
eksproprio=ekspropriacja
eksproprio=wywłaszczenie
ekssklavigi=wyswobadzać
ekstari=powstać
ekstari=stanąć
ekstari=wstawać
ekstazi=być w ekstazie
ekstazi=dostać ekstazy
ekstazo=ekstaza
ekstazo=uniesienie
ekstemporalo=ćwiczenie
ekstemporalo=klasówka
ekster=na zewnątrz
ekster=oprócz tego
ekster=ponadto
ekster=poza
ekster tio=poza tym
ekstera=wierzchni
ekstera=zewnętrzny
ekstera interrompo=przerwanie zewnętrzne
ekstera memoro=pamięć zewnętrzna
ekstera operacio=operacja zewnętrzna
ekstera ordigo=sortowanie zewnętrzne
eksteraĵe=na pozór
eksteraĵo=wygląd
eksterĉela=pozakomórkowy
eksterduba=ponad wszelką wątpliwość
eksterdube=ponad wszelką wątpliwość
ekstere=eksternistycznie
ekstere=zewnątrz
ekstereniĝi=dobywać się (wyjść na zewnątrz)
ekstergalaksia=pozagalaktyczny
ekstergeedza=pozamałżeński
ekstergeedzeca=pozamałżeński
eksterigi=uzewnętrzniać
eksteriĝi=buchać, buchnąć (wydostawać się)
eksterkonkursa=pozakonkursowy
eksterlanda=cudzoziemski (zagraniczny)
eksterlanda=obcy
eksterlanda=zagraniczny
eksterlandano=cudzoziemiec
eksterlandano=obcokrajowiec
eksterlande=za granicą
eksterlando=zagranica
eksterloka=niepozycyjny
eksterloka=niezależny od położenia
eksterloka=niezależny od pozycji
eksterloka=zamiejscowy
ekstermi=eksterminować
ekstermi=gładzić (eksterminować)
ekstermi=gubić (tępić)
ekstermi=unicestwiać
ekstermi=wygubić
ekstermi=wypleniać
ekstermi=wytępić
ekstermiĝi=wyginąć
ekstermo=zniszczenie
eksternorma=anormalny
eksternorma=nienormalny
eksternormaĵo=nieprawidłowość
eksternormalaĵo=anomalia
eksterordinara=bajeczny (niezwykły)
eksterordinara=nadzwyczajny
eksterordinara=niebywały
eksterordinare=nadzwyczaj
eksterpartia=bezpartyjny
eksterpartia=neutralny
eksterŝtatano=cudzoziemiec
ekstertemaĵo=dygresja
ekstertemiĝo=dygresja (odejście od tematu)
ekstertera=pozaziemski
eksterterano=istota pozaziemska
eksterterano=kosmita
eksterterano=ufolud
eksterteritoria=eksterytorialny
eksterulo=ekstern
eksterulo=eksternista
ekstervarieja=poza skalą
ekstra=dodatkowy
ekstra=ekstra
ekstra=nadzwyczajny
ekstra=wyjątkowy
ekstradicii=ekstradować (wydawać przestępcę)
ekstradicio=ekstradycja
ekstradicipeto=żądanie ekstradycji
ekstraditi=ekstradować (wydawać przestępcę)
ekstradito=ekstradycja
ekstradoso=grzbiet łuku
ekstraĵa=nadprogramowy
ekstraĵo=dodanie
ekstraĵo=dodatek
ekstraĵo=ekstra dodatek
ekstraktatoro=ekstraktor
ekstrakti=ekstraktować
ekstrakti=wydobyć
ekstrakto=ekstrakt
ekstrakto=esencja (wyciąg)
ekstrakto=wyciąg
ekstrakto=wypis
ekstraordinara=ekstra
ekstrapolado=ekstrapolacja (mat.)
ekstrapoli=ekstrapolować (mat.)
ekstravaganca=bzikowaty
ekstravaganca=cudaczny
ekstravaganca=dziwaczny
ekstravaganca=ekscentryczny
ekstravaganca=ekstrawagancyjny
ekstravaganco=dziwactwo
ekstravaganco=ekstrawagancja
ekstravaganculo=bzik (dziwak)
ekstravaganculo=cudak
ekstraverta=ekstrawertyczny
ekstravertito=ekstrawertyk
ekstravertulo=ekstrawertyk
ekstrema=krańcowy
ekstrema=ostateczny
ekstrema=skrajny
ekstrema korpoparto=kończyna
ekstreme=niezmiernie
ekstrementbulo=bobek (kupa)
ekstremisto=ekstremista
ekstremo=biegun (kraniec)
ekstremo=granica (mat.)
ekstremo=kraniec
ekstremo=ostateczność
ekstremo=zakończenie
ekstremumiganto=punkt ekstremalny
ekstremumo=ekstremum (mat.)
ekstriki=zastrajkować
eksudi=wysiękać
eksudo=wysięk
eksvingo=rozmach
eksvingo=zamach
ekŝati iun=polubić (kogoś)
ekŝpruci=chlustać, chlusnąć (trysnąć)
ektimo=postrach
ektondri=zagrzmieć
ektopio=ektopia
ektoplasmo=ektoplazma
ektranĉi=napocząć
ektremi=wzdrygać się
ektremi=zadrżeć
ektremi=zadygotać
ektropio=ektropium
ektuŝegi ion=zawadzić o coś
ekumena=ekumeniczny
ekumena=powszechny
ekuzi=zacząć używać
ekvaciaro=układ równań
ekvacio=równanie (mat.)
ekvacio=równość
Ekvadoro=Ekwador
ekvatorialo=ekwatoriał
ekvatoro=równik
ekvidi=dojrzeć (zauważyć)
ekvidi=dostrzec, dostrzegać
ekvidi=ujrzeć
ekvidi=zobaczyć
ekvilibra=zbilansowany
ekvilibra=zrównoważony
ekvilibra arbo=drzewo zrównoważone (inf.)
ekvilibri=być w równowadze
ekvilibri=równoważyć
ekvilibri=wahać się
ekvilibriga faktoro=współczynnik zrównoważenia
ekvilibrigi=bilansować (równoważyć)
ekvilibrigi=rozliczać
ekvilibrigi=równoważyć
ekvilibrigi=równoważyć się
ekvilibrigi=utrzymywać w równowadze
ekvilibrigi=wyrównywać
ekvilibrigi=wyważać
ekvilibrigi=zestawiać
ekvilibristo=akrobata
ekvilibristo=ekwilibrysta
ekvilibrita=zrównoważony
ekvilibro=balans (równowaga)
ekvilibro=równowaga
ekvilo=dobijak
ekvinoksa punkto=punkt równonocy
ekvinoksa punkto=punkt zrównania dnia z nocą
ekvinokso=ekwinokcjum (zrównanie dnia z nocą)
ekvinokso=ekwinoks
ekvinokso=równonoc
ekvipolenta=równoznaczny (geom.)
ekviseto=skrzyp
ekvivalena=ekwiwalencyjny
ekvivalenta=równowartościowy
ekvivalenta=równoważny
ekvivalenteco=ekwiwalencja
ekvivalenteco=równoważność
ekvivalentklaso=klasa abstrakcji
ekvivalentklaso=warstwa relacji równoważności
ekvivalento=ekwiwalencja
ekvivalento=ekwiwalent
ekvivalento=odpowiednik
ekvivalento=równoważnik
ekvivalento=równoważność
ekvivalentoklaso=klasa abstrakcji
ekvivalentoklaso=warstwa relacji równoważności
ekvivalentorilato=relacja równoważności
ekvivalentorilato=relacja równoważnościowa
ekvivalentrilato=relacja równoważności
ekvivalentrilato=relacja równoważnościowa
ekvolontiĝi=chęci nabrać
ekzakta=akuratny (ścisły)
ekzakta=dokładny
ekzakta=ścisły
ekzakte=akurat
ekzakteco=dokładność
ekzakteco=precyzja obliczeń (inf.)
ekzakteco=staranność
ekzakteco=ścisłość
ekzakto=dokładność
ekzakto=precyzja obliczeń (inf.)
ekzalti=egzaltować
ekzaltita=egzaltowany
ekzamena=badawczy
ekzameni=badać
ekzameni=egzaminować
ekzameni=indagować
ekzameni=rozpatrywać
ekzameni=zbadać
ekzameniĝi=zdawać egzamin
ekzameniiĝi=egzaminować się
ekzameniiĝi=sprawdzać się
ekzameno=egzamin
ekzantemo=wykwit
ekzantemo=wysypka
ekzegezo=egzegeza
ekzekucii=egzekwować
ekzekuciisto=egzekutor (kat)
ekzekucio=egzekucja (stracenie)
ekzekuta=ekzekucyjny (np. pluton)
ekzekuti=egzekucji dokonywać
ekzekuti=stracić
ekzekuti=tracić
ekzekutisto=egzekutor (kat)
ekzekutisto=kat
ekzekutiva=egzekucyjny (wykonawczy)
ekzekutiva=wykonawczy
ekzekutivo=egzekutywa
ekzekuto=egzekucja (stracenie)
ekzekuto=stracenie
ekzekvaturo=exequatur (dyplom.)
ekzemo=egzema
ekzemo=wyrzuty
ekzemple=na przykład
ekzemplero=egzemplarz
ekzemplero=odbitka
ekzemplero=okaz
ekzempli=dawać przykład
ekzemplo=przykład
ekzerci=ćwiczyć
ekzerci=szkolić
ekzerciĝi=ćwiczyć się
ekzercita=biegły (wyćwiczony)
ekzercita=doświadczony
ekzercita=wprawny
ekzerco=ćwiczenie
ekzergo=egzerga
ekzili=deportować
ekzili=skazać na banicję/wygnanie
ekzili=wydalać
ekzili=wygnać
ekzili=wypędzić
ekzili=wysiedlać
ekzili=zesłać
ekziliĝi=wypędzić się
ekzilito=wychodźca
ekzilito=wygnaniec
ekzilito=zesłaniec
ekzilo=banicja
ekzilo=wygnanie
ekzilo=wypędzenie
ekzistado=bycie (istnienie)
ekzistado=byt (istnienie)
ekzistado=egzystencja
ekzistado=istnienie
ekzistado=istota
ekzistado=jestestwo (byt)
ekzistaĵo=bycie (byt)
ekzistaĵo=byt (istota)
ekzistaĵo=egzystencja (istota)
ekzistaĵo=istnienie
ekzistaĵo=istota
ekzistanta=fizyczny
ekzistanta=istniejący
ekzistanta=rzeczywisty
ekzisteco=jestestwo
ekzistencialismo=egzystencjalizm
ekzisti=być (istnieć)
ekzisti=bytować (istnieć)
ekzisti=egzystować
ekzisti=istnieć
ekzistigi=powołać do istnienia
ekzisto=bycie (byt)
ekzisto=byt
ekzisto=egzystencja (istnienie)
ekzisto=istnienie
ekzisto=istota
ekzoftalmia=egzoftalmiczny
ekzoftalmio=egzoftalmia
ekzoftalmio=wytrzeszcz oczu
ekzorca=egzorcystyczny
ekzorcado=egzorcyzm
ekzorcaĵo=egzorcyzm
ekzorci=egzorcyzmować
ekzorci=zaklinać
ekzorcismo=egzorcyzm
ekzorcisto=egzorcysta
ekzorcizi=egzorcyzmować
ekzorco=zaklęcie
ekzosmoza=egzosmotyczny
ekzosmozo=egzosmoza
ekzota=egzotyczny
ekzoterma=egzotermiczny
ekzotermo=egzoterma
ekzotika=egzotyczny
ekzotikulino=egzotyczka
ekzotismo=egzotyzm
el=od (z)
el=z
el ekster=spoza
el kie=skąd
el malantaŭ=zza
el post=zza
el sub=spod
elaĉeti=okupić
elaĉeti=wykupywać
elaĉetmono=okup
elaĉeto=wykup
elartikiĝi=być zwichniętym
elartikiĝo=zwichnięcie
elasta=elastyczny
elasta=gibki
elasta=sprężysty
elastaĵo=elastyczny materiał
elasteco=elastyczność
elasteco=gibkość (elastyczność)
elasteco=prężność
elastino=elastyn
elasto=elastyka
elastomero=elastomer
elaterio=elaterium
elateroj=elatery
elateroj=sprężyce
elatino=nadwodnik
elatro=sprężyk
elbabili=palnąć
elbabili=paplać
elbabili=puścić farbę
elbabili=wygadać się
elbabili=wypaplać
elbalbuti=wykrztusić
elbatali=forsować
elbatali=wywalczyć
elbati=wybić
elbati=wybijać
elbati=wytrącać
elblovi=rozwiać
elblovi=rozwiewać
elbufrigi=opróżniać
elbufrigi=wymiatać
elcento=odsetka
elcentosigno=znak %
elĉerpa serĉo=wyszukiwanie wyczerpujące
elĉerpi=wyczerpać
elĉerpi=wyczerpywać
elĉerpita=wyczerpany
eldeduktita=dedukowany
eldevigi=wymuszać
eldevigita=wymuszony
eldiri=wygłaszać
eldiro=wypowiedzenie
eldiro ne plena=niedomówienie
eldona=edycyjny (wydaniowy)
eldonejo=wydawnictwo
eldoni=wydać
eldoni=wydawać
eldonisto=wydawca
eldono=edycja (wydanie)
eldono=nakład
eldono=wersja
eldono=wydanie
eldorado=eldorado
ele=na zewnątrz
eleagno=oliwnik (drzewo)
elefanta=słoniowy
elefantiazo=elephantiasis
elefantiazo=słoniowacizna
elefanto=słoń
eleganta=dworny
eleganta=elegancki
eleganta=wykwintny
eleganta=wytworny
eleganteco=galanteria (elegancja)
eleganteco=wykwintność
eleganteco=wytworność
elegantigita=wymuskany
elegantulo=dandys
elegantulo=facet (elegant)
elegantulo=fircyk
elegantulo=galant
elegio=duma (elegia)
elegio=elegia
eleiso=olejowiec gwinejski
elekta=wyborczy
elektado=wybory
elektanto=elektor
elektanto=wyborca
elektebla=wybieralny
elektema=wybredny
elekti=dobierać, dobrać (wybrać)
elekti=obierać
elekti=wybierać
elektita=doborowy
elektita=wybrany
elektita=wyszukany
elektitaro=elita (wybrańcy)
elekto=dobór (wybór)
elekto=elekcja
elekto=opcja
elekto=wybór
elektra=elektryczny
elektra centrejo=elektrownia
elektra energio=energia elektryczna
elektra gitaro=gitara elektryczna
elektra razilo=maszynka do golenia
elektra rulseĝo=wózek inwalidzki
elektrejo=elektrownia
elektreto=elektryt
elektri=elektryzować
elektrifikacio=elektryfikacja
elektrigado=elektryfikacja
elektrigi=elektryfikować
elektristo=elektryk
elektrizado=elektryzowanie
elektrizi=elektryzować
elektrizi=zelektryzować
elektrizita=elektryzowany
elektro=elektryczność
elektroakustika=elektroakustyczny
elektroakustiko=elektroakustyka
elektroanaliza=elektroanalityczny
elektroanalizo=elektroanaliza
elektrobiologio=elektrobiologia
elektrocentralo=elektrownia
elektroda=elektrodowy
elektrodializa=elektrodialityczny
elektrodializo=elektrodializa
elektrodinamika=elektrodynamiczny
elektrodinamiko=elektrodynamika
elektrodo=elektroda
elektroencefalografo=elektroencefalograf
elektroencefalogramo=elektroencefalogram
elektrofono=elektrofon
elektroforezo=elektroforeza
elektroforo=elektrofor
elektrogena=elektrogeniczny
elektrogenezo=elektrogeneza
elektrografio=elektrografia
elektrografo=elektrograf
elektrohejtejo=elektrociepłownia
elektroĥemio=elektrochemia
elektrokablo=elektryczny kabel
elektrokablo=elektryczny przewód
elektrokardiogramo=elektrokardiogram
elektrokemia=elektrochemiczny
elektrokinetika=elektrokinetyczny
elektrokinetiko=elektrokinetyka
elektrokomptilo=elektryczny licznik
elektrolita=elektrolityczny
elektrolito=elektrolit
elektrolizi=elektrolizować
elektrolizo=elektroliza
elektrolokomotivo=elektrowóz
elektromagneta=elektromagnetyczny
elektromagnetismo=elektromagnetyzm
elektromagneto=elektromagnes
elektrometro=elektrometr
elektromezura=elektrometryczny
elektromezurilo=elektryczny licznik
elektromotoro=elektromotor
elektromotoro=elektryczny silnik
elektromuntisto=elektromonter
elektrona=elektronowy
elektronika=elektroniczny
elektroniko=elektronika
elektrono=elektron
elektropatio=elektropatia
elektroskopo=elektroskop
elektrostatika=elektrostatyczny
elektrostatiko=elektrostatyka
elektroŝoko=elektryczny szok
elektroteknika=elektrotechniczny
elektroteknikisto=elektrotechnik
elektrotekniko=elektrotechnika
elektroterapiisto=elektroterapeuta
elektroterapio=elektroterapia
elektrotipio=elektrotypia
elektrotipio=galwanoplastyka
elektrotipo=elektrotyp
elektrumi=elektryzować
elementa=elementarny
elementa=podstawowy
elementa funkcio=funkcja elementarna (mat.)
elementa geometrio=geometria elementarna (mat.)
elementa lernejo=szkoła podstawowa
elementa okazo=zdarzenie elementarne
elemento=element
elemento=pierwiastek
eleokaro=ponikło
elevatoro=elewator (podnośnik)
elfa=elficki
elfantazii=bajać (zmyślać)
elfari=dokończyć (wykonać)
elfari=osiągnąć
elfini=wykończyć
elflari=przewąchać
elflari=wywęszyć
elflosi=wypłynąć
elflugo=wylot
elflui=ściekać
elflui=wyciekać
elflui=wypłynąć
elflui bolante=wykipieć
elfluo=ujście
elfluo=wyciek
elfluo=wydmuch
elfluo=wylew
elflutubo=rura wylotowa
elfo=elf
elfonta=źródlany
elfosado=wydobycie
elfosebla=kopalny
elfosi=odkopać
elfosi=wydobyć
elgliti=wyśliznąć się
elglitiĝi=wymykać się
elglitiĝi=wyśliznąć się
elgrati=wyskrobywać
elĝemi=ryczeć
elĝemi=wrzeszczeć
elhako=wyrąb
elhokigi=wyważać
eliga organo=urządzenie wyjścia
eligi=dobyć, dobywać
eligi=rugować
eligi=wyłaniać
eligi=wyprowadzać
eligi=wypuszczać
eligo=wyjście danych
eligo=wyprowadzanie
eliĝi=buchać, buchnąć (wydostawać się)
eliĝi=wybrnąć
eliksiro=eliksir
elimini=eliminować
elimini=usuwać
elimino=eliminacja
elimino=usunięcie
elimo=wydmuchrzyca
elintestigi=wypróżniać
elipso=elipsa
elipsoido=elipsoida
elira duongrado=stopień wyjściowy
elira kondiĉo=stan wyjściowy
elira kondiĉo=warunek wyjściowy
elirejo=polecenie przerwania
elirejo=wyjście
elirejo=wyjście danych
elirejo=wyprowadzanie
eliri=wychodzić
eliri=wysiadać
eliri amase=wylegać
eliri pene=wyłazić
elirlagro=łożysko
elirstato=kod wyjścia
elirstato=kod zakończenia
elirstato=stan wyjścia
elirstato=stan wyjściowy
elirstato=status wyjściowy
elita=czołowy (doborowy)
elito=elita
elitro=pokrywa (skrzydłowa owadów)
elizea=elizejski
elizea=szczęśliwy
elizeo=elizeum
elizio=elizja
elizio=wyrzutnia (jęz.)
elĵeti=wyrzucać
elĵeti=wywalać
elĵeto=wytrysk
elkarceriĝi=wyjść z więzienia
elkavigado=wydobycie
elkavigi=wydłubać
elkavigi=wydobyć
elklini=wychylać
elkraĉi=wypluć
elkrepuskiĝi=świtać
elkurejo=wybieg
ellaboraĵo=dzieło (twór)
ellaboraĵo=elaborat
ellaboraĵo=wypracowanie
ellabori=wykańczać
elladigilo=otwieracz do konserw
ellasi=spuszczać
ellasi=wypuszczać
ellaso=upust
ellaso=wydmuch
ellastubo=rura wydechowa
elleki=wylizać
ellitiĝi=wstać z łóżka
ellogi=wyłudzać
ellogi=wywabiać
elmarĉandi=wytargować
elmegri=wynurzać
elmergo=wynurzenie
elmeti=eksponować
elmeti=wykładać
elmeti=wystawiać
elmeti=wytknąć
elmeto=ekspozycja (wyłożenie)
elmigrado=wychodźstwo
elmigrantaro=wychodźstwo
elmigranto=wychodźca
elmigri=emigrować
elmigri=wyemigrować
elmigri=wywędrować
elmortigo de la inocentoj=masakra niewiniątek
elnaĝi=spłynąć
elo=ale (piwo ang.)
elo=mocne i ciemne piwo
elodeo=elodea
elodeo=mazarka
elodeo=moczarka
elokucio=dykcja
elokucio=elokucja
elokventa=cięty (wymowny)
elokventa=elokwentny
elokventa=wymowny
elokventeco=elokwencja
elokventeco=swada
elokventeco=wymowa
elokventi=być biegłym
eloviĝi=kluć się
elpaki=odpakować
elparolado=wysłowienie
elparoli=wymawiać
elpaŝi=wykraczać
elpaŝi=występować
elpeli=wyganiać
elpeli=wypędzać
elpeli=zaklinać
elpelo=eksmisja
elpenetri=buchać, buchnąć (wydostawać się)
elpeti=dopraszać się (wyprosić)
elpeti=wyjednać
elpeti=wypraszać
elpeti pardonon=przebłagać
elportado=eksportacja
elporti=wynosić
elporti=wywozić
elpoŝigi=wklejać
elpremi=wyciskać
elpremi=wygniatać
elpremi=wymuszać
elpremi=wytłaczać
elpremita=wymuszony
elpreni=dobyć, dobywać (wyjąć)
elprofito=wykorzystanie
elprofito=wyzysk
elprovi=wypróbować
elradiki=karczować
elradikigi=wykorzeniać
elradikigi=wypleniać
elrampi=wyłazić
elregistri=wymeldować
elregistri sin=wylogować się
elreliĝi=wykoleić się
elreliĝo=wykolejenie
elreviĝo=rozczarowanie
elrigardi=wyzierać
elruli=wytaczać
elsalti=wyskakiwać
elsendo=wysyłka
elserĉi=dociekać
elserĉi=odszukać
elserĉi=wyławiać
elserĉi=wyszukać
elserĉi=wytropić
elserĉita=wyszukany
elsidigi=wysadzać
elsortimentita=wybrakowany
elspezi=wydać
elspezi=wydawać (pieniądze)
elspezo=nakład
elspezo=rozchód
elspezo=wydatek
elspioni=wytropić
elspiraĵo=dech
elspiraĵo=oddech
elspiraĵo=wydech
elspiri=wydychać
elspiro=przydech
elspiro=wydech
elstara=przodujący
elstara=wystający
elstaraĵo=sztorc
elstaraĵo=wyskok
elstari=być wyśmienitym
elstari=dostać, dostawać
elstari=przetrzymać
elstari=sterczeć
elstari=wystawać
elstarigi=wystawiać
elsuĉi=wysysać
elsvenigi=cucić
elŝiri=wydzierać
elŝiri=wyrwać
elŝiri=wyrywać
elŝiriĝi=zużyć się
elŝpini=wysnuć
elŝpruci=buchać, buchnąć (wytrysnąć)
elŝteli=wykradać
elŝteliĝi=wymykać się
elŝuti=pobierać plik
elŝuti=pobierać z sieci
elŝuti=ściągać pliki
elŝuti=wysypać
eltenema=cierpliwy
elteni=dotrzymać, dotrzymywać (wytrzymać)
elteni=przetrzymać
elteni=ścierpieć
elteni=wytrzymywać
elteni=znieść
elterigi=odkopać
eltiraĵo=ekstrakt (wyciąg)
eltiri=ekstraktować (wyciągać)
eltiri=wyciągać
eltiri=wygarniać
eltiri=wyjmować
eltiri=wyrwać
eltiri=wysnuć
eltiri fingre=wydłubać
eltombigi=ekshumować
eltombigo=ekshumacja
eltranĉa desegnaĵo=wycinanka
eltranĉaĵo=wykrój
eltranĉo=wycięcie
eltrinki=wypić
eltrinki=wypijać
eltrovaĵo=wynalazek
eltrovi=wykrywać
eltrovi=wynajdować
eltrovinto=wynalazca
eltrovo=wymysł
elturniĝema=wykrętny
elturniĝo=furtka
elturniĝo=wybieg
elturniĝo=wykręt
eluzi=zużywać
eluziĝi=drzeć się
eluzita=podarty
eluzita=przetarty
eluzita=używany
elvadi=wybrnąć
elvaporiĝi=ulatniać się
elvaporiĝi=wyparować
elverŝi=wylewać
elvidi=wyglądać
elviŝi=zacierać
elvivi=wyżyć
elvolvaĵo=rozszerzenie
elvolvaĵo=rozwinięcie
elvolvato=ewoluta (mat.)
elvolvi=rozwijać
elvolvi=wysnuć
elzasa=alzacki
elzasano=Alzatczyk
Elzaso=Alzacja
elzeviro=elzewir
ema=chętny (skłonny)
ema=skłonny
ema=uzależniony
emajlo=emalia
emajlo=polewa
emajlo=szkliwo
emanaĵo=emanacja
emancipado=emancypacja (usamowolnienie)
emancipi=emancypować
emancipi=wyemancypować
emancipi=wyzwalać
emancipiĝi=wyemancypować się
emancipiĝo=emancypacja
emancipistino=emancypantka
emancipita=wyzwolony
emancipo=emancypacja
emancipo=równouprawnienie
emani=emanować
emani=promieniować
emano=emanacja
embarasa=niezdarny
embarasa=niezgrabny
embarasa=niezręczny
embarasi=ambarasować
embarasigi=narobić (kłopotu)
embarasigi iun=przysparzać kłopotu
embarasiĝi=zakłopotać się
embarasita=bezradny (zakłopotany)
embarasita=zażenowany
embaraso=ambaras
embaraso=bieda (kłopot)
embaraso=bigos (kłopot)
embaraso=kłopot
embaraso=opały
embaraso=tarapaty
embaraso=zakłopotanie
embargo=embargo
embargo=wywozu zakaz
emberizo=trznadel
emblemo=atrybut (oznaka)
emblemo=emblemat
emblemo=godło
emblemo=odznaka
emblemo=znaczek
embolio=embolia
embolio=zator (krwi)
embolo=embolus
embolo=skrzep krwi
embrazuro=ambrazura
embrazuro=framuga
embrazuro=okienna wnęka
embrio=embrion
embrio=zarodek
embrio=zawiązek
embriogeneza=embriogeniczny
embriogenezo=embriogeneza
embriogenio=embriogenia
embriologio=embriologia
embriologo=embriolog
embriotomio=embriotomia
embusk=czaić się
embusk=czatować
embuski=czatować (zasadzać się)
embuski=przyczaić się
embuski=zaczaić się
embuskiĝi=czaić się (zasadzać się)
embusko=czaty (zasadzka)
embusko=matnia
embusko=zasadzka
emerĝi=pojawiać się
emerĝi=wynurzać się
emerĝo=wynurzenie
emerita=emerytowany
emeritigi=emerytować
emeritiĝi=iść na emeryturę
emeritiĝi=odejść na emeryturę
emeritiĝi=przejść na emeryturę
emerito=emeryt
emerituro=emerytura
emetiko=emetyk
emfaza=dobitny
emfaza=górnolotny
emfazi=podświetlić
emfazi=uwypuklać
emfazi=uwypuklić
emfazi=wzmacniać wypowiedź
emfazo=emfaza
emfazo=wzmocnienie
emfazosigno=znak akcentu
emfizemo=rozedma
emi=ciążyć (skłaniać się)
emi=dążyć (skłaniać się)
emi=mieć skłonności
emigi=nakłaniać
emigra=emigracyjny
emigracio=emigracja
emigranto=emigrant
emigri=emigrować
emigrulo=emigrant
eminenco=eminencja
eminenco...=jaśnie...
eminenta=wybitny
eminenta=znakomity
eminenta=znamienity
eminentulo=luminarz
eminentulo=osobistość wybitna
emiro=emir
emisii=emitować
emisio=emisja
emo=dążenie, dążność
emo=zamiłowanie
emocii=emocjonować
emociiga=przejmujący
emociiĝi=wzruszyć się
emociita=przejęty
emocio=afekcja (wzruszenie)
emocio=emocja
emocio=wzruszenie
empeno=ogon (samolotu)
empeno=ogon samolotu
empeno=usterzenie ogonowe
emperono=ster poziomy (łódź podw.)
empetro=bażyna
empiemo=empyema
empiemo=ropniak opłucnej
empiria=empiryczny
empirio=doświadczenie (filozof.)
empirio=empiria
empiro=empire (styl)
emplemo=godło
emulsino=emulsyna
emulsino=ferment migdałowy
emulsio=emulsja
emuo=emu
en=do (z biernikiem-w)
en=w
en=we
en ĉiu momento=lada chwila
en daŭro=w ciągu
en formo de=na kształt
en kelka distanco=opodal
en la mezo de=w środku
en mallumo=po ciemku
en malproksimo=w oddali
en palpebruma daŭro=migiem
en unu momento=migiem
ena=wewnętrzny
ena operacio=operacja wewnętrzna
enado=siniak (gołąb)
enaera=lotniczy
enaera=napowietrzny
enaera=powietrzny
enamigi=rozkochać
enamiĝi=durzyć się
enamiĝi=pokochać
enamiĝi=zakochać się
enamiĝinta=rozmiłowany
enamiĝinta=zakochany
enantemo=enanthema
enantemo=wysypka
enanto=białorzytka (ptak)
enanto=kropidło
enarmeigo=branka (zaciąg wojska)
enarmeigo=pobór
enarmeigo=zaciąg
enartrozo=staw kulowy
enbalzamigi=balsamować
enbankigi=deponować w banku
enbariĝi=więznąć
enbati=przylać w
enbati=uderzyć w
enbati=walnąć w
enbati=wbić
enblovi=wwiać
enboteligado=butelkowanie
enboteligi=butelkować
enboteligo=butelkowanie
enbrakigi=ogarnąć
enbrakigo=objęcie
enbuŝaĵo=wędzidło
enbuŝiĝo=ujście
encefalito=zapalenie mózgu
encefalito=zapalenie opon mózgowych
encefalo=mózg
encefalo=mózgowie
encefalopatio=encefalopatia
encerbigi=wpajać
encikliko=encyklika
enciklopedia=encyklopedyczny
enciklopedio=encyklopedia
enda=konieczny
endanĝerigita=zagrożony
endemio=endemia
endigigi=tamować
endivio=endywia
endogamio=endogamia
endokardito=wsierdzia zapalenie
endokardo=wsierdzie
endokarpo=łupina
endokarpo=łuska nasienna
endokrina=dokrewny
endomorfio=endomorfizm (mat.)
endoplasmo=endoplazma
endormiga=usypiający
endormiĝi=zasypiać
endoskopo=endoskop
endosmozo=endosmoza
endoso=indos
endoterma=endotermiczny
ene=wewnątrz
Eneado=Eneida
Eneido=Eneida
eneliga dosiero=plik we/wy
eneligo=we/wy
eneligo=wejście/wyjście
enen-klavo=klawisz Enter
Eneo=Eneasz
energetiko=energetyka
energi-nedependa memoro=pamięć nieulotna
energia=dobitny (silny)
energia=energiczny
energidependa memoro=pamięć ulotna
energio=energia
enfali=wpadać
enfali=zapadać
enfermi=zasklepiać się
enfiksi=wtykać
enfili=ostrzeliwać
enfiltraĵo=naciek
enfiltriĝi=wsiąkać
enfiltriĝi=zaciekać
enfluejo=zalew
enflugi=wlecieć
enfluo=wlot
enfokusigi=zogniskować
enfosi=wkopać
enfosi=zagrzebać
enfosi=zakopać
enfosiĝi=zaryć się
engaĝiĝi=zaangażować się
engaĝita=zaangażowany
engaĝo=delegacja
engaĝo=przydzielenie
engaĝo=przypisanie
engaĝo=wyznaczenie
engliti=wkradać się
engliti=wślizgnąć się
englui=wkleić
englutaĉi=chłysnąć
engluti=chłonąć (połykać)
engluti=chłysnąć
engluti pene=krztusić się
engluto=łyk
engraŭlo=anchois
engraŭlo=sardela
engrunda=podziemny
enhavebleco=ładowność
enhavi=mieścić
enhavi=zawierać
enhavo=fabuła (zawartość)
enhavo=treść
enhavo=wątek
enhavo=zawartość
enhavoriĉa=bogaty w treść
enhejme=w domu
eniga klavo=enter klawisz
eniga organo=urządzenie wejścia
eniga organo=urządzenie wejściowe
enigi=pogrążać
enigi=utkwić
enigi=wprowadzać dane
enigi=wsadzać
enigi=wtykać
enigilo=urządzenie wejścia
enigilo=urządzenie wejściowe
enigma=apokaliptyczny (zagadkowy)
enigma=zagadkowy
enigmo=zagadka
enigo=wejście
enigo=wejście danych
enigo=wprowadzanie danych
enigo=źródło danych
eniĝi sekrete=zakradać się
enira duongrado=stopień wejściowy
enira kondiĉo=warunek wejściowy
enira kondiĉo=warunek wstępny
enirejo=wejście
eniri=wchodzić
eniri=wejść
eniri=wstępować
eniri perforte=wdzierać się
eniri perforte=włamywać się
enirigi=wpędzać
enirigi=wprowadzać
enirigi=wpuszczać
enirkarto=bilet wstępu
enirkarto=karta wstępu
enirŝakto=szyb wejściowy
enjekcia=iniektywny
enjekcia=różnowartościowy
enjekcio=iniekcja
enjekcio=wstrzyknięcie
enĵeti=wrzucać
enĵetiĝi=być wstrzykniętym
enkadrigi=wprawiać
enkanonigi=kanonizować
enkapigi=uroić
enkapsuligo=enkapsulacja (inf.)
enkapsuligo=ukrycie
enkaptiĝi=więznąć
enkarcerigi=internować
enkarcerigi=uwięzić
enkarnigo=wcielenie
enkasigo=utarg
enkatenigi=zakuć
enkaŭstiko=enkaustyka
enkaviĝi=zagłębiać się
enketi=badać (wypytywać)
enketi=wybadać
enketo=ankieta
enketo=badanie
enketo=kwestionariusz
enkonduka=wstępny
enkonduki=wnosić
enkonduki=wprowadzać
enkonduko=zagajenie
enkonstrui=wbudowywać
enkonstruita=wbudowany
enkorpigi=wcielać
enkorpigo=ucieleśnienie
enkorpigo=wcielenie
enkorpiĝi=wcielać się
enkorpiĝinta=chodzący (wcielony)
enkrasikolo=anchois
enkrasikolo=sardela
enkreski=wrosnąć
enkreski=zakorzenić się
enkudri=zaszyć
enkuri=wlecieć
enkursigilo=komputer trasujący
enkursigilo=przekaźnik
enkursigilo=ruter
enkursigo=trasowanie pakietów sieciowych
enlaborigo=zatrudnienie
enlanda=krajowy
enlanda=swojski
enlasi=wpuszczać
enlitigi=kłaść do łóżka
enlitigi=kłaść spać
enlitiĝe malsana=obłożnie (chory)
enlitiĝi=położyć się do łóżka
enlokigi=zamieszczać
enmanigi=doręczać
enmanigi=doręczyć (wręczyć)
enmanigi=powierzać
enmanigi=wręczać
enmarĉiĝi=grzęznąć
enmarŝi=wkraczać
enmasoni=wmurować
enmatrikuligi=zarejestrować
enmemorigi=wpajać
enmeta adreso=adres ładowania (inf.)
enmetaĵo=wkładka
enmetaĵo=wstawka
enmeti=włączyć
enmeti=wprawiać
enmeti=wsadzać
enmeti=wstawiać
enmetu=wprawadzić
enmigranto=imigrant (przyjezdny)
enmigri=imigrować (przybywać)
enmiksi=ingerować
enmiksi=wtrącać
enmiksiĝi=dokonać ingerencji (wmieszać się)
enmiksiĝi=wdać się
enmiksiĝi=wmieszać się
enmiksiĝo=ingerencja
enmiksiĝo=wtrącanie
enoficigo=przydział
enotero=wiesiołek
enpagi=wpłacać
enpaki=opakować
enpaki=zapakować
enpaŝi=wkraczać
enpeli=wpędzać
enpenetri=dobierać się (dostawać się)
enpenetri=dobywać się (wtargnąć)
enpensiĝanta=zamyślony
enpensiĝi=dumać (zamyślić się)
enporti=wnosić
enpoŝigi=wycięcie do schowka
enpoŝtiginto=nadawca
enpoziciigo=pozycjonowanie
enpoziciigo=ustawianie na pozycji
enpremi=wciskać
enpremi=wgniatać
enpremi=wtłaczać
enprofundiĝi=zapadać
enprofunfiĝi=gmerać (zagłębiać się)
enpuŝi=wtłaczać
enpuŝi=wtrącać
enradiki=zagnieżdżać
enradikiĝi=zakorzenić się
enrajdi=wjeżdżać
enregistri sin=zalogować się
enregistrigo=immatrykulacja
enrete=przy połączeniu z siecią
enrete=w sieci
enrigardi=zaglądać
enrigardo=wgląd
enrompiĝi=włamywać się
enrompisto=włamywacz
enrompo=kradzież z włamaniem
enrompo=włamanie
ensalti=wskakiwać
enscenigi=inscenizować
enscenigo=inscenizacja
enscenigo=wystawienie
ensekretigita=wtajemniczony
ensemblo=zespół
enskribi=wpisać
enskribi=wpisywać
enskribi=zapisywać
enskribita=wpisany
enskribo=wpis
enskribo=zapis
ensorbi=absorbować (wchłaniać)
ensorbi=chłonąć
ensorbi=pochłaniać
ensorbi=wchłaniać
ensorbiĝi=wsiąkać
ensorĉi=urzekać
ensorĉi=zaczarować
enspaci=zmieścić
enspeza=dochodowy
enspeza imposto=podatek dochodowy
enspezaro=dochód
enspezdona=dochodowy
enspezo=beneficjum (dochód)
enspezo=dochód
enspezo=przychód
enspezo=wpływ
enspiri=wdychać
enspiro=wdech
ensuĉi=chłonąć (wysysać)
enŝipe=na pokładzie
enŝipiĝi=wsiadać na statek
enŝipiĝi=zaokrętować się
enŝlimiĝi=ugrzęznąć
enŝovi=włączyć
enŝovi=wsadzać
enŝovi=wstawiać
enŝovi=wsunąć
enŝovi=wścibiać
enŝoviĝi=wkradać się
enŝprucigi=zastrzykiwać
enŝraŭbi=wkręcać
enŝteliĝi=wkradać się
enŝteliĝi=zakradać się
enŝtopiĝi=więznąć
enŝuti=wsypać
entablemento=belkowanie
entablemento=tablatura
entajlita=wcięty
enteni=mieścić
enteni=obejmować
enteni=pomieścić
enteni=zawierać
enteni=zmieścić
entento=ententa
entento=koalicja
enteregi=zagrzebać
enterigejo=cmentarz, cmentarzysko
enterigi=chować (pogrzebać)
enterigi=grzebać (w ziemi)
enterigi=grzebać w ziemi
enterigi=pochować
enterigi=pogrzebać
enterigi=zakopać
enterigisto=karawaniarz
enterigo=pochówek
enterigo=pogrzeb
enterito=zapalenie jelita cienkiego
entero=jelito cienkie
entjera=cały (mat.-całkowity)
entjera parto=część całkowita (inf.)
entjeriko=teoria liczb
entjero=całkowita liczba (mat.)
entjero=liczba całkowita
ento=byt (filozof.)
ento=obiekt
entombigi=chować (pochować do grobu)
entombigi=grzebać (w grobie)
entombigi=grzebać w grobie
entombigi=pochować
entombigi=pogrzebać
entombigi=składać do grobu
entombigisto=grabarz
entombigo=pochówek
entombigo=pogrzeb
entomologia=entomologia
entomologia=entomologiczny
entomologio=entomologia
entomologo=entomolog
entozooj=entozoa
entozooj=pasożyty wew.
entranĉi=karbować
entranĉi=nacinać
entranĉi=wrzynać
entranĉi=zacinać
entranĉi=żłobić
entranĉita=wcięty
entreprena=zakładowy
entreprenema=energiczny
entreprenema=obrotny
entreprenema=przedsiębiorczy
entrepreni=brać się (przedsiębrać)
entrepreni=chwytać się (przedsięwziąć)
entrepreni=przedsiębrać
entrepreno=impreza (przedsięwzięcie)
entrepreno=przedsiębiorstwo
entropio=entropia
entrudiĝi=wdać się
entrudiĝi=wmieszać się
entrudiĝi en ion=mieszać się do czegoś
entrudiĝo=wtrącanie
entrudulo=intruz
entuta sumo=ryczałt
entute=całkiem
entute=całkowicie
entute=w całości
entute=w zupełności
entute=zupełnie
entuziasmi=entuzjazmować się czymś
entuziasmigi=entuzjazmować
entuziasmo=entuzjazm
entuziasmulo=entuzjasta
enua=nudny
enua=nużący
enui=dłużyć się (nudzić się)
enui=nudzić się
enui=przykrzyć się
enuiga=nudny
enuiga=nużący
enuigi=niepokoić
enuigi=nudzić
enuigi=nużyć
enuigi=przynudzać
enuigi=sprzykrzyć się
enuigi=trapić
enuigi=zanudzać
enuigi=znudzić
enuigita=znudzony
enuigita=znużony
enukleacio=enukleacja
enukleacio=wyłuszczenie
enuklei=wyłuskiwać
enuklei=wyłuszczać
enumeracio=typ wyliczeniowy
enuo=nuda
enuo=tęsknota
enuo=znużenie
enurezo=moczenie nocne
enurezo=sikanie do łóżka
envejniga=dożylny
envelopo=obwiednia rodziny krzywych
envere=ba (naprawdę)
enverguro=rozpiętość
enverguro=szerokość
enverguro=zakres
enverŝi=wlewać
enverŝilo=lejek
enveturejo=gospoda
enveturejo=wjazd
enveturi=wjeżdżać
enveturo=wjazd
envia=zawistny
envice=rzędem
envii=zawiść czuć
envii=zazdrościć
envio=zawiść
envio=zazdrość
envojigi=wyprawiać
envolvaĵo=obwiednia rodziny krzywych
envolvi=otulać
envolvi=zapakować
envulti=inwoltować
eoceno=eocen
eola=eolski
eolia=eolski
eoliano=Eol
eoliano=Eolczyk
Eolio=Eolia
eolo=Eol
eolo=Eolczyk
Eolujo=Eolia
eono=czas
eono=eon
eozino=eozyna
epakto=epakta
eparkio=diecezja
eparkio=eparchia
ependimito=ependymy zapalenie
ependimo=ependyma
epicikloido=epicykloida (mat.)
epidemia=epidemiczny
epidemieco=epidemiczność
epidemio=epidemia
epidemio=zaraza
epidemiologia=epidemologiczny
epidemiologio=epidemiologia
epidemiologio=epidemologia
epidemiologo=epidemolog
epidendro=epidendron
epiderma=epidermiczny
epidermo=epiderma
epidermo=naskórek
epidiaskopo=epidiaskop
epifanio=Trzech Króli święto
epifizo=epifiza
epiforo=łzawienie (chorob.)
epigastro=epigastrium
epigastro=nadbrzusze
epigloto=epiglotis
epigloto=nagłośnia
epigono=epigon
epigrafo=epigraf
epigrafo=napis
epigramo=epigram
epigramo=fraszka (utwór)
epika=epicki
epikarpo=obowocnia
epikarpo=owocu skórka
epikura=epikurejski
epilepsia=epilepsyjny
epilepsio=epilepsja
epilepsio=kaduk (padaczka)
epilepsio=padaczka
epilepsiulo=epileptyk
epilobio=wierzbownica
epilogo=epilog
epilogo=zakończenie
epiornito=aepyornis
epiornito=epiornis
epiornito=struś madagaskarski
epipakto=kruszczyk
epiplono=otrzewnej sieci
epipogio=storzan
episkopa=biskupi
episkopa bastono=pastorał
episkoparo=episkopat (ogół biskupów)
episkopeco=biskupstwo (urząd)
episkopeco=episkopat (godność)
episkopeco=urząd biskupa
episkopejo=biskupstwo (diecezja)
episkopejo=urząd biskupa
episkoplando=diecezja
episkoplando=episkopat
episkopo=biskup
episkopujo=biskupstwo (diecezja)
episkopujo=diecezja
episkopujo=episkopat
episkopujo=urząd biskupa
epistolo=epistoła
epistolo=list
epistrofo=krąg szyjny drugi
epistrofo=oś
epitafo=epitafium
epitafo=nagrobkowy napis
epitelio=nabłonek
epiteto=atrybut
epiteto=epitet
epiteto=przydawka przymiotna
epiteto=przydomek
epitomigi=redukować
epitomigi=skracać
epitomigi=streszczać
epitomo=abrewiacja
epitomo=książki streszczenie
epitomo=skrót
epitomo=streszczenie
epitomo=zmniejszenie
epitroĥoido=epitrochoida (mat.)
epizoda=epizodyczny
epizodo=epizod
epizootio=epizootia
epizootio=pomór
epoĥo=epoka
epoĥo=okres
epoka=epokowy
epokfaranta=epokowy
epoko=doba (okres)
epoko=epoka
epoko=era
epoleto=epolet
epoleto=naramiennik
epoleto=ramiączko
epoleto=szlifa
epopea=epiczny
epopea poezio=epika
epopeo=epopeja
epopeo=epopeja, epos
eposa=epicki
eposo=epopeja, epos
epruveto=probówka
erantido=pełnica
erantido=rannik
erao=era
erara=błędny
erara=mylny
erarego=duży błąd
erarego=gafa (duży błąd)
erarego=głupi błąd
erarego=plama
erarego=wpadka
erarema=omylny
erareti=przeskrobać
erarĝustigo=errata
erari=błądzić
erari=mylić się
erariga=bałamutny (błędny)
erariga=błędny (wprowadzający w błąd)
erariga=zawodny
erariga=zwodniczy
erarigi=bałamucić (wprowadzać w błąd)
erarigi=zmylić
erarmesaĝo=diagnostyka błędów (inf.)
erarmesaĝo=komunikat o błędzie
erarmesaĝo=wiadomość o błędzie
eraro=bąk (błąd)
eraro=błąd
eraro=byk (błąd)
eraro=dewiacja (błąd)
eraro=odchylenie
eraro=omyłka
eraro=pluskwa programowa
eraro=pomyłka
erarserĉilo=odpluskwiacz
erarserĉilo=program uruchomieniowy (inf.)
erarserĉilo=uruchamiacz
erarvagi=błądzić (błąkać się)
erarvagi=błąkać się
erarvojo=bezdroże
erarvojo=manowce
Eratostena kribrilo=Sito Eratostenesa
erbino=erbu tlenek
erbio=erb
erco=kruszec
erco=ruda kopalna
erekti=naprężyć
erekti=podnieść
erektiĝi=wyprostować się
erekto=erekcja
ereto=cząsteczka
ereto=drobinka
ergino=surowica
ergo=erg
ergografo=ergograf
ergologio=ergologia
ergometro=ergometr
ergonomio=ergonomia
ergotino=ergotyna
ergoto=sporysz
ericino=wielena
erigerono=konyza
erigerono=przymiotno
eriko=wrzos
eriko=wrzosiec
erinaco=jeż
eringio=mikołajek
erino=erynus
erioforo=wełnianka
eritemo=rumień
eritreo=centuria
eritreo=tysiącznik
eritrocito=ciałko czerwone krwi
eritrozino=erytrozyna
erizimo=gorczycznik
erizimo=pszonak
erizipelo=róża
ermeno=gronostaj
ermitejo=ustronie
ermito=anachoreta
ermito=pustelnik
ero=cząstka
ero=drobina
ero=element
ero=jota (krzta)
ero=odrobina
eroda=powodujący erozję
erodi=ścierać
erodi=włamać się
erodi=zetrzeć
erodio=iglica (rośl.)
erodita=wytarty
erodo=ścieranie się
erodo=wyczerpywanie się
erodo=zużywanie się
erofilo=wiosnówka
erospaco=przestrzeń powietrzna
erotika=erotyczny
erotika=miłosny
erotikemulo=erotoman
erotiki=podniecać
erotiko=erotyka
erotikulo=erotoman
erotismo=erotyzm
erotomanio=erotomania
erozia=erozyjny
erozii=podmywać
eroziita=zwietrzały
erozio=erozja
erpi=bronować
erpi=zabronować
erpilo=brona
erudicio=erudycja
erudiciulo=erudyta
erudito=erudyta
erukastro=rukwiślad
eruko=rokieta
erupcia=erupcyjny
erupcio=erupcja (wybuch)
erupcio=wybuch
erupto=wyrzut
erzaco=namiastka
erzaco=surogat
esameno=rój
escepte=wyjątkowo
escepte nur se=chyba (chyba że)
escepti=wykluczać
escepti=wyłączać
escepto=pułapka
escepto=wyjątek
esenca=istotny
esenca=merytoryczny
esenco=esencja
esenco=meritum
esenco=sedno
esenco=treść
esenco=wywar
eseo=esej
eseo=szkic
esepta=bajeczny (wyjątkowy)
eskadro=eskadra
eskadrono=szwadron
eskalero=schodek
eskalo=drabina
eskalo=oczko
eskalopo=zraz
eskapi=uciekać
eskapi=umykać
eskapi=wymykać się
eskapi=wyśliznąć się
eskapi=zbiec
eskapi=zwiać
eskapinto=uciekinier
eskapinto=zbieg
eskapklavo=klawisz ESC
eskapo=ucieczka
eskapsigno=znak ESC
eskarpo=skarpa
eskatologio=eschatologia
eskimo=eskimos
eskorti=eskortować
eskorto=eskorta
eskudo=eskud
Eskulapo=Eskulap
esotera=ezoteryczny
espanjoleto=espanioleta
esparto=esparto
esperanta=esperancki
esperante=po esperancku
esperantigo=lokalizacja esperancka
esperantiĝi=stać się Esperantystą
esperantisto=esperantysta
esperanto=esperanto
esperantologio=esperantologia
espereble=prawdopodobnie
espereble=przypuszczalnie
esperi=nadzieję mieć
esperi=spodziewać się
espero=nadzieja
esplanado=esplanada
esplora=badawczy
esplorado=badanie
esploranto=badacz
esplorema=badawczy (skłonny do badania)
esplorema=dociekliwy
esplori=badać
esplori=dochodzić, dojść (badać)
esplori=dociekać
esplori=prowadzić badania
esplori=wybadać
esplori=zbadać
esplori funde=gruntować
Esplorilo=przeglądarka sieci Internet
esploristo=badacz
esploristo=naukowiec
esploristo=uczony
esploro=dochodzenie
esploro=rekonesans
esploro=śledztwo
esprimi=wyrażać
esprimi=wysławiać
esprimilo=cecha
esprimilo=funkcja (wyrażenie)
esprimilo=własność
esprimo=ekspresja (wyrażenie)
esprimo=wyrażenie
esprimplena=dosadny (wyrazisty)
esprimpleneco=ekspresja
establi=fundować
establi=urządzić
establi=ustanawiać
establi=zakładać
establiĝi=ustatkować się
estadi=bywać
estado=bycie
estado=byt
estado=bytność
estado=egzystencja (bycie)
estado=istnienie
estado=istota
estado=pobyt
estaĵo=bycie (istota)
estaĵo=byt (istota)
estaĵo=egzystencja (istota)
estaĵo=istnienie
estaĵo=istota
estaĵo=jestestwo (stworzenie)
estaĵo=stworzenie
estanteco=teraźniejszość
esteco=jestestwo
estejo=mieszkanie
estejo=siedziba
esteroj=estry
estetika=estetyczny
estetiko=estetyka
esti=być
esti ebla=dać się
esti en kriza stato=przesilać się
esti konforma=dobierać się (być stosownym)
esti malkontenta=boczyć się
esti malsana=chorować
esti malsanema=być chorowitym
esti malsanema=cherlać (być chorowitym)
esti tratruita=być przedziurawionym
esti truita=być dziurawym
esti turnita=godzić (być zwróconym)
esti vestita=chodzić (nosić na sobie)
estigi=budzić (wywoływać)
estigi=doprowadzić do skutku
estigi=powodować
estigi=powołać do życia
estigi=wywoływać
estiĝi=wywiązać się
estiĝi=zaistnieć
estiĝi=zostawać
estimata=szanowny
estimi=cenić (szanować)
estimi=czcić (szanować)
estimi=poważać
estimi=szanować
estiminda=cny (czcigodny)
estiminda=czcigodny
estiminda=godny
estimo=poszanowanie
estingi=dusić (gasić)
estingi=gasić
estingi=zgasić
estingiĝi=dogorywać (gasnąć)
estingiĝi=gasnąć
estingiĝi=wygasać
estingiĝi=wygasić się
estingiĝi=zamierać
estingiĝi=zgasnąć
estingilo=gaśnica
estinta=były
estinta=miniony
estinta=poprzedni
esto=bycie
esto=byt
esto=egzystencja (bycie)
esto=istnienie
esto=istota
esto=jestestwo
estona=estoński
Estonio=Estonia
estra=władczy
estra bastonego=buława
estrado=estrada
estrarano=członek zarządu
estraro=dowództwo
estraro=zarząd
estre=jako przywódca
estre=przewodząc
estreco=dowództwo (dowodzenie)
estreco=zwierzchnictwo
estrema=apodyktyczny
estri=dowodzić (być dowódcą)
estri=zostać kierownikiem
estro=dowódca
estro=dyrektor
estro=kierownik
estro=naczelnik
estro=przełożony
estro=szef
estro=wódz
estro=zawiadowca
estro=zwierzchnik
estu=bądź (tryb rozkazujący)
estu=niech (będzie)
estuaro=estuarium
eŝafodo=szafot
eta=drobny
eta=mały
eta fingro=palec mały
eta mono=bilon
eta mono=monety
eta terkulturisto=małorolny (chłop)
etaĝero=etażerka
etaĝo=piętro
etaj moneroj=drobne
etaĵo=drobiazg
etapa=etapowy
etapo=etap
etapo=stadium
etata=etatowy
etato=etat
etburĝo=drobnomieszczanin
etenda adresado=adresowanie rozszerzone (inf.)
etendebla=ciągły (rozciągliwy)
etendeblo=rozszerzalność
etendi=ciągnąć (rozciągać)
etendi=nadstawiać
etendi=rozciągać
etendi=rozkładać
etendi=rozpostrzeć
etendi=rozprostować
etendi=rozwieszać
etendi=wyciągać
etendiĝi=sięgać
etendilo=rozszerzenie
etera=eteryczny
etera=lotniczy
etera=powietrzny
eterizi=znieczulać
eterna=odwieczny
eterna=wieczny
eterna=wiekuisty
eterne=wiecznie
eterneco=wieczność
eternigi=uwieczniać
etero=eter
eterreto=sieć Ethernet
etfingro=palec mały
etigi=pomniejszać
etigi=umniejszać
etiĝi=maleć
etiĝi=zanikać
etiĝi=zmaleć
etikedado=etykietowanie
etikedi=etykietować
etikedilo=etykieciarka
etikedo=etykieta
etikedo=etykietka
etikedo=etykietka (nalepka)
etikedo=nalepka
etikedo=tag
etikedo de HTML=znacznik HTML
etiketa=dworny (zgodny z etykietą)
etiketo=ceremoniał
etiketo=etykieta
etiko=etyka
etileno=etylen
etilo=etyl
etimologia=etymologiczny
etimologio=etymologia
etimologo=etymolog
etiologio=etiologia
etiopo=Abisyńczyk
etlitero=mała litera
etlitero=małe litery
etmoido=kość sitowa
etnika=etniczny
etniko=etnika
etnobela vilaĝo=zaścianek
etnobelo=chodaczkowy szlachcic
etnografia=etnograficzny
etnografio=etnografia
etnografio=ludoznawstwo
etnografo=etnograf
etnografo=ludoznawca
etnologio=etnologia
etnologo=etnolog
etologio=etologia
etoso=atmosfera duchowa
etoso=etos
etudo=etiuda
etudo=studium
etudo=szkic
etulo=berbeć
etuzo=blekot
etvalora=małowartościowy
eŭdiometrio=eudiometria
eŭdiometro=eudiometr
eŭfemisma=eufemistyczny
eŭfemismo=eufemizm
eŭfonia=eufoniczny
eŭfonio=eufonia
eŭforbiacoj=wilczomleczowate
eŭforbio=wilczomlecz
eŭforia=euforyczny
eŭforio=euforia
eŭfrazio=świetlik lekarski
eŭgenikisto=eugenik
eŭgeniko=eugenika
eŭgenio=drzewo pimentowe
eŭkalipta=eukaliptusowy
eŭkalipto=eukaliptus
eŭkalipto=rozdręb
eŭkaristia=eucharystyczny
eŭkaristio=eucharystia
Eŭkaristio=Eucharystia
eŭkaristio=sakrament ołtarza
eŭklida=euklidesowy
eŭklida algoritmo=algorytm Euklidesa (inf.)
eŭklida divido=dzielenie z resztą (mat.)
eŭklida geometrio=geometria euklidesowa (mat.)
eŭklida ringo=pierścień euklidesowy
eŭklida spaco=przestrzeń Euklidesa
eŭklida spaco=przestrzeń euklidesowa
Eŭklido=Euklides
eŭlera=Eulera
eŭlera cirklo=okrąg dziewięciu punktów
eŭlera rekto=prosta Eulera
Eŭlero=Euler
eŭnuko=eunuch
eŭnuko=kastrat
eŭnuko=rzezaniec
eŭpatorio=sadziec
eŭropa=europejski
Eŭropa cifero=cyfra arabska
eŭropa kaprimulgo=lelek
eŭropio=europ
Eŭropo=Europa
eŭtanazio=eutanazja
evakui=ewakuować
evakui=opuścić
evakui=porzucić
evakuiĝi=ewakuować się
evakuo=ewakuacja
evangeliano=ewangelik
evangelikredo=wiara w Ewangelię
evangelilibro=Pismo Œwięte
evangelio=ewangelia
evento=wydarzenie
evento=zdarzenie
eventuala=ewentualny
eventuale=ewentualnie
eventualeco=ewentualność
evidenta=dostrzegalny (oczywisty)
evidenta=jasny (oczywisty)
evidenta=jawny (oczywisty)
evidenta=oczywisty
evidente=ewidentnie
evidente=jawnie
evidente=oczywiście
evidenteco=ewidencja (oczywistość)
evidentigi=uwidoczniać
evidentiĝi=wyjść na jaw
evikcio=ewikcja
evikcio=poręczenie
evikcio=rękojmia
evikcio=zabezpieczenie
evitado=stronienie
evitado=unikanie
evitebla=do uniknięcia
evitema=wymijający
eviti=omijać
eviti=stronić
eviti=unikać
eviti=wystrzegać się
evito=stronienie
evito=unikanie
evolua=rozwojowy
evoluantaj landoj=kraje rozwijające się
evolucii=ewoluować
evolucio=ewolucja
evolui=ewoluować
evolui=rozwijać się
evoluigi=rozwijać
evoluo=ewolucja
evoluo=rozwój
evoluto=ewoluta (mat.)
evolvento=ewolwenta (mat.)
evolvi=ewoluować
evonimo=trzmielina
ezofago=gardziel
ezofago=przełyk
ezoko=szczupak
Ezopo=Ezop
F-klefo=klucz basowy
fa-klefo=klucz basowy
fabacoj=motylkowate
fabansero=gęś zbożowa
fabela=bajeczny
fabela=fabularny
fabela=mityczny
fabelaro=zbiór baśni
fabelaŭtoro=bajkopisarz
fabeli=bajać
fabelisto=bajarz (opowiadacz baśni)
fabelisto=bajkopisarz
fabelo=bajda (baśń)
fabelo=bajka (baśń)
fabelo=baśń
fabelo=fabuła
fabelumi=bajać
fabelverkisto=bajkopisarz
fablisto=bajarz (bajkopisarz)
fablisto=bajkopisarz
fablo=apolog
fablo=bajka
fablo=fabuła
fabloverkisto=bajkopisarz
fabo=bób
fabo=fasola (bób)
fabo=groch (bób)
fabostango=tyka do fasoli
fabotrunko=łodyga fasoli
fabrika marko=znak firmowy
fabrika marko=znak towarowy
fabrikado=fabrykacja
fabrikaĵo=fabrykat
fabrikanto=fabrykant
fabrikestro=dyrektor fabryki
fabriki=fabrykować
fabriki=wyprodukować
fabriko=fabryka
fabriko=wytwórnia
faceto=faseta
faceto=grań (faseta)
faceto=ścianka
facila=lekki
facila=łatwy
facilanima=płochy
facilanimeco=beztroska
facilanimulo=lekkoduch
facile=gładko (łatwo)
facile=lekko
facile=łacno
facile=łatwo
facile fandebla=łatwotopliwy
facile influebla=podatny (na coć)
facile vendebla=pokupny
facileco=łatwość
faciligi=ułatwiać
faciligi=upraszczać
faciligo=ulga
faciliĝi=stać się łatwym
facilkredema=dobroduszny (łatwowierny)
facilmora virino=ladacznica
facilmova=hoży
facilmova=rączy
facilmova=sprawny umysłowo
facilmova=zwinny
facilmoveco=sprawność umysłowa
facilmoveco=zręczność
facilmoveco=zwinność
faco=czoło
faco=front
faco=lice
faco=lico
faco=powierzchnia
faco=ściana
fadenbulo=kłębek nici
fadenbulo=motek
fadenego=szpagat
fadenfliki=cerować
fadenmontra=przetarty
fadeno=ciąg (wątek)
fadeno=drut
fadeno=nić
fadeno=nitka
fadeno=wątek
fadensekura=bezpieczny wątkowo (inf.)
fadenvolvaĵo=kłębek nici
fadenvolvaĵo=motek
fadi=zanikać
fado=fading
faetono=faeton
faga ligno=buczyna (drzewo bukowe)
faga ligno=bukowina (drzewo bukowe)
faga ligno=drewno bukowe
faga nukso=buczyna (owoc)
fagaro=buczyna (las bukowy)
fagaro=bukowina (las bukowy)
fagaro=las bukowy
fagejo=las bukowy
fagnukso=bukiew
fago=buk
fagocitoj=fagocyty
fagofrukto=bukiew
fagopiro=gryka
fagoto=fagot
fajenco=fajans
fajfanaso=świstun
fajfekanti=wygwizdać
fajfi=gwizdać
fajfi=świstać
fajfilego=syrena
fajfilo=gwizdek, gwizdawka
fajlaĵo=opiłek
fajli=piłować (pilnikiem)
fajlilo=pilnik
fajna=czysty
fajna=przedni
fajna=wyborowy
fajna=wykwintny
fajneco=wykwintność
fajo=faille
fajraĵo=fajerwerk
fajreri=iskrzyć się
fajrero=iskra
fajrestingilo=gaśnica
fajrestingisto=strażak
fajri=palić
fajri=palić się
fajri=płonąć
fajrilo=zapalniczka
fajrilo=zapalnik
fajro=ogień
fajro !=gore !
fajro!=gore! (arch.)
fajrobapto=chrzest bojowy
fajrobirdo=feniks
fajrobirdo=ptak ognisty
fajrobrigadisto=strażak
fajrorezista=ogniotrwały
fajroringo=fajerka
fajrostango=pogrzebacz
fajroŝirmilo=firewall (inf.)
fajroŝovilo=pogrzebacz
fajrujo=koksownik
fajrujo=piecyk z rusztem
fajrujo=znicz
faka kunveno=zebranie fachowe
fakiro=fakir
fako=branża (fach)
fako=dział (oddział)
fako=dziedzina
fako=fach
fako=resort
fako=specjalność
fako=zawód
fakoĉero=świnia afrykańska
faksaĵo=faks
faksi=faksować
faksilo=faks
faksimila redaktado=edytor wizualny (inf.)
faksimilo=faksymile
faksimilo=podobizna (podpis rys)
fakso=faks
fakta adreso=adres efektywny (inf.)
fakta adreso=adres fizyczny (inf.)
fakta adreso=adres maszynowy (inf.)
fakta adreso=adres rzeczywisty (inf.)
fakta parametro=aktualny
fakta parametro=parametr bieżący
fakte=faktycznie
fakte=rzeczywiście
fakte=w rzeczywistości
fakto=fakt
faktoreca=jednoznacznie rozkładalny na czynniki (mat.)
faktoreca=z jednoznacznością rozkładu na czynniki
faktorialo=silnia
faktorio=faktoria (osada handl.)
faktoro=czynnik
faktoro=faktor
faktoro=pośrednik handl.
faktoro=stręczyciel
faktoto=faktotum
faktotumo=totumfacki
fakturo=faktura
fakturo=rachunek
fakulo=fachman, fachowiec, fachura
fakultatestro=dziekan
fakultativa=dowolny
fakultativa=fakultatywny
fakultato=fakultet
fakultato=wydział
fakvorto=termin (nazwa)
faladi=zlatywać
falangio=kosarz (pająk)
falango=falanga
falangulo=kąt upadku
falaro=mielec
falaro=mozga
falaropo=płatkonóg
falbalo=falbana
falĉado=kośba
falĉi=kosić
falĉi=siec
falĉilo=kosa
falĉisto=żniwiarz
falĉmaŝino=kosiarka
faldĉareto=spacerówka
faldi=chmurzyć czoło (marszczyć)
faldi=fałdować
faldi=karbować
faldi=marszczyć
faldi=składać
faldi=zakładać (coś na coś)
faldi=zwijać
faldmezurilo=calówka
faldo=fałd
faldo=fałda
falegi=runąć
fali=bęcnąć
fali=opadać
fali=padać
fali=polec
fali=popadać
fali=przewracać się
fali=spadać
fali=upadać
fali brue=gruchnąć (upaść z łoskotem)
faligi=powalać
faligi=spychać
faligi=walić
faligi=wytrącać
faligi=zepchnąć
faligi=zwalać
falinta=poległy
falinta=upadły
falkario=sierpnica
falko=sokół
falmenuo=opuszczane w dół menu
falo=upadek
falruiniĝi=zawalić się
falruli=runąć
falsa=błędny (fałszywy)
falsa=fałszywy
falsa atestlaboro=gotowiec
falsa kunkudro=fastryga
falsado=fałszowanie
falsaĵo=falsyfikat
falsaĵo=fałszerstwo
falsemo=zakłamanie
falsengluti=krztusić się
falsengluti=udławić się
falsengluti=zachłystywać się
falseto=falset
falseto=fistuła
falsi=falsyfikować
falsi=fałszować
falsi=podrabiać
falsigi=sfałszować
falsigita=podrobiony
falsista=fałszerski
falsisto=fałszerz
falsludisto=szuler
falso=fałsz
falstelo=gwiazda spadająca
falsulo=fałszerz (oszust)
faltiĝi=pognieść się
faltiĝi=pomarszczyć się
falto=zmarszczka
fama=sławny
fama=zawołany
fama esti=słynąć
famekonata=sławny
fami=być sławnym
famigi=wsławić
familia=familijny
familia ĉambro=pokój gościnny
familia nomo=nazwisko
familiara=bezceremonialny
familiara=familiarny
familiara=poufały
familiara=zażyły
familiarigi=oswajać
familiariĝi=otrzaskać się
familiariĝi=spoufalać się
familiariĝi=zżywać się
familio=familia
familio=rodzina
famkonata=głośny (słynny)
famo=chwała (sława)
famo=fama
famo=rozgłos
famo=sława
famo=wieść
fanatika=fanatyczny
fanatika=zaciekły
fanatika=zagorzały
fanatika=zapamiętały
fanatika=zaślepiony
fanatika=żarliwy
fanatikeco=zaciekłość
fanatikulo=fanatyk
fanatismo=fanatyzm
fandado=lanie
fandango=fandango
fandeja=hutniczy
fandejo=huta (odlewnia)
fandfornego=wielki piec
fandi=roztapiać
fandi=stopić
fandi=topić
fandi=wytapiać
fandiĝi=topnieć
fandisto=giser
fandisto=hutnik
fandita=lany
fandita=lity
fando=wytop
fandodrato=bezpiecznik
fandvazo=tygiel
fanfaro=fanfara
fanfaronado=błazenada
fanfaronado=błazeństwo
fanfaronado=bufonada (pyszałkowatość)
fanfaronado=chluba (przechwalanie się)
fanfaronado=chwalba
fanfaronado=fanfaronada
fanfaronado=pusta przechwałka
fanfaronado=pyszałkowatość
fanfaronanto=samochwał
fanfaroneco=samochwalstwo
fanfaronema=chełpliwy
fanfaroni=blagować (przechwalać się)
fanfaroni=być dumnym
fanfaroni=chełpić się (przechwalać się)
fanfaroni=chlubić się (przechwalać się)
fanfaroni=chwalić się (przechwalać się)
fanfaroni=popisywać się
fanfaroni=przechwalać się
fanfaroni=pysznić się
fanfarono=bufon
fanfarono=fanfaronada
fanfaronulo=blagier (pyszałek)
fanfaronulo=błazen
fanfaronulo=bufon (pyszałek)
fanfaronulo=chwalipięta
fanfaronulo=fanfaron
fanfaronulo=pyszałek
fanfaronulo=samochwała
fantasmagorio=blichtr (ułuda)
fantasmagorio=fantasmagoria
fantasmagorio=ułuda
fantasmagorio=urojenie
fantasta=fantastyczny
fantasta=fantazyjny
fantazia=bajeczny (zmyślony)
fantaziaĵo=urojenie
fantaziaĵo=wymysł
fantazii=bajać
fantazii=bujać w obłokach
fantazio=fantazja
fantazio=imaginacja
fantazio=polot
fantazio=wyobraźnia
fantazio=zachcianka
fantaziulo=chimeryk
fanto=walet
fantomo=cień (duch)
fantomo=duch (widmo)
fantomo=mara
fantomo=upiór
fantomo=widmo
fantomo=zjawa
farćitaj brasikoj=gołąbki (potrawa)
faraĉaĵo=fuszerka
faraĉaĵo=partanina
faraĉi=sfuszerować
faraĉi=spaprać
faraĉi=spartaczyć
faraĉita=sfuszerowany
faraĉita=spaprany
faraĉita=zrobiony byle jak
faraĉulo=fuszer
faraĉulo=partacz
faradizi=faradyzować
farado=działanie
farado=farad
farandolo=farandola
farao=faraon (karc.)
faraono=faraon
farbi=barwić (farbować)
farbi=farbować
farbi=kolorować
farbi=zabarwiać
farbo=farba
farbopulvoro=toner
farĉi=faszerować
farĉi=nadziać
farĉitaj brasikoj=gołąbki
farĉo=farsz
farĉo=nadzienie
fardo=szminka
farebla=wykonalny
farejo=wytwórnia
fari=czynić
fari=robić
fari=zrobić
fari fortunon=dorabiać się
fari gestojn=gestykulować
fari ĝustatempe=nadążać
fari necesajn paŝojn=powziąć (odpowiednie kroki)
fari nenion=bąblować
fari petolaĵojn=broić
fari servon=wyświadczać
fari signon=kiwać
fariĝi=być (stawać się)
fariĝi=pojawić się
fariĝi=przydarzyć się
fariĝi=rodzić się
fariĝi=stać się
fariĝi=zostawać
faringo=gardziel (krtań)
farizeo=faryzeusz
farma servisto=parobek
farmacia=farmaceutyczny, farmacyjny
farmaciaĵo=farmaceutyk
farmaciejo=apteka
farmaciejo=drogeria
farmaciisto=aptekarz
farmaciisto=farmaceuta
farmacio=farmaceutyka, farmacja
farmado=farmerstwo
farmakologia=farmakologiczny
farmakologio=farmakologia
farmakologo=farmakolog
farmakopeo=farmakopea
farmakoterapia=farmakoterapeutyczny
farmakoterapio=farmakoterapia
farmanto=czynszownik
farmasono=farmazon
farmbieno=zagroda
farmdomo=folwark
farmdoni=wydzierżawiać
farmi=dzierżawić
farmi=wydzierżawiać
farmi=wynajmować
farmigi=wydzierżawiać
farmista=dzierżawczy
farmisto=arendarz (dzierżawca)
farmisto=czynszownik (dzierżawca)
farmisto=dzierżawca
farmkorto=zagroda
farmo=arenda (dzierżawa)
farmo=dzierżawa
farmo=ferma
farmobieno=arenda
farmpaganto=czynszownik
farmpago=czynsz
faro=akt woli
faro=czyn
faro=działanie (czyn)
faro=dzieło (czyn)
faro=manewr
faro=postępek
faro=uczynek
faro=wyrażenie woliaction
farsisto=błazen
farsisto=bufon
farsisto=pyszałek
farso=farsa
farso=krotochwila
farti=czuć się (miewać się)
farti=mieć się
farti=miewać się
farto=samopoczucie
faruna barĉo=barszcz biały
farunbuleto=kluska
farunbuletoj=zacierki
farungluo=klajster
faruno=mąka
farunsupo=zacierki
farunvermo=mącznik
fasado=elewacja
fasado=fasada
fascinanta=urzekający
fascini=fascynować
fascini=olśniewać
fascini=urzekać
fascio=fascia
fascio=powięź
fasciolo=motylica
fasĉino=faszyna
faskigado=układanie w pęki
faskigado=wiązanie w pęki
faskigi=krępować
faskigi=przywiązywać
faskigi=układać w pęk
faskigi=uwiązać
faskigi=wiązać
faskigi=związać
fasko=grono
fasko=kiść
fasko=pakunek
fasko=pęczek
fasko=pęk
fasko=plik
fasko=tobołek
fasko=węzełek
fasko=wiązanka
fasko=wiązka
fasko=zawiniątko
fasono=fason
fasono=krój
fasono=krój pisma
fasono=kształt
fasti=pościć
fasto=post
faŝismo=faszyzm
faŝista=faszystowski
faŝisto=faszysta
fatala=fatalny
fatala=feralny
fatala=niefortunny
fatalo=dola
fatalo=dopust
fatalo=fatum
fatalo=przeznaczenie
fatamorgano=fatamorgana
fato=fatum
fatraso=rupiecie
faŭko=czeluść (paszcza)
faŭko=otwór
faŭko=paszcza
faŭlo=faul
faŭno=fauna
faŭno=zwierzostan
fava=parszywy
favo=parch
favo=strupień woszczynowy
favora=korzystny
favora=łaskawy
favora=przychylny
favora=sprzyjający
favora=ulgowy
favora interveno=wstawiennictwo
favorata=ulubiony
favorato=beniaminek (ulubieniec)
favorato=faworyt (ulubieniec)
favorato=ulubieniec
favori=darzyć
favori=dopisać, dopisywać (sprzyjać)
favori=sprzyjać
favoro=fawor
favoro=wzgląd
fazano=bażant
fazeolo=fasola
fazeolo granda=fasola zwykła
fazeolo granda=fasolka szparagowa woskowa
fazeolstango=tyka do fasoli
fazo=faza
FBN=notacja Backusa-Naura
febla=słaby
febra=gorączkowy
febri=gorączkować
febro=drżączka
febro=febra
febro=gorączka
februaro=luty
feĉo=drożdże
feĉo=fusy
feĉo=męty
feĉo=osad
federaciano=federat
federacio=federacja
federalismo=federalizm
fekado=wypróżnienie
fekaĵo=ekskrement
fekaĵo=łajno
fekaĵo=odchody
fekaĵo=stolec
feki=fajdać
feki=kał oddawać
feki=wypróżniać się
fekopelvo=chlebownica
fektema=przesadny
fektema=skłonny do przesady
fekujo=bason
fekulo=krochmal
fekulo=mączka (ziem.)
fekulo=skrobia
fekunda=płodny
fekunda=urodzajny
fekunda=żyzny
fekundeco=żyzność
fekundigi=użyźniać
fekundigi=zapładniać
fekundigo=zapłodnienie
fela=futrzany
felaho=fellach
felandrio=kropidło wodne
feldmarŝalo=feldmarszałek
feldmarŝalo=marszałek polny
feldspato=feldszpat
feldspato=szpat polny
feliĉa=fortunny
feliĉa=szczęśliwy
feliĉeco=szczęśliwość
feliĉega=błogi
feliĉega=błogosławiony (błogi)
feliĉega=szczęśliwy
feliĉego=błogość
feliĉego=niebiańskie szczęście
feliĉego=rozkosz
feliĉigi=uszczęśliwiać
feliĉulo=szczęściarz
felietono=felieton
feliso=kot (rodz.)
felo=futro (skóra zwierzęca)
felo=skóra
felo=skóra zwierzęca
feloidoj=kotowate
felpo=felpa
felta mantelo=burka
feltanado=garbowanie skóry
feltbotetoj=botki
feltmantelo=burka
felto=filc
felto=pilśń
felto=wojłok
feltŝuo=berlacz
felttibiingaj botetoj=botki
feluko=feluka
femala=żeński
femaliĝo=zniewieściałość
femalo=samica
feminismo=emancypacja kobiet
feminismo=feminizm
feministino=feministka
feministo=feminista
femuro=udo
fendeto=rysa
fendi=łupać
fendi=rozłupywać
fendo=luz
fendo=rozpadlina
fendo=szpara
fendro=krata kominkowa
fenestra kadro=futryna okienna
fenestrado=technika okienkowa
fenestraĵo=element okienka (inf.)
fenestraĵo=element sterujący okna (inf.)
fenestraĵo=kontrolować
fenestraĵo=sterować
fenestro=okno
fenestroframo=futryna
fenestropordo=drzwi oszklone
fenestrosistemo=system okienkowy
fenika=fenicki
fenikoptero=czerwonak
fenikoptero=flaming
fenikso=feniks
fenikso=ptak ognisty
fenikuro=pleszka
fenkolo=fenkuł
fenkolo=koper włoski
feno=fen
feno=halny (wiatr)
feno=wiatr halny
fenolo=fenol
fenomeno=fenomen
fenomeno=osobliwość
fenomeno=zjawisko
feo=czarodziej
fera=żelazny
feraĵo=okucie
ferbetono=beton zbrojony
ferbetono=strunobeton
ferbetono=żelbet
ferdekaperturo=luk
ferdeko=pokład
ferdekseĝo=leżak
ferepoko=epoka żelaza
fergarno=armatura
feria=wczasowy
ferio=ferie
ferioj=ferie
ferioj=urlop
ferioj=wakacje
ferladisto=blacharz
ferli=żagle zwijać
fermato=fermata
fermato=korona (muz.)
fermdomo=ferma
fermentado=fermentacja
fermentema=burzliwy
fermenti=burzyć się (fermentować)
fermenti=fermentować
fermenti=kisnąć
fermenti=sfermentować
fermentigi=burzyć (fermentować)
fermento=ferment
fermento=zaczyn
fermentpasto=rozczyn
fermeti=przymykać
fermi=zamykać
fermi dosieron=zamykać plik
fermiĝi=goić się (zamykać się)
fermiĝi=zamknąć się
fermita=zamknięty
fermita proceduro=zamknięta procedura
fermita vojo=pętla w przestrzeni topologicznej
fermnajli=zabić
fermo=zamknięcie
fero=żelazo
feroĉa=dziki
feroĉa=niepohamowany
ferolo=zapaliczka
ferotipio=ferotypia
ferrompaĵoj=złom
ferrubaĵo=szmelc
ferrubo=złom
fertiligi=użyźniać
fervoja branĉo=bocznica
fervoja gardisto=dróżnik
fervoja perono=rampa
fervoja stacidomo=dworzec kolejowy
fervojisto=kolejarz
fervojo=kolej
fervora=gorący (zapalczywy)
fervora=gorliwy
fervora=zagorzały
fervore agordita=rozochocony
fervori=zapalić się do czegoś
fervorigi=animować (ożywiać)
fervoro=animusz (zapał)
fervoro=entuzjazm (zapał)
fervoro=ferwor
fervoro=gorliwość
fervoro=poryw
fervoro=zapał
fervoro=żarliwość (zapał)
fervoron perdinta=zniechęcony
fervorulo=fanatyk
fervorulo=gorliwiec
fervorulo=zelota
festa=celebracyjny
festa=galowy (świąteczny)
festa=świąteczny
festenado=bankiet
festenado=uczta
festenanto=biesiadnik
festenejo=sala bankietowa
festeni=balować (ucztować)
festeni=bankietować (ucztować)
festeni=biesiadować
festeni=ucztować
festeno=bal (uczta)
festeno=bankiet (uczta)
festeno=biba, bibka (uczta)
festeno=biesiada
festeno=festyn
festeno=gody (uczta)
festeno=hulanka
festeno=przyjęcie
festeno=uczta
festeno=zabawa
festi=celebrować
festi=świętować
festivalo=festiwal
festo=gala (święto)
festo=gody
festo=święto
Festo de mortintoj=Zaduszki
festono=feston
festono=półwieniec
festosalono=aula
festotaga=odświętny
festotaga=świąteczny
festparada=galowy
festuko=kostrzewa
fetiĉismo=bałwochwalstwo (fetyszyzm)
fetiĉo=bałwan (bożek)
fetiĉo=bożek
fetiĉo=bożyszcze
fetiĉo=bóstwo (bożyszcze)
fetiĉo=fetysz
feto=embrion
feto=płód
fetori=smrodzić
fetori=śmierdzieć
fetoro=fetor
fetoro=smród
feŭda=feudalny
feŭdala=feudalny
feŭdalismo=feudalizm
feŭdeco=feudalizm
feŭdismo=feudalizm
feŭdo=beneficjum (lenno)
feŭdo=hołd (lenno)
feŭdo=lenno
feŭdulo=dannik
feŭdulo=feudał
fezo=fez
fi!=be!
fi!=fe!
fi-=przedrostek - obrzydzenie
fia=podły
fia=wstrętny
fiago=chamstwo
fiakristo=dorożkarz
fiakro=bryczka (dorożka)
fiakro=dorożka
fiakro=drynda
fiakro=fiakier
fiakro=fiakr
fianĉamikino=druhna
fianĉamiko=drużba
fianĉeco=narzeczeństwo
fianĉiĝi=zaręczyć się
fianĉiĝo=narzeczeństwo
fianĉiĝo=zaręczyny
fianĉina=dla panny młodej
fianĉina=ślubny
fianĉina=weselny
fianĉina akompanantino=druchna
fianĉiniĝi=zaręczyć się
fianĉino=narzeczona
fianĉo=narzeczony
fiaro=hołota
fiaski=spełznąć na niczym
fiaskinta=niedoszły
fiasko=fiasko
fiasko=krach
fiasko=niepowodzenie
fiasko=porażka
fiaŭdaco=bezczelność
Fibonaĉi=Fibonacci (mat.)
