ami → geamantoj      
dormi → gedormi      
eduki → geedukado      
edzo → geedzoj      
fianĉo → gefianĉoj      
filo → gefiloj      
frato → gefratoj      
fraŭlo → gefraŭloj      
juna → gejunuloj      
kuŝi → gekuŝi      
mastro → gemastroj      
patro → gepatro      
sinjoro → gesinjoroj      
sola → gesolaj