abismo → enabismiĝi      
akvo → enakviĝi      
ami → enamiĝi      
balzamo → enbalzamigi      
bati → enbati      
blovi → enblovi      
botelo → enboteligi      
brako → enbrakigi      
brigado → enbrigadigi      
buŝo → enbuŝaĵo      
cerbo → encerbigi      
cirklo → encirkligi      
cirkvito → encirkvitigi      
citozo → encitozo      
ĉerko → enĉerkigi      
danĝero → endanĝerigi      
dento → endentigi      
dermo → enderma      
doko → endokigi      
dormi → endormigi      
esti → enest(ad)o      
fako → enfakigi      
fali → enfali      
fendo → enfendi      
fero → enferigi      
fermi → enfermi      
feŭdo → enfeŭdigi      
filtri → enfiltriĝi      
flari → enflari      
flui → enflui      
flugi → enflugi      
fokuso → enfokusigi      
foldo → enfoldigi      
fortika → enfortikiĝi      
fosi → enfosi      
frosto → enfrostiĝi      
froti → enfroti      
fundo → enfundiĝi      
gaso → engasa      
gasto → engastiĝi      
gipso → engipsigi      
glacio → englaciigi      
gliti → engliti      
gluti → engluti      
gorĝo → engorĝigi      
grefti → engreftiĝi      
greso → engresigi      
grimpi → engrimpi      
guto → enguti      
haŭto → enhaŭta      
havi → enhavi      
-ing → en-ingigi      
iri → eniri      
jekcio → enjekcio      
jungi → enjungi      
ĵeti → enĵeti      
ĵurnalo → enĵurnaligi      
kadro → enkadrigi      
kaĝo → enkaĝigi      
kaleŝo → enkaleŝiĝi      
kalkuli → enkalkuli      
kalmo → enkalmiĝi      
kapo → enkapigi      
kapsulo → enkapsuligi      
kapti → enkapti      
karcero → enkarcerigi      
karno → enkarniĝi      
kaso → enkasigi      
kasedo → enkasedigi      
kateno → enkatenigi      
kavo → enkaviĝi      
kazerno → enkazernigi      
kelo → enkeligi      
kesto → enkestigisto      
klaso → enklasigi      
kliko → enklikiĝi      
klostro → enklostrigi      
kolekti → enkolekti      
konduki → enkonduki      
korpo → enkorpigi      
koto → enkotiĝi      
kraki → enkrakisto      
krusto → enkrusti      
kudri → enkudriligi      
kuri → enkuri      
kurso → enkursigi      
lado → enladigi      
lando → enlanda      
lasi → enlasi      
listo → enlistigi      
lito → enlitiĝi      
loĝi → enloĝiĝi      
magazeno → enmagazenigi      
mano → enmanigi      
maro → enmariĝo      
marĉo → enmarĉiĝi      
marŝi → enmarŝi      
meti → enmeti      
migri → enmigri      
miksi → enmiksiĝi      
murmuri → enmurmuri      
nova → ennovaĵo      
ofico → enoficigi      
osmozo → enosmozo      
pako → enpaki      
paŝi → enpaŝi      
pensi → enpensa      
persono → enpersonigi      
piki → enpiki      
planto → enplanti      
plekti → enplekti      
porti → enporti      
poŝo → enpoŝigi      
poŝto → enpoŝtigi      
poto → enpotigi      
premi → enpremi      
preni → enpreni      
presi → enpresi      
prizono → enprizonigi      
profunda → enprofundiĝi      
puŝi → enpuŝi      
radiko → enradikigi      
rampi → enrampi      
registri → enregistri      
reto → enretiĝi      
rigardi → enrigardi      
rompi → enrompi      
sako → ensakigi      
salti → ensalti      
sceno → enscenigi      
sekreto → ensekretigi      
servi → enservigi      
silo → ensiligi      
sintezo → ensintezo      
skatolo → enskatoligi      
skribi → enskribi      
sorbi → ensorbi      
sorĉi → ensorĉi      
spaco → enspaci      
spezo → enspezi      
spiri → enspiri      
stalo → enstaligi      
stomako → enstomakigi      
suĉi → ensuĉi      
ŝalti → enŝalti      
ŝelo → enŝele      
ŝipo → enŝipiĝi      
ŝlimo → enŝlimiĝi      
ŝlosi → enŝlosi      
ŝovi → enŝovi      
ŝpruci → enŝprucigi      
ŝteli → enŝteliĝi      
ŝvebi → enŝvebi      
teksi → enteksi      
teni → enteni      
tero → enterigi      
tiri → entiri      
tombo → entombigi      
tranĉi → entranĉi      
trudi → entruda      
tuta → entute      
veni → enveni      
verŝi → enverŝi      
veturi → enveturi      
vico → enviciĝi      
vojo → envojigi      
volvi → envolvi