Fibonaĉia sekvenco=ciąg Fibonacciego (inf.)
fibra=włóknisty
fibra=żylasty
fibreca=włóknisty
fibrino=fibryna
fibrino=włóknik
fibro=fibra
fibro=włókno
fibromo=fibroma
fibromo=włókniak
fibulo=agrafa, agrafka
fibulo=kość strzałkowa
fibulo=sprzączka
fibulo=zapinka
fidela=wierny
fideleco=wierność
fidelrompo=załamanie wiary
fidelulo=wierzący
fidi=dowierzać, dowierzyć
fidi=dufać (ufać)
fidi=polegać (na kimś)
fidi=ufać
fidi=zaufać
fidinda=wiarogodny
fidindo=niezawodność
fido=ufność
fido=wiara
fido=wierność
fidoplena=ufny
fidu=dalibóg
fiera=ambitny (dumny)
fiera=arogancki
fiera=buńczuczny (dumny)
fiera=butny
fiera=dumny
fiera=hardy (wyniosły)
fieraĵo=arogancja
fiere=na bakier (dumnie)
fierego=arogancja
fierego=buta
fierego=pycha
fierego=wielkość
fierego=wyniosłość
fierego=zarozumiałość
fieri=być dumnym
fieri=chełpić się (być dumnym)
fieri=chlubić się
fieri=chwalić się (chełpić się)
fieri=przechwalać się
fieri=pysznić się
fieri=szczycić się
fierinda=chlubny
fierinda=chwalebny
fierinda=pełen chwały
fierinda=zaszczytny
fierindaĵo=chluba
fiero=ambicja (duma)
fiero=chluba
fiero=duma (pycha)
fiero=zaszczyt
fifama=osławiony
fifama=sławetny
fifro=fujarka
fifro=piszczałka
figarbo=figowiec
figo=figa (owoc)
figujo=figowiec
figura=obrazowy
figuri=przedstawiać
figuri=reprezentować
figuro=figura
figuro=postać
fiinfano=bachor
fiinsektaro=robactwo
fikario=ziarnoplon
fikcia=zmyślony
fikcio=fikcja
fikreaĵo=kreatura
fiksa ideo=konik (hobby)
fiksa punkto=punkt stały
fiksaŭskulti=nasłuchiwać
fiksi=fiksować (utrwalać)
fiksi=naznaczyć
fiksi=przybijać
fiksi=przymocować
fiksi=przytwierdzać
fiksi=ugruntować
fiksi=umocować
fiksi=ustalać
fiksi=utkwić
fiksi=utrwalać
fiksi=wyznaczać
fiksi=zakreślać
fiksi doganon=clić
fiksi doganpagon=oclić
fiksi prezon=godzić (ustalic cenę)
fiksi rigardon=wlepiać wzrok
fiksi rigardon=wpatrywać się
fiksi rigardon=zapatrzyć się
fiksiĝi=naprawić się
fiksita disko=dysk twardy (inf.)
fiksita programo=oprogramowanie firmowe
fiksita punkto=stałoprzecinkowy
fikspunkta prezento=zapis stałoprzecinkowy
fikssignara reĝimo=tryb tekstowy
fikstempo=termin
fiktiva=zmyślony
fikuso=banian
fikuso=figowiec bengalski
fikutimo=nałóg
fikutimo=narów
fikxo=fiksacja
filadelfo=jaśmin
filago=nicennica
filamento=drucik
filamento=włókno
filanto=dziewiczlin
filanto=liściokwiat
filantropia=dobroczynny
filantropio=dobroczynność
filantropio=filantropia
filantropiulo=dobroczyńca
filantropo=filantrop
filatelo=filatelistyka
fileo=polędwica
fileoj=filety
filharmonio=filharmonia
filigi=adoptować (usynowić)
filigi=usynowić
filigramo=filigran
filigramo=znak wodny
filigrana=filigranowy
filigrano=filigran
filiigi=afiliować
filiigi=przyjmować w poczet członków
filiiĝi=przyłączać się do
filiiĝi=stowarzyszać się z
filiiĝi=wiązać się z
filiiĝi=wstępować do
filiko=paproć
filinigi=adoptować (córkę)
filino=córa, córka
filio=ekspozytura (filia)
filio=filia
filio=oddział
filipendulo=wiązówka
filipiko=filipika
Filipinoj=Filipiny
filistro=filister
filitido=języcznik
filma=filmowy
filma stelulo=gwiazdor
filmado=filmowanie
filmaktorino=filmowa aktorka
filmaktoro=aktor filmowy
filmaktoro=filmowy aktor
filmarkitekto=reżyser
filmarkivo=filmowe archiwum
filmbobeno=filmowa rolka
filmdekoracio=filmowa dekoracja
filmejo=filmowe studio
filmi=filmować
filmi=kręcić film
filmi=nakręcać
filmi=sfilmować
filmigo=ekranizacja
filmilo=filmowa kamera
filmisto=filmowiec
filmkadro=filmowy kadr
filmkaseto=kaseta filmowa
filmkuliso=filmowe kulisy
filmo=błona
filmo=błona fotograficzna
filmo=film
filmreĝisoro=filmowy reżyser
filmstelo=filmowa gwiazda
filo=syn
filoko=dziura (zapadła miejscowość)
filoksero=filoksera
filologio=filologia
filologo=filolog
filoskopo=świstunka
filozofia=filozoficzny
filozofio=filozofia
filozofo=filozof
filtri=cedzić
filtri=ciapać, ciapnąć (cedzić)
filtri=filtrować
filtri=przesiać
filtri=sączyć
filtriĝi=przefiltrować się
filtrilo=cedzak
filtrilo=cedzidło
filtrilo=filtr
filtrilo=sączek
filtrilo=sito
fimalpurigi=babrać, babrać się
fimanĝaĵo=żer
fimbriloj=plewniki
fimodernulo=bikiniarz
fin-=do
fina=fiński
fina=końcowy
fina rando=koniec łuku
fina uzulo=użytkownik końcowy
fina valoro=wartość końcowa
finaĵo=końcówka
finaĵo=końcówka gramatyczna
finaĵo=zakończenie
finalo=finał
financa=finansowy
financa ruiniĝo=krach
financado=finansowanie
financata=finansowany
financi=finansować
financisto=finansista
financo=finanse
financo=pieniężne środki
financoj=finanse
finbruli=dogorywać (spłonąć)
fine=aż (w końcu)
fine=koniec końców
fine=na dobitkę
fine=nareszcie
fine=w końcu
fine de=końcem
fine de=w końcu
finfari=ukończyć
finfine=koniec końców
finfine=na koniec
finfine=nareszcie
finfine=ostatecznie
finfine=w końcu
finfine=wreszcie
fingringo=naparstek
fingro=palec
fingroringo=pierścionek
fini=dokonać, dokonywać (skończyć)
fini=dokończyć (skończyć)
fini=kończyć
fini=skończyć
fini=zakończyć
fini=zaprzestawać
finia vico=ciąg skończony (mat.)
finialo=ozdoba arch. (pęk kwiatów)
finidimensia=skończenie wymiarowy
finigi=dobijać
finigi=zakończyć
finiĝi=skończyć się
finiĝo=dobicie do końca
finiĝo=zakończenie
finilo=terminator
finilo=znak terminalny
finilo=znak zakończenia
finilonga vico=ciąg skończony (mat.)
finiŝo=finisz
finita=gotowy, gotów (ukończony)
finita=skończony
finkondiĉa iteracio=pętla typu REPEAT UNTIL
Finlando=Finlandia
finmortigi=dobić, dobijać
finmortigi=dobijać
finmortigo=dobicie
finno=Fin
fino=dokończenie
fino=epilog (koniec)
fino=koniec
fino=kres
fino=meta
fino!=basta!
finofara=definitywny
finofara=ostateczny
finofara=ukończony
finpretigi=ukończyć
finpretigi=wygładzić
finpretigi=wykończyć
finto=finta
fiodora=cuchnący
fiodori=smrodzić
fiodori=śmierdzieć
fiodoro=odór
fiodoro=smród
fiolo=fiolka
fipentristo=bohomaz (malarz)
fipopolo=gmin
fipresaĵo=bryndza (ramota)
firkeno=firkin
firma=firmowy
firma=mocny
firma=stały
firma=trwały
firmaĵo=wydruk
firmaĵo=wydruk na papierze
firmamento=firmament
firmamento=sklepienie niebieskie
firmao=firma
firme malkaŝa=zdeklarowany
firmeco=stanowczość
firmigi=ugruntować
firmigi=utwierdzać
firmigo=umocnienie
firmo=firma
firmpapero=blankiet (papier firmowy)
firmvaro=oprogramowanie firmowe
firsto=dachu grzbiet
firsto=kalenica
fiska=fiskalny
fiska=skarbowy
fiska=stemplowy
fisko=fiskus
fiskribado=bazgranina
fiskribaĵo=bazgranina
fiskribi=bazgrać
fistuleno=ozorek pospolity
fistulo=fistuła
fistulo=przetoka
fiŝaglo=rybołów
fiŝhoko=wędka
fiŝi=łowić
fiŝidaro=narybek
fiŝkaptado=połów
fiŝkapti=łowić
fiŝkapti=ryby łowić
fiŝkaptisto=rybak
fiŝlageto=sadzawka
fiŝmanko=bezrybie
fiŝo=ryba
fiŝoleo=tran
fiŝreto=sieć rybacka
fiteŭmo=zerwa
fitiso=piecuszek
fitoterapio=fitoterapia
fitoterapio=ziołolecznictwo
fiulo=szubrawiec
fiuzanto=osobnik dokonujący nadużycia
fiuzi=krzywdzić
fiuzi=nadużywać
fiuzi=robić niewłaściwy użytek z
fiuzi=źle traktować
fiuzo=nadużycie
fiuzo=niewłaściwy użytek
fiverko=bryndza (ramota)
fivirino=babsko, babsztyl
fivirino=czarownica (babsko)
fizalido=miechunka
fizalio=pęcherz
fizika=fizyczny
fizika=istniejący
fizika=rzeczywisty
fizika adreso=adres fizyczny (inf.)
fizika adreso=adres rzeczywisty (inf.)
fizika memoro=pamięć fizyczna
fizika tavolo=warstwa fizyczna
fizikisto=fizyk
fiziko=fizyka
fizikokemia=fizykochemiczny
fiziognomiko=fizjonomika
fiziografio=fizjografia
fiziologia=fizjologiczny
fiziologio=fizjologia
fiziologo=fizjolog
fizionomio=fizjonomia
fizionomio=twarzy wyraz
fizioterapio=fizjoterapia
fizioterapio=przyrodolecznictwo
fjordo=fiord
flagaĵo=materiał na flagi
flageli=biczować
flageli=chłostać
flageto=proporczyk
flago=bandera
flago=chorągiew
flago=flaga
flago=znacznik
flagranta=błyskotliwy (migotliwy)
flagranta=skrzący
flagri=błyskotać (migotać)
flagri=migać
flagri=migotać
flagri=mrugać
flagri=skrzyć się
flagstango=drzewce
flagŝtofo=materiał na flagi
flaĝoleto=flażolet
flako=kałuża
flakono=butelka
flakono=flakon
flakurtio=batoko
flakurtio=maron
flama=olśniewający
flama=oślepiający
flama=płonący
flamanda=flamandzki
flambergo=flamberg
flamegi=buchać, buchnąć
flamegi=buchnąć ogniem
flamejo=palnik
flamema=łatwopalny
flami=gorzeć
flami=płonąć
flamigi=rozniecać
flamigi=zapalać
flamiĝema=zapalny
flamiĝemo=zapalczywość
flamiĝi=buchać, buchnąć
flamiĝi=zacietrzewiać się
flamiĝulo=impetyk
flamo=płomień
flamreto=podkładka pod rondel
flamulo=impetyk
flandra=flandryjski
Flandrio=Flandria
Flandrujo=Flandria
flanelo=flanela
flanĝo=kołnierz
flanĝo=kryza
flanĝoŝraŭbingo=nakrętka kołnierzowa
flanka=boczny
flanka=poboczny
flanka=postronny
flanka=uboczny
flanka atako=dywersja
flanka klaso=warstwa
flanka linio=bocznica (boczna linia)
flanka vojo=bocznica
flankaĵo=bekon
flankaĵo=boczek (jedzenie)
flankblindigilo=klapki na oczach
flankblindigilo=okulary końskie
flanke=na bakier (na boku)
flanke de=obok
flanken=na bok
flanken=na stronę
flankeniĝi=boczyć
flankenklini=przechylać
flankenmeti=odstawiać
flankenŝovi=odgarnąć
flanketo=boczek (mały bok)
flanko=bocznica (bok)
flanko=bok
flanko=pobocznica walca lub stożka
flanko=powierzchnia boczna
flanko=strona
flanko=strona równania
flankprodukto=produkt uboczny
flankrivero=dopływ (dopływ rzeki)
flano=naleśnik
flano=placek
flari=czuć (czuć węchem)
flari=powąchać
flari=wąchać
flari=węszyć
flaro=węch
flarsento=powonienie
flarsento=węch
flataĉ=podlizywać się
flataĉanto=lizus
flataĉi=podlizywać się
flatema=czołobitny
flatema=pochlebczy
flatemulo=fagas (pochlebca)
flati=basować (pochlebiać)
flati=czapkować (pochlebiać)
flati=pochlebiać
flati=schlebiać
flatulo=pochlebca
flaŭro=flora
flava=żółty
flava boleto=maślak
flava hipolao=zaganiacz
flava motacilo=pliszka żółta
flavbekulo=chłystek (żółtodziób)
flavbekulo=gołowąs (żółtodziób)
flavbekulo=niedorostek
flavbekulo=żółtodziób
flaviĝi=zżółknąć
flaviĝi=żółknąć
flaviĝinta=zżółkły
flavkrura mevo=mewa żółtonoga
flavmalsano=żółtaczka
flegado=konserwacja
flegi=chować (pielęgnować)
flegi=pielęgnować
flegma=flegmatyczny
flegmo=flegma
flegmo=obojętność
flegmo=ospałość
flegmono=flegmona
flegmono=ropowica
fleksado=gięcie
fleksebla=elastyczny
fleksebla=gibki
fleksebla=giętki
fleksebla=wiotki
fleksi=giąć
fleksi=nagiąć
fleksi=przegiąć
fleksi=schylać
fleksi=wyginać
fleksi=zaginać
fleksi=zginać
fleksigilo=giętarka
fleksigo=ugięcie
fleksigo=wygięcie
fleksigo=zgięcie
fleksiĝema=giętki
fleksiĝi=wyginać
fleksiĝi=zaginać
fleksiĝi=zginać
fleksiĝo=ugięcie
fleksiĝo=wygięcie
fleksiĝo=zgięcie
fleksio=fleksja
fleksita=koślawy
fleksita=ugięty
fleksita=wybrzuszony
fleksita=wygięty
flekso=gięcie
flekso=ugięcie
flekso=wygięcie
flekso=zgięcie
fleo=tymotka
fleso=fląderka
flibustro=flibustier
flikaĵo=flek
flikaĵo=łata
flikaĵo=łatka
flikaĵo=poprawka
fliki=łatać
fliki=szukować
fliko=łata
fliko=łatka
fliko=poprawka
flikteno=wyrzut zapalny
flinto=flint
flirtado=zaloty
flirtanto=flirtowniś
flirtemulino=zalotnica
flirti=bałamucić się (umizgać się)
flirti=flirtować
flirti=powiewać
flirti=zalecać się
flirti kun iu=umizgać
flirto=flirt
floko=kłaczek
floko=płatek
flokso=floks
florado=rozkwit
floranta=kwitnący
florbedo=klomb
florbedo=kwietnik
florbrasiko=kalafior
florbukedo=bukiet kwiatów
floreno=floren
florĝardeno=ogród kwiatowy
flori=rozwitać
flori=zakwitać
floristino=kwiaciarka
florkrono=wianek
floro=kwiat
flororiĉa=kwiecisty
floroza=kwiecisty
florpeniko=grono (rodzaj kwiatostanu)
florpoto=doniczka
florpoto=wazon
florujo=doniczka
florumi=maić
florvarmejo=cieplarnia
florvazo=wazon (do kwiatów)
florvendejo=kwiaciarnia
flosado=spław
flosbueto=boja
flosbueto=pława
flosi=spławiać
flosigi=spławiać
flosilŝnuro=lina ratunkowa
flosisto=flisak
floso=tratwa
flostaŭga=spławny
flosumanta glacio=kra
flotanta=dryfujący
flotanta=pływający na powierzchni
flotforto=siła morska
flotkapabla=pływalny
flotkapabla=zdolny do pływania
floto=flota
flua=biegły (płynny)
flua=ciekły
flua=doświadczony
flua=wprawny
fluaĵo=ciecz
fluaĵo=fluid
fluaĵo=płyn
flue=płynnie
flueto=struga
flugado=latanie
flugado=lotnictwo (latanie)
flugarmeo=siły powietrzne
flugbileto=bilet lotniczy
flugfolio=bibuła (ulotka)
flugfolio=ulotka
flughaveno=dworzec lotniczy (port lotniczy)
flughaveno=lotnisko
flughaveno=port lotniczy
flugi=fruwać
flugi=latać
flugi=lecieć
flugila=skrzydłowy
flugilbati=łopotać (skrzydłami)
flugisto=lotnik
flugisto=pilot
flugiva=lotny
flugiva=zdolny do lotu
flugkapabla=lotny
flugkapabla=zdolny do lotu
flugmaŝino=aeroplan
flugmaŝino=samolot
flugo=lot
flugpasaĝero=pasażer lotniczy
flugpendi=bujać (unosić się w powietrzu)
flugpendi=unosić się w powietrzu
flugpilko=siatkówka (sport)
flui=broczyć
flui=ciec, cieknąć
flui=cieknąć
flui=płynąć
flui=spływać
fluida=ciekły
fluida=płynny
fluidaĵo=ciecz
fluidaĵo=fluid
fluidaĵo=płyn
fluidiĝi=stać się płynnym
fluido=ciecz
fluido=fluid
fluido=płyn
flukso=przepływ
flukso=strumień
fluktuado=fluktuacja
fluorborato=fluoroboran
fluoreski=fluoryzować
fluoro=fluor
fluorspato=fluoryt
fluskemo=schemat blokowy
fluso=przypływ morza
flustri=szeptać
fluto=flet
fobio=bojaźń (med.)
fobio=fobia
fobio=lęk
foceno=morświn
foino=kuna
foino=kuna domowa
foira=jarmarczny
foirejo=bazar
foirejo=kiermasz
foirejo=rynek
foiro=jarmark (targ)
foiro=targ
fojno=siano
fojo=raz
foka=foczy
fokmasto=fokmaszt
foko=cielę morskie
foko=foka
fokstroto=fokstrot
fokusdiseco=mimośród
fokuso=centrum (ognisko)
fokuso=ognisko
fola=głupawy
fola=stuknięty
fola=zbzikowany
folado=skałotocz
foldo=fuga
foldo=rowek
foldo=wpust
foldo=żłobek (wyżłobienie)
foliarboj=drzewa liściaste
foliaro=listowie
folieto=brzeszczot
folieto=klinga
folii=kartkować
folii=przeglądać kolejne strony
folii=wertować
foliklo=mieszek
foliklo=torebka
folikrono=akant
folilaŭso=mszyca
folio=arkusz
folio=blat (arkusz)
folio=folia
folio=kartka
folio=liść
folio=węzeł końcowy
foliolo=listek (liść złożony)
foliumi=kartkować
foliumi=przeglądać
foliumi=przeglądać kolejne strony
foliumi=wertować
foliumilo=przeglądarka
folkloro=folklor
fomenti=fomentować
fona=foniczny
fona procezo=proces w tle (inf.)
fona reĝimo=przetwarzanie w tle
fona reĝimo=przetwarzanie wsadowe
fona reĝimo=tryb wsadowy
fona tasko=zadanie w tle
fonbruo=hałas tła
fonbruo=szum tła
fondacia=fundacyjny
fondacio=fundacja
fondaĵo=fundacja
fondi=fundować (zakładać)
fondi=gruntować (zakładać)
fondi=ufundować
fondi=ustanawiać
fondi=zakładać
fondi konton=otworzyć konto
fondinto=fundator
fondinto=założyciel
fondo=fundusz
fonduso=fundusz
fone=w tle
fonema=fonemiczny
fonemiko=fonemika
fonemo=fonem
fonendoskopo=fonendoskop
fonetika=fonetyczny
fonetika alfabeto=alfabet fonetyczny
fonetikisto=fonetyk
fonetiko=fonetyka
fonetiko=głosownia
fonetismo=brzmienie (wyrazu)
fonetismo=fonetyzm
fono=drugi plan
fono=tło
fonofobia=fonofobiczny
fonofobio=fonofobia
fonoforo=fonofor
fonografia=fonograficzny
fonografio=fonografia
fonografo=fonograf
fonogramo=fonogram
fonokardiografo=fonokardiograf
fonokardiogramo=fonokardiogram
fonologia=fonologiczny
fonologio=fonologia
fonometrio=fonometria
fonometro=fonometr
fonono=fonon
fonoreceptoro=fonoreceptor
fonoskopo=fonoskop
fonpeniko=pędzel koloru tła
fonta=zdrojowy
fonta=źródłowy
fonta aro=domena
fonta aro=dziedzina (inf.)
fontanelo=ciemiączko
fontanelo=fontanella
fontano=fontanna
fontano=wodotrysk
fonti=brać początek
fontlingvo=język źródłowy (inf.)
fonto=wejście danych
fonto=wprowadzanie danych
fonto=zdrój
fonto=źródło
fonto=źródło danych
fontolingvo=język źródłowy (tłumaczenie)
fontoplumo=pióro wieczne
fontprogramo=program źródłowy (inf.)
fontteksto=tekst źródłowy
for=dalej (precz)
for=daleko
for=fora
for=poza
for=precz
for=w dal
for=z dala
for!=fora!
for!=jazda!
for!=wara!
fora=daleki
fora=odległy
fora=zdalny
fora terminalo=terminal zdalny
fora uzanto=użytkownik zdalny
foraĉeti=wykupywać
foraĉeto=wykup
foraĵo=dal
forbalai=wymiatać
forblovi=rozwiać
forblovi=rozwiewać
forbloviĝi=wysadzić się w powietrze
forbrosi=wyczesać
forbrulado=spalanie
forbruli=spłonąć
forbruligi=spalić
forbruligi=wypalić
forbruliĝi=przepalić się
forbruliĝi=wypalić się
forcedi=ewakuować
forcedi=opuścić
forcedi=porzucić
forceja efiko=efekt szklarniowy
forcejo=inspekt
forcejo=szklarnia
forcepso=forceps
forcepso=kleszcze położnicze
forci=hodować (inspekty)
forci=pędzić (rośl.)
fordiboĉi=przehulać
fordormi=zaspać
fordrinki=przepijać
fore=aut
foren=w dal
foresta=brakujący
foresta=nieobecny
forestanto=nieobecny członek zespołu
foreste=zaocznie
foresti=braknąć, brakować
foresti=być nieobecnym
foresto=absencja
foresto=brak
foresto=nieobecność
forflori=przekwitać
forflugi=odlatywać
forflugi=wylatywać
forflugo=odlot
forfluo=upływ
forgalopi=pomknąć
forgesi=zapominać
forgesi=zapomnieć
forgesigi=wymazać wspomnienia
forgesita=zapomniany
forgeso=zapomnienie
forgluti=połykać
forĝejo=kuźnia
forĝi=kuć
forĝista=kowalski
forĝisto=kowal
forĝmartelo=młot kowalski
forĝotranĉilo=dłuto kowalskie
fori=być nieobecnym
fori=oddalić się
forigi=eliminować
forigi=likwidować
forigi=obalić
forigi=oddalać
forigi=usuwać
forigi=wydalać
forigi=znosić
forigi per fajlilo=spiłować
forigo=eliminacja
foriĝo=zanik
foriri=odchodzić
foriri=wychodzić
foriri kaŝe=ulatniać się
foriro=odejście
foriro=odmarsz
forĵetaĵo=brak (odpad)
forĵetaĵo=defekt (odrzut)
forĵetaĵo=odpad
forĵetaĵo=wyrzutek
forĵeti=odrzucać
forĵeti=porzucać
forĵeti=wyrzucać
forkaptanto=porywacz
forkapti=capnąć
forkapti=chapać, chapnąć
forkapti=porwać
forkapti=rozchwytać
forkapti=uprowadzać
forkapti=uprowadzić
forkapto=porwanie
forkapto=uprowadzenie
forke=okrakiem
forkeska=rosochaty
forketo=widelczyk
forko=widelec
forko=widły
forkonduki=uprowadzać
forkuri=bryknąć
forkuri=czmychać
forkuri=drapać, drapnąć (czmychać)
forkuri=odbiec
forkuri=pierzchać
forkuri=zbiec
forkuri=zmykać
forkuri=zwiać
forkurinta=zbiegły
forkurinto=dezerter (uciekinier)
forkurinto=zbieg
forkuro=dezercja (ucieczka)
forkuro=drapak (ucieczka)
forkuro=ucieczka
forlasi=ewakuować (wynieść się)
forlasi=opuszczać
forlasi=opuścić
forlasi=porzucać
forlasi=porzucić
forlasinto=osoba opuszczona
forlasinto=samotnik
forlasita=opuszczony
forlasita=porzucony
forlasita=zapuszczony
forlaso=opuszczenie
forlavi=spłukać
forleki=zlizać
formacio=formacja
formala=formalny
formala=powierzchowny
formala=przepisowy
formala lingvo=język formalny (inf.)
formala lingvo=sztuczny język
formala parametro=parametr formalny
formala potencoserio=szereg formalny
formala serio=szereg formalny
formalaĵo=formalność
formaldehido=formaldehyd
formaleco=formalność
formalismo=biurokracja
formalismo=formalizm
formalisto=biuralista (formalista)
formalisto=biurokrata
formalisto=formalista
formalparametra listo=lista parametrów formalnych
formanĝi=pożerać
formanĝi=przejadać
formanĝi=zjadać
formanĝi=zjeść
formarŝo=odmarsz
formarŝo=wymarsz
formati=formatować (inf.)
formato=format
formeti=odstawiać
formeti=zarzucać
formi=uformować
formi=utworzyć
formi=wykształcić
formiĝo=tworzenie
formikaro=armia mrówek
formikaro=kolonia mrówek
formikejo=mrowisko
formikleono=mrówkolew
formikmanĝanto=mrówkojad
formikmanĝulo=mrówkojad
formiko=mrówka
formikurso=mrówkojad
formingo=forminga
formo=forma
formo=format
formo=kondycja
formo=kształt
formo=postać
formo de Backus-Naur=notacja Backusa-Naura
formolo=formalina
formorekono=rozpoznawanie kształtów
formortinta=wymarły
formularo=blankiet (formularz)
formularo=formularz
formuli=formułować
formulo=formuła
formulo=przepis
formulo=wyrażenie
formulo=wzór
fornaĝi=odpływać
fornejo=piekarnia
fornelo=kuchenka
fornikso=sklepienie
fornisto=zdun
forno=bojler (piec)
forno=kocioł (piec)
forno=kuchnia
forno=piec (do ogrzewania)
fornoganto=rękawica kuchenna
fornsidulo=baba (piecuch)
forpasi=przemijać
forpasi=skonać
forpasinta=zmarły
forpaso=śmierć
forpaso=zejście
forpaso=zgon
forpeli=odganiać
forpeli=odpędzać
forpeli=przegnać
forpeli=przepędzać
forpeli=rozgromić
forpeli=wydalać
forpeli=wyganiać
forpeli=wygnać
forpeli=wypędzać
forpelo=wypędzenie
forpermesi=zwalniać
forplugi=zaorać
forporti=wynosić
forporti=wywozić
forpreni=bić figurę
forpreni=garnąć (zabrać)
forpreni=kasować
forpreni=odbierać
forpreni=usuwać
forpreni=zagarnąć
forpuŝi=odpierać
forpuŝi=odpychać
forpuŝi=odtrącać
forpuŝi=spychać
forpuŝi=wypchnąć
forpuŝi=wypierać
forpuŝi=wywalać
forputri=zgnić
forputrinta=przegniły
forrabi=ograbić
forraboti=zheblować
forruli=wytaczać
forruli=zatoczyć
forsalti=odskakiwać
forsavi=uchronić
forsegi=spiłować
forsendi=odprawiać
forsendi=wyekspediować
forsendi=wysyłać
forskrapi=wyskrobywać
forskui=otrząsać się
forsoninta=przebrzmiały
forstgardista domo=leśniczówka
forstisto=leśnik
forsto=las (użytkowy)
forstokulturo=leśnictwo
forstoplena=lesisty
forstreki=przekreślać
forstreki=skreślać
forstumi=obsadzać drzewami
forstumi=sadzić drzewa
forstumi=zadrzewiać
forstumi=zalesiać
forstumo=zalesianie
forŝiri=urywać
forŝirita=zdarty
forŝovi=odgarnąć
forŝovi=odsunąć
forŝovi=usuwać
forŝteli=buchać, buchnąć (ukraść)
forta=dobitny
forta=dosadny (silny)
forta=mocny
forta=silny
forta=tęgi
forta akvo=wódka
fortakvo=kwas azotowy
forte=bardzo (silnie)
forte=dobitnie (mocno)
fortega=gwałtowny (silny)
fortegulo=atleta (siłacz)
fortegulo=siłacz
fortempiĝinta=przedawniony
fortempiĝinta=przeterminowany
fortempiĝo=przedawnienie
forteni=opędzać się
fortepiano=fortepian
fortifikulo=skorek
fortifikulo=szczypawka
fortiga=wzmacniający
fortigi=utwierdzać
fortigilo=wzmacniacz
fortigo=wzmocnienie
fortiĝi=stać się silnym
fortiĝi=umocnić się
fortika=czerstwy (krzepki)
fortika=jędrny (krzepki)
fortika=odporny
fortika=trwały
fortika=wytrzymały
fortikaĵo=forteca
fortikaĵo=fortyfikacja
fortikeco=tężyzna
fortikiga=wzmacniający
fortikigi=fortyfikować
fortikigi=hartować (umacniać)
fortikigi=umacniać
fortikiĝi=mężnieć
fortikofosaĵo=fosa
fortimigi=odstraszać
fortimigi=płoszyć
fortimigi=wypłoszyć
fortimigi=zrażać
fortimigilo=czupiradło
fortimigita=zrażony
fortiri=wyjmować
fortmanko=bezsilność
forto=siła
fortostreĉo=wysiłek
fortranĉi=obcinać
fortreso=forteca
fortreso=twierdza
fortreso=warownia
fortuno=dorobek
fortuno=fortuna
fortunulo=szczęściarz
forturni=zażegnać
fortuzo=fatyga (wysiłek)
forumaro=grupy dyskusyjne (inf.)
forumaro=wiadomości sieciowe
forumo=forum
forumo=grupa dyskusyjna (inf.)
forumuzanto=forumowicz (inf.)
foruzi=zużywać
foruzita=wysłużony
foruzo=zużycie
forvelki=zwiędnąć
forvelkinta=zwiędły
forvendi=wyprzedać
forveturi=odjeżdżać
forveturi=wyjeżdżać
forveturo=odjazd
forveturo=wyjazd
forviŝi=kasować
forviŝi=usuwać
forviŝi=wymazywać
forviŝi=zetrzeć
forviŝi=zmazać
forvojaĝo=wyjazd
fosaĵo=dół (wykop)
fosaĵo=fosa
fosaĵo=jar (parów)
fosbesto=zwierzę ryjące
fosfato=fosforan
fosfaturio=fosfaturia
fosfokreatino=fosfokreatyna
fosfonekrozo=fosfonekroza
fosfoproteino=fosfoproteina
fosfora=fosforowy
fosforbronzo=fosforobrąz
fosforeska=fosforyzujący
fosforeski=fosforyzować
fosforesko=fosforencja
fosforido=fosforek
fosforita=fosforytyczny
fosforito=fosforyt
fosforizita=fosforyzowany
fosforo=fosfor
fosforoliza=fosforolityczny
fosforolizo=fosforoliza
fosi=dłubać (kopać)
fosi=gmerać (kopać)
fosi=grzebać (kopać)
fosi=kopać
fosi=ryć
fosilio=kopalina
fosilio=skamielina
fosmaŝino=koparka
fosto=filar (słup)
fosto=słup
fosumi=gmerać (grzebać)
fotelo=fotel
foti=fotografować
foto=zdjęcie
fotoaktiva=fotoaktywny
fotoalbumo=album fotograficzny
fotoalbumo=fotoalbum
fotoalergia=fotoalergiczny
fotoalergio=fotoalergia
fotobiologia=fotobiologiczny
fotobiologio=fotobiologia
fotobiologo=fotobiolog
fotocelilo=celownik aparatu/kamery
fotoĉelo=fotokomórka
fotodermatozo=fotodermatoza
fotodinamika=fotodynamiczny
fotodinamiko=fotodynamika
fotoelektra=fotoelektryczny
fotoelektro=fotoelektryczność
fotoelektrona=fotoelektronowy
fotoelektrono=fotoelektron
fotoemisia=fotoemisyjny
fotoemisio=fotoemisja
fotofobia=fotofobijny
fotofobio=fotofobia
fotoftalmio=fotoftalmia
fotogena=fotogeniczny
fotogeologia=fotogeologiczny
fotogeologio=fotogeologia
fotografa=fotograficzny
fotografado=fotografowanie
fotografaĵo=fotografia (zdjęcie)
fotografaĵo=zdjęcie
fotografanto=fotograf (amator)
fotografarto=fotografia artystyczna
fotografi=fotografować
fotografiko=fotografika
fotografilo=aparat fotograficzny
fotografio=fotografia (sztuka)
fotografio=fotografika
fotografisto=fotograf (zawodowy)
fotografo=fotograf
fotogrametika=fotogrametyczny
fotogrametiko=fotogrametyka
fotogrametrio=fotogrametria
fotogravuri=fotograwerować
fotogravuro=fotograwiura
fotogravuro=fotograwura
fotoizomeriĝo=fotoizomeryzacja
fotokamero=fotokamera
fotokataliza=fotokatalityczny
fotokatalizi=fotokatalizować
fotokatalizilo=fotokatalizator
fotokatalizo=fotokataliza
fotokatodo=fotokatoda
fotokemia=fotochemiczny
fotokemiisto=fotochemik
fotokemio=fotochemia
fotokemiterapio=fotochemioterapia
fotokineza=fotokinetyczny
fotokinezo=fotokineza
fotokoagulado=fotokoagulacja
fotokoagulilo=fotokoagulator
fotokolekto=fotokolekcja
fotokompostado=fotokompozycja
fotokondukta=fotoprzewodzący
fotokonduktivo=fotoprzewodność
fotokondukto=fotoprzewodność
fotokopiilo=fotokopiarka
fotokopio=fotokopia
fotokromia=fotochromatyczny
fotokromiismo=fotochromizm
fotokromio=fotochromia
fotolitografio=fotolitografia
fotoliza=fotolityczny
fotolizo=fotoliza
fotolumineska=fotoluminescencyjny
fotoluminesko=fotoluminescencja
fotometrio=fotometria
fotometro=fotometr
fotometro=światłomierz
fotomikrografio=fotomikrografia
fotomikroskopio=fotomikroskopia
fotomikroskopo=fotomikroskop
fotomuntaĵo=fotomontaż
fotona=fotonowy
fotoneŭtrono=fotoneutron
fotono=foton
fotonuklea=fotonuklearny
fotopigmento=fotopigment
fotopolimerigo=fotopolimeryzacja
fotoradiografia=fotoradiograficzny
fotoradiografio=fotoradiografia
fotoreakcio=fotoreakcja
fotoreceptoro=fotoreceptor
fotoredukto=fotoredukcja
fotosensiva=fotoczuły
fotosensivo=fotoczułość
fotosfera=fotosferyczny
fotosfero=fotosfera
fotosinteza=fotosyntetyczny
fotosintezi=fotosyntezować
fotosintezo=fotosynteza
fotostabila=fotostabilny
fotostabileco=fotostabilność
fotostata=fotostatyczny
fotostato=fotostat
fototelegrafi=fototelegrafować
fototelegrafo=fototelegraf
fototerapio=fototerapia
fototipio=fototypia
fototipio=światłodruk
fototipo=fototyp
fototopografio=fototopografia
fototropa=fototropiczny
fototropismo=fototropizm
foveo=dołek (anatom.)
foveo=podołek
fraĉjo=braciszek
fragila=łamliwy
fragmenta=urywkowy
fragmentigi=Rozłożyć na części
fragmentiĝo=fragmentacja
fragmento=cząstka
fragmento=fragment
fragmento=urywek
fragmito=trzcina
frago=poziomka
frago=truskawka
fragomarko=znamię wrodzone
frajado=tarło
frajejo=staw hodowlany
frajo=ikra
frajti=frachtować
frajtletero=ceduła (ceduła frachtowa)
frakasbruo=łomot
frakasbruo=łoskot
frakasi=druzgotać
frakasi=gromić (druzgotać)
frakasi=gruchotać
frakasi=roztrzaskać
frakasi=strzaskać
frakasi=zdruzgotać
frakasi=zmiażdżyć
frakasiĝema=kruchy
frakasiĝema=łamliwy
frakasiĝo=kraksa
frakaso=huk
frakcia numeralo=liczebnik ułamkowy
frakcia parto=część ułamkowa (mat.)
frakcio=frakcja
frakcio=odłam
frakcio=ułamek
frakcistreko=kreska ułamkowa
frako=frak
frakseno=jesion
frakseno=kurz
frakseno=popiół
frakseno=proch
frakturo=złamanie
framasono=mason
framasono=wolnomularz
frambo=malina
frambujo=krzak malin
framo=baza
framo=futryna
framo=podstawa
framo=rama
framo=szkielet
franca=francuski
Francio=Francja
franciskano=franciszkanin
franco=Francuz
Francujo=Francja
franda=pyszny
franda=smaczny
franda krakeno=faworek
frandaĵo=delikates
frandaĵo=frykas
frandaĵo=przysmak
frandaĵo=smakołyk
frandaĵoj=delikatesy
frandaĵoj=łakocie
frandemulo=łakomczuch
frandemulo=smakosz
frandi=łakomić się
frandi=łasować
frangolo=czeremcha
frangolo=kruszyna (rośl.)
franĝharoj=grzywka
franĝi=obrzeżać
franĝi=okalać
franĝo=frendzel
franĝo=frędzla
franko=frank
frankolino=frankolin
frankolino=frankolinus
frapanta=jaskrawy (uderzający)
frapegi la pordon=dobijać się (tłuc w drzwi)
frapeti=klepać
frapeti=trącać
frapi=bić (uderzać)
frapi=gruchnąć (uderzyć)
frapi=kołatać
frapi=palnąć
frapi=porazić
frapi=uderzać
frapi=ugodzić
frapmildigilo=zderzak
frapo=cięcie
frapo=cios
frapo=raz
frapo=uderzenie
frata=braterski
frata=bratni
frataro=bractwo
frataro=brać (bracia)
frataro=braterstwo (ogół braci)
frateca=braterski
frateca=bratni
frateco=braterstwo
frateco=bruderszaft
fratedzino=bratowa
frateraro=drużyna
fraterkulo=maskonur
frateto=braciszek
frateto=bratek (braciszek)
frateto=młodszy brat
fratidino=bratanica, bratanka
fratido=bratanek
fratigi=bratać
fratigi=jednoczyć
fratigi=zbratać
fratiĝi=bratać się
fratino=siostra
fratmortiga=bratobójczy
fratmortiginto=bratobójca
fratmortigo=bratobójstwo
fratmurda=bratobójczy
fratmurdinto=bratobójca
fratmurdo=bratobójstwo
frato=brat
fratrio=fratria
fraŭdi=przemycać
fraŭdo=przemyt
fraŭdulo=haker
fraŭdulo=pirat komputerowy
fraŭla=nieżonaty (kawalerski)
fraŭla loĝejo=kawalerka
fraŭleco=bezżeństwo
fraŭlineto=bakfisz
fraŭlineto=panienka
fraŭlineto=podlotek
fraŭlino=panna
fraŭlo=kawaler
frazanalizo=analiza zdania
frazeologio=frazeologia
frazo=fraza
frazo=frazes
frazo=polecenie
frazo=rozkaz
frazo=zdanie
frazparto=część zdania
fregato=fregata
frekvenco=częstość
frekvenco=częstotliwość
frekvenco=frekwencja
frekvencometro=częstotliwościomierz
frekvencometro=okresomierz
frekventa=częsty
frekventanto=bywalec (uczęszczacz)
frekventi=bywać (uczęszczać)
frekventi=chodzić (uczęszczać)
frekventi=uczęszczać
fremda=cudzoziemski (obcy)
fremda=cudzy
fremda=czyjś (cudzy)
fremda=obcy
fremda=postronny
fremddevenaj vortoj=naleciałości językowe
fremdigi=alienować
fremdigi=wyobcować
fremdigo=wyobcowanie
fremdlanda=cudzoziemski
fremdlanda=zagraniczny
fremdlandano=cudzoziemiec
fremdlandano=obcokrajowiec
fremdlande=za granicą
freneza=obłąkany
freneza=szalony
frenezeta=bzikowaty
frenezeta=stuknięty
frenezeta=zbzikowany
frenezeto=bzik (mania)
frenezi=szaleć
frenezi=wariować
freneziĝi=fiksować (wariować)
freneziĝi=zwariować
frenezo=furia (obłęd)
frenezo=obłęd
frenezo=zamroczenie
frenezulo=czubek (wariat)
frenezulo=obłąkany
frenezulo=szaleniec
frenezulo=wariat
frenologio=frenologia
fresko=fresk
freŝa=jary (świeży)
freŝa=świeży
freŝeco=świeżość
fretita=pasiasty
freto=feret
freŭda=freudowski
frezado=frezowanie
frezatoro=frezarka
frezi=frezować
frezi=obrabiać
frezilo=frez
frezilo=frezarka
frezio=frezja
frezmaŝino=frezarka
frida=chłodny
frida=zimny
fridegujo=zamrażarka
fridejo=chłodnia
fridigi=zamrażać
fridigi=zamrozić
fridigitaj frukto=mrożonka
fridosanga=zimnokrwisty
fridujo=chłodnia
fridujo=lodówka
frikando=frykando
frikasi=dusić (potrawkę)
frikativo=frykatywa
frikativo=głoska szczelinowa
fringelo=czyżyk
fringo=jer
fringo=zięba
fripono=bisurmanin (łotr)
fripono=drab (łotr)
fripono=drań (łotr)
fripono=filut
fripono=frant
fripono=gałgan (urwis)
fripono=hultaj (łotr)
fripono=hycel (szubrawiec)
fripono=jucha (łotr)
fripono=łajdak
fripono=łotr
fripono=matacz
fripono=nędznik
fripono=szelma
fripono=wydrwigrosz
Frisio=Fryzja
friska=chłodnawy
friso=fryz
friso=Fryzyjczyk
friso=kulisy
Frisujo=Fryzja
fritbulo=pączek
friti=opiekać
friti=smażyć
friti=zapiekać
fritilario=korona cesarska (rośl.)
fritilario=szachownica (rośl.)
frititaj ovoj=sadzone jajka
frivola=frywolny
frivola=niepoważny
frivola=płochy
frivoleco=swawola
frivolulo=trzpiot
frizaĵo=fryzura
frizejo=salon piękności
frizi=czesać (ufryzować)
frizi=fryzować
frizi=układać (włosy)
frizista=fryzjerski
frizisto=balwierz (fryzjer)
frizisto=fryzjer
fromaĝo=ser
fromaĝo mola ŝafa=bryndza
frondo=gałąź
frondo=listowie
fronta=czołowy (przedni)
fronta=frontowy
fronte=na czele
frontispico=elewacja
frontispico=frontyspis
frontministo=rębacz
fronto=czoło (przód)
fronto=front
fronto=przód
frontono=fronton
frontpaĝa=tytułowy
frontpaĝo=strona domowa
frosteto=przymrozek
frosti=marznąć
frosti=odmrażać
frosti=zamarznąć
frostigi=mrozić
frostigi=zamrażać
frostigi=zamrozić
frostigujo=zamrażarka
frostiĝi=zamarzać
frostiĝi=zamarznąć
frostiĝi=zmarznąć
frostiĝinta=zziębnięty
frostiĝo=zamarznięcie
frosto=mróz
frostotimulo=zmarzlak
frostotremo=ciarki
frostotremo=dreszcz
frostotremoj=ciarki
frostotremulo=zmarzlak
frota=ścierny
frotado=tarcie
froti=nacierać
froti=natrzeć
froti=pocierać
froti=przecierać
froti=szorować
froti=trzeć
froti=wcierać
froti plankon=froterować
frotilo=froterka
frotita=tarty
frotpeco=kołek hamulcowy
frotpurigi=szorować
frotskrapi=obcierać
frotskrapi=ścierać
frotskrapi=zdzierać
frotskrapi=zeskrobywać
frotvundo=odparzenie
frua=wczesny
fruaĵo=nowalijka
frue=wcześnie
frue sufiĉe=zawczasu
frugilego=gawron
frui=być wcześnie
fruigi=przyspieszać
fruktarbaro=sad
fruktgrapolo=kiść jagód
frukti=dawać owoce
frukti=owocować
frukto=benefis
frukto=korzyść
frukto=owoc
frukto=pożytek
fruktodona=bujny (żyzny)
fruktodona=chlebodajny (urodzajny)
fruktodona=owocny
fruktodoni=dawać owoce
fruktodoni=owocować
fruktoĝardeno=sad
fruktoj=owoce
fruktoriĉa=bogaty w owoce
frumatene=wcześnie rano
frumateno=zaranie
frumatura=niedojrzały
frumaturaĵo=nowalijka
frunta=czołowy
fruntalo=kość czołowa
fruntbuklo=grzywka
frunto=czoło
fruntrimeno=bruzdy na czole
frutempe=wcześnie
ftizo=gruźlica
ftizo=gruźlica płuc
ftizo=suchoty
ftizologio=ftizjologia
ftizologo=ftizjolog
FTP-ejo=archiwum
FTP-ejo=miejsce pobierania plików
fugo=fuga (muz.)
fuĝi=czmychać
fuĝi=uchodzić
fuĝi=uciekać
fuĝi=umykać
fuĝi=zbiec
fuĝi=zmykać
fuĝi=zwiać
fuĝinta=zbiegły
fuĝinto=dezerter
fuĝinto=uciekinier
fuĝinto=zbieg
fuĝo=drapak (ucieczka)
fuĝo=ucieczka
fuko=morszczyn
fuksino=fuksyna
fuksio=fuksja
fuksio=ułanka (rośl.)
fulardo=fular
fulgeca=czarny jak sadza
fulgi=kopcić
fulgigi=przyciemniać
fulgo=kopeć
fulgo=sadza
fulgokolora=czarny jak sadza
fulgonigrigi=przyciemniać
fulgosimila=czarny jak sadza
fuli=foluszować
fuli=pilśniować (sukno)
fuligulo=czernica
fuliko=łyska
fulmas=błyska się (o burzy)
fulmi=błyskać (o burzy)
fulmo=błysk (błyskawica)
fulmo=błyskawica
fulmo=piorun
fulmofermilo=błyskawiczny zamek
fulmofermilo=zamek błyskawiczny
fulmofermilo=ziper
fulmokondukilo=odgromnik
fulmokondukilo=piorunochron
fulmotondra=burzliwy
fulmotondro=burza
fulmotondro=sztorm
fulmotondro=wichura
fulmrapida=błyskawiczny
fulmrapide=w lot
fumado=palenie
fumaĵejo=wędzarnia
fumaĵi=wędzić
fumaĵita kolbaseto=serdelek
fumaĵita viando=wędliny
fumanto=palacz (tytoń)
fumario=dymnica
fumi=ciągnąć fajkę
fumi=cmokać fajkę
fumi=ćmić
fumi=ćmić fajkę
fumi=dymić
fumo=dym
fumoplena=zadymiony
fumovitro=szkło przyciemniane
fumoza=dymny
fumtubo=komin
funda=denny
funda=dolny
funda=najniższy
funda=spodni
fundamenta=fundamentalny
fundamenta=kardynalny
fundamenta=źródłowy
fundamenta grupo=grupa podstawowa (mat.)
fundamento=fundament (podwalina)
fundamento=grunt
fundamento=podstawa
funde=na spodzie
funde de=na samym dnie czegoś
fundo=dno
fundo=głębia
fundo=grunt (dno)
fundo=spód
funebra=żałobny
funebra festeno=stypa
funebra kanto=tren
funebra kovrilo=całun
funebra krepo=kir
funebra transporto=eksportacja zwłok
funebrantaro=kondukt (pogrzebowy)
funebro=żałoba
funelo=lej
funelo=lejek
fungkolektado=grzybobranie
fungo=grzyb
fungoatakita=zagrzybiony
fungoatakita=zapleśniały
fungserĉado=grzybobranie
funguso=grzyb (med.)
funiklo=pępowina
funkcia klavo=klawisz funkcyjny
funkcia programlingvo=język funkcyjny (inf.)
funkciado=działanie
funkciado=funkcjonowanie
funkciado=operacja
funkciado=sposób działania
funkcianta=czynny
funkciĉapeto=identyfikacja funkcji (inf.)
funkciĉapeto=rozpoznawanie funkcji
funkciĉapo=nagłówek funkcji
funkcideklaro=deklaracja funkcji (inf.)
funkcie ekvivalenta=funkcjonalnie odpowiedni (mat.)
funkcie ekvivalenta=identyczny pod względem działania (inf.)
funkcii=działać (funkcjonować)
funkcii=funkcjonować
funkciigi=aktywować
funkciigi=włączyć
funkciisto=funkcjonariusz
funkcinomo=identyfikator funkcji (inf.)
funkcinomo=nazwa funkcji
funkcio=cecha
funkcio=czynność
funkcio=działalność (funkcja)
funkcio=funkcja
funkcio=możliwość
funkcio=własność
funkcio=zdolność
funkcionalo=funkcjonał (mat.)
funkciserio=szereg funkcyjny
funkciteno=konserwacja
funkcivico=ciąg funkcyjny (mat.)
funkcivoko=desygnator funkcji (inf.)
funto=funt
funtocento=centnar
fuorto=fort
furaĝa=pastewny
furaĝo=furaż
furaĝo=karma
furaĝo=obrok
furaĝo=pasza
furaĝo=żer
furiero=kwatermistrz
furio=furia
furio=jędza (szał)
furioza=rozjuszony
furioza=szalony
furioza=wściekły
furioza=zapamiętały
furioza=zażarty
furiozeco=szał
furiozeco=wściekłość
furiozi=bestwić się (szaleć)
furiozi=szaleć
furiozi=wściekać się
furiozigi=rozbestwiać
furiozigi=rozzłościć
furioziĝi=rozgniewać się
furioziĝi=wściec się
furiozo=delirium (szał)
furiozo=furia (szał)
furiozo=zajadłość
furiulo=furiat
furo=łasica
furora=przebojowy
furori=mieć powodzenie
furori=wzięcie mieć
furoro=furora
furunko=czyrak
furunko=furunkuł
furunko=gotowanie się
furunko=pryszcz
furunko=wrzenie
furzado=pierdzenie
furzado=puszczanie wiatrów
furzi=bździć
furzi=pierdzieć
furzi=puszczać bąka
furzi=puszczać wiatry
fusilo=fuzja (strzelba)
fusilo=strzelba
fusteno=barchan (tkanina)
fusto=fust
fusto=trzon (kolumny)
fuŝado=brakoróbstwo
fuŝado=fuszerowanie
fuŝado=odwalanie chałtury
fuŝaĵo=bałagan (partactwo)
fuŝaĵo=fuszerka
fuŝaĵo=nieporządek
fuŝaĵo=partactwo
fuŝaĵo=partanina
fuŝaĵo=tandeta
fuŝi=fuszerować
fuŝi=knocić
fuŝi=partaczyć
fuŝi=psuć
fuŝi=sknocić
fuŝisto=brakorób
fuŝisto=ciamajda, ciapa
fuŝisto=fuszer
fuŝisto=niedorajda
fuŝisto=partacz
fuŝisto=safanduła
fuŝkonstrui=klecić
fuŝkonstrui=sklecić
fuŝlaboristo=brakorób
fuŝpentraĵo=bohomaz
fuŝpentraĵo=kicz
fuŝpentristo=bohomaz (malarz)
fuŝrikolto=nieurodzaj
fuŝskribado=bazgranina
fuŝskribi=bazgrać
fuŝskribi=gryzmolić
fuŝulo=ciamajda, ciapa
fuŝulo=fuszer
fuŝulo=niedorajda
fuŝulo=partacz
fuŝulo=safanduła
futbalo=futbol
futbalo=piłka nożna
futo=stopa (miara dł.)
futurismo=futuryzm
futuristika=futurystyczny
futuristiko=futurystyka
futuristo=futurysta
futuro=czas przyszły
futuro=przyszłość
fuzaviadilo=odrzutowiec
fuzbombo=bomba czasowa
fuzelaĝo=kadłub samolotu
fuzeo=zapalnik
fuzi=palić się wolno
fuzi=żarzyć się
fuziliero=fizylier
fuziliero=strzelec
fuzilo=zapłon
fuzmotora=odrzutowy
gabardino=gabardyna
gabaro=gabar
gabaro=lichtuga
gabio=gabion
gablo=gabel
gablo=ściana szczytowa
gado=wątłusz
gadolinio=gadolin
gaela lingvo=język gaelicki
gafo=gafel
gafo=różec
gagato=dżet
gagato=gagat
gageo=śniedek
gageo=złoć
gago=gag
gaĝo=gaża
gaino=halka obcisła
gaja=wesoły
gaja petolado=harce
gajako=gwajakowiec
gajakolo=gwajakol
gajigi=bawić (cieszyć)
gajigi=cieszyć (rozweselać)
gajigi=rozbawić
gajigi=uradować
gajigi=weselić
gajigita=rozochocony
gajlinsekto=galasówka
gajlo=dębianka
gajlo=galas
gajlo=narośl
gajni=pozyskać
gajni=wygrywać
gajni=zjednywać
gajni=zyskiwać
gajno=wygrana
gajno=zysk
gajnotaĵa=fantowy
gajnotaĵo=fant
gakri=gdakać
gala=żółciowy
galacido=kwas żółciowy
galago=lemur afrykański
galaksia=galaktyczny
galaksio=galaktyka
galaktito=galaktyt
galaktito=kamień mleczny
galanta=erotyczny
galanta=galanterii pełen
galanta=miłosny
galanta=uprzejmy wyszukanie
galanterio=galanteria
galantino=galantyna
galanto=śnieżyczka
galantulo=bawidamek
galbulo=skwarcz
galbulo=zlotka
galeaso=galeasa
galego=rutwica
galeno=błyszcz (ołowiany)
galeno=galena
galeopiteko=kaguan
galeopiteko=lotokoł
galeopso=poziewnik
galeoto=galeota
galerano=galernik
galerio=galeria
galerio=krużganek
galero=galera
galerulo=galernik
galeza grupo=grupa Galois (mat.)
galeza superkorpo=rozszerzenie Galois
Galezo=Galois (mat.)
galgo=szubienica
Galicio=Galicja (hist.)
galicismo=galicyzm
Galico=Galicja (hiszp.)
galimatio=brednie
galimatio=bzdury
galimatio=galimatias
galinacoj=grzebiące
galinacoj=kuraki
galinago=kszyk
galinolo=kurka wodna
galinsogo=żółtlica
galinulo=kurka wodna
galio=przytulia
galio=przytulinka
galiumo=gal
galjono=galon (objętość)
galo=zółć
galo=żółć
galoni=bramować
galono=burt (obszycie)
galono=galon (naszywka)
galono=taśma ozdobna
galono=wypustka
galope=galopem
galopege=pełnym galopem
galopegi=cwałować
galopego=cwał
galopi=brykać, bryknąć (cwałować)
galopi=cwałować
galopi=galopować
galopi=hasać (galopować)
galopo=galop
galoŝo=kalosz
galoza=żółciowy
galoza ŝtono=kamień żółciowy
galŝtoneto=kamień żółciowy
galvana=galwaniczny
galvanizado=galwanizacja
galvanizi=galwanizować
galvanizisto=galwanizator
galvanometro=galwanometr
galvanoplastiko=galwanoplastyka
galvanoskopo=galwanoskop
galvanoterapia=galwanoterapeutyczny
galvanoterapio=galwanoterapia
gamaŝo=kamasz
gamaŝoj=getry
gambito=gambit
gambo=kończyna dolna
gambo=noga
gambovjolo=kontrabas
gamelo=blaszanka
gamelo=menażka
gamo=gama
gamradioj=gamma promienie
ganglio=nerwowy zwój
gangliono=limfatyczny gruczoł
gango=skalne ciasto
gango=złoże
gangreni=dotknąć gangreną
gangreni=ulec gangrenie
gangreniĝi=dostać gangreny
gangreno=gangrena
gangstera=gangsterski
gangsterismo=gangsterstwo
gangstero=gangster
ganto=rękawiczka
gapanta=bezmyślny (gapiowaty)
gapanta=niedorzeczny
gapanta=nierozważny
gapema=gapiowaty
gapi=dziwować się
gapi=gapić się
gapi=wlepiać wzrok
gapi=zagapić się
gapi=zgapić się
gapulo=gamoń (gapa)
gapulo=gapa
gapulo=safanduła
gapvagulo=łazik
garaĝa=garażowy
garaĝo=garaż
garantiaĵa=fantowy
garantiaĵo=fant
garantiaĵo=zastaw
garantianto=żyrant
garantidoninto=zastawca
garantii=asekurować (gwarantować)
garantii=gwarantować
garantii=ręczyć
garantii=zapewniać
garantii=zaręczać
garantio=gwarancja
garantio=zapewnienie
garantipago=zadatek
garbaro=bróg
garbejo=gumno
garbejo=stodoła
garbigilo=snopowiązałka
garbo=snop
garbo=wiązanka
garboligilo=powrósło
garcinio=gumiguta
gardanĝelo=anioł stróż
gardateni=dopatrywać, dopatrzyć (baczyć)
gardateni=dopilnować
gardejo=posterunek
gardejo=wartownia
gardema=czujny
gardenio=gardenia
gardenio=przepyszlin
gardestari=czuwać (stać na straży)
gardi=baczyć (pilnować)
gardi=bronić (strzec)
gardi=chronić (strzec)
gardi=czuwać (pilnować)
gardi=dochować
gardi=doglądać
gardi=dozorować (strzec)
gardi=pilnować
gardi=strzec
gardi=uchować
gardi=ustrzec
gardi=zachować
gardi=zachowywać
gardi sin=strzec się
gardilo=bezpiecznik
gardistaro=straż
gardisto=cerber (stróż)
gardisto=dozorca (strażnik)
gardisto=strażnik
gardisto=stróż
gardo=czaty (straż)
gardo=straż
gardo=warta
gardobudo=budka
gardostaranto=czujka
gardostaranto=szyldwach
gardostaranto=wartownik
gardostari=czuwać
gardoturo=strażnica
gargari=płukać
gargari=przepłukiwać
gargari=wypłukać gardło
gargojlo=gargulec
garni=bramować
garni=garnirować
garni=ozdabiać (czymś)
garni=przystrajać
garni=zaopatrywać (w coś)
garnita=ozdobny
garnituro=garnitur
garnituro=zestaw
garnizono=garnizon
garolo=sójka
garolo=sójka pospolita
gasa=gazowy
gasbeko=bek (palnik)
gasbeko=brener
gasbeko=gazowy palnik
gasdetektilo=wykrywacz gazu
gaseldukto=rurka gazowa
gasfabriko=gazownia
gasflarilo=wykrywacz gazu
gasfornelo=piecyk gazowy
gaskono=Gaskończyk
gasmasko=maska przeciwgazowa
gasmezurilo=gazomierz
gasmortigi=zagazować
gaso=gaz
gasometro=gazomierz
gasometro=gazowy licznik
gaspedalo=pedał gazu
gastado=gościna
gastama=gościnny
gastejaĉo=garkuchnia
gastejo=austeria
gastejo=gospoda
gastejo=gościniec (gospoda)
gastejo=oberża
gastejo=zajazd
gastema=gościnny
gasterosteo=ciernik
gasti=bawić (gościć)
gasti=gościć
gastiga komputilo=host (inf.)
gastigi=gościć (podejmować gościa)
gastigi=przygarnąć
gastlibro=księga gości
gasto=gość
gastoĉambro=bawialnia
gastornito=gastornit
gastra=żołądkowy
gastronomia=gastronomiczny
gastronomio=gastronomia
gastronomo=gastronom
gastropodoj=brzuchonogi
gastropodoj=ślimaki
gastrostomio=gastrostomia
gastrotomio=gastrotomia
gastvartistino=pomoc domowa
gaŭĉo=gaucho
gaŭfo=drabina stajenna (do paszy)
gaŭĝo=miernik
gaŭĝo=sprawdzian
gaŭĝo=wzornik
gaŭla=galijski
gaŭlto=gault
gaŭsa eliminado=eliminacja Gaussa (mat.)
gaŭsa entjero=liczba Gaussa
gaŭsa kurbo=krzywa dzwonowa
gaŭsa kurbo=krzywa Gaussa
gavialo=gawial
gavoto=gawot
gazelo=gazela
gazeno=zieleniec
gazetara servo=serwis prasowy
gazetaro=prasa
gazetisto=gazeciarz
gazetkapo=nagłówek gazety
gazeto=czasopismo
gazeto=gazeta
gazo=gaza
gazono=trawnik
gdanska=gdański
ge-=przedrostek-osoby obojga płci
gea=koedukacyjny
geadoptintoj=rodzice przybrani
geaktoroj=aktorzy obojga płci
gearkidukoj=arcyksięstwo (małżonkowie)
gebani=kąpać się wspólnie
gebaronoj=baronostwo (małżonkowie)
geedziĝa ceremonio=ślub
geedziĝa festo=wesele
geedziĝantoj=nowożeńcy
geedziĝi=pobierać się
geedzoj=małżeństwo
geedzoj=małżonkowie
gefiloj=dzieci (wobec rodziców)
gefratoj=rodzeństwo
gegrafoj=hrabiostwo (małżonkowie)
geheno=gehenna
gejsero=gejzer
gejŝo=gejsza
gejunularo=młodzież
gejunuloj=chłopcy i dziewczęta
geknaboj=chłopcy i dziewczęta
geko=gekon
gelateneca=galaretowaty
gelateno=galareta
gelateno=żelatyna
gelato=galareta
Gelderlando=Geldria
geli=studzić
gelozo=geloza
gelozo=żelatyna z alg
gemastroj=gospodarstwo (gospodarze)
gemo=gemma
gemo=kamień drogi (rzeźbiony)
gemuta=miły
gemuta=przyjemny
gemuta=sympatyczny
genciano=goryczka
genealogio=genealogia
genealogio=rodowód
genera=płciowy
genera=rodny
generacio=generacja
generacio=pokolenie
generado=generacja
generado=płodzenie
generado=pokolenie
generaj operacisimboloj=polimorfizm
generaj operacisimboloj=wielopostaciowość
generaledzino=generałowa
generalo=generał
generalo=jenerał (arch.)
generatoro=generator
generi=generować
generi=płodzić
generi=rodzić
generi=rozmnażać się
generi=spłodzić
generi=tworzyć
generi=tworzyć egzemplarze
generi=zajmować
generilo=generator
generilo de pseŭdohazardaj nombroj=generator liczb pseudolosowych
genetika=genetyczny
genetikisto=genetyk
genetiko=genetyka
genezo=geneza
genezo=pochodzenie
genezo=rodowód
genia=błyskotliwy (genialny)
genio=geniusz
genisto=janowiec
genisto=jasnowiec
genitaloj=genitalia
genitaloj=rozrodcze narządy
genitivo=dopełniacz
geniulo=geniusz
geno=gen
genocido=ludobójstwo
genoto=żeneta
genra=rodowy
genro=rodzaj
Gento=Gandawa
gento=plemię
gento=ród
gento=szczep
gentparenca=pobratymczy
genue fali=przyklękać
genueto=kolanko
genui=klęczeć
genui=uklęknąć
genukavo=dół podkolanowy
genuo=kolano
geo=stadło
geodeto=geodeta
geodezia=geodezyjny
geodezio=geodezja
geodo=geoda
geofizika=geofizyczny
geofizikisto=geofizyk
geofiziko=geofizyka
geografia=geograficzny
geografio=geografia
geografo=geograf
geologia=geologiczny
geologio=geologia
geologo=geolog
geometria=geometryczny
geometria meznombro=średnia geometryczna
geometria progresio=ciąg geometryczny (mat.)
geometria progresio=postęp geometryczny
geometria serio=szereg geometryczny
geometria vico=ciąg geometryczny (mat.)
geometria vico=postęp geometryczny
geometrio=geometria
geometro=geometra
georgino=dalia
georgino=georginia
geotrupo=żuk
gepardo=gepard
gepatro=rodzic
gepatroj=rodzice
geranio=bodziszek
geranio=geranium
gerbilo=suwak (zwierz.)
gerilo=gerylasówka
gerilo=guerrilla (partyzant)
gerilo=podjazdowa (wojna)
gerilo=wojna podjazdowa
gerleno=greling
germana=niemiecki
germane=po niemiecku
germanigado=germanizacja
germanigi=germanizować
germanigi=niemczyć
Germanio=Niemcy
germaniumo=german
gerundio=gerundium
gerundio=rzeczownik odsłowny
gesinjoroj=państwo (o ludziach)
gestfarado=gestykulacja
gesto=gest
getao=getas
geto=getto
geumo=kuklik
geurbestroj=burmistrzostwo (mąż i żona)
gibi=gipować
giĉeto=kasa biletowa
giĉeto=okienko (urząd)
gigabajto=gigabajt (inf.)
gigabito=gigabit (inf.)
gigaherco=gigaherz
giganta=bajoński
giganta=gigantyczny
giganta=kolosalny
gigantismo=gigantyzm
giganto=gigant
giganto=olbrzym
giganto=wielkolud
gigaŭato=gigawat
gigavatto=gigawat
gilda=cechowy
gildestro=cechmistrz
gildo=cech
gildo=gildia
giloŝi=giloszować
gilotino=gilotyna
gilotynować=gilotini=gilotyna
gimnadenio=gółka
gimnasta=gimnastyczny
gimnastika=gimnastyczny
gimnastikejo=boisko
gimnastikejo=gimnastyczna sala
gimnastiki=gimnastykować się
gimnastikilo=gimnastyczny przyrząd
gimnastikisto=gimnastyk
gimnastiko=gimnastyka
gimnasto=gimnastyk
gimnazia=gimnazjalny
gimnaziano=gimnazjalista
gimnaziano=sztubak
gimnaziestro=dyrektor gimnazjum
gimnazio=gimnazjum
gimnosperma=nagozalążkowy
gimnoto=strętwa
gineceo=słupkowie
ginekologia=ginekologiczny
ginekologio=ginekologia
ginekologo=ginekolog
gineo=gwinea
gingivo=dziąsło
ginko=miłorząb
ginostemo=prętosłup
ginostemo=szyjkonitka
gipaeto=orłosęp
gipaeto=orłosęp brodaty
gipsa=gipsowy
gipsado=gipsowanie
gipsaĵo=gipsowy opatrunek
gipsbandaĵo=gipsowy opatrunek
gipsi=gipsować
gipsmodelo=gipsowy model
gipsmureto=gipsowa ścianka
gipso=gips
gipsofilo=gipsówka
gipsofilo=łyszczec
gipsofilo=łyszczec wiechowaty
girlando=girlanda
giroskopo=żyroskop
gisaĵo=surówka
gisfera=żeliwny
gisfero=żeliwo
gisforno=wielki piec
gisi=wytapiać (rudę)
giso=surówka hutnicza
giso=wytop
gisto=drożdże (piwne)
gistpulvoro=proszek do pieczenia
gitaristo=gitarzysta
gitarludanto=gitarzysta
gitaro=gitara
gizotio=olejarka (rośl.)
glabelo=glabella
glabelo=gładzinka
glacea=glansowany
glacea=z połyskiem
glaceigi=glansować
glaciaĵbombo=deser lodowy
glaciaĵo=lody
glacibreĉo=przerębel
glaciejo=lodowiec
glaciigi=mrozić
glaciigi=odmrażać
glaciigi=zamrażać
glaciiĝi=zamarzać
glaciiĝi=zmarznąć
glaciinsulo=góra lodowa
glacijaĥto=bojer
glacikampo=lodowisko
glacikovriĝo=zamarznięcie
glacimonto=góra lodowa
glacio=lód
glacipecego=kra
glacipeco=bryła lodu
glacipinto=sopel
glacipluvo=gołoledź
glacirompiĝo=przełamanie lodów
glacirompilo=lodołamacz
glaciŝranko=lodówka
glacitruo=przerębel
glaco=szklana tafla
gladi=prasować (żelazkiem)
gladi=wyprasować
gladiatoro=gladiator
gladilfero=dusza żelazka
gladilo=żelazko
gladio=włócznik
gladiolo=mieczyk
glando=gruczoł
glaningo=kapelusik żąłędzia
glano=żołądź
glareolo=żwirowiec
glasego=kufel do piwa
glasego=szklannica do piwa
glaso=szklanka
glata=gładki
glataĵo=gładź
glate=gładko
glate=równo
glatigi=gładzić
glatigi=szlifować
glatigilo=gładzidło
glatigo=wygładzanie
glatigo=wygładzanie linii
glatiĝi=wygładzić się
glatumi=głaskać
glaŭbera salo=sól glauberska
glaŭcio=siwiec
glaŭko=mlecznik
glaŭkomo=glaukoma
glaŭkomo=jaskra
glaŭkonito=glaukonit
glavo=miecz
glavofaristo=płatnerz
glazuro=błyszcz (szkliwo)
glazuro=glazura
glazuro=polewa
glazuro=szkliwo
glekomo=bluszczyk
glicerido=gliceryd
glicerilo=gliceryl
glicerino=gliceryna
glicerio=manna
glicerolo=glicerol
glicilo=glicyl
glicineo=glicynia
glicino=glicyna
glicino=glikokol
glicirizo=lukrecja
glikozo=glikoza
glimi=tlić się
glimi=żarzyć się
glimo=łyszczyk
glimo=mika
gliptiko=gliptyka
gliptodonto=gliptodont
gliptoteko=gliptoteka
gliro=pilch
gliro=popielica
glisi=szybować
glisilo=szybowiec
glita=śliski
glitejo=lodowisko
glitfali=pośliznąć się
gliti=ślizgać się
glitilo=łyżwa
glitkurado=łyżwiarstwo
glitpaŝo=posuwisty (krok)
glitpunkta prezento=zapis zmiennoprzecinkowy
glitŝuo=łyżwa
glitvetero=gołoledź
glitvetero=ślizgawica
glitvojo=sanna
globa=globalny
globa=kulisty
globa=kulkowy
globa=okrągły
globa=sferyczny
globala=globalny
globartiko=przegub kulowy
globartiko=staw kulowy
globetlagro=łożysko kulkowe
globeto=ciałko (kulka)
globeto=gałka (kulka)
globeto=globulka
globeto=kłębek
globeto=koralik
globeto=kulka
globeto=paciorek
globetringo=łożysko kulkowe
globetvalvo=zawór kulkowy
globforma=bryłowaty (kulisty)
globforma=globiasty
globkalkulil=liczydło
globkalkulilo=abakus (liczydło)
globkrajono=długopis
globkrajono=pióro kulkowe
globkuko=pączek
globlagro=łożysko kulkowe
globludanto=gracz w bocce
globludisto=gracz w bocce
globludo=bula
globludo=gra w kule
globludo=kula
globmartelo=młot kulisty
globo=bania
globo=bila
globo=bula
globo=gałka
globo=glob
globo=kula
globo=kulka
globo=piłka
globo=sfera
globringo=łożysko kulkowe
globskribilo=długopis
globskribilo=pióro kulkowe
globtavolo=warstwa kuli
globtrotulo=globtroter
globtrotulo=obieżyświat
globulario=kulnik
globulino=globulina
globuso=globus
glora=chwalebny
glora=głośny (sławny)
glora=zaszczytny
gloranto=chwalca
glorata=błogosławiony (chwalony)
glori=błogosławić (wysławiać, uwielbiać)
glori=chwalić (sławić)
glori=czcić
glori=sławić
glori=uwielbiać
glori sin=chełpić się (wychwalać się)
glori sin=chwalić się
glori sin=poszczycić się (czymś)
glori sin=przechwalać się
glorigi=gloryfikować
glorigi=wychwalać
glorigi=wysławiać
gloro=chluba
gloro=chwała
gloro=zaszczyt
glorplena=chlubny (pełen chwały)
glorplena=chwalebny (pełen chwały)
glorplena=pełen chwały
glorplena=zaszczytny
glosaro=glosariusz
gloso=glosa
gloso=połysk
gloto=głośnia
glua=kleisty
glua=klejący
glua=lepki
gluaĵo=klej
glubendo=taśma samoprzylepna
glueca=kleisty
glueca=klejący
glueca=lepki
glueco=kleistość
glueco=przyległość
glufermi=zalepiać
glugli=bulgotać
glugli=gulgotać
glui=kleić
glui=spajać
glui=wklejać
gluilo=klej
gluilo=lepidło
gluilo=spoidło
glukozo=glukoza
glumarko=nalepka
glumo=plewa
gluo=klej
gluo=lep
gluo=lepidło
gluo=spoidło
glutaĵo=coś na ząb
glutaĵo=kęs
glutaĵo=przekąska
glutejo=gardziel (przełyk)
glutejo=paszcza
glutema=żarłoczny
gluteno=gluten
gluteo=pośladek
gluteo=tyłek
gluti=chłypać (łykać)
gluti=łykać
gluti=połykać
gluti=przełknąć
gluto=haust
gluto=łyk
gnafalio=szarota
gnejso=gnejs
gneto=gnet
gneto=gniot
gnomo=chochlik
gnomo=gnom
gnomo=karzeł
gnomono=gnomon
gnostika=gnostyczny
gnuo=gnu (antylopa)
gnuo=gnu antylopa
gobeleno=gobelin
gobelino=kilim
gobio=kiełb
goeleto=goeleta
goeleto=szkuner dwumasztowy
gofri=piec gofry
goldveno=bonanza (żyła złota)
goldveno=żyła złota
golejo=bramka (przyrząd w grze)
golejo=bramka piłkarska
golfisto=golfista
golfludo=golf
golfo=buchta
golfo=golf (sport)
golfo=zatoka (morska)
golo=bramka (punkt w grze)
golo=gol
golulo=bramkarz
gondolo=gondola
gongo=gong
goniometro=goniometr
goniometro=kątomierz
gonokoko=gonokok
gonoreo=rzeżączka
gonoreo=tryper
gordia nodo=węzeł gordyjski
gorĝa=gardłowy
gorĝnodo=grdyka
gorĝnodo=jabłko Adama
gorĝo=gardło
gorĝo=gardziel (gardło)
gorilo=goryl
gosipio=bawełna
gota=gocki
gotika=gotycki
gotiko=gotyk
goto=Got
gracia=cienki (wysmukły)
gracia=dorodny (zgrabny)
gracia=nadobny
gracia=powabny
gracia=przystojny
gracia=zgrabny
gracieco=gracja
gracila=cienki (patologicznie)
gracila=wątły
gracila=wysmukły
gracio=gracja
gracio=wdzięk
graciolo=konitrut
graco=łaska (boża)
grada=stopniowy
gradaltigo=awans
gradaltigo=promocja
grade=stopniowo
gradi=stopniować
gradiento=gradient
gradiento=spadek (mat.)
