aĉeti → elaĉeti      
akompani → elakompani      
akvo → elakviĝi      
artiko → elartikiĝo      
ataki → elataki      
aŭdi → elaŭdi      
aŭskulti → elaŭskulti      
babili → elbabili      
balai → elbalai      
barelo → elbareligi      
bati → elbati      
bazo → elbaza      
blovi → elblovi      
cent → elcento      
centro → elcentra      
citozo → elcitozo      
ĉeno → elĉeniĝi      
ĉerpi → elĉerpi      
demandi → eldemandi      
devi → eldevigi      
diri → eldiri      
dogano → eldoganigi      
domo → eldomigi      
doni → eldoni      
dorloti → eldorloti      
esplori → elesplori      
etendi → eletendi      
fali → elfali      
fandi → elfandi      
fari → elfari      
fazo → elfazigi      
fendo → elfendi      
filtri → elfiltri      
flari → elflari      
flati → elflati      
fleksi → elfleksita      
flui → elflui      
flugi → elflugi      
fonto → elfontigi      
forĝi → elforĝi      
fosi → elfosi      
frosto → elfrostiĝi      
froti → elfroti      
fumo → elfumi      
gliti → elgliti      
gorĝo → elgorĝigi      
grati → elgrati      
grimpi → elgrimpi      
guto → elguti      
ĝemi → elĝemi      
haki → elhaki      
-ing → el-ingigi      
iri → eliri      
jungi → eljungi      
ĵeti → elĵeti      
kalkuli → elkalkuli      
kapti → elkapti      
katedro → elkatedre      
kavo → elkavigi      
kesto → elkestigi      
kliko → elkliki      
klini → elklini      
kombi → elkombi      
konduki → elkonduki      
koro → elkora      
korpo → elkorpigi      
kovi → elkovi      
kraĉi → elkraĉi      
krano → elkrani      
krepusko → elkrepuskiĝi      
kreski → elkreski      
krii → elkrii      
kripto → elkriptigi      
kristalo → elkristaliĝi      
kuri → elkuri      
kurso → elkursigi      
labori → ellabori      
lado → elladigilo      
lasi → ellasi      
lavi → ellavi      
lerni → ellerni      
libera → elliberigi      
lito → ellitiĝi      
logi → ellogi      
marŝi → elmarŝi      
memori → elmemore      
meti → elmeti      
migri → elmigri      
mil → elmilo      
montri → elmontri      
mordi → elmordi      
movi → elmoviĝi      
muldi → elmuldigi      
naĝi → elnaĝi      
nodo → elnodiĝo      
nombro → elnombri      
osmozo → elosmozo      
ovo → eloviĝi      
pako → elpaki      
palpebro → elpalpebrumi      
paroli → elparoli      
paŝi → elpaŝ(ad)i      
patro → elpatrujigi      
peli → elpeli      
pendi → elpendi      
pensi → elpensi      
perfidi → elperfidi      
peti → elpeti      
piki → elpiki      
plugi → elplugi      
poento → elpoenti      
porti → elporti      
poŝo → elpoŝigi      
premi → elpremi      
preni → elpreni      
provi → elprovi      
pumpi → elpumpi      
pura → elpurigi      
puŝi → elpuŝi      
radio → elradii      
radiko → elradikigi      
rampi → elrampi      
rekta → elrektigi      
relo → elreliĝi      
revi → elrevigi      
rigardi → elrigardi      
rodo → elrodiĝi      
rompi → elrompiĝi      
rulo → elruliĝi      
salo → elsaligi      
salti → elsalti      
sarki → elsarki      
seka → elsekigi      
sekrecio → elsekrecii      
selo → elseligi      
sendi → elsendi      
serĉi → elserĉi      
skui → elskui      
sonori → elsonori      
sorĉi → elsorĉi      
spezo → elspezi      
spiri → elspiri      
spuro → elspurado      
stari → elstari      
streko → elstreki      
suĉi → elsuĉi      
svingi → elsvingi      
ŝalti → elŝalti      
ŝarĝo → elŝarĝi      
ŝelo → elŝeligi      
ŝipo → elŝipejo      
ŝiri → elŝiri      
ŝovi → elŝovi      
ŝpruci → elŝpruci      
ŝteli → elŝteliĝi      
ŝuti → elŝuti      
ŝvito → elŝviti      
tajpi → eltajpilo      
teni → elteni      
tero → elterigi      
tiri → eltiri      
tombo → eltombigi      
tondi → eltondi      
tordi → eltordi      
torni → eltorni      
trako → eltrakiĝi      
tranĉi → eltranĉi      
treni → eltreni      
trinki → eltrinki      
trovi → eltrovi      
truo → eltruigi      
trudi → eltrudi      
turmenti → elturmenti      
turni → elturni sin      
uzi → eluzi      
vagi → elvagi      
vaporo → elvaporiĝi      
veni → elveni      
verŝi → elverŝi      
veturi → elveturi      
vidi → elvido      
vindo → elvindiĝi      
viŝi → elviŝi      
voki → elvoki      
volvi → elvolvi      
vomi → elvomi      
vringi → elvringi