abstini -> abstinulo      
-aĉ -> -aĉulo      
adulti -> adultulo      
adversa -> adversulo      
agnostika -> agnostikulo      
agregacio -> agregaciulo      
aĝo -> plejaĝulo      
akcio -> akciano; ~ulo      
aktiva -> aktivulo      
alia -> aliulo      
alieni -> alienulo      
almozo -> almozulo      
alternativo -> alternativulo      
ambicio -> ambiciulo      
antaŭ -> antaŭulo      
antikva -> antikvulo      
apanaĝo -> apanaĝulo      
ariero -> arierulo      
aroganta -> arogantulo      
artifiko -> artifikulo      
aŭtismo -> aŭtismulo      
aŭtoritato -> aŭtoritatulo      
avano -> avanulo      
avara -> avarulo      
aventuro -> aventurulo      
avida -> avidulo      
balbuti -> balbutulo      
bankroti -> bankrotinto; ~ulo      
barbo -> barbulo      
baritono -> baritonulo      
basa -> basulo      
bazaro -> bazarulo      
beko -> flavbekulo      
bento -> bentano; ~ulo      
bigamio -> bigamiulo      
blanka -> blankulo      
blasfemi -> blasfemisto; ~ulo      
blinda -> blindulo      
bona -> bonulo      
bori -> neĝborulo      
bruna -> brunulo      
burleska -> burleskulo      
centro -> centrulo      
cerbo -> sencerbulo      
civila -> civilulo      
ĉelo -> plurĉelulo      
ĉiam -> ĉiamulo      
ĉielo -> ĉielano; ~ulo      
ĉifono -> ĉifonulo      
Daltono -> Daltonulo      
dekstra -> dekstrulo      
delikata -> maldelikatulo      
demenco -> demenculo      
devota -> devotulo      
dezerto -> dezertulo      
dio -> sendiulo      
diboĉi -> diboĉulo      
dieto -> dietulo      
diligenta -> diligentulo      
dipsomanio -> dipsomaniulo      
drinki -> drinkulo      
ebria -> ebriulo      
egala -> egalulo      
eklektika -> eklektikulo      
eklezio -> ekleziulo      
ekshibicio -> ekshibiciulo      
ekstazo -> ekstazulo      
ekster -> eksterulo      
eleganta -> elegantulo      
embusko -> embuskulo      
emfizemo -> emfizemulo      
eminenta -> eminentulo      
empirio -> empiriulo      
endemio -> endemiulo      
entuziasmo -> entuziasmulo      
envii -> enviulo      
epilepsio -> epilepsiulo      
erudicio -> erudiciulo      
esti -> estulo      
estetiko -> estetikulo      
-et -> -etulo      
eterna -> eternulo      
eviti -> homevitulo      
fako -> fakulo      
famo -> famulo      
fanatika -> fanatikulo      
fanfaroni -> fanfaronisto; ~ulo      
fantazio -> fantaziulo      
favo -> favulo      
febro -> februlo      
feko -> fekulo      
feliĉa -> feliĉulo      
feŭdo -> feŭdulo      
fi -> fiulo      
fideikomiso -> fideikomisulo      
fidela -> fidelulo      
fiera -> fierulo      
filo -> senfilulo      
fini -> finulo      
flati -> flatisto; ~ulo      
flava -> flavulo      
flegmo -> flegmulo      
flui -> nazfluulo      
fola -> folulo      
forta -> fortulo      
frato -> fratulo      
fremda -> fremdulo      
freneza -> frenezulo      
froko -> frokulo      
frukto -> senfruktulo      
ftizo -> ftizulo      
funebro -> funebrulo      
funkcio -> funkciulo      
furioza -> furiozulo      
furoro -> furorulo      
fuŝi -> fuŝisto; ~ulo      
gaja -> gajulo      
galanta -> galantulo      
galero -> galerulo      
gapi -> gapulo      
garantii -> garantiulo      
genio -> geniulo      
gento -> aligentano; ali~ulo      
gnostiko -> gnostikulo      
golo -> golulo      
gorĝo -> blugorĝulo      
granda -> grandulo      
grava -> gravulo      
grimpi -> arbogrimpulo      
gripo -> gripulo      
griza -> grizulo      
groteska -> groteskulo      
grumbli -> grumblulo      
ĝeni -> ĝenulo      
ĝentila -> ĝentilulo      
ĝibo -> ĝibulo      
haĝo -> haĝulo      
haro -> senharulo      
haŭto -> ruĝhaŭtulo      
hejmo -> alihejmulo      
hemoroidoj -> hemoroidulo      
hepato -> hepatulo      
herezo -> herezulo      
hipokriti -> hipokritulo      
hirta -> hirtulo      
histerio -> histeriulo      
honesta -> honestulo      
honti -> senhontulo      
hubo -> hubulo      
hufo -> unuhufulo      
humila -> humilulo      
ĥimero -> ĥimerulo      
ĥolero -> ĥolerulo      
ideo -> fiksideulo      
-ind -> sen-indulo      
industrio -> industriisto; ~ulo      
inercio -> inerciulo      