gradigi=stopniować
grado=stopień (miara)
graduso=gradus
graduso=stopień gradus
grafdigno=hrabiostwo (tytuł)
grafeiko=teoria grafów
grafeo=graf
grafeo=wykres
grafika=graficzny
grafika disponaĵo=urządzenie graficzne
grafika prezento=przedstawienie graficzne
grafika prezento=wykres krzywej
grafika reĝimo=tryb graficzny
grafika signo=znak dla tabelek
grafika signo=znak graficzny
grafika uzulinterfaco=graficzny interfejs użytkownika (inf.)
grafikaĵo=graf
grafikaĵo=obraz
grafikaĵo=obrazek
grafikaĵo=wykres
grafikarto=grafika
grafikilo=edytor graficzny (inf.)
grafikinterfaco=interfejs graficzny (inf.)
grafikisto=grafik
grafiko=grafika
grafino=hrabina
grafita=grafitowy
grafito=grafit
graflando=hrabstwo
grafo=graf
grafo=hrabia
grafo=wykres
grafologia=grafologiczny
grafologio=grafologia
grafologo=grafolog
grafteorio=teoria grafów
grajlo=krupy (grad)
grajna=ziarnisty
grajneca=ziarnisty
grajno=ziarno
grajnoforma=ziarnisty
grajnpinto=koralik
grajnpinto=kulka
grajnpinto=paciorek
graki=krakać
grama=gramowy
gramatika=gramatyczny
gramatikisto=gramatyk
gramatiko=gramatyka
gramenaco=trawa
gramnegativa=gramujemny
gramo=gram
gramofono=gramofon
gramofono=patefon
grampozitiva=gramdodatni
granato=granat (owoc)
granda=duży
granda=wielki
granda botaŭro=bąk (ptak)
granda bovido=cielec
granda duonakso=półoś wielka (mat.)
granda galinago=dubelt
granda kurlo=kulik wielki
granda nombro=mnóstwo
Granda Ursino=Wielka Niedźwiedzica
grandaĝa=sędziwy
grandaĝa=stary
grandaĝa=wiekowy
grandanima=wielkoduszny
grandanima=wspaniałomyślny
grandanimeco=wielkoduszność
grandeco=masa
grandeco=objętość
grandeco=ogrom
grandeco=wielkość
grandega=bajoński
grandega=gigantyczny
grandega=ogromny
grandiga=powiększający
grandigi=wzmagać
grandigi=zwiększać
grandiĝi=urastać
grandiĝi=urosnąć
grandiĝi=wyrastać
grandioza=okazały
grandioza=wspaniały
grandiozigi=uświetniać
grandkvanta=obfity
grandkvanta=w dużej ilości
grandkvanta=wystarczający
grandkvante=dużo
grandlitero=litera duża
grandmeso=celebra (msza)
grandnombre=licznie
grando=masa
grando=objętość
grando=ogrom
grandurba=wielkomiejski
grandvalora=cenny
grandvolumena=masywny
grandvolumena=o dużej pojemności
grandvolumena=olbrzymi
grandvolumena=wielki
granita=granitowy
granito=granit
granolo=granulka
granolo=pigułka (mała)
grapefruktarbo=grejpfrut (drzewo)
grapfrukto=grapefruit
grapfrukto=grejpfrut (owoc)
graplo=drapacz
graplo=kot (kotwica)
grapolo=grono (winogron)
grapolo=kiść
grapolo=pęk
grapolo=wiązanka
grasa=tłusty
grasa=tłuszczowy
grasa tiparfasono=pogrubiony krój pisma
graseta=pulchny
grasherbo=tłustosz pospolity
grashisto=tkanka tłuszczowa
grasigi=krasić
grasigi=wypasać
grasigita=zatłuszczony
grasiĝi=roztyć się
grasiĝi=tyć
grasiĝi=utyć
graso=okrasa
graso=tłuszcz
grasporko=tucznik
grasŝmirita=zatłuszczony
grataĵo=rysa
gratene=w panierce
grateni=panierować
grateti=drasnąć
grati=drapać, drapnąć
grati=kaleczyć
grati=podrapać
grati=skrobać
grati=zadrapać
grati sin=drapać się
gratifiki=gratyfikować
gratifiko=dodatkowa wypłata
gratifiko=premia
gratifo=dodatkowa wypłata
gratifo=premia
gratilo=drapaczka
gratul=gratulować
gratula=gratulacyjny
gratuli=gratulować
gratuli=winszować
gratulo=gratulacja
gratulo=powinszowanie
gratvundeti=zadrasnąć
gratvundi=drasnąć
gratvundo=draśnięcie
graŭli=warczeć
graŭlo=warkot
graŭvako=szarogłaz
grava=ciężki (o ranie)
grava=doniosły
grava=gruby (ważny)
grava=ważny
grava=znaczny
gravas=chodzić (jest rzeczą ważną)
graveco=powaga
graveda=brzemienna (ciężarna)
graveda=brzemienny
graveda=cielna
graveda=ciężarna
graveda=ciężarny
graveda=w ciąży
gravedeco=błogosławiony stan (ciąża)
gravedeco=ciąża
gravedigi=zapładniać
gravedigo=zapłodnienie
gravediĝi=zajść w ciążę
gravediĝo=poczęcie
gravi=być ważnym
gravi=mieć znaczenie
gravi=posiadać znaczenie
gravita=grawitacyjny
gravitacio=ciążenie
gravitflugilo=grawitolot
graviti=ciążyć
graviti=ciężyć
graviti=grawitować
gravitigi=przyciągać
gravito=atrakcja (ciążenie)
gravito=ciążenie
gravito=grawitacja
gravurado=graweranie
gravuraĵo=grawiura
gravuraĵo=rycina
gravuraĵo=sztych
gravurarto=grawerstwo
gravurĉizilo=dłuto grawerskie
gravurĉizilo=rylec
gravuri=dłutować (rytować)
gravuri=grawerować
gravuri=wyryć
gravuri=żłobić
gravurilo=dłuto
gravurilo=dłuto grawerskie
gravurilo=rylec
gravuristo=grawer
gravuristo=rytownik
gravurnadlo=igła grawerska
gravurtablo=stół grawerski
grefti=przeszczepiać
grefti=szczepić (ogrodn.)
greftilo=nożyce do szczepienia drzewek
grego=stado
grego=trzoda
grego=zgraja
gregora=gregoriański
grejso=piaskowiec
greka=grecki
greka preĝejo=cerkiew
greke=po grecku
Grekio=Grecja
Greklando=Grecja
greko=grek
Grekujo=Grecja
grenadisto=grenadier
grenado=granat (wojsk.)
grenato=granat (minerał)
grenejo=gumno
grenejo=spichlerz
Grenlando=Grenlandia
grenmagazeno=spichlerz
greno=zboże
greno=ziarno (zboża)
grenokanbirdo=łozówka
grentenejo=elewator (spichleż)
grenventumaĵo=plewy
gresejo=pastwisko
greso=trawa
grifelo=dłuto
grifelo=rylec (grawerski)
grifo=gryf
grifo=sęp
grifono=gryfon
grifono=pies (myśliwski)
grilbirdo=świerszczak
grilo=świerszcz
grimaci=dąsać się
grimaci=grymasić
grimaco=dąs
grimaco=grymas
grimacoj=fochy (grymasy)
grimpado=wspinaczka
grimpi=czepiać się (wspinać się)
grimpi=drapać się (wspinać się)
grimpi=gramolić się (wspinać się)
grimpi=leźć
grimpi=piąć się
grimpi=wdrapywać się
grimpi=wgramolić się
grimpi=włazić
grimpi=wspinać się
grincado=chrzęst
grinci=chrobotać (zgrzytać)
grinci=chrzęścić
grinci=skrzypieć
grinci=trzeszczeć
grinci=zgrzytać
grinco=chrobot (zgrzyt)
grinco=skrzypienie
grinco=trzeszczenie
grinco=zgrzyt
grinco=zgrzytanie
grio=grysik
grio=kasza
grio=krupy
griosupo=krupnik
gripa=grypowy
gripo=grypa
grivo=skwarek
griza=siwy
griza=szary
griza ansero=gęgawa
griza ĉevalo=deresz
griza klavo=szary klawisz
griza mevo=mewa pospolita
griza saliko=wierzba łoza
griza tringo=kwokacz
griza turdo=kwiczoł
grizbruna=beżowy
grizeco=szarość
griziĝi=szarzeć
groco=gros
grogo=grog
gropeĝo=kant
gropeĝo=ostra krawędź
groso=agrest
grosujo=agrest (krzak)
groŝo=grosz
groteska=błazeński
groteska=groteskowy
grotesko=groteska
groto=grota
groto=jaskinia
grubrako=bom
grubrako=derrik
grubrako=ramię dźwigu
grubrako=wysięgnik
gruisto=dźwigowy
grujero=ser gruyére
grumblema=zrzędny
grumbli=bąkać
grumbli=burczeć
grumbli=fukać
grumbli=gderać
grumbli=zrzędzić
grumbli pri io=sarkać na coś
grumblulo=burczymucha (zrzęda)
grumo=chłopak, chłopiec (lokajczyk)
grumo=chłopiec hotelowy
grumo=grum
grumo=hotelowy chłopiec
grundo=gleba
grundo=grunt
grundplibonigo=melioracja
grunti=chrząkać (o świni)
grunti=chrząkać jak świnia
gruo=dźwig (żuraw)
gruo=żuraw
gruobrako=bom
gruobrako=derrik
gruobrako=ramię dźwigu
gruobrako=wysięgnik
gruobumo=bom
gruobumo=derrik
gruobumo=ramię dźwigu
gruobumo=wysięgnik
grupa=gromadny
grupano=grupowicz
grupe=gromadnie
grupigi=grupować
grupigi=zgrupować
grupiĝo=ugrupowanie
grupnumero=identyfikator grupy (inf.)
grupo=gromada
grupo=grono
grupo=grupa
grupo=zastęp
grupo=zespół
grupoido=grupoid (mat.)
grupoido=zbiór z działaniem
grupope=grupowo
gruzo=gruz (żwir)
gruzo=tłuczeń
gruzo=żwir
guano=guano
guaŝo=gwasz
gubernatora=gubernatorski
gubernatoreco=gubernatorstwo
gubernatoro=gubernator
guberniestro=namiestnik
gubernio=gubernia
gudjero=tajęża
gudro=dziegieć
gudro=smoła
gudrotuko=brezent
gufo=puchacz
gujavo=guajawa
gulaŝo=bigos
gulaŝo=gulasz
guldeno=gulden
gulo=rosomak
guma=gumowy
gumi=gumować
gumiguto=gumiguta
gumo=guma
gumo araba=guma arabska
gurdo=katarynka
gusti=smakować
gusto=gust
gusto=smak
gustohava=smakowity
gustoplena=smakowity
gustumi=spróbować
gustumi=zasmakować
guŝo=strąk
gutaperko=gutaperka
gute=kropelkowo
guti=ciec, cieknąć (kapać)
guti=kapać
gutigilo=kroplomierz
guto=kropla
gutope=ciurkiem (kroplami)
guturalo=głoska (gardłowa)
guturalo=głoska gardłowa
guvernistino=bona
guvernistino=guwernantka
guvernisto=guwerner
guvernisto=wychowawca
guzlo=gęśle
gvardia=gwardyjski
gvardiisto=gwardzista
gvardio=gwardia
gvardio=świta
gvatfenestreto=judasz (wizjer w drzwiach)
gvati=obserwować (ukradkiem)
gvati=śledzić
gvati=upatrywać
gvati=zaczaić się
gvatnesto=gniazdo (bocianie)
gvatnesto=gniazdo bocianie
gvidado=kierownictwo
gvidantaro=kierownictwo
gvidanto=kierownik
gvidi=dyrygować (prowadzić)
gvidi=kierować
gvidi=oprowadzać
gvidi=prowadzić
gvidi=przewodzić
gvidi=wodzić (przewodzić)
gvidi=zawieść
gvidi=zawodzić
gvidlibro=przewodnik (wydawnictwo)
ĝangalo=dżungla
ĝardenisto=ogrodnik
ĝardenisto=sadownik
ĝardeno=ogród
ĝardeno=sad
ĝardenplaco=zieleniec
ĝardensilvio=pokrzewka ogrodowa
Ĝavo=Java
Ĝavo=język programowania Java (inf.)
ĝelo=żel
ĝemeliĝi=bratać się
ĝemelo=bliźniak
ĝemelo=bliźnię
Ĝemeloj=Bliźnięta (astr.)
ĝemeloj=dwojaczki (bliźnięta)
ĝemeti=kwękać
ĝemi=jęczeć
ĝemi=stękać
ĝemi=wzdychać
ĝemo=jęk
ĝena=drażniący
ĝena=irytujący
ĝena=natrętny
ĝena=utrapiony
ĝenado=irytacja
ĝenado=kłopot
ĝenado=rozdrażnienie
ĝenado=utrapienie
ĝenado=zmartwienie
ĝenaĵo=bariera
ĝenaĵo=irytująca rzecz
ĝenaĵo=kłopot
ĝenaĵo=powód rozdrażnienia
ĝenaĵo=utrapienie
ĝenaĵo=zmartwienie
ĝenata=utrapiony
ĝenata=zakłopotany
ĝenata=zmartwiony
ĝenateco=kłopot
ĝenateco=utrapienie
ĝenateco=zmartwienie
ĝendarmaro=żandarmeria
ĝendarmo=żandarm
ĝendarmujo=żandarmeria
ĝeneco=płochliwość
ĝeneco=wstydliwość
ĝenerala=generalny
ĝenerala=gremialny
ĝenerala=ogólnikowy
ĝenerala=walny
ĝenerala Publika GNU-Permesilo=licencja publiczna
ĝenerala sekretario=sekretarz generalny
ĝenerala termo=wyraz ogólny
ĝeneralcela komputilo=komputer ogólnego przeznaczenia
ĝenerale=w ogóle
ĝeneraligi=uogólniać
ĝeneralkleriga=ogólnokształcący
ĝeni=irytować
ĝeni=krępować
ĝeni=napastować
ĝeni=nękać
ĝeni=przeszkadzać
ĝeni=złościć
ĝeni=żenować
ĝeni sin=certować się (krępować się)
ĝeni sin=żenować się
ĝenita=zażenowany
ĝeno=irytacja
ĝeno=rozdrażnienie
ĝeno=zakłopotanie
ĝeno=żenada
Ĝenovo=Genua
ĝenro=obraz rodzajowy
ĝenro=scena rodzajowa
ĝentila=cacany (grzeczny)
ĝentila=grzeczny
ĝentila=uprzejmy
ĝentilaĵo=okazanie uprzejmości
ĝentileco=grzeczność
ĝentileco=kurtuazja
ĝentilhomo=dżentelmen
ĝentilulo=gentleman
ĝentlemano=dżentelmen
ĝentlemano=gentleman
ĝenulo=intruz
ĝenulo=mąciciel
ĝenulo=osobnik irytujący
ĝermana=germański
Ĝermanoj=Germanowie
ĝermi=kiełkować
ĝermi=pączkować
ĝermi=wschodzić
ĝermo=kiełek
ĝermo=zalążek
ĝermo=zarodek
ĝermo=zawiązek
ĝeteo=falochron portowy
ĝi=ono
ĝi=to
ĝia=jego
ĝiba=garbaty
ĝiba=zgarbiony
ĝibaĵo=garb
ĝibaĵo=wybrzuszenie
ĝibaĵo=wypukłość
ĝibhava=garbaty
ĝibhava=zgarbiony
ĝibigi=wyginać w łuk
ĝibigi=zgarbić się
ĝibo=garb
ĝibobovo=zebu
ĝibulo=garbaty (osobnik)
ĝibulo=garbus
ĝihado=dżihad (święta wojna)
ĝihado=święta wojna
ĝino=dżin
ĝino=gin
ĝino=jałowcówka
ĝinso=dżinsy
ĝinzo=dżinsy
ĝinzo=spodnie dżinsowe
ĝirado=wiraż
ĝirado=żyrowanie
ĝirafo=żyrafa
ĝiranto=żyrant
ĝiri=przelewem płacić
ĝiri=zakręcać
ĝiri=żyrować
ĝirindikilo=kogut na radiowozie
ĝirindikilo=migacz
ĝirindikilo=migający sygnał ostrzegawczy
ĝiro=żyro
ĝis=aż
ĝis=aż do
ĝis=do (aż do)
ĝis=dopóki nie
ĝis duonfrenezo=na zabój
ĝis kiam=aż (dopóki)
ĝis kiam=dokąd (do kiedy)
ĝis kiam=dopóki
ĝis kiam=póki
ĝis la revido=do widzenia
ĝis la revido=do zobaczenia
ĝis nun=do teraz
ĝis nun=dotąd (do teraz)
ĝis nun=dotychczas
ĝis plensato=do syta
ĝis revido !=do zobaczenia !
ĝis tia grado=do tego stopnia
ĝis tiam=dopóty
ĝis tiam=póty
ĝis tie=dotąd
ĝis tie ĉi=do tego miejsca
ĝis tie ĉi=dotąd (do tego miejsca)
ĝisbaza komplemento=uzupełnienie do podstawy
ĝisdatigi=aktualizować
ĝisdatigi=uaktualniać
ĝisdatigo=aktualizacja
ĝisdatigo=uaktualnienie
ĝisdatigo de dosiero=uaktualnienie pliku
ĝisfine teni=dochować
ĝisfunde=do cna
ĝisfunde=wyczerpująco
ĝisfunde esplori=dociekać
ĝisfunde esplori=zgruntować
ĝisiri=dojść do
ĝiskuri=dobiec, dobiegać
ĝismorta=bezterminowy (dożywotni)
ĝismorta=dozgonny
ĝismorta=dożywotni
ĝismorta pensio=dożywocie (renta)
ĝismorta puno=dożywocie (kara)
ĝismorta rajto=dożywocie (prawo)
ĝisrandigo=aranżacja
ĝisrandigo=ułożenie
ĝisrandigo=wyrównanie
ĝisrandigo dekstren=wyrównanie do prawego marginesu
ĝissate=do syta
ĝissate nutri=dożywiać
ĝistempa=czasowy
ĝistempa=doczesny
ĝisvadi=dobrnąć
ĝisvivi=dożyć, dożywać
ĝisvivi maljunan aĝon=doczekać się starości
ĝoja=radosny
ĝoji=być zadowolonym
ĝoji=cieszyć się (radować się)
ĝoji=radować się
ĝoji ĝis satiĝo=nacieszyć się
ĝojigi=cieszyć
ĝojigi=rozweselać
ĝojigi=uradować
ĝojigi=weselić
ĝojkrio=okrzyk
ĝojo=aleluja (radość)
ĝojo=radość
ĝojo=uciecha
ĝonko=dżonka
ĝuado=biesiada (rozkoszowanie się)
ĝui=bawić się (rozkoszować się)
ĝui=cieszyć się (doznawać)
ĝui=delektować się (rozkoszować się)
ĝui=doznawać rozkoszy
ĝui=rozkoszować się
ĝui=używać (rozkoszować się)
ĝuplena=błogi (pełen rozkoszy)
ĝuplena=szczęśliwy
ĝusta=dosadny (właściwy)
ĝusta=odpowiedni
ĝusta=trafny
ĝusta=właściwy
ĝustatempe=w porę
ĝustatempe=we właściwym czasie
ĝuste=aha!
ĝuste=akurat (właśnie)
ĝuste=aliści (właśnie)
ĝuste=dokładnie
ĝuste=słusznie
ĝuste=w sam raz
ĝuste taksi=doceniać
ĝuste tiam=akurat wtedy
ĝuste tiam=dopiero
ĝustigi=dopasować
ĝustigi=poprawiać
ĝustigi=przystosowywać
ĝustigi=regulować
ĝustigi=retuszować
ĝustigi=ustawiać
ĝustigilo=balans w zegarku
ĝustigo=odpluskwianie programu
ĝustigo=uruchamianie
ĝustigo=wyszukiwanie błędów
ĝustigo=zatwierdzenie
ha!=a
ha!=ach! (zdziwienie)
haĉi=kreskami cieniować
haĉi=szrafirować
Hadeso=Hades
Hadeso=podziemia
haĝo=hadż
hajko=haikai
hajla=gradowy
hajlo=grad
hajlodamaĝo=gradobicie
hakelio=lepnik
haketado=mieszanie
haketfunkcio=funkcja mieszająca (inf.)
haki=ciąć (rąbać)
haki=rąbać
haki=siekać
haki=wykuwać
hakiletbastono=ciupaga
hakilo=siekiera
hakita=cięty (siekany)
hako=cios
hako=raz
hako=uderzenie
haladzo=czad
haladzo=wyziew
haladzo=zaduch
halebardo=berdysz
halebardo=halabarda
haleluja!=alleluja!
halelujo=aleluja
haliaeto=bielik
haliaeto=orzeł morski
halimiono=obione
halo=hala
halo=hall
halogeno=halogen
haloo=halo
haloo=odblask
haloo=światłokrąg
halso=hals
haltejo=postój
haltejo=przystanek
haltejo=stacja
halterlevo=ciężarów podnoszenie (sport)
halterlevo=podnoszenie ciężarów (sport)
haltero=hantle
halteroj=ciężarki
halteti=przestać się wykonywać
halteti=wstrzymać
halteti=zatrzymać się
halteti=zawiesić
halthorloĝo=stoper
halti=stanąć
halti=zatrzymać się
haltigi=aresztować
haltigi=hamować (zatrzymywać)
haltigi=pohamować
haltigi=przytrzymać
haltigi=wstrzymać
haltigi=zahamować
haltigi=zatamować
haltigi=zatrzymać
haltigi=zawieszać
haltigilo=hamulec
haltigisto=hamulcowy
haltigo=zahamowanie
haltigŝuo=kołek hamulcowy
haltoloko=punkt kontrolny programu
haltostreko=myślnik
haltostreko=pauza
haltu !=stój !
halucinacio=halucynacja
halucinacio=omam
halucinacio=przywidzenie
halukso=kciuk (u nogi)
halukso=palec wielki (stopy)
hamako=hamak
hamatro=chomik
hamburgero=hamburger
Hamidoj=Chamici
Hamiltona problemo=problem Hamiltona (inf.)
hamstro=chomik
handikapo=fory
handikapo=handicap (invalida)
hangaro=hangar
Hanojaj turoj=wieże Hanoi
hanso=Hanza
Har-Magedon=Armageddon
Har-Magedon=decydujące starcie
Har-Magedon=katastrofa
Har-Magedon=ostateczna rozgrywka
harakiro=harakiri
hararanĝo=ondulacja
hararo=owłosienie
hararo=peruka
hararo=uwłosienie
hararo=włosy
hararo=zarost
harbulo=kok
hardi=hartować
hardi=zahartować
hardiĝi=twardnieć
hardita=zahartowany
harditeco=hart
hardluti=lutować na twardo
hardvaro=sprzęt
harego=sierść
harego=szczecina
harego=włosie
haremo=harem
haringo=śledź
harkovrita=obrośnięty
harkovrita=włochaty
harkovriteco=owłosienie
harligo=warkocz
harmona meznombro=średnia harmoniczna
harmona progresio=ciąg harmoniczny (mat.)
harmona progresio=postęp harmoniczny
harmona serio=szereg harmoniczny
harmona vico=ciąg harmoniczny (mat.)
harmona vico=postęp harmoniczny
harmonia=dźwięczny
harmonia=harmoniczny
harmonie=dźwięcznie
harmonii=być w harmonii
harmonii=harmonizować
harmoniigi=doprowadzić do ładu
harmoniigi=zharmonizować
harmonio=akord
harmonio=harmonia (zgodność)
harmonio=harmonia dźwięków
harmonio=zgodność
harmoniumo=fisharmonia
harmoniumo=harmonium
harmono=alikwot
harmono=ton harmoniczny
harnodo=kok
haro=włos
harpalo=dzier
harperdi=linieć
harpinglo=spinka
harpio=harpia
harpistino=harfistka
harpisto=arfiarz
harplektaĵo=plecionka
harplektaĵo=splot
harplektaĵo=warkocz
harpludantino=harpistka
harpo=arfa
harpo=harfa
harpuno=bosak
harpuno=harpun
harpuno=osęka
harsekigilo=suszarka do włosów
hartondisto=balwierz (fryzjer)
hartondisto=cyrulik
hartondisto=fryzjer
hartondisto=golibroda (fryzjer)
hartubero=kok
hartufo=czupryna
harvosto=koński ogon
haspelo=bęben (do nawijania)
haspelo=haspel
haspelo=kołowrotek
haste=naprędce
hasti=śpieszyć się
hasto=pośpiech
haŝiŝo=haszysz
haŭbizo=granatnik
haŭbizo=haubica
haŭli=ciągnąć
haŭli=holować
haŭli=wlec
haŭtero=łupież
haŭtkoloro=cera (kolor skóry)
haŭtkremo=krem kosmetyczny
haŭto=skóra
haŭto=skóra ludzka
haŭto=skóra zwierzęca
havadi=miewać
havaĵo=atut
havaĵo=chudoba (mienie)
havaĵo=dobytek
havaĵo=majątek
havaĵo=mienie
havaĵo=plus
havaĵo=zaleta
havebla=dostępny
havebla=osiągalny
havenimposto=kotwicowisko
haveno=port
haveno=przystań
havi=mieć
havi deziron=chcieć się (pragnąć)
havi originon=brać początek
havi plezuron=lubować się
havigi=dostarczać, dostarczyć
havigi=dostawiać, dostawić (dostarczać)
havo=atut
havo=dorobek
havo=plus
havo=zaleta
hazard=natknąć się (na kogoś)
hazarda=dorywczy (losowy)
hazarda=hazardowy
hazarda=niezamierzony (przypadkowy, losowy)
hazarda=przygodny
hazarda=przypadkowy
hazarda ŝanco=fuks
hazarda variablo=zmienna losowa
hazarde=czasami, czasem (przypadkiem)
hazarde=losowo
hazarde=przypadkowo
hazardo=hazard
hazardo=przypadek
hazardo=traf
he!=e!
he!=ech!
hebraj literoj=litery hebrajskie
hebrea=hebrajski
hebrea=żydowski
hebreo=Hebrajczyk
hedero=bluszcz
hedisaro=siekiernica
hegemonia=hegemonijny
hegemonio=hegemonia
heĝiro=hedżra
heĝiro=hidżra
heĝo=żywopłot
hejma=domowy
hejma dosierujo=katalog domowy
hejma dosierujo=katalog logowania
hejmamanto=domator
hejmano=domownik
hejme=w domu
hejme kreskinta=domorosły
hejmeca=domowy
hejmfarita alkoholo=samogon
hejmigi=oswajać
hejmlaborado=chałupnictwo
hejmlaboristo=chałupnik (pracujący w domu)
hejmlando=kraj rodzinny
hejmliverado=dostawa do domu
hejmo=dom (rodzinny)
hejmo=ognisko domowe
hejmo=pielesze
hejmo=zamieszkanie
hejmolando=macierz
hejmpaĝo=strona domowa
hejmpaĝo=strona powitalna
hejmsidulo=domator
hejta centro=ciepłownia
hejtado=ogrzewanie
hejtaĵo=opał
hejtejo=kotłownia
hejti=ogrzać
hejti=ogrzewać
hejti=opalać
hejti=palić (w piecu)
hejti fornon=napalić (w piecu)
hejtilo=grzałka
hejtisto=palacz
hekatombo=hekatomba
heksaedra=sześciościenny
heksaedro=sześcian
heksaedro=sześciościan
heksagono=sześciokąt
heksametro=heksametr
hektaro=hektar
hektika=hektyczny
hektika=wyniszczający
hektografo=hektograf
hektogramo=hektogram
hektolitro=hektolitr
hektometro=hektometr
hela=biały (jasny)
hela=jasny (jaskrawy)
hela=promienny
hela=świetlany
hela=widny
helblua=jasnoniebieski
heldenso=jaskrawość
heleboro=ciemiernik
heleco=jasność
helega=jaskrawy (bardzo jasny)
helena=helleński
helero=halerz
helhara=jasnowłosy
heliantemo=posłonek
helianto=słonecznik
helice=osiowo
helico=linia śrubowa
helico=spirala
helico=ślimacznica
helico=śmigło
heligi=rozjaśniać
heligi=rozjaśnić
heligi=rozpogodzić się
heligi=rozświetlić
heliĝi=jaśnieć (stać się jasnym)
heliĝi=rozjaśnić
heliĝi=rozpogodzić się
heliĝi=rozświetlić
heliko=małpa
heliko=ślimak
heliko=ślimak winniczek
heliko=znak @
helikoptero=helikopter
helikoptero=śmigłowiec
helikrizo=kocanki (nieśmiertelnik)
helikrizo=ukwap
helikso=uszny obrąbek
heliogravuro=heliograwiura
heliogravuro=światłodruk
heliokromio=fotografia kolorowa
heliokromio=heliochromia
heliostato=heliostat
heliotropo=heliotrop
heliotropo=słonecznica
heliumkerno=jądro helu
heliumo=hel
helmo=hełm
helmo=szyszak
helo=jasność
heloto=helota
helpa=pomocniczy
helpa=posiłkowy
helpa metiisto=czeladnik
helpanto=adiunkt (pomocnik)
helpanto=asystent
helpanto=pomocnik
helpema=uczynny
helpfonduso=fundusz pomocy
helpi=asystować
helpi=dopomagać
helpi=pomagać
helpi=wspierać
helpi=wspomagać
helpilo=pomoc
helpilo=środek pomocy
helpilo=urządzenie do pomocy
helpinstruisto=belfer
helpistaro=czeladź
helpisto=asystent
helpisto=pomocnik
helpkameraisto=pomocniczy kamerzysta
helpkuracisto=felczer
helpleciono=korepetycja
helplineo=linia pomocy telefoniczna
helplingvo=język pomocniczy
helpmetiisto=czeladnik
helpo=pomoc
helpocentro=centrum pomocy
helpocentro=ośrodek pomocy
helvelo=piestrzebica
hematito=hematyt
hematito=żelaziak czerwony
hematurio=hematuria
hematurio=krwiomocz
hemerokalido=lilijka
hemikranio=hemikrania
hemikranio=migrena
hemiono=kułan
hemiono=osioł dziki
hemipteroj=pluskwiaki
hemisfero=półkula
hemofilio=hemofilia
hemoglobino=hemoglobina
hemoragio=krwotok
hemoroidoj=guzki krwawnicze
hemoroidoj=hemoridy
hemoroidoj=hemoroidy
hemoroidoj=krwawnice
hemostazo=hemostazja
hemostazo=krwotoku zatamowanie
heni=rżeć
hepataĵo=wątróbka
hepatiko=przylaszczka
hepatkolbaso=wątrobianka
hepato=wątroba
herakleo=barszcz (rośl.)
heraldiko=heraldyka
herbaĉo=badyl (zielsko)
herbaĉo=chwast (zielsko)
herbaĉo=łodyga
herbaĉo=zielsko
herbaĉoplena=chwaściasty
herbario=herbarium
herbario=zielnik
herbaro=łąka
herbebenaĵo=błonie (równina trawiasta)
herbejo=błonie
herbejo=gazon (łąka)
herbejo=łąka
herbejo=polana
herbero=źdźbło trawy
herbo=trawa
herbo=ziele
herbofalĉado=sianokosy
herbomanĝa=roślinożerny
herbomanĝa=trawożerny
herbotavolo=darnina
herbotavolo=gazon
herbsalo=sól ziołowa
herbtavolo=darń
herco=herc (jednostka częstotliwości)
hereda=dziedziczny
hereda=odziedziczony
hereda=otrzymany w spadku
heredado=dziedziczenie
heredado=dziedziczność
heredaĵo=dziedzictwo
heredaĵo=spadek
heredaĵo=spuścizna
heredanto=dziedzic (spadkobierca)
heredanto=spadkobierca
herede=przez dziedziczenie
heredi=dziedziczyć
heredi=odziedziczyć
heredi=otrzymywać w spadku
heredi=spadek otrzymać
heredigi=pozostawić w spadku
heredigi=przekazywać w spadku
heredigi=zapisywać w testamencie
heredita eraro=błąd dziedziczony
heredo=dziedzictwo
heredo=spadek
hereza=heretycki
herezo=herezja
herezo=kacerstwo
herezulo=apostata
herezulo=heretyk
herezulo=kacerz
herinario=połonicznik
hermafrodita=dwupłciowy
hermafrodito=hermafrodyta
hermafrodito=obojnak
hermetika=hermetyczny
hermetika=szczelnie zamknięty
hermetikeco=hermetyczność
hermetilo=uszczelka
herminio=miodokwiat
herminio=rozszczepka (ćma)
hermita formo=forma hermitowska (mat.)
hermita spaco=przestrzeń unitarna
herniko=przepuklina
hernio=przepuklina
hernio=ruptura
heroa=bohaterski
heroa=heroiczny
heroa morto=bohaterska śmierć
heroaĵo=akt heroizmu
heroaĵo=bohaterstwo (czyn bohaterski)
heroaĵo=heroizm
Herodoto=Herodot
heroeco=bohaterstwo (bohaterskość)
heroeco=heroizm
heroino=bohaterka
heroldo=głosiciel
heroldo=herold
heroldo=zwiastun
heroo=bohater
heroo=heros
heroo=półbóg
herostrata=herostratowy
herpesto=ichneumon
herpesto=szczurnik egipski
herso=brama zwodzona
herso=krata spuszczana
hesperido=wieczornik
Hesujo=Hesja
hetajro=hetera
hetajro=kurtyzana
heterodoksa=heterodoksyjny
heterodoksa=nieprawowierny
heterogena=heterogeniczny
heterogena=różnorodny
hetmano=ataman
hetmano=hetman
hetmano de kozakoj=ataman
heŭrestiko=heurestyka
heŭristika=heurystyczny
hevisida funkcio=funkcja Heaviside'a (mat.)
hezitema=chwiejny (niezdecydowany)
hezitemi=guzdrać
heziti=chwiać się (wahać się)
heziti=wahać się
heziti=wzdragać się
hezito=wahanie
hiacinto=hiacynt
hiato=hiatus
hiato=rozziew
hibisko=ibiszek
hibisko=poślubnik
hibisko=ślaz drzewny
hibrida integra cirkvito=hybrydowy układ scalony
hibrida komputilo=komputer hybrydowy
hibridigo=skrzyżowanie
hibrido=bastard (mieszaniec)
hibrido=bękart (mieszaniec)
hibrido=hybryda
hibrido=mieszaniec
hida=ohydny
hida=paskudny
hidranto=hydrant
hidrargo=rtęć
hidrato=hydrat
hidrato=wodan
hidrato=wodzian
hidraŭlika=hydrauliczny
hidraŭlikisto=hydraulik
hidraŭliko=hydraulika
hidro=hydra
hidro=stułbia
hidroaeroplano=hydroplan
hidroaeroplano=wodnopłatowiec
hidrocefalo=hydrocefalia
hidrocefalo=wodogłowie
hidroelektra=hydroelektryczny
hidroelektra centralo=elektrownia wodna
hidrofila=wodochłonny
hidrofito=roślina wodna
hidrofobio=hydrofobia
hidrofobio=wodowstręt
hidrogena=wodorowy
hidrogeno=wodór
hidrografio=hydrografia
hidrokarbido=węglowodór
hidrokaro=żabiściek
hidrokotilo=wąkrota
hidroksido=wodorotlenek
hidrometrio=hydrometria
hidrometro=hydrometr
hidropatio=wodolecznictwo
hidropipro=rdest ostrogórski
hidroplano=hydroplan
hidroplano=łódź latająca
hidroplano=wodnopłatowiec
hidropso=puchlina wodna
hidroskopio=hydroskopia
hidroskopio=różdżkarstwo
hidroskopo=hydroskop
hidroskopo=zegar wodny
hidrostatiko=hydrostatyka
hidroteknikisto=hydrotechnik
hidroterapio=hydroterapia
hidroterapio=wodolecznictwo
hieno=hiena
hierarkia=hierarchiczny
hierarkio=hierarchia
hierarkio laŭ Ĉomski=hierarchia wg Chomsky'ego (inf.)
hieratika=hieratyczny
hieratika=kapłański
hieraŭ=wczoraj
hieroglifa=hieroglificzny
hieroglifo=hieroglif
hierokloo=turówka
hierokratio=hierokracja
hierokratio=kapłanów rządy
higiena=higieniczny
higiena=sanitarny
higieno=higiena
higieno=zdrowotność
higrometrio=higrometria
higrometro=higrometr
higroskopo=higroskop
hilberta spaco=przestrzeń Hilberta
hilelismo=hillelizm
hilo=rzekotka
hilo=żabka zielona
hilumo=osadka (rośl.)
himalaja=himalajski
Himalajo=Himalaje
himenio=hymen
himenio=hymenium
himenio=obłocznia
himeno=błona dziewicza
himeno=hymen
himeno=hymenium
himenopteroj=błonkoskrzydłe
himno=hymn
himno=pieśń narodowa
hinda=hinduski
hinda=indyjski
hindeŭropa=indoeuropejski
hindo=Hindus
Hindujo=Indie
hinduo=Hindus
hinĝo=zawias
hinĝo=zawiasa
hiperbola funkcio=funkcja hiperboliczna (mat.)
hiperbola kosinuso=cosinus hiperboliczny
hiperbola kotangento=cotangens hiperboliczny
hiperbola sinuso=sinus hiperboliczny
hiperbola spiralo=spirala hiperboliczna
hiperbola tangento=tangens hiperboliczny
hiperbolo=hiperbola (mat.)
hiperboloido=hiperboloida (mat.)
hiperebeno=hiperpłaszczyzna (mat.)
hiperemio=hiperemia
hiperemio=przekrwienie
hiperiko=dziurawiec
hiperligilo=hiperłącze (inf.)
hiperligilo=link
hiperligilo=odnośnik
hipermetropa=dalekowzroczny
hipermetropa=hipermetropiczny
hipermetropulo=dalekowidz
HiperTeksta MarkLingvo=język znaczników hipertekstowych (inf.)
hiperteksto=hipertekst (inf.)
hipertrofio=hipertrofia
hipio=bitnik
hipnota=hipnotyczny
hipnotigi=hipnotyzować
hipnotiĝi=zahipnotyzować się
hipnotisto=hipnozer
hipnotizi=hipnotyzować
hipnotizi=zahipnotyzować
hipnoto=hipnoza
hipocikloido=hipocykloida (mat.)
hipoderma=zaskórny
hipodermo=hipoderma (nabłonek)
hipodromo=hipodrom
hipodromo=maneż
hipodromo=ujeżdżalnia
hipofao=rokitnik
hipofizo=przysadka
hipogloso=kulbak
hipokampo=konik morski
hipokampo=pławikonik
hipokaŝtano=kasztan
hipokero=prosienicznik
hipokondrio=hipochondria
hipokondriulo=śledziennik
hipokrepido=konikleca
hipokrita=dwulicowy (obłudny)
hipokriteco=dwulicowość
hipokriti=obłudnie postępować
hipokrito=hipokryzja
hipokritulo=dwulicowiec (obłudnik)
hipokritulo=hipokryta
hipopotamo=hipopotam
hipoteka=hipoteczny
hipoteko=hipoteka
hipotenuzo=przeciwprostokątna
hipoteza=hipotetyczny
hipotezo=hipoteza
hipotroĥoido=hipotrochoida
hipurido=przęstka
hirta=chropowaty
hirta=kolczasty
hirta=najeżony
hirta=prosty (o włosach)
hirta=sterczący
hirta=sterczący jak szczecina
hirtiĝi=jeżyć się
hirudo=pijawka
hirunda=jaskółczy
hirundnesto=jaskółcze gniazdo
hirundo=jaskółka
hisi=wciągać
hisi=windować
hiskiamo=bieluń (blekot)
hiskiamo=blekot (bot.)
hiskiamo=lulek
hisopo=hizop
hisopo=hyzop
hispana=hiszpański
hispanhundo=wyżeł
hispanino=Hiszpanka
Hispanio=Hiszpania
hispano=Hiszpan
histeria=histeryczny
histeriemulo=histeryk
histerio=histeria
histeriulo=histeryk
histo=tkanka
histo=tkanka komórkowa
historia=dziejowy
historieto=historyjka
historieto=przypowiastka
historio=bieg (dzieje)
historio=dzieje
historio=historia
historiono=arlekin (błazen)
historisto=dziejopis, dziejopisarz
historisto=historyk
histriko=jeżatka
histriko=jeżozwierz
histriono=błazen
histriono=bufon (błazen)
histriono=histrion
histriono=komediant
histriono=kuglarz
histriono=pyszałek
hitlera=hitlerowski
hitlerana=hitlerowski
hitlerana koncentrejo=hitlerowski obóz koncentracyjny
hitlerano=hitlerowiec
Hitlero=Hitler
ho ve!=ach! (biada)
ho ve!=aj!
ho ve!=biada!
ho!=ach! (zaskoczenie, smutek)
ho!=aj!
hobie=hobbistycznie
hobie=jako hobby
hobio=hobby
hobiulo=hobbista
hobojo=obój
hodiaŭ=dzisiaj
hodiaŭ=dziś
hodiaŭa=dzisiejszy
hoj!=hej!
hokbastono=bosak
hokeo=hokej
hoketingo=haftka
hoketo=haftka
hokfiŝado=łowienie na wędkę
hokfiŝado=wędkarstwo
hokfiŝanto=wędkarz
hokita=kolczasty
hokmuntaĵo=przynęta
hoko=hak
hokstango=bosak (osęka)
hokstango=osęka
hoktenilo=kleszcze
hoktenilo=obcęgi
hola!=halo! hej! hola!
Holando=Holandia
Holando=Niderlandy
holdo=ładownia (statku)
holi=przyprowadzić
holi=sprowadzić
holko=kłosówka
holmio=holm
holokaŭsto=holokaust
holomorfa=holomorficzny
holosteo=mokrzycznik
holoturio=strzykwa
homa=ludzki
homa lingvo=język naturalny
homaj rilatoj=stosunki ludzkie
homama=dobroczynny
homama=uczynny
homama=życzliwy
homamasiĝo=zbiegowisko
homamaso=ciżba
homamaso=gromada (tłum)
homamaso=mrowie (ludzi)
homamaso=zbiorowisko
homaro=ludzkość
homeco=człowieczeństwo
homeomorfia=homeomorficzny (mat.)
homeomorfieco=homeomorficzność (mat.)
homeomorfieco=homeomorfizm (mat.)
homeomorfio=homeomorficzność (mat.)
homeomorfio=homeomorfizm (mat.)
homeopatia=homeopatyczny
homeopatio=homeopatia
homeopato=homeopata
homera=homeryczny
Homero=Homer
homevita=antyspołeczny
homevitema=antyspołeczny
homevitema=dziki (odludny)
homevitulo=dzikus (odludek)
homevitulo=odludek
homevitulo=pustelnik
homfrato=bliźni
homido=dziecko
homido=potomek
homilio=homilia
homino=białogłowa
homkolektiĝo=zbiegowisko
homlaŭso=wesz odzieżowa
hommanĝulo=kanibal
homo=człek
homo=człowiek
homogena=homogeniczny
homogena=jednolity (mat.)
homogena=jednorodny (mat.)
homogino=podbiałek
homoj=ludzie
homologa=homologiczny
homologa=przystający
homologa=równoważny
homomorfa=homomorficzny (mat.)
homomorfio=homomorfizm (mat.)
homonima=dwuznaczny
homonimeco=wieloznaczność
homonimigo=przeładowanie
homonimigode operacisimboloj=polimorfizm
homonimigode operacisimboloj=wielopostaciowość
homonimo=homonim
homotetia=homotetyczny
homotetia=jednokładny (mat.)
homotetiaĵo=figura jednokładna (mat.)
homotetio=homotetia
homotetio=jednokładność (mat.)
homotopa=homotopijny
homotopeco=homotopia
homplena=ludny
homplena=zatłoczony
homplenigi=zaludniać
homsimio=antropoid
homsimio=małpa człekokształtna
homsimio=małpolud
homtimulo=dzikus (odludek)
Honduraso=Honduras
honesta=akuratny (sumienny)
honesta=cny (uczciwy)
honesta=godziwy
honesta=jasno postawiony
honesta=legalny
honesta=poczciwy
honesta=prawomyślny
honesta=prawy
honesta=rzetelny
honesta=uczciwy
honesta=zacny
honesteco=prawość
honesteco=uczciwość
honkenio=honkenia
honora=chlubny (zaszczytny)
honora=chwalebny (zaszczytny)
honora=honorowy
honora=pełen chwały
honora=poczesny
honora=zaszczytny
honorario=honorarium
honori=czcić (oddać cześć)
honori=uczcić
honori=zaszczycać
honoriga=zaszczytny
honorinda=czcigodny
honorinda=dostojny (czcigodny)
honoro=chluba (zaszczyt)
honoro=cześć
honoro=godność (zaszczyt)
honoro=hołd (cześć)
honoro=honor
honoro=zaszczyt
honta=stropiony
honta=zawstydzony
honta=zmieszany
honte=wstydliwie
hontego=hańba
hontema=nieśmiały
hontema=płochliwy
hontema=wstydliwy
honti=wstydzić się
hontigi=stropić
hontigi=zawstydzać
hontigi=zmieszać
hontigita=zawstydzony
hontigo=zawsydzenie
hontigo=zmieszanie
hontinda=bezecny
hontinda=haniebny
hontinda=sromotny
honto=wstyd
hop!=hop!
hora=godzinowy
horaro=plan zajęć
horaro=rozkład jazdy
horaro=rozkład zajęć
hordaŭra=godzinny
horde=hordami
hordea=jęczmienny
hordeo=jęczmień
hordeolo=jęczmień na oku
hordo=horda
hordo=orda
hore=na godzinę
hore=za godzinę
horizontala=poziomy
horizontala formato=format poziomy (inf.)
horizontale=poziomo
horizontalo=linia pozioma
horizontalo=wiersz
horizonto=horyzont
horizonto=widnokrąg
horkvarono=kwadrans
horlibro=plan zajęć
horlibro=rozkład jazdy
horlibro=rozkład zajęć
horloĝ-ĉeneto=dewizka (łańcuszek od zegarka)
horloĝisto=zegarmistrz
horloĝo=licznik czasu
horloĝo=tajmer
horloĝo=zegar
horloĝo=zegarek
hormino=zwiesinosek
hormona=hormonowy
hormono=hormon
hormontrilo=wskazówka
horo=godzina
hororo=horror
hororo=zgroza
horoskopo=horoskop
hortensio=hortensja
hortikulturisto=ogrodnik
hortikulturisto=sadownik
hortikulturo=ogrodnictwo
hortikulturo=sadownictwo
hortulano=ortolan
horzono=strefa czasu
hospitalo=szpital
hostimontrilo=monstrancja
hostio=hostia
hot!=wio!
hotela=hotelowy
hotelestro=hotelarz
hotelo=hotel
hoto!=wio!
hotonio=okrężnica (rośl.)
HTML=HTML
hu!=buu
hu!=uhu
Huberto=Hubert
hubo=huba
hubo=łan
hubo=włóka
hufferi=podkuć
hufferista=kowalski
hufferisto=kowal
huffero=podkowa
hufo=kopyto
hufo=racica
hufobati=brykać, bryknąć (wierzgać kopytami)
hufofrapoj=tętent
hufumnajlo=hacel
huligano=chuligan
hulo=kadłub
humana=humanitarny
humana=ludzki
humaneco=człowieczeństwo
humaneco=humanitarność
humanismo=humanizm
humanistika=humanistyczny
humanistiko=humanistyka
humanisto=humanista
humero=bark (kość ramieniowa)
humero=kość ramieniowa
humida=mokry
humida=rozmiękły
humida=wilgotny
humideco=wilgoć
humidigi=zwilżać
humila=czołobitny
humila=korny
humila=pokorny
humila=potulny
humila=uległy
humila=uniżony
humilega=czołobitny
humiligi=poniżać
humiligi=upokarzać
humiligi sin=korzyć się
humiliĝi=kajać się (poniżać się)
humiliĝi=korzyć się
humiliĝi=płaszczyć się
humiliĝi=poniżać się
humiliĝi=poniżyć się
humiliĝi=ukorzyć się
humo=czarnoziem
humo=gleba (czarnoziem)
humo=humus
humo=próchnica
humora=humorystyczny
humora=zabawny
humora rakonto=humoreska
humoraĵo=dykteryjka
humoraĵo=humoreska
humori=być w nastroju
humoro=dowcip
humoro=humor
humoro=wesołość
hunda=psi
hunda rozo=dzika róża
hundarejo=psiarnia
hundaro=psiarnia
hundaro=sfora
hundbleki=szczekać
hundbleki=ujadać
hundbleko=szczek
hundbleko=szczeknięcie
hundejo=buda dla psa
hundejo=psia buda
hundejo=psiarnia
hundfrato=psubrat
hundido=szczeniak
hundino=jędza (suka)
hundino=suka
hundino=wredny babsztyl
hundkaptisto=hycel (łowca psów)
hundo=pies
hundoherbo=chwast
hundoŝnuro=smycz
hundrimeno=smycz
hungara=węgierski
Hungario=Węgry
Hungaro=Węgier
hupi=trąbić klaksonem
hupo=czubek
hupo=klakson
hupo=sygnał dźwiękowy
hura!=hura!
hurdo=plecionka
hurio=hurysa
hurleti=skomleć
hurli=drzeć się
hurli=ryczeć
hurli=wrzeszczeć
hurli=wyć
hurlo=wycie
husara=husarski
husara=huzarski
husaro=husarz
husaro=huzar
huzo=bieługa
ĥamemoro=mroszka
ĥano=chan
ĥaosa=bałamutny (bezładny, chaotyczny)
ĥaosa=bezładny
ĥaosa=chaotyczny
ĥaoso=bałagan
ĥaoso=bezład
ĥaoso=chaos
ĥaoso=gmatwanina
ĥaoso=nieporządek
ĥaoso=partactwo
ĥaradrio=siewka
ĥasidismo=chasydyzm
ĥasido=Chasyd
ĥedero=cheder
ĥemia=chemiczny
ĥemiaĵo=substancja chemiczna
ĥemiaĵo=środek chemiczny
ĥemiaĵoj=chemikalia
ĥemiinstruisto=nauczyciel chemii
ĥemiisto=chemik
ĥemio=chemia
ĥilo=sok pokarmowy
ĥimafilo=pomocnik (rośl.)
ĥimera=chimeryczny
ĥimero=chimera
ĥimerulo=chimeryk
ĥiragro=artretyzm (artretyzm rąk)
ĥiragro=chiragra
ĥiragro=podagra
ĥiragro=zapalenie stawu
ĥiromanciisto=chiromanta
ĥiromancio=chiromancja
ĥiromancio=wróżenie z dłoni
ĥiroptero=nietoperz
ĥirurgiisto=chirurg
ĥirurgio=chirurgia
ĥirurgo=chirurg
ĥolera=choleryczny
ĥolero=cholera
ĥolesterolo=cholesterol
ĥondrilo=chodrilla
ĥora=chóralny
ĥoraĵo=chorał
ĥoralo=chorał
ĥorano=chórzysta
ĥoreo=pląsawica
ĥoreo=taniec św. Wita
ĥoreografio=choreografia
ĥorestro=dyrygent chóru
ĥoristo=chórzysta
ĥorkanto=chorał
ĥoro=chór
ia=jakikolwiek
ia=jakiś
iafoje=czasami, czasem
iafoje=kiedykolwiek
iai=ryk osła
iako=białouszka
iako=uistiti
ial=coś (nie wiadomo dlaczego)
ial=dlaczegoś
ial=z jakiegoś powodu
ial=z jakiejś przyczyny
iam=kiedyś
iam=niegdyś
iam=ongiś
iama=zamierzchły
ibera=iberyjski
iberido=ubiorek
iberiso=ubiorek (rośl.)
ibiso=ibis
IBM-a kodo=kod IBM
icingo=gniazdko pod układ scalony (elektr.)
icingo=podstawka układu scalonego
ico=układ scalony
ida dosiero=plik potomny
idara porkino=maciora
idaro=pisklęta
idaro=potomstwo
idaro=wylęg
idea=ideowy
ideala=idealny
idealista=idealistyczny
idealisto=idealista
idealo=bóstwo (ideał)
idealo=doskonałość
idealo=ideał
identa=identyczny
identaĵo=identyczność
identaĵo=równość identycznościowa
identigi=identyfikować
identigi=utożsamiać
identigilo=identyfikator
identigilo=nazwa
identiĝi=zidentyfikować się
idento=identyczność
identobildigo=identyczność
identobildigo=przekształcenie tożsamościowe
identorilato=tożsamość
ideo=idea
ideo=myśl
ideo=pojęcie
ideo=pomysł
ideografio=ideografia
ideografio=pismo pojęciowe
ideologia=ideologiczny
ideologio=ideologia
ideologo=ideolog
idiferenteco=flegma
idiferenteco=obojętność
idiferenteco=ospałość
idilia=idylliczny
idilio=idylla
idilio=sielanka
idioma=gwarowy
idioma=idiomatyczny
idiomaĵo=idiomatyczne wyrażenie
idiomo=gwara lokalna
idiomo=idiom
idiomo=narzecze prowincjonalne
idiosinkrazio=idiosynkrazja
idiosinkrazio=nadwrażliwość
idiota=idiotyczny
idiota=niedorozwinięty
idiotaĵo=idiotyzm (coś idiotycznego)
idioteco=idiotyzm
idiotiĝi=baranieć
idiotismo=idiom
idiotismo=narzecze
idioto=bydlak, bydlę (głupiec)
idioto=głupek
idioto=idiota
idioto=matołek
ido=dziecko
ido=element podrzędny (inf.)
ido=element potomny (inf.)
Ido=ido odmiana esperanto
ido=potomek
idolano=bałwochwalca
idoli=ubóstwiać
idolkulto=bałwochwalstwo
idolo=bałwan (bożek)
idolo=bożek
idolo=bożyszcze
idolo=bóstwo
idolo=cielec (bałwan)
idolo=fetysz
idolo=idol
idolservo=bałwochwalstwo
ie=gdzieś
iel=coś (jakoś)
iel=jakimś sposobem
iel=jakoś
iel ajn=byle jak
iel ajn=w jakikolwiek sposób
iel ajn=według uznania
ien=gdzieś (dokądś)
ien=w jakimś kierunku
ien ajn=dokądkolwiek
ien ajn=dokądś
ien ajn=w jakimkolwiek kierunku
ieporhundo=chart
ies=czyjś
ies ajn=czyjkolwiek
igi=czynić
ignamo=bulwa pochrzynu
ignamo=ziemniak japoński
ignoranto=ignorant
ignori=ignorować
ignori=lekceważyć
igvano=iguana
igvano=legwan
igvanodonto=iguanodont
iĝi=robić się jakimś
iĝi=stać się
iĝi=stawać się
iĝi ebla=dać się
iĝi majstron=doskonalić się (stać się mistrzem)
iĝi malfekunda=jałowieć
iĝi matura=dorastać
iĝi nefruktodona=jałowieć
iĝi plenaĝa=dorastać
iĝi sterila=jałowieć
iĥtiokolo=karuk
iĥtiokolo=klej rybi
iĥtiologia=ichtiologiczny
iĥtiologio=ichtiologia
iĥtiologo=ichtiolog
iĥtiosaŭro=ichtiozaur
iĥtiosaŭro=rybojaszczur
ikona=ikoniczny
ikono=ikona
ikonoklasto=ikonoklasta
ikonoklasto=obrazoburca
ikosaedro=dwudziestościan
ikosaedro=ikosaedr (mat.)
ikso=iks
iksodo=kleszcz
iksrada=Rentgena
iksrada=rentgenowski
iktero=żółtaczka
ilaro=aparatura
ilaro=okienko narzędziowe
ilaro=sprzęt
ilaro=utensylia
ilekso=ostrokrzew
ileo=jelito kręte
ileo=krętnica
ilfako=panel narzędziowy
ilfako=pasek narzędziowy
ilgarnituro=okienko narzędziowe
ilgimnastiko=gimnastyka na przyrządach
ilgimnasto=gimnastyk sportowy
ili=one
ili=oni
ilia=ich
ilicio=badian
ilin=ich
ilin=je
ilio=ich
iliumo=kość biodrowa
ilkomputilo=host (inf.)
ilo=narzędzie
ilo=przyrząd (narzędzie)
ilobreto=pasek narzędziowy
ilprogramo=oprogramowanie systemowe
ilprogramo=program narzędziowy (inf.)
ilrimedo=narzędzie
iltrabo=pasek narzędziowy
ilumini=iluminować
ilumini=oświecać
ilumini=oświetlać
iluminiĝi=oświecić się
iluminmarŝo=capstrzyk
ilustraĵo=ilustracja
ilustraĵo=rycina
ilustri=ilustrować
ilustri=objaśniać
ilustri=ozdabiać
ilustristo=ilustrator
iluzia=iluzoryczny
iluzia=złudny
iluzia=zwodniczy
iluzii=mamić
iluziiga=łudzący
iluziigi=łudzić
iluziisto=iluzioner
iluzio=blichtr (ułuda)
iluzio=iluzja
iluzio=ułuda
iluzio=złudzenie
ilzono=pasek narzędziowy
imagi=imaginować
imagi=roić
imagi=wyobrażać (sobie)
imaginara=urojony (mat.)
imaginara=zespolony
imaginara parto=część urojona (mat.)
imaginara unuo=jednostka urojona (mat.)
imaginaro=liczba urojona
imaginaro=liczba zespolona
imagita=zmyślony
imago=imaginacja
imamo=imam
imanenta=immanentny
imbecilo=imbecyl
imertinenteco=impertynencja
imitado=emulacja
imitaĵo=imitacja
imitanto=epigon (naśladowca)
imitanto=imitator
imiti=imitować
imiti=naśladować
imitilo=emulator
imitinda=przykładny
imortelo=nieśmiertelnik (rośl.)
impacienciĝi=gorączkować się (niecierpliwić się)
impedanco=oporność pozorna
imperativo=nakaz moralny
imperativo=tryb rozkazujący
imperfekto=czas przeszły niedokonany
imperia=cesarski (imperialny)
imperia=imperialny
imperialismo=imperializm
imperialisto=imperialista
imperialo=imperiał
imperiestra=cesarski
imperiestredzino=cesarzowa
imperiestrino=cesarzowa
imperiestrino=imperatorka
imperiestro=cesarz
imperiestro=imperator
imperio=cesarstwo (imperium)
imperio=imperium
impero=cesarstwo
impertinenco=czelność
impertinenta=arogancki
impertinenta=bezczelny
impertinenta=bezwstydny (bezczelny)
impertinenta=hardy (bezczelny)
impertinenta=impertynencki
impertinenta=wyzywający
impertinenta=zuchwały
impertinenteco=arogancja
impertinenteco=bezczelność
impertinentigi=rozzuchwalać
impertinentulo=arogant
impertinentulo=impertynent
impertinentulo=zuchwalec
impeta=zamaszysty
impetega=burzliwy (gwałtowny)
impeti=być porywczym
impeto=impet
impeto=napór
impeto=rozmach
impeto=rozpęd
impeto=zapędy
impetulo=impetyk
implici=implikować
implici=zawierać
implicita=implikowany
implico=implikacja
implikacia=implikatywny
implikacio=implikacja
impliki=gmatwać (wplątać)
impliki=plątać
impliki=uwikłać
impliki=wikłać
impliki=zaplątać
impliki=zawikłać
implikiĝi=poplątać się
implikiĝi=splątać się
implikiĝi=wynikać
implikita=skomplikowany
impona=bajeczny (imponujący)
impona=pokaźny
impona=postawny
imponi=imponować
importa=importowy
importi=importować
importi=sprowadzać
importita=importowany
importo=import
importo=przywóz
importo=wwóz
impostebla=szacowany
impostebla=wyceniany
impostenda=szacowany
impostenda=wyceniany
imposti=opodatkować
impostkvoto=naliczenie
impostkvoto=oszacowanie
impostkvoto=wycena
impostkvoto=wymiar
imposto=podatek
impostodeva=szacowany
impostodeva=wyceniany
impostokolektisto=poborca
imposttaksado=naliczenie
imposttaksado=oszacowanie
imposttaksado=wycena
imposttaksado=wymiar
impotenta=impotencyjny
impotenteco=impotencja
impotento=impotencja
impotentulo=impotent
impozi=łamać w kolumny (druk.)
impregni=impregnować
impregni=napawać
impregni=nasycać
impregni=przepoić
impregniĝi=przesiąkać
impregnita=impregnowany
impresario=impresario
impresario=organizator
impresebla=czuły
impresebla=drażliwy
impresi=działać (czynić wrażenie)
impresi=wrażenie wywierać
impresiĝema=czuły
impresio=impresja
impresionismo=impresjonizm
impresionisto=impresjonista
impresismo=impresjonizm
impresisto=impresjonista
impreso=czucie (wrażenie)
impreso=impresja
impreso=wrażenie
improvizado=improwizacja
improvizanto=improwizator
improvizi=improwizować
improvizo=improwizacja
impulsiĝema=popędliwy
impulsiĝemo=zapalczywość
impulso=asumpt
impulso=bodziec (pobudka)
impulso=impuls
impulso=podnieta
impulso=poryw
imputi=przypisywać
imputi=przypisywać coś komuś/czemuś
imputi=wliczać
imuna=nietykalny
imuna=odporny
imunigi=uodparniać
imunologia=immunologiczny
imunologio=immunologia
imunologo=immunolog
ina=żeński
ina geduono=połowica
ina genro=rodzaj żeński
inanicio=wycieńczenie
inaŭgura=inauguracyjny
inaŭgura=wstępny
inaŭguracia=inauguracyjny
inaŭguracio=inauguracja
inaŭguri=inaugurować
inaŭguri=otworzyć
inaŭguro=inauguracja
incendiego=pożoga
incendiejo=pogorzelisko
incendii=podpalać
incendiito=pogorzelec
incendio=pożar
incendiruĝo=łuna
incenso=kadzidło
incensujo=fajerka (naczynie do kadzenia)
incesi=kadzić
incesto=kazirodztwo
incida=incydentalny, incydentny
incida angulo=kat padania
incidenta=incydentalny, incydentny
incidento=afera
incidento=incydent
incidento=zajście
incidento=zdarzenie
incidi=padać (o promieniu)
incido=incydent
incitebla=drażliwy
inciteti=przekomarzać się
inciti=bechtać (drażnić)
inciti=denerwować
inciti=drażnić
inciti=jątrzyć (drażnić)
inciti=pobudzać
inciti=podburzać
inciti=podjudzać
inciti=podniecać
inciti=szczuć
inciti=zadrażniać
inciti=zdenerwować
incitiga=drażliwy
incitiĝi=zacietrzewiać się
incizivo=siekacz (ząb)
incizuro=wcięcie (anat.)
inĉapelo=beret
inĉapelo=czepek damski
inĉapelo=kapturek
inĉemizo=bluzka
inĉemizo=sukmana
inda=godny (wart)
inda=godzien
inda=wart
indas=warto
indeco=godność
indeco=zasługa
indefinito=zaimek nieokreślony
indeksa atingo=dostęp indeksowany (inf.)
indekshava dosiero=plik indeksowany
indeksnodo=węzeł indeksowy
indekso=indeks
indekso=skorowidz
indekso=spis
indekso=tabela
indekso=tablica
indekso=wykaz
indeksvica atingo=dostęp indeksowo sekwencyjny (inf.)
indento=margines
indento=odstęp
indi=być godnym czegoś
indi=zasłużyć sobie na
indiana=indiański
indianino=indianin
indiano=indianin
indichava adresado=adresowanie indeksowe (inf.)
indichava variablo=zmienna indeksowana
indico=indeks
indico=poszlaka
indico=wakaźnik
indico=wskaźnik
indico=wyznacznik
indicreĝistro=rejestr indeksowy
indictipo=typ indeksowy
indiferenta=apatyczny (obojętny)
indiferenta=chłodny (obojętny)
indiferenta=obojętny
indiferenta=ospały
indiferenta=oziębły
indiferentafekta=zblazowany
indiferente=wciąż taki sam
indiferente=wciąż ten sam
indiferenteco=chłód
indiferentiĝi=zobojętnieć
indigena=rodzimy
indigini=obruszać się
indigini=oburzać się
indigini=zżymać się
indigni=gorszyć się (oburzać się)
indigni=oburzyć się
indignigi=gorszyć (oburzać)
indigo=indygo
indiĝena=krajowy
indiĝena=rdzenny
indiĝena lingvo=miejscowy język
indiĝena prezento=miejscowy format
indiĝena reĝimo=miejscowy tryb
indiĝena tradukilo=miejscowy kompilator
indiĝeno=aborygen
indiĝeno=autochton
indiĝeno=krajowiec
indiĝeno=tubylec
indika=wskazujący
indikativo=tryb oznajmujący
indikatoro=indykator
indikatoro=licznik kontrolny
indiki=oznaczać
indiki=wskazywać
indiko=indeks
indiko=oznaczenie
indiko=oznaka
indiko=wskazanie
indikoj=dane
indio=ind (chem.)
inditerenteco=apatia (obojętność)
individua=indywidualny
individualeco=indywidualność
individualismo=indywidualizm
individualisto=indywidualista
individuo=facet
individuo=indywiduum
individuo=jednostka (osobnik)
individuo=osobnik
indonezia=indonezyjski
indoneziano=Indonezyjczyk
Indonezio=Indonezja
induka=indukcyjny (mat.)
indukado=indukcja (mat.)
indukata=indukowany (mat.)
induki=indukować (mat.)
induko=indukcja (mat.)
indukta=indukcyjny (el.)
induktanco=induktancja (przewodność el.)
induktanta=magneśnica
induktata=indukowany (el.)
indukti=indukować (el.)
indukti=wnioskować (indukcyjnie)
induktilo=induktor
indukto=indukcja (el.)
indukto=rekurencja
induktoro=induktor
induktoro=magneśnica
indulgema=dobrotliwy
indulgema=pobłażliwy
indulgenco=odpust
indulgi=być pobłażliwym na coś
indulgi=pobłażać
indulgi=przebaczać
indulto=indult
industriigado=industrializacja
industriigi=industrializować
industriigita=uprzemysłowiony
industriigo=uprzemysłowienie
industriisto=industrialista
industrio=przemysł
inerciforto=bezwładności siła
inercimomanto=moment bezwładności
inercio=bezwładność
inerta=bezwładny
inerta=inercyjny
inerteco=bezruch
inerteco=bezwład
inerteco=bezwładność
inerteco=inercja
inerto=inercja
infana=chłopięcy (dziecięcy)
infana=dziecięcy
infana=dziecinny
infana=młodzieńczy
infana ploro=bek
infanaĉo=bachor
infanaĉo=bąk (dzieciuch)
infanaĉo=bęben (dzieciak)
infanaĝo=dzieciństwo (wiek dziecięcy)
infanaĵo=dzieciństwo (rzecz dziecinna)
infanaro=dziatki
infanaro=dziatwa
infanaro=dzieciarnia
infanĉareto=wózek dziecięcy
infanĉareto=wózek dziecinny
infanĉareto=wózek niemowlęcy
infanĉaro=wózek dziecinny
infanĉaro=wózek niemowlęcy
infaneca=dziecinny
infaneco=dzieciństwo
infanema=dziecinny
infanemeca=intantylny
infanemeco=infantylność
infaneta=dziecięcy
infaneto=berbeć
infaneto=bobas
infaneto=bobo
infangardejo=żłobek (dla dzieci)
infaniĝi=dziecinnieć
infaniĝi=zdziecinieć
infaniĝinta=zdziecinniały
infanistino=bona
infanmortiga=dzieciobójczy
infanmortigo=dzieciobójstwo
infanmortigulo=dzieciobójca
infano=dziecko
infano=element podrzędny (inf.)
infano=element potomny (inf.)
infano=osesek
infano=potomek
infanŝteli=porwać
infanŝteli=uprowadzić
infanteria=infanteryjny
infanteriano=piechur
infanterio=infanteria
infanterio=piechota
infanvartejo=żłobek (dla dzieci)
infanvartistino=przedszkolanka
infarkto=zawał
infekcia=infekcyjny
infekcio=infekcja
infekta=zaraźliwy
infektaĵo=infekcja
infekti=zakażać
infekti=zarażać
infektiĝemo=wrażliwość
infektiĝi=zarazić się
infektita=skażony
infektita=zarażony
infekto=zakażenie
inferinda=obrzydliwy
inferinda=odrażający
inferinda=okropny
infero=piekło
infimo=kres dolny
infinita=bezgraniczny (nieskończony)
infinita=bezkresny
infinita=bezmierny
infinita=nieograniczony
infinita=nieskończony
infinita=niezmierny (nieskończony)
infinitezima=infinitezymalny
infinitezima=mały nieskończenie
infinitezimo=element nieskończenie mały (mat.)
infinitiĝi=dążyć do nieskończoności (mat.)
infinitivo=bezokolicznik
infinitivo=bezokoliczny tryb
infinito=nieskończoność
infinito=niezliczoność
infinito=niezmierzoność
inflacia=inflacyjny
inflacio=inflacja
inflama=zapalny
inflami=być w stanie zapalnym
inflamigi=zaognić
inflamo=zapalenie
infleksa=punkt przegięcia
infloresko=kwiatostan
influa=wpływowy
influenca=grypowy
influenco=grypa
influi=działać (wpływać)
influi=oddziaływać
influi=wpływ wywierać
influi=wpływać
informa=informacyjny
informa ŝoseo=infostrada (inf.)
informatika=informatyczny
informatikisto=informatyk
informatiko=informatyka
informejo=informacja (np.kolejowa)
informi=informować
informi=poinformować
informi=zawiadamiać
informiĝi=dowiadywać się, dowiedzieć się
informivo=informacja
informivo=treść informacyjna
informmendo=zapytanie
informo=informacja
informoj=dane
informoŝoseo=infostrada (inf.)
informsigno=znak informacyjny
informteorio=teoria informacji
infra=dolny
infrastruktura=infrastrukturalny
infrastrukturo=infrastruktura
infre=na spodzie
infre=niżej
infre=poniżej
infuzaĵo=dekokt
infuzi=naparzać
infuzi=parzyć
infuzi=zaparzać
infuzo=napar
ingadnivelo=poziom zagnieżdżenia (inf.)
ingado=rekurencja
ingado=zagnieżdżanie
ingenro=rodzaj żeński
ingita iteracio=pętla zagnieżdżona
ingita proceduro=procedura zagnieżdżona (inf.)
ingo=futerał
ingo=obsadka
ingo=oprawka
ingo=pochwa
ingredienco=domieszka
ingredienco=składnik
ingveno=pachwina
inĝeneieria=inżynieryjny
inĝenia=pomysłowy
inĝenia=zaradny
inĝeniera=inżynierski
inĝenierio=inżynieria
inĝeniero=inżynier
inhala=inhalacyjny
inhali=wdychać
inhali=wziewać
inhalo=inhalacja
inhibicia=inhibicyjny
inhibicio=inhibicja
inhibicio=wstrzymanie (med.)
inici=wprowadzać (w arkana)
inici=wtajemniczać
inicialo=inicjał
inicialvorto=akronim
inicialvorto=skrótowiec
iniciata=inicjacyjny
iniciati=inicjować
iniciati=spowodować
iniciati=wszcząć
iniciati=zapoczątkować
iniciatinto=autor
iniciatinto=inicjator
iniciatinto=pisarz
iniciatinto=twórca
iniciativo=inicjatywa
iniciato=inicjacja
iniciatoro=inicjator
inicita=wtajemniczony
injektaĵo=zastrzyk
injekti=wstrzykiwać
injekti=wtryskiwać
injekti=zastrzyk robić
injekti=zastrzykiwać
injektilo=strzykawka
injektoro=iniektor
inkaano=Inka
inkaano=Inkas
inkandeski=żarzyć się (do białości)
inkĵeta printilo=drukarka atramentowa (inf.)
inklina=gotowy, gotów (skłonny)
inklina=skłonny
inklini=ciążyć (skłaniać się)
inklini=skłaniać się
inklinigi=nakłaniać
inklinigi=usposabiać
inkliniĝi=garnąć się (skłaniać się)
inkliniĝi=skłaniać się
inklino=afekt (skłonność)
inklino=chęć (skłonność)
inklino=ciąg (pociąg)
inklino=inklinacja
inklino=powołanie
inklino=smykałka
inklino=upodobanie
inklino=współczynnik kierunkowy
inklino=zamiłowanie
inklino=żyłka
inkluziva=obejmujący
inkluziva=włączny
inkluziva=zawierający
inkluzive=włącznie
inkluziveco=inkluzja
inkluziveco=zawieranie się
inkluzivi=zawierać
inko=atrament
inkognite=incognito
inkomakulo=kleks
inkrusti=inkrustować
inksorbilo=bibuła
inksorbilo=suszka
inkŝpruca presilo=drukarka atramentowa
inkubacio=inkubacja
inkubo=inkub
inkubo=mara
inkubo=nocna zmora
inkubo=zmora
inkubsonĝo=zmora
inkudo=kowadełko
inkudo=kowadło
inkujo=kałamarz
inkunablo=inkunabuł
inkunablo=pierwodruk
inkvizicia=inkwizycyjny
inkvizicio=inkwizycja
inkvizitoro=inkwizytor
inocenta=niewinny
inocento=niewiniątko
inocento=niewinny
inokuli=oczkować
inokuli=przeszczepiać
inokuli=szczepić
inokuli=wdrażać
inokuli=wpajać
inokuliĝi=być wszczepionym
insciti=irytować (drażnić)
insekticido=środek owadobójczy
insekto=owad
insektocida=owadobójczy
insektomortiga=owadobójczy
insertaĵo=wkładka
inserti=przyczepiać
inserti=sczepiać
insida=zdradziecki
insidi=czaić się (czychać)
insidi=czatować (czychać)
insidi=czyhać
insidi=czyhać na
insidi=dybać (zasadzać się)
insidi=przyczaić się
insidi=zasadzkę robić
insido=podstęp
insigno=emblemat
insigno=godło
insigno=gwiazdka (oznaka)
insigno=odznaka
insigno=znaczek
insista=natarczywy
insista=usilny
insiste peti=błagać
insisti=nalegać
insisti=nastawać
insisti=obstawać
insisti=przeć
insolenta=bezczelny
insolenteco=bezczelność
insolventa=niewypłacalny
insolventa=upadły
insolventa=zbankrutowany
insolventa=zrujnowany
inspekti=doglądać (dozorować)
inspekti=dopatrywać, dopatrzyć (dozorować)
inspekti=dozorować
inspekti=inspekcji dokonywać
inspekti=lustrować
inspekti=nadzorować
inspektisto=dozorca (inspektor)
inspekto=baczenie (dozór)
inspekto=dozór
inspekto=inspekcja
inspekto=lustracja
inspekto=wizytacja
inspektorejo=inspekcja (urząd)
inspektoro=inspektor
inspektoro=wizytator
inspiri=inspirować
inspiri=natchnąć
inspiri=wzniecać
inspiriĝi=być natchnionym
inspiriĝi=mieć natchnienie
inspirita=uduchowiony
instala=instalacyjny
instalaĵo=instalacja
instali=instalować
instali=montować
instali=umieszczać
instali=urządzać
instali=urządzić
instali=zakładać
instalilo=instalator (inf.-program)
instalilo=program instalacyjny (inf.)
instalisto=instalator (robotnik)
instalo=urządzenie
instanco=instancja
instepo=stopy podbicie
instiganto=agitator (podżegacz)
instiganto=podżegacz
instigi=bechtać (podpuszczać)
instigi=burzyć (podpuszczać)
instigi=dopingować
instigi=gnać (pobudzać)
instigi=judzić
instigi=nakłaniać
instigi=pobudzać
instigi=podburzać
instigi=podjudzać
instigi=podżegać
instigi=skłaniać
instigi=zachęcać
instigilo=zachęta
instigilo=zapytanie
instigilo=zgłoszenie systemowe
instigo=asumpt
instinkta=bezwiedny (odruchowy)
instinkta=instynktowny
instinkto=instynkt
instinkto pri memkonservo=instynkt samozachowawczy
institucia=instytucyjny
institucio=ciało
institucio=instytucja
instituto=instytut
instruado=belferka
instruado=instruktaż
instruado=szkolenie
instruanto=instruktor
instrui=instruować (uczyć)
instrui=kształcić
instrui=nauczać
instrui=uczyć
instrui=wyuczać
instruiĝi=nauczyć się
instruiĝi=posiąść wiedzę
instruiĝi=przyswoić sobie wiedzę
instruiĝi=wyszkolić się
instruista=instruktorski (nauczycielski)
instruista profesio=belferka
instruisto=bakałarz (nauczyciel)
instruisto=belfer
instruisto=dydaktyk (nauczyciel)
instruisto=instruktor (nauczyciel)
instruisto=nauczyciel
instruiteco=wyszkolenie
instrukciisto=instruktor
instrukcio=dyrektywa (instrukcja)
instrukcio=instrukcja
instrukcio=polecenie
instrukcio=rozkaz
instrukcio=zarządzenie
instrumenta=instrumentalny
instrumentalo=narzędnik
instrumento=instrument
instrumento=narzędzie
insulano=wyspiarz
insularo=archipelag
insuleto=wysepka
insulina=insulinowy
insulinimuna=insulinoodporny
insulinimuneco=insulinoodporność
insulino=insulina
insulo=wyspa
insulta vorto=wyzwisko
insultado=obraza
insultado=zły uczynek
insultado=zniewaga
insultaĵo=obelga
insultaĵo=obraza
insultaĵo=zniewaga
insultema=napastliwy
insultema=obelżywy
insultema=obraźliwy
insulti=besztać
insulti=burczeć (łajać)
insulti=fukać (łajać)
insulti=gromić (łajać)
insulti=lżyć
insulti=łajać
insulti=przeklinać
insulti=urągać
insulti=wymyślać
insulti=zbesztać
insulti=złorzeczyć
insulto=afront (zniewaga)
insulto=bura
insulto=nagana
insulto=obelga
insulto=obraza
insulto=upomnienie
insulto=wyrzut
insulto=zły uczynek
insulto=zniewaga
intajlo=intaglio
intarsio=intarsja
integra=całkowity (nienaruszony)
integra=cały (całkowity)
integra=integralny
integra=razowy
integra cirkvito=układ scalony
integrado=całkowanie (mat.)
integrala=całkowy (mat.)
integrala ekvacio=równanie całkowe
integrala kalkulo=rachunek całkowy
integralado=całkowanie (mat.)
integralato=funkcja podcałkowa (mat.)
integralebla=całkowalny (mat.)
integralhava=całkowalny (mat.)
integrali=całkować (mat.)
integralo=całka (mat.)
integralsigno=znak całki
integreco=całość (całkowitość)
integreco=integralność
integri=całkować (mat.)
integri=scalać
integri=zcałkować
intelekta=intelektualny
intelekta=umysłowy
intelekto=intelekt
intelekto=rozum
inteligenta=inteligentny
inteligenteco=inteligencja
inteligentularo=inteligencja (ludzie)
inteligentulo=inteligent
intenca=intencyjny (zamierzony)
intenca=umyślny
intenca prisilento=niedomówienie
intence=celowo
intence=naumyślnie
intence=umyślnie
intenci=zamiar mieć
intenci=zamierzać
intenci=zamyślać
intenci ion=reflektować na coś
intencita=zamierzony
intenco=chęć (zamiar)
intenco=intencja
intenco=pożądanie
intenco=pragnienie
intenco=rozmysł
intenco=zamiar
intenco=zamysł
intendanto=ekonom (intendent)
intendanto=intendent
intendanto=osoba towarzysząca
intendanto=osoba z obsługi
intendanto=szafarz
intendejo=intendentura
intensa=intensywny
intensa=natężony
intenseco=intensywność
intenseco=nasilenie
intensifiĝo=intensyfikacja
intensigi=intensyfikować
intensigi=wzmagać
intensigo=wzmocnienie
intensiva=intensywny
intenso=intensywność
inter=między
inter=pomiędzy
inter=pośród
inter=wśród
interagado=tryb dialogowy
interagado=tryb interaktywny
interakordi=podzielać to samo zdanie
interakordi=zgadzać się
interakto=antrakt
interalie=między innymi
interamikigi=zaprzyjaźnić
interatendo=zakleszczenie procesów współbieżnych
interbabilanto=gawędziarz
interbabili=gawędzić
interbabilo=gawęda
interbabilo=pogadanka
interbabilo=pogawędka
interbari=przegradzać
interbatigo=bijatyka
interbatigo=walka
interbatiĝi=bić się (staczać bójkę)
interbatiĝi=boksować się (bić się)
interbatiĝi=czubić się (bić się)
interbatiĝo=bijatyka
interbatiĝo=bójka
interbloko=przerwa międzyblokowa
interdikto=interdykt
interesa=ciekawy (interesujący)
interesa=interesujący
interesa=zajmujący
interesanta=interesujący
intereseco=ciekawość
interesi=interesować
interesi=zaciekawiać
interesiĝi=być zainteresowanym
interesiĝi=interesować się
interesiĝo=zaciekawienie
interesiĝo=zainteresowanie
interesitulo=interesant (zainteresowany)
intereso=interes (zaciekawienie)
interetaĝo=antresola
interezo=odsetka (od kapitału)
interfaca=interfejsowy
interfaco=interfejs (inf.)
interfera=interferencyjny
interferado=interferencja
interferenco=interferencja
interferi=interferować
interfero=interferencja
interferometria=interferometryczny
interferometrio=interferometria
interferometro=interferometr
interfiksi=umawiać się
interfingrigi la manojn=spleść ręce
interfratigi=bratać
interfratigi=jednoczyć
interhelpo=pomoc wzajemna
interjekcio=wykrzyknik (część mowy)
interkaresiĝi=cackać się (pieścić się nawzajem)
interkis=pocałować się
interkompreniĝi=dogadać się (porozumieć się)
interkompreniĝo=porozumienie
interkonsenta=ugodowy
interkonsenti=godzić się
interkonsenti=umawiać się
interkonsenti parole=dogadać się
interkonsentigi=godzić (pogodzić)
interkonsento=porozumienie
interkonsento=porozumienie się
interkonsento=ugoda
interkonsento=umowa
interkonsento=zgoda
interkonsiliĝi=naradzać się
interkonsiliĝo=narada
interligiteco=związek wzajemny
interligo=alians
interligo=koalicja
interligo=konfederacja
interligo=przymierze
interligo=sojusz
interligo=sprzymierzenie
interlinie=między wierszami
interlinio=odstęp
intermeze de=pośród
intermeze de=wśród
intermezo=intermezzo
intermiksi=zamienić
intermilita=międzywojenny
intermita=intermistyczny
intermiti=przerwom ulegać
intermiti=przerywać
intermiti=ustawać
intermito=folga
intermontaĵo=jar (wąwóz)
intermonto=przełęcz
intermordiĝi=zagryzać się
interna=wewnętrzny
interna aŭtomorfio=automorfizm wewnętrzny
interna milito=wojna domowa
interna operacio=operacja wewnętrzna
interna ordigo=sortowanie wewnętrzne
interna radioreto=radiowęzeł
interna rilato=relacja w zbiorze
internacia=międzynarodowy
Internacia Himno=międzynarodówka
internaciigo=lokalizacja narodowa
internaciismo=internacjonalizm
internaĵo=głąb (wnętrze)
internaĵoj=bebechy (wnętrzności)
interne=wewnątrz
Internet-adreso=adres internetowy (inf.)
