aboni → reaboni      
adapti → readaptado      
admoni → Readmono      
agi → reagi      
akiri → reakiri      
akordo → reakordiĝi      
animo → reanimi      
aperi → reaperanto      
arbo → rearbarigi      
artiko → reartikigi      
asekuri → reasekuri      
baki → rebaki      
baloti → rebaloto      
bapti → rebapti      
bati → rebati      slaan → terugslaan
bona → rebonigi      
brili → rebrili      
ciklo → recikligi      
desegni → redesegni      
diri → rediri      zeggen → herhalen
doni → redoni      
eduki → reedukado      
efiki → reefiko      
elekti → reelekti      
fali → refali      
faldi → refaldi      
fari → refari      
fermi → refermi      
floro → reflori      
flui → reflui      
flugi → reflugi      
fojo → refoje      
fondi → refondi      
formo → reformi      
forsto → reforstumi      
forta → refortiĝi      
frapi → refrapi      
freŝa → refreŝigi      
gajni → regajni      
generi → regeneri      
gluo → reglui      
ĝusta → reĝustigi      
hejmo → rehejmiĝi      
infano → reinfaniĝi      
investi → reinvesti      
iri → reiri      
juna → rejunigi      
ĵeti → reĵeti      
kalcio → rekalciiĝi      
kalko → rekalkiĝi      
kalkuli → rekalkuli      
kanti → rekantaĵo      
kapti → rekapti      
kaŝi → rekaŝi      
kaŭĉuko → rekaŭĉuki      
kolekti → rekolekti      
kolonio → rekolonii      
kombi → rekombi      
kombini → rekombiniĝo      
komenci → rekomenci      
koni → rekoni      
konduki → rekonduki      
konscii → rekonsciiĝi      
konsideri → rekonsideri      
konstrui → rekonstrui      
kopii → rekopii      
krei → rekrei      
kristalo → rekristaligi      
kudri → rekudri      
kulpa → rekulpiĝo      
kuri → rekuranta      
kuraĝa → rekuraĝigi      
kurso → rekursi      
lasi → relasi      
legi → relegi      lezen → herlezen
levi → relevi      
ligi → religi      
loko → reloki      
maĉi → remaĉi      
memori → rememori      
meti → remeti      
modli → remodli      
munti → remunti      
naski → renaskiĝi      
naturo → renaturigi      
nova → renovigi      
oro → reori      
ordo → reordigi      
organizi → reorganizi      
paco → repacigi      
pagi → repagi      
parcelo → reparceligado      
paroli → reparoli      
peli → repeli      
pentri → repentri      
plando → replandumi      
plena → replenigi      
polara → repolariĝo      
porti → reporti      
postuli → repostuli      
preni → repreni      
presi → represi      
prezenti → reprezenti      
produkti → reprodukti      
puŝi → repuŝi      
rigardi → rerigardi      
salti → resalti      springen → terugspringen
sana → resanigi      
sankta → resanktigi      
sendi → resendi      zenden → terugzenden
serĉi → reserĉi      
sidi → residiĝi      
skribi → reskribi      
soni → resoni      
sorbi → resorbi      
spuro → respurado      
stari → restarigi      
sumo → resumi      
ŝargo → reŝargi      
ŝpruci → reŝpruci      
ŝtopi → reŝtopi      
tego → retegi      
teni → reteni      
tiri → retiri      trekken → terugtrekken
trankvila → retrankviliĝi      
trovi → retrovi      
turni → returni      
tuŝi → retuŝi      
unu → reunuigi      
uzi → reuzi      
vakcino → revakcini      
valoro → revalorigi      
varma → revarmigi      
veni → reveni      komen → terugkomen
vendi → revendi      
verki → reverki      
vesto → revesti      
veturi → reveturi      
vidi → revidi      
vigla → revigligi      
vindo → revindi      
vivi → revivi      
voki → revoki