bankroti → bankrotinto      
delikto → deliktinto      
esti → estinta      
evolui → subevoluinta      
fermento → nefermentinta      
fondi → fondinto      
fuĝi → transfuĝinto      
generi → generinto      
inventi → inventinto      
ĵuri → ĵurinto      
krei → kreinto      
krevi → potkrevintaĵo      
lerni → memlerninto      
morti → mortintaĵo      
murdi → murdinto      
mutacio → mutaciinto      
pasi → pasinta      
peki → pekinto      
pensi → elpensinto      
preni → asekurpreninto      
rifuĝi → rifuĝinto      
sendi → sendinto      
suferi → suferinto      
traduki → tradukinto      
trompi → trompinto      
velki → velkinteco      
venki → venkinto