Internet-adreso=adres sieciowy (inf.)
internigado=internowanie
internigi=internować
internigito=internowany
internlando=głusza
internlando=odludzie
internlando=zapadła prowincja
interno=wnętrze
internulejo=bursa
internulejo=internat
internulo=pensjonariusz
internulo=stołownik
interogativo=zaimek pytający
interorda trairo=przejście uporządkowane
interparolanto=interlokutor
interparolo=rozmowa
interpelacia=interpelacyjny
interpelacii=interpelować
interpelacio=interpelacja
interpikiĝi=dziobać się
interplaneda=międzyplanetarny
interplektaĵoj=esy floresy
interplekti=przeplatać
interpolado=interpolacja (mat.)
interpolaĵo=wstawka
interpoli=interpolować (mat.)
interpolita=interpolowany (mat.)
interpolo=interpolacja (mat.)
interpremo=ścisk
interpret=gra
interpretado=tłumaczenie
interpreti=interpretować
interpreti=objaśniać
interpreti=tłumaczyć
interpretilo=interpreter (inf.)
interpretita=interpretowany
interpreto=interpretacja
interpreto=przekład
interpunkcia=interpunkcyjny
interpunkcia signo=znak interpunkcyjny
interpunkcio=interpunkcja
interpunkcio=przestankowanie
interpuŝigo=ścisk
interpuŝo=ciżba (ścisk)
interrego=bezkrólewie
interreĝado=bezkrólewie
Interret - peranto=dostawca internetowy
Interret-peranto=dostawca internetu (inf.)
Interret-vaganto=surfer
interreta=internetowy
interreto=Internet (inf.)
interreto=sieć globalna
interreto=sieć połączonych komputerów
interrilati=obcować
interrilatoj=stosunki (wzajemne)
interrompi=przerywać
interrompilo=przerywacz
interrompo=pauza
interrompo=przełom
interrompo=przerwanie
interrompo=pułapka
interrompotraktilo=procedura obsługi przerwania (inf.)
intersekci sin=przecinać się
intersekcio=część wspólna (mat.)
intersekcio=iloczyn zbiorów (mat.)
intersekcio=przecięcie zbiorów
intersekcio=przekrój
intersekco=przecięcie
interspaco=dystans (odstęp)
interspaco=odstęp
interŝanĝe kontraŭ=w zamian
interŝanĝebla=zamienny
interŝanĝi=wymieniać
interŝanĝi=zamienić
interŝanĝo=wymiana
interŝanĝo=zamiana
interŝtata=międzypaństwowy
intertaŭzi sin=czubić się (czochrać się)
intertempe=tymczasem
intertempe=w międzyczasie
intertempe=w tym czasie
intertempo=międzyczas
interurba=międzymiastowy
intervalo=interwał
intervalo=odstęp
intervalo=przedział
intervalo=przedział czasu
intervalo=przerwa
intervalo=zakres
intervalo=zasięg
intervena=interwencyjny
interveni=interweniować
interveno=interwencja
intervidiĝi=widywać się (wzajemnie)
intervidiĝi=zobaczyć się
intervidiĝo=widzenie
intervju=wywiad przeprowadzać (z kimś)
intervjuo=wywiad
intervorte=między słowami
intesta=jelitowy
intesto=jelito
intesto=kiszka
intestobrui=burczeć
intestobrui=burczeć w brzuchu
intestoj=bebechy (kiszki)
intestoj=jelita
intestoj=podroby
intima=intymny
intima=poufny
intimaĵo=bliskość
intimaĵo=intymność (rzecz intymna)
intimaĵo=poufałość
intimaĵo=zażyłość
intimeco=intymność
intimiĝi=stać się bliskim
intoksi=zatruwać
intonacia=intonacyjny
intonacio=intonacja
intoni=intonować
intrareto=intranet (sieć wewnętrzna)
intrareto=sieć wewnętrzna
intrigemulo=intrygant
intrigi=intrygować
intrigo=fabuła
intrigo=intryga
intrigo=knowanie
intrinseka=istotny
intrinseka=wewnętrzny
introspekta=introspekcyjny
introspekto=introspekcja
introvertito=introwertyk
intuicia=intuicyjny
intuicio=intuicja
intuicio=przeczucie
inulo=oman
inundi=wylewać
inundi=zalewać
inundi=zatapiać
inundita=zalany
inundo=powódź
inundo=wylew
inundo=zalew
invada=inwazyjny
invadanto=najeźdźca
invadema=inwazyjny
invadi=dokonać inwazji
invadi=najechać
invadi=wdzierać się
invadi=wkraczać
invadi=wtargnąć
invado=inwazja
invado=najazd
invado=najście
invado=napaść
invalida=inwalidzki
invalideco=inwalidztwo
invalideco=ułomność
invalido=inwalida
invalidstato=inwalidztwo
invarianta=inwariantny
invarianta=niezmienniczy
invarianto=inwariant
invarianto=niezmiennik
invencia=inwencyjny
invencio=inwencja
inventaro=inwentarz
inventaro=remanent
inventema=dowcipny (pomysłowy)
inventi=wynaleźć
inversa=inwersyjny (odwrotny)
inversa=odwrotny
inversa bildo=przeciwobraz
inversa ekranbildo=negatyw
inversa hiperbola funkcio=funkcja hiperboliczna odwrotna (mat.)
inversa hiperbola funkcio=funkcja polowa (mat.)
inversa rilato=relacja odwrotna
inversa rilato=relacja przeciwna
inversa trigonometria funkcio=funkcja cyklometryczna (mat.)
inversa trigonometria funkcio=funkcja kołowa (mat.)
inversa trigonometria funkcio=funkcja trygonometryczna odwrotna (mat.)
inverse=na opak
inverse=na wspak
inverse=wspak
invershava=odwracalny
inversigebla=odwracalny
inversigi=zmieniać na przeciwny
inversigo=inwersja
inversigo=odwracanie
inversio=anastrofa
inversio=inwersja
inversio=przekładnia (gram.)
inversio=szyk przestawny
inverso=element odwrotny
inverso=inwersja
inverso=odwrotność
inversvica memoro=kolejka LIFO
inversvica memoro=lista rozwijana
inversvica memoro=stos
inversvica memoro=stos LIFO
inverti=inwertować
invertito=inwertyk
investa=inwestycyjny
investado=inwestycja
investi=inwestować
investi=kapitał wkładać
investi=lokować
investi kapitalon=zainwestować
investituro=inwestytura
investo=lokata
inviti=angażować (zapraszać)
inviti=zapraszać
invitiĝi=być zaproszonym
invitilo=zaproszenie
invitito=gość (zaproszony)
invito=zachęta
invito=zapytanie
invito=zgłoszenie systemowe
involucia=inwolutywny
involucio=inwolucja
involucio=rozwój wsteczny
involukro=pokrywy (rośl.)
io=coś
io ajn=cokolwiek
io ajn=lada co
iom=cokolwiek (trochę)
iom=cośkolwiek
iom=ilekolwiek
iom=nieco
iom=trochę
iom ajn=ilekolwiek
iom ajn=obojętnie ile
iom freneza=bzikowaty
iom malpli=niespełna
iom pala=bladawy
iom post iom=po trochu
iom post iom=powoli
iom post iom=stopniowo
iom trochę=coś
iomajn=cokolwiek
iomajn=ilekolwiek
iomete=troszeczkę
iometo=odrobina
iona=joński
iperito=iperyt
ipo=kornik
ipsilono=igrek
ipsilono=ipsylon
iraĉi=człapać (leźć)
iradi=chodzić
irado=chód
iraka=irakijski
irakano=Irakijczyk
Irako=Irak
irana=irański
irana ŝafofelo=karakuł (błam)
irana ŝafpelto=karakuł (futro)
iranano=Irańczyk
Irano=Iran
iranta=chodzący
iredenta=irredentystyczny
irejo=chodnik
irejo=przejście
iri=chodzić
iri=iść
iri=pójść
iridio=iryd
irido=irys
irido=kosaciec
irigacii=zraszać
irigacio=irygacja
irigacio=nawadnianie sztuczne
irigatoro=irygator
irigilo=chodzik
irilo=szczudło
iriso=tęczówka (oka)
iriti=drażnić
iriti=gniewać
iriti=irytować
iriti=napastować
iriti=nękać
iriti=podrażniać
iriti=zadrażniać
iriti=złościć
iriza=tęczowy
irizi=irydować
irizi=mienić się (zmieniać kolor)
irlanda=irlandzki
irlandano=Irlandczyk
Irlando=Irlandia
irmaniero=chód
iro=chód
ironia=ironiczny
ironiema=cięty (zajadliwy)
ironii=drwić
ironio=drwina ukryta
ironio=ironia
ironio=szyderstwo lekkie
isato=urzet
iskemio=ischemia
iskiatiko=ischias
iskio=kość kulszowa
iskradoj=promienie x
iskradoj=promieniowanie rentgenowskie
islamano=islamista
islamano=muzułmanin
islamismo=islamizm
islamo=islam
islanda=islandski
islandano=Islandczyk
Islando=Islandia
ISO-kodo=kod ISO
istmo=międzymorze
istmo=przesmyk
itala=włoski
Italio=Włochy
Italo=Włoch
iteracia=iteracyjny
iteraciĉapo=nagłówek pętli
iteraciero=iteracja (inf.jeden obieg)
iteraciero=obieg
iteraciilo=iterator (inf.)
iteracikorpo=ciało pętli (inf.)
iteracinombrilo=zmienna sterująca
iteracio=iteracja (inf.)
iteracio=obieg
iteracio=pętla
iteracio=polecenie pętli
iteracio=powtarzanie
iteracio=rozkaz pętli
iterbio=iterb
itrio=itr
iu=jakaś
iu=jakiś
iu=jekieś
iu=ktoś
iu=któryś
iu=niejaki
iu=niektóry
iu ajn=ktokolwiek
iu ajn=którykolwiek
iu ajn=obojętnie kto
iufoje=niekiedy
iufoje=pewnego razu
izentropa=izentropiczny
izobara=izobaryczny
izobaro=izobara
izocela=równoramienny (o trójkącie)
izoeto=poryblin
izokrona=izochroniczny
izola vertico=izolowany wierzchołek (inf.)
izolado=izolacja (odosobnienie)
izolaĵo=izolacja (el.)
izole=oddzielnie
izole=osobno
izoleco=izolacja
izoleco=osamotnienie
izolejo=ustronie
izolganto=rękawica kuchenna
izoli=izolować
izoli=oddzielać
izoli=odosabniać
izoliĝi=być odizolowanym
izolita=izolowany
izolita=ustronny
izoliteco=samotność
izomeroj=izomery
izometria=izometryczny
izometrio=izometria
izomorfa=izomorficzny
izomorfa=równopostaciowy
izomorfio=izomorfizm
izoterma=izotermiczny
izotermo=izoterma
izotopa=izotopowy
izotopo=izotop
izotropa=izotropiczny
izraela=izraelski
izraelano=Izraelita
izraelida=starozakonny
izraelida=żydowski
Izraelo=Izrael
ja=ale (przecież)
ja=ależ (przecież)
ja=bądź co bądź (wszakże)
ja=jednak (przecież)
ja=przecież
ja=wszakże
jada=jadeitowy
jado=jadeit
jaguaro=jaguar
jaĥto=żagłówka
jakarando=jakaranda
jako=kurtka
jako=marynarka (ubranie)
jakobeno=jakobin
jakobia=Jacobiego (mat.)
jakobia=jakobianowy (mat.)
jakobia determinanto=jakobian (mat.)
jakobia matrico=macierz Jacobiego
jakobia matrico=macierz jakobianowa
jakobiano=jakobian (mat.)
Jakobio=Jacobi (mat.)
jakto=jacht
jakto=żagłówka
jakvarbo=chlebowiec
jakvo=owoc chlebowca
jakvujo=chlebowiec
jalapo=jalapa
jam=do tego czasu
jam=już
jam delonge=dawno
jam delonge=od dawna
jama=zarchiwizowany
jambo=jamb
janiĉaro=janczar
jankia=amerykański
jankia=jankeski
jankio=Amerykanin
jankio=jankes
jansenismo=jansenizm
januaro=styczeń
japana=japoński
japanano=Japończyk
Japanio=Japonia
Japanujo=Japonia
jara=roczny
jaraĝulo=roczniak
jarcento=stulecie
jarcento=wiek
jardeko=dziesięciolecie
jardo=jard
jardo=reja
jardudeko=dwudziestolecie
jarduo=dwulecie
jare=rocznie
jarkolekto=rocznik (czasopism)
jarkroniko=kronika
jarkroniko=roczniki
jarkvarona gazeto=kwartalnik
jarkvarono=kwartał
jarlibro=rocznik
jarlibroj=annały (roczniki)
jarlibroj=kronika
jarlibroj=roczniki
jarmilo=tysiąclecie
jaro=rok
jarraporto=raport roczny
jarringo=słój roczny drzewa
jartrio=trzylecie
jasmeno=jaśmin
jaspisa=jaspisowy
jaspo=jaspis
jaziono=jasieniec
je=obok
je=przez
je=przyimek uniwersalny
je=za pomocą
je konto=a conto
jejuno=jelito czcze
jekonta pago=a conto
jelpi=pyskować
jelpi=szczekać
jelpi=ujadać
jelpo=szczek
jelpo=szczeknięcie
jen=aliści (oto)
jen=ci (a to ci)
jen=oto
jen=otóż
jen!=aha!
jen... jen...=jużto... jużto... (arch.)
jene=jak następuje
jene=następująco
jeno=jen
jes=tak
jes=tak jest
jesa=orzekający
jesa=potwierdzający
jesa=pozytywny
jesa=twierdzący
jesi=potakiwać
jesi=potwierdzać
jesi=przytakiwać
jesigi=wyrażać zdecydowanie
jesigi=zapewniać
jesja=ależ tak
jetio=człowiek śniegu
jeto=odrzutowiec
jezuito=jezuita
Jezuo Kristo=Jezus Chrystus
jido=jiddysz
jo=jota (litera grecka)
Joĉio=Janek
jodli=jodłować
jodo=jod
jodoformo=jodoform
jodtinkturo=jodyna
jogo=joga
jogurta=jogurtowy
jogurto=jogurt
Johano=Jan
jolo=jol
jona=jonowy
jonkvilo=narcyz
jonkvilo=żonkil
jono=jon
jori=ześlizgiwać się
joro=poślizg
joto=jota
joviala=jowialny
ju pli=im bardziej
ju pli... des des...=im... tym...
jubeo=empora
jubeo=jubé
jubilea=jubileuszowy
jubileo=jubileusz
jubileulo=jubilat
jubilo=jubilacja
jubilo=radość głośna
juda=żydowski
juda preĝejo=bóżnica
juda preĝejo=synagoga
judaĉo=chałaciarz
judaismo=judaizm
judkvartalo=getto (dzielnica żydowska)
judo=żyd
jufto=jucht
juglando=orzech włoski
jugo=brzemię (jarzmo)
jugo=jarzmo
jugo=niewola
jugo=poddaństwo
jugo=uwięzienie
jugo=zniewolenie
jugoslava=jugosłowiański
jugoslaviano=Jugosławianin
Jugoslavio=Jugosławia
juĝa=sądowy
juĝa alvoko=pozew
juĝa demandado=przesłuchanie
juĝafero=sądowa sprawa
juĝantaro=areopag
juĝantino=kobieta arbiter
juĝantino=rozjemczyni
juĝanto=arbiter
juĝanto=rozjemca
juĝanto=sędzia
juĝi=oceniać
juĝi=osądzać
juĝi=rozsądzać
juĝi=rozstrzygać
juĝi=sądzić
juĝi=sędziować
juĝistaro=sądownictwo
juĝisto=sędzia
jujubo=jujuba
jukado=swędzenie
jukao=jukka
jukao=krępla
jukao=szpilecznica
juki=swędzić
juki=świerzbieć
julio=lipiec
juna=młodociany
juna=młody
juna vilaĝanino=dziewucha (wieśniaczka)
junaĝo=młodość
juneca=chłopięcy (młodzieńczy)
juneca=dziecięcy
juneca=młodzieńczy
juneco=młodość (cecha)
jungaĵo=cug (zaprzęg)
jungaĵo=uprząż
jungaĵo=zaprząg
jungaĵo=zaprzęg
jungi=zaprzęgać
jungitaro=zaprząg
junio=czerwiec
junioro=junior
juniperbrando=jałowcówka (wódka)
junipero=jałowiec
junko=sit
junkokanbirdo=rokitniczka
junkro=junkier
junkso=krętogłów
junti=złączyć
junto=połączenie
junto=spojenie
junto=złącze
junulaĉo=młokos
junularo=młodzież
junulineto=podlotek
junulino=dziewczę
junulino=dziewczyna
junulo=chłopak, chłopiec (młodzieniec)
junulo=młodzieniec
junulo=nastolatek
jupeto=suknia do baletu
jupo=kiecka
jupo=spódnica
jura enketo=dochodzenie
jurisdikcio=jurysdykcja
jurisprudenco=jurysprudencja
jurisprudenco=orzecznictwo
juristo=prawnik
jurmedicino=medycyna sądowa
juro=prawo
juroscienco=prawoznawstwo
justa=bezstronny (sprawiedliwy)
justa=godziwy (sprawiedliwy)
justa=neutralny
justa=sprawiedliwy
justeco=sprawiedliwość
justico=sprawiedliwość (instytucja)
justico=wymiar sprawiedliwości
juto=juta
juvelaĵo=biżuteria
juvelaĵo=błyskotka
juvelaĵo=świecidełko
juvelaro=biżuteria
juvelaro=kosztowności
juveleto=klejnocik
juvelista=jubilerski
juvelisto=jubiler
juvelo=cacko (klejnot)
juvelo=kamień szlachetny
juvelo=klejnot
juveloj=kosztowności
ĵaboto=żabot
ĵaketo=żakiet
ĵako=bonżurka (kurtka)
ĵako=surdut
ĵako=wtyczka
ĵako=żakiet
ĵaluz=zazdrosny
ĵaluza=zawistny
ĵaluzi=być zazdrosnym
ĵaluzi=zazdrościć
ĵaluzio=zawiść
ĵaluzio=żaluzia
ĵaluzio=żaluzja
ĵaluzo=zazdrość
ĵamboreo=jamboree
ĵargoni=szwargotać
ĵargono=żargon
ĵaro=bania
ĵartelo=podwiązka
ĵaŭdo=czwartek
ĵazo=dżez
ĵazo=jazz
ĵeleo=galaretka (owocowa)
ĵerzo=jersey
ĵerzo=sweter
ĵetaĵo=pocisk
ĵetaĵo=rzutek
ĵetaĵo=zrzut
ĵetarmilo=balista
ĵetarmilo=katapulta
ĵetbulo=bila
ĵetbulo=bula
ĵetbulo=kula
ĵetbulo=kula do gry w kręgle
ĵetbulo=kulka do gry w bocce
ĵeti=ciskać, cisnąć (miotać)
ĵeti=miotać
ĵeti=podziać
ĵeti=rzucać
ĵeti=rzucić
ĵetiĝadi=ciskać się (rzucać się)
ĵetiĝi=rzucić się
ĵetilo=miotacz
ĵetkaptilo=bolas
ĵetkaptilo=południowoamerykańska broń myśliwska
ĵetlanco=dziryt
ĵetlanco=grot
ĵetlanco=oszczep
ĵetmaŝino=balista
ĵetmaŝino=katapulta
ĵeto=mapa
ĵeto=odwzorowanie
ĵeto=rzut
ĵeto=rzutowanie
ĵetono=symbol
ĵetono=znak
ĵetono=żeton
ĵetponardo=dziryt
ĵetponardo=grot
ĵetsagego=grot
ĵibo=kliwer
ĵigo=puzzle
ĵigo=układanka
ĵigo=uładanka
ĵinrikŝo=ryksza
ĵinso=dżinsy
ĵinzo=spodnie dżinsowe
ĵipo=jeep
ĵokeo=dżokej
ĵokero=znak zastępczy
ĵokersigno=znak zastępczy
ĵokervorto=znak zastępczy
ĵonglado=żonglerka
ĵonglaĵo=gusła (kuglarstwo)
ĵongli=żonglować
ĵonglisto=czarnoksiężnik (kuglarz)
ĵonglisto=ekwilibrysta
ĵonglisto=guślarz
ĵonglisto=żongler
ĵonko=dżonka
ĵosi=dołować
ĵosi=zakopać w ziemi
ĵudisto=judoka
ĵudo=dżudo
ĵudo=judo (sport)
ĵulo=dżul
ĵuraso=jura
ĵuri=przysięgać
ĵuri=ślubować
ĵurigi=odbierać przysięgę od kogoś
ĵurigi=zaprzysięgać kogoś
ĵurigita=zaprzysiężony
ĵurio=jury
ĵurio=ława przysięgłych
ĵurligi=związać przysięgą
ĵurligita=zobowiązany pod przysięgą
ĵurligita=związany przysięgą
ĵurnalisto=dziennikarz
ĵurnalisto=żurnalista (reporter)
ĵurnalo=dziennik (pismo codzienne)
ĵurnalo=gazeta (dziennik)
ĵurnalo=żurnal
ĵus=dopiero co
ĵus=tylko co
ĵus=właśnie
ĵusa=nowy
ĵusa=świeży
ĵusriĉiĝinto=dorobkiewicz
k. a.=i inni
k.c.=i reszta
k.t.p.=i tak dalej
k.t.p.=itd.
kaabo=kaaba
kabalo=kabała
kabanaĉo=rudera
kabanano=chałupnik (mieszkaniec chałupy)
kabano=chałupa
kabano=chata
kabano=szalet
kabareda=kabaretowy
kabaredo=kabaret
kabareta=kabaretowy
kabaretisto=kabareciarz
kabareto=kabaret
kabineto=gabinet
kabla=kablowy
kabla=linowy
kabla televido=telewizja kablowa
kablo=kabel
kabo=przylądek
kabrioleto=bryczka
kabrioleto=kabriolet
kaciko=kacyk
kaĉaloto=kaszalot
kaĉaloto=olbrotowiec
kaĉeto=kaszka
kaĉo=kleik
kaĉo=papka
kaĉosuko=sok (z kawałkami owoców)
kadavraĵo=padlina
kadavraĵo=ścierwo
kadavrejo=morga
kadavro=ciało (trup)
kadavro=trup
kadavro=zwłoki
kadavrogrifo=ścierwnik
kadenca=miarowy
kadenco=kadencja (muz.)
kadeto=kadet
kadio=kadi
kadmio=kadm
kadrato=justunek
kadro=futryna
kadro=kadr
kadro=kadra
kadro=klatka
kadro=oprawa
kadro=rama
kaduceo=kaduceusz
kaduka=cherlawy
kaduka=chorowity
kaduka=podupadły
kaduka=przedawniony
kaduka=upadający
kaduki=cherlać
kadukigi=znosić
kadukiĝema memoro=pamięć dynamiczna
kadukiĝi=butwieć (marnieć)
kadukiĝi=chudnąć (podupadać)
kadukiĝi=zmarnieć
kadukulo=cherlak
kadukulo=chuchrak, chuchro (charłak)
kafeino=kofeina
kafejo=cukiernia (kawiarnia)
kafejo=kawiarnia
kafo=kawa
kafo=ziarno kawy
kafskatolo=pojemnik na kawę
kafskatolo=puszka kawy
kaftano=kaftan
kaftano=żupan
kafujo=krzak kawy
kafujo=pojemnik na kawę
kafujo=puszka kawy
kaĝo=klatka
kahelo=kafel
kaĥeksio=kaheksja
kaido=kaid
kaiko=kaik
kaj=a
kaj=i
kaj=operacja logiczna koniunkcji
kaj=oraz
kaj ... kaj ...=jak i ...
kaj ... kaj ...=zarówno ...
kaj jen=aż (aż tu)
kaj ne=ani
kaj se=a nuż
kaj se=anuż (jeżeli)
kaj sekve=a dalej co następuje
kaj sekve=a następnie
kaj tamen=jednakowoż, jednakże
kaj tial=toteż
kajako=kajak
kajaŭ=iłub
kajero=kajet
kajero=zeszyt
kajmano=kajman
kajo=iloczyn logiczny (mat.)
kajo=koniunkcja
kajo=molo
kajo=nabrzeże
kajo=nadbrzeże
kajo=rampa
kajsigno=znak *
kajto=latawiec
kajuto=kabina (kajuta)
kajuto=kajuta
kaĵoli=przymilać się
kakaa=kakaowy
kakaĵo=gówno
kakaĵo=łajno
kakao=kakao
kakatuo=kakadu
kakelo=rukwiel
kakemono=kakemono
kaki=fajdać
kaki=wypróżniać się
kakia=khaki (w kolorze)
kakofonio=kakofonia
kakto=kaktus
kalamagrostido=trzcinnik
kalamitoj=kalamity
kalamo=tatarak
kalandri=kalandrować
kalandri=maglować
kalandrilo=magiel
kalandro=wołek zbożowy
kalao=czerwień (rośl.)
kalao=kalla
kalcini=kalcynować
kalcini=wypalać
kalcini=wyprażać
kalcio=wapń
kalcito=kalcyt
kalcitri=być krnąbrnym
kalcitri=opierać się
kalcitri=wierzgać
kalcitri=wzbraniać się
kaldronĉambro=kotłownia
kaldronegejo=kotłownia
kaldronego=bojler (kocioł)
kaldronego=kocioł
kaldronejo=kotłownia
kaldrono=bojler (kocioł)
kaldrono=kocioł
kalefakcii=podgrzać
kalejdoskopo=kalejdoskop
kalemburo=kalambur
kalendaro=kalendarz
kalendo=kalenda
kalendo=kalendy
kalendulo=nagietek
kaleso=ekwipaż (kolasa)
kaleŝego=landara
kaleŝeto=powozik
kaleŝeto=spacerówka
kaleŝeto=wózek
kaleŝo=bryczka (kareta)
kaleŝo=kabriolet (kolasa)
kaleŝo=kareta
kaleŝo=powóz
kalfatri=kalfatrować
kalfatri=konopić
kalfatri=utykać
kalfatri=zapychać
kalibro=kaliber
kalifo=kalif
kaliforo=plujka
kaligrafia=kaligraficzny
kaligrafio=kaligrafia
kaligrafo=kaligraf
kaliklo=kielich zewnętrzny
kaliko=czara (kielich)
kaliko=czasza (kielich)
kaliko=kielich
kaliko=kieliszek
kaliko=miednica
kaliko=misa
kaliko=miska
kaliko=puchar
kalikoto=kaliko
kalio=potas
kalistefo=aster chiński
kalistegio=kielisznik
kalistemo=kalistemon
kalitriko=rzęśl
kalka=wapienny
kalkaneo=kość piętowa
kalkano=pięta
kalkansidi=kucać
kalkanuma fliko=flek
kalkanumo=obcas
kalkargilo=ił
kalki=bielić wapnem
kalki=wapnem bielić
kalko=wapno
kalkŝtono=wapień
kalkulatoro=kalkulator
kalkulatoro=maszyna dodająca
kalkulatoro=sumator
kalkuli=liczyć
kalkuli=obliczać
kalkuli=policzyć
kalkuli=rachować
kalkuli=wyliczać
kalkuli=zaliczać
kalkulilo=kalkulator
kalkulilo=maszyna dodająca
kalkulilo=sumator
kalkulmaŝino=arytmometr
kalkulo=kalkulacja
kalkulo=obliczenie
kalkulo=rachuba
kalkulo=rachunek
kalma=cichy
kalmo=cisza na morzu
kalo=nagniotek
kalo=odcisk
kalomelo=kalomel
kalomelo=rtęciowy chlorek
kaloridona=kaloryczny
kalorifero=grzejnik
kalorifero=kaloryfer
kalorio=kaloria
kaloto=czasza kulista
kalsono=figi (majtki)
kalsono=gacie
kalsono=gatki
kalsono=kalesony
kalsono=majtki
kalsono=slipy
kalsonŝtrumpoj=rajstopy
kalto=kaczyniec
kalto=knieć
kalumni=obgadać
kalumni=obmawiać
kalumni=oszczerstwa rzucać
kalumni=spotwarzać
kalumnii=oczerniać
kalumnio=kalumnia
kalumnio=potwarz
kaluno=wrzos
kalva=bezwłosy (łysy)
kalva=łysy
kalvaĵo=łysina
kalvario=kalwaria
kalveco=łysina
kalveta=łysawy
kalviĝi=ołysieć
kalviĝi=wyłysieć
kalvinano=kalwin
kalvinano=protestant
kalvulo=łysoń
kalvulo=łysy (osobnik)
kamaradaro=drużyna
kamaradino=koleżanka
kamarado=druh
kamarado=kompan
kamarado=kumpel
kamarado=towarzysz
kamarilo=kamaryla
kambio=trata
kambio=weksel
kambio=weksel ciągniony
kambrio=kambr
kameleno=lnicznik
kameleono=kameleon
kamelio=kamelia
kamelo=wielbłąd
kameno=komin
kameno=kominek
kamenskrapisto=kominiarz
kamentubisto=zdun
kamentubo=komin
kamentubo=przewód kominowy
kameo=kamea
kamerlingo=camerlengo
kamerlingo=kamerling
kamero=izba (komora)
kamero=kabina (komora)
kamero=kamera
kamero=komora
kamforo=kamfora
kamiono=ciężarówka
kamizolo=kaftan
kamizolo=kamizelka
kamloto=kamlot
kamomilo=rumianek
kamorkido=potrostek
kampa=polny
kampa gardo=placówka
kampa soldatĉapo=furażerka
kampadejo=biwak
kampadejo=obóz
kampadejo=tabor
kampadi=biwakować
kampadi=obozować
kampalaŭdo=skowronek polny
kampanado=camping (czynność)
kampanejo=camping (obóz)
kampanilo=dzwonnica
kampanjo=kampania
kampanolo=dzwonek (bot.)
kampanulo=campanula
kampanulo=dzwonek (rośl.)
kampara=polowy
kampara=wiejski
kampara laborgardisto=karbowy
kamparana=chłopski (wieśniaczy)
kamparana=rolniczy
kamparana=wieśniaczy
kamparano=chłop (wieśniak)
kamparano=wieśniak
kamparano=włościanin
kampatingo=desygnator pola (inf.)
kampeĉo=kampesz
kamphirundo=jaskółka dymówka
kamplisto=lista pól
kampo=dziedzina
kampo=dziedzina wiedzy
kampo=pole
kampo=zakres
kampularo=chłopstwo (chłopi)
kampulino=chłopka
kampulo=chłop (wieśniak)
kampulo=wieśniak
kamufli=maskować
kamuflita=zamaskowany
kanabeno=konopka
kanabeno=makolągwa
kanabo=konopie
kanaborompilo=cierlica
kanada=kanadyjski
Kanado=Kanada
kanajla=bezecny
kanajlaro=banda (zgraja)
kanajlaro=hałastra (tłuszcza)
kanajlaro=hołota
kanajlaro=motłoch
kanajlaro=zgraja
kanajleco=nikczemność
kanajlo=drab (łajdak)
kanajlo=drań
kanajlo=kanalia
kanajlo=łotr
kanajlo=nędznik
kanajlo=nikczemnik
kanajlo=szubrawiec
kanajlo=ścierwo
kanala tavolo=warstwa transmisji danych
kanaligi=kanalizować
kanalizi=kanalizować
kanalo=kanał
kanalo=kanał transmisyjny
kanalo=przewód
kanalo=ściek
kanapeto=kozetka
kanapo=kanapa
kanario=kanarek
kanbirdo=trzcinniczek
kancelario=biuro (kancelaria)
kancelario=kancelaria
kancelaristo=biuralista (kancelista)
kanceliero=kanclerz
kancero=rak (choroba)
kandelabro=kandelabr
kandelingo=lichtarz
kandelo=świeca
kandidati=kandydować
kandidato=kandydat
kando=cukier krystaliczny
kando=cukier lodowaty
kando=kandyz
kanejo=trzcinowisko
kaneli=wyżłabiać
kanelo=rowek
kanelo=wyżłobienie
kanelo=żłobek (wyżłobienie)
kanemberizo=potrzos
kangrilbirdo=brzęczka
kanguruo=kangur
kanibalo=kanibal
kanibalo=ludożerca
kanino=kieł
kanistro=bak
kanjono=kanion
kankano=kankan (taniec)
kankro=rak
Kankro=Rak
kankromo=południowoamerykański gatunek czapli
kano=trzcina
kanona=kanoniczny
kanona juro=prawo kanoniczne
kanonadi=ostrzelać z dział
kanonado=kanonada
kanonado=ogień artyleryjski
kanonado=ostrzał artyleryjski
kanonaro=artyleria
kanonboato=kanonierka
kanoniko=kanonik
kanonisto=artylerzysta
kanonisto=bombardier (kanonier)
kanonisto=działomistrz
kanonisto=działonowy
kanonizi=kanonizować
kanono=armata
kanono=bombarda
kanono=działo
kanono=kanon
kanonpafado=kanonada
kanonŝalupo=kanonierka
kanontubo=lufa działa
kanoto=czółno
kanoto=łódka
kantalupo=kantalupa
kantarelo=gąska
kantarelo=pieprznik jadalny
kantarido=kantaryda
kantarido=mucha hiszpańska
kantato=kantata
kantema fariĝi=rozśpiewać się
kanteti=podśpiewywać
kanti=śpiewać
kantiko=kantyk
kantiko=pieśń nabożna
kantileno=kantylena
kantino=bufet
kantino=kantyna
kanto=pieśń
kanto=śpiew
kantocigno=łabędź krzykliwy
kantolibro=śpiewnik
kantonigo=system bloków
kantonmenti=kwaterować
kantonmento=kwatera
kantono=cyrkuł (w kraju)
kantono=kanton
kantoro=kantor (śpewak kośc.)
kantturdo=drozd śpiewak
kanuado=kajakarstwo
kanuisto=kajakarz
kanulo=cewka
kanulo=kaniula
kanuo=canoe
kanuo=kajak
kanvaso=kanwa
kanzoneti=podśpiewywać
kanzonisto=piosenkarz
kanzono=ballada
kanzono=pieśń
kanzono=piosenka
kaolino=glinka kaolinowa
kaolino=kaolin
kaoso=bezład
kaoso=chaos
kaoso=rozgardiasz
kaoso=zamęt
kapabla=pojętny
kapabla=potrafiący
kapabla=uzdolniony
kapabla=zdatny
kapabla=zdolny
kapableco=umiejętność
kapableco=zdatność
kapableco=zdolność
kapabli=być w stanie
kapabli=być zdolnym do
kapabli=móc
kapabli=potrafić
kapabli=zdołać
kapabli majstri ion=podołać (czemuś)
kapablo=dar (zdolność)
kapablo=umiejętność
kapablo=zdolność
kapacito=pojemność
kapacito=przepustowość
kapacito=szerokość pasma
kapaĉo=łeb
kapalteren=głową na dół
kapalteren=na łeb na szyję
kapapogilo=wezgłowie
kapaŭskultiloj=słuchawki
kapego=łeb
kapei=żeglować (bez żagli)
kapelano=kapelan
kapelestro=dyrygent (kapelmistrz)
kapelestro=kapelmistrz
kapelo=kapela
kapelo=kaplica
kapeto=głowica
kapeto=główka
kaphararo=czupryna
kapilara=włoskowaty
kapitalismo=kapitalizm
kapitalisto=kapitalista
kapitalo=fundusz
kapitalo=kapitał
kapitano=kapitan
kapitelo=głowica (kolumny)
kapitelo=głowica kolumny
kapitelo=główka
kapitelo=kapitel
kapitolo=kapitol
kapitulaci=bastować (dać za wygraną)
kapitulaci=dać się (poddać się)
kapitulaci=kapitulować
kapitulaci=poddawać się
kapitulaci=skapitulować
kapjesi=kiwać
kapjesi=przytakiwać
kapkuseneto=jasiek
kapnajleto=pineska
kapnajleto=pluskiewka
kapo=głowa
kapoko=kapok
kapokovrilo=nakrycie
kapolo=kaboszon
kaponino=pularda
kapono=kapłon
kapopiede=pozycja 69
kaporalo=kapral
kapori=kaperować
kaporo=kapar
kapoto=kapota
kapra=kozi
kapra saliko=wierzba iwa
kapreolo=sarna
kaprica=wybredny
kaprici=grymasić (kaprysić)
kaprici=kaprysić
kaprico=grymas (kaprys)
kaprico=kaprys
kaprico=zachcianka
kapricoj=fochy
kaprido=koziołek
kaprido=koźlę
kaprifolio=przewiercień
kaprikorno=koziorożec
Kaprikorno=koziorożec
kaprimulgo=lelek kozodój
kaprioli=fikać
kaprioli=fikać kozła
kapriolo=koziołek (skok)
kapriolo=sus
kapro=koza
kaprobleki=beczeć
kaprobleki=jęczeć
kaprobleki=meczeć
kaprompaĵo=łamigłówka
kaprompilo=drewniana pałka
kaproviro=cap
kaproviro=kozioł
kapselo=tasznik
kapsiketo=papryka peperoni
kapsiko=pieprz turecki
kapsiko=pieprzowiec
kapstano=kabestan
kapstano=kołowrót
kapstano=wciągarka
kapsulo=kapsla
kapsulo=kapsułka
kapsulo=zakrętka
kaptebla=dościgły
kapteni=gonić
kapti=brać (chwytać)
kapti=capnąć
kapti=chwycić, chwytać
kapti=dościgać, doścignąć (złapać)
kapti=dybać (schwytać)
kapti=imać (chwytać)
kapti=imać się
kapti=kaptować
kapti=łapać
kapti=przechwytywać
kapti=przechwytywać obraz/dźwięk
kapti=przyjmować
kapti=schwytać
kapti=ujmować
kapti=wyławiać
kapti=złapać
kapti sin=chwytać się
kaptiga=gończy
kaptiĝi=być pojmanym
kaptilo=matnia
kaptilo=sidło
kaptipova=chwytny
kaptito=jeniec
kapto=ujęcie
kaptoludo=łapanka
kaptordona=gończy
kaptordona letero=gończy list
kaptoŝnuro=arkan
kapturna=zawrotny
kapturniĝo=zawrót głowy
kapuceno=kapucyn
kapuĉino=kawa cappuccino
kapuĉo=baszłyk
kapuĉo=kaptur
kapuslinio=wyrównanie do czoła
kaputa=zniszczony
kaputi=uszkadzać
kara=drogi (kochany)
karabeno=karabin
karadrio=dżdżownik
karafo=karafka
karako=karaka
karakoli=karakolować
karakoli=koniem toczyć
karakteriza=charakterystyczny
karakteriza funkcio=funkcja charakterystyczna (mat.)
karakteriza polinomo=wielomian charakterystyczny
karakteriza vektoro=wektor charakterystyczny
karakterizi=cechować (znamionować)
karakterizi=charakteryzować
karakterizi=znaczyć
karakterizi=znamionować
karakterizo=charakterystyka
karaktero=charakter
karamboli=karambolować
karamboli=zderzyć się
karambolo=karambol
karambolo=zderzenie
karamelo=karmel
karapaco=pancerz (zwierz.)
karara marmoro=marmur kararyjski
karaso=karaś
karateisto=karateka
karateo=karate
karato=karat
karavano=karawana
karavano=podróż zbiorowa
karavano=wycieczka zbiorowa
karawelo=karawela
karbido=karbid
karbigi=zwęglić
karbo=węgiel
karbobaseno=zagłębie węglowe
karboksido=tlenek węgla
karbolineo=karbolineum
karbolo=fenol
karbolo=karbol
karbominejo=kopalnia węgla
karbonacido=kwas węglowy
karbonado=karbonada
karbonato=karbonat
karbonhidrato=węglowodan
karbono=węgiel (chem.)
karbopolvo=miał
karborundo=karborund
karborundo=węglik krzemowy
karbovagono=węglarka
karbovendisto=węglarz
karbunklo=karbunkuł
karbunklo=wąglik
karburaĵo=pędny (materiał)
karburi=nawęglać
karburilo=gaźnik
karburilo=karburator
karcero=areszt (karcer)
karcero=ciemnica
karcero=ciupa (więzienie)
karcero=karcer
karcero=loch
karcero=więzienie
kardamino=rzeżucha
kardaminopso=rzeżusznik
kardamomo=kardamon
kardamono=kardamon
kardano=kardan
kardelo=szczygieł
kardi=gręplować
kardinalo=kardynał
kardinalo=liczba kardynalna
kardinalo=moc zbioru
kardio=żołądka wpust
kardioido=kardioida
kardita lano=czesanka
kardo=oset
kardono=karczoch hiszpański
kardono=kardon
kareco=drożyzna
karega=bezcenny (kosztowny)
karega=nieoceniony
karekso=turzyca
karenforma=łódkowaty
karenforma=w kształcie łodzi
kareno=okrętu spód
kareo=curry
kareo=kare
kareo=kari
karese=czule (pieszczotliwie)
karesema=czuły (pieszczotliwy)
karesema=pieszczotliwy
karesema=skłonny do pieszczot
kareseme=czule
karesi=cackać
karesi=głaskać (pieścić)
karesi=pieścić
karesindaĵo=cacko (rzecz godna pieszczot)
karesmo=Wielki Post
karesmomezo=półpoście
kareso=cacanka
kareso=pieszczota
kargo=fracht
kargo=ładunek
kargoatesto=konosament
kargoatesto=list przewozowy
kargoŝipo=frachtowiec
kariatido=kariatyda
karieristo=karierowicz
kariero=kariera
karikaturo=karykatura
kariko=melonowiec
kario=próchnica
kariofilo=goździk (przyprawa)
kariofilo=goździkowiec
kariolo=kariolka
karitato=miłosierdzie
karlino=dziewięćsił
karmelano=karmelita
karmelbombono=karmelek
karmelo=karmel
karmezino=karmazyn (kolor)
karmino=karmin (barwnik)
karmo=karma (rel.)
karna=cielesny
karnavalo=karnawał
karnavalo=zapusty
karneolo=karneol
karno=ciało (mięso)
karno=miąższ
karno=mięso
karnokolora=cielisty
karnoriĉa=jędrny (mięsisty)
karnoriĉa=mięsisty
karnoza=mięsisty
karnulo=śmiertelnik
karobo=chleb świętojański (rośl.)
karoo=dzwonek (kolor w kartach)
karoo=karo (karc.)
karoserio=karoseria
karoserio=nadwozie (auto)
karotido=tętnica szyjna
karoto=marchew
karpata=karpacki
Karpatoj=Karpaty
karpeno=grab
karpeo=nadgarstek
karpeo=napięstek
karpo=karp
karpobroto=karpobrot
kartamo=krokosz
kartavi=grasejować
kartelo=kartel
kartezia=kartezjański
kartezia folio=liść Kartezjusza
kartezia koordinato=współrzędna kartezjańska
kartezia ovalo=owal Kartezjusza
kartezia prisigna regulo=reguła znaków Kartezjusza
Kartezia produto=iloczyn kartezjański (mat.)
Kartezio=Kartezjusz
kartilageca=chrząstkowaty
kartilago=chrząstka
kartilagsimila=chrząstkowaty
kartingo=gniazdko dla karty (inf.)
kartludo=gra karciana
karto=bilet
karto=karta
karto=płyta
kartoĉego=kartacz
kartoĉego=nabój armatni
kartoĉmantelo=gilza
kartoĉo=kartrydź
kartoĉo=nabój (do broni)
kartoĉujo=ładownica
kartografio=kartografia
kartografo=kartograf
kartono=karton
kartono=tektura
kartoteko=kartoteka
kartujo=wnęka dla karty
kartuŝo=kartusz
kartuziano=kartuz (mnich)
karuselo=karuzela
karvio=kardek
karvio=kminek
kasacii=anulować (kasować)
kasacii=kasować
kasacii=unieważniać
kasacii=unieważnić
kasacii=wyzerować
kasacii=zerować
kasacii=znosić
kasacio=anulowanie
kasacio=kasacja
kasacio=unieważnienie
kasacio=zniesienie
kasedilo=magnetofon kasetowy
kasedilo=walkman
kasedo=kartrydź
kasedo=kaseta
kasejo=kasa
kaserolo=rondel
kaserolsubtenilo=podkładka pod rondel
kaseto=kaseta
kasisto=kasjer
kasisto=skarbnik
kaskado=kaskada
kaskado=wodospad
kaskedo=kaszkiet
kasko=hełm
kasko=kask
kaslibro=księga rachunkowa
kaso=fundusz (kasa)
kaso=kasa
kasono=keson
Kaspia Maro=Morze Kaspijskie
kastanharulo=szatyn
kastanjeto=kastanieta
kastego=arka (skrzynia)
kastela=grocki (zamkowy)
kastelestro=burgrabia
kastelestro=kasztelan
kastelmastro=kasztelan
kastelo=gród (zamek)
kastelo=zamek
kastelturo=baszta
kasto=kasta
kastoro=bóbr
kastri=czyścić (trzebić)
kastri=kastrować
kastri=trzebić
kastrito=eunuch (kastrat)
kasuarino=rzewnia skrzypolistna
kasuaro=kazuar
kaŝa=pokątny
kaŝado=enkapsulacja
kaŝado=ukrycie
kaŝe=chyłkiem (skrycie)
kaŝe=cichaczem, cichcem
kaŝe=incognito (skrycie)
kaŝe=po kryjomu
kaŝe=potajemnie
kaŝe=skrycie
kaŝe=ukradkiem
kaŝejo=kryjówka
kaŝejo=nora
kaŝejo=skrytka
kaŝejo=ukrycie
kaŝejo=zakamarek
kaŝejo=zakątek
kaŝhelpilo=ściąga
kaŝi=chować (ukrywać)
kaŝi=kryć
kaŝi=schować
kaŝi=taić
kaŝi=ukrywać
kaŝi=zataić
kaŝiĝi=zapodziać się
kaŝkunveno=schadzka
kaŝludo=chowany (gra w chowanego)
kaŝludo=zabawa w chowanego
kaŝmemoro=pamięć kieszeniowa
kaŝmemoro=pamięć podręczna
kaŝmiro=kaszmir
kaŝnome=incognito
kaŝnomo=alias
kaŝnomo=kryptonim
kaŝnomo=przybrane nazwisko
kaŝnomo=pseudonim
kaŝo=ukrycie
kaŝpoliciano=detektyw
kaŝridi=chichotać
kaŝrigardi=zerkać
kaŝtanarbo=kasztan
kaŝtanarbo=kasztanowiec
kaŝtanbruna=cisawy
kaŝtanbruna=kasztanowy (kolor)
kaŝtano=kasztan
kaŝtanujo=kasztan
kaŝtanujo=kasztanowiec
katafalko=katafalk
kataklismo=kataklizm
katakombo=katakumba
katakrezo=katachreza
katalekta verso=wiersz katalektyczny
katalepsio=katalepsja
katalizatoro=katalizator
katalizo=kataliza
katalogo=katalog
Katalonio=Katalonia
katalpo=surmia
kataluna=kataloński
kataplasmo=kataplazma
kataplasmo=okład ciepły
katapulto=katapulta
katapulto=proca
katapulto=wyrzutnia
katarakt=katarakta (próg rzeki)
katarakto=bielmo
katarakto=katarakta
katarakto=zaćma
kataro=katar
kataro=nieżyt
katastro=kataster
katastrofo=katastrofa
kateĉuareko=areka katechu
kateĉupalmo=areka katechu
katedralo=katedra (kościół)
katedralo=tum
katedro=ambona
katedro=katedra (podium)
kategoria=kategoryczny
kategoria=stanowczy
kategoria=zdeklarowany
kategorio=kategoria
katekismo=katechizm
katekizi=katechizować
kateni=skuwać
kateni=więzić
kateni=zakuć
kateni=zakuć w łańcuchy
kateno=łańcuchowa linia
kateno=okowy
kateno=pęto
kateno=więzy
katenoj=kajdany
katetero=cewnik
katetero=kateter
kateto=przyprostokątna
katido=kociak
katido=kocię
katizi=katyzować
kato=kot
katodo=katoda
katolika=katolicki
katuno=katun
kaŭcii=wpłacić kaucję
kaŭcii=zwolnić za kaucją
kaŭcio=kaucja
kaŭcio=poręczenie majątkowe
kaŭcio=zastaw
kaŭĉuko=kauczuk
kaŭkalido=kłobuczka
kaŭkalo=włóczydło
kaŭkaza=kaukaski
Kaŭkazo=Kaukaz
kaŭre=chyłkiem
kaŭri=kucać
kaŭri=przysiadać
kaŭrinta=skulony
kaŭrinte=chyłkiem (z przyczajenia)
kaŭsalgio=palący ból
kaŭstika=gryzący
kaŭstika=kaustyczny
kaŭstika=żrący
kaŭterizi=kauteryzować
kaŭterizi=przyżegać
kaŭtero=kauter
kaŭze de=z powodu
kaŭzi=doprowadzić (spowodować)
kaŭzi=powodować
kaŭzi=spowodować
kaŭzi=sprawiać
kaŭzi=wyrządzać
kaŭzi klopodojn=narobić (kłopotu)
kaŭzinto=sprawca
kaŭzo=powód
kaŭzo=przyczyna
kavaĵo=kotlina
kavaĵo=wgłębienie
kavaleria atako=szarża
kavaleria ĉefserĝento=wachmistrz
kavalerio=jazda (kawaleria)
kavalerio=kawaleria
kavalerio=konnica
kavaliro=kawaler (orderu)
kavaliro=rycerz
kavalkado=banderia
kavalkado=kawalkada
kavalkado=orszak
kavateno=cavatina
kavateno=kawatyna
kaverna=jaskiniowy
kavernhomo=jaskiniowiec
kaverno=jama (pieczara)
kaverno=jaskinia (pieczara)
kaverno=kawerna
kaverno=nora
kaverno=pieczara
kavernulo=jaskiniowiec
kaveto=dołek
kaviaro=kawior
kavigi=drążyć
kavigi=wydrążyć
kavigi=wyżłabiać
kavigita=dęty (wklęsły)
kavigo=wydrążenie
kavigo=wyżłobienie
kaviĝi=dłubać (drążyć)
kavo=dół
kavo=fosa (dół)
kavo=jama (dół)
kavo=jaskinia (dół)
kavo=zagłębienie
kavoplena=dołkowaty
kavoplena=wyboisty
kaza ordono=polecenie case
kazbuleto=gomółka
kazeaĵo=gomółka
kazeigi=zwarzyć
kazeino=kazeina
kazeino=sernik (chem.)
kazemato=kazamata
kazeo=twaróg
kazerno=koszary
kazetikedo=pole etykiety
kazfrazo=przypadek
kazino=kasyno
kazo=przypadek
kazuistiko=kazuistyka
kazuisto=kazuista
ke=aby
ke=ażeby
ke=bodaj, bodajże (żeby)
ke=by
ke=iż
ke=oby !
ke=że
ke nur=byle (żeby tylko)
ke nur=byle tylko
keĉapo=keczup
keĉupo=keczup
kedivo=chedyw
kedivo=kedyw
kefalalgio=głowy ból
kefiro=kefir
keglado=kręgle
keglanto=gracz w kręgle
keglisto=gracz w kręgle
keglo=kręgiel
kegloludanto=gracz w kręgle
kegloludo=kręgle
keiranto=lak ogrodowy
kejlo=klin
kekso=keks
keletaĝo=piwnica
keletaĝo=przyziemie
keletaĝo=suterena
keletaĝo=uterena
kelfenestro=okno piwniczne
kelidonio=glistnik
kelidonio=ziele jaskółcze
kelka=jakiś
kelka=niektóry
kelka=pewien
kelkagrade=poniekąd
kelkaj=kilka
kelkcent=kilkaset
kelkdek=kilkadziesiąt
kelke da=kilka
kelkfoja=parokrotny
kelkfoje=czasami, czasem
kelkfoje=kilkakrotnie
kelkmaniere=poniekąd
kelktaga=kilkudniowy
kelnero=kelner
kelo=piwnica
kelŝtuparo=schody piwniczne
kelta=celtycki
kemia=chemiczny
kemikaĵoj=chemikalia
kemio=chemia
kemisto=chemik
keno=łuczywo
kenopodio=komosa
kenopodio=mącznik
kepleraj leĝoj=prawa Keplera
Keplero=Kepler
kepo=czapka (kepi)
kepo=kepi
kepro=kipr
kepro=krzyżówka (tkanina)
kerateno=keratyna
kerateno=rogowa substancja
kerkedolo=cyranka
kerkedulo=cyranka
kermeso=kiermasz
kerna=istotny
kerna=zasadniczy
kerneca=jędrny (mięsisty)
kerno=centrum (jądro)
kerno=jądro
kerno=pestka
kernovoko=wywołanie jądra
kernovoko=wywołanie systemowe
kernovoko=wywołanie systemu
kero=czerwień (kier)
kero=kier (karc.)
kerofilo=świerząbek
keroseno=nafta
kerubo=cherubin
kesteto=pudełko
kesteto=pudło
kesteto=skrzynia
kesteto=skrzynka
kestkaptilo=pułapka skrzynkowa
kesto=paka
kesto=pudełko
kesto=pudło
kesto=skrzynia
kesto=skrzynka
kia=jaki
kia=jakie
kia ajn=jakikolwiek
kia ajn=obojętnie jaki
kial=czego (dlaczego)
kial=czemu
kial=dlaczego
kialo=motyw
kialo=przyczyna
kiam=gdy (kiedy)
kiam=jak (kiedy)
kiam=kiedy
kiam ajn=kiedykolwiek
kiamaniere=jakże
kiamaniere=w jaki sposób
kiberkosmo=cyberprzestrzeń
kibernetiko=cybernetyka
kie=gdzie
kie ajn=gdziekolwiek
kie tra=którędy
kiel=jak
kiel=jako
kiel eble plej...=jak naj...
kiel se=jakby
kien=dokąd
kien=gdzie (dokąd)
kien ajn=gdziekolwiek (dokądkolwiek)
kies=czyj
kies=którego
kikero=ciecierzyca
kiksio=kiksja
kilo=kil
kilo=stępka
kilobajto=kb
kilobajto=kilobajt
kilobito=kb
kilobito=kilobit
kilogramo=kilogram
kilometro=kilometr
kilovato=kilowat
kilovatohoro=kilowatogodzina
kilovolto=kilowolt
kilsono=kilson
kilsono=nadstępka
kimera=złudny
kimero=chimera
kimero=mrzonka
kimero=przywidzenie
kimero=wymysł
kimono=kimono
kimono=reglan
kimra=walijski
Kimrujo=Walia
kinejo=kino
kinematiko=kinematyka
kinematografo=aparat filmowy projekcyjny
kinematografo=kinematograf
kineta=kinetyczny
kinetiko=kinetyka
kinino=chinina
kinkono=china
kinkono=chinowe drzewo
kio=co
kio ajn=co tylko
kio ajn estu=cokolwiekbądź
kio do=cóż
kio do?=cóż to?
kio estis pruvota=co było do udowodnienia
kio estis pruvota=co należało udowodnić
kio nova ?=co słychać nowego ?
kiom=ile
kiom ajn=cokolwiek (ilekolwiek)
kiom ajn=ilekolwiek
kiom longe=jak długo
kiom multe=jak wiele
kiomeca=ilościowy
kiomfoje=ilekroć
kiomspeca=iloraki
kion ajn=cokolwiek (co tylko)
kion ajn=ilekolwiek
kion l=czego chce?
kiosko=budka
kiosko=kiosk
kirasa=opancerzony
kirasa=opancerzyć
kirasaŭto=transporter opancerzony
kirasaŭto=wóz pancerny
kirasglaso=szyba pancerna
kirasi=opancerzyć
kirasi=założyć zbroję
kiraso=opancerzenie
kiraso=pancerz
kiraso=zbroja
kiraspiko=pocisk przeciwpancerny
kirila alfabeto=cyrylica
kirko=błotniak (ptak)
kirko=kościół
kirko=świątynia chrześcijańska
kirli=bałwanić
kirli=bełkotać (bełtać, mącić)
kirli=bełtać
kirli=bić pianę
kirli=burzyć (mącić)
kirli=chlupać, chlupnąć (mącić)
kirli=mącić
kirli=wirować
kirli=zamieszać
kirliĝi=burzyć się (mącić się)
kirliĝi=wirować
kirlilo=bijak
kirlilo=mikser
kirlilo=tłuczek
kirlilo=trzepaczka
kirlilo=trzepak
kirlo=rotacja
kirlo=wir
kirlo=wirowość
kirlovaĵo=jajecznica
kirloventego=cyklon
kirloventego=huragan (trąba powietrzna)
kirloventego=wichura
kiromancianino=wróżka
kiromantio=chiromancja
kiromiso=palczak
kiroptero=nietoperz
kirŝo=wiśniówka
kirurgio=chirurgia
kirurgo=chirurg
kiselo=kisiel
kiseto=buzia, buziak (całusek)
kisi=całować
kisi=cmokać, cmoknąć (pocałować)
kiso=całus
kiso=pocałunek
kisto=cysta
kisto=torbiel
kitelo=chałat
kitelo=kitel
kitelvestita judo=chałaciarz
kitino=chityna
kitino=glikozyd
kiu=kim
kiu=kto
kiu=która
kiu=które
kiu=który
kiu ajn=ktokolwiek
kiu do=któż
kiun=kogo
kivifrukto=kiwi (owoc)
kivo=kiwi (owoc)
klabi=bić pałką
klabi=pałować
klabo=maczuga
klabo=pałka z grubą główką
klaĉi=obgadać
klaĉi=obmawiać
klaĉi=plotkować
kladio=kłoć
kladonio=chrobotek
klafto=sążeń
klakĉapelo=szapoklak
klaki=klaskać
klaki=kliknąć
klaki=stukać
klaki=trzaskać
klaki per butono de muso=klikać przyciskiem myszki
klako=klik
klaktreniĝi=człapać (wlec się)
klangulo=gągol
klangulo=kaczka lodówka
klano=klan
klapkonko=małż
klapo=klapa
klapseĝo=krzesło składane
klara=czysty
klara=jasno postawiony
klara=jasny (wyraźny)
klara=klarowny
klara=legalny
klara=uczciwy
klara=wyraźny
klara=zrozumiały
klaraŭdebla=słyszalny
klarigi=wyklarować
klarigi=wyświetlać
klarigi=wytłumaczyć
klarigo=wyjaśnienie
klarionisto=trębacz
klariono=clairon (trąbka)
klariono=trąbka
klarneto=klarnet
klaroskuro=chiaroscuro
klaroskuro=światłocień
klarvida=jasnowidzący
klarvidulo=jasnowidz
klasa=gromadny
klasifiki=klasyfikować
klasifiki=segregować
klasifiko=lokata
klasika=klasyczny
klasikismo=klasycyzm
klasikulo=klasyk
klaso=gromada
klaso=klasa
klasoĉambro=sala lekcyjna
klaŭno=błazen
klaŭno=klown
klaŭno=pajac
klaŭstro=klasztor
klaŭstro=klauzura
klaŭstrofobio=klaustrofobia
klaŭzo=klauzula
klaŭzo=warunek
klaŭzo=zastrzeżenie
klavario=goździeniec
klavaro=klawiatura
klavi numeron=wybierać numer (tel)
klaviklo=obojczyk
klavikordo=klawikord
klavkomando=klawisz polecenia
klavo=klawisz
klematido=powojnik
klematido=pryszczeniec
klemo=klamra
klemo=zacisk
kleo=klucz (muz.)
klepsidro=klepsydra
klepsidro=zegar wodny (lub piaskowy)
kleptomanio=kleptomania
klera=światły
klera=wykształcony
klereco=jasność
klereco=oświecenie
klereco=wykształcenie
klerigado=oświata
klerikalismo=klerykalizm
klerikalo=klerykał
klerikaro=duchowieństwo
kleriko=duchowny
kleriko=kleryk
klienta-servila arkitekturo=architektura klient-serwer (inf.)
kliento=gość
kliento=interesant
kliento=klient
klifo=faleza
klifo=klif
klifo=urwisko
klikfermi=zatrzaskiwać
klikhorloĝo=zegar zatrzaskowy
kliko=klika
klikŝlosi=zatrzaskiwać
klimakso=klimaks
klimaktero=klimakterium
klimaktero=przekwitanie
klimatizado=klimatyzacja
klimatizi=klimatyzować
klimatizilo=klimatyzacja powietrza
klimatizilo=klimatyzator
klimatizo=klimatyzacja
klimato=klimat
klimi=wciągać się (na rękach)
klimi=wspinać się
klinĉo=zakleszczenie procesów współbieżnych
klingo=brzeszczot
klingo=klinga
klingo=ostrze
klini=chylić
klini=giąć (pochylać)
klini=kłaniać się
klini=nachylać
klini=pochylać
klini=przychylać
klini=schylać
klinigi=nagiąć
klinigi=zwieszać
kliniĝi=chynąć się
kliniĝi=garbić się (pochylać się)
kliniĝi=kłaniać się
kliniĝi=ukłonić się
kliniĝinte=chyłkiem
kliniĝinte=ukradkiem
kliniko=klinika
kliniko=lecznica
klinko=haczyk
klinko=klamka
klinlitero=litera pochyła
klino=dyg (skłon)
klino=gięcie
klino=pokłon
klino=skłon
klino=ukłon
klipero=kliper
klipso=spinacz
klistero=lewatywa
kliŝaĵo=wyrażenie banalne (przen.)
kliŝi=kliszę robić
kliŝo=klisza
kliŝo=stereotyp
klitoro=clitoris
klitoro=łechtaczka
klivi=łupać
klivi=rozłupywać
kloako=kloaka
kloako=stek
kloni=klonować
klono=klon
klono=kopia
klopod=postarać się
klopodegi=biedzić się (kłopotać się)
klopodema=dbały
klopodema=gorliwy
klopodema=pieczołowity
klopodema=rozbiegany
klopodema=wytrwały
klopodema=zabiegany
klopodi=baczyć (przejmować się)
klopodi=chodzić (robić starania)
klopodi=dbać (zabiegać)
klopodi=fatygować się (czynić zabiegi)
klopodi=kłopotać się
klopodi=krzątać się
klopodi=pofatygować się
klopodi=silić się
klopodi=starać się
klopodi=zabiegać
klopodi=zatroszczyć się
klopodo=baczenie (troska)
klopodo=fatyga (staranie)
klopodo=staranie
klopodo=zabieg
klorato=chloran
klorido=chlorek
kloro=chlor
klorofilo=chlorofil
kloroformo=chloroform
klorozo=blednica
klorozo=chloroza
klostro=claustrum (archit.)
klostro=klasztor
klostro=klauzura
kloŝeto=bańka (klosz)
kloŝforma=dzwoniasty
kloŝforma=kloszowaty
kloŝforma=w kształcie dzwonu
kloŝforma kurbo=krzywa dzwonowa
kloŝforma kurbo=krzywa Gaussa
kloŝo=bania
kloŝo=klosz
klozeto=kibel
klozeto=klozet
klozeto=ubikacja
klozeto=ustęp (toaleta)
klozeto=wygódka
klozoneo=cloisonné
klubejo=świetlica
klubo=klub
kluĉado=sprzężenie
kluĉi=sprzęgać
kluĉilo=sprzęgło
kluki=gadać
kluki=gdakać
kluki=kwokać
kluki=terkotać
klupeoj=śledziowate
kluso=kluza
kluzo=brama
kluzo=śluza
kluzo=śluza powietrzna
kluzo=upust
knaba=chłopięcy
knaba=dziecięcy
knaba=młodzieńczy
knabeca=chłopięcy
knabeca=dziecięcy
knabeca=młodzieńczy
knabeco=chłopięcość
knabego=chłop (duży chłopak)
knabego=chłopisko
knabeto=berbeć
knabeto=pacholę
knabina=dziewczęcy
knabinaĉo=dziewka
knabino=dziewczę
knabino=dziewczyna
knabino=dziewczynka
knabino=dziewka
knabo=chłopak, chłopiec
knabo=młodzieniec
knabo=pachołek
knali=huknąć
knali=trzasnąć
knali=wybuchnąć
knarado=chrzęst
knari=chrobotać (skrzypieć)
knari=chrupać
knari=skrzypieć
knari=trzeszczeć
knari=zgrzytać
knarilo=grzechotka
knaro=chrobot (skrzyp)
knaro=skrzypienie
knaro=trzeszczenie
knaro=zgrzyt
knaro=zgrzytanie
knaŭcio=świerzbnica
knedbulo=knedel
knedbulo=pyza
knedi=gnieść
knedi=gnieść ciasto
knedi=miesić
knedi=ugniatać
knedliko=knedel
knedliko=pyza
knedlo=knedel
knedlo=pyza
knedpasto=plastelina
knedujo=dzieża
knidio=selernica
kniki=spinać
kniki=zapinać
knikiĝi=spinać
knikiĝi=zapinać
knikiĝo=zapięcie
knuto=batog
knuto=knut
koadjutoro=koadiutor
koagulaĵo=skrzep
koaguli=koagulować
koaguliĝi=gęstnąć, gęstnieć
koaguliĝi=zastygnąć
koaksigejo=koksownia
koakso=koks
koaliciano=aliant
koaliciano=koalicjant
koaliciano=sprzymierzeniec
koalicii=koalicję zawiązać
koalicii=sprzymierzać się z...
koalicio=alians
koalicio=koalicja
koalicio=konfederacja
kobajo=świnka morska
kobalto=kobalt
kobitido=śliz
koboldo=chochlik
koboldo=gnom
koboldo=karzełek
koboldo=kobold
koboldo=krasnoludek
koboldo=skrzat
kobro=kobra
kobro=okularnik (wąż)
koĉenilo=koszenila
koĉero=stangret
koĉero=woźnica
kodako=kodak
kodeino=kodeina
kodicilo=kodycyl
kodigo=kodyfikacja
kodilo=koder
kodisto=koder
kodo=kod
kodo=kod maszynowy
kodo=kodeks
kodo=prawodawstwo
kodo=sposób kodowania
kodo=szyfr
kodo de signaro=kod
kodo de signaro=kod znakowy
kodogenerilo=generator kodu (inf.)
kodono=kombinacja bitowa
kodono=słowo kodowe
kodoprezento=sposób kodowania
kodpaĝo=strona kodowa
kodrompisto=łamacz kodu
kodteorio=teoria kodowania
kodteorio=teoria kodów
kodumulo=haker
kodumulo=pirat komputerowy
kodvorto=kombinacja bitowa
kodvorto=słowo kodowe
koeficento=czynnik (współczynnik)
koeficiento=współczynnik
kofro=kufer
kohera=koherencyjny
kohera=spoisty
kohera=spójny
kohereco=spójność
kohero=spójność
kohorto=kohorta
kohorto=tłum (przen.)
koĥio=mietelnik
koincidi=pasować
koincidi=schodzić się
koincidi=zbiegać się
koito=płciowy stosunek
koito=spółkowanie
kojlo=okrężnica
kojndenteto=kieł
kojno=klin
kojono=jajo
kojonoj=jaja
kojoto=kojot
kojpo=nutria
kokaino=kokaina
kokao=koka
kokao=krasnosok
kokardo=kokarda
kokcigo=kość ogonowa
kokcinelo=biedronka
kokcinelo=boża krówka (biedronka)
kokejo=kojec
kokejo=kurnik
kokeriki=piać (o kogucie)
koketa=bałamutny (zalotny)
koketa=kokieteryjny
koketa=zalotny
koketado=umizgi
koketado=zaloty
koketema=bałamutny (zalotny)
koketi=mizdrzyć się
koketi=wdzięczyć się
koketulino=ladacznica
koketulino=zalotnica
kokideto=pisklątko
kokido=kurczak
kokido=kurczę
kokino=kokosz
kokino=kura
kokleario=warzucha
kokluŝo=koklusz
kokluŝo=krztusiec
koko=kogut
koko=kura
kokono=kokon
kokono=oprzęd (larw)
kokosa raspaĵo=wiórek kokosowy
kokoso=kokos
kokoso=orzech kokosowy
kokotraŭsto=grubodziób
kokri=zdradzać (w małżeństwie)
koksa=kulszowy
koksalgio=koksalgia
kokso=biodro
kokso=bok (biodro)
koktelo=cocktail
koktelo=koktajl
kolao=kola
kolapso=kollaps
kolapso=zapaść
kolbaseto=parówka
kolbaso=kiełbasa
kolbaso=salceson
kolbasvendejo=wędliniarnia
kolbo=kolba (u broni)
kolbo=koniec
kolbo=nasada
kolbo=zakończenie
kolĉeno=łańcuszek
kolĉikino=kolchicyna
kolĉiko=zimowit
koledoko=przewód żółciowy
koledoko=żółciowy przewód
kolegaro=brać (koledzy)
kolegaro=drużyna
kolegino=koleżanka
kolegio=kolegium
kolegio=wydział (uniwersytet)
kolegio=zespół
kolego=kolega
kolektanto=kolekcjoner
kolektanto=zbieracz
kolekti=gromadzić (zbierać)
kolekti=nazbierać
kolekti=zbierać
kolektisto=kolekcjoner
kolektiva=kolektywny
kolektiva=zbiorowy
kolektiva=zespołowy
kolektive=społem
kolektivo=zaimek upowszechniający
kolekto=kolekcja
kolektoro=kolektor
koleoptero=chrząszcz
koleopteroj=chrząszcze
koleopteroj=tęgopokrywne
kolera=gniewny
kolera=zły
kolerega=rozjuszony
kolerego=furia
kolerego=zajadłość
kolerema=gniewliwy
koleremo=zapalczywość
kolereta=poirytowany
kolereta=zezłoszczony
kolereti=boczyć się (dąsać się)
kolereti=chmurzyć się (dąsać się)
kolereti=dąsać się
koleri=ciskać się (gniewać się)
koleri=gniewać się
koleri=gorączkować się (złościć się)
koleri=srożyć się
koleri=zdenerwować się
koleri=zesłościć się
koleri=złościć się
koleri=zżymać się
kolerigi=drażnić (gniewać)
kolerigi=gniewać
kolerigi=irytować (złościć)
kolerigi=rozgniewać
kolerigi=rozzłościć
kolerigi=złościć
kolerigita=zagniewany
koleriĝi=zacietrzewiać się
kolerik=choleryczny (temperament)
kolerik=porywczy
kolerik=wybuchowy
kolerika=choleryczny
kolerikulo=choleryk
kolermieni=dąsać się
kolero=gniew
kolero=złość
kolertremi=kipieć
kolhararo=grzywa
kolharoj=grzywa
kolhozo=kołchoz
kolibro=koliber
koliero=kolia
koliero=naszyjnik
koliko=brzucha ból
koliko=kolka
kolimati=poprawiać
kolimati=przystosowywać
kolimati=regulować
kolimati=retuszować
kolimati=ustawiać
kolimatoro=kolimator
kolimbo=nur
kolirio=lek do oczu
kolizi=kolidować
kolizi=zderzyć się
kolizio=antagonizm (sprzeczność)
kolizio=kolizja
kolizio=sprzeczność
kolizio=starcie
kolizio=zderzenie
kolmedaleto=medalik
kolo=szyja
kolodio=kolodium
kolofono=kalafonia
koloido=koloid
kolokaĵo=kolokwializm
kolokinto=kolokwinta
kolokinto=ogórek ośli
kolokvio=kolokwium
kolombejo=gołębnik
kolombia=kolumbijski
Kolombio=Kolumbia
kolombo=gołąb
kolonaro=arkada
kolonaro=kolumnada
kolonaro=pasaż
kolonejo=kolumnada
kolonelo=pułkownik
koloniado=osadnictwo
koloniiĝi=osiedlić się
kolonio=kolonia
kolonio=osada
kolonja=koloński
kolono=filar (kolumna)
kolono=kolumna
kolono=słup
kolono=stela
kolono=stos
kolora=barwny
kolora=kolorowy
kolora krajono=kredka
koloraro=koloryt
koloraturo=koloratura
kolori=barwić
kolori=kolorować
kolori=zabarwiać
kolorigejo=farbiarnia
kolorigi=barwić
kolorigi=farbować
kolorigi=kolorować
kolorigi=zabarwiać
kolorigilo=barwnik
kolorigilo=farba (barwnik)
kolorilo=barwnik
kolorivo=głębia koloru
koloro=barwa
koloro=farba (barwa)
koloro=kolor
koloro=koloryt
koloro=zabarwienie
kolorperdi=blaknąć
kolosa=kolosalny
koloso=kolos
koloso=olbrzym
koloso=wielkolud
kolostro=kolostrum
kolostro=siara
kolporti=kolportować
kolporti=roznosić
kolportisto=gazeciarz (roznosiciel)
kolportisto=roznosiciel
kolringo=obroża
koltuko=apaszka
koltuko=szalik
kolubro=koluber
kolubro=zaskroniec
kolumbutono=spinka
kolumno=kolumna
kolumno=łam
kolumno=szpalta
kolumo=kołnierz
koluteo=kolutea
koluteo=moszenki
koluzio=koluzja
koluzio=porozumienie tajne
kolzo=rzepak
komanda dosiero=plik sterujący
komanda dosiero=plik z poleceniami
komanda historio=historia poleceń
komanda linio=wiersz poleceń
komandantaro=dowództwo
komandantaro=komenda
komandanto=dowódca
komandanto=komendant
komandanto=wódz
komandaro=zbiór instrukcji
komandaro=zbiór poleceń
komandaro=zbiór rozkazów
komandeta arkitekturo=architektura RISC (inf.)
komandi=dowodzić
komandi=komenderować
komandi=przykazać
komandi=przywodzić (rozkazywać)
komandi=rozkazywać
komandito=komandyta
komandlinia interfaco=interfejs wierszowy (inf.)
komandlinia parametro=parametr wiersza poleceń
komando=dowództwo
komando=instrukcja (polecenie)
komando=komenda
komando=polecenie
komando=rozkaz
komandociklo=cykl rozkazowy (inf.)
komandodosiero=plik wsadowy
komandodosiero=plik z poleceniami
komandodosiero=skrypt
komandoformo=format instrukcji (inf.)
komandoformo=format polecenie (inf.)
komandonombrilo=licznik programu
komandonombrilo=licznik rozkazów
komandoro=komandor
komato=koma
komato=śpiączka
komatulo=kędziernica
komatulo=rozwierycha
kombajno=kombajn
kombi=czesać
kombilo=grzebień
kombinaĵo=kombinacja
kombinatorikaĵo=opcja
kombinatorikaĵo=wybór
kombinatoriko=analiza kombinatoryczna (mat.)
