ansero → anserido      
arseno → arsenido      
baleno → balenido      
birdo → birdido      
bovo → bovido      
branĉo → branĉido      
bromo → bromido      
bruto → brutido      
Cefeo → Cefeido      
ciano → cianido      
ĉevalo → ĉevalido      
diablo → diablido      
Eneo → Eneido      
fiŝo → fiŝido      
fluoro → fluorido      
fosfo → fosfido      
glicero → glicerido      
glukozo → glukozido      
halogeno → halogenido      
hidro → hidrido      
homo → homido      
hundo → hundido      
Ĥamo → Ĥamido      
Izraelo → Izraelido      
jodo → jodido      
kamelo → kamelido      
Kanaano → Kanaanido      
kapro → kaprido      
karbo → karbido      
karbazo → karbazido      
karbono → karbonido      
karpo → karpido      
kato → katido      
kloro → klorido      
koko → kokido      
kolombo → kolombido      
Krono → Kronido      
kverko → kverkido      
lando → landido      
lantano → lantanido      
Levi → Leviido      
Luzo → Luzido      
Moabo → Moabido      
muzo → muzido      
Nereo → Nereido      
nitro → nitrido      
Noa → Noaido      
ozo → ozido      
Peleo → Peleido      
petromizo → petromizido      
planto → plantido      
porko → suĉporkido      
rano → ranido      
sakaro → sakarido      
seleno → selenido      
silicio → siliciido      
sinjoro → sinjorido      
sulfo → sulfido      
ŝafo → ŝafido      
tero → terido      
ureo → ureido