aerobia -> neaerobia      
agi -> neaga      
agrabla -> neagrabla      
akordo -> neakordo      
ataki -> neatakebla      
atendi -> neatendita      
aŭdi -> neaŭdita      
bindi -> nebindita      
bona -> nebona      
brido -> nebridebla      
bruli -> nebrula; ne~igebla      
cedi -> necedebla      
certa -> necerta      
cirkumcidi -> necirkumcidito      
ĉifi -> neĉifebla      
danki -> nedankema      
daŭri -> nedaŭra      
deci -> nedeca      
decidi -> nedecidebla      
deklinacio -> nedeklinaciebla      
determini -> nedeterminebla      
detrui -> nedetruebla      
devi -> nedeviga      
difini -> nedifina      
diri -> nedirebla      
direkto -> nedirektebla      
diskuti -> nediskutebla      
disputi -> nedisputebla      
diveni -> nedivenebla      
dividi -> nedividita      
-ebl -> ne-ebla      
eduki -> needukebla      
egala -> neegala      
eks -> neeksigebla      
elekti -> neelektebla      
eminenta -> neeminentulo      
erari -> neerarema      
esplori -> neesplorebla      
esprimi -> neesprimebla      
esti -> neesto      
estingi -> neestingebla      
eviti -> neevitebla      
fako -> nefaka      
falsi -> nefalsebla      
fari -> nefarebla      
fero -> nefera      
fermi -> nefermita      
fermento -> nefermentinta; sen~a      
fidi -> nefidinda      
fini -> nefinita      
finia -> nefinia      
fleksi -> nefleksebla      
for -> neforigebla      
forgesi -> neforgesebla      
forta -> neforta      
fumo -> nefumanto      
gasto -> negastama      
gladi -> negladenda      
glata -> neglata      
granda -> negranda      
ĝeni -> neĝenata      
ĝentila -> neĝentila      
halti -> nehaltigebla      
harmono -> neharmoneco      
havi -> nehavi      
hebreo -> nehebreo      
homo -> nehoma      
honesta -> nehonesta      
ignori -> neignorebla      
imiti -> neimitebla; sen~a      
indukti -> neindukta      
inhibi -> neinhibebla      
instrui -> neinstruita      
intensa -> neintensa      
interesi -> neinteresa; sen~a      
inversa -> neinversigebla      
iri -> neirebla      
izotropa -> neizotropa      
kalkuli -> nekalkulebla      
kapabla -> nekapabla      
kapti -> nekaptebla      
kaŝi -> nekaŝebla      
klara -> neklara      
koheri -> nekohera; sen~a      
kompari -> nekomparebla; sen~a      
kompetenta -> nekompetenta      
kompleta -> nekompleta      
kompreni -> nekompren(ad)o      
komuna -> nekomuna      
koni -> nekonado      
konforma -> nekonforma      
konfuzi -> nekonfuzebla      
konkeri -> nekonkerebla      
konkuri -> nekonkurebla      
konscii -> nekonscio      
konsekvenco -> nekonsekvenca      
konsoli -> nekonsolebla      
konstanta -> nekonstanta      
konsterni -> nekonsternebla      
konsumi -> nekonsumebla      
konveni -> nekonvena      
konvinki -> nekonvinkebla      
korekti -> nekorektita      
kredi -> nekredado      
kristalo -> nekristala      
kun -> nekunigebla      
kuraci -> nekuracebla      
kuraĝa -> nekuraĝa      
kutimi -> nekutima      
kvieta -> nekvietigebla      
laca -> nelacigebla      
legi -> nelegebla      
leĝo -> neleĝa      
logiko -> nelogika      
longa -> nelonga      
lukso -> neluksa      
materio -> nemateria      
matura -> nematura      
memori -> nememorebla      
metalo -> nemetalo      
metio -> nemetiisto      
mezuri -> nemezurebla      
movi -> nemovebla      
necesa -> nenecesa; sen~a      
noci -> nenocismo      
nomo -> nenomebla      
nombro -> nenombrebla      
normo -> nenorma      
normala -> nenormala      
nul -> nenuligebla      
obei -> neobeebla      
oksido -> neoksidebla      
organo -> neorgana      
organika -> neorganika      
pagi -> nepago      
pako -> nepakite; sen~e      
paro -> nepara      
peki -> nepekiva      
penetri -> nepenetrebla      
pensi -> nepensebla      
perfekta -> neperfekta      
periodo -> neperioda; mal~a      
pesi -> nepesebla      
peti -> nepetegebla      
populara -> nepopulara      
postuli -> nepostulema      
praktiko -> nepraktika      
profiti -> neprofitema      
prudenta -> neprudenta      
pubera -> nepubera      
putri -> neputrema      
rajto -> nerajta      
rapida -> nerapide      
reala -> nereala      
refuti -> nerefutebla      
regi -> neregebla      
rekta -> nerekta      
religio -> nereligia      
respekto -> nerespekto      
rezisti -> nerezistebla      
riĉa -> neriĉa      
rimarki -> nerimarkate      
ripari -> neriparebla      
riproĉi -> neriproĉebla      
rompi -> nerompebla      
salubra -> nesalubra      
sata -> nesatigebla      
savi -> nesaveble      
scii -> nesciado      
sekso -> neseksa      
senso -> nesensiva      
senti -> nesentebla      
simetrio -> nesimetria      
skribi -> neskribuzita      
skui -> neskuebla      
solventa -> nesolventa      
sondi -> nesondebla      
sorbi -> nesorbema      
sperta -> nesperta; sen~a      
spiri -> nespirebla      
stabila -> nestabila      
stiri -> nestirebla      
sufiĉa -> nesufiĉa      
super -> nesuperebla      
suspekti -> nesuspektebla      
ŝanceli -> neŝancelebla      
ŝanĝi -> neŝanĝebla      
ŝirmi -> neŝirmita      
taksi -> netaksebla      
taŭgi -> netaŭga      
tero -> netera      
timi -> netimigebla      
toleri -> netolerebla      
tonalo -> netonala; sen~a      
trans -> netransigebla      
transitiva -> netransitiva      
trudi -> netrudiĝema      
tuŝi -> netuŝumino      
utila -> neutila      
uzi -> neuzebla      
varii -> nevaria      
varma -> nevarma      
velki -> nevelkema      
veni -> neveno      
vendi -> nevendebla      
venki -> nevenkebla      
vidi -> nevidate      
violenta -> neviolenta      
voki -> nevokite      
vokoido -> nevokoido      
voli -> nevola      
volonte -> nevolonte      
vundi -> nevundebla