kombinatoriko=kombinatoryka
kombineo=kombinezon
kombini=kombinować
kombini=łączyć
kombini=układać
kombiniĝemo=powinowactwo
kombino=skojarzenie
kombino=zestaw
kombino=zestawienie
kombisto=fryzjer
komedio=komedia
komediverkisto=komediopisarz
komedono=wągier
komedono=zaskórnik
komenca=początkowy
komenca=rozpoczynający się
komenca pago=zaliczka
komenca rando=początek łuku
komenca valoro=wartość pierwotna
komenca valoro=wartość początkowa
komencanto=początkujący
komence=na początku
komence=zrazu
komence de=na początku
komence de=na początku czegoś
komence uzi=docierać, dotrzeć
komenci=brać się (rozpoczynać)
komenci=imać (zaczynać)
komenci=rozpoczynać
komenci=zacząć
komenci=zaczynać
komenciĝi=brać początek
komenciĝi=zaczynać
komenciĝi=zaczynać się
komenciĝo=rozpoczęcie się
komenckondiĉa iteracio=pętla warunkowa WHILE
komenco=początek
komencvalorizi=inicjować
komencvalorizi=nadawać wartość początkową
komentario=komentarz
komenti=komentować
komenti=opatrywać adnotacjami
komenti=opatrywać przypisami
komento=komentarz
komento=przypis
komerca=handlowy
komerca "kaj"=znak *
komerca halo=hala targowa
komerca saĝeco=głowa do interesów
komerca traktato=układ handlowy
komercaĉi=kupczyć
komercaĵo=oprogramowanie biznesowe
komercaĵo=oprogramowanie płatne
komercejo=interes (sklep)
komerci=handlować
komercisto=handlarz
komercisto=handlowiec
komercisto=kupiec
komerco=biznes
komerco=handel
komerco=interes (handel)
komercocentro=centrum handlowe
komercvojaĝisto=komiwojażer
kometo=kometa
komforte=wygodnie
komforto=komfort
komforto=wygoda
komika=komiczny
komika=śmieszny
komika=zabawny
komikeco=komizm
komikulo=błazen
komikulo=bufon
komikulo=komik
komikulo=pyszałek
komisarejo=komisariat
komisaro=komisarz
komisii=polecać
komisii=poruczać
komisii=zlecać
komisiito=deputat, deputowany (członek komisji)
komisio=komis
komisio=zlecenie
komisiono=komisja
komisiulo=delegat (członek komisji)
komisuro=spoidło (anat.)
komisuro=spojenie
komitato=komitet
komizo=ekspedient, ekspedytor (subiekt)
komizo=sprzedawca
komizo=subiekt sklepowy
komo=przecinek
komodo=komoda
kompakta=bity (zwarty)
kompakta=szczelny
kompakta=ścisły
kompakta=zbity
kompakta=zwarty
kompakta disko=CD ROM (inf.)
kompakta disko=płyta kompaktowa
kompakta histo=tkanka siateczkowa
kompaktigi=kompresować
kompaktigi=pakować plik
kompaniano=wspólnik
kompanio=ekipa
kompanio=kompania
kompanio=spółka
kompano=kumpel
kompara operacio=operacja porównania
komparacio=stopniowanie (gram.)
komparaĵo=nierówność
komparativo=stopień wyższy
kompare kun=w porównaniu z
kompari=porównywać
kompaso=busola
kompaso=kompas
kompatema samariano=miłosierny samarytanin
kompati=litować się
kompati=współczuć
kompati=zmiłować się
kompatigi=rozrzewniać
kompatinda=biedny (godny litości)
kompatinda=żałosny
kompatindulo=biedaczysko
kompatindulo=nieborak
kompato=litość
kompato=politowanie
kompendio=kompendium
kompendio=konspekt
kompendio=skrót
kompendio=zarys
kompensa interŝanĝo=bezdewizowa wymiana
kompense=jako odszkodowanie
kompense al=jako odszkodowanie dla
kompensi=bonifikować
kompensi=kompensować
kompensi=powetować
kompensi=wyrównywać
kompenso=bonifikacja
kompenso=bonifikata
kompenso=odszkodowanie
kompenso=rabat
kompetenco=właściwość
kompetenta=kompetentny
kompetenta=miarodajny
kompetenta=obeznany
kompetenta=potrafiący
kompetenta=zdolny
kompetenteco=kompetencja
kompetenteco=umiejętność
kompetenteco=zdolność
kompetentulo=ekspert
kompetentulo=znawca
kompili=kompilować
kompili=zestawiać
kompleksa=zespolony
kompleksa frazo=zdanie złożone
komplekso=blok (kompleks)
komplekso=całość
komplekso=kompleks
komplekso=kompleks prostych
komplekso=liczba zespolona
komplekso=zespół
komplementa prezento=zapis uzupełnieniowy
komplemento=dopełnienie (gram.)
komplemento=uzupełnienie
komplemento=uzupełnienie zbioru
komplemento ĝis dek=uzupełnienie do 10
komplemento ĝis du=U2
komplemento ĝis du=uzupełnienie do 2
komplemento ĝis naŭ=uzupełnienie do 9
komplemento ĝis unu=uzupełnienie do 1
kompleta=calutki
kompleta=całkowity (kompletny)
kompleta=cały (zupełny)
kompleta=kompletny
kompleta=pełny
kompleta=skończony
kompleta=zupełny
kompleta sumilo=pełny sumator
komplete=całkiem
komplete=do cna
komplete=doszczętnie
komplete=z kretesem
komplete=zgoła
kompletigi=dopełniać (uzupełnić)
kompletigi=kompletować
kompletigi=uzupełniać
kompletigo=dopełnienie (uzupełnienie)
kompletiva=dopełnieniowy
kompleto=całość
kompleto=komplet
kompleza=dobroczynny
kompleza=uczynny
kompleza=życzliwy
komplezema=dobroczynny
komplezema=grzeczny (usłużny)
komplezema=uczynny
komplezema=życzliwy
komplezo=przysługa
komplezo=uprzejmość
komplezo=usługa
komplico=wspólnik (w przestępstwie)
komplico=współwinowajca
komplikaĵo=gmatwanina
komplikaĵo=komplikacja
komplikaĵo=powikłanie
kompliki=gmatwać (wikłać)
kompliki=komplikować
kompliki=utrudniać
kompliki=wikłać
kompliki=zaplątać
kompliki=zawikłać
komplikita=skomplikowany
komplikita=zawiły
komplikita=złożony
kompliko=złożoność
komplikteorio=teoria złożoności
komplimento=duser
komplimento=komplement
komploti=knuć
komploti=sprzysiąc się
komploto=knowanie
komploto=spisek
komploto=sprzysiężenie
komploto=zmowa
komponaĵo=utwór
komponanto=składowa
komponanto=współrzędna wektora względem bazy
komponi=komponować
komponisto=kompozytor
kompono=superpozycja
kompono=złożenie
komposta grafiko=grafika znakowa (inf.)
komposti=składać (czcionki)
kompostisto=składacz
kompostisto=zecer
kompostita=złożony
kompoto=kompot
kompoto=mus
kompozicio=kompozycja
kompozitoj=złożone (rodz. rośl.)
komprenebla=dostępny (zrozumiały)
komprenema=pojętny
kompreni=dościgać, doścignąć (pojąć)
kompreni=pojmować
kompreni=rozumieć
kompreso=kompres
kompreso=okład
kompresoro=kompresor
kompresoro=sprężarka
kompromisa=ugodowy
kompromiso=kompromis
kompromiti=kompromitować
kompromiti sin=zblamować się
kompromitiĝi=blamować się
kompromitiĝo=blamaż
kompromito=blamaż
komputa sistemo=system
komputa sistemo=system komputerowy
komputado=obliczenia
komputebla aro=zbiór obliczalny
komputebla aro=zbiór przeliczalny rekurencyjnie
komputebla funkcio=funkcja obliczalna (mat.)
komputeblo=obliczalność
komputejo=centrum komputerowe (inf.)
komputejo=centrum obliczeniowe (inf.)
komputemulo=fanatyk komputera
komputerika=informatyczny
komputeriko=informatyka
komputi=komputować
komputi=liczyć
komputi=obliczać
komputi=obrachowywać
komputi=oszacowywać
komputi=szacować
komputi=wyliczać
komputikisto=informatyk
komputiko=informatyka
komputil-nedependa=niezależny od platformy sprzętowej (inf.)
komputila arkitekturo=architektura komputerowa (inf.)
komputila reto=sieć komputerowa
komputila viruso=wirus komputerowy
komputilego=główny komputer (inf.)
komputilego=komputer dużej mocy
komputilizita fabrikado=produkcja wspomagana komputerowo (inf.)
komputilizita instruado=nauczanie wspomagane komputerowo
komputilizita instruado=skomputeryzowane nauczanie
komputilizita programarinĝenierado=komputerowo wspomagana inżynieria oprogramowania
komputilizita projektado=projektowanie wspomagane komputerowo
komputilo=automat (inf.)
komputilo=komputer
komputilo=maszyna
komputilo=maszyna cyfrowa
komputilreta poŝto=list elektroniczny
komputilreta poŝto=poczta elektroniczna
komputilreta poŝto=poczta internetowa
komputilreta poŝto=poczta komputerowa
komputilreta poŝto=poczta sieciowa
komputivo=moc komputera
komputivo=moc obliczeniowa
komputivo=moc przetwarzania danych
komputoscienca=informatyczny
komputoscienco=informatyka
komputoscienculo=informatyk
komputsistema=system
komputsistema=system komputerowy
komuna=nagminny
komuna=ogólny
komuna=potoczny
komuna=wspólny
komuna manĝejo=stołówka
komuna tombo=kurhan
komunaĵo=część wspólna (mat.)
komunaĵo=iloczyn zbiorów (mat.)
komunaĵo=przecięcie zbiorów
komunaĵo=przekrój
komune=pospołu
komune=społem
komuneco=wspólnota
komuniĝi=spowszednieć
komunikaĵo=kamunikat
komuniki=komunikować
komuniki=przekazywać
komuniki=zakomunikować
komuniki=zameldować
komuniki=zawiadamiać
komunikiĝantaj verticoj=wierzchołki połączone
komunikiĝantaj verticoj=wierzchołki zależne
komuniksistemo=system komunikacyjny
komunikteorio=teoria komunikacji
komunio=komunia
komunismo=komunizm
komunisto=komunista
komuno=komuna
komunuma=gminny
komunuma=komunalny
komunumo=gmina
komuta=komutowany
komuta=przemienny
komutatoro=komutator
komutatoro=przełącznik
komutebla=komutowany
komutebla=przemienny
komuteca=abelowy (mat.)
komuteca=komutowany
komuteca=przemienny
komuteco=komutatywność
komuteco=przemienność
komuti=komutować
komuti=przełączać
komuti=zmieniać kolejność
komutiĝanta=przemienny
konado=znajomość
konata=słynny
konata=wiadomy
konata=znany
konateco=znajomość
konatigi=zaznajamiać
konatiĝi=dać się poznać
konatiĝi=zaznajomić się
konato=znajomy
koncedi=dozwalać
koncedi=koncedować
koncedi=przystawać na
koncedi=zezwalać
koncentra=koncentryczny
koncentra=współśrodkowy
koncentrado=koncentracja
koncentrejo=koncentracyjny (obóz)
koncentrejo de salakvo=tężnia
koncentri=koncentrować
koncentri=skupiać
koncentri=zagęszczać
koncentri=ześrodkować
koncentri=zogniskować
koncentrigi=centralizować (koncentrować)
koncepcii=zajść w ciążę
koncepcio=poczęcie (kośc. niepokalane)
konceptaĵo=koncept
koncepti=począć
koncepto=koncepcja
koncepto=pogląd
koncepto=pomysł
koncepto=wyobrażenie
koncerna=dany
koncerna=dotyczący
koncerne=co się tyczy
koncerni=chodzić (dotyczyć)
koncerni=dotyczyć, dotyczyć się
koncerni=odnosić się
koncerni=tyczyć się
koncertanto=wykonawca
koncerto=koncert
koncesio=koncesja
koncilio=koncylium
koncilio=sobór
koncipi=ciążę (w) zajść
koncipi=począć
konciza=jędrny (zwięzły)
konciza=krótki
konciza=treściwy
konciza=zwięzły
konĉerto=koncert (tylko muz.)
kondamni=potępiać
kondamni=skazywać
kondamni=zasądzać
kondamnito=skazaniec
kondensatoro=kondensator
kondensi=kondensować
kondensi=skraplać
kondensi=zagęszczać
kondensita=skondensowany
kondicionalo=tryb warunkowy
kondicionalo=warunkowy tryb
kondiĉa=warunkowy
kondiĉa asemblado=asemblacja warunkowa (inf.)
kondiĉa probablo=prawdopodobieństwo warunkowe (mat.)
kondiĉe=warunkowo
kondiĉe ke=pod warunkiem
kondiĉe ke=że...
kondiĉi=uwarunkować
kondiĉi=uzależniać
kondiĉi=zastrzec
kondiĉita reflekso=odruch warunkowy
kondiĉo=warunek
kondilo=kłykieć
konditorejo=cukiernia
konditoro=cukiernik
kondolenci=kondolencje składać
kondolenci=współczucie wyrażać
kondolenco=kondolencja
kondomo=kondom
kondomo=prezerwatywa
kondoro=kondor
kondotiero=kondotier
kondukanta=przodujący
konduki=odprowadzać
konduki=prowadzić
konduki=przynieść
konduki=sprowadzić
konduki=wodzić (prowadzić)
konduki=zawieść
konduki=zawodzić
kondukilo=cugiel
kondukilo=kierownica
kondukilo=lejce
kondukilo=przewodnik (elektryczny)
kondukilo=wodze
kondukisto=kierowca
konduklicenco=prawo jazdy
kondukrimeno=cugiel
konduktanco=przewodność (czynna)
konduktoro=konduktor
konduktoro=przewodnik
konduktoro=przewód (elektr.)
konduti=prowadzić się
konduti=sprawować się
konduti=zachowywać się
konduto=wyrobienie
konduto=zachowanie
koneksa=połączony
koneksa=spójny
koneksa=związany
koneksa komponanto=składowa spójna
koneksa memorareo=ciągły obszar pamięci
koneksega=silnie spójny
konekseta grafeo=graf słabo spójny (inf.)
konekta=węzłowy
konektejo=port I/O
konektejo=port we/wy
konektejo=port wejścia/wyjścia
konekti=łączyć
konekti=stykać
konektiĝi=logować się
konektilingo=gniazdko elektryczne
konektilo=łącznik
konektilo=połączenie telefoniczne
konektilo=wyłącznik
konektite=przy połączeniu z siecią
konektite=w sieci
konekto=połączenie
konekto per komutebla lineo=konto wdzwaniane
konfederacio=alians
konfederacio=koalicja
konfederacio=konfederacja
konfederi=konfederować
konfekcio=konfekcja
konferenci=naradzać się
konferenco=konferencja
konferenco=narada
konferi=konferować
konferi=obradować
konfervo=zielenica
konfervo=zrostnica
konfesejo=konfesjonał
konfesi=spowiadać się
konfesi=wywnętrzać się
konfesi=wyznawać
konfesio=konfesja
konfesio=wyznanie (chrześcijańskie)
konfeso=enuncjacja (spowiedź)
konfeso=spowiedź
konfeso=wyznanie
konfesprenanto=spowiednik
konfeto=konfetti
konfetoj=confetti
konfidato=konfident
konfidenco=konfidencja
konfidenco=poufne zwierzenie
konfidi=dowierzać, dowierzyć
konfidi=poruczać
konfidi=powierzać
konfidi=ufać
konfidi=zwierzać
konfidi=zwierzać się
konfido=zaufanie
konfido=zwierzenie
konfiguracio=konfiguracja
konfiguracio=ukształtowanie
konfiguraĵo=konfiguracja
konfirmacio=bierzmowanie
konfirmacio=konfirmacja
konfirmi=autoryzować (potwierdzać)
konfirmi=bierzmować
konfirmi=potwierdzać
konfirmi=sankcjonować
konfirmi=upoważniać
konfirmi=wyrażać zgodę na
konfirmi=zatwierdzać
konfirmi=zezwalać na
konfirmo=absolutorium (potwierdzenie)
konfirmo=bierzmowanie
konfirmo=zaświadczenie
konfiski=konfiskować
konfiski=zagrabić
konfitaĵo=dżem
konfitaĵo=konfitura
konfitaĵoj=powidła
konfiti=konfitury robić
konfiti=owoce smażyć (w cukrze)
konflikto=afera (zatarg)
konflikto=burda
konflikto=konflikt
konflikto=spór
konflikto=zatarg
konforma=konforemny
konforma=należyty
konforma=odpowiedni
konforma=stosowny
konforma=zgodny
konforme al=podług
konformi=pasować
konformigi=dostosowywać
konformigi=przerabiać coś dla czegoś
konformigi=przystosowywać coś do czegoś
konformigi=uzgadniać
konfronti=konfrontować
konfuceanismo=konfucjonizm
konfuza=bałamutny (mylący)
konfuza=bezładny
konfuza=chaotyczny
konfuza=zawiły
konfuzegi=dezorientować
konfuzegi=konsternować
konfuzegi=oszałamiać
konfuzego=konsternacja
konfuzego=oszołomienie
konfuzi=bałamucić (mącić)
konfuzi=mieszać
konfuzi=pokrzyżować
konfuzi=pomieszać
konfuzi=zakłócać
konfuzi=zamienić
konfuzi=zaplątać
konfuzi=zawstydzać
konfuzi=zdezorientować
konfuzi=zmylić
konfuziĝi=zaczerwienić się
konfuziĝi=zmieszać się
konfuzita=speszony
konfuzita=wstrząśnięty
konfuzita=zawstydzony
konfuzita=zażenowany
konfuzita=zdetonowany
konfuzo=bezład (zamieszanie)
konfuzo=bigos (zamęt)
konfuzo=dezorientacja
konfuzo=powikłanie
konfuzo=zamęt
konfuzo=zmieszanie
kongesto=kongestia
kongesto=przekrwienie
konglomerato=konglomerat
konglomerato=zlepek
konglomerato=zlepieniec
konglomeri=skupiać
konglomeri=zbijać
konglomeri=zlepiać
kongregacio=bractwo (zakon)
kongregacio=kongregacja
kongregacio=zgromadzenie
kongreso=kongres
kongreso=zjazd
kongresraportoj=raporty
kongresraportoj=sprawozdania
kongro=węgorz
kongrua=kompatybilny
kongrua=kongruentny
kongrua=przystający
kongrua malplien=kompatybilny w dół
kongrua plien=kompatybilny w górę
kongrueco=kongruencja liczb
kongrueco=przystawanie
kongrui=być kompatybilnym
kongrui=być zgodnym
kongrui=kongruować
kongrui=pasować
kongrui=pokrywać się
kongrui=przystawać
kongrui=zgadzać się
konĥoido=konchoida
konĥoido de rekto=konchoida Nikomedesa
koni=znać
konifera=iglasty
konifero=drzewo iglaste
koniferoj=drzewa iglaste lub szpilkowe
konigi=ujawniać
konigi=zapoznawać
konigi=zaznajamiać
koniko=przekrój stożka
koniko=stożkowa (geom.)
konio=pietrasznik
konio=szczwół
konioselino=szczwoligosz
konjakglaso=szklanka do brandy
konjako=brandy
konjako=koniak
konjektaĵo=domyślnik
konjektebla=przypuszczalny
konjekti=domiarkować się (domyślić się)
konjekti=domniemywać (domyślać się)
konjekti=domyślać się, domyślić się
konjekti=przypuszczać
konjekti=robić założenie
konjekti=wyczuć
konjekti=zakładać
konjekto=domysł
konjekto=hipoteza
konjekto=przypuszczenie
konjekto=założenie
konjekto pri la kvar koloroj=zagadnienie czterech barw
konjugacio=koniugacja
konjugi=koniugować
konjugita=sprzężony
konjunkcii=być w koniunkcji
konjunkcio=iloczyn logiczny (mat.)
konjunkcio=koniunkcja
konjunkcio=spójnik
konjunktivito=spojówki zapalenie
konjunktivo=spojówka
konjunkturo=koniunktura
konkava=wklęsły
konkavaĵo=jama (wklęsłość)
konkerema=zaborczy
konkeri=brać (podbijać)
konkeri=podbić
konkeri=wywalczyć
konkeri=zaskarbiać
konkeri=zawładnąć
konkeri=zawojować
konkeri=zdobyć
konkerinto=zaborca
konkerinto=zdobywca
konkero=podbój
konkero=zabór
konkero=zdobycie
konklavo=konklawe
konklude=w wyniku
konkludi=konkludować
konkludi=podsumować
konkludi=wnioskować
konkludi=wywnioskować
konkludo=konkluzja
konkludo=wniosek
konko=muszla
konkoido=konchoida
konkordanco=konkordancja
konkordato=konkordat
konkorde=zgodnie
konkordi=być w zgodzie
konkordi kun io=pokrywać (się z czymś)
konkordigi=jednać (pogodzić)
konkordigi=pogodzić
konkordigi=pojednać
konkordigi=uzgadniać
konkordo=jedność (zgoda)
konkordo=zgoda
konkreta=istotny
konkreta=konkretny
konkreta=rzeczowy
konkreta=rzeczywisty
konkubino=konkubina
konkubino=utrzymanka
konkurado=współzawodnictwo
konkuranto=zawodnik
konkurenco=konkurencja
konkuri=konkurować
konkuri=rywalizować
konkuro=wyścig
konkurso=konkurs
konoido=konoida
konosemento=konosament
konotacio=konotacja
konringio=pszonacznik
konscia=poczytalny
konscia=świadomy
konscienco=sumienie
konsciencriproĉo=wyrzuty sumienia
konscii=być świadomym
konscii=mieć świadomość
konscii=świadomym być
konscii=uświadamiać sobie
konsciigi=uzmysławiać
konscio=świadomość
konsekri=konsekrować
konsekri=uświęcać
konsekri=wyświęcać
konsekvence=w skutek
konsekvence=w wyniku
konsekvence de=w następstwie
konsekvence de=w wyniku czegoś
konsekvenco=konsekwencja
konsekvenco=następstwo
konsentado=porozumienie się
konsentado=ugoda
konsentado=umowa
konsentado=zgoda
konsente al=gwoli (zgodnie)
konsentebla=akceptowalny
konsentebla=bezkonfliktowy
konsentebla=dopuszczalny
konsentebla=układny
konsentebla=zgodny
konsentema=idący na ugodę
konsentema=pojednawczy
konsentema=zgodny
konsenti=godzić się (przystać)
konsenti=podzielać to samo zdanie
konsenti=przystać
konsenti=przyzwalać
konsenti=zgadzać się
konsentite!=zgoda!
konsento=porozumienie się
konsento=przyzwolenie
konsento=ugoda
konsento=umowa
konsento=zgoda
konservado=zachowanie
konservativa=konserwatywny
konservativa=zachowawczy
konservativulo=konserwatysta
konservatorio=akademia muzyczna
konservatorio=konserwatorium
konservejo=przechowalnia
konservejo=spiżarnia
konservi=chować (przechowywać)
konservi=dochować
konservi=dotrzymać, dotrzymywać (zachować)
konservi=dotrzymać, dotrzymywać
konservi=konserwować
konservi=przechowywać
konservi=zachowywać
konservi=zachowywać na dysku
konservi=zapisywać
konserviĝi=dochować się
konservisto=kustosz
konservujo=paka
konservujo=pojemnik
konservujo=skrzynia
konsideri=baczyć (rozważać)
konsideri=brać pod uwagę
konsideri=kalkulować (rozważać)
konsideri=rozważać
konsideri=uwzględniać
konsideri=zastanawiać się
konsideri=zważać
konsiderinda=znaczny
konsidero=baczność (wzgląd)
konsidero=rozwaga
konsidero=wzgląd
konsigni=konsygnować
konsilano=radny
konsilantaro=ciało doradcze
konsilantaro=rada
konsilanto=doradca
konsildona=doradczy
konsilebla=wskazany
konsilebla=zalecany
konsili=doradzać
konsili=polecać
konsili=poradzić
konsili=radzić
konsili=wskazywać
konsili=zalecać
konsili=zalecić
konsili=zaradzić
konsililo=system ekspertowy
konsilisto=radca
konsilo=porada
konsilo=rada
konsilo=wskazówka
konsilo=zalecenie
konsisti=składać się
konsistigilo=część (składnik)
konsistorio=konsystorz
konskripcio=pobór
konsoli=pocieszać
konsolidi=konsolidować
konsolido=ostróżeczka
konsolo=balsam (pociecha)
konsolo=pociecha
konsomeo=bulion
konsomeo=consommé
konsonanco=konsonans
konsonanco=tonów zgodność
konsonanto=spółgłoska
konsorcio=komsorcjum
konspirado=konszachty
konspiri=knuć
konspiri=konspirować
konspiri=spiskować
konspiri=sprzysiąc się
konstanta=bezustanny (stały)
konstanta=ciągły
konstanta=nieprzerwany
konstanta=stały
konstanta=trwały
konstanta=ustawiczny
konstanta memoro=pamięć stała
konstanta memoro=pamięć tylko do odczytu
konstanta memoro=rom
konstantaj datenoj=dane stałe (inf.)
konstante=ciągiem, ciągle (bez zmiany)
konstante=cięgiem
konstante=stale
konstante=wciąż
Konstantinopolo=Konstantynopol
konstanto=stała
konstantodeklaro=deklaracja stałej (inf.)
konstati=konstatować
konstati=stwierdzać
konstati=ustalać
konstato=stwierdzenie
konstato=ustalenie
konstelacio=gwiazdozbiór
konstelacio=konstelacja
konsterna=bulwersujący
konsterna=okropny
konsterna=przerażający
konsterni=bulwersować
konsterni=konsternować
konsterni=przerażać
konsterni=zdumieć
konsterni=zmieszać
konsterniĝi=stropić się
konsternita=oszołomiony
konsternita=skonsternowany
konsternita=speszony
konsternita=wstrząśnięty
konsternita=zawstydzony
konsternita=zdetonowany
konsterno=zmieszanie
konstipi=zatwardzenie powodować
konstipiĝi=zaprzeć się
konstipo=obstrukcja
konstipo=zaparcie
konstipo=zatwardzenie
konstitucio=konstytucja
konstitui=konstytuować
konstrua=budowlany
konstruado=budowa (budowanie)
konstruaĵo=budowla
konstruaĵo=budynek
konstruaĵo=domostwo (zabudowanie)
konstruaĵoj=zabudowanie
konstruanto=konstruktor
konstruarto=architektura
konstruarto=budownictwo
konstruejo=plac budowy
konstruentreprenisto=przedsiębiorca budowlany
konstruestro=architekt
konstruestro=budowniczy
konstruestro=konstruktor
konstrui=budować
konstrui=konstruować
konstrui=stawiać
konstrui=tworzyć
konstrui=wznosić
konstrui=zbudować
konstruilo=konstruktor
konstruisto=architekt (budowniczy)
konstruisto=budowniczy
konstruisto=konstruktor
konstrukcio=konstrukcja
konstruligno=budulec
konstrumaterialo=budulec
konstruo=budowa
konstruŝtono=klocek budowlany
konsulo=konsul
konsulti=konsultować się
konsulti=radzić się
konsultiĝa=doradczy
konsumi=konsumować
konsumi=spożywać
konsumi=zużywać
konsumiĝi=zostać skonsumowanym
kontaĝa=zaraźliwy
kontaĝi=zarażać (med.)
kontaĝita=zarażony
kontaĝo=zakażenie
kontaĝo=zaraza
kontaktigi=skomunikować
kontaktiĝo=zetknięcie
kontaktilingo=gniazdko elektryczne
kontakto=kontakt
kontakto=łączność
kontakto=styczność
kontakto=styk
kontaktoskatolo=gniazdko (elektr.)
kontanta=gotówką płatny
kontantaĵo=gotówka
konteksto=kontekst
konteksto=znaczenie
kontemplacio=kontemplacja
kontemplacio=refleksja
kontemplado=zaduma
kontempli=kontemplować
kontenta=rad
kontenta=zadowolony
kontentaĵo=fundusz (gotówka)
kontenteco=zadowolenie
kontentiga=dogodny
kontentiga=zadowalający
kontentigi=dogadzać, dogodzić (zadowalać)
kontentigi=zadośćuczynić
kontentigi=zadowalać
kontentigi=zaspokajać
kontentigo=satysfakcja
kontentiĝi=być zadowolonym
kontentiĝi=poprzestać
kontentiĝi=zadowolić się
kontentiĝo=zadowolenie
kontestebla=sporny
kontesti=kwestionować
kontesti=zakwestionować
kontesti=zaprzeczać
kontesto=zaprzeczenie
kontinento=kontynent
kontingenco=kontyngens
kontingento=kontyngent
kontinua=bezustanny (ciągły)
kontinua=ciągły (stały)
kontinua=nieprzerwany
kontinua=przeciągły
kontinua=trwały
kontinua=ustawiczny
kontinue=ciągiem, ciągle
kontinue=cięgiem
kontinuega=jednostajnie ciągły (mat.)
kontinuigi=ciągnąć
kontinuigi=kontynuować
kontisto=buchalter
konto=konto
konto=poczet
konto=rachuba
konto=rachunek
kontonumero=numer konta
kontoristo=biuralista
kontoro=biuro (kantor)
kontoro=kantor
kontrabandi=przemycać
kontrabando=kontrabanda
kontrabando=przemyt
kontrabando=szmugiel
kontrabaso=basetla
kontrabaso=kontrabas
kontradanco=kontredans
kontradmiralo=kontradmirał
kontraktanto=kontrahent
kontrakti=zakontraktować
kontrakto=kontrakt
kontrakto=układ
kontrakto=umowa
kontrakturo=kontraktura
kontrakturo=mięśni przykurcz
kontralto=kontralt
kontramarko=kontramarka
kontramarko=numerek do szatni
kontrapunkto=kontrapunkt
kontraste kun=w przeciwieństwie do
kontrasto=kontrast
kontrasto=przeciwieństwo
kontrasto=sprzeczność
kontraŭ=przeciw
kontraŭ=przeciwko
kontraŭ=wbrew
kontraŭ=wobec
kontraŭ-=anty-
kontraŭa=przeciwległy
kontraŭa=przeciwny
kontraŭaerataka ŝirmejo=schron przeciwlotniczy
kontraŭagi=przeciwdziałać
kontraŭaĵo=bariera
kontraŭaĵo=przeszkoda
kontraŭaĵo=rygiel
kontraŭaĵo=zapora
kontraŭaĵo=zasuwka
kontraŭamerika=antyamerykański
kontraŭastma=przeciwastmatyczny
kontraŭatako=kontratak
kontraŭavia=przeciwlotniczy
kontraŭaviada=przeciwlotniczy
kontraŭbatali=zwalczać
kontraŭciklono=antycyklon
kontraŭciklono=wyż baryczny
kontraŭdiagonalo=przekątna naprzeciwległa
kontraŭdiro=sprzeciw
kontraŭe=naprzeciw
kontraŭe=natomiast
kontraŭe=przeciwnie
kontraŭe=zaś
kontraŭe al=niezgodnie z
kontraŭe al=wbrew
kontraŭegala=przeciwległy
kontraŭegala=przeciwny
kontraŭegalo=element przeciwny
kontraŭekzemplo=kontrargument
kontraŭemo=chrapka
kontraŭflamigi=jątrzyć (rozpalić)
kontraŭflugilarmilo=broń przeciwlotnicza
kontraŭflugilarmilo=pelotka
kontraŭfrapo=odbicie
kontraŭgravediĝa=antykoncepcyjny
kontraŭhelikso=grobelka
kontraŭhoketo=kolec
kontraŭhoketo=zadzior
kontraŭkirasa=przeciwpancerny
kontraŭklerikala=antyklerykalny
kontraŭkopia protekto=zabezpieczenie przed kopiowaniem
kontraŭkrima=antykryminalny
kontraŭlatera=wierzchołkowy
kontraŭleĝa=bezprawny
kontraŭleĝa=niezgodny z prawem
kontraŭlogaritmo=antylogarytm
kontraŭlogaritmo=przeciwlogarytm
kontraŭmikroba=antyseptyczny
kontraŭmikroba=bakteriobójczy
kontraŭmikroba=przeciwbakteryjny
kontraŭo=wartość przeciwna
kontraŭpezo=przeciwwaga
kontraŭpozicio=kontrapozycja
kontraŭpropono=kontrpropozycja
kontraŭregistara=antyrządowy
kontraŭreĝa ribelo=rokosz
kontraŭreligia=antyreligijny
kontraŭrevolucio=kontrrewolucja
kontraŭsepsa=bakteriobójczy
kontraŭsepsa=przeciwbakteryjny
kontraŭsepso=antyseptyka
kontraŭsepso=zwalczanie zakażeń
kontraŭsigna=o przeciwnym znaku
kontraŭsimetria matrico=macierz niesymetryczna
kontraŭskriba protekto=blokada zapisu
kontraŭskriba protekto=ochrona przed zapisem
kontraŭspionado=kontrwywiad
kontraŭstari=dostać, dostawać
kontraŭstari=przeciwstawiać się
kontraŭstari=urągać
kontraŭŝtata=antypaństwowy
kontraŭtanka=przeciwczołgowy
kontraŭtrado=antypasat (wiatr)
kontraŭulo=adwersarz
kontraŭulo=antagonista (przeciwnik)
kontraŭulo=oponent
kontraŭulo=przeciwnik
kontraŭulo=rywal
kontraŭvenena=odtrutkowy
kontraŭvenena=przeciwjadowy
kontraŭveneno=antidotum (odtrutka)
kontraŭveneno=antydotum
kontraŭveneno=odtrutka
kontraŭvirusa=antywirusowy
kontraŭvole=wbrew woli
kontribuaĵo=przyczynek
kontribuaĵo=wkład
kontribucio=haracz (przyczynek)
kontribucio=kontrybucja
kontribui=przyczyniać się
kontrola bito=bit kontrolny (inf.)
kontrolanto=skrutator
kontroli=dokonywać inspekcji
kontroli=dopatrywać, dopatrzyć
kontroli=kontrolować
kontroli=kontrolować rachunki
kontroli=sprawdzać
kontrolisto=audytor
kontrolisto=rewident księgowy
kontrolkonsilio=zarząd
kontrollampeto=lampka kontrolna
kontrolo=audyt
kontrolo=diagnostyka
kontrolo=diagnostyka błędów (inf.)
kontrolo=dozór
kontrolo=inspekcja
kontrolo=kontrola
kontrolo=rewizja
kontrolo=rewizja finansowa
kontrolo=sprawdzenie
kontrolpunkto=punkt kontrolny
kontrolpunkto=punkt kontrolny programu
kontrolsumo=suma kontrolna
kontumaca=hardy
kontumaca=nieposłuszny
kontumaca=uparty
kontumace=zaocznie
kontura tiparo=krój konturowy
konturi cirklon=zataczać koło
konturo=kontur
konturo=zarys
kontuzaĵo=kontuzja
kontuzaĵo=obicie
kontuzaĵo=potłuczenie
kontuzaĵo=siniak
kontuzaĵo=siniec
kontuzaĵo=stłuczenie
kontuzblua=posiniaczony
kontuzi=kontuzjować
konuro=papuga (Conurus)
konuso=powierzchnia stożkowa
konuso=stożek
konustrunko=stożek ścięty
konvalo=konwalia
konveksa=baniasty (wypukły)
konveksa=brzuchaty (wypukły)
konveksa=pękaty
konveksa=wypukły
konvena=adekwatny
konvena=celowy (odpowiedni)
konvena=godziwy (przyzwoity)
konvena=należyty
konvena=odpowiedni
konvena=przyzwoity
konvena=stosowny
konvena=właściwy
konvena paro=dobrana para
konvenas=przystoi
konvencia=konwencjonalny
konvencia=umowny
konvencio=konwenans
konvencio=konwencja
konvene=odpowiednio
konvene=tak jak należy
konvene=właściwie
konveni=godzić się
konveni=licować
konveni=nadawać się
konveni=odpowiednim być
konveni=pasować
konvento=konwent
konvento=zgromadzenie
konverĝa=zbieżny
konverĝa en distribuo=zbieżny według dystrybuant
konverĝa en mezuro=zbieżny według miary
konverĝa en probablo=zbieżny według prawdopodobieństwa
konverĝado=zbieżność
konverĝeco=zbieżność
konverĝi=być zbieżnym (mat.)
konverĝi=zbiegać
konverĝi=zbiegać się
konverĝintervalo=przedział zbieżności
konverĝocirklo=koło zbieżności
konverĝoradiuso=promień zbieżności
konverĝradiuso=promień zbieżności
konversacio=konwersacja
konversacio=rozmowa
konversi=konwertować
konverti=nawracać
konverti en monon=spieniężać
konvertiĝi=zmienić się
konverto=konwersja
konvinka=dosadny (przekonywujący)
konvinki=przekonać
konvinkiĝi=przekonać się
konvinko=przekonanie
konvinko=przeświadczenie
konvinko=wiara
konvojo=konwój
konvolvulo=powój
konvulsii=drgać, drgnąć (mieć drgawkę)
konvulsio=drgawka
konvulsio=drgawki
konvulsio=konwulsje
konzerno=koncern
konzolo=interfejs znakowy (inf.)
konzolo=konsola
konzolo=kroksztynek
konzolo=wspornik
koopera=kooperacyjny
koopera=spółdzielczy
kooperativismo=spółdzielczość
kooperativo=spółdzielnia
kooperi=współdziałać
koopti=dobierać, dobrać
koordinata akso=oś układu współrzędnych
koordinatakso=oś układu współrzędnych
koordinato=koordynata
koordinato=współrzędna
koordinatsistemo=układ współrzędnych
koordini=koordynować
koordini=zgrać
kopalo=kopal (żywica)
kopeko=kopiejka
Koperniko=Mikołaj Kopernik
kopii=kalkować
kopii=kopia
kopii=kopiować
kopii=naśladować
kopii=wypisać
kopiilo=kalka
kopio=kopia (odpis)
kopio=odbitka
kopio=odpis
kopio=wypis
kopipapero=kalka
kopro=kopra
koprolitoj=koprolity
kopta=koptyjski
kopulacio=kopulacja
kopulo=kopula (gram.)
kopulo=łącznik
kora=ciepły (serdeczny)
koracio=kraska
korako=kruk
korakso=kruk
koralo=koral (zwierz.)
koralorizo=źłobik
koralrifo=atol
koralrifo=rafa koralowa
koramiko=serdeczny przyjaciel
Korano=Koran
koraŭriklo=przedsionek serca
korbatado=serca bicie
korbelfenestro=balkon
korbelo=kroksztyn
korbelo=podpora
korbelo=wspornik
korbelo=występ
korbfarado=plecenie koszyków
korbfarado=wytwarzanie koszyków
korbfaristo=wytwórca koszyków
korbo=kosz
korbopilkado=koszykówka
korbopilkejo=boisko do gry w koszykówkę
korbopilkisto=koszykarz
korbopilko=koszykówka
korbosaliko=łoza
Kordiljeroj=Kordyliery
kordo=struna
kordo=szpagat
kordono=kordon
kore=czule (serdecznie)
kore=serdecznie
korea=koreański
koregono=sieja
koregono=sielawa
korekta=bezbłędny
korekti=korygować
korekti=poprawiać
korekto=korekta
korelacio=współczynnik korelacji
korelativa=korelacyjny
korelativa=korelatywny
korelativa tabelo=tabela korelatywna
Koreo=Korea
koreri=gniewać się
korespondi=korespondować
koriandro=kolendra
koridalo=kokorycz
korido=korida
korido=walka byków
koridoro=chodnik (korytarz)
koridoro=ganek (korytarz)
koridoro=korytarz
koridoro=pas ruchu
korifeno=makrela złota
korifeo=koryfeusz
korigiolo=nadbrzeżyca
korilo=leszczyna
korimbo=baldachogrono
korinfarkto=serca zawał
korinta=koryncki
korispermo=wrzosowiec
korizhava=zakatarzony
korkigo=zatkanie
korko=korek
korktirilo=grajcar (korkociąg)
korktirilo=korkociąg
kormoligi=rozczulać
kormoligi=rozrzewniać
kormorano=kormoran
korna=rogaty
kornaro=poroże
korneo=rogówka (oka)
korneto=kornet
kornico=gzyms
korniko=wrona
korniko=wrona siwa
korno=róg
kornobati=bodnąć
kornobati=bódz rogami
kornobati=bóść
kornobranĉaro=poroże
kornobrutaro=rogacizna
kornopuŝi=bóść
kornpuŝi=bodnąć
kornuso=dereń
koro=serce
korodado=korozja
korodi=korozję powodować
korodi=żreć
koroido=naczyniówka (oka)
korolario=korolarium
korolario=twierdzenie dowiedzione
korolo=korona (kwiatu)
koronelo=cieciorka
koronopo=wronóg
korpa=cielesny
korpaĉo=cielsko
korpaĉo=tusza
korpeca=cielesny
korpego=cielsko
korpego=tusza
korpeto=ciałko
korpeto=cząstka
korpeto=korpuskuła
korpigi=wcielać
korpiĝi=wcielać się
korpo=ciało
korpo=korpus
korpo=tułów
korpo de de mesaĝo=część główna wiadomości (inf.)
korpo de iteracio=ciało pętli (inf.)
korpo de iteracio=część główna iteracji (inf.)
korpo de makroodifino=makrorozszerzenie
korpo de mesaĝo=ciało wiadomości (inf.)
korpo de modulo=ciało modułu (inf.)
korpo de modulo=część główna modułu (inf.)
korpo de proceduro=ciało procedury (inf.)
korpo de proceduro=część główna procedury (inf.)
korpodamaĝo=rozstrój zdrowia
korpodamaĝo=uszczerbek na zdrowiu
korpodamaĝo=uszkodzenie ciała
korpodamaĝo=uszkodzenie tułowia
korpodifekto=rozstrój zdrowia
korpodifekto=uszczerbek na zdrowiu
korpodifekto=uszkodzenie ciała
korpodifekto=uszkodzenie tułowia
korpogvardio=straż przyboczna
korporaciestro=cechmistrz
korporacio=bractwo (cech)
korporacio=cech
korporacio=ciało (zrzeszenie)
korporacio=gildia
korporacio=korporacja
korpremanta=ściskający za serce
korpremo=melancholia
korpremo=przygnębienie
korpremo=smutek
korpulenta=brzuchaty (otyły)
korpulenta=korpulentny
korpulenta=otyły
korpulenta=tęgi
korpulenta=zażywny
korpulenteco=tusza
korpusklo=cząsteczka
korpusklo=drobinka
korpuso=korpus
korsaĵo=biustonosz
korsaĵo=gorset
korsaĵo=popiersie
korsaĵo=stan
korsaĵo=stanik
korsako=korsak
korsako=lis stepowy
korsaro=korsarz
korseto=gorset
Korsiko=Korsyka
korso=corso
korso=deptak
korso=gors
korso=ulica spacerowa
korsuferanta=rozgoryczony
korŝiranta=serce rozdzierający
korŝiri=złamać serce
korta birdaro=drób (ptactwo domowe)
kortbirdoj=drób
kortega=nadworny
kortegana=dworny
korteganaro=dwór (dworzanie)
kortegano=dworak, dworzanin
kortego=dwór (dziedziniec pański)
kortegulo=dworak, dworzanin
korthundo=kundel
korto=dwór (dziedziniec)
korto=dziedziniec
korto=podwórko
kortuŝa=czuły (wzruszający)
kortuŝa=przejmujący
kortuŝa=rzewny
kortuŝi=rozczulać
kortuŝi=wzruszać
kortuŝita=wzruszony
korundo=korund
koruptado=łapownictwo
koruptado=przekupstwo
koruptaĵo=łapówka
korupti=dać łapówkę
korupti=korumpować
korupti=przekupić
korupto=korupcja
korupto=łapówka
koruso=chór
korveto=kawka
korveto=korweta
korvo=kruk
kosekanto=cosecans
kosinuso=cosinus
kosma=kosmiczny
kosmetiko=kosmetyka
kosmo=kosmos
kosmo=wszechświat
kosmogonio=kosmogonia
kosmografio=kosmografia
kosmologio=kosmologia
kosmopolito=kosmopolita
Kostariko=Kostaryka
koste de=kosztem
kostega=bezcenny (kosztowny)
kostega=nieoceniony
kosti=kosztować
kosto=koszt
kostoj=nakład
kostumo=kostium
kostumo=strój
kostumo=ubiór
kosuso=trociniarka
koŝera=koszerny
koŝia vico=ciąg Cauchy'go (mat.)
Koŝio=Cauchy (mat.)
Koŝivico=ciąg Cauchy'go (mat.)
koŝo=chomątko
koŝo=kausza
kota=błotnisty
kota=błotny
kota=rozmiękły
kotaĵo=bajoro
kotangento=contangens
kotangento=cotangens
koterio=koteria
koti=zabłocić
kotiledonoj=liścienie
kotiljono=kotylion (taniec)
kotizi=składkę płacić
kotizo=składka
kotleto=kotlet
kotleto=sznycel
kotmalpurigi=zabłocić
koto=bagnisko (błoto)
koto=bagno (błoto)
koto=bajoro
koto=błoto
koto=brud (błoto)
koto=mokradło
kotona=bawełniany
kotonaĵo=bawełnianka
kotoneastro=irga
kotono=bawełna
kotoplena=grząski
kotorno=koturn
kotornoj=koturny
kotoza=błotnisty
kotskrapilo=wycieraczka
kotŝirmilo=błotnik
kotŝmiriĝi=błocić się
kotulo=kotula
koturno=przepiórka
kovado=inkubacja
kovarianco=kowariancja
kovĉelo=komora wylęgowa
kovejo=wylęgarnia
koverto=koperta
kovi=piastować
kovi=wylęgnąć
kovi=wysiadywać jaja
koviĝi=lęgnąć się
koviĝi=wykluć się
kovitaro=pisklęta
kovitaro=potomstwo
kovitaro=wylęg
kovkokino=kwoka
kovri=kryć
kovri=obłożyć
kovri=okrywać
kovri=przykrywać
kovri=zakrywać
kovriĝi=przykryć się
kovriĝi=zarastać
kovriĝi per herbaĉoj=chwaścić się
kovrilo=deka
kovrilo=denko (wieczko)
kovrilo=okładka
kovrilo=pokrowiec
kovrilo=pokrywka
kovrilo=poszwa
kovrilo=wieko
kovrilsako=poszwa
kovriltegilo=poszwa
kovro=pokrycie
kovrokusenego=pierzyna
kovrotuko=kapa
kovrotuko=nakrycie
kovrotuko=narzuta
kovrotuko=pokrowiec
kozakestro=ataman
kozako=Kozak
krabli=pełzać (o zwierzętach)
krabo=krab
krabro=szerszeń
kraĉi=pluć
kraĉi=spluwać
kraĉospiri=charczeć, charkać, charknąć
kraĉotusi=charczeć, charkać, charknąć (odchrząknąć)
kraĉotusi=chrząkać (charkać)
kraĉotusi=wykrztusić
kraĉujo=basen
kraĉujo=miednica
kraĉujo=misa
kraĉujo=spluwaczka
kradero=krata (w łóżku)
krado=krata
krado=siatka obrazowa
krado=siatka pola
kradrostilo=grill
kradrostilo=ruszt
kradstango=krata (w łóżku)
krajonakrigilo=temperówka
krajono=ołówek
krajonpintigilo=temperówka
krakado=chrobot (trzaskanie)
krakado=chrzęst (trzask)
krakado=skrzypienie
krakado=szcękanie
krakado=szczęk
krakado=trzask
krakado=trzaskanie
krakado=trzeszczenie
krakado=zgrzyt
krakado=zgrzytanie
krakbruo=łoskot
krakeno=ciastko (suche)
krakeno=herbatnik
krakeno=krakers
krakeno=suchar
kraketi=chrupać
kraketi=skwierczeć
kraketigi=chrupać
kraketilo=grzechotka
krakfali=bęcnąć
kraki=chrobotać (trzeszczeć)
kraki=skrzypieć
kraki=trzeszczeć
kraki=zgrzytać
krakigi=gruchotać
krakmaĉi=chrupać
krako=chrzęst
krako=łomot
krako=szcękanie
krako=szczęk
krako=trzask
krako=trzaskanie
krakpano=chleb chrupki
kraksoni=chrzęścić
kraktiko=dzierzba
krambo=modrak (kapusta morska)
krampfo=kurcz
krampi=ujmować w klamry
krampi=ujmować w nawiasy
krampilo=zszywacz
krampo=ankra
krampo=klamra
krampo=nawias
kranakvo=woda kranowa
kranio=czaszka
kranio=czerep (czaszka)
kranko=korba
krano=czop (kran)
krano=kran
krano=kurek
krasulo=grubosz
kraŝi=rozbić się (o samolocie)
kraŝo=kraksa
kratago=głóg
kratego=bodiak
kratero=krater
kratero=lej
kravato=krawat
kreaĵo=stworzenie
kreaĵo=twór
kredado=przekonanie
kredado=wiara
kredanto=wierzący
kredebla=wiarygodny
kredeble=chyba
kredeble=prawdopodobnie
kredebleco=wiarygodność
kredema=łatwowierny
kredenci=dawać wiarę
kredenci=wierzyć
kredi=dawać wiarę
kredi=dufać (wierzyć)
kredi=wierzyć
kredigi=wmawiać
kredinda=wiarogodny
kredinda=wiarygodny
kredindeco=wierzytelność
krediti=borgować
kreditigi=akredytować
kredito=kredyt
kreditoraĵo=wierzytelność
kreditoro=wierzyciel
kredo=przekonanie
kredo=wiara
kredo=wierzenie
kredu=dalibóg
krei=generować
krei=stwarzać
krei=stworzyć
krei=tworzyć
krei=utworzyć
krei=zajmować
kreiĝi=stać się
kreiĝi=stworzyć się
kreinto=stwórca
kreinto=twórca
kreitaĵo=istota
krejcero=krajcar (moneta)
kreko=cyraneczka
kreko=derkacz
kremacio=kremacja
krematorio=krematorium
kremkolora=kremowy
kremo=śmietana
kremvaflo=gofr
krenela=zębaty
kreneli=ząbkować
krenelita=ząbkowany
krenelo=blanki
krenelo=krenelaż
krenelo=krenele
kreno=chrzan
kreo=kreacja
kreo=stworzenie
kreo=tworzenie
kreolo=kreol
kreozoto=kreozot
krepido=pępawa
krepo=krepa
krepuskiĝi=zmierzchać
krepusko=mrok
krepusko=zmierzch
krepusko=zmrok
krescentbulko=rogalik
krescento=półksiężyc
krescento=rogalik
kresĉendo=crescendo (muz.)
kreska ordigo=sortowanie rosnące
kreska ordo=porządek rosnący
kreskado=porost
kreskaĵaro=flora
kreskanta=rosnący
kreski=rosnąć
kreski=urosnąć
kreski=wyrastać
kreski=wzrastać
kreski=zwyżkować
kreskigi=hodować (uprawiać)
kresko=przybór
kreso=rukiew wodna
kreso=rzeżucha
krespo=naleśnik
kresta paruo=czubatka
kresthava=czubaty (posiadający grzebień)
kresto=czub (grzebień koguci)
kresto=grzbiet (fali)
kresto=grzebień (ptaka)
krestomatio=chrestomatia
krestomatio=wypisy (z literatury)
kretaceo=kreda (geolog.)
kreteno=kretyn
kreteno=matołek
kreto=kreda
Kreto=Kreta
kretono=kreton
krevbruo=trzask
krevi=pękać
krevi=pęknąć
krevi=pryskać
krevi=prysnąć
krevigi=pęknąć
krevigi=prysnąć
krevigi=wyważać
krevmaizo=kukurydza prażona
krevmaizo=popcorn
kriaĉema=wrzaskliwy
kriaĉi=drzeć się (wrzeszczeć)
kriadi=wykrzykiwać
kriado=jazgot
kribri=cedzić (przesiać)
kribri=przesiać
kribri=przesiewać
kribrilo=cedzak
kribrilo=cedzidło (sito)
kribrilo=durszlak
kribrilo=sito
kriĉi=kwilić
kriegi=gardłować
kriegi=wrzeszczeć
kriego=wrzask
kriema=wrzaskliwy
krii=krzyczeć
kriketo=krykiet
kriko=lewar
krimbruligisto=podpalacz
krimbruligo=podpalenie
krimego=okropność
krimego=okrucieństwo
krimego=potworność
krimeto=wykroczenie
krimeto=występek
kriminala=kryminalny
krimo=przestępstwo
krimo=zbrodnia
krimulo=delikwent
krimulo=przestępca
krimulo=zbrodniarz
krimulo=złoczyńca
kringo=ciasteczko kruche
kringo=obwarzanek
krinolino=krynolina
krio=krzyk
kripla=cherlawy
kripla=kaleki
kripla=ułomny
kripleco=kalectwo
kripleco=ułomność
kripligi=kaleczyć (okaleczać)
kripligi=okaleczyć
kripligi=wykrzywiać
kripligi=zniekształcać
kripligita=bezkształtny
kriplulo=kaleka
kripo=jasełka
kripo=szopka
kripta=tajny
kripta=ukryty
kripto=krypta
kripto=krypta pogrzebowa
kriptogamoj=skrytopłciowe (rośl.)
kriptografio=kryptografia
kriptografio=szyfr
kriptogramo=kryptogram
kriptogramo=tekst szyfrowany
kriptonimo=alias
kriptonimo=kryptonim
kriptono=krypton
krismo=krzyżmo
krisolo=retorta
krisopo=złotook
krispa=kędzierzawy
krisphara=kędzierzawy
krispiĝi=pomarszczyć się
krispiĝi=zmarszczyć się
krispo=kreza
krispo=kryza
kristala=krystaliczny
kristaligi=krystalizować
kristalo=kryształ
kristalo=scalak
kristalo=układ scalony
kristalografio=krystalografia
Kristalveno=Przyjście Chrystusa
kristana=chrześcijański
kristanaro=chrześciaństwo (ogół chrześcian)
kristanaro=ogół chrześcijan
kristaneco=chrześciaństwo (chrześciańskość)
kristanigi=chrzcić (nawracać)
kristanigi=wychrzcić
kristaniĝinta=chrzczony (nawrócony)
kristanismo=chrystianizm
kristanismo=chrześciaństwo
kristano=chrześcianin
kristano=chrześcijanin
Kristkorpa tago=Boże Ciało
kristnaska arbeto=choinka
Kristnaska arbeto=Choinka Bożonarodzeniowa
kristnaska donaco=gwiazdka (podarek świąteczny)
kristnaskaj frandaĵoj=bakalie
Kristnasko=Boże Narodzenie
Kristo=Chrystus
krita risurco=krytyczny zasób
krita sekcio=sekcja krytyczna
krita vojo=ścieżka krytyczna
kriterio=kryterium
kriterio=probierz
kriterio=sprawdzian
kriticismo=krytycyzm
kritiki=krytykować
kritikismo=krytycyzm
kritmo=kowniatek
krizalido=poczwarka
krizantemo=chryzantema
krizantemo=złocień
krizo=kryzys
krizo=przesilenie
krizokalo=chryzokal
krizolito=chryzolit
krizomelo=złotka
krizosplenio=śledziennica
kroata=chorwacki
Kroatujo=Chorwacja
kroĉeti=szydełkiem robić
kroĉi=wieszać na haku
kroĉi=zaczepiać
kroĉiĝi=chwytać się (czepić się)
kroĉo=konkatencja
kroĉo=połączenie łańcuchów znakowych
kroĉtriki=robić szydełkiem
kroĉtrikilo=szydełko
kroketo=krokiet
krokizi=szkicować
krokodileto=klamerka
krokodilklemo=krokodylek
krokodilklemo=spinacz
krokodilo=krokodyl
krokosmio=krokosmia
krokuso=krokus
krokuso=szafran
krom=oprócz
krom=oprócz czegoś
krom=oprócz tego
krom=ponadto
krom=poza czymś
krom=prócz
krom tio=jeszcze (nadto)
krom tio=poza tym
kroma=dodatkowy
kroma=niezamierzony
kroma=przypadkowy
kromaberacio=aderracja chromatyczna
kromaĵo=wtyczka
kromanjona raso=kromagnońska rasa
kromata=chromatyczny
kromateco=chromatyczność
kromatografio=chromatografia
krombaloto=wybory uzupełniające
krome=na dobitkę
krome=prócz tego
kromedzino=żona (poligamia)
kromefiko=efekt uboczny
kromindekso=indeks zapasowy
kromkarto=dżoker (dodatkowa karta)
kromkarto=karta plug-in
kromleciono=korepetycja
krommarĝeno=margines
krommarĝeno=odstęp
krommezuro=dolewka
kromnomo=alias
kromnomo=kryptonim
kromnomo=odwołanie do
kromnomo=przydomek
kromnomo=referencja
kromnomo=symbol zastępczy
kromnomo=wskazanie
kromo=chrom
kromofotografio=chromofotografia
kromofotografio=fotografia barwna
kromolitografio=chromolitografia
kromosomo=chromosom
kromprocesoro=koprocesor
kromprodukto=produkt uboczny
kromprogramo=wtyczka
kromsalajro=dieta (płaca dodatkowa)
kromŝlosilo=klucz zapasowy
kromvirino=kochanka
kromvirino=nałożnica
kronado=koronacja
kronaĵo=koronka zęba
kroni=ukoronować
kroni=uwieńczać
kronika=chroniczny
kronika=przewlekły
kroniko=annały
kroniko=kronika
kroniko=roczniki
krono=korona (waluta)
krono=wieniec
kronologia=chronologiczny
kronologio=chronologia
kronologio=linia czasu
kronologio=następstwo w czasie
kronometrio=chronometria
kronometro=chronometr
kronometro=zegar
kronprinco=delfin (następca tronu)
kronprinco=następca tronu
kropo=wole
krotalo=grzechotnik
krotalo=wąż grzechotnik
krotofago=krotofag
krozi=krążyć
krozilo=przeglądarka
krozoŝipo=krążownik
krucaraneo=krzyżak
krucbekulo=krzyżodziób
kruce=na krzyż
kruce striita=kraciasty
krucforme=na krzyż
kruci=krzyżować
kruciferoj=krzyżowe (rośl.)
krucifikso=krucyfiks
krucigo=skrzyżowanie
kruciĝi=krzyżować się
kruciĝi=przecinać się
kruciĝo=skrzyżowanie
kruckavaliro=krzyżowiec
kruckontrolo=sprawdzenie krzyżowe
kruco=krzyż
krucosigni=przeżegnać
krucosigni=żegnać
kructavolita ligno=dykta
krucumi=krzyżować
krucumi=ukrzyżować
krucvortenigmo=krzyżówka
kruĉeto=ampułka
kruĉo=dzban
kruĉoforma=dzbaniasty
kruĉoforma=w kształcie dzbana
kruda=brutalny
kruda=ciemny (niewykształcony)
kruda=dziki (surowy)
kruda=gburowaty
kruda=gruby (surowy)
kruda=nieokrzesany
kruda=prostacki
kruda=surowy
kruda datumo=dane surowe (inf.)
kruda pelto=błam
krudaĵo=surowiec
krudeco=chamstwo
krudkonduto=chamstwo
krudularo=chamstwo (motłoch)
krudularo=chłopstwo (motłoch)
krudularo=ciemnota (motłoch)
krudulo=brus (prostak)
krudulo=brutal
krudulo=cham (gbur)
krudulo=chłop (gbur)
krudulo=gbur
krudulo=grubianin
krudulo=prostak
kruela=bezlitosny (okrutny)
kruela=okrutny
kruelaĵo=okropność
kruelaĵo=okrucieństwo
kruelaĵo=potworność
krueleco=barbarzyństwo (okrucieństwo)
krueleco=dzikość
kruelega=barbarzyński
kruelega=odrażający
kruelega=okropny
kruelega=okrutny
kruelega=potworny
kruelega=prymitywny
kruelulo=barbarzyńca (okrutnik)
kruelulo=bestia (okrutnik)
kruelulo=bydlak, bydlę (okrutnik)
krupiero=krupier
krupo=dławiec (błonica krtani)
krupo=krup
kruro=goleń (podudzie)
kruro=łapa
kruroprotezo=proteza nogi
krurvindaĵoj=owijacze
krurzono=podwiązka
krustaco=skorupiak
krusto=skorupka
krusto=skórka (chleba)
krusto=strup
krustulo=skorupiak
kruta=stromy
kruta valo=jar
kruta=stromy=bystry
krutaĵo=urwisko
kruzejro=cruzeiro
ksantio=rzepień
ksenofobio=ksenofobia
ksenono=ksenon
ksera=kserograficzny
kserantemo=suchokwiat
ksifio=włócznik (ryba)
ksilofono=ksylofon
ksilografaĵo=drzeworyt
ksilografi=ryć (w drzewie)
ksilografio=drzeworytnictwo
ksilografio=ksylografia
ktp=i tak dalej
ktp=itd.
ku=q
kuba=kubiczny
kuba=sześcienny
kubano=Kubańczyk
kubismo=kubizm
kubito=kość łokciowa
kubito=przedramię
kubo=kostka
Kubo=Kuba
kubo=potęga sześcienna
kubo=sześcian
kubuto=łokieć (u ręki)
kubutpuŝo=szturchaniec
kudrado=szycie
kudrejo=szwalnia
kudri=szyć
kudri=uszyć
kudrilo=igła (do szycia)
kudrilujo=igielniczka, igielnik
kudristino=szwaczka
kudrita=szyty
kufo=czapka (czepek)
kufo=czepek, czepiec
kufo=kapturek
kugletaĵo=nabój śrutowy
kugleto=kulka
kuglo=kula
kuglo=nabój
kuglo=pocisk
kuirado=gotowanie
kuirejo=kuchnia
kuiri=gotować (warzyć)
kuiri=gotować się
kuiri=ugotować
kuirkulero=łyżka (do gotowania)
kuirkulero=warząchew
kuirplato=płytka grzejna
kukaburo=kukabura
kukaĵo=ciastko
kukejo=cukiernia (ciastkarnia)
kukejo=piekarnia
kuketo=ciasteczko
kuko=ciastko
kuko=ciasto
kuko=ciasto upieczone
kukolfloro=firletka poszarpana (rośl.)
kukolhorloĝo=zegar z kukułką
kukolo=kukułka
kukubalo=wyżpin jagodowy
kukui=kukać
kukumeto=korniszon
kukumo=ogórek
kukumsalado=mizeria
kukumsalato=mizeria
kukurbeto=cukinia
kukurbforma=baniasty
kukurbo=bania (dynia)
kukurbo=dynia
kulako=kułak
kulasbloko=blokada zamka
kulaso=karabinu zamek
kulaso=nasada (lufy)
kulaso=zamek broni palnej
kulasriglilo=rygiel zamka
kuleranaso=płaskonos
kulerego=chochla
kulereto=łyżeczka
kulerkavo=miseczka łyżki
kulero=łyżka
kulinara=kulinarny
kulinario=sztuka gotowania
kulio=kulis
kulisa=zakulisowy
kuliso=kulisy
kulmini=kulminować
kulmini=szczyt osiągać
kulmino=koniuszek
kulmino=kulminacja
kulmino=szczyt
kulmino=szczyt osiągnięć
kulmino=wierzchołek
kulmino=zenit
kulmo=źdźbło
kulo=komar
kulombo=kulomb
kuloŝirmilo=moskitiera
kuloto=culotte
kuloto=spodnie krótkie
kulovualo=moskitiera
kulpa=grzeszny (winny)
kulpa=winien
kulpa=winny
kulpatesto=przyznanie się do winy
kulpi=być winnym
kulpi=zawinić
kulpigi=obwiniać
kulpigi=winić
kulpo=wina
kulpulo=winowajca
kulti=chwalić (czcić)
kulti=czcić (czcić religijnie)
kulti=wielbić
kultivejo=plantacja
kultivi=kultywować
kultivi=uprawiać
kultivi=wyhodować
kultivisto=farmer
kultivisto=rolnik
kultivo=uprawa
kulto=cześć (w religii)
kulto=kult
kulturado=chów (uprawa)
kulturado=hodowla (uprawa)
kulturado=uprawa roślin
kulturebla=uprawny
kulturi=chować (uprawiać)
kulturi=hodować (uprawiać)
kulturi=uprawiać
kulturo=hodowla
kulturo=kultura
kumino=kmin
kumino=kminek
kumiso=kumys
kumuli=gromadzić (kumulować)
kumuli=kumulować
kumuli=skupiać
kumuluso=chmury kłębiaste
kumuluso=cumulus
kun=z (wraz)
kunagi=współdziałać
kunaĵo=część wspólna (mat.)
kunaĵo=połączenie
kunaĵo=suma zbiorów
kunaĵo=unia
kunbekiĝi=dziobać się
kune=pospołu
kune=razem
kune=wraz
kune=wspólnie
kune=zarazem
kune kun=razem z
kunekzistado=koegzystencja
kunekzisti=współistnieć
kunestulo=bliźni
kunevolui=nadążać
kunfaldi=złożyć
kunfandi=łączyć ze sobą
kunfandi=scalać razem
kunfandiĝo=fuzja (połączenie)
kunfederito=sprzymierzeniec
kunfestenanto=współbiesiadnik
kunfliki=sklecić
kunfluejo=zlewisko
kunflugo=zlot
kunflui=zbiegać
kunfrata=pobratymczy
kunglui=skleić
kunglui=sklejać się
kunglui=zalepiać
kunglui=zlepiać się
kunglui=zlepić
kungluiĝemo=kleistość
kunhomo=bliźni
kuniga=łączący
kuniga histo=tkanka łączna
kuniga krampo=klamra łącząca dwa lub więcej wierszy tekstu
kuniga linio=łącznica
kunigi=dołączać, dołączyć
kunigi=kojarzyć
kunigi=łączyć
kunigi=połączyć
kunigi=przyłączać
kunigi=przymocowywać
kunigi=przytwierdzać
kunigi=zegnać
kunigi=zespolić
kunigi=zetknąć
kunigi=złączyć
kunigo=połączenie
kuniklo=królik
kuniri=iść razem
kunjungitaĵo=cug (zaprzęg)
kunjungitaĵo=zaprzęg
kunkalkuli=zliczać
kunkateni=powiązać
kunkreskiĝi=zrastać się
kunkudreto=fastryga
kunkudri=zaszyć
kunkudri=zeszyć
kunkudri=zszywać
kunkudro=szew (tkaniny)
kunkuro=zbiegowisko
kunlaboranto=współpracownik
kunlabori=współdziałać
kunlaboro=kolaboracja
kunlaboro=współpraca
kunligaĵo=iloczyn dróg
kunligaĵo=złożenie funkcji lub relacji
kunligi=powiązać
kunligi=przyłączać
kunligi=związywać
kunligo=połączenie
kunligo=składanie funkcji lub relacji
kunligo=superpozycja funkcji lub relacji
kunlima=ościenny
kunloĝantejo=bursa (internat)
kunloĝanto=współlokator
kunloĝi=współżyć
kunludanto=partner
kunludi=akompaniować
kunmetebla=składany
kunmeti=gromadzić (złożyć)
kunmeti=montować
kunmeti=składać
kunmeti=zbierać
kunmeti=złożyć
kunmetita=złożony
kunmetita=zmontowany
kunmetita tempo=czas złożony
kunmetita vorto=wyraz złożony
kunmeto=zestaw
kunmezurebla=współmierny
kunmiksi=pokrzyżować
kunnomumi=duplikować
kunnomumi=tworzyć kopię
kunordita propozicio=zdanie współrzędnie złożone
kunpeli=spędzać
kunpeli=zegnać
kunpeli=zganiać
kunplekti=splatać (ze sobą)
kunporti=nosić ze sobą
kunporti=przynieść z sobą
kunposedanto=wspólnik
kunposedanto=współwłaściciel
kunprematoro=sprężarka
kunpremi=kompresować
kunpremi=stłaczać
kunpremi=ściskać
kunpremi=tłoczyć
kunpremi=zaciskać
kunpremiĝi=kulić się
kunpremilo=kompresor
kunpremilo=sprężarka
kunpreni=zabierać (ze sobą)
kunprogresi=nadążać
kunpuŝiĝo=zderzenie
kunrasti=zgarniać
kunrilateco=koligacja
kunrulaj procezoj=procesy współbieżne (inf.)
kunrulo=współbieżność
kunsendaĵo=załącznik
kunsento=współczucie
kunsidi=posiedzenie odbywać
kunsido=posiedzenie
kunŝovi=zgarniać
kunŝuti=zsypywać
kuntara pezo=brutto (waga z opakowaniem)
kuntara pezo=brutto waga
kuntara pezo=waga brutto
kuntara pezo=waga z opakowaniem
kuntare=brutto
kunteksto=kontekst
kuntekstohava gramatiko=gramatyka kontekstowa (inf.)
kuntekstohava lingvo=język kontekstowy (inf.)
kunteniĝo=spoistość
kuntiri=ściągać
kuntiri=ściskać
kuntiri=wiązać
kuntiro=przekształcenie zbliżające
kuntiro=skurcz
kuntreni=ściągać (nieszczęście)
kuntreni=wlec ze sobą
kuntreni=zaciągać
kuntuŝigi=zetknąć
kuntuŝo=zetknięcie
kunularo=drużyna (zastęp towarzyszy)
kunulo=kompan
kunulo=konkubent
kunulo=kum
kunvarianco=kowariancja
kunvena=gromadny
kunvene=gromadnie
kunveni=gromadzić się (schodzić się)
kunveni=schodzić się
kunveni=zbierać się
kunveno=zbiórka
kunveno=zebranie
kunverŝi=zlewać
kunvivanto=konkubent
kunvivi=obcować
kunvivi=współżyć
kunviviĝi=zżywać się
kunvivo=pożycie
kunvoki=zwołać
kunvoki=zwoływać
kunvoko=zwołanie
kunvolvi=zwijać
kunvolviĝi=kulić się
kupeo=przedział (kolej.)
kupido=amorek
kupido=eros
kuplado=sprzężenie
kupledo=kuplet
kupli=łączyć (elektr.)
kuplilo=sprzęgło
kupo=bańka (med.)
kupolforma=baniasty (kopulasty)
kupolo=kopuła
kupono=bon
kupono=kupon
kupraĵo=wyroby z mosiądzu
kupro=miedź
kupro=mosiądz
kuprogravuraĵo=miedzioryt
kupuliferoj=łuszczakowate
kupuliferoj=miseczkowate
kupulo=miseczka (owocu)
kuraca=zdrojowy
kuraca=zdrowotny
kuracado=kuracja
kuracao=curaçao
kuracao=likier pomarańczowy
kuracato=chory (kuracjusz)
kuracato=pacjent
kuracebla=uleczalny
kuracejo=ambulatorium (lecznica)
kuracejo=lecznica
kuracherboj=zioła
kuraci=goić
kuraci=kurować
kuraci=leczyć
kuraci=wyleczyć
kuracilo=lekarstwo
kuracista helpanto=felczer
kuracista savservo=pogotowie ratunkowe
kuracisto=doktor (lekarz)
kuracisto=lekarz
kuracloko=bad (uzdrowisko)
kuracloko=uzdrowisko
kuracloko=zdrojowisko
kurado=gonitwa (gonienie)
kuraĝa=bitny (odważny)
kuraĝa=chrobry (odważny)
kuraĝa=dzielny (odważny)
kuraĝa=mężny
kuraĝa=odważny
kuraĝa=śmiały
kuraĝa=waleczny
kuraĝa=zdecydowany
kuraĝega=śmiały
kuraĝega=zuchwały
kuraĝi=być odważnym
kuraĝi=rzucać wyzwanie
kuraĝi=stawić czoło
kuraĝigi=ośmielać
kuraĝigi=pokrzepiać
kuraĝigi=zagrzać
kuraĝo=animusz (odwaga)
kuraĝo=brawura (odwaga)
kuraĝo=męstwo
kuraĝo=odwaga
kuraĝo=otucha
kuraĝo=waleczność
kuraĝo=werwa
kuraĝulo=chwat
kuraĝulo=zuch
kuranta=bieżący
kuranta=fizyczny
kuranta=istniejący
kuranta=rzeczywisty
kurante atingi=doganiać, dogonić (doścignąć)
kuraro=kurara (trucizna)
kuratako=szturm
kuratelo=kuratela
kuratingi=doganiać, dogonić
kuratingi=dopędzać
kuratoreco=opieka
kuratoro=kurator
kuratoro=opiekun
kuratoro=opiekun prawny
kurba=kręty
kurba=krzywy
kurba=zakrzywiony
kurba krampo=nawias okrągły
kurba stango=pałąk
kurbe=krzywo
kurbeco=krzywizna
kurbecocentro=środek krzywizny
kurbecocirklo=koło krzywizny
kurbecoradiuso=promień krzywizny
kurbecradiuso=promień krzywizny
kurbigi=giąć
kurbigi=krzywić
kurbigi=nagiąć
kurbigi=przegiąć
kurbigi=skrzywić
kurbigi=uginać
kurbigi=wyginać
kurbigi=wykrzywiać
kurbigi=wypaczać
kurbigo=zgięcie
kurbiĝi=garbić się (kulić się)
kurbiĝinta=skulony
kurbiĝinta=zgarbiony
kurbiĝo=ugięcie
kurbiĝo=wygięcie
kurbiĝo=zakręt
kurbiĝo=zgięcie
kurbkrurulo=kuternoga
kurbo=krzywa
kurbo=linia
kurbo=ugięcie
kurbo=wygięcie
kurbo=zgięcie
kurĉevalo=biegun (koń)
kurĉevalo=rumak
kuregi=mknąć
kuregi=śmigać
kurejo=bieżnia
kurejo=tor wyścigowy
kurentintenseco=natężenie prądu elektrycznego
kurento=prąd (elektr.)
kurforto=impet
kuri=biec
kuri=biegać
kuri=gnać (biegać)
kuri=pobiec
kuriero=ekspres (posłaniec)
kuriero=goniec
kuriero=goniec w szachach
kuriero=kurier
kurio=kuria
kurioza=bezprzykładny (osobliwy)
kurioza=ciekawy (osobliwy)
kurioza=dziwny (osobliwy)
kurioza=osobliwy
kuriozaĵo=ciekawostka
kuriozaĵo=dziwoląg (osobliwość)
kuriozaĵo=egzemplarz (osobliwość)
kuriozaĵo=osobliwość
kuriozeco=ciekawość (osobliwość)
kurkulioj=ryjkowce
kurkumo=kurkuma
kurkumo=ostryż
kurlingo=curling
kurlingo=kręgle na lodzie
kuro=bieg
kuro=ciąg
kuro=ruch
kuro=tok
kursalti=brykać, bryknąć (skakać w biegu)
kursgvidanto=wykładowca (na kursie)
kursilo=komputer trasujący
kursilo=przekaźnik
kursilo=ruter
kursivo=kursywa
kurso=kurs
kurso=trasa
kursoro=kursor
kurta=krótki (radiofonia)
kurta cirkvito=spięcie
kurta cirkvito=zwarcie
kurtaĝo=koszty pośrednictwa
kurtaĝo=kurtaż
kurtaĝo=prowizja
kurtaĝo=prowizja maklerska
kurte=krótko
kurte kaj koncize=krótko i węzłowato
kurteno=firanka
kurteno=kotara
kurteno=kurtyna
kurteno=zasłona
kurtino=zasłona (wojsk.)
kurtonda=krótkofalowy
kurtonda radiostacio=radiostacja krótkofalowa
kurulo=biegun (biegacz)
kurvo=drogi zakręt
kurvo=krzywizna
kurzo=kurs (giełda)
kuseno=materac
kuseno=poduszka
kusensako=poszewka
kusentegilo=poszewka
kusentego=poszewka
kusineto=panewka łożyska
kusineto=podgłówek
kusineto=wałek
kuskuto=kanianka
kuspi=odwijać
kuspi=zakasać
kuspi=zawijać
kuŝadi longe=wylegiwać się
kuŝbenko=koja
kuŝbenko=łóżko
kuŝejo=koja
kuŝejo=kuszetka
kuŝejo=legowisko
kuŝejo=łoże
kuŝejo=łóżko
kuŝejo=miejsce leżące
kuŝi=leżeć
kuŝigi=położyć
kuŝiĝi=lec
kuŝosako=śpiwór
kuŝoseĝo=leżak
kuŝoseĝo=szezlong
kuŝpajlo=podściółka
kutime=zazwyczaj
kutime=zwykle
kutimi=mieć zwyczaj
kutimi=przyzwyczaić się
kutimi=przyzwyczajonym być
kutimi=zwyczaj mieć
kutimiĝi=przywykać, przywyknąć
kutimiĝi al hejmo=zadomowić się
kutimiĝo=nawyk
kutiminta=obyty
kutimo=przyzwyczajenie
kuto=habit
kutro=jacht
kutro=kuter
kuveto=basen
kuveto=miednica
kuveto=misa
kuveto=miska
kuveto=puchar
kuvo=kadź
kuvo=wanna
kuzino=kuzynka
kuzo=brat cioteczny, stryjeczny, wujeczny
kuzo=cioteczny brat
kuzo=kuzyn
kvadranto=ćwiartka
kvadranto=kwadrant
kvadrata=kwadratowy
kvadrata matrico=macierz kwadratowa
kvadrata mezumo=średnia kwadratowa
kvadrategala=idempotentny
kvadratigi=ciosać w kwadrat
kvadratigi=podnosić do kwadratu
kvadrato=kwadrat
kvadratumi=kratkować
kvadraturo=kwadratura
kvadrigo=kwadryga
kvadriko=kwadryka
kvadrilo=kadryl (taniec)
kvadro=cios (kamień)
kvadro=kamień ciosany
kvadro=kostka budowlana
kvadroŝtono=kamień ciosany
kvadroŝtono=kostka budowlana
kvakero=kwakier
kvaki=dukać (skrzeczeć)
kvaki=kumkać
kvaki=kwakać
kvaki=rechotać
kvaki=skrzeczeć
kvalifika=potrafiący
kvalifika=zdolny
kvalifiki=kwalifikować
kvalifikiĝi=nadawać się
kvalifikita=wykwalifikowany
kvalifiko=cenzus (kwalifikacja)
kvalifiko=kwalifikacja
kvalifiko=umiejętność
kvalifiko=zdolność
kvalita=jakościowy
kvalito=atrybut (cecha)
kvalito=cecha (rodzaj)
kvalito=jakość
kvalito=przymiot
kvankam=acz, aczkolwiek
kvankam=bądź (chociaż)
kvankam=choć, chociaż
kvankam=jakkolwiek
kvankam=wprawdzie
kvanta=ilościowy
kvanto=ilość
kvantoro=kwantyfikator
kvantumo=kwant
kvar=cztery
kvar=czworo
kvara=czwarty
kvarangula=czterokątny
kvarangula ĉapo=rogatywka
kvarangulo=czworokąt
kvaranteni=poddawać się kwarantannie
kvaranteno=kwarantanna
kvarcent=czterysta
kvarcito=kwarcyt
kvarco=kwarc
kvardek=czterdzieści
kvaredro=czworościan
kvarfamilia domo=czworak
kvarlatero=czworobok
kvarlitro=garniec (miara)
kvaro=czwórka
kvaronbarelo=antał, antałek
kvaronfinalo=ćwierćfinał
kvaronfino=ćwierćfinał
kvarono=ćwiartka
kvarono=ćwierć
kvarono=jedna czwarta
kvaropaj ĝemeloj=czworaczki
kvarpieda=czworonogi
kvarpiede=na czworakach
kvartalo=cyrkuł (w mieście)
kvartalo=dzielnica (miasta)
kvartalo=dzielnica miasta
kvartermo=czwórmian
kvarternara=czwartorzędowy
kvarteto=kwartet
kvartiri=kwaterować
kvartiri=stacjonować
kvartiro=kwatera
kvarto=kwarta
kvasto=chwast (kutas)
kvasto=frędzla
kvasto=kwast
kvazaŭ=gdyby (jakby)
kvazaŭ=jak (niby)
kvazaŭ=jakby
kvazaŭ=jakoby
kvazaŭ=niby
kvazaŭa=bliski
kvazaŭa=pozorny
kvazaŭa=udany
kvazaŭe=jakby
kvazaŭkunrulo=pseudowspółbieżność
kvazaŭparalelado=przetwarzanie pseudorównoległe
kvazaŭscienca=pseudonaukowy
kvazaŭstokasto=liczba pseudolosowa
kvazaŭvokalo=półsamogłoska
kverelema=buńczuczny (zawadiacki)
kverelema=czupurny (kłótliwy)
kverelema=wojowniczy
kverelema=zawadiacki
kverelema=zrzędny
kvereli=czubić się (kłócić się)
kvereli=kłócić się
kvereli=spierać się
kvereligi=poróżnić
kverelo=awantura
kverelo=breweria (kłótnia)
kverelo=burda (kłótnia)
kverelo=chryja
kverelo=incydent (kłótnia)
kverelo=kłótnia
kverelo=scysja
kverelo=spór
kverelo=waśń
kverelo=zwada
kvereloj=niesnaski
kvereloj=swary
kverelulo=awanturnik
kverelulo=rozrabiaka
kverelulo=warchoł
kverelulo=zawadiaka
kveri=gruchać (o gołębiu)
kverka=dębowy
kverka ligno=drewno dębowe
kverkaĵo=dębina (drewno dębowe)
kverkarbaro=dąbrowa
kverkaro=dąbrowa (las dębowy)
kverkaro=dębina (las dębowy)
kverko=dąb
kvesto=kwesta
kvestoro=kwestor
kvestoro=skarbnik (organizacji)
kvesturo=kwestura
kvieta=cichy (spokojny)
kvieta=łagodny
kvieta=spokojny
kvietiga=kojący
kvietiga=łagodzący
kvietigi=dusić (uspokajać)
kvietigi=gasić (uśmierzać)
kvietigi=głuszyć (uspokoić)
kvietigi=łagodzić
kvietigi=mitygować
kvietigi=udobruchać
kvietigi=ugłaskać
kvietigi=ukoić
kvietigi=uspokajać
kvietigi=uśmierzać
kvietigi=zmitygować
kvietiĝi=ochłonąć
kvietiĝi=wyciszać się
kvietiĝi=zelżeć
kvietiĝi=zesłabnąć
kvietiĝi post vivĝuado=wyszumieć się
kvietiĝo=folga
kvietiĝo=uspokojenie
kvieto=bezruch (spokój)
kvieto=cichość (spokój)
kvieto=cisza (spokój)
kvieto=spokój
kviki=kwiczeć
kviko=kwik
kvin=pięć
kvincent=pięćset
kvindek=pięćdziesiąt
kvinedro=pięciościan
kvinlatero=pięciobok
kvino=piątka
kvinope=piatkami
kvinopo=piątka
kvintalo=cetnar
kvintalo=kwintal
kvintesenco=kwintesencja
kvintesenco=rzeczy istota
kvinteto=kwintet
kvinto=kwinta
kvita=skwitowany
kvita=wolny od długów
kvitanca reĝimo=potwierdzenie obustronne
kvitanca signo=znak potwierdzenia
kvitanci=potwierdzać
kvitanckajero=kwitariusz
kvitanco=kwit
kvitanco=kwitek
kvitanco=pokwitowanie
kvitiĝi=wyjść na zero
kvito!=basta!
