dato → ĝisdata      
ekstrema → ĝisekstreme      
fundo → ĝisfunde      
genuo → ĝisgenua      
kolo → ĝiskole      
morti → ĝismorta      
nun → ĝisnuna      
osto → ĝisostulo      
rando → ĝisrande      
sata → ĝissate      
supre → ĝissupre      
talio → ĝistalie      
vivi → ĝisvivi