aero → aerumi      
akso → aksumi      
akvo → akvumi      
alfabeto → alfabetumo      
alvuso → alvusumi      
angulo → angulumita      
ankro → ankrumi      
arĝento → arĝentumo      
aŭskulti → aŭskultumi      
bari → barumo      
biero → bierumi      
blinda → blindumo      
botaniko → botanikumi      
brako → brakumi      
brisuro → brisurumita      
bruli → brulumo      
buŝo → buŝumo      
butiko → butikumi      
butono → butonumi      
cent → centuma      
cerbo → cerbumi      
ci → ciumi      
cico → cicumo      
ĉambro → ĉambrumi      
ĉaro → ĉarumo      
ĉevrono → ĉevronumita      
ĉirkaŭ → ĉirkaŭumo      
dato → datumi      
dek → dekuma      
dekstra → dekstruma      
dento → dentumo      
dogmo → dogmumi      
dorno → dornumita      
du → duuma      
ekrano → ekranumi      
ekstrema → ekstremumo      
eskimo → eskimumi      
faldi → faldumi      
fenestro → fenestrumo      
fero → ferumi      
fingro → fingrumi      
flamo → flamumi      
flanko → flankumita      
fliki → flikumi      
floro → florumi      
folio → foliumi      
forgesi → neforgesumino      
forsto → forstumi      
frazo → frazumi      
freneza → frenezumi      
fumo → fumumi      
gaso → gasumi      
ge → geumi      
glacio → glaciumi      
glata → glatumi      
gliti → glitumi      
graso → grasumo      
gusto → gustumi      
hufo → hufumo      
inercio → inerciuma      
kaco → kacumi      
kadro → kadrumo      
kafo → kafumi      
kalkano → kalkanumo      
karbo → karbumi      
kojno → kojnumi      
kolo → kolumo      
kolombo → kolombumi      
kombini → kombinumo      
komuna → komunumo      
korto → kortumo      
kovri → kovrumo      
kruco → krucumi      
kruro → krurumo      
kuri → kurumo      
Kurio → Kuriumo      
lakto → laktumo      
lardo → lardumi      
lavi → lavumi      
litero → literumi      
liva → livuma      
loko → lokumi      
loti → lotumi      
madrigalo → madrigalumi      
mano → manumo      
marmoro → marmorumi      
mastro → mastrumi      
mezo → mezumo      
mondo → mondumo      
munti → muntumo      
nazo → nazumo      
nigra → nigrumi      
nitro → nitrumo      
nomo → nomumi      
normo → normumi      
okulo → okulumi      
oleo → linoleumo      
ombro → ombrumi      
ondo → ondumi      
orelo → orelumo      
ovo → ovumi      
pako → pakumo      
paliso → palisumi      
palpebro → palpebrumi      
pano → panumi      
papilio → papiliumi      
parko → parkumi      
pasi → pasumi      
pendi → pendumi      
Petrarko → Petrarkumi      
pinto → pintumo      
plando → plandumo      
plata → platumo      
plena → plenumi      
porcio → porciumi      
post → postumo      
povi → povumo      
proksima → proksimuma      
prujno → prujnumo      
pura → puruma      
rado → radumi      
rando → randumo      
rapida → rapidumo      
rastro → rastrumi      
rento → rentumo      
respondi → respondumo      
rilati → rilatumo      
ringo → ringumi      
roso → rosumo      
ruĝa → ruĝumi      
rulo → rulumi      
saĝa → saĝumi      
salivo → salivumi      
sapo → sapumi      
sebo → sebumo      
sekso → seksumi      
senco → sencumo      
senti → sentumo      
sero → serumo      
signo → signumo      
somero → trasomerumi      
spegulo → spegulumo      
spiko → spikumi      
streko → strekumi      
sukero → sukerumi      
Suno → Sunumi      
ŝako → ŝakumita      
ŝnuro → ŝnurumi      
ŝtono → ŝtonumi      
tamburo → tamburumo      
teksi → teksuma      
tempo → tempumi      
tendo → tendumi      
trabo → trabumita      
tuŝi → netuŝumino      
vaporo → vaporumi      
varma → varmumi      
vento → ventumi      
vorto → vortumi      
vosto → vostumi