kviviko=kwik
kvo=qu (łac.)
kvocienta aro=iloraz zbioru przez relację równoważności (mat.)
kvocienta aro=przestrzeń ilorazowa
kvocienta frakcio=ułamek zwykły
kvocienta grupo=grupa ilorazowa (mat.)
kvocienta ringo=pierścień ilorazowy
kvociento=iloraz
kvociento=stosunek
kvodlibeto=kwodlibet
kvorumo=kworum
kvorumo=quorum
kvotigi=przydzielać
kvotigo=przydział
kvotigo=przydzielenie
kvotigo=wyznaczenie
kvoto=kwota
la=przedimek określony
la Blanka Domo=Biały Dom
la sama=tenże
la trejntendaro de rekrutoj=obóz szkoleniowy dla rekrutów
laberdano=dorsz w solance
laberdano=laberdan
labiacoj=wargowe
labialo=spółgłoska wargowa
labio=warga
labirinto=błędnik (ucha)
labirinto=labirynt
labora=pomocniczy
labora=roboczy
labora=tymczasowy
laborabelo=pszczoła robotnica
laboraĉi malrapide=dłubać
laborakiri=dorabiać się (zdobyć pracą)
laboranta=zatrudniony
laboratorio=laboratorium
labordonanto=chlebodawca (pracodawca)
laborefikeco=wydajność pracy
laboregi=harować
laborejo=atelier (pracownia)
laborejo=gabinet (pracownia)
laborejo=pracownia
laborejo=studio
laborejo=zakład pracy
laborema=pracowity
laborevitado=bumelanctwo
laborfruktiveco=wydajność pracy
laborgrupo=grupa pracy
labori=pracować
labori ekstra=nadrabiać
labori ĝislace=napracować się
labori pene=ślęczeć
labori por du=pracować za dwóch
laborista klaso=klasa robotnicza
laboristara diktaturo=dyktatura ploretariatu
laboristo=robotnik
laborlaca=zapracowany
labormanko=bezrobocie
laboro=praca
laboro=robota
laboro=zadanie
laborplanado=planowanie prac
laborplano=plan pracy
laborstacio=stacja robocza
labortablo=pulpit
labortago=dzień roboczy
laborvesto=kombinezon
labrako=labrax (ryba)
laburno=złotokap
laburno=złoty deszcz (rośl.)
laca=zmęczony
laca=znużony
lacerto=jaszczurka
laciga=ciężki (nużący)
lacigi=forsować
lacigi=zamęczać
lacigi=zmęczyć
lacigo=fatyga
laciĝi=fatygować się (zmęczyć się)
laciĝi=zmęczyć się
laciĝo=fatyga (zmęczenie)
laĉboto=ciżma (sznurowany but)
laĉi=zasznurować
laĉo=sznurowadło
laĉtirilo=dziurkacz
laĉtirilo=dziurkownik
lada=blaszany
ladaĵo=oprogramowanie firmowe
ladbotelo=bańka (blaszanka)
ladbotelo=blaszanka
ladejo=blacharnia
ladisto=blacharz
ladmalfermilo=otwieracz do konserw
lado=blacha
ladskatola konservaĵo=konserwa
ladvazo=blaszanka
lafo=lawa
lago=jezioro
Lago Arala=Jezioro Aralskie
lagopo=pardwa
lagoregiono=pojezierze
lagrio=omięk (chrząszcz)
lagro=łożysko
laguno=laguna
laguno=zalew
laika=świecki
laiko=laik
lakeo=fagas
lakeo=lokaj
laki=polakierować
lakmuso=lakmus
lako=emalia
lako=lakier
lako=pokost
lakona=lakoniczny
lakona=małomówny
laksigi=czyścić (czyścić żołądek)
laksigi=przeczyszczać
laksigi=wypróżniać
laksigilo=rozwalniający środek
laksigo=wypróżnienie
lakso=biegunka
lakso=laksacja
lakso=rozwolnienie
laktaĵoj=nabiał
laktario=mleczaj (grzyb)
lakto=mleko
lakto kun akvo=bawarka
laktobufedo=bar mleczny
laktodento=ząb mleczny
laktodona=dojna
laktofarmisto=pachciarz
laktofrato=brat mleczny
laktolo=cerata
laktoproduktoj=nabiał
laktosupo=zupa mleczna
laktovitro=szkło mleczne
laktozo=cukier mleczny
laktozo=laktoza
laktuko=łoczyga
laktuko=sałata (rośl.)
laktuko=sałata siewna
laktumo=mlecz (ryby)
lama=chromy
lama=kulawy
lamao=lama (rel.)
lambastono=kula (inwalidzka)
lambdo=lambda
lambdokalkulo=rachunek lambda
lambrekeno=lambrekin
lamelibrankoj=blaszkoskrzelne
lamelibrankoj=małże
lamelikornoj=blaszkorożne (chrząszcze)
lamelo=blacha cienka
lamelo=płytka
lamenejo=walcownia
lameno=blaszka
lamenti=biadać
lamenti=lamentować
lamenti=stękać
lamento=jęk
lami=chromać
lami=kuleć
lami=utykać
laminario=blaszecznica
laminario=listownica
laminati=walcować (metale)
lamio=jasnota (rośl.)
lamo=lama
lampeto=kaganek (lampka)
lampingo=oprawka żarówki
lampiono=lampion
lampiro=robaczek świętojański
lampiro=świetlik (owad)
lampo=lampa
lampoŝirmilo=abażur
lamulo=kuternoga
lana botelo=manierka
lana litkovrilo=koc
lanbulo=kłębek wełny
lanco=dzida
lanco=kopia
lanco=lanca
lanco=pika
lancotenilo=drzewce
lanĉi=lansować
lanĉi=puszczać w obieg
lanĉi=uruchomić
lanĉi=wodować
lanĉi=wyzwolić
landesploro=krajoznawstwo
landinterno=głusza
landinterno=odludzie
landinterno=zapadła prowincja
landkarto=mapa
landkono=krajoznawstwo
landlimo=granica kraju
landlimo=granica państwa
landlimo=kresy
lando=kraina
lando=kraj
lanfadeno=włóczka
langaĉo=jęzor
langego=jęzor
lango=język (organ)
lango=ozór
langoklaki=cmokać, cmoknąć
langotrinki=chlać (chłeptać)
langotrinki=chlipać
langotrinki=chłeptać
langtrinki=chłeptać
langusto=langusta
langvoro=niemoc
langvoro=wyczerpanie
langvoro=zmęczenie
laniario=brytan
laniario=pies podwórzowy
lanio=dzierzba
lankolora=beżowy
lano=wełna
lanta=powolny
lanta=wolny
lantano=lantan
lante=pomału
lante=powoli
lante=wolno
lante=z wolna
lante estingiĝi=przygasać
lanternego=latarnia morska
lanterno=latarka
lanterno=latarnia
lanuga=puszysty
lanugecaj haroj=meszek
lanugo=pierze
lanugo=puch
laparotomio=laparotomia
lapfermilo=rzep (zapięcie)
lapidara=dosadny
lapidara=lapidarny (ryty w kamieniu)
lapidara=wyrazisty
lapidara=zwięzły
lapiso=lapis
laplaca operatoro=laplasjan
laplaca operatoro=operator Laplace'a
Laplaco=Laplace
laplacoperatoro=laplasjan
laplacoperatoro=operator Laplace'a
lapo=łopian
lapona strigo=sowa mszarna
laponemberizo=poświerka
lapono=Lapończyk
Laponujo=Laponia
lardfandaĵo=smalec
lardi=naszpikować
lardo=sadło
lardo=słonina
lardohaŭto=skórka od słoniny
larĝa=szeroki
larĝa vojo=gościniec (trakt)
larĝaŝultra=barczysty
larĝaŝultra=szeroki w barach
larĝeco=rozpiętość
larĝeco=szerokość
larĝeco=zakres
larĝeŝultra=barczysty
larĝhakilo=siekiera ciesielska
larĝhakilo=toporek
larĝhakilo=topór wojenny
larĝigado=poszerzenie
larĝigado=rozszerzenie
larĝigi=poszerzać
larĝigi=rozszerzać
larĝigi=rozszerzać się
larĝigo=poszerzenie
larĝigo=rozszerzenie
larĝmana=dłoniasty
larĝmana=hojny
larĝmaneco=hojność
larĝmaneco=szczodrość
larĝo=rozpiętość
larĝo=szerokość
larĝo=zakres
larĝŝultra=barczysty
lariko=modrzew
laringito=nieżyt krtani
laringo=grdyka
laringo=krtań
larmo=łza
larmoplena=zapłakany
laro=mewa
larvo=larwa
lasciva=lubieżny
lasera presilo=drukarka laserowa
lasera printilo=drukarka laserowa (inf.)
laserdiska legilo=CD-ROM (inf.)
laserdisko=płyta kompaktowa
lasertrilobo=okrzyn
lasi=darować (zostawiać)
lasi=pozostawić
lasi=pozwolić
lasi=puszczać
lasi=puścić
lasi=zostawić
lasi sin=dać się
lasta=ostatni
lastatempe=ostatnio
lastfoje=ostatnim razem
lastfoje=po raz ostatni
lataro=parkiet
latenta=ukryty
latenta=utajony
latera=boczny (geom.)
latero=bok
latero=bok wielokąta
latero=ramię kąta
latina=łaciński
latinidaj lingvoj=języki romańskie
latinismo=latynizm
latiro=groszek (rośl.)
latiso=krata
latiso=kratka
latiso=kratownica
latiso=macierz
latiso=matryca
latiso=siatka (druciana)
latitudo=szerokość geograficzna
latkurteno=żaluzja
lato=deska parkietowa
lato=drań (deska)
lato=klepka
lato=listewka
lato=listwa
lato=łata (dachowa)
latreo=łuskiewnik
latrino=latryna
latrino=ustęp publiczny
latuno=mosiądz
latva=łotewski
Latvio=£otwa
laŭ=podług
laŭ=wedle
laŭ=według
laŭ=wzdłuż
laŭ=zależnie
laŭ via bontrovo=według twojego uznania
laŭalfabeta=alfabetyczny
laŭbezone=według potrzeb
laŭbita operacio=operacja bitowa
laŭbita operacio=operacja na poszczególnych bitach
laŭbo=altana
laŭbo=chłodnica, chłodnik (altana)
laŭbo=szałas
laŭcela=celny (celowy)
laŭcela=celowy
laŭcele=celowo
laŭcifera komplemento=uzupełnienie do podstawy minus jeden
laŭdano=laudanum
laŭdanto=chwalca
laŭdegi=wysławiać
laŭdegi=zachwalać
laŭdeva=powinny
laŭdeve=należycie
laŭdi=chwalić
laŭdi=pochwalać
laŭdi=wychwalać
laŭdi sin=chełpić się (chwalić się)
laŭdi sin=chwalić się
laŭdi sin=przechwalać się
laŭdinda=chlubny (chwalebny)
laŭdinda=chwalebny (godny pochwały)
laŭdinda=pełen chwały
laŭdinda=zaszczytny
laŭdira=domniemany
laŭdira=rzekomy
laŭdire=rzekomo
laŭdo=pochwała
laŭdu Dion=aleluja (chwała Bogu)
laŭeble=o ile to możliwe
laŭeble=według możliwości
laŭenspeza=dochodowy
laŭetiketa=ceremonialny (zgodny z etykietą)
laŭfaktora integralado=całkowanie przez części (mat.)
laŭhazarde=na chybił trafił
laŭigi=dostosowywać
laŭigi=przerabiać coś dla czegoś
laŭigi=przystosowywać coś do czegoś
laŭigi=ustawić w rząd
laŭiri=iść wzdłuż
laŭkaprica=arbitralny (kapryśny)
laŭlarĝe=wszerz
laŭlarĝe de=wszerz
laŭleĝa=legalny
laŭleĝa=prawny
laŭlitera=dosłowny
laŭlitera=literalny
laŭlitere=dosłownie
laŭlonge=wzdłuż
laŭlonge de=wzdłóż
laŭmerita=należny
laŭmezure kiel=w miarę jak
laŭmodulo=facet (modniś)
laŭnatura selekto=dobór naturalny
laŭnteniso=tenis na trawie
laŭordone=rozkazu według
laŭordone=według rozkazu
laŭordone=z polecenia
laŭra=bobkowy
laŭra=laurowy
laŭreato=absolwent
laŭreato=laureat
laŭrentio=laurentium
laŭro=laur
laŭro=wawrzyn
laŭrofolio=liść laurowy
laŭrofrukto=bobek (owoc wawrzynu)
laŭspecigi=sortować
laŭŝajne=bodaj, bodajże (jak się zdaje)
laŭŝajnie=chyba (wg przypuszczeń)
laŭta=donośny
laŭta=głośny
laŭteco=donośność (głośność)
laŭtega=gromki
laŭtekste=dosłownie
laŭtiĝi=stać się głośnym
laŭtkrii=wrzeszczeć
laŭtparolilo=głośnik
laŭvalore=według wartości
laŭvica=kolejny
laŭvica=sekwencyjny
laŭvica=szeregowy
laŭvica atingo=dostęp sekwencyjny (inf.)
laŭvica atingo=dostęp szeregowy (inf.)
laŭvice=kolejno
laŭvice=po kolei
laŭvola=arbitralny
laŭvola=dowolny
laŭvola=nieuzasadniony
laŭvola=przypadkowy
laŭvola=samowolny
laŭvole=wedle woli
laŭvole=według uznania
laŭvorta=dosłowny
laŭvorte=dosłownie
laŭvorte=żywcem
lavabo=umywalka
lavado=ablucje
lavado=rytualne obmycia
lavangbarilo=zapora lawinowa
lavango=lawina
lavatero=ślazówka
lavbluo=niebieski barwnik do tkanin
lavendo=lawenda
lavi=myć
lavi=obmywać
lavi=podmywać
lavi=prać
lavi=wyprać
lavi=zmywać
lavi la manĝilaron=zmywać naczynia
lavkuvo=balia
lavmaŝino=pralka (automatyczna)
lavorestaĵo=pomyje
lavpulvoro=proszek do prania
lavtuketo=myjka
lavtuko=zmywak
lavujo=balia
lazareto=lazaret
lazareto=szpital wojskowy
lazarono=lazaron
lazarono=włóczęga
lazarono=żebrak uliczny
lazo=arkan
lazo=lasso
lazura=bławatny (lazurowy)
lazura=błękitny
lazura=lazurowy
lazurito=lazuryt
lazuro=błękit
lazuro=lazur
lazuro=nieba błękit
lebega integralo=całka Lebesgue'a (mat.)
lebega mezuro=miara Lebesgue'a
leciono=lekcja
leciono=pogadanka
lecitino=lecytyna
leda=skórzany
ledo=skóra (wyprawiona)
ledosako=bukłak
ledsako=kaleta
ledumo=bagno (rośl.)
lefta=lewy
lega-skriba kapeto=głowica do odczytu/zapisu (elektr.)
lega-skriba kapeto=głowica odczytująco zapisująca (elektr.)
legacio=legacja
legacio=poselstwo (zagraniczne)
legadi=czytywać
legado=lektura
legaĵo=czytanka
legalizi=legalizować
legalizi=uprawomocnić
legalizi=uwierzytelniać
legalizita=uprawniony
legalizo=zatwierdzenie
leganto=czytelnik
legato=legat (papieski)
legebla=czytelny
legejo=czytelnia
legemulo=miłośnik czytania
legendo=baśń
legendo=legenda
legendo=podanie
legi=czytać
legi=odtwarzać
legilo=czytnik
legilo=przeglądarka
legio=legia
legio=legion
legitima=prawowity
legitimacio=legitymacja
legitimi=legitymować
legitimi=wylegitymować
legitimilo=dowód
legolibro=czytanka
legoma=jarzynowy
legoma supo=jarzynianka
legomĝardeno=ogród warzywny
legomkulturo=warzywnictwo
legomo=jarzyna
legomo=warzywo
legomoj=zielenizna
legomverdaĵo=włoszczyzna
legosigno=zakładka
legumenacoj=strąkowe rośliny
legumeno=strąk
legumino=legumin
legumino=plik informacyjny
legumino=sernik roślinny
legusio=zwrotnica (rośl.)
legvoĉe=czytać na głos
leĝa=ustawowy
leĝa konsilanto=radca prawny
leĝarigo=kodyfikacja
leĝaro=kodeks
leĝaro=prawodawstwo
leĝaro=ustawodawstwo
leĝdonanto=prawodawca
leĝdonanto=ustawodawca
leĝera=lekki
leĝera=niepoważny
leĝera=płytki
leĝere=lekko
leĝo=prawo
leĝo=ustawa
leĝoforte=wg prawa
leĝprojekto=bil
lekanto=stokrotka
lekanto=złocień właściwy
lekcii=wykładać
lekciisto=wykładowca
lekcio=wykład
leki=lizać
leki=oblizać
leksika analizilo=analizator leksykalny (inf.)
leksika analizilo=analizator składni (inf.)
leksika analizilo=analizator składniowy (inf.)
leksika analizo=analiza leksykalna (inf.)
leksika analizo=analiza składni (inf.)
leksika analizo=analiza składniowa (inf.)
leksikografia ordigo=sortowanie leksykograficzne
leksikografia ordo=porządek leksykograficzny
leksikologio=leksykologia
leksikono=leksykon
lektoro=lektor
lembotropo=szczodrzyk
lemingo=leming
lemniko=wstęga (anatom.)
lemniskato=lemniskata
lemno=rzęsa
lemo=lemat
lemo=temat (mat.)
lemo=założenie
lemuro=lemur
lenso=soczewka
lento=soczewica
lentugo=pieg
leonido=lwiątko
leono=lew
Leono=Lew
leontodo=brodawnik (bot.)
leontodo=mniszek
leontopodo=szarotka
leonuro=serdecznik
leopardo=lampart
lepidio=pieprzyca
lepidodendro=lepidodendron
lepidodendro=łuskowiec
lepidopteroj=łuskoskrzydłe
lepidopteroj=motyle
lepismo=szczeciogonek
leporlipo=zajęcza warga
leporo=szarak
leporo=zając
lepra=trędowaty
lepro=trąd
lernado=nauka
lernanto=nowicjusz
lernanto=terminator
lernanto=uczeń
lernanto=żak
lerneja kajero=brulion
lerneja pago=czesne
lerneja pensiono=internat
lernejestro=dyrektor szkoły
lernejo=szkoła
lernema=gorliwy
lernema=pieczołowity
lernema=wytrwały
lerni=uczyć się
lernilo=kurs
lernilo=podręcznik
lernjaroj=aplikacja
lernjaroj=aplikantura
lernjaroj=praktyka
lernjaroj=terminowanie
lernohoro=godzina lekcyjna
lernojaro=rok szkolny
lernojaroj=aplikacja
lernojaroj=aplikantura
lernojaroj=praktyka
lernojaroj=terminowanie
lernolibro=podręcznik
lerta=biegły (wprawny)
lerta=chybki (zwinny)
lerta=doświadczony
lerta=operatywny
lerta=wprawny
lerta=zaradny
lerta=zawołany
lerta=zręczny
lerta=zwinny
lertaĵo=okazanie zdolności
lerteco=biegłość
lerteco=bystrość
lerteco=sprawność
lerteco=sprawność umysłowa
lerteco=zręczność
lerteco=zwinność
lertigi=ćwiczyć
lertiĝi=stać się zwinnym
lertulo=biegły
lesivo=detergent
lesivo=ług
letargio=letarg
letere=listownie
leteristo=listonosz
leterkesto=skrzynka pocztowa
leterkolombo=gołąb pocztowy
letero=list
leterordigilo=segregator
leterportisto=listonosz
leterumi=literować
leŭcisko=płoć
leŭcisko=płotka
leŭkemio=białaczka
leŭkemio=leukemia
leŭkocito=biała komórka
leŭkocito=biała krwinka
leŭkocito=białe ciałko krwi
leŭkocito=leukocyt
leŭkojo=śnieżyca (rośl.)
leŭkomaino=leukomaina (alkaloid)
leŭkomo=bielmo
leŭkomo=katarakta
leŭkoreo=białe upławy (u kobiet)
leŭkoreo=leucorrhoea
leŭkoreo=upław
leŭtenanto=chorąży (porucznik)
leŭtenanto=porucznik
levebla bariero=szlaban
levi=dźwignąć
levi=podnosić
levi=wznosić
levi=zatknąć
levi sin=podnosić się
levi sin=powstawać
levido=lewita
leviĝi=podnosić się
leviĝi=powstawać
leviĝi=przybierać
leviĝi=wschodzić
leviĝi=wstawać
leviĝi=zwyżkować
leviĝo=podnoszenie się
leviĝo=powstanie
leviĝo=wznoszenie się
levilo=blok (dźwignia)
levilo=dźwignia
levilo=elewator (dźwig)
levilo=lewar
levistiko=lubczyk
levjatano=lewiatan
levkojo=lewkonia
levo=lewa (bułgarska moneta)
levo=podniesienie
levponto=most zwodzony
lezi=uszkodzić (organ)
li=on
lia=jego
Lia Sankta Moŝto=Jego Œwiętobliwość (o papieżu)
liano=liana
liaso=jura dolna
liaso=lias
libelo=ważka
libera=liniowo niezależny
libera=swobodny
libera=wolny
libera programaro=bezpłatne oprogramowanie
libera variablo=zmienna niezwiązana
libera variablo=zmienna wolna
liberala=liberalny
liberalulo=liberał
liberbatalanto=bojownik o wolność
libereco=swoboda
libereco=wolność
liberiga movado=wolnościowy ruch
liberiga pago=wykup
liberigi=oswobodzić
liberigi=uwalniać
liberigi=uwolnić
liberigi=wyswobadzać
liberigi=wyzwalać
liberigi=wyzwolić
liberiginto=wybawca
liberigita=wyzwolony
liberigo=emancypacja (wyzwolenie)
liberigo=oswobodzenie
liberigo=uwolnienie
liberigo=wyzwolenie
liberpensulo=wolnomyśliciel
libertago=dzień wolny
libertempo=ferie (czas wolny)
libertempo=laba
libertempo=urlop
libertempo=wakacje
libertempo=wczasy
libertinismo=libertynizm
libertinismo=wolnomyślność (wiary)
libervola=dobrowolny
libido=libido
librapogilo=podpórka do książek
libraro=biblioteka (księgozbiór)
libraro=księgozbiór
libredo=libretto
librejo=księgarnia
libreto=broszura (książeczka)
libreto=książeczka
libro=książka
libroamanto=bibliofil
libroamanto=miłośnik książek
libroapogilo=podpórka do książek
librobindado=introligatorstwo
librobindejo=introligatornia
librobindisto=introligator
librobreto=półka na książki
librokolekto=księgozbiór
librokovraĵo=obwoluta
librokovrilo=okładka książki
libromagazeno=przechowalnia książek
libromanio=bibliomania
libromeblo=półka na książki
librostako=stos książek
libroŝatanto=bibliofil
libroŝatanto=miłośnik książek
libroŝatanto=mól książkowy
libroŝranko=biblioteczka
librotenado=buchalteria (czynność)
librotenado=księgowość
librotenanto=buchalter
librotenanto=księgowy
librotenejo=buchalteria (urząd)
librotenejo=księgowość
librotenejo=przechowalnia książek
librotenisto=buchalter
librotenisto=księgowy
librotitolo=tytuł książki
librovendado=sprzedaż książek
librovendejo=księgarnia
librovendisto=księgarz
librovendisto=sprzedawca książek
librujo=biblioteczka
librujo=szafa na książki
librujo=torba na książki
librulo=mól książkowy
lica=dozwolony
licas=przystoi
liceestro=dyrektor liceum
licencio=stopień naukowy
licenco=licencja
licenco=pozwolenie
licenco=uprawnienie
licenco=zezwolenie
licencplato=tablica rejestracyjna
liceo=liceum
lici=być dozwolonym
lici=dozwolonym być
licio=kolcowój
lidera=przywódczy
lidero=lider
lidero=przywódca (polit.)
liedo=pieśń ludowa (niem.)
Lieĝo=Leodium
lieno=śledziona
lienterio=lienteria (biegunka)
lifto=dźwig (winda)
lifto=elewator (winda)
lifto=winda
lig=nawiązać (rozmowę)
ligaĵo=pakunek
ligaĵo=pęk
ligaĵo=plik
ligaĵo=tobołek
ligaĵo=węzełek
ligaĵo=wiązka
ligaĵo=zawiniątko
ligamento=wiązadło (anatom.)
ligano=aliant
ligano=federat
ligano=sojusznik
ligano=sprzymierzeniec
ligaturo=ligatura
ligenzo=lepiszcze
ligi=dziergać (wiązać)
ligi=krępować
ligi=łączyć
ligi=przywiązywać
ligi=uwiązać
ligi=wiązać
ligi=zawiązywać
ligi=związać
ligillisto=lista
ligillisto=lista połączona
ligilo=łącze
ligilo=łącznik
ligilo=połączenie
ligilo=węzeł
ligita variablo=zmienna ograniczająca
ligna=drewniany
ligna plugilo=socha
ligna tabulo=tarcica
lignaĵistejo=stolarnia
lignaĵisto=stolarz
lignero=drzazga
lignito=lignit
lignito=węgiel brunatny
ligno=drewno
ligno=drzewo (materiał)
lignobloko=blok drewna
lignogravuraĵo=drzeworyt
lignogravuro=drzeworyt
lignohakisto=drwal
lignonajlo=ćwiek
lignonajlo=gwóźdź do drzewa
lignonajlo=kołek
lignonajlo=sztyft
lignoskulpti=strugać
lignoskulptisto=snycerz
lignoŝtipoj=drwa
lignoŝuo=chodak
lignotegaĵo=boazeria
lignovato=lignina
lignovejno=słój
ligo=federacja
ligo=liga
ligustro=ligustr
Lihtenŝtein=Lichtenstein
likeno=liszaj
likeno=porost
liki=cieknąć
liki=przeciekać
liki=zaciekać
likimuna=nieprzeciekający
likimuna=szczelny
liknido=firletka
likoperdo=purchawka
likopo=karbieniec
likopodiacoj=widłakowate
likopodio=babimór
likopodio=widłak
likopso=krzywoszyj
liktoro=liktor
likva=ciekły (fiz.)
likvaĵo=ciecz
likvaĵo=fluid
likvaĵo=płyn
likvakristala ekrano=ekran ciekłokrystaliczny (inf.)
likvakristala ekrano=ekran LCD (inf.)
likvakristala ekrano=monitor LCD
likvakristala ekrano=panel ciekłokrystaliczny
likvakristala ekrano=panel LCD
likvakristala ekrano=wyświetlacz ciekłokrystaliczny
likvakristala ekrano=wyświetlacz LCD
likvidi=likwidować
likvido=spółgłoska płynna
likvigi=skraplać
likvigilo=mikser
likvoro=likier
lila=lila
lilako=bez (roślina)
lilako=lilak
lilio=lilia
liliputa=drobny
liliputa=lilipuci
liliputa=maleńki
limako=pomrów
limako=ślimak
limako=winniczek
limando=krwawołusk
limando=limanda
limao=gniazdówka (rodzaj małżów)
limbo=limbus
limbo=liściowa blaszka
limdifini=rozgraniczać
limedo=limeta
limesinfimo=dolna granica (mat.)
limesinfimo=limes inferior
limesinfimo=ograniczenie dolne
limeso=granica (mat.)
limeso=kres
limeso=limes
limesosupremo=górna granica (mat.)
limesosupremo=limes superior
limesosupremo=ograniczenie górne
limfa=limfatyczny
limfangito=naczyń limfatycznych zapaleni
limfatismo=limfatyzm
limfo=chłonka
limfo=limfa
limi=ograniczać
limigi=graniczyć (ograniczać)
limigi=wytyczać
limigita=ciasny (ograniczony)
limigita=ograniczony
limigita=wązki
limiĝi=ograniczać się
limimposta=celny (dotyczący cła)
limimpostisto=celnik
limimposto=cło
limito=limit
limlando=kresy
limlando=pogranicze
limlinio=linia graniczna
limnomo=znak granicy
limo=granica
limo=kres
limo=limes
limo=ograniczenie
limo=termin
limo suba=kres dolny
limo supra=górna granica (mat.)
limo supra=kres górny
limonado=lemoniada
limonio=zatrwian
limonito=limonit
limonujo=cytryna (drzewo)
limoselo=namulnik
limplafono=pułap
limrando=miedza
limŝtono=kamień graniczny
limtempo=termin
limtuŝi=graniczyć (przylegać)
limurbo=miasto graniczne
limuzino=limuzyna
limzono=pogranicze
lina=lniany
linario=cymbalaria
linario=lnica
linĉi=linczować
linĉi=samosądu dokonywać
linĉo=samosąd
lindernio=lindernia
lineara=liniowy
lineara algebro=algebra liniowa (mat.)
lineara gramatiko=gramatyka liniowa (inf.)
lineara kombinaĵo=kombinacja liniowa
lineara ordo=porządek liniowy
lineare dependa=liniowo zależny
lineare nedependa=liniowo niezależny
lineare sendependa=liniowo niezależny
lineo=linia (dł.)
lineo=linka
lineo=zimoziół (rośl.)
lingualo=spółgłoska językowa
lingvistika=językoznawczy
lingvistiko=językoznawstwo
lingvistiko=lingwistyka
lingvo=język (mowa)
lingvo=mowa
lingvoiteracio=iteracja
lingvoiteracio=obieg
lingvoscienca=językoznawczy
lingvoscienco=językoznawstwo
lingvoscienculo=językoznawca
linia=liniowy
linia listo=lista liniowa
liniavanco=nowy wiersz
liniavanco=wysuw wiersza
linieto=linijka
linifaldo=zawijanie wierszy
linifinilo=separator wiersza
linifinilo=zakończenie wiersza
linifinilo=znacznik końca wiersza
linifinilo=znak nowego wiersza
linifino=koniec wiersza
linii=liniować
linii=poliniować
liniigi=ustawiać równo
liniigi=wypozycjonować
liniigi=wyrównywać
liniilo=linijka
linimento=liniment
linimento=mazidło
linio=krzywa
linio=linia
linio=wiersz
linioŝipo=liniowiec
linipaŝo=przeskok przez wiersz bazowy
linitirilo=grafion
linko=ryś
linkrusto=linkrusta
lino=len
linoleo=olej lniany
linoleumo=linoleum
linotipo=linotyp
linrompilo=cierlica
linsemo=siemie lniane
linteo=nadproże
Linukso=Linŭ
lio=li (chińska jedn. dł.)
lipa=wargowy
liparido=lipiennik
lipharo=wąs
lipharoj=wąsy
lipklaki=cmokać, cmoknąć
lipo=warga
lipomo=tłuszczak
liriko=liryka
liriodendrono=liliodendron
liriodendrono=tulipanowiec
lirli=bełkotać
lirli=gaworzyć
lirli=paplać
lirli=szemrać
lirli=trajkotać
liro=lir (waluta)
liro=lira
liro=włoska waluta
lispi=seplenić
listelo=listwa
listero=listera
listigi=robić listę
listo=ceduła (wykaz)
listo=indeks (spis)
listo=lista
listo=spis
listo=wykaz
listo=zestawienie
litaĉo=barłóg (nędzne łoże)
litaĵo=pościel
litaĵo=prześcieradło
litanio=litania
litargiro=glejta
litargiro=ołowiawy tlenek
litbenko=koja
litbenko=łóżko
litcimo=pluskwa
litcimo=wsza
litĉambro=sypialnia
litera=alfabetyczny
literalo=literał
literatoro=autor
literatoro=literat
literatoro=pisarz
literatoro=twórca
literaturo=literatura
literaturo=piśmiennictwo
litercifera=alfanumeryczny (inf.)
litero=głoska
litero=litera
literoj de Esperanto=znaki języka Esperanto
literoj grekaj=greckie litery
literoj grekaj=greckie znaki
literumilo=program sprawdzający pisownię (inf.)
litframo=rama łóżka
litino=litina
litino=tlenek litu
litio=lit
litkorbo=nosidełko
litkovrilo=derka (kapa)
litkovrilo=koc
litkovrilo=kołdra
litlaŭso=pluskwa
litlaŭso=wsza
litniĉo=koja
lito=łóżko
litografi=litografować
litografio=litografia
litorelo=brzeżyca
litorino=mięczak
litospermo=nawrot
litotableto=stoliczek nocny
litoto=litotes
litotripsio=litotrypsja
litotuko=piżama
litova=litewski
Litovio=Litwa
litro=litr
littolaĵo=pościel
littuko=prześcieradło
liturgiko=liturgika
liturgio=liturgia
liturinado=moczenie nocne
liturinado=sikanie do łóżka
liturinanto=sikający nocą do łóżka
litvagono=wagon sypialny
liuto=bandura (lutnia)
liuto=gęśl
liuto=lutnia
livemigo=wyrównanie do lewego marginesu
liverado=dostawa
liverado=dowóz (dostawa)
liveranto=dostawca
liveri=doręczać
liveri=dostarczać, dostarczyć
liveri=dostawiać, dostawić (dostarczać)
liveri=oszacowywać
liveri=szacować
liveri=wydać
liveri=wyliczać
liveri sufiĉan kvanton=nastarczać
livero=dostawa
livertipo=typ wyniku
livio=gołąb skalny
livreo=barwa (liberia)
livreo=liberia
lizimakio=tojeść
lizolo=lizol
lobelio=lobelia
lobiado=lobowanie
lobii=lobować
lobio=lobby
lobo=płat
lobo=zraz (anat.)
lobulario=lobularia
lodi=sondować
lodiklo=plewka
lodo=łut
loeso=less
lofi=żeglować (pod wiatr)
lofio=nawęd
lofio=żabnica
logaĵo=przynęta
logaritma derivaĵo=pochodna logarytmiczna
logaritma derivaĵo=różniczka logarytmiczna
logaritma spiralo=spirala logarytmiczna
logaritmo=logarytm
logi=nęcić
logi=wabić
logika=dorywczy (logiczny)
logika=logiczny
logika cirkvito=układ logiczny
logika elemento=bramka logiczna
logika elemento=element logiczny (elektr.)
logika operacio=operacja logiczna
logika operacio=spójnik logiczny
logika redaktado=edycja zasad logicznych (inf.)
logika ŝovo=przesunięcie logiczne
logiko=logika
logilo=przynęta
logistiko=logika matematyczna
logistiko=logistyka
lognutraĵo=przynęta
logo=log
logogrifo=logogryf
logveneno=trutka
loĝadejo=mieszkanie
loĝadejo=siedziba
loĝado=zakwaterowanie
loĝanta=zamieszkały
loĝantaro=ludność
loĝantaro=zaludnienie
loĝanto=lokator
loĝanto=mieszkaniec
loĝata=zamieszkały
loĝejaĉo=klitka
loĝejluanto=lokator
loĝejo=mieszkanie
loĝejo=pomieszczenie
loĝejo=siedziba
loĝejo=zamieszkanie
loĝejo por kvar familioj=czworak
loĝi=mieszkać
loĝi=zamieszkiwać
loĝigi=zaludniać
loĝio=loża
loĝistiko=kwatermistrzostwo
loĝloko=mieszkanie
loĝloko=siedziba
loĝrifuĝejo=bursa (internat)
lojala=lojalny
lojala=prawomyślny
lojseleŭrio=naskałka
lojto=miętus
loka=lokalny
loka=miejscowy
loka=terenowy
loka disponaĵo=urządzenie lokalne
loka ekstremumo=ekstremum lokalne (mat.)
loka metodo=metoda lokalna
loka objekto=obiekt lokalny
loka reto=LAN
loka reto=sieć lokalna
loka variablo=zmienna lokalna
lokado=przemieszczenie
lokado=relokacja
lokalizi=lokalizować
lokalizi=tamować
lokalizi=umiejscawiać
lokalo=lokal
lokaro=miejsce geometryczne
lokativo=miejscownik
lokaŭto=lokaut
loki=lokować
loki=posadzić
loki=przemieszczać
loki=relokować
loki=sadzać
loki=ulokować
loki=usadowić
loki=ustawiać
lokiĝi=mieścić się
lokiĝi=znajdować się
lokkarto=miejscówka
loko=miejsce
loko=miejscowość
loko=pomieszczenie
lokomobilo=lokomobila
lokomotivestro=maszynista
lokomotivo=lokomotywa
lokomotivo=parowóz
loksida=osiadły
loksio=krzyżodziób
loksodromio=loksodroma
lokusto=pasikonik
lolo=chwast (kąkol)
lolo=kąkol
lolo=życica
lombardejo=lombard
lombardo=pożyczka (pod zastaw)
lomo=glina
londona=londyński
longa=długi
longa surtuto=chałat
longatempe=długo
longbarbulo=brodacz
longdaura=długotrwały
longdistanca=dalekobieżny
longdistanca=odległy
longdistanculo=długodystansowiec
longe=długo
longe kuŝinta=wystały
longeco=długość
longedaŭra=chroniczny
longedaŭra=przewlekły
longforma=pociągły
longfosaĵo=fosa
longigi=ciągnąć (przedłużać)
longigi=wydłużać
longigita=wydłużony
longigita cikloido=cykloida wydłużona (mat.)
longigita epicikloido=epicykloida wydłużona (mat.)
longigita hipocikloido=hipocykloida wydłużona (mat.)
longitudo=długość (geograficzna)
longitudo=długość geograficzna
longjara=długoletni
longjara=wieloletni
longo=długość
longonda=długofalowy
longportanta=dalekonośny
longtemplima=długoterminowy
longviva=długowieczny
longvosta klangulo=lodówka (ptak)
lonicero=wiciokrzew
lopo=looping
lopo=pętla
loranto=gązewnik
lordo=lord
lorno=luneta
lotado=ciągnienie (losowanie)
lotado=losowanie
loteca=losowy
loteca variablo=zmienna losowa
loterio=loteria
loti=losować
loti=wylosować
lotoso=lotos
lotumi=przeznaczyć
lotumi=przydzielić
lotumi=rozdzielić podzielić
lotuso=komonica
lotuso=lotos
lotvendejo=kolektura
Loveno=Lowanium
loza=luźno wiszący
loza=luźny
loza=rozciągnięty
loza=workowaty
loza=wypchany
lozanĝo=romb
luanto=najemca
lubrikaĵo=smar
lubriki=naoliwić
lubriki=oliwić
lubriki=smarować
lucerno=kaganek
lucerno=lampa wisząca
lucida=oświecony
lucida=świetlany
luĉambrano=pensjonariusz
luĉambrano=stołownik
ludaĉi=brzdąkać (rzępolić)
ludantaro=banda (grajkowie)
ludantaro=orkiestra
ludanto=gracz
ludbatali=rozgrywać
ludejo=boisko
ludenmeto=pula
ludeti=brzdąkać
ludeto=gierka
ludi=bawić się (grać)
ludi=cackać się (bawić się)
ludi=grać
ludi=igrać (bawić się)
ludi=odgrywać
ludi=występować
ludileto=cacko
ludilo=bawidełko
ludilo=cacko (zabawka)
ludilo=igraszka (zabawka)
ludisto=gracz
ludkartaro=karty do gry
ludkubo=kostka do gry
ludmarko=fiszka
ludmono=pula
ludmono=stawka
ludo=gra
ludo=igraszka (zabawa)
ludo=zabawa
ludvaro=gry komputerowe (inf.)
ludvaro=oprogramowanie dla gier
ludvigio=ludwigia
ludvigio=płytek
lugro=lugier
luĝo=saneczki
luĝo=sanki (sportowe)
lui=najmować
lui=odnająć
lui=wynajmować (coś od kogoś)
luidoro=ludwik (moneta)
luidoro=luidor
luigi=odnająć
lukano=jelonek
luko=okienko (w dachu)
luko=świetlik
lukranto=żywiciel rodziny
luksa=bogaty (zbytkowny)
luksa=drogocenny (luksusowy)
luksa=pompatyczny
luksa=wykwintny
luksa=wystawny
luksa=zbytkowny
luksacio=zwichnięcie
Luksemburgio=Luksemburg
Luksemburgo=Luksemburg
lukso=luksus
lukso=przepych
lukso=zbytek
luktado=igrzysko (zapasy)
luktejo=arena
luktejo=boisko
lukti=bić się (zmagać się)
lukti=biedzić się (borykać się)
lukti=borykać się (pasować się)
lukti=mocować się
lukti=siłować się
lukti=walczyć
lukti=zmagać się
luktisto=zapaśnik
lukto=walka
lukto=zapasy (sport)
lukula=lukullusowy
lularko=biegun (u kołyski)
luli=koić
luli=kołysać
luli=lulać
luli=usypiać
lulilo=kolebka
lulilo=kołyska
lulkanti=lulać
lulkanto=kołysanka
lulseĝo=fotel (na biegunach)
luma=jasny (widny)
luma=promienny
luma=świetlany
luma=świetlny
lumbago=lumbago
lumbago=postrzał
lumbaĵo=filet
lumbo=lędźwie
lumbriko=dżdżownica
lumdiskingo=stacja CD ROM
lumdiskingo=stacja dysków optycznych
lumdisko=dysk (inf.)
lumdisko=dysk kompaktowy (inf.)
lumdisko=dysk optyczny (inf.)
lumeti=błyskać
lumfasko=smuga światła
lumfenestro=iluminator
lumfibro=światłowód
lumfibro=włókno optyczne
lumfibro=włókno szklane
lumi=błyszczeć (świecić)
lumi=świecić
lumigi=oświetlać
lumigi=zapalać
lumimpresebla=światłoczuły
lumineski=emanować światłem
lumineski=świecić
lumjaro=rok świetlny
lumo=światło
lumpeto=kaganiec (kaganek)
lumplumo=pióro świetlne
lumpo=tasza
lumpulsi=mrugać
lumrapido=prędkość światła
lumsignalo=sygnał świetlny
lumtorĉo=kaganiec (pochodnia)
lumturisto=latarnik
lumturo=latarnia morska
luna kalendaro=kalendarz księżycowy
lunario=miesiącznica
lunatiko=lunatyk
lunatiko=somnambulik
lunĉo=lunch
lunĉo=obiad
lundo=poniedziałek
luneklipso=księżyca zaćmienie
lunkalendaro=kalendarz księżycowy
lunkvarono=kwadra
luno=księżyc
lunŝtono=adularia
luo=najem
lupa=wilczy
lupaganto=czynszownik
lupago=czynsz
lupeo=lupa
lupeo=szkło powiększające
lupfantomo=wilkołak
lupino=łubin
lupo=wilk
lupolejo=chmielarnia
lupolisto=chmielarz
lupolkampo=chmielarnia
lupolkulturisto=chmielarz
lupolo=chmiel
luprezo=czynsz
luprezo=komorne
lupuso=lupus
lupuso=toczeń
lustro=świecznik
lustro=żyrandol
lutecio=lutet
lutera=luterański
luterano=protestant
luti=lutować
luti=spajać
lutreolo=norka
lutro=wydra
luzerno=lucerna
luzolo=kosmatka
maato=mat
maceri=macerować
maceri=rozmiękczać
maco=chleb przaśny
maco=maca
maĉgumo=guma do żucia
maĉi=przeżuć
maĉi=żuć
maĉo=mecz
maĉo=rozgrywki
maĉo=zawody
madamo=madame
madamo=pani
madapolamo=madapolam
madono=Madonna
madono=Matka Boska
madraso=madras
madreporoj=madrepory
madrigalo=madrygał
magazenisto=magazynier
magazeno=arsenał
magazeno=magazyn
magazeno=sklep
magazeno=skład
magazino=magazyn (czasopismo)
magdalenio=magdaleński
magdalenio=magdaleński okres
magia=czarodziejski
magiisto=czarnoksiężnik
magiisto=czarodziej
magio=czarnoksięstwo
magio=magia
magistrato=magistrat
magistrato=miejski zarząd
magistro=magister
magmo=magma
magnato=magnat
magneta=magnetyczny
magneta disko=dysk magnetyczny (inf.)
magnetismo=magnetyzm
magnetito=magnetyt
magnetizi=hypnotyzować
magnetizi=magnetyzować
magneto=magnes
magneto=magneto
magnetofono=magnetofon
magnezio=magnez
magnezito=magnezyt (węglan magnezu)
magnezo=magnezja (tlenek magnezu)
magnifikato=magnifikat
magnolio=bobrownik
magnolio=magnolia
mago=mag
magra=chudy
magriĝi=schudnąć
magriĝi=zmizernieć
magriĝinta=zmizerowany
mahagono=mahoń
maharaĝo=maharadża
mahometano=bisurmanin
mahometano=mahometanin
mahonio=mahonia
mahonio=ościał
maĥinacio=machinacja
maiza kaĉo=mamałyga
maizo=kukurydza
majanto=konwalijka
majanto=mioduszka
majesta=dorodny (okazały)
majesta=majestatyczny
majesta=postawny
majesto=chwała (wspaniałość)
majfloro=konwalia
majo=maj
majoliko=majolika
majonezo=majonez
majorano=majeranek
majorato=majorat
majorato=prawo pierworództwa
majoro=major
majskaraba larvo=pędrak
majskarabo=chrabąszcz
majskarabo=chrabąszcz majowy
majstri=być mistrzem
majstro=majster
majstro=mistrz
majusklo=litera duża (alfabetu)
majusklo=majuskuła
majuskloj=wersaliki
maĵora=majorowy (muz.)
makadamo=makadam
makako=makak
makaono=paź królowej (motyl)
makaronio=makaron
makarono=ciasteczka migdałowe
makarono=makaronik
makedona=macedoński
Makedonio=Macedonia
makiavela=machiawelski
Makintoŝo=komputer Apple Macintosh
Makintoŝo=komputer Macintosh
Makintoŝo=Mac
makiso=chaszcze
makiso=gąszcz
makiso=gęstwina
makiso=zarośla
makleraĵo=koszty pośrednictwa
makleraĵo=prowizja maklerska
makleri=nastręczać
makleri=pośredniczyć (w interesach)
makleri=pośredniczyć w interesach kupna-sprzedaży
makleristo=broker (makler giełdowy)
makleristo=faktor
makleristo=makler
makleristo=pośrednik
maklero=agent (pośrednik handlowy)
makrelo=makrela
makrelo=skumbria
makroa generado=makrogeneracja
makroa generado=makrorozszerzenie
makrocefalo=olbrotowiec
makroklavo=klawisz makro
makroklavo=klawisz zaprogramowany
makroklavo=makro
makroklavo=makroklawisz
makroklavo=sekwencja klawiszy
makrokodo=makroasembler
makrokomando=makroinstrukcja
makrokomando=makropolecenie
makrokosmo=makrokosmos
makroo=klawisz makro
makroo=makro
makroodifino=makrodefinicja
makroodifino=makrodeklaracja
makroogenerilo=makrogenerator
makroogenerilo=makroprocesor
makropo=kangur
maksimo=maksyma
maksimuma=maksymalny
maksimume=co najwyżej
maksimume=najwyżej
maksimumiganto=punkt maksimum
maksimumo=maksimum
makula porzano=kropiatka
makula porzano=kureczka nakrapiana
makulaĉi=babrać, babrać się (uplamić się)
makulaturo=makulatura
makulaturo=śmieci
makulaturtraktado=usuwanie śmieci
makuleto=cętka (plamka)
makuleto=plamka
makuli=brudzić (plamić)
makuli=brukać (plamić)
makuli=plamić
makuli=plugawić
makuli=skazić
makuli=skażać
makuli=splamić
makuli=szargać
makuli=walać
makuli=zawalać
makulita=poplamiony
makulo=plama
makulo=skaza
makzela=szczękowy
makzelo=czeluść (szczęka)
makzelo=szczęka
mal-=przedrostek - przeciwieństwo
mala okazo=zdarzenie przeciwne
malabunda=kusy
malaerobia=anaerobowy
malaerobia=beztlenowy
malafabla=cierpki (nieuprzejmy)
malafabla=niegrzeczny
malafabla=opryskliwy
malagema=gnuśny
malagemo=bezczynność
malagrabla=cierpki (przykry)
malagrabla=zły
malagrablaĵo=nieprzyjemność
malagrablaĵo=strapienie
malagrable=przykro
malakceli=guzdrać się (zwalniać)
malakceli=odwlec
malakceli=zwlec
malakcepti=odrzucać
malakceptita=wybrakowany
malakiri=postradać
malakito=malachit
malakordo=dysonans
malakordo=rozterka
malakra=głuchy (tępy)
malakra=tępy
malakrigi=stępić
malakrigi=tępić
malakrigita=przytępiony
malaktiva=bierny
malakuta=rozwartokątny
malakuta=rozwarty
malalta=niski
malaltaĵo=nizina
malaltaĵo=żuławy
malaltigi=obniżać
malaltigi=poniżać
malaltigi=przychylać
malaltigi=spuszczać
malaltigi=upokażać
malaltigi=zniżać
malaltigi=zwieszać
malaltigita=zniżony
malaltigo=zniżka
malaltiĝo=spadek
malalto=niż (meteo)
malaltreliefo=bas-relief
malaltreliefo=płaski relief
malaltreliefo=płaskorzeźba
malambigua=jednoznaczny (niedwuznaczny)
malamegi=brzydzić się
malami=nienawidzić
malamika=wrogi
malamike=na bakier (wrogo)
malamikeco=animozja
malamikema=antyspołeczny
malamikiĝi=stać się nieprzyjaciółmi
malamiko=nieprzyjaciel
malamiko=wróg
malaminda=obrzydliwy
malaminda=odrażający
malaminda=okropny
malamuza=nudny
malamuza=nużący
malamuzi=nudzić
malamuzi=nużyć
malamuzi=przynudzać
malamuzi=zanudzać
malamuzo=nuda
malamuzo=znużenie
malantaŭ=poza
malantaŭ=z tyłu
malantaŭ=za
malantaŭa=tylny
malantaŭa=zadni
malantaŭa kovrilo=tylna okładka
malantaŭaĵo=grzbiet
malantaŭaĵo=plecy
malantaŭaĵo=tylna strona
malantaŭaĵo=tył
malantaŭaĵo=tyłek
malantaŭen=do tyłu
malantaŭen=nazad
malantaŭen=wstecz
malantaŭenigi=cofać, cofnąć
malantaŭgusto=nieprzyjemne uczucie
malantaŭgusto=posmak
malantaŭo=grzbiet
malantaŭo=plecy
malantaŭo=tylna strona
malantaŭo=tył
malantaŭo=tyłek
malantaŭo=zad
malaperanta=ginący
malaperi=ginąć (znikać)
malaperi=wyginąć
malaperi=wymrzeć
malaperi=zginąć
malaperi=znikać
malaperigi=anihilować
malaperigi=unicestwić
malaperigi=zgładzić
malaperigo=anihilacja
malaperigo=unicestwienie
malaperigo=zagłada
malapero=zanik
malapostrofo=odwrotny apostrof
malaprobi=ganić
malaprobi=odrzucać
malaprobi=zganić
malario=malaria
malario=zimnica
malarmi=rozbrajać
malarmigo=rozbrojenie
malatenti=bimbać (sobie)
malatento=niedopatrzenie
malatento=nieuwaga
malatento=przeoczenie
malaŭo=nie-lub
malavanco=śledzenie wstecz
malavara=hojny
malavara=sowity
malavareco=hojność
malavareco=szczodrość
malavari=nie szczędzić czegoś
malavari=nie żałować czegoś
malbela=brzydki
malbela=szkaradny
malbelaĵo=brzydactwo
malbelaĵo=brzydota
malbeleco=brzydota
malbeli=wyglądać paskudnie
malbeligi=oszpecać
malbeligi=szpecić
malbeligi=zeszpecić
malbeliĝi=brzydnąć
malbeliĝi=zbrzydnąć
malbelo=brzydota
malbelulino=czupiradło
malbelulo=brzydal
malbeni=kląć
malbeni=przeklinać
malbeni=zakląć
malbezoni ion=obywać się
malbona=niedobry
malbona=zły
malbona konduto=narów
malbona traktado=obraza
malbona traktado=zły uczynek
malbona traktado=zniewaga
malbona virino=jędza
malbonaĵo=obraza
malbonaĵo=zły uczynek
malbonaĵo=zniewaga
malbonaŭgura=złowieszczy
malbone=licho
malbone=niedobrze
malbone=źle
malboneco=zło
malbonedukito=cham
malbonfama=osławiony
malbonfama=sławetny
malbonfaranto=złoczyńca
malbonfari=broić (czynić złe rzeczy)
malbonfari=czynić zło
malbonfari=źle czynić
malbonfarta=chory (źle się czujący)
malbonfarta=nieswój
malbonfarti=chorować (źle się czuć)
malbonfarti=niedomagać
malbonfarto=choroba (złe samopoczucie)
malbonfarto=dolegliwość (złe samopoczucie)
malbongusta=niesmaczny
malbongusta=obrzydliwy w smaku
malbonhumora=zasępiony
malbonhumoroj=fochy
malbonigi=pogarszać
malbonigi=skazić
malbonkvalita=kiepski
malbonmora=niemoralny
malbono=zło
malbonodori=cuchnąć
malbonodori=smrodzić
malbonodoro=odór
malbonodoro=smród
malbonrikolto=nieurodzaj
malbonsona=kocia muzyka
malbonsorta=niefortunny
malbonsorto=niedola
malbonsorto=nieszczęście
malbonŝanca=feralny
malbonŝanco=fatum
malbonŝanco=pech
malbontrakti=maltretować
malbontrakti=pomiatać
malbontrakti iun=pastwić się (nad kimś)
malbonulino=baba (złośnica)
malbonulino=jędza (złośnica)
malbonulo=czarny charakter
malbonuzi=krzywdzić
malbonuzi=nadużywać
malbonuzi=robić niewłaściwy użytek z
malbonuzi=źle traktować
malbonvetero=niepogoda
malbonvola=nieprzyjazny
malbonvola=nieżyczliwy
malbridi=rozpętać
malbutoni=odpinać
malbutonita=rozpięty
malcedema=nieustępliwy
malcedema=niezłomny
malcedi=dotrzymać, dotrzymywać (nie ustąpić)
malcentralizo=decentralizacja
malcerta=chwiejny (niepewny)
malĉasta=brudny (rozwiązły)
malĉastaĵo=świństwo
malĉasteco=nieczystość
malĉasteco=rozpusta
malĉastejo=burdel
malĉasti=być rozwiązłym
malĉastulejo=spelunka
malĉastulino=dziewka
malĉastulo=bisurmanin (rozpustnik)
maldaŭra=chwilowy
maldaŭra=tymczasowy
maldeca=bezwstydny (nieprzyzwoity)
maldefina=niezdefiniowany
maldekstra=lewy
maldekstra klaso=warstwa lewostronna
maldekstrala=lewoskrzydłowy
maldekstramana=leworęki
maldekstre=na lewo
maldekstre=po lewej
maldekstrularo=lewica
maldekstrulo=mańkut
maldekstruma=lewoskrętny
maldelikata=brutalny
maldelikata=grubiański
maldelikata=gruby (ordynarny)
maldelikata=opryskliwy
maldelikateco=chamstwo
maldelikateco=niedelikatność
maldelikatulo=cham
maldelikatulo=gbur
maldensa tabelo=macierz rzadka
maldensigi=przetrzebić
maldensigi=rozrzedzać
maldensigita=cienki (rozcieńczony)
maldensiĝi=rzednąć
malderivaĵo=całka nieoznaczona (mat.)
maldiafana=nieprzezroczysty
maldika=chuderlawy
maldika=chudy (szczupły)
maldika=cienki
maldika=nędzny
maldika=szczupły
maldika intesto=jelito cienkie
maldikigi=wycieńczać
maldikiĝi=schudnąć
maldikiĝi=szczupleć
maldiligenteco=próżniactwo
maldiligenti=lenić się
maldiligentigi=rozleniwiać
maldiligentulo=nygus
maldiligentulo=wałkoń
maldiliĝentulo=basałyk (próżniak)
maldiskreta=ciągły
maldiskreta=nieprzeliczalny
maldiskreta=nieprzerwany
maldolĉa=gorzki
maldolĉaĵo=gorycz
maldolĉeco=gorycz
maldolĉeta=gorzkawy
maldolĉiĝi=gorzknieć
maldolĉiĝinta=zgorzkniały
maldolĉo=gorycz
maldorma=czujny
maldorma=rozbudzony
maldorma=skupiony
maldorma=uważny
maldorme=na jawie
maldormi=czuwać (nie spać)
maldormo=czujność
maldungo=wymówienie
maldungo=wypowiedzenie
male=natomiast
male=przeciwnie
male=zaś
malebena=wyboisty
malebligi=uniemożliwiać
malebriiĝi=otrzeźwieć
malebriiĝi=wytrzeźwieć
malegaleco=nierówność
malegoismo=altruizm
malegoista=bezinteresowny
malen=wstecz
malenui=bawić się dobrze
malenuo=rozbawienie
malenuo=wesołość
malenvia=chętny (życzliwy)
maleo=kostka
maleo=młotek drewniany
maleo=pobijak
maleo=staw skokowy
maleolo=kłykieć
maleolo=kostka (goleniowa)
maleolo=staw skokowy
malerekti=oklapnąć
malerektiĝi=sflaczeć
malerektiĝi=zwiotczeć
malesperanta=zrozpaczony
malesperi=rozpaczać
malespero=rozpacz
malesperulo=desperat
malesta=brakujący
malesta=nieobecny
malestetika=brzydki (nieestetyczny)
malesti=braknąć, brakować
malestimi=gardzić
malestimi=poniewierać
malestimi=wzgardzić
malestimo=pogarda
malestimo=wzgarda
malesto=absencja
malesto=brak (nieobecność)
malesto=nieobecność
malfacila=ciężki (trudny)
malfacila=trudny
malfacila=trydny
malfacilaĵo=trudność
malfacile=trudno
malfaciliĝi=stać się trudnym
malfacilmova=ciężki (ociężały)
malfacilmova=rozlazły
malfalsa=autentyczny (prawdziwy)
malfalsa=oryginalny
malfalsa=prawdziwy
malfari=anulować zmiany
malfari=odtworzyć
malfari=przerwanie
malfari=rezygnacja
malfavora=nieprzychylny
malfavora=nieżyczliwy
malfavoro=niekorzyść
malfavoro=niełaska
malfekunda=bezowocny (bezpłodny)
malfekunda=bezpłodny
malfekunda=jałowy (nieurodzajny)
malfeliĉa=biedny (nieszczęśliwy)
malfeliĉigi=unieszczęśliwiać
malfeliĉo=dramat (nieszczęście)
malfeliĉo=nieszczęście
malfeliĉulo=biedaczysko (nieszczęśnik)
malfeliĉulo=nieborak
malfermaĵo=wnętrze
malfermi=otwierać
malfermi=zagaić
malfermi dosieron=otwierać plik
malfermi larĝe=wybałuszać
malfermi larĝe=wytrzeszczać
malfermilo=otwieracz
malfermita=otwarty
malfermita proceduro=procedura inline (inf.)
malfermo=zagajenie
malfidela=niewierny
malfidela=wiarołomny
malfidelaĵo=akt niewierności
malfidelaĵo=okazanie niewierności
malfidelo=sprzeniewierzenie
malfidelulo=bisurmanin (niewierny)
malfidindigi=dyskredytować
malfido=nieufność
malfido=zdrada
malfinia=bezkresny
malfinia=bezmierny
malfinia=nieskończony
malfinia=niezmierny (niekończący się)
malfinidimensia=nieskończenie wymiarowy
malfinio=nieskończoność
malfinio=niezliczoność
malfinio=niezmierzoność
malfirma=chwiejny
malfluidiĝi=tężeć
malforta=bezsilny (słaby)
malforta=słaby
malforte konverĝa=słabo zbieżny
malfortigi=nadwątlić
malfortigi=osłabiać
malfortigi=wycieńczać
malfortigi=wysilać
malfortiĝi=biednieć (słabnąć)
malfortiĝi=słabnąć
malfortika=chuderlawy
malfortika=zmizerowany
malfortikiĝi=mizernieć
malfortulo=chuchrak, chuchro (słabeusz)
malfreŝa=czerstwy (nieświeży)
malfreŝa=nieświeży
malfreŝa=zatęchły
malfreŝiĝi=czerstwieć
malfrua=późny
malfrua=spóźniony
malfrue=późno
malfrue tro=poniewczasie
malfrui=opuźniać się
malfruigi=opóźniać
malfruigi=opóźnić
malfruigo=zwłoka
malfruiĝi=opóźniać się
malfruiĝi=spóźniać się
malfruiĝi=spóźnić się
malfruiĝi=zalegać
malfruiĝinta=zapóźniony
malfruo=spóźnienie
malfunkcianta=bezczynny (nieczynny)
malgaja=markotny
malgaji=smucić się
malgajigi=smucić
malgajigi=zasmucać
malgajni=beknąć (ponieść stratę)
malgajni=dokładać, dołożyć (stracić)
malgajno=przegrana
malglata=chropowaty
malglata vojo=gruda (wyboista droga)
malglora=bezecny (haniebny)
malgloro=zakała
malgluiĝi=odkleić się
malgracia=ociężały
malgracila=krępy
malgracila=przysadzisty
malgraciulo=bałwan (niezgrabniś)
malgraciulo=bęcwał (niezdara)
malgraciulo=ciemięga
malgranda=mały
malgranda duonakso=półoś mała (mat.)
malgranda emberizo=trznadelek
malgranda galinago=bekasik
malgranda kurlo=kulik mniejszy
malgranda kurlo=kustak
malgranda litero=mała litera
Malgranda Ursino=Mała Niedźwiedzica
malgrandaĵo=drobiazg
malgrandampleksa=ciasny
malgrandampleksa=wązki
malgrandanimeco=małoduszność
malgrandigato=odjemna
malgrandigi=pomniejszać
malgrandigi=umniejszać
malgrandigi=uszczuplać
malgrandiĝi=maleć
malgrandiĝi=zmaleć
malgrandpoluja=małopolski
malgrandspaca=ciasny
malgrandspaca=wązki
malgrasa=chuderlawy
malgrasa=chudy
malgrasa=nędzny
malgrasa=szczupły
malgrasigi=wycieńczać
malgrasiĝi=chudnąć
malgrasiĝi=mizernieć
malgrasiĝi=schudnąć
malgrasiĝi=zmizernieć
malgrasiĝinta=wychudły
malgrasiĝinta=zmizerowany
malgrasulo=chudeusz
malgraŭ=mimo
malgraŭ=pomimo
malgraŭ ke=acz, aczkolwiek
malgraŭ ke=choć, chociaż (aczkolwiek)
malgraŭ ke=pomimo że
malgraŭ tio=niemniej
malgraŭvola=bezwiedny
malgrava=błahy
malgrava=nieznaczny
malgravaĵo=bagatela (błahostka)
malgravaĵo=błahostka
malgravaĵo=drobiazg
malgravaĵo=drobnostka
malgravigi=złagodzić
malĝentila=brutalny
malĝentila=gburowaty
malĝentila=grubiański
malĝentila=niegrzeczny
malĝentilulo=brus (gbur)
malĝentilulo=brutal
malĝentilulo=cham
malĝentilulo=gbur
malĝentilulo=grubianin
malĝoigi=dolegać (smucić)
malĝojeco=smutek
malĝojigi=smucić
malĝojigi=zmartwić
malĝojigita=zafrasowany
malĝojo=smutek
malĝojo=zmartwienie
malĝusta=błędny
malĝusta=chybiony
malĝusta=nieudany
malĝusta=niewłaściwy
malĝustaĵo=błąd (niedokładność)
malharmonio=dysharmonia
malhela=ciemny
malhela tringo=brodziec śniady
malhelblua=bławatny (ciemnoniebieski)
malhelblua=granatowy
malhelblua=modry
malhelblua koloro=bławat
malhelblua silko=bławat
malhelbluo=granat (kolor)
malheleco=ciemność (ciemnobarwność)
malheligi=ćmić
malheligita=przyćmiony
malheliĝi=ciemnieć
malheliĝi=zciemnić się
malhelp=bruździć (komuś)
malhelpaĵo=szkopuł
malhelpi=bruździć (przeszkadzać)
malhelpi=przeszkadzać
malhelpi=zakłócać
malhelpi=zawadzać
malhelruĝa=bordo (kolor)
malhelruĝa=buraczkowy
malhonesta=brudny (nieuczciwy)
malhonesta=haniebny (nieuczciwy)
malhonesta=niecny
malhonesteco=nieuczciwość
malhonora=haniebny (niehonorowy)
malhonori=bezcześcić
malhonori=profanować
malhonori=zbezcześcić
malhonori=zhańbić
malhonori=znieważać
malhonoro=hańba
malhumaneco=barbarzyństwo (nieludzkość)
malhumila=arogancki
malhumila=butny
malhumila=dumny
malhumila=hardy (niepokorny)
malhumila=wyniosły
malhumileco=arogancja
malhumileco=buta (wyniosłość)
malhumileco=pycha
malhumileco=wyniosłość
malhumileco=zarozumiałość
malhumilo=wyniosłość
malica=podstępny
malica=przewrotny
malica=złośliwy
malica sugesto=insynuacja
malicaĵo=złośliwość
malico=złośliwość
maliculo=bazyliszek (o człowieku)
malimpliki=wyplątać
malinda=bezecny (niegodziwy)
malinda=wyrodny
malindulga=nieubłagany
malinfekti=dezynfekować
malinklina=niedysponowany
malinkliniga=antypatyczny
malinkliniga=odrażający
malinklinita=zrażony
malinklino=ansa
malinklino=antypatia
malinklino=awersja
malinklino=odraza
malinklino=wstręt
malinstali=odinstalować
malinstalilo=deinstalator (inf.)
malinstalilo=program odinstalowujący (inf.)
malintegro=dezyntegracja
malinteligentulo=półgłówek
malinteresa=nudny
malinteresa=nużący
malinteresi=nie interesować
malinteresi=nudzić
malinteresi=nużyć
malinteresi=przynudzać
malinteresi=zanudzać
malintereso=nuda
malintereso=znużenie
maljuna=sędziwy
maljuna=stary
maljuna=wiekowy
maljuna ruzulo=wyga stary
maljuna soldato=wiarus
maljunaĝa=leciwy
maljunaĝa=starczy
maljunaĝo=starość
maljuneco=starość (cecha)
maljuneta=podstarzały
maljungo=rozprzężenie
maljunigi=postarzyć
maljuniĝanta=podstarzały
maljuniĝanta=starzejący się
maljuniĝi=babieć (starzeć się)
maljuniĝi=postarzeć się
maljuniĝi=starzeć się
maljunulino=baba (staruszka)
maljunulino=babka (staruszka)
maljunulino=staruszka
maljunulo=dziad (starzec)
maljunulo=starzec
maljusta=niesprawiedliwy
maljustaĵo=bezprawie (niesprawiedliwość)
maljustaĵo=krzywda
malkajo=funkcja NAND (inf.)
malkajo=funkcja nie-i (inf.)
malkapablulo=fajtłapa
malkare ridinde=za bezcen
malkarege=za bezcen
malkariĝi=tanieć
malkaŝa=jawny (otwarty)
malkaŝe=jawnie (otwarcie)
malkaŝe=wręcz
malkaŝi=ujawniać
malkaŝi=wyjawiać
malkaŝi=wykrywać
malkateni=wyzwalać
malkava=wypukły
malklara=ciemny (zawiły)
malklara=mętny
malklara=niewyraźny
malklareco=ciemnota (zawiłość)
malklareco=nieoświeconość
malklarigi=ćmić (zaciemniać)
malklera=ciemny (nieoświecony)
malklera=niewykształcony
malklereco=ciemnota (nieoświeconość)
malklereco=nieuctwo
malklerulo=gbur
malklerulo=nieuk
malkodi=dekodować
malkodi=rozszyfrowywać
malkodilo=dekoder (inf.)
malkodilo=deszyfrator (inf.)
malkombini=rozdzielić
malkombini=rozejść się
malkombini=rozproszyć
malkombini=rozwiązać
malkombini=zakończyć
malkombiniĝi=rozdzielić
malkombiniĝi=rozejść się
malkombiniĝi=rozproszyć
malkombiniĝi=rozwiązać
malkombiniĝi=zakończyć
malkombiniĝo=rozkład (chem.)
malkompakta=pulchny
malkompaktigi=rozpakować plik
malkompaktigi teron=spulchniać ziemię
malkompatema=bezlitosny
malkompatema=okrutny
malkompletigi=zdekompletować
malkomponaĵo=rozkład
malkomponebla=rozkładalny
malkomponi=rozłożyć
malkomponilo=analizator składni (inf.)
malkomponilo=analizator składniowy (inf.)
malkomponilo=analizator synktatyczny (inf.)
malkoncentriĝo=roztargnienie
malkondamni=darować winę
malkondamni=odpuścić grzech
malkondamni=rozgrzeszać
malkondamni=rozgrzeszyć
malkondamni=ułaskawić
malkondamni=uniewinnić
malkondamno=absolucja
malkondamno=łaska
malkondamno=odpuszczenie
malkondamno=rozgrzeszenie
malkondamno=ułaskawienie
malkonektiĝi=wylogować się
malkonfesi=zapierać się
malkonfesi=zarzekać się
malkonfidi=niedowierzać
malkonfirmi=dementować
malkonfirmi=zarzekać się
malkonfirmi=zdementować
malkonfirmo=zaprzeczenie
malkonfuza=wyraźny
malkonkorda=niezgodny
malkonkordigi=powaśnić
malkonkordo=rozterka
malkonkordo=scysja
malkonkordo=waśń
malkonkreta=abstrakcyjny
malkonsenta=niezgodny
malkonsili=odradzać
malkonstanteco=niestałość
malkonstrua=destrukcyjny
malkonstruanto=destruktor
malkonstrui=burzyć (rozbierać budowę)
malkonstrui=rozwalać
malkonstrui=wyburzać
malkonstrui=zburzyć
malkonstrui=zdemolować
malkonstrui=znieść
malkonstruilo=destruktor (inf.)
malkonstruo=zniesienie
malkontanta spezo=bezgotówkowy obrót
malkontenta=nierad
malkontenta=zawiedziony
malkontento=niezadowolenie
malkonverĝa=rozbieżny
malkorekta=błędny (niepoprawny)
malkorektaĵo=błąd (niepoprawność)
malkorekte=na opak
malkorki=napocząć
malkorki=odkorkować
malkorpulenta=chuderlawy
malkovri=odkryć
malkovri=odsłaniać
malkovri=wyjawiać
malkovri=wykrywać
malkovriĝi=wyjść na jaw
malkovro=odkrycie
malkredanto=ateista
malkreska ordigo=sortowanie malejące
malkreska ordo=porządek malejący
malkreskanta=malejący
malkreski=ubywać
malkreski=zanikać
malkresko=ubytek
malkritikema=bezkrytyczny
malkudri=odpruć
malkudri=pruć
malkudri=rozpruć
malkuraĝa=bojaźliwy
malkuraĝi=bać się
malkuraĝi=obawiać się
malkuraĝigi=odstraszać
malkuraĝigi=zrażać
malkuraĝulo=baba (tchórz)
malkutimigi=oduczać
malkvieta=burzliwy (niespokojny)
malkvietigisto=wichrzyciel
malkvietiĝi=gorączkować się (pobudzać się)
malkvietulo=warchoł
mallaborema=gnuśny
mallaboremigi=rozleniwiać
mallaboremo=próżniactwo
mallaboremulo=darmozjad (leniuch)
mallaboremulo=leniuch
mallaboremulo=nygus
mallaboremulo=wałkoń
mallabori=bałamucić się (próżnować)
mallabori=lenić się
mallakso=obstrukcja
mallakso=zatwardzenie
mallarĝa=ciasny (wąski)
mallarĝa=wązki
mallarĝaĵo=wąskie gardło
mallarĝaĵo=zator
mallarĝaĵo=zwężenie
mallarĝigi=ścieśniać
mallarĝigi=zacieśniać
mallarĝigi=zwężać
mallarĝrela fervojeto=kolejka (szynowa)
mallaŭdi=fukać (ganić)
mallaŭdi=ganić
mallaŭdi=strofować
mallaŭdi=zganić
mallaŭdo=bura (nagana)
mallaŭdo=nagana
mallaŭdo=upomnienie
mallaŭdo=wyrzut
mallaŭta=cichy
mallaŭte=cichaczem, cichcem
mallaŭte=cicho
mallaŭte=po cichu
mallaŭteco=bezruch
mallaŭteco=cichość
mallaŭteco=cisza (cichość)
mallaŭteco=spokój
mallaŭtigi=głuszyć (sciszyć)
mallaŭtigi=przygłuszać
mallaŭtigi=zagłuszać
mallaŭtiĝi=cichnąć
mallegebla=nieczytelny
mallerta=bezradny (niezgrabny)
mallerta=ciężki (niezwinny)
mallerta=niedołężny
mallerta=nieudolny
mallerta=niezaradny
mallerta=niezręczny
mallertaĵo=gafa (niezręczność)
mallertulo=baba (niedołęga)
mallertulo=bęcwał (niezdara)
mallertulo=ciemięga
mallertulo=ciura (niedołęga)
mallertulo=mazgaj
mallertulo=niedorajda
mallertulo=niezdara
mallevi=spuszczać
malliberejo=ciupa
malliberejo=więzienie
malliberigi=więzić
malliberulo=niewolnik
malliberulo=więzień
malligi=odwiązać
malloga=antypatyczny (odrażający)
malloga=odpychający
malloga=odrażający
mallogi=brzydzić (odpychać)
mallogi=zrażać
mallogita=zrażony
malloka=globalny
malloka optimigo=optymalizacja globalna
malloka reto=sieć globalna
malloka reto=sieć rozległa
malloka variablo=zmienna globalna
mallonga=krótki
mallonga=kusy
mallonga akto=streszczenie
mallonge=krótko
mallongedaŭra=krótkotrwały
mallongigi=kurczyć
mallongigi=redukować
mallongigi=skracać
mallongigi=streszczać
mallongigita=skrócony
mallongigita=streszczony
mallongigita=zredukowany
mallongigita cikloido=cykloida skrócona (mat.)
mallongigita epicikloido=epicykloida skrócona (mat.)
mallongigita hipocikloido=hipocykloida skrócona (mat.)