infero -> inferulo      
intelekto -> intelektulo      
interna -> internulo      
intima -> intimulo      
Jakobo -> Jakobulo      
jubileo -> jubileulo      
juna -> junulo      
justa -> justulo      
ĵaluza -> ĵaluzulo      
ĵeti -> elĵetulo      
kadro -> kadrulo      
kaduka -> kadukulo      
kalumnii -> kalumnianto; ~ulo      
kampo -> kampulo      
kancelario -> kancelariulo      
kancero -> kancerulo      
kapo -> brulkapulo      
kapti -> muŝkaptulo      
karno -> karnulo      
kasko -> blukaskulo      
kaverno -> kavernulo      
kiraso -> kirasulo      
klasika -> klasikulo      
kleptomanio -> kleptomaniulo      
klera -> klerulo      
kloni -> klonaĵo; ~ano; ~ulo      
kolerika -> kolerikulo      
komika -> komikulo      
komisii -> komisiulo      
kompetenta -> kompetentulo      
konfidenco -> konfidenculo      
konko -> konkulo      
konkurenco -> konkurenculo      
konservativa -> konservativulo      
konto -> kontulo      
kontenta -> kontentulo      
kontraŭ -> kontraŭulo      
korno -> kornulo      
kranio -> larĝkraniulo      
kreski -> plenkreskulo      
krimo -> krimulo      
kripla -> kriplulo      
kruda -> krudulo      
kruela -> kruelulo      
kulpa -> kulpulo      
kun -> harmona kunulo      
kuraĝa -> kuraĝulo      
labori -> laborulo      
lama -> lamulo      
lando -> alilandano; ali~ulo      
leĝo -> eksterleĝulo      
lerta -> lertulo      
libera -> liberulo      
licencio -> licenciulo      
limfata -> limfatulo      
liriko -> lirikulo      
livreo -> livreulo      
madzo -> madzulo      
malica -> maliculo      
mano -> maldekstramanulo      
manĝi -> abelmanĝulo      
manio -> maniulo      
marĝeno -> marĝenulo      
matura -> maturulo      
melankolio -> melankoliulo      
mensogi -> mensogulo      
merdo -> merdulo      
mezo -> mezulo      
miliardo -> miliardulo      
miliono -> milionulo      
mis -> misulo      
misio -> misiulo      
mistika -> mistikulo      
mizero -> mizerulo      
mosko -> moskulo      
Moskvo -> Moskvulo      
muta -> mutulo      
mutacio -> mutaciulo      
nacio -> internaciulo      
naiva -> naivulo      
nazo -> diknazulo      
nektono -> nektonano; ~ulo      
neŭtrala -> neŭtralulo      
nigra -> nigrulo      
nobla -> malnoblulo      
nokto -> noktulo      
nova -> novulo      
nuda -> nudulo      
oficiala -> oficialulo      
omaĝo -> omaĝulo      
opozicio -> opoziciulo      
ordinara -> ordinarulo      
originalo -> originalulo      
ortodoksa -> ortodoksulo      
osto -> ĝisostulo      
ovo -> ovulo      
paco -> paculo      
paralizi -> paralizulo      
partio -> senpartiulo      
peki -> pekanto; ~into; ~ulo      
pelago -> pelagano; ~ulo      
pensi -> liberpensulo      
pensio -> pensiulo      
perfekta -> perfektulo      
perfidi -> perfidulo      
perversio -> perversiulo      
pesto -> pestulo      
petoli -> petolulo      
pia -> piulo      
piedo -> dupiedulo      
pigra -> pigrulo      
pilgrimi -> pilgrimanto; ~ulo      
pisi -> fridpisulo      
plando -> plandulo      
planktono -> planktonano; ~ulo      
ploido -> duploidulo      
podagro -> podagrulo      
politiko -> politikulo      
potenco -> potenculo      
povra -> povrulo      
pra -> praulo      
prepucio -> prepuciulo      
primitiva -> primitivulo      
privata -> privatulo      
privilegio -> privilegiulo      
profesio -> profesiisto; ~ulo      
proksima -> proksimulo      
propra -> proprulo      
proprieto -> proprietulo      
pura -> purulo      
purpuro -> purpurulo      
rabio -> rabiulo      
radikala -> radikalulo      
rampi -> rampulo      
rango -> rangulo      
reakcio -> reakciulo      
recidivo -> recidivulo      
rekordo -> rekordulo      
religio -> religiulo      
rento -> rentulo      
revi -> revulo      
revolucio -> revoluciisto; ~ulo      
ribeli -> ribelulo      
riĉa -> riĉulo      
rigardi -> rigardulo      
rolo -> rolulo      
romantika -> romantikisto; ~ulo      
rompi -> kernrompulo      
ruĝa -> ruĝulo      
rutino -> rutinulo      
ruza -> ruzulo      
saĝa -> saĝulo      
salajro -> salajrulo      
salti -> elsaltulo      
