ĉelo → fotoĉelo      
foto      
fotogliptiko      
fotografi      
fotogrametrio      
fotogravuri      
fotokromio      
fotometro      
fotono      
fotosfero      
fotosintezo      
fotostato      
fototerapio → fototipio      
fototropismo      
gliptiko → fotogliptiko      
gravuri → fotogravuro      
jono → fotojonigi      
kemio → fotokemio      
komposti → fotokomposti      
kondukti → fotokonduktiva      
kopii → fotokopii      
kromofotografio      
lizo → fotolizi      
mikro → fotonmikroskopo      
plaĉi → fotoplaĉa      
sintezo → fotosintezo      
telegrafo → fototelegrafio      
terapio → fototerapio      
Voltao → fotoVoltaa