mallongigo=abrewiacja
mallongigo=skrót
mallongigo=streszczenie
mallongigo=zmniejszenie
malluma=ciemny
malluma ĉambro=ciemnia, ciemnica
malluma kamero=ciupa (ciemnica)
mallumĉambro=ciemnia, ciemnica
mallumejo=ciemnia, ciemnica
mallumigi=ćmić
mallumigi=gasić światło
mallumigi=ściemniać
mallumigi=zaciemniać
mallumigo=zaciemnienie
mallumigo=zamroczenie
mallumiĝi=ciemnieć
mallumo=ciemność (mrok)
mallumo=ćma (mrok)
malmanko=dostatek
malmobilizo=demobilizacja
malmoderna=archaiczny (niewspółczesny)
malmoderna=przestarzały
malmoderna=staroświecki
malmoderna=starożytny
malmoderna=zastarzały
malmodesta=arogancki
malmodesta=butny
malmodesta=dumny
malmodesta=wścibski
malmodesteco=arogancja
malmodesteco=buta (pycha)
malmodesteco=duma (zarozumiałość)
malmodesteco=próżność
malmodesteco=pycha
malmodesteco=wyniosłość
malmodesteco=zarozumiałość
malmola=twardy
malmoliĝi=stwardnieć
malmoliĝi=twardnieć
malmolkora=zatwardziały
malmorala=amoralny
malmorala=niemoralny
malmoralo=rozwiązłość
malmulte=mało
malmultekosta=tani
malmultiĝo=ubytek
malmultvalora=małowartościowy
malmunti=demontować
malmunti=zdemontować
malmunto=rozbiórka
malnaciigi=wynaradawiać
malnepra parametro=parametr opcjonalny
malneta=brudny (o piśmie)
malneta=brutto
malneta pezo=brutto waga
malnete=brutto
malneto=brulion
malnobla=bezecny (nikczemny)
malnobla=haniebny (nieszlachetny)
malnobla=niegodziwy
malnobla=sromotny
malnoblaĵo=chamstwo (podłość)
malnobleco=podłość
malnoblulo=cham (nikczemnik)
malnoblulo=drań (nikczemnik)
malnodi=rozplątać
malnova=dawny (stary)
malnovaĵo=staroć
malnovegipta=staroegipski
malnovegipta=starożytno egipski
malnoviĝinta=przestarzały
malnoviĝinta=zastarzały
malnoviĝinta. malmoderna=zastarzały
malnovmoda=staromodny
malnovtempa=starodawny
malo=przeciwieństwo
malobea=oporny
malobeema=krnąbrny
malobeema=narowisty (o koniu)
malobeema=niesforny
malobeemigi=znarowić
malobeo=uchybienie
malobeo=wykroczenie
maloblikvo=ukośnik lewy
maloblikvo=znak \
malobservo=przekroczenie
malofta=rzadki
maloftaĵo=fenomen
maloftaĵo=rarytas
maloftaĵo=rzadkość
malofte=rzadko
malofte=z rzadka
malokupi=uwalniać
malokupi=zwalniać
malokupi=zwalniać pamięć
malokupi=zwalniać zasoby
malokupi=zwracać
malokupigo=ewakuacja
maloportunaĵo=kłopot
maloportunaĵo=kłopotliwość
maloportunaĵo=niedogodność
maloportunaĵo=uciążliwość
maloportune=nieswojo
maloportuneco=niewygoda
malordigo=rozstrój
malordo=bałagan
malordo=bezład
malordo=nieład
malordo=nieporządek
malordo=rozgardiasz
malordo=zamęt
malorganizo=dezorganizacja
maloriginala=banalny
maloriginala=pospolity
maloriginala=trywialny
malpace=na bakier (w niezgodzie)
malpacema=awanturniczy
malpaci=czubić się
malpacienca=niecierpliwy
malpacienciĝi=dłużyć się (niecierpliwić się)
malpacienciĝinta=zniecierpliwiony
malpacigi=jątrzyć (niepokoić)
malpacigi=pokłócić
malpacigi=poróżnić
malpacigi=powaśnić
malpaciĝi=pogniewać się
malpaco=awantura
malpaco=kłótnia
malpaco=zamieszki
malpaco=zwada
malpaculo=awanturnik (zawadiaka)
malpaki=rozpakować
malparalela=szeregowy
malparolema=małomówny
malparolemulo=mruk
malperfektaĵo=usterka
malpermesi=bronić (zabraniać)
malpermesi=wzbraniać
malpermesita=niedozwolony
malpermesita=wzbroniony
malpermesita=zakazany
malpermeso=zakaz
malpersvadi=wyperswadować
malpeza atletiko=lekkoatletyka
malpeze=lekko
malpezigo=ulga
malpia=ateistyczny
malpia=bezbożny
malpia=bezwyznaniowy
malpiulo=ateista
malpiulo=bezbożnik
malplena=czczy (pusty)
malplena=próżny
malplena=pusty
malplena aro=zbiór pusty
malplenaĵo=luka
malplene=próżno
malplenigi=opróżniać
malplenigi=wypróżniać
malpleno=pustka
malpli=mniej
malpli bona=gorszy
malpli bone=gorzej
malpli granda=mniejszy
malpli peze=lżej
malplibona=pośledni
malpligrandiĝi=ubywać
malplikariĝo=cen obniżka
malplilongigi=skracać
malplimulto=mniejszość
malplivalorigo=dewaluacja
malpraktika=nieżyciowy
malprava=bezpodstawny
malprava=bezzasadny (niesłuszny)
malprava=nieusprawiedliwiony
malprave=niesłusznie
malpreciza=niewyraźny
malprofiti=dokładać, dołożyć (ponieść stratę)
malprofito=krzywda
malprofito=niekorzyść
malprofito=strata
malprofunda=płytki
malprofundaĵo=mielizna
malprogresema=zacofany
malprogresemo=zacofanie
malprogresigi=cofać, cofnąć
malproksima=daleki
malproksimaĵo=dal
malproksime=daleko
malproksime=w oddali
malproksimenvida=dalekowzroczny
malproksimigi=oddalać
malproksimo=dal
malproksimvidanto=dalekowidz
malpropra=cudzy
malpropra=nieswój
malpropra=obcy
malproprieta=bezpański
malpruda=rubaszny
malprudenta=nierozsądny
malprunto=przeniesienie
malpura=brudny
malpuraĵo=brud
malpureco=brud
malpureco=nieczystość
malpuremulo=brudas
malpurigi=barłożyć (zaśmiecać)
malpurigi=brudzić
malpurigi=brukać
malpurigi=chlapać, chlapnąć (walać)
malpurigi=plugawić
malpurigi=pobrudzić
malpurigi=śmiecić
malpurigi=walać
malpurigi=zabrudzić
malpurigi=zanieczyszczać
malpurigi=zawalać
malpuriĝi=babrać, babrać się (brudzić się)
malpuriĝi per koto=błocić się
malpurulo=brudas
malpurulo=flejtuch
malpurulo=morus
malpurulo=świńtuch
malrapida=powolny
malrapida valso=boston
malrapide=pomału
malrapide=powoli
malrapide=wolno
malrapide=z wolna
malrapidema=flegmatyczny
malrapidema=marudny
malrapidi=babrać, babrać się (guzdrać się)
malrapidi=bawić się (ociągać się)
malrapidi=gramolić się (ociagać się)
malrapidi=guzdrać
malrapidi=guzdrać się (nie spieszyć się)
malrefleksiva=przeciwzwrotny
malrekoni=zapierać się
malrekta adreso=adres pośredni (inf.)
malrekte=krzywo
malrekte=na bakier (krzywo)
malrektigi=skrzywić
malrelativa=absolutny (bezwzględny)
malrelativa=bezwarunkowy (bezwzględny)
malrelativa=bezwzględny
malrelativa=konieczny
malrespekta=wyzywający
malrespekti=bezcześcić (znieważać)
malrespekti=gwałcić (nieposzanować)
malrezistema=bierny (ustępliwy)
malriĉa=biedny (ubogi)
malriĉa=ubogi
malriĉeco=bieda (ubóstwo)
malriĉeco=biedactwo (ubóstwo)
malriĉeco=biedota (ubóstwo)
malriĉeco=ubóstwo
malriĉega=goły (biedny)
malriĉiĝi=biednieć (ubożeć)
malriĉiĝi=ubożeć
malriĉiĝi=zbiednieć
malriĉiĝi=zubożeć
malriĉularo=biedota (ludzie ubodzy)
malriĉulo=biedaczysko
malriĉulo=biedak
malriĉulo=golec (biedak)
malrigida=elastyczny
malrigida=wiotki
malsaĝa=bezrozumny (niemądry)
malsaĝa=głupi
malsaĝaĵo=głupstwo
malsaĝeta=głupkowaty
malsaĝigi=otumanić
malsaĝigi=tumanić
malsaĝiĝi=głupieć
malsaĝulo=błazen (głupiec)
malsaĝulo=dudek (głupiec)
malsaĝulo=głupiec
malsaĝulo=tuman
malsama=inny
malsama=odmienny
malsama=różny
malsame=inaczej
malsameco=różność
malsana=chory
malsaneca=chorobliwy
malsanema=cherlawy (chorowity)
malsanema=chorobliwy
malsanema=chorowity
malsanema infano=chorowite dziecko
malsanemulo=cherlak
malsaneta=niedysponowany
malsaneti=niedomagać
malsani=chorować
malsani=chorzeć
malsaniga=chorobotwórczy
malsaniĝi=rozchorować się
malsaniĝi=zachorować
malsano=choroba
malsanulejo=szpital
malsanulo=chory (osoba chora)
malsanulo=pacjent
malsata=głodny
malsata=wygłodniały
malsatega=zgłodniały
malsati=być głodnym
malsatigi=głodzić
malsatigi=morzyć
malsatigi=wygłodzić
malsatigi=zagłodzić
malsatigi sin=głodzić się
malsatiĝinta=wygłodniały
malsatiĝinta=zgłodniały
malsato=głód
malseka=mokry
malsekeco=wilgoć
malsekejo=bagnisko (mokradło)
malsekejo=bagno (mokradło)
malsekejo=błoto
malsekejo=mokradło
malseketiĝi=stać się wilgotnym
malseketiĝi=zawilgotnieć
malsekigi=moczyć
malsekigi=zmoczyć
malsekiĝi=moknąć
malsekiĝi=stać się wilgotnym
malsekiĝi=zmoknąć
malsekiĝinta=rozmokły
malsekretigi=wygadywać
malserena=chmurny (niepogodny)
malserena=zasępiony
malsereniĝi=chmurzyć czoło (posępnieć)
malsereniĝi=chmurzyć się
malseriozulo=chłystek
malsimetria=asymetryczny
malsimetria=niesymetryczny
malsimetria rilato=relacja niesymetryczna
malsimetrio=asymetria
malsimila=inny (odmienny)
malsimpatia=antypatyczny
malsimpatia=odrażający
malsimpatio=antypatia
malsimpatio=odraza
malsimpla tipo=typ strukturalny
malsimpligi=gmatwać (utrudniać)
malsincera=fałszywy (obłudny)
malsincerulo=kanciarz
malsobra=nietrzeźwy
malsociema=aspołeczny
malsociema=nietowarzyski
malsovaĝigi=oswajać
malsovaĝigi=poskramiać
malsovaĝigi=ujarzmiać
malsovaĝigita=chowany (oswojony)
malspirita=ciamajdowaty, ciapowaty
malspiritulo=ciamajda, ciapa
malspiritulo=fuszer
malspiritulo=niedorajda
malspiritulo=partacz
malspiritulo=safanduła
malspirtulo=dureń
malsprita=głupi
malspritulo=bałwan
malspritulo=dureń
malspritulo=gamoń (jełop)
malspritulo=głupiec
malstreĉi=luzować
malstreĉi=popuszczać
malstreĉi=rozluźniać
malstreĉiĝo=odprężenie
malstreĉiĝo=rozprężenie
malsukcesa=feralny
malsukcesa=nieudany
malsukcesi=chybić (nie udać się)
malsukcesi=klapnąć
malsukcesi=spełznąć na niczym
malsukcesinta=chybiony (nieudany)
malsukcesinta=nieudany
malsukceso=fiasko
malsukceso=niepowodzenie
malsukceso=pech
malsuper=niżej
malsuper=poniżej
malsupera=niższy
malsupereco=niższość
malsupra=dolny
malsupre=na spodzie
malsupre=niżej
malsupre=poniżej
malsupreniĝi=zstępować
malsupreniri=zejść
malsupreniri=złazić
malsupreniri=zsiadać
malsuprenporti=znieść
malsuprenpuŝi=zepchnąć
malsuprenruli=staczać
malsuprensalti=zeskakiwać
malsuprenŝovi=zsuwać
malsuprenŝuti=zsypywać
malsuprenveturi=zjeżdżać
malsupro=dół (spód)
malsupro=spód
malsvelta=przysadzisty
malsvenigi=cucić
malŝalti=blokować działanie
malŝalti=wyłączać
malŝalti=wyłączyć
malŝargi=ulżyć
malŝargiĝi=znieruchomieć
malŝarĝi=odciążyć
malŝarĝi=rozładować
malŝarĝi=ulżyć
malŝarĝi=wyładowywać
malŝarĝi=wywalać
malŝarĝi sian koron=wywnętrzać się
malŝarĝo=wyładowanie
malŝati=gardzić
malŝato=pogarda
malŝato=wzgarda
malŝloso=odblokować
malŝpara=hojny
malŝparegi=roztrwaniać
malŝparema=hojny
malŝparema=rozrzutny
malŝparemeco=hojność
malŝparemeco=szczodrość
malŝpari=szastać
malŝpari=zmarnować
malŝtopi=napocząć
malŝtopi=odkorkować
malta=maltański
maltima=dzielny (nieustraszony)
maltimema=hardy (zuchwały)
maltimo=czelność (zuchwalstwo)
maltimo=otucha
maltimulo=zuch
Malto=Malta
malto=słód
maltordi=rozkręcać
maltrafa=chybiony
maltrafa=nieudany
maltrafi=chybić
maltrafo=kiks
maltrafo=omyłka
maltrafo=pudło
maltrankvila=niespokojny
maltrankvila=wzburzony
maltrankviliga=zatrważający
maltrankviligi=niepokoić
maltrankviliĝi=niepokoić się
maltrankviliĝinta=zaniepokojony
maltrankvilo=burza (niepokój)
maltrasekebla=nieprzemakalny
maltroo=niedomiar
maltusianismo=maltuzjanizm
malutila=szkodliwy
malutili=zaszkodzić
malvalidigi=blokować działanie
malvalidigi=przerwanie
malvalidigi=rezygnacja
malvalidigi=wyłączać
malvalidigi=wyłączyć
malvarma=chłodny
malvarma=oziębły
malvarma=zimny
malvarma betsupo=chłodnik (zupa)
malvarme=chłodno
malvarmeta=chłodnawy
malvarmeta=chłodny
malvarmeto=chłodek
malvarmiga=chłodzący
malvarmigi=chłodzić
malvarmigi=ochłodzić
malvarmigi=oziębiać
malvarmigilo=chłodnica, chłodnik
malvarmigilo=oziębiacz
malvarmigilo=radiator
malvarmiĝejo=chłodnia
malvarmiĝejo=chłodnica, chłodnik
malvarmiĝi=chłodnieć
malvarmiĝi=przemarzać
malvarmiĝi=stygnąć
malvarmiĝi=wystygnąć
malvarmiĝi=zastygnąć
malvarmiĝinta=zziębnięty
malvarmo=chłód
malvarmo=zimno
malvarmsanga=flegmatyczny
malvarmsanga=zimnokrwisty
malvarmumi=przeziębić się
malvarmumi=zaziębiać się
malvarmumo=przeziębienie
malvarmumo=zaziębienie
malvasta=ciasny
malvasta=wązki
malvasta ĉambreto=klitka
malvastigaĵo=częściowe odwzorowanie
malvastigaĵo=obcięcie
malvastigaĵo=zacieśnienie funkcji
malvastigi=ścieśniać
malvastigi=zacieśniać
malvenki=klęskę ponosić
malvenki=przegrywać
malvenki=ulegać
malvenko=cięgi (porażka)
malvenko=porażka
malvera=fałszywy
malvero=bajka (nieprawda)
malvero=fałsz
malvero=nieprawda
malversacio=malwersacja
malversacio=sprzeniewierzenie
malvesti=rozbierać
malvigila=obojętny
malvigila=ospały
malvigileco=apatia (ospałość)
malvigileco=flegma
malvigileco=obojętność
malvigileco=ospałość
malvigla=apatyczny (ospały)
malvigla=bezduszny
malvigla=gnuśny
malvigla=marudny
malvigla=ociężały
malvigla=opieszały
malvigla=ospały
malvigla=ślamazarny
malviglulo=safanduła
malvirgigi=gwałcić (pozbawiać dziewictwa)
malvirgigo=gwałt (rozdziewiczenie)
malvirgigulo=gwałciciel
malvirta=bezecny
malvirta=występny
malvirta=zdrożny
malvirto=przywara
malviŝi=odtworzyć
malviŝi=odzyskać
malvo=malwa
malvo=ślaz
malvola=mimowolny
malvolonte=niechętnie
malvolonte=z niechęcią
malvolvi=odwijać
malvolvo=rozszerzenie
malvolvo=rozwinięcie
malvolvo=start systemu
malvolvo de makroo=substytut
malvolvo de makroo=zastępstwo
malvorto=antonim
malzomi=zmniejszać rozmiar
malzorge=od niechcenia
malzorgi=zaniedbywać
malzorgi=zapuszczać
malzorgi=zlekceważyć
malzorgita=zapuszczony
malzorgo=zaniedbanie
mambesto=ssak
mambestoj=ssaki
mameluko=mameluk
mameto=brodawka (piersiątko)
mameto=cyc, cycek
mameto=sutka
mamlakto=mleko matki
mammezuro=rozmiar piersi
mamnutrado=karmienie piersią
mamnutri=karmić piersią
mamnutristino=mamka
mamo=biust (pierś)
mamo=cyc, cycek
mamo=piersi
mamo=pierś
mamo=sutka
mamo=wymię
mamono=mamona
mampinto=brodawka
mampinto=cyc, cycek (pierś)
mamsuĉi=karmić piersią
mamsuĉi=ssać pierś
mamsuĉigi=karmić piersią
mamtenilo=biustonosz
mamtenilo=stanik
mamulo=ssak
mamuloj=ssaki
mamuto=mamut
mamzono=biustonosz
mamzono=stanik
manaĉo=łapa
manao=manna
manaplaŭdi=bić brawo
manapoteko=apteczka
manartiko=przegub ręki
manato=rochlica
manbatalo=walka wręcz
mancinelo=jabłusznik
mancinelo=koniszał
Manĉa Markanalo=Kanał La Manche
manĉura=mandżurski
mandareno=mandaryn
mandarinarbo=mandarynka (drzewo)
mandarino=mandarynka
mandato=asygnacja (przekaz)
mandato=bon
mandato=kupon
mandato=mandat
mandato=możliwość
mandato=przekaz
mandato=zdolność
mandiblo=szczęka dolna
mandiblo=żuchwa
mandolino=mandolina
mandorsa=bekhend
mandorsa=uderzenie/odbicie z bekhendu
mandragoro=mandragora
mandragoro=pokrzyk
mandrelo=mandryl
mane=ręcznie
maneĝi=ujeżdżać
maneĝo=maneż
maneĝo=ujeżdżalnia
maneĝo=ujeżdżanie
manekeno=kukła
manekeno=manekin
manflegistino=manikiurzystka
manfrapeto=klaps
manfrapi=klapnąć
mangano=mangan
manglo=korzoniodrzew
manglo=manglia
mango=mango
manĝa=jadalny (związany z jedzeniem)
manĝadi=stołować się
manĝado=jedzenie (czynność)
manĝaĵo=danie (potrawa)
manĝaĵo=jadło
manĝaĵo=jedzenie (potrawa)
manĝaĵo=potrawa
manĝaĵo=pożywienie
manĝaĵo=strawa
manĝaĵo=żarcie
manĝavida=żarłoczny
manĝavideco=żarłoczność
manĝebla=jadalny (zdatny do jedzenia)
manĝebla fungo=bedłka
manĝegema=żarłoczny
manĝegemo=obżarstwo
manĝegemo=żarłoczność
manĝegi=objadać się
manĝegi=pożerać
manĝegulo=żarłok
manĝejo=jadalnia
manĝemulo=łakomczuch
manĝetejo=bar szybkiej obsługi
manĝeto=przekąska
manĝeto=zakąska
manĝi=jeść
manĝi=zajadać
manĝigi=karmić
manĝigi=posilać
manĝilaro=nakrycie
manĝilaro=zastawa
manĝo=jedzenie (czynność)
manĝo=posiłek
manĝoforko=widelczyk
manĝokarto=jadłospis
manĝokarto=karta dań
manĝokarto=menu
manĝometo=potrawa
manĝopeco=kąsek
manĝoproviza butiko=garmażeria
manĝoproviza butiko=garmażeryjny sklep
manĝoprovizoj=wiktuały
manĝorestaĵo=ochłap
manĝotrogo=żłobek (dla zwierząt)
manĝtuneleto=wyryty tunel
manĝujo=jasło
maniero=maniera
maniero=sposób
manieto=bzik
manifestacio=demonstracja
manifestacio=manifestacja (publiczna)
manifesti=demonstrować
manifesti=manifestować
manifesti=objawiać
manifesti=uzewnętrzniać
manifesto=orędzie
maniko=rękaw
manikuristino=manikiurzystka
manikuro=manicure
manio=bzik
manio=mania
maniohava=bzikowaty
manioko=maniok
manipulatoro=manipulator
manipuli=manipulować
maniso=łuskowiec
maniulo=bzik (maniak)
manka=brakujący
manka=nieobecny
mankanto=nieobecny członek zespołu
mankaresi=głaskać
mankaresi=pogłaskać
mankatenoj=kajdanki
mankhava=wadliwy
manki=braknąć, brakować
manki=być nieobecnym
manki=zabraknąć
manklaki=bić brawo (klaskać)
manko=absencja (brak)
manko=ale (brak, wada)
manko=błąd (brak)
manko=bolączka (brak)
manko=brak
manko=defekt (brak)
manko=manko
manko=nieobecność
manko=wada
mankohava=wybrakowany
mankohava aĵo=brak (bubel)
mankohava aĵo=defekt (rzecz wybrakowana)
mankohava aĵo=odpad
manlaborado=chałupnictwo (rękodzielnictwo)
manlaboraĵo=chałupnictwo (rękodzieło)
manlaboristo=chałupnik (rękodzielnik)
manlaboristo=fizyczny pracownik
manlaboro=fizyczna praca
manlaboro=robocizna
manlibro=podręcznik
manmuelilo=żarna
mano=dłoń
mano=ręka
manometro=manometr
manovri=manewrować
manovro=posunięcie
manpilko=piłka ręczna
manpilko=szczypiorniak
manplato=dłoń
manpleno=garść
manpremo=uścisk dłoni
manradiko=przegub ręki
mansardo=attyka
mansardo=facjata
mansardo=mansarda
mansardo=poddasze
mansardo=strych
manstreĉo=piędź
manteksaĵo=samodział
mantelo=płaszcz
mantilo=mantyla (peleryna)
mantiso=mantysa
manto=modliszka
mantuko=ręcznik
manufakturo=manufaktura
manufakturo=rękodzieło
manumo=mankiet
manuskripto=manuskrypt
manuskripto=rękopis
maparo=atlas
mapo=mapa
mapo=odwzorowanie
mapo=rzutowanie
mara mejlo=mila morska
marabuo=marabut
marabuto=marabut (asceta muzułmański)
marant-amelo=maranta
marant-amelo=mączka ararutowa
maranto=maranta
maranto=mączka ararutowa
maraskeno=maraskino (likier)
marasmo=marazm
marasmo=uwiąd
marasmulo=cherlak
maratono=maraton
marbano=kąpiel w morzu
marborda=nadmorski
marbordo=brzeg morski
marbordo=nadbrzeże
marbordo=plaża
marbordo=wybrzeże
marcipano=marcepan
marĉa=bagienny
marĉa=błotnisty
marĉa=błotny (bagnisty)
marĉandado=negocjacje
marĉandado=targi
marĉandado=targowanie się
marĉandaĵo=dobicie targu
marĉandaĵo=transakcja
marĉandaĵo=ugoda
marĉandaĵo=umowa
marĉandaĵo=zakup
marĉandi=dokonywać tranzakcji
marĉandi=frymarczyć (targować się)
marĉandi=negocjować
marĉandi=targować się
marĉeca=bagienny
marĉeca=błotny
marĉeto=bajoro
marĉi=chodzić (maszerować)
marĉigi=zabagniać
marĉlageto=błotne jeziorko
marĉo=bagnisko
marĉo=bagno
marĉo=błota
marĉo=błoto
marĉo=moczar
marĉo=mokradło
marĉoplena=błotnisty (bagnisty)
marĉostrigo=sowa błotna
marĉplena=grząski
mardo=wtorek
marfrandaĵo=przysmak morski
margarino=margaryna
marglano=pąkla
marĝena=marginalny
marĝeno=brzeg (margines kartki)
marĝeno=margines
marini=marynować
marini=zakisić
marino=marynarka (flota)
marioneto=kukiełka
marioneto=marionetka
marista=żeglarski
maristo=majtek
maristo=marynarz
markado=znakowanie
markaĵo=znacznik
marketri=markietrować
markezo=dach płócienny
markezo=markiza (daszek)
marki=cechować
marki=naznaczyć
marki=zaznaczać
marki=znaczyć
marki=znamionować
markizo=markiz
marko=cecha
marko=etykieta
marko=marka
marko=znak
markobutono=element wyboru (inf.)
markobutono=przycisk wyboru
markografo=margrabia
markolo=bełt (cieśnina)
markolo=cieśnina
markolo=cieśnina morska
markompaso=busola
markompaso=kompas
markoto=latorośl
markoto=odkład
markoto=potomek
marksismo=marksizm
marmejlo=mila morska
marmelado=marmolada
marmito=garnek
marmito=kociołek
marmorbloko=bryła marmuru
marmoro=marmur
marmoto=bobak
marmoto=świstak
marno=margiel
maro=morze
Maro Arkta=Morze Arktyczne
marodero=maruder
marodi=plądrować
marodi=podkradać
marodi=rabować
maroka=marokański
marokeno=marokin
marokeno=safian
Maroko=Maroko
marono=kasztan jadalny
marono=maron
marseljezo=Marsylianka (hymn)
marsilko=bisior (tkanina)
marsilko=opaska płócienna
marsilko=szarpie
Marso=Mars (planeta)
marsupialoj=torbacze
marŝalbastono=buława
marŝalo=marszałek
marŝi=chodzić
marŝi=maszerować
marŝlinio=marszruta
marŝo=marsz
martagono=złotogłów (lilia)
marteleto=młotek
marteli=bić młotem
marteli=klepać
martelo=młot
martelo=młotek
martingalo=martyngał
martingalo=wytok (na łeb konia)
martirigi=umartwiać
martirigita=udręczony
martiro=męczennik
martirologio=martyrologia
marto=marzec
martrankvilo=cisza na morzu
marubio=szanta
masaĝi=masować
masaĝo=masaż
masakri=masakrować
masakro=rzeź
masetero=żwacz (mięsień)
masiva=bryłowaty
masiva=lity
masiva=masywny
masiva=zbity
masivo=masyw
maskeredo=maskarada
maskeredo=maskowy bal
maski=maskować
maskita=zamaskowany
masklo=męski osobnik
masklo=samiec
masko=format (inf.)
masko=maska
maskobalo=bal maskowy
maskofesto=maskarada
maskulina=męski
maso=masa
masoĥismo=masochizm
masoĥisto=masochista
masonfermi=zamurować
masonhelpisto=pomocnik murarza
masoni=murować
masonilo=kielnia
masonista=murarski
masonisto=murarz
mastiki=kitować
mastiki=zakitować
mastiko=kit
mastmeze=do połowy masztu
masto=maszt
mastodonto=mastodont
mastra=gospodarczy
Mastriĥto=Maastricht
mastrino=gospodyni
mastro=gospodarz
mastro=pryncypał
mastro=szef
mastro=włodarz
mastruma sistemo=system operacyjny
mastrumaĉi pompe=panoszyć się
mastrumado=gospodarka
mastrumado=gospodarstwo (gospodarowanie)
mastrumi=gospodarować, gospodarzyć
mastrumi=kierować
mastrumi=zagospodarować
mastrumi=zarządzać
masturbi=masturbować
maŝina=automatyczny (maszynowy)
maŝina=bezwiedny (machinalny)
maŝinkodo=język maszynowy (inf.)
maŝinkodo=kod maszynowy
maŝinlingvo=język maszynowy (inf.)
maŝinlingvo=kod
maŝinlingvo=kod maszynowy
maŝino=automat
maŝino=komputer
maŝino=maszyna
maŝo=oczko
maŝo=oko (w siatce)
maŝo=pętla
matadoro=matador
matadoro=torreador
matematika logiko=logika matematyczna
matematika logiko=logistyka
matematika programado=programowanie matematyczne (inf.)
matematiko=matematyka
matena=poranny
matena krepusko=brzask
matena meso=jutrznia (msza poranna)
matena stelo=jutrzenka (gwiazda poranna)
matene=rankiem
matene=rano
matenkrepusko=brzask
matenkrepusko=jutrzenka (świtanie)
matenmanĝi=jeść śniadanie
matenmanĝi=śniadanie jeść
matenmanĝo=śniadanie
mateno=poranek
mateno=ranek
mateno=rano
mateo=mate (drzewo)
materia=cielesny
materia pruvo=rzeczowy dowód
materiala=cielesny
materialo=materiał
materialo=tworzywo
materio=ciało
materio=materia
mati=być w matni
matineo=poranek (w kinie)
matiolo=lewkonia
mato=mat (szachy)
mato=mata
mato=plecionka
matraco=materac
matrica adicio=dodawanie macierzy (mat.)
matrica multipliko=iloczyn macierzowy (mat.)
matrica multipliko=iloczyn macierzy
matrica nulo=macierz zerowa
matrica unuo=macierz jednostkowa
matrico=macierz
matrico=matryca
matrico de vektora homomorfio=macierz odwzorowania liniowego
matrikulo=lista członków
matrikulo=matrykuła
matrono=matrona
matura=dojrzały
matura=dorosły (dojrzały)
matura=pełnoletni
maturaĝa=dorosły (w dojrzałym wieku)
maturaĝa=pełnoletni
matureco=dojrzałość
matureco=dorosłość
matureco=pełnoletność
matureco=wiek dojrzały
maturekzameno=matura
maturigita fromaĝo=ser dojrzewający
maturiĝi=dojrzeć (stać się dojrzałym)
maturiĝi=dojrzewać
maturiĝi=dorastać (dojrzeć)
maturiĝinta=wystały
maturulo=dorosły osobnik
maturulo=pełnoletni osobnik
matutino=jutrznia
maŭra=mauretański
maŭro=Maur
maŭzoleo=grobowiec
maŭzoleo=mauzoleum
mazagrano=mazagran
mazovia=mazowiecki
mazurko=mazurek (muz.)
mazuto=mazut
mazuto=olej ciężki
meandro=meander
meandro=serpentyna
meblaĉo=grat
meblaro=umeblowanie
meblistejo=stolarnia
meblita=umeblowany
meblo=mebel
meblotego=pokrowiec (na meble)
mecenato=mecenas
meĉo=knot
meĉo=lont
medaleto=medalik
medali=odznaczyć medalem kogoś
medaliono=medalion
medalo=medal
media=otaczający
mediacianto=mediator
medialo=medium (gram.)
medialo=strona zwrotna
mediano=mediana
mediano=średnia
mediano=środkowa (trójkąta)
medicino=medycyna
medikago=lucerna
medikamento=lek
medikamento=lekarstwo
medio=środowisko
medio=środowisko pracy programu
medio=środowisko uruchomieniowe
medio rultempa=środowisko czasu wykonania
meditado=duma (rozmyślanie)
meditado=zaduma
meditema=zamyślony
mediteranea=śródziemny
Mediteraneo=Morze Œródziemne
mediti=dumać
mediti=medytować
mediti=przemyśleć
mediti=rozmyślać
mediti=rozważać
mediumo=medium
medivariablo=zmienna środowiskowa
medo=miód pitny
medolo=rdzeń
medolo=szpik
meduzo=meduza
mefito=skunks
mefito=śmierdziel
megabajto=megabajt
megafono=głośnik
megafono=megafon
megalito=megalit
megalomanio=mania wielkości
megalomanio=megalomania
megalomanio=wielkości mania
megalosaŭro=megalozaurus
megero=babsko, babsztyl (jędza)
megero=jędza
megero=megera
megero=suka
megero=wredny babsztyl
megomo=megaom
meĥaniko=mechanika
mejlo=mila
mekanika energio=energia mechaniczna
mekanikigi=zmechanizować
mekanikisto=mechanik
mekaniko=mechanika
mekanismo=aparatura
mekanismo=aparatura laboratoryjna
mekanismo=maszyneria
mekanizmo=mechanizm
meki=beczeć
meki=jęczeć
meki=meczeć
meksika=meksykański
Meksiko=Meksyk
melampiro=pszeniec
melandrio=bniec
melankolia=rzewny
melankolio=melancholia
melankolio=przygnębienie
melaso=melasa
melaso=syrop brunatny
melduo=mączniak (grzybki)
meleagra=indyczy
meleagrino=indyczka
meleagro=indyk
meleo=opieńka miodowa (grzyb)
melhundo=jamnik
meliko=perłówka
meliloto=nostrzyk
melinito=ekrazyt
melinito=melinit
melino=samica borsuka
meliso=balsam
meliso=melisa
meliso=rojownik
melito=miodownik
melkaĵo=doiwo (arch.-udój)
melkbovino=krowa dojna
melkebla=dojna
melki=doić
melkitaĵo=udój
melkujo=szkopek
melo=borsuk
melodio=melodia
melodramo=melodramat
melolonto=chrabąszcz
melolonto=chrabąszcz majowy
melongeno=bakłażan (gruszka miłosna)
melongeno=kabaczek
melongeno=oberżyna
melongeno=oberżynka
melono=melon
meloo=oleica (chrząszcz)
melopeo=melopeja
melopeo=śpiew z deklamacją
melopepo=baniomelon
melopepo=dynia turbanowa
melopsitako=papużka falista
mem=sam
memadjunkta matrico=macierz samoprzyległa
memalkremento=automatyczne więcej o 1 (inf.)
memama=egoistyczny
memamo=egoizm
memamulo=egoista
membiografio=autobiografia
membraneca=błonkowaty
membrano=błona
membrano=membrana
membransimila=błonkowaty
membro=ciała część
membro=członek
membro=kończyna:
membro=strona równania
memdekremento=automatyczne mniej o 1 (inf.)
memfido=aplomb
memfido=zarozumiałość
meminstruito=samouk
memkatalizo=samoaktywacja
memkompreneble=jużci (arch.)
memkompreneble=naturalnie
memkontraŭdiro=zaprzeczenie
memkritiko=samokrytyka
memlaŭda=chełpliwy
memlaŭdanto=samochwał
memlaŭdo=chwalba
memlernado=samokształcenie
memlernilo=samouczek
memlerninto=autodydakta (samouk)
memlerninto=samouk
memmalkompaktigebla dosiero=plik samorozpakowujący się
memmalŝalto=wyłącznik automatyczny
memmortigi=popełnić samobójstwo
memmortiginto=denat (samobójca)
memmortiginto=samobójca
memmortigo=samobójstwo
memmova=samobieżny
memokule=na własne oczy
memoradministrado=zarządzanie pamięcią
memoradministrilo=system zarządzania pamięcią
memoraĵo=pamiątka
memoraĵo=upominek
memorando=memorandum
memorareo=obszar
memorareo=obszar pamięci
memorareo=pole
memorarto=sztuka zapamiętywania
memorcikla daŭro=cykl pamięciowy (inf.)
memorĉelo=komórka pamięci
memorero=bajt (inf.)
memorgenerado=alokacja pamięci
memorgenerado=przydział pamięci
memorgenerado=rezerwacja pamięci
memorhava cirkvito=układ sekwencyjny
memorhierarkio=hierarchia pamięci (inf.)
memori=pamiętać
memori=zapamiętać
memorigi=przypominać
memorigi=przywodzić na myśl
memorigi=upamiętniać
memorigi=wspominać
memorigi iun=uprzytomniać
memorigo=monit
memorinda=pamiętny
memorinda=wiekopomny
memorkapacito=pojemność pamięci
memoro=pamięć
memorperdo=amnezja (utrata pamięci)
memorperdo=utrata pamięci
memorprotekto=ochrona pamięci
memorteni=zachowywać
memorunuo=bajt (inf.)
memreganta=samosterowny
memregeco=flegma
memregeco=opanowanie
memserva=samoobsługowy
memserva bufedo=bar samoobsługowy
memskribita=własnoręczny
memskribo=autograf
memskribo=pismo własnoręczne
memskribo=podpis własnoręczny
memskribo=rękopis
memstara=samodzielny
memstara=samoistny
memstarigi=usamodzielniać
memsugesto=wmawianie w siebie
memuaro=memoriał
memvola=dobrowolny
memvola=samowolny
memvola=własnowolny
menaĝerio=menażeria
menaĝerio=ogród zoologiczny
menaĝerio=zwierzyniec
mencii=nadmieniać
mencii=napomknąć
mencii=wspominać
mencii=wzmiankować
menciita=wspomniany
menciita=wymieniony
mencio=wzmianka
mendado=popyt
mendelismo=genetyka formalna
mendelismo=mendelizm
mendi=obstalować
mendi=zamawiać
mendi=zamówić
mendilo=zamówienie
mendo=angaż
mendo=rezerwacja
menestrelo=menestrel
menestrelo=trubadur
menhiro=menhir
menianto=bobrek
menianto=bobrek trójlistkowy
meningito=zapalenie opon mózgowych
meningo=błona mózgowa
meningo=opona mózgowa
menisko=menisk
menkio=menchia
menonito=menonita
mensa=intelektualny (umysłowy)
mensa=umysłowy
mense nedotita=upośledzony
menso=duch (umysł)
menso=intelekt (umysł)
menso=umysł
mensogaĵo=bujda
mensogi=bajać (kłamać)
mensogi=blefować (kłamać)
mensogi=bujać (kłamać)
mensogi=kłamać
mensogi=łgać
mensogi=okłamać
mensogi=skłamać
mensogi=zmyślać
mensogo=bajda (kłamstwo)
mensogo=bajka (kłamstwo)
mensogo=baśń (kłamstwo)
mensogo=blaga (kłamstwo)
mensogo=blef (kłamstwo)
mensogo=kłam
mensogo=zakłamanie
mensogulo=cygan (kłamca)
menstruo=menstruacja
menstruo=miesiączka
menstrusorbilo=podpaska higieniczna
menstrutampono=tampon higieniczny
mentalo=mentalność
mentalo=umysłowość
mento=mięta
mentolo=mentol
mentono=broda (podbródek)
mentono=podbródek
mentoro=mentor
menueto=menuet (taniec)
menuo=jadłospis
menuo=menu
menuo=opcje
menuro=lirogon
menuro=menura
menutrabo=menu pasek
menuzono=pasek menu
mergi=pogrążać
mergi=zanurzać
mergo=tracz
merĝo=tracz nurogęś
meridiano=południk
meringelo=beza
meringeloj=meringi
meringio=możylinek
meringo=beza
merino=merynos (rasa owiec)
merita=godny
meriti=zasługiwać
meriti=zasłużyć
merito=godność (zasługa)
merito=zasługa
meritoplena=zasłużony
merizarbo=czereśnia (drzewo)
merizo=czereśnia (owoc)
merizujo=czereśnia (drzewo)
merkantilismo=merkantylizm
merkato=rynek (ekon.)
merkredo=środa
merkurialo=szczyr
Merkuro=Merkury
merkurokromo=merkurochrom
merlango=witlinek
merleno=linka smołowana
merleno=marlinka
merlo=kos
meromorfa=meromorficzny
meropo=żołna
mertensio=mertensja
merulio=grzyb domowy
merulio=stroczek
mesaĝaro=wiadomości
mesaĝilo=komunikator (inf.)
mesaĝkorpo=ciało wiadomości (inf.)
mesaĝo=apel
mesaĝo=wiadomość
mesaĝo=zawiadomienie
mesjo=Mesjasz
meskandelo=gromnica
meso=msza
mesoservanto=akolita
mesoservanto=ministrant
mespilo=niesplik
mespilo=nieszpułka
mestizo=metys
mestuniko=alba
META-klavo=metaklawisz
metabolo=metabolizm
metacentro=metacentrum
metaesprimo=metawyrażenie
metafaktoro=metaczynnik
metaforo=metafora
metaforo=przenośnia
metakarpeo=śródręcze
metalfadena=druciany
metalfadeneto=drucik
metalfadeno=drut
metalfolieto=blaszka
metalfolio=blacha
metalingvo=metajęzyk
metalo=metal
metaloido=metaloid
metalurgio=metalurgia
metalurgo=metalurg
metamatematiko=metamatematyka
metamorfa=metamorficzny
metamorfa=przeobrażony (o skałach)
metamorfozo=metamorfoza
metamorfozo=przemiana
metamorfozo=przeobrażenie
metano=gaz błotny
metano=metan
metapsikio=metapsychika
metapsikio=parapsychologia
metatarso=śródstopie
metateorio=metateoria
metatezo=metateza
metatezo=przekładnia
metejo=środowisko
metempsikozo=dusz wędrówka
metempsikozo=metempsychoza
meteo=zjawisko atmosferyczne
meteorismo=wzdęcie
meteoro=meteor
meteorologio=meteorologia
meteorŝtono=meteoryt kamienny
meti=kłaść
meti=podziać
meti=położyć
meti=stawiać
meti=wkładać
meti subtavolon=gruntować (nakładać podkład)
metiejo=warsztat
metiisto=rzemieślnik
metileno=metylen
metilo=metyl
metio=rzemiosło
metodiko=metodyka
Metodio=Metody
metodo=metoda
metodologio=metodologia
metonimio=metonimia (figura retoryczna)
metopo=metopa
metra=metryczny
metrika spaco=przestrzeń metryczna
metriko=metryka (nauka)
metro=metr
metroa haltejo=stacja metra
metroa stacio=stacja metra
metrohaltejo=stacja metra
metromezuro=metraż
metronomo=metronom
metronomo=taktomierz
metropolito=metropolita
metropolo=metropolia
metrostacio=stacja metra
meumo=wszewłoga
mevo=mewa
meza=średni
meza=środkowy
meza=wartość średnia
meza fingro=palec środkowy
meza punkto=punkt środkowy
mezalianco=mezalians
mezbona=mierny
mezbona=przeciętny
mezbone=nieszczególnie
meze=średnio
meze de=pośród
meze de=w środku
meze en=w środku
meze inter=w środku
mezepoka=średniowieczny
mezepoko=średniowiecze
mezereo=wilcze łyko
mezfingro=palec środkowy
mezlernejo=szkoła średnia
mezlinio=oś
mezmaste=do połowy masztu
meznokta meso=pasterka (msza)
meznombra=średni
meznombra=wartość średnia
meznombro=przeciętna
meznombro=średnia
meznombro=średnia liczbowa
meznombro=wartość średnia
mezo=centrum (środek)
mezo=środek
mezogastro=brzuch
mezogastro=odwłok
mezokarpo=mesocarpium
mezokarpo=śródowocnia
mezono=mezon
mezonombro=średnia
mezonombro=średnia liczbowa
mezonombro=wartość średnia
mezortanto=symetralna
mezosoprano=mezzosopran
mezumo=średnia
mezurebla=mierzalny
mezurebla=wymierny
mezurhava spaco=przestrzeń z miarą
mezuri=mierzyć
mezuri=wymierzać
mezuri=zmierzyć
mezurilo=linijka
mezurilo=pomiarowy (przyrząd)
mezurilo=przymiar
mezurinstrumento=pomiarowy (przyrząd)
mezuro=miara
mezuro=miara w zbiorze
mi=ja
mi tre dankas=bardzo dziękuję
mia=mój
miasmo=miazmat
miasmo=wyziew
miaŭi=miauczeć
micelio=grzybnia
micelo=sałatnik
midzo=obciaganie druta
miela=miodowy
mielĉelaro=plaster
mielkuko=piernik
mielmonato=miesiąc miodowy
mielo=miód
mieni=wydawać się
mieni=wyglądać na
mieno=cera (mina)
mieno=mina (wyraz twarzy)
mienvinieto=emotikon
mienvinieto=minka
migdala=migdałowy
migdalkuko=mazurek (ciasto)
migdalo=migdał
migdaloleo=olej migdałowy
migra=wędrowny
migrado=wędrówka
migranta vendisto=domokrążca
migranto=wędrowiec
migreno=migrena
migri=wędrować
mikado=mikado (cesarz jap.)
mikologio=grzyboznawstwo
mikologio=mikologia
mikozo=grzybica
mikra=malutki
mikrobiologio=mikrobiologia
mikrobo=bakcyl
mikrobo=bakteria
mikrobo=drobnoustrój
mikrobo=mikrob
mikrobo=zarazek
mikrocefalo=mikrocefal
mikrofarado=mikrofarad
mikrofilmo=mikrofilm
mikrofono=mikrofon
mikrokanelo=mikrorowek
mikrokoko=mikrokok (bakteria)
mikrokomputilo=mikrokomputer
mikrokomputilo=mikrokontroler
mikrometro=mikrometr
mikrometro=śruba mikrometryczna
mikrono=mikron
mikroorganismo=żyjątko
mikroprocesoro=mikroprocesor
mikroprogramado=mikroprogramowanie
mikroprogramo=mikroprogram
mikroprogramo=oprogramowanie firmowe
mikroskopio=mikroskopia
mikroskopo=mikroskop
miksa frakcio=liczba mieszana
miksa frakcio=ułamek mieszany
miksaĵo=bigos (mieszanina)
miksi=gmatwać (mieszać)
miksi=mieszać
miksi=pomieszać
miksi=zamieszać
miksi ludkartojn=tasować
miksturo=mikstura
mil=tysiąc
milda=łagodny
milda=potulny
mildigi=gasić (złagodzić)
mildigi=przytłumiać
mildigi=tuszować
mildigi=uśmierzać
mildigi=załagodzić
mildigi=złagodzić
mildigo=łagodzenie
mildiĝi=zelżeć
mildiĝi=zmięknąć
miliaceo=proso zwyczajne
miliardo=miliard
miliardulo=miliarder
milicisto=milicjant
milico=milicja
miligramo=miligram
miligreso=prosownica
miligrio=jagła
milimetro=milimetr
milio=proso
milio=siemię dla ptaków
miliono=milion
milita=doraźny (wojenny)
milita=wojenny
milita ekzercado=musztra
milita helpo=odsiecz
milita potenco=potęga militarna
milita tribunalo=sąd doraźny
militago=czyn wojenny
militakiri=uzyskać jako łup wojenny
militakiri=zawojować
militakiri=zdobyć na wojnie
militakirinto=zdobywca
militakiro=łup (zdobycz)
militakiro=zdobycie
militakiro=zdobycz
militanto=wojak
militarismo=militaryzm
militema=wojenny
militema=wojowniczy
militema=wojskowy
militestro=dowódca
militgardejo=odwach
milithalto=armistycjum
milithalto=rozejm
milithalto=zawieszenie broni
militi=wojować
militiro=kampania
militista=żołnierski
militista dormsignalo=capstrzyk
militistaro=armia
militistaro=wojsko
militisto=wojskowy (żołnierz)
militkaptitara=jeniecki
militkaptitara kampo=jeniecki obóz
militkaptitino=branka (niewolnica wojenna)
militkaptito=braniec
militkaptito=jeniec wojenny
milito=wojna
militpastro=kapelan
miljaro=tysiąclecie
milvo=kania
mimeografi=powielać
mimeografo=mimeograf
mimiko=mimika
mimo=mim
mimo=mimik
mimolo=figlarz
mimolo=kroplik
mimozo=czułek (roślina)
mimozo=mimoza
mina=górniczy
minaca=groźny
minacata=zagrożony
minaci=grozić
minaci=odgrażać się
minaci=wygrażać
minaci=zagrażać
minaco=groźba
minaco=pogróżka
minaco=postrach
minado=górnictwo
minareto=minaret
minejgalerio=sztolnia
minejo=kopalnia
minerala=mineralny
minerala akvo=woda mineralna
minerala fonto=solanka
mineralo=minerał
mineralogio=mineralogia
miniaturo=miniatura (sztuka)
minimuma=minimalny
minimuma=najmniejszy
minimume=przynajmniej
minimumiganto=punkt minimum
minimumo=minimum
minindustrio=górnictwo
minio=minia
minio=tlenek ołowiu
miniona=milutki
miniona=przemiły
ministerio=ministerstwo
ministo=górnik
ministra konsilantaro=Rada Ministrów
ministraro=gabinet ministrów
ministro=minister
ministro=sekretarz stanu
mino=mina
minora=minorowy (muz.)
minoritato=mniejszość
minoro=minor macierzy
minuartio=minuarcja
minusklo=litera mała
minusklo=mała litera
minusklo=małe litery
minusklo=minuskuła
minuso=minus
minuso=znak minus
minuso=znak ujemny
minuto=minuta
mio=jaźń
mio=moje
mioceno=miocen
miogalo=desman
miogalo=piżmoszczur
miogalo=piżmowy ogonek
miopa=krótkowzroczny
miopeco=wzrok krótki
miopulo=krótkowidz
miosuro=mysiurek
miozoto=niezabudka
miozoto=niezapominajka
miozotono=kościenica
mirabelo=mirabela
miraĝo=miraż
miraĝo=złudzenie optyczne
mirakla=cudny, cudowny (cudowny)
mirakla=cudowny
mirakla=przepiękny
mirakla=zachwycający
miraklo=cud
miraklo=dziw (cud)
miraklofaranto=cudotwórca
mirandaĵo=dziwadło
mirandaĵo=dziwo
miregita=oniemiały
mirego=zdziwienie
mirho=mirra
miri=dziwić się
miri=dziwować się
miriadoj=miriady
miriametro=miriametr
miriapodoj=krocionóżki
miriapodoj=wije
mirido=marchewnik
mirido=spąszyn
miriga=bajeczny
miriga=dziwny
miriga=przedziwny
miriga=zadziwiający
mirigi=dziwić
mirigi=zadziwiać
mirigi=zaskakiwać
mirigi=zdumiewać
mirigi=zdziwić
mirigita=oszołomiony
mirikario=września
miriko=drzewo laurowe
miriko=woskownica
mirinda=bajeczny
mirinda=boski
mirinda=cudny, cudowny (przedziwny)
mirinda=dziwny
mirinda=kapitalny
mirinda=niesamowity
mirinda=przecudny
mirinda=przepiękny
mirinda=zachwycający
mirinda=zadziwiający
mirinda=zaskakujący
mirinda=zdumiewający
mirindaĵo=cudo
mirindaĵo=dziw (rzecz dziwna)
mirinde=wspaniale
mirinfano=cudowne dziecko
mirinfano=dziecko cudowne
miringo=błona bębenkowa (ucha)
miriofilo=wywłócznik
miristiko=muszkatowiec
mirkonsterno=zdumienie
mirmekofago=mrówkojad
mirmeleono=mrówkolew
miro=dziw
miro=zadziwienie
miro=zaskoczenie
miro=zdumienie
mirtelo=borówka czarna
mirtelo=borówka czernica
mirtelo=czernica (czarna borówka)
mirtelo=jagoda czarna
mirto=mirt
mis-=przedrostek - błędnie lub źle
misa=błędny
misa=krzywo
misa=nie w porządku
misa=niedobry
misa=skośnie
misa=zły
misagordi=rozstrajać
misagordo=rozstrój
misalo=mszał
misdigesto=niestrawność
mise=błędnie
mise=omyłkowo
misengluti=zachłystywać się
misfamigi=bezcześcić (zniesławić)
misfamigi=szargać
misfamigi=uwłaczać
misfamigo=potwarz
misfamigo=zniesławienie
misfari=broić (źle coś robić)
misfari=czynić zło
misfari=źle czynić
misfino=awaryjne zakończenie działania
misfino=niepowodzenie
misformi=oszpecać
misformi=zeszpecić
misformi=zniekształcać
misfunkcio=niepowodzenie
misfunkcio=usterka
misĝusta=błędny
misio=apostolstwo (posłannictwo)
misio=misja
misio=posłannictwo
miskompreno=nieporozumienie
miskondiĉa=źle uwarunkowany
miskreditigi=dyskredytować
misloki=zawieruszyć
miso=gafa
miso=głupi błąd
miso=plama
miso=usterka
miso=wpadka
misordo=bałagan (nieporządek)
misordo=chaos
misordo=nieporządek
misordo=partactwo
misorganiza=destrukcyjny
mispaŝo=dewiacja
mispaŝo=gafa
mispaŝo=głupi błąd
mispaŝo=odchylenie
mispaŝo=plama
mispaŝo=wpadka
misproporcio=dysproporcja
misprosperi=cherlać (nie mieć powodzenia)
misprosperi=nie mieć powodzenia
missignalo=przerwa w transmisji
missignalo=zakłócenie
mistera=apokaliptyczny
mistero=arkana
mistero=misterium
mistero=tajemnica
mistero=tajniki
mistifiki=mistyfikować
mistifiki=wprowadzć w błąd
mistifiki=zwodzić
mistikismo=mistycyzm
mistiko=mistyka
mistralo=mistral
misuzo=defraudacja
misuzo=obraza
misuzo=zły uczynek
misuzo=zniewaga
misvojo=bezdroże
misvojo=manowce
misvolvaĵo=gmatwanina
misvolvi=gmatwać (plątać)
mita=bajeczny
mita=mityczny
mitingo=masówka
mitingo=mityng
mitingo=wiec
mito=baśń
mito=mit
mitologio=mitologia
mitomanio=mitomania
mitomanio=pseudologia
mitrali=ostrzelać
mitralo=karabin maszynowy
mitro=infuła
mitro=mitra
mitulo=omółek
mizantropo=mizantrop
mizantropo=odludek
mizera=biedny (nędzny)
mizera=chudy (nędzny)
mizera=lichy
mizera=nędzny
mizera=szczupły
mizera=żałosny
mizera kabaneto=klitka
mizera nobelo=chodaczkowy szlachcic
mizeraj nobeloj=szlachta chodaczkowa
mizeraĵo=biedactwo (nędzota)
mizeraĵo=biedota (rzecz licha)
mizere vivi=klepać biedę
mizeriĝi=biednieć (nędznieć)
mizeriĝi=wynędznieć
mizeriĝi=zmarnieć
mizerikordo=litość
mizerikordo=miłosierdzie
mizero=barłóg (nędza)
mizero=bieda
mizero=biedota (nędza)
mizero=bryndza (bieda)
mizero=nędza
mizero=ubóstwo
mizerulo=biedactwo (biedak)
mizerulo=biedaczysko
mizerulo=biedak
mizerulo=chudopachołek (nędzarz)
mizerulo=łazarz
mizerulo=mizerak
mizerulo=nędzarz
mjelencefalo=móżdzek
mjelo=rdzeń kręgowy
mjelo=szpik
mnemonika simbolo=mnemonik
mnemonika simbolo=symbol zastępczy
mnemonikilo=mnemonik
mnemoniko=mnemonika
mnemotekniko=mnemotechnika
mnemotekniko=technika zapamiętywania
mobilizi=mobilizować
mocio=wniosek
modalo=modus
modalo=postać czasownika
modela=celujący (wzorowy)
modela=popisowy
modela=przykładny
modela=wyróżniający się
modela=wyśmienity
modela=wzorowy
modelado=modelowanie
modelado=symulacja
modeli=ulepić
modeli=wzorować
modelo=fason
modelo=format
modelo=model
modelo=wzorzec
modelo=wzór
modemo=modem
modera=mierny
modera=opanowany
modera=umiarkowany
modereco=umiar
moderiga=łagodzący
moderigi=miarkować
moderigi=poskramiać
moderigi=przytłumiać
moderigi=uśmierzać
moderigi=załagodzić
moderigi=zmitygować
moderigi sin=pomiarkować się
moderigilo=moderator
moderigo=łagodzenie
moderiĝi=hamować się (ustatkować się)
moderna=nowoczesny
moderna pentatlono=pięciobój nowoczesny
modernigita=zmodernizowany
modernigo=modernizacja
modesta=bezpretensjonalny
modesta=skromny
modifi=modyfikować
modifi=uaktualniać
modifi=zmieniać
modifo=zmiana
modistino=modystka
modĵurnalo=żurnal
modli=formować
modli=lepić
modli=rzeźbić
modli=uformować
modlopasto=plastelina
modluro=gzyms (jako ornament)
modo=moda
modo=tryb
modparado=rewia mody
module=modulo
module=według modułu
modulema programado=programowanie modułowe (inf.)
moduli=modulować
modulkorpo=ciało modułu (inf.)
modulo=moduł
modulo=moduł kongruencji
modulo=moduł liczby zespolonej
modulo=moduł nad pierścieniem
modulo=operacja modulo
modulo=reszta z dzielenia całkowitego
mogolo=mogoł
mohajro=moher
mokado=drwiny
mokao=mokka (kawa)
mokasenoj=mokasyny
mokataĵo=pośmiewisko
moke tromp=podchodzić (kogoś)
mokema=cięty
mokfajfi=świstać
moki=błaznować (błaznować z kogoś)
moki=docinać (drwić)
moki=drwić
moki=kpić
moki=szydzić
moki=wydrwić
moki=wykpiwać
moki=wyśmiewać się
mokimiti=przedrzeźniać
mokindigi=ośmieszać
moknomo=przezwisko
moko=drwina
moko=igraszka (kpina)
mokŝerci=naigrawać się
mokŝerci=wyszydzać
mokulo=szyderca
mola=miękki
mola histo=tkanka miękka
molaĉa=obwisły
molaj ŝtofpantofloj=bambosze
molanaso=edredon
molanaso=miękkopiór
molaro=ząb trzonowy
Moldavio=Mołdawia
molekulo=cząsteczka
molekulo=drobina
molekulo=drobinka
molekulo=molekuła
moleo=falochron (molo)
moleo=molo
molesti=molestować
molesti=nagabywać
molesti=nękać
molibdeno=molibden
moligi=zmiękczać
moliĝi=mięknąć
moliĝi=zmięknąć
molinio=trzęślica
molusko=małż
molusko=mięczak
momanto=moment (fiz.)
momenta=błyskawiczny
momenta=chwilowy
momenta=czasowy (chwilowy)
momenta=tymczasowy
momenteto=chwileczka, chwilka
momento=chwila
momento=mgnienie
momento=moment
momentofoto=migawkowe (zdjęcie)
mona=pieniężny
monado=monada
monaĥa vesto=habit
monaĥeja pordisto=furtian
monaĥejestrino=matka przełożona
monaĥejestro=ojciec przełożony
monaĥejo=zakon
monaĥinejo=klasztor żeński
monaĥo=braciszek (zakonnik)
monaĥo=brat (zakonnik)
monaĥo=mnich
monaka=zakonny
monakejo=klasztor
monakino=zakonnica
monako=mnich
Monako=Monako
monako=zakonnik
monarkio=monarchia
monarko=monarcha
monarko=panujący
monata revuo=miesięcznik
monataĵo=menstruacja
monataĵo=miesiączka
monataĵo=okres
monatkomenco=początek miesiąca
monato=miesiąc
monavido=chciwość (na pieniądze)
monavido=skąpstwo
monbileto=banknot
mondaĝo=epoka
mondaĝo=okres
mondkoncepto=światopogląd
mondo=świat
mondonaco=datek
mondono=datek
mondumano=światowiec
mondvojaĝo=podróż dookoła świata
monedo=kawka
monero=bilon
monero=moneta
moneroj=zdawkowa moneta
monetoj=drobne
monfarejo=mennica
mongola=mongolski
Mongolio=Mongolia
monhava=bogaty (mający pieniądze)
monhava=majętny
monhava=zamożny
monhelpi=subwencjować
monhelpo=zapomoga
monismo=monizm
monitoro=ekran (inf.)
monitoro=monitor
monkolekto=zbiórka
monludi=zakładać się
monmanko=bryndza (brak pieniędzy)
mono=forsa
mono=pieniądze
monogamio=jednożeństwo
monogamio=monogamia
monografio=monografia
monogramo=monogram
monoido=monoid
monoklo=monokl
monokotiledonoj=jednoliścienne (rośliny)
monolito=monolit
monologo=monolog
monomanio=idée fixe
monomanio=monomania
monomo=jednomian (mat.)
monoplano=jednopłatowiec
monoplano=monoplan
monopolemo=etatyzm
monopolo=monopol
monoteismo=monoteizm
monoteisto=monoteista
monotona=jednostajny (mat.-monotoniczny)
monotona=monotoniczny
monotona=monotonny
monotropo=korzeniówka
monpaperujo=portfel
monprovizo=fundusz (zasób pieniężny)
monpuna formularo=mandat karny
monpuno=grzywna
monsaketo=kabza
monsaketo=sakiewka
monstampi=bić monetę
monstro=bestia (potwór)
monstro=dziwoląg (potwór)
monstro=monstrum
monstro=poczwara
monstro=potwór
monŝranka fendisto=kasiarz
monŝuldi=być winnym pieniędzy
monŝuldo=należność
montana bastono=ciupaga
montanara sleĝveturilo=góralskie sanie
montano=góral
montara=górski
montara ĉefpaŝtisto=baca
montara motacilo=pliszka górska
montarana=góralski
montarana kabeno=bacówka (góralska chata)
montarano=góral
montaro=góry
montbastono=czekan
monteca=górzysty
Montenegro=Czarnogóra
monteto=pagórek
monteto=wyniosłość
monteto=wzgórze
monteto=wzniesienie
montio=zdrojek
montkolo=przełęcz
montkorvo=graculus wieszczek
monto=góra
montofringo=jer
montofringo=zięba
montospino=grzbiet górski
montpasero=mazurek (ptak)
montpaŝtejo=hala (pastwisko górskie)
montpinto=szczyt górski
montplataĵo=płaskowzgórze
montra=wystawowy
montranto=okaziciel
montri=okazywać
montri=pokazywać
montri=wskazywać
montri=wykazać
montri=wytknąć
montriĉa=górzysty
montriĝi=pojawiać się
montriĝi=ukazywać się
montriĝi=zjawiać się
montrilo=indykator (wskaźnik)
montrilo=wskazanie
montrilo=wskazówka
montrilo=wskaźnik
montrofingro=palec wskazujący
monujo=kabza
monujo=portfel
monujo=portmonetka
monujo=sakiewka
monumenta=monumentalny
monumento=monument
monumento=pomnik
monumento=zabytek
mopso=mops (pies)
morala=cnotliwy
moraleco=obyczajność
moraligisto=moralizator
moralo=moralność
moratorio=moratorium
morbilo=odra (choroba)
mordaĵo=kawałek
mordaĵo=odrobina
mordanta=gryzący
mordeti=gryźć (kąsać)
mordi=gryźć
mordi=kąsać
mordi=pogryźć
mordi=pokąsać
mordi=ugryźć
mordo=ugryzienie
mordovundo=ugryzienie
mordovundo=ukąszenie
mordvundo=ukąszenie
moreno=morena
morfeno=morfem
morfino=morfina
morfio=morfizm
morfologio=morfologia
morgaŭ=jutro
morgaŭa=jutrzejszy
morkelo=smardz
mormono=mormon
morna=ponury
moro=obyczaj
moro=zwyczaj
moroza=kostyczny
moroza=zgryźliwy
mortaĉi=zdechnąć
mortaĉi=zdychać
mortadelo=mortadela
mortbati=zatłuc
morteristo=murarz
mortero=zaprawa murarska
morterportisto=pomocnik murarza
morteti=przymierać
mortezo=otwór czopowy
mortezo=wpust
mortezomaŝino=frezarka do wpustów
mortfalinta=poległy
mortgrava afero=gardłowa sprawa (arch.)
morti=umierać
morti=umrzeć
mortiga=śmiercionośny
mortiga=zabójczy
mortigi=bić (zabijać)
mortigi=dokonać zamachu na
mortigi=uśmiercić
mortigi=zabić
mortigi=zamordować
mortigi=zgładzić
mortigi sin=popełnić samobójstwo
mortiginto=zabójca
mortigita=zabity
mortigo=mord
mortigo=zabicie
mortigo=zabójstwo
mortigulo=asasin
mortigulo=morderca
mortigulo=skrytobójca
mortigulo=zabójca
mortinta=zmarły
mortintejo=cmentarz, cmentarzysko
mortinto=nieboszczyk
mortinto=umarły
mortkovrilo=całun
morto=śmierć
morto=zgon
mortopuno=kara śmierci
mortosimileco=martwota
mortotago=dzień śmierci
mortotuko=całun
mortpafi=ubić
mortpafi=zastrzelić
mortpafi=zestrzelić
moruo=dorsz
moruo=wątłusz
moruso=morwa
morusujo=morwa (drzewo)
morvo=nosacizna
Moseo=Mojżesz
moskeo=meczet
moskitoj=moskity
mosko=piżmo
moskva=moskiewski
moslemo=moslem
mosto=moszcz
moŝto=dobrodzieju (arch.)
moŝto=mość
moŝto...=jaśnie...
moŝtulo=dygnitarz
motacilo=pliszka
motelo=motel
moteto=motet
motivi=argumentować
motivi=umotywować
motivi=uzasadniać
motivigo=uzasadnienie
motivo=motyw
motivo=powód
moto=motto
motociklo=motocykl
motora rulseĝo=wózek inwalidzki
motorbiciklo=motorower
motorboato=motorówka
motorciklo=motocykl
motorizita=zmotoryzowany
motoro=motor
motoro=silnik
motorŝipo=statek motorowy
movado=ruch
movebla=ruchomy
moveblaĵo=ruchomość
movi=poruszać
movi=przenosić
movi=ruszać
movi en la poŝon=wycięcie do schowka
moviga=napędowy
movigi=rozruszać
movigo=napęd
moviĝanta bildo=obraz animowany
moviĝema=ruchliwy
moviĝema=żywy
moviĝemo=ruchliwość
moviĝi=krzątać się
moviĝi lerte=uwijać się
movimento=movimento (muz.)
movimento=tempo (muz.)
movo=cug (ruch)
movoplena=ożywiony (ruchliwy)
movoplena=pełen ruchu
movoplena=rozbiegany
movoplena=zabiegany
mozaiko=mozaika
Mozo=Moza
mu=mi (litera alfabetu grec.)
muaro=mora (tkanina)
mucida=stęchły
mucida=zatęchły
mucidaĵo=stęchlizna
mucilago=klej nukleinowy
mucilago=mucilago
muelejo=młyn
mueli=mielić
mueli=mleć
muelilo=młynek
muelita=mielony
muelitaĵo=przemiał
muezino=muezin
muflo=mufla
mufo=mufka
mufo=zarękawek
muftio=mufty
mugilo=cefal
muĝi=buczeć
muĝi=grzmieć
muĝi=huczeć
muĝi=ryczeć
muĝi=szumieć
muĝi=wrzeszczeć
muĝo=buczenie
muĝo=grzmot (hałas)
muĝo=huk (szum)
muĝo=ryk
muki=smarkać
mukmembrano=błona śluzowa
muko=flegma (śluz)
muko=smark
muko=śluz
mukozo=błona śluzowa
mukozo=śluzówka
mulao=mułła
mulato=mulat
mulĉo=gnój
mulĉo=kompost
muldi=odlewać
muldi=ulepić
mulo=muł (zwierzę)
multa=liczny
multa=mnogi
multampleksa=ekstensywny
multdieco=bałwochwalstwo (wielobóstwo)
multe=bardzo (wiele)
multe=dużo
multe=wiele
multedzineco=poligamia
multedzineco=wielożeństwo
multege=bardzo dużo
multege=bez liku
multego=chmara
multego=mnóstwo
multego=zatrzęsienie
multekosta=cenny (kosztowny)
multekosta=drogi
multekosta=drogocenny
multekosta=kosztowny
multekostiĝi=drożeć
multenombro=liczba mnoga
multepeza=ciężki
multeŝarĝebla=ładowny
multflanka=wielostronny
multflanke=wszechstronnie
multfoje=częstokroć
multfojeco=częstotliwość
multhara=obrośnięty
multhoma=ludny
multigi=wzmagać
multigi=zwiększać
multipleksorado=multipliksowanie
multipleksorado=rozdzielanie na wiele kanałów
multipleksoro=multiplikser
multiplika=multiplikatywny
multiplika grupo=grupa multiplikatywna (mat.)
multiplikanto=mnożnik
multiplikanto=multiplikator
multiplikato=mnożna
multiplikeska simbolo=operator mnożenia
multipliki=mnożyć
multipliki=pomnożyć
multipliko=iloczyn (działanie mnożenia)
multipliko=mnożenie
multipliko=multiplikacja
multiplo=wielokrotność
multjara=wieloletni
multlatero=wielobok
multleginta=oczytany
multmona=bogaty
multnombra=mnogi
multnombra=rzęsisty
multnombra=tłumny
multnombre=licznie
multobla=wielokrotny
multobligi=pomnażać
multobligi=powielać
multobligi=rozmnażać
multobligo=mnożenie
multpova=możny
multpova=przemożny
multsilaba=wielozgłoskowy
multspeca=wieloraki
multvalora=cenny
mumio=mumia
mungo=mangust himalajski
mungo=mungo
municiĉaro=jaszczyk (wóz z amunicją)
municiejo=arsenał (skład amunicji)
municiejo=zbrojownia
municikesto=jaszczyk (skrzynia z amunicją)
municio=amunicja
municipa=gminny
municipa=grocki
municipa=komunalny
municipa konsilano=radny miejski
municipo=gmina
municipo=gród
municipo=miasto
muntado=montaż
muntbendo=taśma montażowa
munti=gromadzić (montować)
munti=łączyć
munti=montować
munti=składać
munti=tworzyć
munti=zbierać
munti=zestawiać
muntilo=konsolidator
muntilo=linker
muntilo=program łączący (inf.)
muntisto=monter
munto=montaż
muntodosiero=plik tworzący
muono=mezon mi
mura=ścienny
murdi=mordować
murdi=zamordować
murdinto=zabójca
murdo=mord
murdo=zabójstwo
mureno=murena
murhorloĝo=zegar ścienny
muria=słony
muria=solankowy
murio=solanka
murkolorigisto=malarz (pokojowy)
murmurema=zrzędny
murmureti=bąkać (mruczeć)
murmureti=mamrotać
murmuri=brzęczeć (szemrać)
murmuri=burczeć (mruczeć)
murmuri=mamrotać
murmuri=mruczeć
murmuri=szemrać
murmuri=szeptać
murmuro=gwar (szmer)
murmuro=hałas
murmuro=mruk
murmuro=pomruk
murmuro=szelest
murmuro=szmer
murmuro=warkot
muro=mur
muro=ściana
murrompilo=baran (taran)
murtapiŝo=kilim
muscikapo=muchołówka
musido=myszka
muskaptilo=pułapka na myszy
muskardino=orzesznica
muskario=muchomór pospolity
muskario=szafirek (rośl.)
muskato=gałka muszkatołowa
muskato=muszkat
muskato=muszkatołowa gałka
muskedo=rusznica
musketo=muszkiet
musko=mech
muskokovrita=omszały
muskolaro=umięśnienie
muskolo=mięsień
muskolo=muskuł
muskursoro=kursor myszki
muskursoro=wskaźnik myszki
muskursoro=znacznik
muslino=muślin
muslino=szyfon
muslio=muesli
musmato=podkładka pod myszkę
muso=mysz
muso=myszka
musono=monsun
mustardo=musztarda
mustelo=kuna
musteloj=łasice
muŝa amanito=muchomór czerwony
muŝfungo=muchomór
muŝfungo=muchomór czerwony
muŝkravato=muszka
muŝo=mucha
muta=niemy
muta cigno=łabędź niemy
muta naturo=martwa natura
mutacio=mutacja
mutiĝi=zaniemówić
mutiĝinta=oniemiały
mutili=okaleczyć
mutili=uszkodzić
mutili=zepsuć
mutuala=mutualistyczny
mutuala=wzajemny
mutualeco=wzajemność
mutulo=niemowa
muzelingo=kaganiec (na szczękę)
muzelo=morda
muzelo=paszcza
muzelo=pysk
muzeo=muzeum
muzikalo=musical
muzikanto=grajek
muzikestro=kierownik orkiestry
muzikistaro=banda (orkiestra)
muzikisto=grajek (zawodowy)
muziko=muzyka
muziktalento=zdolności muzyczne
muzo=muza
muzulmano=mahometanin
muzulmano=muzułmanin
n×p matrico=macierz n×p
n-a centra momanto=n-ty moment centralny
n-a momanto=n-ty moment
n-a potenco=n-ta potęga
n-a radiko=n-ty pierwiastek
n-a radiko=pierwiastek n-tego stopnia
n-a termo=n-ty element
n-a termo=n-ty wyraz
n-a-grada=n-tego stopnia
n-angulo=n-kąt
n-argumenta funkcio=funkcja n zmiennych (mat.)
n-argumenta rilato=relacja n-argumentowa
n-argumenta rilato=relacja n-członowa
n-dimensia=n-wymiarowy
n-edro=n-ścian
n-latero=n-bok
n-lineara=n-liniowy
n-modula restoklaso=klasa reszt modulo n
n-obla=n-krotny
n-opo=ciąg n wyrazowy (mat.)
n-uma prezento=rozwinięcie liczby o podstawie n
nababo=nabab
nabo=hub
nabo=koncentrator sieciowy
nabo=piasta
nacelo=gondola
nacelo=kosz
nacia=narodowy
nacia parko=rezerwat
nacieco=narodowość
nacio=naród
nacionalismo=nacjonalizm
nacionalisto=nacjonalista
nadiro=nadir
nadla=iglasty
nadlara printilo=drukarka igłowa (inf.)
nadlo=igła
nadlo=strzałka
nadloforma=iglasty (w kształcie igły)
naftalino=naftalina
nafto=ropa naftowa
naftolo=naftol
naĝbarelo=boja
naĝbarelo=pława
naĝe=wpław
naĝi=płynąć
naĝi=pływać
naĝilo=płetwa
naĝo=pływanie (sport)
naĝobarelo=boja
naĝobarelo=pława
naiva=łatwowierny
naiva=naiwny
naive=dziecinnie
naive=naiwnie
naivegulo=chłystek (naiwniak)
naivegulo=gapa (naiwniak)
naivulo=bandura (naiwniak)
najado=jezierza
najado=najada
najbara=bliski (sąsiedni)
najbara=przyległy
najbara=przystający
najbara=sąsiedni
najbareco=sąsiedztwo
najbaro=sąsiad
najlborilo=przekłuwacz
najlborilo=szydło
najlego=bretnal
najlo=ćwiek (gwóźdź)
najlo=gwóźdź
najlo=sztyft
najlturnilo=przekłuwacz
najlturnilo=szydło
najtingalo=słowik
nana=karłowaty
naneska=karłowaty
nanino=karlica
nankeno=nankin (tkanina)
nano=karzeł
napalmo=napalm
napo=brukiew
narciso=narcyz
nardo=nard (pachnidło)
narduso=bliźniczka
nargileo=nargile (rodzaj fajki)
narkoti=narkotyzować
narkoti=odurzać
narkotika=usypiający
narkotiko=narkotyk
narkotikoj=narkotyki
narkotismo=narkomania
narkotulo=ćpun
narkotulo=narkoman
narkozo=narkoza
nartecio=łomka
narvalo=narwal
naskakto=akt urodzenia
naskakto=metryka urodzenia
naskanto=tworząca
naskatesto=akt urodzenia
naskatesto=metryka urodzenia
naski=generować
naski=płodzić
naski=rodzić
naski=tworzyć
naski=urodzić
naski bovidon=cielić się
naski ĉevalidon=oźrebić się
naski ĉevalidon=źrebić się
naski idojn=kocić się
naskigi=generować
naskigi=płodzić
naskigi=rodzić
naskigi=spłodzić
naskiĝatesto=akt urodzenia
naskiĝatesto=metryka urodzenia
naskiĝi=narodzić się
naskiĝi=powstawać
naskiĝi=urodzić się
naskiĝo=narodzenie
naskiĝo=narodziny
naskiĝo=urodzenie
naskiĝotago=dzień urodzin
naskiĝotago=urodziny
naskiĝpezo=waga przy urodzeniu
naskiĝtago=dzień urodzin
naskiĝtago=urodziny
naskita=narodzony
naskita=urodzony
naskitaro=pisklęta
naskitaro=potomstwo
naskitaro=wylęg
naskmakuleto=pieprzyk
nasko=narodzenie
nasko=narodziny
nasko=urodzenie
naskokvanto=wskaźnik urodzeń
naskoloko=miejsce narodzin
naskoloko=miejsce urodzenia
naskoregulado=antykoncepcja
naskoregulado=planowanie rodziny
naskoregulado=zapobieganie ciąży
naskotago=dzień urodzin
naskotago=urodziny
naso=więcierz
nasturcio=nasturcja
nasturcio=rukiew
natalitato=wskaźnik urodzeń
natrio=sód
natro=natron
natura=bezpośredni
natura=przyrodzony
natura=samorodny
natura=wrodzony
natura entjero=liczba naturalna
natura logaritmo=logarytm naturalny
natura nombro=liczba naturalna
naturalismo=naturalizm
naturalisto=naturalista
naturalizi=naturalizować
nature=ma się rozumieć
nature=naturalnie
naturo=natura
naturo=przyroda
naŭ=dziewięć
naŭcent=dziewięćset
naŭdek=dziewięćdziesiąt
naŭlatero=dziewięciobok (mat.)
naŭno=nona
naŭtika=żeglarski
naŭtiko=nautyka
naŭtiko=żeglarstwo
naŭtilo=łodzik
naŭza=ckliwy
naŭza=mdły
naŭzi=brzydzić (obrzydzać)
naŭzi=mdlić
naŭzi=nudzić
naŭzi=obrzydzać
naŭzi=zbrzydnąć
naŭzo=abominacja (obrzydzenie)
naŭzo=nudność
naŭzo=obrzydliwość
naŭzo=obrzydzenie
naŭzo=wstręt
navedo=czółenko
navedo=czółno (czółno tkackie)
navedo=nawetka
navigacio=nawigacja
navigado=nawigacja
navigado=żegluga
navigebla=żeglowny
navigi=nawigować
navigi=żeglować
navo=nawa
nazali=mówić przez nos
nazalo=nosówka
nazalo=samogłoska nosowa
nazego=chrapy (nosisko)
nazego=nochal
nazia=hitlerowski
naziisto=hitlerowiec
nazio=hitlerowiec
nazio=nazi
nazmukulo=chłystek (smarkacz)
nazmukulo=smarkacz
nazo=nos
nazparoli=gęgać
naztruo=chrapa (nozdrze)
naztruo=nozdrze
naztuko=chusteczka do nosa
nazumo=binokle
ne=nie
ne=zaprzeczenie
ne aktiva=nieczynny
ne antaŭvidite=nadspodziewanie
ne atendite=nadspodziewanie
ne estas=nie ma (od być)
ne funkcianta=nieczynny
ne havas=nie ma (od mieć)
ne malbone=nieźle
ne malmulte=sporo
ne malproksime=opodal
ne manĝinte=na czczo
ne tro=niezbyt
ne tuŝita=nienaruszony
ne tuŝu !=nie dotykaj !
ne tuŝu !=nie ruszaj !
ne tuŝu!=wara!
ne unu foje=nieraz
nea=przeczący
nea pronomo=zaimek przeczący
neado=przeczenie
neaerumita=duszny (nieprzewietrzony)
neagema=bierny
neakcentita=nieakcentowany
neaktiveco=bezczynność
neakurata=niepunktualny
nealirebla=niedostępny
nealirebla=nieprzystępny
neanstataŭebla=niezastąpiony
neantaŭvidita=nieprzewidziany
neapetita=nieapetyczny
neapetitveka=nieapetyczny
nearmita=bezbronny (nieuzbrojony)
nearmita=goły (nieuzbrojony)
neatendinda=błahy (niegodny uwagi)
neatendita=nieoczekiwany
neatendita profito=gratka
neatendita ŝanco=gratka
neatendite=nieoczekiwanie
neatendite=znienacka
neatingebla=hermetyczny (niedostępny)
neatingebla=niedostępny
neaŭdita=bezprzykładny (niesłychany)
nebarita=nieokreślony
nebona=niedobry
nebrulebla=niepalny
nebruligebla=ogniotrwały
nebula=zamglony
nebuleto=opar
nebuligi=atomizować
nebuligi=niszczyć
nebuligi=rozbijać na drobne elementy
nebuligi=rozpylać
nebuligilo=atomizer
nebuligilo=rozpylacz
nebuligo=zamglenie
nebuliĝi=zamglić się
nebulkovro=zamglenie
nebulo=mgła
nebulo=tuman
nebulozo=mgławica
nebulpluveto=kapuśniaczek
necerta=niepewny
necerta=zawodny
necesa=konieczny
necesa=niezbędny
necesa kondiĉo=warunek konieczny
neceseco=konieczność
necesega=nieodzowny
neceseja kavo=szambo
neceseja papero=papier toaletowy
neceseja seĝo=muszla klozetowa
necesejo=kibel
necesejo=klozet
necesejo=ubikacja
necesejo=ustęp
necesejo=wygódka
necesigi=wymagać
neceso=konieczność
necespapero=papier toaletowy
necesseĝo=muszla klozetowa
necesujo=muszla klozetowa
necesujo=sedes
necikla=acykliczny
necikla=bezcyklowy
necikla=niecykliczny
neĉefa=dodatkowy
neĉefa=pomocniczy
neĉifebla=niemnący
neĉiutaga=niecodzienny
nedankema=niewdzięczny
nedaŭra=chwilowy
nedaŭra=czasowy (niedługotrwały)
nedaŭra=nietrwały
nedaŭra=przelotny
nedaŭra=tymczasowy
nedekutimigebla=nałogowy
nedependa=niezależny
nedependa variablo=zmienna niezależna
nederlanda=holenderski
nederlandano=Holender
Nederlando=Holandia
Nederlando=Niderlandy
nedeterminita=bezterminowy (nieokreślony)
nedeviga=nadobowiązkowy
nedifektita=cały (nieuszkodzony)
nedifina artikolo=przedimek nieokreślony
nedifina pronomo=zaimek nieokreślony
nedifinebla=nieokreślony
nedifinita=bezterminowy (nieokreślony)
nedifinita=nieokreślony
nedifinita integralo=całka nieoznaczona (mat.)