sana -> sanulo      
sandviĉo -> sandviĉulo      
sankta -> sanktulo      
scienco -> scienculo      
servuto -> servutulo      
sidi -> fornosidisto; hejmo~ulo      
simbiozo -> simbiozanto; ~ulo      
simila -> similulo      
simpla -> simplulo      
skeptika -> skeptikulo      
skismo -> skismano; ~ulo      
skizofrenio -> skizofreniulo      
skizoida -> skizoidulo      
skolio -> skoliulo      
skrapi -> nubskrapulo      
sola -> solulo      
soldo -> soldulo      
soprano -> sopranulo      
sovaĝa -> sovaĝulo      
speco -> siaspeculo      
sperta -> spertulo      
sporto -> sportisto; ~ulo      
sprita -> spritulo      
stipendio -> stipendiulo      
stoika -> stoikulo      
strabi -> strabulo      
stranga -> strangulo      
stulta -> stultulo      
sub -> subulo      
subalterna -> subalternulo      
super -> superulo      
surda -> surdulo      
ŝpari -> malŝparulo      
ŝtato -> senŝtatulo      
tabeto -> tabetulo      
talento -> talentulo      
tarda -> tardulo      
taŭgi -> sentaŭgulo      
tedi -> tedulo      
tempo -> samtempulo      
tenoro -> tenorulo      
teorio -> teoriulo      
tiam -> tiamulo      
tie -> tieulo      
tifo -> tifulo      
timi -> timulo      
tordi -> koltordulo      
trans -> transulo      
tri -> triulo      
tributo -> tributulo      
Tripitako -> Tripitakulo      
trudi -> entrudiĝanto; en~ulo      
urĝi -> (akcident)urĝulo      
vagi -> vagisto; ~ulo      
valoro -> senvalorulo      
variolo -> variolulo      
verda -> verdulo      
vidi -> nigravidulo      
virga -> virgulo      
virto -> virtulo      
vivi -> vivulo      
vizio -> viziulo      
vojo -> vojulo      
volonte -> volontulo      
vosto -> hirundvostulo      
vulgara -> vulgarulo      
akaro -> akaruloj      
aktinio -> aktiniuloj      
alcionio -> alcioniuloj      
alveolo -> alveoluloj      
amebo -> amebuloj      
amento -> amentuloj      
amnio -> amniuloj      
anteno -> antenuloj      
antipodo -> antipoduloj      
araneo -> araneuloj      
artiko -> artikuloj      
askarido -> askariduloj      
blato -> blatuloj      
branko -> brankuloj      
buŝo -> prabuŝuloj      
celakanto -> celakantuloj      
celentero -> celenteruloj      
celomo -> celomuloj      
cilio -> ciliuloj      
dento -> sendentuloj      
eŭfaŭzio -> eŭfaŭziuloj      
fasmo -> fasmuloj      
filario -> filariuloj      
flagelo -> flageluloj      
foko -> fokuloj      
gordio -> gordiuloj      
haŭto -> dikhaŭtuloj      
hemiĥordo -> hemiĥorduloj      
hidro -> hidruloj      
hirudo -> hiruduloj      
hufo -> hufuloj      
ĥelicero -> ĥeliceruloj      
ĥordo -> ĥorduloj      
iktiosaŭro -> iktiosaŭruloj      
juna -> gejunuloj      
kapo -> kornkapuloj      
kloako -> kloakuloj      
knido -> kniduloj      
koĉo -> koĉoideoj; ~uloj      
kokolito -> kokolituloj      
konulario -> konulariuloj      
koralo -> koraluloj      
korno -> lamenkornuloj      
kranio -> senkraniuloj      
krokodilo -> krokodiluloj      
krusto -> krustuloj      
kuloto -> senkulotuloj      
lacerto -> lacertuloj      
leporo -> leporuloj      
lobo -> trilobuloj      
maĉi -> remaĉuloj      
makzelo -> senmakzeluloj      
mamo -> mamuloj      
mano -> kvarmanuloj      
maniso -> manisuloj      
marsupio -> marsupiuloj      
nukleo -> nukleuloj      
opiliono -> opilionuloj      
papago -> papaguloj      
petalo -> kuniĝpetaluloj      
piedo -> dekpieduloj      
placento -> placentuloj      
plaki -> plurplakuloj      
prokavio -> prokaviuloj      
pterigo -> pteriguloj      
radio -> radiuloj      
rampi -> rampuloj      
ronĝi -> ronĝuloj      
rostro -> rostruloj      
rotacii -> rotaciuloj      
salpo -> salpuloj      
simio -> simiuloj      
skorpio -> skorpiuloj      
skrapi -> dentoskrapuloj      
skvamo -> skvamuloj      
spongo -> sponguloj      
strongilo -> strongiluloj      
testudo -> testuduloj      
titolo -> titoluloj      
trakeo -> trakeuloj      
tubero -> multotuberuloj      
tuniko -> tunikuloj      
turni -> akvoturnuloj      
ungo -> unguloj      
valvo -> duvalvuloj      
vertebro -> vertebruloj      
vori -> -voruloj      
vosto -> senvostuloj