nedigestebla=ciężkostrawny
nedisigebla=nieodłączny
nedisigebla=nierozerwalny
nedisigebla ago=działanie atomiczne (inf.)
nedisigebla ago=działanie niepodzielne (inf.)
nedivenema=niedomyślny
nedividebla=niepodzielny
neebena kurbo=krzywa przestrzenna
neebena kurbo=krzywa skośna
neebla=niemożliwy
neebla okazo=zdarzenie niemożliwe
neeble=darmo (niemożliwie)
needzeca=nieślubny
needzinigita=niezamężna
neefektivigita=niedokonany
neegalaĵo=nierówność
neegaleco=nierówność
neeksplodinta pafaĵo=niewypał
neekvacio=nierówność
neekvilibra arbo=drzewo niezrównoważone (inf.)
neekzakta=niedokładny
neelĉerpebla=bezdenny (niewyczerpany)
neelĉerpebla=niewyczerpany
neelirebla cirklo=błędne koło
neeltenebla=nieznośny
neerariga=niezawodny
neerarpova=niezawodny
neerodita aŭto=niedotarty (samochód)
neesenca=nieistotny
neesperite=nadspodziewanie
neesplorita=niezbadany
neesprimebla=niewymowny
neesprimeble=niewypowiedzianie
neeŭklida geometrio=geometria nieeuklidesowa (mat.)
neevitebla=fatalny (nieuchronny)
neevitebla=niechybny
neevitebla=nieuchronny
neevitebla=nieunikniony
neevoluinta=niedorozwinięty
nefinia=bezkresny
nefinia=bezmierny
nefinia=nieskończony
nefinia=niezmierny (bez końca)
nefinio=nieskończoność
nefinio=niezliczoność
nefinio=niezmierzoność
nefinita=bezkresny
nefinita=bezmierny
nefinita=nieskończony
nefinita=niezmierny (nieskończony)
nefleksebla=nieugięty
nefleksebla=nieustępliwy
nefleksebla=niezłomny
nefokusiva=astygmatyczny
nefokusiveco=astygmatyzm
neforgesebla=niezapomniany
nefrito=nefryt
nefrito=nerek zapalenie
nefrito=nerkowiec
nefro=nerka
negacii=negować
negacio=negacja
negacio=przeczenie
negacio=zaprzeczenie
negativa=negatywny
negativa=odmowny
negativa=przeczący
negativa=ujemny
negativa kvitanco=brak potwierdzenia (inf.)
negativa kvitanco=potwierdzenie negatywne
negativo=klisza
negativo=negatyw
negativo=zaimek przeczący
negatono=negaton
negeedza=nieślubny
negladenda=niemnący
neglekti=bagatelizować (lekceważyć)
neglekti=bimbać (sobie)
neglekti=lekceważyć
neglekti=zaniedbywać
neglekti=zapuszczać
neglekti=zlekceważyć
neglektita=zapuszczony
neglekto=zaniedbanie
negliĝo=domowy strój
negliĝo=negliż
nego=negacja
nego=nie
nego=przeczenie
nego=zaprzeczenie
negoca=konkretny
negoca=rzeczowy
negocaĉi=frymarczyć
negoci=handlować
negocisto=biznesman
negoco=interes (i.handlowy)
negranda=niewielki
negrava=nieistotny
negrava=nieważny
negrava=podrzędny
negravaĵo=głupstwo (drobnostka)
negrino=Murzynka
negro=czarnuch
negro=Murzyn
neguso=negus
neĝas=śnieg pada
neĝblanka=bieluchny, bielusi, bieluteńki
neĝbloko=blok śniegu
neĝblovado=zadymka
neĝblovado=zamieć
neĝblovado=zawieja
neĝblovaĵo=zaspa
neĝbulo=gruda (kula śnieżna)
neĝbulo=śnieżka
neĝetas=prószyć (śnieg)
neĝhomo=bałwan (bałwan ze śniegu)
neĝhomo=człowiek śniegu
neĝo=śnieg
neĝoblanka=śnieżnobiały
neĝoŝtormo=śnieżyca
neĝoŝtormo=zamieć śnieżna
neĝŝuoj=śniegowce
neĝventego=śnieżyca
neĝventego=zadymka
neĝventego=zamieć
neĝventego=zawieja
neharmonia=niecharmoniczny
nehigiena=niehigieniczny
nehumana=nieludzki
nei=negować
nei=przeczyć
neinversigebla=nieodwracalny
neizotropio=anizotropia
nek=ani
nek...nek...=ani...ani...
nekalkulebla=nieobliczalny
nekapabla=nieudolny
nekaptebla=nieuchwytny
neklara=niejasny
nekomparebla=niezrównany
nekompetenta=niefachowy
nekompleta=niecały
nekomprenebla=niepojęty
nekomprenebla=niezrozumiały
nekomuna=niepospolity
nekonata=niewiadomy
nekonata=nieznany
nekonato=niewiadoma
nekondukilo=nieprzewodnik
nekonektita=rozłączony
nekonsiderema=bezmyślny (nierozważny)
nekonsiderema=niedorzeczny
nekonsiderema=nierozważny
nekonsiderita=bezmyślny
nekonsiderita=niedorzeczny
nekonsiderita=nierozważny
nekonsolebla=nieukojony
nekonsolebla=nieutulony
nekonstanta=dorywczy (niestały)
nekonstanta=niestały
nekontentiga=niedostateczny
nekontestebla=bezsporny, bezsprzeczny (niezaprzeczalny)
nekontestebla=niewątpliwy
nekontestebla=niezaprzeczalny
nekontestebla=niezbity
nekontestebla=pewny
nekontraŭstarebla=nieodparty
nekonvena=nieodpowiedni
nekonvena=niestosowny
nekonvena=niewłaściwy
nekonverĝa=rozbieżny
nekovrita=goły (nieokryty)
nekredebla=niewiarogodny
nekristala=amorficzny
nekristala=bez określonej struktury
nekristala=bezkształtny (niekrystaliczny)
nekristala=bezpostaciowy
nekristala=niekrystaliczny
nekritikema=bezkrytyczny
nekroforo=chrząszcz grabarz
nekroforo=grabarz (chrząszcz)
nekrologo=nekrolog
nekromancio=nekromancja
nekropolo=nekropol
nekropolo=nekropolis
nekropsii=autopsja
nekropsii=sekcja zwłok
nekropsio=autopsja
nekropsio=nekropsja
nekropsio=sekcja zwłok
nekropsio=wydruk poawaryjny
nekrozo=martwica
nekrozo=nekroza
nekrozo=zgorzel
neksta=następny
nektaro=nektar
nekulturata grundo=nieużytki
nekunmezurebla=niewspółmierny
nekuracebla=nieuleczalny
nekutima=niezwykły
nelacigebla=niestrudzony
nelacigebla=niezmordowany
neleĝa=nieprawny
nelerta=niewprawny
neloĝata=bezludny (niezamieszkany)
neloĝata=niezamieszkały
nemalproksima=niedaleki
nemalutila=nieszkodliwy
nematura=niedojrzały
nememorebla=niepamiętny
nemezurebla=bezkresny (niemierzalny)
nemezurebla=bezmierny
nemezurebla=nieskończony
nemezurebla=niewspółmierny
nemezurebla=niezmierny
nemezurebla=niezmierzony
nemezureble=bez liku
nemezurebleco=bezmiar (niezmierzoność)
nemezurebleco=nieskończoność
nemezurebleco=niezliczoność
nemezurebleco=niezmierzoność
nemoderigebla=nieposkromiony
nemotivigita=bezzasadny (nieumotywowany)
nemotivita=nieuzasadniony
nemoviĝema=ciężki (nieruchliwy)
nemulta=nieliczny
nemulte=niewiele
nenatura=afektowny
nenatura=nienaturalny
nenatura=zmanierowany
nenia=nijaki
nenia=żaden
neniaĵo=nicość
neniaĵo=pustka
nenial=bez przyczyny
nenial=bez żadnego powodu
neniam=nigdy
neniam plu=przenigdy
nenie=nigdzie
nenieco=nicość
neniel=nijak
neniel=w żaden sposób
nenien=donikąd
nenies=bezpański
nenies=niczyj
nenigi=gubić (niszczyć)
neniigi=anihilować
neniigi=miażdżyć
neniigi=niweczyć
neniigi=umarzać
neniigi=unicestwiać
neniigi=unicestwić
neniigi=wniwecz obrócić
neniigi=wygubić
neniigi=wyniszczać
neniigi=zgładzić
neniigi=zniszczyć
neniigilo=anihilator
neniigo=anihilacja
neniigo=unicestwienie
neniigo=zagłada
neniigo=zniszczenie
neniigulo=niszczyciel
nenio=nic
neniom=figa (nic)
neniom=nic (z całości)
neniom=żadna ilość
nenion plu!=basta!
nenionfarado=bumelanctwo
nenionfaranto=zawalidroga
neniu=nikt
neniu=żaden
nenorma=nienormalny
nenormala=anormalny
nenormala=nienormalny
nenormalaĵo=anomalia
nenormalaĵo=nieprawidłowość
nenormaleco=nienormalność
nenormeco=nienormalność
neo=zaprzeczenie
neodoranta=bezwonny
neofito=neofita
neofito=nowicjusz
neofito=nowochrzczeniec
neofito=początkujący
neofito=przechrzta
neofrono=ścierwnik
neolitiko=neolit
neologismo=neologizm
neona=jarzeniowy
neona lampo=jarzeniówka
neonlumo=światło neonowe
neono=neon
neoportuna=niedogodny
neordinara=niepospolity
neordinara=niezwykły
neorientita grafeo=graf nieskierowany (inf.)
neotio=gnieźnik
neotio=gnieźnik leśny
nepacigebla=nieprzejednany
nepagita=zaległy
nepara=nieparzysty
nepartigebla=nieodłączny
nepasa=nieprzemijalny
nepenetrebla=niezbadany
nepera=Nepera
neperceptebla=nieznaczny
neperfektaĵo=niedociągnięcie
Nepero=Neper
nepersona formo=forma nieosobowa
nepeto=kocimiętka
nepino=wnuczka
neplenaĝa=małoletni
neplenaĝa=nieletni
neplenaĝa=niepełnoletni
neplenkreska=małoletni
neplenumita=niedokonany
nepo=wnuk
nepotismo=kumoterstwo
nepotismo=nepotyzm
nepozitiva=niedodatni
nepra=bezwarunkowy (konieczny)
nepra=bezwzględny (konieczny)
nepra=konieczny (bezwzględnie)
nepra=nieunikniony
nepra parametro=parametr obowiązkowy
nepravigita=bezpodstawny (nieusprawiedliwiony)
nepravigita=bezzasadny (nieusprawiedliwiony)
nepravigita=nieusprawiedliwiony
nepre necesa=nieodzowny
nepridiskutebla=bezsporny, bezsprzeczny (poza dyskusją)
nepridiskutebla=niezaprzeczony
nepridubebla=bezsporny, bezsprzeczny (niewątpliwy)
nepridubebla=niewątpliwy
nepridubebla=niezaprzeczalny
nepridubebla=niezbity
nepridubebla=pewny
nepripensita=bezmyślny
nepriresponda=niepoczytalny
neprofesia=niefachowy
neprofesiulo=amator (niefachowiec)
neprofesiulo=dyletant
neprofesiulo=nieprofesjonalista
neprofitema=bezinteresowny
neprogresinta=zaśniedziały
neprogresinta=zmurszały
neprokrastebla=gwałtowny (bezzwłoczny)
neprokrastebla=nie do odroczenia
neprokrastebla=nieodwołalny
nepropra frakcio=ułamek niewłaściwy
Neptuno=Neptun
nepunita=bezkarny (nieukarany)
neracionalo=liczba niewymierna
nerajtigita=bezprawny (nieuprawniony)
nerealigebla=niewykonalny
neredonenda=bezzwrotny
nereduktebla=nieprzywiedlny
nereduktebla=nieredukowalny
nereduktebla=nierozkładalny
nereduktebla=nieskracalny
nereduktebla frakcio=ułamek nieprzywiedlny
nereduktebla frakcio=ułamek nieskracalny
nerefutebla=bezsporny, bezsprzeczny (niezbity)
nerefutebla=niewątpliwy
nerefutebla=niezaprzeczalny
nerefutebla=niezaprzeczony
nerefutebla=niezbity
nerefutebla=pewny
neregula=anormalny (nieregularny)
neregula=nienormalny
neregula=nieregularny
nerekta komplemento=dopełnienie dalsze
nerespekto=uchybienie
nerevenigebla=bezpowrotny
nerevenigebla=nieodwołalny
nerevokebla=bezapelacyjny
nerevokebla=bezpowrotny (nieodwołalny)
nerevokebla=nieodwołalny
nerevokeble=bezpowrotnie
nerimarkite=niepostrzeżenie
neriparebla eraro=błąd krytyczny (inf.)
neriparebla eraro=błąd nieodwracalny (inf.)
neriproĉebla=nienaganny
nerompebla spaceto=spacja niedzieląca
nerustiĝanta=nierdzewny
nerva=nerwowy
nervo=nerw
nervoza=nerwowy
nervoza=rozdrażniony
nervozigi=denerwować
nervozigi=zdenerwować
nervozigita=zdenerwowany
nervuro=unerwienie
nervuro=żebro (sklepienia)
nescianta=nieświadomy
nesciata=niewiadomy
nesentema=nieczuły
nesfera=asferyczny
nesfera=niekulisty
nesignifa cifero=cyfra nieznacząca (inf.)
nesimetria=asymetryczny
nesimetria=niesymetryczny
nesimpatia=niesympatyczny
nesingardema=nieoględny
nesinkrona=asynchroniczny
nesintaksa=nie składniowy
nesistema=dorywczy (niesystematyczny)
neskuebla=niewzruszony
neskuebla=niezachwiany
neslio=ożędka
nesondebla=bezdenny (niezgłębiony)
nesondebla=niezgłębiony (niezmierzony)
nesondebla=przepastny
nesondebla=przepaścisty
nestarema=chwiejny (niestały)
nesti=zakładać gniazdo
nestiĝi=gnieździć się
nestiĝi=zagnieżdżać
nesto=gniazdo
nestoro=nestor
nesufiĉa=niedostateczny
nesufiĉo=niedostatek
neŝanĝebla=nieodmienny
neta=czysty (o piśmie, dochodzie, netto)
netaksebla=bezcenny (nieoceniony)
netaksebla=cenny (nieoceniony)
netaksebla. altpreza=nieoceniony
netaŭgaĵo=lichota
neto=czystopis
netolerebla=nieznośny
netradukebla=nieprzetłumaczalny
netrairebla=nieprzebyty
netransitiva=nieprzechodni (o czasowniku)
nette=netto
netuŝebla=niedotykalny
netuŝebla=nienaruszalny
netuŝebla=nietykalny
netuŝeblulo=nietykalny
netuŝita=nietknięty
netute=niezupełnie
neutiligebla=bezużyteczny
neutiligebla=nieużyteczny
neŭmana arkitekturo=architektura von Neumanna (inf.)
neŭralgio=nerwoból
neŭralgio=newralgia
neŭrastenio=neurastenia
neŭrito=nerwu zapalenie
neŭrologio=neurologia
neŭrozo=nerwica
neŭrozo=neuroza
Neŭtona metodo=metoda Newtona
neŭtra=bezpłciowy
neŭtra=neutralny
neŭtra=nijaki
neŭtra=obojętny (chem.)
neŭtra elemento=element neutralny
neŭtra genro=rodzaj nijaki
neŭtraĵo=element neutralny
neŭtrala=bezpartyjny
neŭtrala=bezstronny
neŭtrala=neutralny
neŭtrala=sprawiedliwy
neŭtraligi=unieszkodliwiać
neŭtraligi=zobojętniać
neŭtriga elemento=element odwrotny
neŭtriganto=element odwrotny
neŭtrigebla elemento=element zamienialny
neŭtrino=neutrino
neŭtrono=neutron
nevalida=nieważny
nevalideco=znikomość
nevaria=bezzmienny
nevenkebla=niepokonany
nevenkebla=niezwyciężony
nevidebla signo=znak niedrukowalny
nevino=bratanica, bratanka
nevino=siostrzenica
nevo=bratanek
nevo=siostrzeniec
nevole=nieumyślnie
nevropteroj=sieciarki (owady)
nevuso=znamię wrodzone
ni=my
nia=nasz
niĉo=framuga
niĉo=nisza (wnęka)
niĉo=wnęka
nielo=niello (tech. zdobnicza)
nigelo=czarnuszka
nigra=czarny
nigra=kary
nigra araneo=czarna wdowa
nigra arto=czarna magia
nigra cigno=czarny łabędź
nigra cikonio=bocian czarny
nigra pano=razowy chleb
nigra pino=czarna sosna
nigra poplo=sokora
nigra ribo=czarna porzeczka
nigra skatolo=czarna skrzynka
nigra skribtabulo=czarna tablica
nigra skribtabulo=tablica
nigra truo=czarna dziura
nigra urso=baribal (czarny niedźwiedź)
nigra urso=niedźwiedź czarny
nigraflugila=czarnoskrzydły
nigraharulo=brunet
nigraĵo=czarna plama
nigraĵo=czerń
nigravosta limozo=rycyk
nigreco=czerń
nigreska=czarnawy
nigreta=czarnawy
nigrharulino=brunetka
nigrharulo=brunet
nigri=czernieć
nigrigi=czernić
nigrigi=czernieć
nigrigi=oczerniać
nigrigi=przyciemniać
nigrigilo=czernidło
nigritelo=ciemnogłów
nigro=czerń
nigrulo=czarnuch
nigrumi=zaciemniać
nigrumo=zaciemnienie
nihilismo=nihilizm
nihilisto=nihilista
nikandro=nikandra
nikelo=nikiel
nikotiano=tytoń
nikotino=nikotyna
nikso=niksa
nikso=rusałka
nilona=nylonowy
nilono=nylon
nilpotenta=nilpotentny
nimbo=aureola
nimbo=nimb
nimbuso=chmura deszczowa
nimbuso=nimbus
nimfeo=grzybień
nimfeoj=grzybienie
nimfeoj=lilie wodne
nimfo=nimfa
nimfo=poczwarka
nimfo=warga sromowa
nimfoido=grzybieńczyk
nimfomanio=nimfomania
nio=nasze
niobio=niob
niplo=złącze śrubowe
niplo=złączka gwintowa
nirvano=nirwana
nito=nit
nitono=niton
nitono=radon
nitrata acido=kwas azotowy
nitratacido=kwas azotowy
nitrato=nitrat
nitro=azot
nitrogeno=azot
nitroglicerino=nitrogliceryna
nivelado=aranżacja
nivelado=ułożenie
nivelado=wyrównanie
niveli=niwelować
niveligi=wyrównać
niveligo=wyrównanie
nivelilo=poziomnica
nivelo=poziom
nizo=krogulec
NLM=pamięć stała
NLM=pamięć tylko do odczytu
NLM=rom
Noa=Noe
nobelaro=szlachta
nobelo=szlachcic
nobelpremio=nagroda Nobla
nobla=cny (szlachetny)
nobla=podniosły
nobla=szlachetny
nobla=wspaniałomyślny
nobla=zacny
nobleco=prawość
nobligi=uszlachetniać
noci=być szkodliwym
noci=szkodzić
nocio=pojęcie (filozof.)
noculo=szkodnik
noĉi=karbować
noĉi=nacinać
noĉo=karb
noĉo=nacięcie
noĉo de prestipo=przezwisko
noĉo de prestipo=pseudonim
nodi=zawiązywać
nodo=supeł
nodo=węzeł
nodo=węzeł sieciowy
nodo=węzeł wewnętrzny
nodo=wierzchołek
nokaŭti=nokautować
noksobruna=cisawy
nokta papilio=ćma
nokta papilo=ćma
noktazilo=nocleg
nokte=nocą
nokte=w nocy
noktiĝi=stać się nocą
noktiĝi=ściemniać się
nokto=noc
noktomezo=północ (pora)
noktomezo=środek nocy
noktosurtuto=szlafrok
noktotablo=stolik nocny
noktovazo=nocnik
noktuo=pójdźka
noktuo=puszczyk
nokturno=nokturn
noma=imienny
noma=nazewniczy
nomada=wędrowny
nomadejo=koczowisko
nomadi=koczować
nomadismo=koczownictwo
nomado=koczownik
nomarko=nomarcha
nomaro=spis
nomata=zwany
nombra=cyfrowy (liczbowy)
nombra=liczbowy
nombra=numeryczny
nombra klavaro=klawiatura numeryczna
nombra klavaro=tabliczka numeryczna
nombra metodo=metoda numeryczna
nombrado=liczenie
nombradrimaĵo=rymowanka
nombradrimaĵo=wyliczanka
nombradversaĵo=rymowanka
nombradversaĵo=wyliczanka
nombrametoda=numeryczny
nombrebla=dyskretny
nombrebla=przeliczalny
nombri=liczyć
nombri=mierzyć
nombri=obliczać
nombri=ponumerować
nombri=wykonywać pomiary
nombri=zliczać
nombrila iteracio=pętla typu FOR
nombrila iteracio=polecenie FOR
nombrilo=licznik
nombro=ilość (liczba)
nombro=liczba
nombro=liczba czegoś
nombrosistemo=system liczbowy
nome=bowiem (mianowicie)
nome=imiennie
nome=mianowicie
nome de=w imieniu
nomenklaturo=nomenklatura
nomfestato=solenizant
nomfesto=dzień imienin
nomfesto=imieniny
nomhava dukto=potok nazwany
nomhava konstanto=stała nazwana
nomi=mianować
nomi=nazywać
nomi=wyliczać
nomi=zwać
nomi sin=mienić się
nomigo=chrzest (nazwanie)
nomigo=nazwanie
nomigo=oddanie do użytku
nomiĝi=mienić się
nomiĝi=nazywać się
nominala=nominalny
nominativo=mianownik (gram.)
nominicialoj=inicjały
nomita=wspomniany
nomita=wymieniony
nomizi=nazywać
nomizi=przydzielać
nomizi=przypisywać
nomkonflikto=konflikt nazw
nomlisto=lista nazw
nomo=godność (imię)
nomo=identyfikator (nazwa)
nomo=imię
nomo=nazwa
nomo=nazwisko
nomo=symbol
nomservilo=serwer DNS
nomtago=dzień imienin
nomtago=imieniny
nomumi=generować
nomumi=mianować
nomumi=przekierowywać
nomumi=przydzielać
nomumi=przypisywać
nomumi=tworzyć
nomumi=zajmować
nomumo=nominacja
noneo=zapłonka
nonio=noniusz
nonio=wernier
nopalo=nopal (kaktus)
norda=borealny (północny)
norda=północny (o kierunku)
norda najtingalo=bekwarek
norda najtingalo=słowik szary
nordo=północ (strona świata)
nordpolusa=arktyczny
norio=noria
normala=normalny
normaligi=poprawiać
normaligi=przystosowywać
normaligi=regulować
normaligi=retuszować
normaligi=ustawiać
normaligo=dostrojenie
normaligo=korekta
normaligo=poprawka
normaligo=regulacja
normaligo=ustawienie
normhava=unormowany
normi=normować
normigi=normalizować
normigi=standaryzować
normigi=unormować
normigita=unormowany
normita=unormowany
normita spaco=przestrzeń unormowana
normo=norma
normo=prawidło
normo=standard
normohava=unormowany
normohava spaco=przestrzeń unormowana
norvega=norweski
Norvegio=Norwegia
nostalgio=nostalgia
nostalgio=tęsknota
notacio=notacja
notacio=przedstawienie
notaĵo=adnotacja
notaĵo=przypis
notario=notariusz
notario=rejent
notbloka komputilo=notebook
noteto=fiszka
notico=notatka
notico=zapisek
notkajero=notes
notlibro=agenda (notatnik)
notlibro=blok (notes)
notlibro=notatnik
notlibro=notes
noto=nota
noto=nuta
noto=ocena
noto=zapisek
noumeno=noumen
Nov-Zelando=Nowa Zelandia
nova=nowy
nova linio=nowy wiersz
nova linio=wysuw wiersza
nova paĝo=przewinięcie strony
nova paĝo=wysuw całej strony
novaĵgrupano=forumowicz (inf.)
novaĵgrupo=forum (inf.)
novaĵgrupo=grupa dyskusyjna (inf.)
novaĵilo=czytnik wiadomości
novaĵlegilo=program dla grup dyskusyjnych (inf.)
novaĵo=ciekawostka
novaĵoj=wiadomości
novaĵservilo=serwer nowości
novalo=ugór
noveco=nowość
novedzino=panna młoda
novedzo=nowożeniec
novedzo=pan młody
novelo=nowela
novelo=powiastka
novembro=listopad
novico=fryc (nowicjusz)
novico=nowicjusz
novigaĵo=innowacja
noviganto=nowator
novjara=noworoczny
Novjorka Akciborso=Giełda Nowojorska
Novjorko=Nowy Jork
Novlando=Nowa Funlandia
novnaskito=noworodek
novriĉulo=dorobkiewicz (nowobogacki)
nowaĵo=nowina
nu=dalej (nuże)
nu=no
nu=nuże!
nu=otóż
nu!=ano!
nuanci=zmieszać
nuanci=zmieszać się
nuancigi=zmieszać
nuancigi=zmieszać się
nuanco=barwa (odcień)
nuanco=niuans
nuanco=odcień
nuba=chmurny
nuba=pochmurny
nubetaro=baranek (chmurki)
nubiĝi=pochmurzyć się
nubiĝi=zachmurzyć się
nubiĝo=zachmurzenie
nubkovriĝi=chmurzyć się (pokrywać się chmurami)
nubkovriĝo=zachmurzenie
nubkovrita=chmurny (pochmurny)
nubo=chmura
nubo=obłok
nubskrapaĵo=drapacz chmur
nubskrapaĵo=wieżowiec
nubskrapulo=drapacz chmur
nuda=goły
nuda=nagi
nuda=nieosłonięty
nuda=obnażony
nuda vertico=izolowany wierzchołek (inf.)
nudaĵo=golizna
nudelo=makaron
nudigi=gołocić
nudigi=ogołacać
nudiĝi=obnażyć się
nudisto=golec
nudkape=z gołą głową
nudpieda=bosonogi
nudpieda=bosy
nudpiede=boso
nudpiede=na bosaka
nudpiedulo=bosak (bosy człowiek)
nudulo=golas
nudulo=nagus
nufaro=nenufar
nufero=grążel
nugato=nugat
nukleo=jądro atomowe
nukleo=jądro komórkowe
nukleono=nukleon
nuko=kark
nukso=orzech
nuksorompilo=dziadek do orzechów
NUL=puste wskazanie
nul=zero
NUL=zerowy
nula=zerowy
nuldivizoro=podzielnik zera
nulgrafeo=graf zerowy (inf.)
nuliganto=miejsce zerowe funkcji
nuliganto=zero wielomaniu
nuligi=anulować
nuligi=kasować
nuligi=niweczyć
nuligi=skasować
nuligi=umarzać
nuligi=unieważniać
nuligi=unieważnić
nuligi=wniwecz obrócić
nuligi=wyzerować
nuligi=zerować
nuligi=znosić
nuligo=anulowanie
nuligo=unieważnienie
nuligo=wypowiedzenie
nuligo=zniesienie
nuliĝi=zerować się
nulizi=wypełniać zerami
nulizi=zerować
nulizotermo=izoterma zerowa
nulmatrico=macierz zerowa
nulmezura=podzbiór miary zero
nulo=zero
nulpotenca=nilpotentny
nulpunkto=punkt zerowy
nulredukto=usuwanie zer nieznaczących
nulvektoro=wektor zerowy
numenio=kulik
numeralo=liczebnik
numeratoro=licznik (ułamka)
numerebla=dyskretny
numerebla=przeliczalny
numerebla aro=zbiór przeliczalny
numerebla tipo=typ porządkowy
numeri=cyfrować (numerować)
numeri=numerować
numeri=ponumerować
numero=numer
numero=numer seryjny
numido=perliczka
numismatiko=numizmatyka
numismato=numizmatyk
nun=teraz
nuna=obecny
nuna=teraźniejszy
nuncio=nuncjusz
nuneco=teraźniejszość
nunjara=tegoroczny
nuntempa=nowożytny
nuntempa=współczesny
nuntempe=obecnie
nuntempo=teraźniejszość
nupto=wesele
nur=aż (tylko)
nur=dopiero
nur=jedynie
nur=jeno (tylko)
nur=tylko
nur se=pod warunkiem
nur se=tylko jeśli
nur se=że
nur tiam=dopiero
nura=czysty (bez domieszek)
nurlega=tylko do odczytu
nurlegebla dosiero=plik tylko do odczytu
nurlegebla komputila lumdisko=dysk CD ROM (inf.)
nurlegebla komputila lumdisko=dysk optyczny CD ROM (inf.)
nurlegebla memoro=pamięć stała
nurlegebla memoro=pamięć tylko do odczytu
nurlegebla memoro=rom
nurskriba=tylko do zapisu
nurtitola=tytularny
nutacio=nutacja
nutaĵ-provizo=zaprowiantowanie
nuto=rowek
nuto=żłobek (wyżłobienie)
nutra=odżywczy
nutra=żywnościowy
nutrado=wikt
nutrado=wyżywienie
nutrado=zasilanie
nutrado=żywienie
nutraĵo=pastwa
nutraĵo=pokarm
nutraĵo=potrawa
nutraĵo=pożywienie
nutraĵo=strawa
nutraĵo=żywność
nutranto=żywiciel
nutri=karmić
nutri=odżywiać
nutri=żywić
nutrigi=wykarmić
nutriĝi=stołować się
nutro=zasilanie
nutroaŭtomato=podajnik automatyczny
nutrofrato=brat mleczny
nutromono=alimenty
nutropago=alimenty
nutroriĉa=odżywczy
nutroriĉa=pożywny
oazo=oaza
obdukcio=autopsja
obdukcio=obdukcja
obdukcio=sekcja zwłok
obeema=potulny
obeema=uległy
obeemo=dyscyplina (posłuch)
obeemo=karność
obeemo=posłuszeństwo
obei=posłusznym być
obei=słuchać
obei=usłuchać
obeigi=podporządkować sobie
obeigi=ujarzmić
obelisko=obelisk
oberko=oberek
Oberono=język programowania Oberon (inf.)
obesita=spasiony
obesita=zażywny
obesito=tusza
obio=obi
objekta lingvo=język obiektowy (inf.)
objekta lingvo=język pośredni (inf.)
objektema programado=programowanie obiektowe (inf.)
objektema programado=programowanie zorientowane obiektowo (inf.)
objektema programlingvo=język programowania zorientowany obiektowo (inf.)
objektiva=obiektywny
objektiva=przedmiotowy
objektiveco=bezstronność
objektivo=obiektyw
objekto=byt
objekto=obiekt
objekto=przedmiot
objekto=rzecz
oblato=opłatek
obleco=krotność
obligacihavanto=posiadacz obligacji
obligacio=obligacja
obligacio=rękojmia
obligacio=skrypt dłużny
obligacio=zobowiązanie
obligaciulo=posiadacz obligacji
oblikva=koślawy
oblikva=pochyły
oblikva=skośny
oblikva=ukośny
oblikva projekcio=rzut równoległy
oblikve=krzywo
oblikve=na bakier (na ukos)
oblikvo=ukos
oblo=wielokrotna
oblo=wielokrotność
oblonga=podłużny
obloprefikso=mnożnik
obolo=obol
obolo=szeląg
oboni=oponować
oboni=sprzeciwiać się
obscena=nieprzyzwoity
obscena=sprośny
obscenaĵo=świństwo
obscisa akso=oś odciętych
obsedi=obsedować
obsedi=opętać
obsedo=bzik
observacio=obserwacja
observado=zachowanie
observatorio=obserwatorium
observemo=spostrzegawczość
observi=baczyć (obserwować)
observi=dopatrywać, dopatrzyć
observi=obserwować
observi=przestrzegać
observi=przypatrywać się
observi sekrete=tropić
observo=spostrzeżenie
obsidiano=obsydian
obskura=ciemny
obskura=nieznany
obskurantismo=obskurantyzm
obskurantismo=wstecznictwo
obskureco=ciemnota
obskureco=mrok
obskurigi=zaćmić
obstakli=zawadzać
obstaklo=przeszkoda
obstaklo=szkopuł
obstaklo=zawada
obstetriko=akuszeria
obstetriko=obstetryka
obstetriko=położnictwo
obstina=hardy (uparty)
obstina=krnąbrny
obstina=nałogowy
obstina=narowisty (o koniu)
obstina=uparty
obstina=zacięty
obstina=zatwardziały
obstina=zawzięty
obstina Joĉjo=wańka wstańka
obstineco=zawziętość
obstini=upierać się
obstini=uwziąć się
obstino=upór
obstino=zajadłość
obstinstariĝi=stanąć dęba
obstinstariĝi=uprzeć się
obstrukci=zawadzać
obstrukco=przeszkoda
obstrukco=zatkanie
obstrukco=zator
obstrukco=zatwardzenie
obteni=otrzymać
obteni ion=wskórać
obteni petante=wyjednać
obturatoro=dławik
obturatoro=obturator
obturatoro=zatyczka
obturi=uszczelniać
obturi=zakorkować
obturi=zatkać
obturilo=uszczelka
obtuza=cichy (przytłumiony)
obtuza=głuchy
obtuza=przytępiony
obtuza=rozwartokątny
obtuza=rozwarty
obtuza=stłumiony
obtuza=tępy
obtuzangula=rozwartokątny
obtuzangula=rozwarty
obtuzigi=głuszyć
obuso=pocisk (działa)
Oceanio=Oceania
oceano=ocean
oceanografio=oceanografia
ocimo=bazylia
odalisko=odaliska
odiseo=odyseja
odo=oda
odometro=drogomierz
odometro=krokomierz
odometro=odometr
odonito=ortanta
odoraĉi=cuchnąć
odoraĉo=fetor
odoraĉo=smród
odori=czuć (mieć zapach)
odori=pachnieć
odori=wonieć
odori=zalatywać
odoro=zapach
oero=öre
ofendi=dotknąć, dotykać (obrażać)
ofendi=dotykać (obrażać)
ofendi=gorszyć (obrażać)
ofendi=obrażać
ofendi=ubliżać
ofendi=urażać
ofendiĝema=drażliwy
ofendiĝema=obraźliwy
ofendiĝi=gorszyć się (obrażać się)
ofendiĝi=obrazić się
ofendiĝinta=obrażony (na kogoś)
ofendo=afront
ofendo=ansa (uraza)
ofendo=krzywda
ofendo=obelga
ofendo=obraza
ofendo=obraza słowna
ofendo=uchybienie
ofendo=ujma
ofendo=zniewaga
ofendo=zniewaga słowna
ofendoturmentado=obraza
ofendoturmentado=zły uczynek
ofendoturmentado=zniewaga
ofensiva=atakujący
ofensivo=atak
ofensivo=napad
ofensivo=natarcie
ofensivo=ofensywa
ofensivo=szturm
ofensivo=uderzenie
oferaĵo=darowizna
oferaltaro=ołtarz ofiarny
oferdoni=poświęcać
ofere=jako oferta
oferejo=miejsce ofiarne
oferejo=ołtarz
oferi=darzyć
oferi=ofiarować
ofertado=oferta
oferti=licytować
oferti=oferować
oferto=odzywka w grze w Brydża
oferto=oferta
oferto=podaż
ofertorio=ofertorium
ofertorio=ofiarowanie (część mszy)
oficejo=biuro (urząd)
oficejo=urząd
ofici=urzędować
ofici=urzędować jako
oficiala=oficjalny
oficiala=urzędowy
oficialema=apodyktyczny
oficialigi=ustanawiać
oficialigi=wyznaczać
oficinala=apteczny
oficiraspiranto=podchorąży
oficiro=oficer
oficirservisto=ciura (posługacz)
oficistaro=biuro (urzędnicy)
oficisto=biuralista (urzędnik)
oficisto=urzędnik
ofico=posada
ofico=urząd (funkcja lub stanowisko)
ofiogloso=nasięźrzał
ofiogloso=psiząb
oflajne=autonomicznie
oflajne=bez połączenia z siecią
ofri=częstować
ofriso=dwulistnik
ofseto=offset
ofta=częsty
ofta gasto=bywalec (częsty gość)
ofta ripetiĝo=częstotliwość
ofta vizitanto=bywalec
oftalmito=oftalmia
oftalmito=oka zapalenie
oftalmologio=oftalmologia
oftalmologio=okulistyka
oftalmoskopo=oftalmoskop
oftalmoskopo=wziernik
ofte=często
oftege pritraktita=oklepany
oftiĝi=powtarzać się
oftiĝi=zpowszednieć
ogivo=ostrołuk
ogrino=baba jaga
ogro=olbrzym (w bajkach)
Oĥocka Maro=Morze Ochockie
oj!=ach!
oj!=aj!
oj!=oj!
ojdio=pleśnica (rodzaj grzyba)
ojstra larvo=larwa gzika
ojstro=bąk
ojstro=giez
ojstro=gzik
ok=osiem
okarino=okaryna
okaza=dorywczy (przypadkowy)
okaza=przygodny
okazadi=bywać (zdarzać się)
okazalgebro=ciało zdarzeń (mat.)
okaze=przypadkowo
okaze de=z okazji
okaze se=anuż (w wypadku gdyby)
okazi=być (zdarzyć się)
okazi=dziać się
okazi=mieć miejsce
okazi=nadarzać się
okazi=odbywać się
okazi=przydarzyć się
okazi=zachodzić
okazi=zdarzać się
okazigi=doprowadzić do skutku
okazigi=organizować
okazigi=powodować
okazigi=ustalać
okazigi=wysyłać
okazigi=wywoływać
okazintaĵo=wydarzenie
okazintaĵo=zdarzenie
okazo=okazja
okazo=zdarzenie losowe
okcent=osiemset
okcidenta=zachodni
okcidento=zachód (strona świata)
okcipitalo=kość potyliczna
okcipito=potylica
okcipito=tyłogłowie
okcipitosto=kość potyliczna
okdek=osiemdziesiąt
okedro=ośmiościan
oklatero=ośmiobok
oko=ósemka
okopo=ósemka
okro=ochra (miner.)
oksalido=szczawik
okshofto=okseft (miara cieczy)
oksida=tlenkowy
oksidi=utlenić
oksidita=utleniony
oksido=tlenek
oksigeno=tlen
oksikoko=żurawina
oksirio=szczawiór
oksitropo=ostrołódka
okso=wół
oktaedro=ośmiościan
oktanto=oktant
oktavo=oktawa
oktavo=ósemka (druk.)
okteto=oktet
oktobro=październik
okula=naoczny
okula=oczny
okuladi=zerkać
okulado=okulizacja
okulario=okular
okulbendo=opaska na oczy
okulblanko=białkówka
okuleto=oczko
okulfrapa=bijący w oczy
okulfrapa=dobitny (bijący w oczy)
okulfrapa eraro=błąd rażący
okulfrapa eraro=rażący błąd
okulfrapanta=jaskrawy (uderzający w oczy)
okulglobo=gałka oczna
okulharoj=rzęsy
okuli=zerkać
okulisto=okulista
okulklapo=klapki na oczach
okulklapo=okulary końskie
okullenso=soczewka oka
okulmezure=na oko
okulo=oko
okulta=nadzmysłowy
okulta=okultystyczny
okulumi=zerkać
okulvitroj=okulary
okuma=ósemkowy
okuma nombrosistemo=reprezentacja oktalna
okuma nombrosistemo=reprezentacja ósemkowa
okuma nombrosistemo=zapis oktalny
okuma nombrosistemo=zapis ósemkowy
okupacii=okupować
okupacio=okupacja
okupado=zabór
okupata=zajęty
okupata=zarezerwowany
okupateco=zajęcie
okupi=dzierżyć (zajmować)
okupi=generować
okupi=tworzyć
okupi=zajmować
okupi=zalegać
okupi sin=zajmować się
okupiĝi=trudnić się
okupiĝi=zajmować się
okupiĝi pri io=zakrzątnąć się
okupiĝo=zajęcie
okupinto=zaborca
okupita=zajęty
okupita=zarezerwowany
okupita=zatrudniony
okupo=posada
okupo=zajęcie
okzalo=szczaw
ol=aniżeli
ol=niż
olda=leciwy
olda=sędziwy
olda=stary
olea lampo=kaganek (lampa oliwna)
oleacoj=oliwkowate
oleandro=oleander
oleastro=oliwnik wąskolistny
olei=naoliwić
oleino=oleina
oleo=olej
oleografio=oleografia
oleometro=oleometr
oleoriĉa=oleisty
olfakta=olfaktoryczny
olfakta=węchowy
olibano=kadzidło
oligarkio=oligarchia
oligoceno=oligocen
olimpia torĉo=znicz olimpijski
olimpiado=olimpiada
olimpikoj=igrzyska olimpijskie
Olimpio=Olimpia
Olimpo=Olimp
olivo=oliwka
olivoleo=oliwa
olivoleo=oliwa z oliwek
olivujo=bańka (na oliwę)
omaĝi=uhonorować
omaĝo=dedykacja
omaĝo=hołd
omaro=homar
ombra=cienisty
ombraĵo=chłodnica, chłodnik (miejsce ocienione)
ombrelo=parasol
ombrelo=parasolka
ombriĝi=zciemnieć
ombro=cień
ombroplena=cienisty
ombroza=ciernisty
ombrumi=cieniować
omega=omega
omeno=omen
omeno=zapowiedź
omeno=zły znak
omeno=znak
omfalodo=ułudka
omleto=omlet
omnibuso=autobus
omnibuso=omnibus
omo=om
onani=branzlować się (onanizować się)
onanismo=onanizm
onanismo=samogwałt
onda=falowy
ondanta=falisty
ondanta=falujący
ondeca=falisty
ondeco=falistość
ondegi=być szorskim
ondego=bałwan (fala)
ondego=fala przyboju
ondego=fala przypływu
ondego=grzywacz (fala)
ondi=falować
ondigi=bałwanić
ondo=fala
ondolinia=falisty
ondolinieco=falistość
ondorompilo=falochron
ondorompo=załamanie
ondostrio=skos falisty
ondrompilo=falochron
ondumado=ondulacja
oneco=podzielność
ongleto=falc
ongleto=zagiętka
oni=zaimek nieosobowy
oni devas=należy
oni devas=trzeba
oni povas=można
oni scias=wiadomo
oni tuŝis tiun demandon=poruszono to zagadnienie
onidire=rzekomo
onidiro=baśń (pogłoska)
onidiro=pogłoska
onidiroj aŭdiĝas=słychać
onigato=dzielna
onigi=dzielić
onigo=dzielenie
onikso=onyks
onisko=stonoga
onjo=ciocia, cioteczka, ciotunia
onkla=wujeczny
onklido=brat cioteczny, stryjeczny, wujeczny
onklina=cioteczny
onklinjo=ciocia, cioteczka, ciotunia
onklino=ciotka
onklino=wujenka
onklo=stryj
onklo=stryjek
onklo=wuj
onklo=wujek
onkomo=przecinek
ono=cząstka
ono=część (ułamek)
ono=dzielnik
ono=podzielnik
ono=ułamek
ono=ułamek prosty
onobriko=esparceta
onobriko=sparceta
onomastiko=onomastyka
onomatopeo=onomatopeja
onomatopeo=wyraz dźwiękonaśladowczy
ononido=wilżyna
onopordo=popłoch (roślina)
onosomo=rumianica
onpunkto=przecinek
onstepo=one-step (taniec)
ontogenio=ontogenia
ontologio=ontologia
oolito=oolit
opaka=matowy
opalo=opal
opcio=opcja
opcio=wybór
opcio=znacznik
ope=grupowo
ope=ogółem
operacia semantiko=semantyka operacyjna
operaciato=argument
operaciato=argument działania (inf.)
operaciato=argument operacji (inf.)
operaciato=operand
operacii=działać (operować)
operaciindika parto=część operacyjna (inf.)
operaciindika parto=pole operacyjne
operacio=działanie
operacio=funkcjonowanie
operacio=operacja
operacio=sposób działania
operacio=zabieg
operacisimbolo=operator
operacisimbolo=symbol operacji
operaciuma=systemowy
operaciumkraŝo=awaria systemu
operaciumkraŝo=zawieszenie się systemu
operaciumo=system operacyjny
operando=argument
operando=argument działania (inf.)
operando=argument operacji (inf.)
operando=operand
operando=zmienna niezależna
operatoro=operator
operatoro=symbol operacji
opereto=operetka
opero=opera
opinii=opiniować
opinii=uważać
opinii=wypowiadać
opinii=zaopiniować
opinii=zapatrywać się
opinio=pogląd
opio=opium
opolo=buldeneż
opolo=kalina koralowa
oponanto=adwersarz
oponanto=antagonista
oponanto=oponent
oponanto=przeciwnik
oponanto=rywal
oportuna=dogodny (wygodny)
oportuna=wygodny
oportunaĵo=udogodnienie
oportune=właściwie
oportune=wygodnie
oportuneco=sposobność
oportunisto=oportunista
opozicii=być w opozycji
opozicii=oponować
opozicio=opozycja
opozicio=przeciwstawienie
opozita=przeciwległy
optativo=optativus
optativo=tryb życzący
optika signorekono=optyczne rozpoznawanie znaków
optiko=optyka
optima=najlepszy
optima=optymalny
optimigi=optymalizować
optimismo=optymizm
optimisto=optymista
opuza=współdzielony
ora=złoty
ora dispartigo=liczba złota
ora dispartigo=złoty podział
oracio=mowa
oracio=oracja
oracio=przemówienie
oraĵista metio=złotnictwo
oraĵisto=jubiler (złotnik)
oraĵisto=złotnik
orakolo=wyrocznia
orangutano=orangutan
oranĝa=pomarańczowy
oranĝaĵo=oranżada
oranĝarbo=krzew pomarańczy
oranĝerio=cieplarnia
oranĝerio=oranżeria
oranĝerio=pomarańczarnia
oranĝo=pomarańcza
oranĝtrinkaĵo=oranżada
oranĝujo=krzew pomarańczy
oranĝujo=pomarańcza (drzewo)
oratora konkurso=konkurs krasomówczy
oratorio=oratorium
oratoro=krasomówca
oratoro=mówca
oratoro=orator
orbito=oczodół
orbito=orbita
orbo=orbita planety
orbruna=kasztanowaty
orbruna=rudawobrązowy
orbulo=bryła złota
orda=uporządkowany
orda=w odpowiedniej kolejności
orda arbo=drzewo porządkowe (inf.)
orda arbo=drzewo uporządkowane (inf.)
orda aro=zbiór uporządkowany
ordeno=bractwo (zakon)
ordeno=emblemat (order)
ordeno=odznaka
ordeno=order
ordeno=zakon
ordeno=znaczek
ordi=porządkować
ordi=układać
ordi=ustawiać
ordigi=porządkować
ordigi=segregować
ordigi=sprzątać
ordigi=układać
ordigi=uporządkować
ordigi=uprzątać
ordigi=ustawiać
ordigi=zaprowadzać
ordigi liton=ścielić łóżko
ordigita=uporządkowany
ordigo=porządkowanie
ordigo=sortowanie
ordigo=uporządkowanie
ordigo=ustawienie
ordinacio=ordynacja (na pastora)
ordinacio=święcenia kapłańskie
ordinara=codzienny (zwykły)
ordinara=gminny
ordinara=potoczny
ordinara=powszechny
ordinara=powszedni
ordinara=zwyczajny
ordinara=zwykły
ordinara dosiero=plik z poleceniami
ordinara dosiero=zwykły plik
ordinara logaritmo=logarytm Briggsa
ordinara logaritmo=logarytm dziesiętny
ordinara tabako=machorka
ordinare=zazwyczaj
ordinariĝi=powszednieć
ordinata akso=oś rzędnych
ordinato=rzędna (mat.)
ordinato=współrzędna y
ordizi=porządkować
ordo=kolejność
ordo=ład
ordo=porządek
ordo=relacja
ordo=relacja porządkowa
ordo=relacja porządku
ordo=rozmieszczenie
ordo=rząd
ordo=układ
ordo=uporządkowanie
ordona=złotodajny
ordona=złotonośny
ordonato=ordynans
ordonema=apodyktyczny
ordonema=władczy
ordonema lingvo=język imperatywny (inf.)
ordonema programlingvo=język programowania proceduralnego (inf.)
ordonema programlingvo=język zorientowany proceduralnie (inf.)
ordoni=kazać
ordoni=polecać
ordoni=przykazać
ordoni=zarządzić
ordonkambio=trata
ordonkambio=weksel ciągniony
ordono=instrukcja (rozkaz)
ordono=nakaz
ordono=polecenie
ordono=rozkaz
ordono=zarządzenie
ordono=zlecenie
ordorilato=relacja porządkowa
ordorilato=relacja porządku
orela=słuchowy
orela=uszny
orelisto=specjalista chorób usznych
orelkonko=małżowina (uszna)
orelkonko=małżowina uszna
orelkonko=uszna małżowina
orelo=ucho (narząd słuchu)
orelringo=kolczyk
orelstrigo=uszatka
orfejo=sierociniec
orfigi=osierocić
orfiĝi=osierocieć
orfiĝi=stać się sierotą
orfo=sierota
organika=organiczny
organika=ustrojowy
organismo=ciało
organismo=organizm
organizado=organizacja
organizaĵo=organizacja
organizi=organizować
organizi=urządzić
organizi=zorganizować
organo=narząd
organo=organ
orgasmo=orgazm
orgasmo=szczytowanie
orgeno=organy
orgio=bachanalie
orgio=orgia
orgojla=arogancki
orgojla=butny
orgojla=dumny
orgojla=pyszny
orgojla=wyniosły
orgojlo=arogancja
orgojlo=pycha
orĝado=orszada
orhava=złotodajny
orhava=złotonośny
orielo=balkon kryty
orielo=wylusz
orienta=wschodni
orientado=orientacja
orientalismo=orientalistyka
orientalisto=orientalista
orienti=orientować
orienti=zorientować
orienti sin=połapać się
orientigi=nastawiać
orientiĝi=rozeznać
orientiĝo=orientacja
orientita arbo=drzewo zorientowane (inf.)
orientita grafeo=graf zorientowany (inf.)
oriento=wschód (strona świata)
oriflamo=oriflamme (sztandar franc.)
origano=lebiodka
origi=pozłacać
origi=złocić
origina=początkowy
origina=rozpoczynający się
originala=autentyczny
originala=oryginalny
originala=prawdziwy
originala=źródłowy
originaleco=autentyczność
originaleco=oryginalność
originaleco=wiarygodność
originalega=ekscentryczny
origino=pochodzenie
origino=początek
orika=złotowy
orikteropo=mrównik
orikteropo=prosię ziemne
orikto=rohatyniec (chrząszcz)
oriolo=wilga
Oriono=Orion
orita=złocisty
orizi=złocić
orizita=pozłacany
orkestrejo=estrada
orkestrejo=podium dla orkiestry
orkestreto=orkiestra
orkestriono=orkiestron
orkestro=banda
orkestro=orkiestra
orkideo=orchidea
orkideo=storczyk
orkido=jądro męskie
orkido=storczyk
orkito=zapalenie jądra
orkolora=złocisty
orlo=brzeg zawinięty
orlo=mereżka
orlo=obrąbek
orlo=obrębek
ornama=barwny (strojny)
ornamaĵo=ornament
ornamarto=zdobnictwo
ornami=barwić (zdobić)
ornami=cackać się (stroić)
ornami=ozdabiać
ornami=przyozdabiać
ornami=przystrajać
ornami=stroić
ornami=udekorować
ornami=wystroić
ornami=zdobić
ornami per foliaro=maić
ornamita=ozdobny
ornamita=przybrany
ornato=ornat
ornito=ptak
ornitologio=ornitologia
ornitopo=ptaszyniec
ornitopo=seradela
ornitorinko=dziobak
orno=jesion mannowy
oro=złoto
orobanko=zaraza (rośl.)
orografio=orografia
orokula klangulo=gągoł
oroza=złotawy
orriĉa=złotodajny
orriĉa=złotonośny
orsimila=złocisty
orŝtofo=brokat
orta=ortogonalny
orta=prostokątny
orta=prostopadły
orta=prosty (o kącie)
orta matrico=macierz ortogonalna
orta projekcio=rzut prostokątny
ortangula=prostokątny
ortangulo=kąt prosty
ortangulo=prostokąt
ortanto=normalna
ortanto=prosta prostopadła
ortanto=trójkąta wysokość
orteksaĵo=lama (tkanina)
ortilio=gruszkówka
ortilo=ekierka
ortilo=kątownica
orto=kąt prosty
ortocentro=ortocentrum
ortodoksa=ortodoksyjny
ortodoksa=prawosławny
ortodoksa preĝejo=cerkiew
ortografio=ortografia
ortografio=pisownia
ortologio=ortoepia
ortologio=ortologia
ortopedio=ortopedia
ortopteroj=prostoskrzydłe
orumita=pozłacany
oscedi=ziewać
oscila=wahadłowy
oscilatoro=oscylator
oscili=drgać, drgnąć (oscylować)
oscili=oscylować
oskulo=oskulacja
oskulo=styczność ścisła
osmio=osm
osmozo=osmoza
osmundo=długosz
osta=kostny
osta=kościsty
osta=ostny
ostaĉo=gnat
ostaĝi=być pojmanym jako zakładnik
ostaĝi=zostać zakładnikiem
ostaĝo=zakładnik
ostaro=kościec
ostaro=szkielet
osteca=kostny
osteca=kościsty
ostego=gnat
ostentacie montri=afiszować
ostentacio=ostentacja
ostero=ość
ostero=ułamek kości
ostiĝi=kostnieć
osto=gnat
osto=kość
osto=ość
ostocerbo=szpik kostny
ostoĉizilo=dłuto kościane
ostohisto=tkanka kostna
ostologio=osteologia
ostologio=ostologia
ostracismo=ostracyzm
ostracismo=sąd skorupkowy
ostro=ostryga
ostrompo=złamanie
otido=drop
otiso=drop
otito=ucha zapalenie
otomano=otomana
otorinoleringologio=laryngologia
ovacii=bić brawo
ovacii=klaskać
ovacii=oklaskiwać
ovacio=oklaski
ovacio=owacja
ovacio=poklask
ovaĵo=jajecznica
ovala=jajowaty
ovala=owalny
ovala=pociągły
ovalo=owal
ovario=jajnik
ovario=zalążnia
ovblanko=białko jajka
ovflavo=żółtko jajka
ovo=jajko
ovo=jajo
ovoblanko=białko
ovoĉelo=komórka jajowa
ovodukto=jajowód
ovoforma=jajowaty
ovogena=jajorodny
ovogena=owogeniczny
ovoŝelo=skorupka jajka
ovujo=jajnik
ovulo=jajo
ovulo=komórka jajowa
ovulo=zalążek
ozeno=nieżyt nosa
ozeno=ozena
ozono=ozon
p.K.=r.n.e.
p.K.=roku Pańskiego
pacdefendanto=pokoju obrońca
pacienca=cierpliwy
pacienci=być cierpliwym
pacienco=cierpliwość
paciencon perdita=zniecierpliwiony
paciento=chory
paciento=pacjent
Pacifiko=Ocean Spokojny
Pacifiko=Pacyfik
pacifismo=pacyfizm
pacifisto=pacyfista
pacigi=godzić (uspokoić)
pacigi=łagodzić
pacigi=pacyfikować
pacigi=pogodzić
pacigi=udobruchać
pacigi=ugłaskać
pacigi=uspokajać
pacigi=uśmierzać
paciĝi=pogodzić się
paciĝi=pojednać się
pacmovado=ruch (obrońców) pokoju
paco=pokój
paco=spokój
pactraktato=pokojowy traktat
paĉjo=tata
paĉulo=paczula
padeli=chlapać się (w wodzie)
padelo=brzeszczot
padelo=klinga
padelo=łopata (śmigła lub wirnika)
padelrado=wodne koło
pado=ścieżka
Padovo=Padwa
paduso=czeremcha
paduso=czeremcha zwyczajna
pafaĵ-provizo=amunicja
pafaĵo=pocisk
pafarka tendeno=cięciwa w łuku
pafarkisto=łucznik
pafarko=kabłąk
pafarko=łuk (do strzelania)
pafbreĉo=barbakan (otwór strzelniczy)
pafbruo=huk wystrzału
pafbruo=trzaśnięcie
pafbruo=wybuch
pafbruo=wystrzał
pafĉesigo=armistycjum
pafĉesigo=rozejm
pafĉesigo=zawieszenie broni
pafdistanco=donośność (zasięg strzału)
pafi=palnąć
pafi=strzelać
pafi=strzelić
pafi=wystrzelić
pafilego=armata
pafilego=działo
pafilo=flinta
pafilo=fuzja (strzelba)
pafilo=strzelba
pafisto=strzelec
pafmortigi=rozstrzelać
pafo=strzał
pafo=strzelectwo (sport)
pafo=wystrzał
paftruo=otwór po kuli
pafvundi=postrzelić
pafvundo=postrzał
pagado=wypłata
pagajo=wiosło
pagana dio=bożek
paganismo=bałwochwalstwo (pogaństwo)
pagano=bałwochwalca (poganin)
pagano=poganin
pagatesto=akt kupna-sprzedaży
pagatesto=kwit zastawny z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu
pagatesto=paragon
pagenda=płatny
pagi=beknąć (płacić)
pagi=opłacać
pagi=płacić
pagi=zapłacić
pagi poparte=spłacać
pagi suplemente=dopłacać
pago=opłata
pago=płaca
pago=wpłata
pago=wypłata
pago=zapłata
pagodo=pagoda
paguro=pustelnik (skorupiak)
paĝavanco=przewinięcie strony
paĝavanco=wysuw całej strony
paĝio=pacholę
paĝio=paź
paĝio=walet
paĝnumerado=paginacja
paĝo=strona
paĝo=stronica
paĝoprepari=łamać w kolumny (druk.)
paĝotitolo=nagłówek strony
paĝotitolo=stopka strony
pajaco=błazen
pajaco=bufon
pajaco=pajac
pajaco=pyszałek
pajla tegmento=strzecha
pajlargila mortero=polepa
pajlero=źdźbło
pajlo=słoma
pajlohakaĵo=sieczka
pajlokuŝejo=barłóg (legowisko)
pajloligilo=powrósło
pajlomatraco=siennik
pajlosternaĵo=barłóg (podściółka)
pakaĵeto=tobołek
pakaĵeto=zawiniątko
pakaĵgardejo=przechowalnia
pakaĵo=bagaż
pakaĵo=ciężar (bagaż)
pakaĵo=paczka
pakaĵo=pakiet
pakaĵo=pakunek
pakaĵportisto=tragarz
pakaĵsela=juczny
paki=pakować
pakidermoj=gruboskórne
pakidermoj=tęgoskórne
pako=bela (paka)
pako=paczka
pako=pakunek
pako=pęk
pako=plik
pako=tobołek
pako=wiązka
pako=zawiniątko
paksako=juki
pakto=pakt
pakto=układ
pakumo=opakowanie
pakveturilo=furgon
pala=bezkrwisty (blady)
pala=blady
pala=wybladły
palaceto=dworek
palaceto=pałacyk
palaco=pałac
paladio=palad
palafito=palafit
palankeno=lektyka
palankeno=palankin
palata=podniebienny
palatalo=spółgłoska podniebienna
palateno=palatyn
palateno=wojewoda
palato=podniebienie
paleografio=paleografia
paleolitiko=paleolit
paleontologio=paleontologia
paleozoiko=paleozoiczna era
paleozoiko=paleozoikum
palestina=palestyński
Palestino=Palestyna
palestro=palestra
paleta=bladawy
paletro=paleta
palflava=bułany
paliativo=paliatyw
paliativo=półśrodek
paligi=odbarwiać
paliĝi=bielić się (blednąć)
paliĝi=blaknąć (blednąć)
paliĝi=blednąć
paliĝi=blednieć
paliĝi=płowieć
paliĝi=wyblaknąć
paliĝi=zblednąć
paliĝinta=spłowiały
paliĝinta=wyblakły
paliĝinta=wypłowiały
palimpsesto=palimpsest
palindromo=palindrom
palinuro=langusta
palio=pali
palisandro=palisander
palisaro=częstokół
palisaro=ogrodzenie
palisaro=palisada
palisaro=parkan
palisaro=płot
palisenbatilo=kafar
paliseti=wytyczać
paliseto=sztacheta
paliso=pal
palmipedoj=płetwonogie
palmo=palma
palpe=dotykowo
palpe=poprzez dotyk
palpebla=dotykalny
palpebrito=zapalenie powiek
palpebro=powieka
palpebruma=mrugający powiekami
palpebrumi=chłypać (mrugać)
palpebrumi=mrugać powiekami
palpebrumi=mrużyć (oczy)
palpi=macać
palpi=obmacać
palpi=pomacać
palpilo=wąs owadzi
palpilo=wić
palpitacii=łomotać (o sercu)
palpitacio=palpitacja
palpitacio=serca bicie
palpsento=dotyk (uczucie dotyku)
palto=palto
palumbo=grzywacz (gołąb)
palvizaĝa=bladolicy
pam !=bęc
pamfleto=pamflet
pampelmuso=grapefruit
pampelmuso=grejpfrut (owoc)
pampoj=pampasy
pampoj=stepy
panaceo=panaceum
panama=panamski
Panamo=Panama
panarbo=chlebowiec
panariso=zanokcica
panariso=zastrzał
panbakujo=piec chlebowy
panbulo=bochen
panbulo=bochenek
panbulo=bochenek chleba
panbulo=chleba bochenek
pandano=pandan
pandano=pochutnik
pandiono=rybołów
pandonanta=chlebodajny
pandonanto=chlebodawca
panegira=panegiryczny
panegira=pochwalny
panegiristo=chwalca
panei=załamać się
panei=zepsuć się
paneinta=uszkodzony
paneinta=zepsuty
panelo=panel
panelo=tablica
panelo=transparent
paneo=awaria
paneo=awaria chwilowa
paneo=motoru zepsucie się
paneo=niepowodzenie
paneo=rozpad
paneo=usterka
panero=kruszyna
panero=okruch
panero=okruszek
panetolero=tolerancja błędu
panfrukto=owoc chlebowca
panika=paniczny
paniklo=wiecha (rodzaj kwiatostanu)
paniko=alarm (popłoch)
paniko=panika
paniko=popłoch
panisto=piekarz
panja fileto=maminsynek
panjo=mama
pankaĉo=papka chlebowa
pankonservujo=pojemnik na chleb
pankorbeto=koszyk na pieczywo
pankraco=pankracjon
pankraco=wielobój
pankreaso=trzustka
pankrusto=skórka z chleba
pano=chleb
panoramo=panorama
panpeceto=kromka
panrostilo=opiekacz
panrostilo=opiekacz do grzanek
panrostilo=toster
pansaĵo=opatrunek
pansako=chlebak
pansi=opatrywać (ranę)
panslava=panslawistyczny
panslava=wszechsłowiański
pansobendo=opatrunek samoprzylepny
pansobendo=plaster z opatrunkiem
pantalono=spodnie
panteismo=panteizm
panteisto=panteista
panteono=panteon
pantero=pantera
pantoflo=kapeć
pantoflo=pantofel
pantofloj=babosze
pantografo=pantograf
pantomimo=pantomima
pantranĉilo=nóż do chleba
pantranĉo=chleba kromka
pantranĉo=kromka
panujo=chlebak
panujo=koszyk na pieczywo
panujo=pojemnik na chleb
panumi=panierować
panumo=panierka
papa cirkulero=encyklika
papageska dando=bikiniarz
papageto=papużka falista
papago=papuga
papajo=melonowiec
papava kapeto=makówka
papavo=mak
papavofarĉita kuko=makowiec
paperaĉo=szpargał
paperbulo=kula z papieru
paperfolio=arkusz (kartka papieru)
paperfunelo=dutka (lejek)
paperklipo=spinacz
papermodelo=wykrój
papermonujo=pugilares
papero=papier
paperpeceto=świstek
papersaketo=dutka (torebka)
papertruetigilo=dziurkacz do papieru
paperujo=aktówka
paperujo=teczka
papervaroj=papeteria
papiliacoj=motylkowate
papilikolekto=kolekcja motyli
papilio=motyl
papilo=brodawka
papiruso=papirus
papo=papież
papriko=papryka
papuano=Papuas
para=parzysty
parabolo=parabola
parabolo=przypowieść
paraboloido=paraboloida
paracentezo=paracenteza
parada=galowy (paradny)
parada=popisowy
parada=wystawny
paradema=chełpliwy
paradi=być dumnym
paradi=chełpić się (pysznić się)
paradi=paradować
paradi=popisywać się
paradi=przechwalać się
paradi=pysznić się
paradigmo=paradygmat
paradigmo=tablica (gramatyczna)
paradizbirdo=rajski ptak
paradizeo=rajski ptak
paradizo=eden (raj)
paradizo=raj
parado=defilada
parado=gala
parado=parada
paradokso=niedorzeczność pozorna
paradokso=paradoks
parafino=parafina
parafo=parafa
parafo=podpisu skrót
parafo=zakrętas
parafrazo=omówienie
parafrazo=parafraza
parafrazo=rozwinięcie
paragrafo=artykuł
paragrafo=paragraf
paragrafo=ustęp
paragvaja=paragwajski
Paragvajo=Paragwaj
parakleto=orędownik
parakleto=pocieszyciel (Duch Œw.)
paralakso=paralaksa
paralela=równoległy
paralela projekcio=rzut równoległy
paralela serĉo=wyszukiwanie równoległe
paralela sumilo=sumator równoległy
paralelado=przetwarzanie równoległe
paralelado=równoległość
paralelepipedo=równoległościan
paralelo=prosta równoległa
paralelo=równoleżnik
paralelogramo=równoległobok
paralelprojekcio=rzut równoległy
paralizi=obezwładniać
paralizi=paraliżować
paralizi=porazić
paralizi=porażać
paralizi=udaremniać
paralizi=unieruchomić
paraliziĝi=być sparaliżowanym
paralizita=bezwładny (sparaliżowany)
paralizita=sparaliżowany
paralizo=bezwład (porażenie)
parametra prezento=parametryzacja
parametro=funkcji współczynnik
parametro=parametr
parametro=parametr ogniskowy
parametropasigo=przekazywanie parametrów
parametropasigo=substytut
parametropasigo=zastępstwo
paranojo=paranoja
parapeto=parapet
parapsikologio=parapsychologia
paraseleno=księżyc pozorny
paraseleno=paraselen
paraŝuto=spadochron
paravano=parawan
parazito=darmozjad (pasożyt)
parazito=pasożyt
parazito=truteń
parazitologio=parazytologia
parcelo=działka (parcela)
parcelo=ogródek działkowy
parcelo=parcela
parco=parka (bogini przeznaczenia)
pardonebla=wybaczalny
pardonema=miłosierny
pardonema=miłościwy
pardoni=darować (przebaczać)
pardoni=odpuszczać
pardoni=przebaczyć
pardoni=wybaczać
pardoniĝi=zostać ułaskawionym
pardonpeti=prosić o przebaczenie
pardonpeti=prosić o wybaczenie
pardonpeti=przepraszać
parecbito=bit parzystości (inf.)
pareco=parzystość
pareco=znak parzystości
parenca=bliski (pokrewny)
parenca=pokrewny
parenca=spokrewniony
parenca=zbliżony
parenceco=koligacja
parenceco=pokrewieństwo
parenceco=spójnia
parenceco=stosunek
parenceco=zależność
parencino=krewna
parenco=bliski (krewny)
parenco=krewniak
parenco=krewny
parenco=powinowaty
parenkimo=miąższ
parentezo=nawias
pareo=pareo (spódniczka tahitańska)
parfumĵetilo=atomizer
parfumĵetilo=rozpylacz
parfumo=perfumy
pargeto=parkiet
pargeto=posadzka
parhelio=parhelion
parhelio=słońce pozorne
parhufulo=zwierzę parzystokopytne
parhufuloj=parzystokopytne
parietalo=kość ciemieniowa
parietario=parietaria
parietosto=ciemię (kość ciemieniowa)
parigi=parzyć (łączyć)
pariĝi=dobierać się w pary
pariĝi=gzić się (parzyć się)
pario=parias
pario=ścianka wewnętrzna
pariseto=czworolist
pariza=paryski
Parizo=Paryż
parkere=na pamięć
parkere=pamięć na
parki=parkować
parko=park
parlamentano=parlamentarzysta
parlamentario=parlamentariusz
parlamento=parlament
parmezano=parmezan (gatunek sera)
parnasio=dziewięciornik
parnaso=parnas
parnombro=cetno
paro=dwoje
paro=dwójka
paro=para
paro=stadło
parodio=parodia
paroĥa preĝejo=fara
paroĥo=fara
paroĥo=parafia
parokestrejo=plebania
paroksismi=akces (akces choroby)
paroksismo=atak (atak choroby)
paroksismo=napad
paroksismo=paroksyzm
parola=ustny
parolaĉi=bajdurzyć (paplać)
parolaĉi=przekręcać wyrazy
parolado=przemówienie
parolbruo=gwar
paroldifekto=wada wymowy
parole=ustnie
parolelemento=część mowy
parolema=gadatliwy
parolema=wielomówny
parolema=wygadany
paroli=mówić
paroli=rozmawiać
parolmaniero=dykcja
parolmaniero=frazes
parolturno=frazes (zwrot)
parolturno=zwrot (mowy)
parolturno=zwrot językowy
paronimo=paronim
paronomazio=gra słów
paronomazio=paronomazja
parta=cząstkowy
parta=częściowy
parta derivaĵo=pochodna cząstkowa
parta derivaĵo=różniczka cząstkowa
parta ordo=porządek częściowy
parta ordo=uporządkowanie częściowe
parta sumo=suma częściowa
parte orda aro=zbiór częściowo uporządkowany
partero=parter
parteto=cząstka
partia=jednostronny (stronniczy)
partia=nieobiektywny
partia=stronniczy
partia=tendencyjny
partiano=adept (stronnik)
partiano=adherent
partiano=poplecznik
partiano=stronnik
partiano=zwolennik
participo=imiesłów (przymiotnikowy)
partigi=dzielić
partigo=dzielenie
partigvardio=bojówka
partiklo=cząstka
partikulara=odrębny
partikulara=partykularny
partikulo=partykuła
partio=partia
partio=stronnictwo
partituro=partytura
partizano=partyzant
partizano=zwolennik
parto=część
parto=dział (część)
parto=działka (część)
partogenezo=dzieworództwo
partogenezo=partogeneza
partopage=a conto
partopago=a conto
partopago=rata
partopago=spłata
partoprenanto=uczestnik
partoprenanto=współuczestnik
partopreni=brać udział
partopreni=dzielić (uczestniczyć)
partopreni=uczestniczyć
partopreni=udział brać
partopreno=akces (uczestnictwo)
partopreno=udział
partopreno=współudział
partopreno=wzięcie udziału
paruo=sikora
parvenuo=dorobkiewicz (parweniusz)
parvenuo=parweniusz
parvolo=strzyżyk
parvolo=wole oczko
pasaĝera=osobowy
pasaĝero=pasażer
pasaĝo=pasaż
pasamentado=szmuklerka
pasamentaĵo=oplot
pasamentaĵo=plecionka
pasamentaĵo=splot
pasamentaĵo=warkocz
pasamenti=bramować
pasamenti=oplatać
pasamenti=pleść warkocz
pasamenti=splatać
pasamentistino=szmuklerka
pasamento=borta
pasamento=galon
pasamento=lamówka
pasamento=pasmanteria
pasamento=plecionka
pasamento=splot
pasamento=tasiemka
pasamento=taśma
pasamento=warkocz
pasanta=doczesny
pasanta=mijający
pasanta=przejściowy
pasanto=przechodzień
pasato=pasat
pasejo=przejście
pasema=docinać (mijający)
pasema=efemeryczny
pasema=przelotny
pasemo=znikomość
paseo=przeszłość
pasero=wróbel
pasi=mijać
pasi=przechodzić
pasi=upływać
pasia=gorączkowy
pasia=gwałtowny (namiętny)
pasia=namiętny
pasia=zapalony
pasie=zawzięcie
pasie amanta=rozmiłowany
pasifloro=męczennica
pasiggrupo=sekcja parametrów formalnych
pasigi tempon=bawić (spędzać czas)
pasigo per algoritmo=wywołanie poprzez nazwę
pasigo per referenco=parametr przekazywany przez referencję
pasigo per referenco=parametr przekazywany przez wskazanie
pasigo per referenco=wywołanie poprzez wskazanie/referencję
pasigo per rezulto=parametr przekazywany przez wynik
pasigo per rezulto=wywołanie poprzez wynik
pasigo per valoro=parametr przekazywany przez wartość
pasigo per valoro=wywołanie przez wartość
pasigo per valorrezulto=wywołanie przez wartość wyniku
pasiigi=roznamiętniać
pasilibereco=zapamiętanie się
pasilibereco=żywiołowość
pasinta=były (miniony)
pasinta=dawny (miniony)
pasinta=miniony
pasinta=poprzedni
pasinta=ubiegły
pasinta=zeszły
pasinteco=przeszłość
pasintjara=zeszłoroczny
pasintjare=w ubiegłym roku
pasio=gorączka (namiętność)
pasio=namiętność
pasio=pasja
pasiono=Męka Pańska
pasiono=pasja
pasiva=bierny
pasiva=pasywny
pasiva participo=imiesłów bierny
pasiva voĉo=strona bierna (gram)
pasivo=bierna strona
pasivo=strona bierna
paska=wielkanocny
paska akvoverŝado=śmigus
paska ovo=pisanka
Paska semajno=Wielki Tydzień
paska ŝafeto=baranek wielkanocny
paskala=Pascala
paskala limako=ślimak Pascala
paskala triangulo=trójkąt Pascala
Paskalo=język programowania Pascal (inf.)
Paskalo=Pascal
pasko=pascha
Pasko=Pascha
pasko=Wielkanoc
Pasko=Wielkanoc
paskotablo=święcone
paskvilo=paszkwil
paskvilo=potwarz
pasloĝejo=mieszkanie rotacyjne
paso=krok
paso=obieg
paso=przejście
paspermeso=glejt
paspermeso=przepustka
pasporto=paszport
pastaĵo=makaron
pasteĉkolbaso=pasztetówka
pasteĉo=pasztet
pasteĉo=pieróg
pastelo=cukierek
pastelo=drażetka
pastelo=drops
pastelo=pastylka (cukierek)
pasteŭrizi=pasteryzować
pastiĉo=pastisz
pastinako=pasternak
pasto=ciasto (mąka rozczyniona)
pasto=ciasto surowe
pasto=pasta
pastobulo=knedel
pastobulo=pyza
pastoraĉo=klecha
pastoralo=kolęda
pastoralo=pastorałka
pastoro=pastor
pastra=duszpasterski
pastra prebendo=beneficjum (dochód koscielny)
pastragado=duszpasterstwo
pastraro=duchowieństwo
pastraro=kler
pastreco=kapłaństwo
pastriĝi=wyświęcić się
pastro=duchowny (ksiądz)
pastro=duszpasterz
pastro=kapłan
pastro=ksiądz
pastrokupo=duszpasterstwo
pastujo=dzieża
pasvorto=hasło
paŝado=bieg (chód)
paŝado=chód
paŝado=ruch
paŝanta=chodzący (kroczący)
paŝao=basza
paŝao=pasza (turecki)
paŝi=chodzić
paŝi=kroczyć
paŝi=stąpać
paŝlernilo=chodzik
paŝo=krok
paŝo=skok linii śrubowej
paŝtataro=trzoda
paŝtejo=pastwisko
paŝtelo=kredka barwna
paŝtelo=obraz pastelowy
paŝtelo=pastel
paŝti=pasać
paŝti=paść
paŝti=wypasać
paŝtista=bukoliczny
paŝtista=sielankowy
paŝtista hundo=owczarek
paŝtistino=pasterka
paŝtisto=pastuch
patato=batat
patelo=nadkolanek
patelo=rzepka
pateno=patena
patentigi=opatentować
patento=patent
patino=nalot (patyna)
patino=patyna
patkuko=naleśnik
pato=pat (w szachach)
pato=patelnia
patogenio=patogeneza
patogenio=patogenia
patologia=chorobliwy
patologio=patologia
patosa=patetyczny
patoso=patos
patreco=ojcostwo
patriarko=patriarcha
patricio=patrycjusz
patrico=patryca
patrico=znak próbny
patrimonio=ojcowizna
patrimonio=patrimonium
patrina lakto=mleko matki
patrineco=macierzyństwo
patrino=matka
patrioto=patriota
patro=ojciec
patrolo=patrol
patronado=auspicja (opieka)
patroneco=opieka
patroni=przewodzić
patrono=opiekun
patrono=patron
patrono=pryncypał
patruja=swojski
patrujo=ojczyzna
paŭperismo=pauperyzm
paŭsaĵo=kalka
paŭsi=kalkować
paŭsi=kopiować
paŭsi=odrysować
paŭsi=przerysować
paŭsi=przerysowywać
paŭspapero=kalka techniczna
paŭti=krzywić się (z niezadowolenia)
paŭzo=antrakt
paŭzo=pauza
paŭzo=przełom
paŭzo=przerwa
paŭzo=przerwanie
pavano=pawana (taniec)
pavezo=bulwark
pavezo=falochron (na statku)
paviano=pawian
pavilono=pawilon
pavima=brukowy
pavimero=brukowiec
pavimero=kamień brukowy
pavimi=szabrować
pavimisto=brukarz
pavimo=bruk
pavimo=chodnik
pavimo=nawierzchnia
pavimŝtono=brukowiec (kamień)
pavimŝtono=kamień brukowy
pavo=paw
pazigrafio=pazigrafia
peano=pean
peano=pieśń pochwalna
pecego=bryła
pecego=szmat
peceto=cząstka (kawałeczek)
peceto=kąsek
peceto=odrobina
peceto=okruch
peco=kawał
peco=kawałek
peco=kęs
peco=odrobina
peĉa=smolny
peĉo=smoła
pedagogiko=pedagogika
pedag