centro → ekstercentra      
domo → eksterdoma      
dubi → eksterduba      
edzo → eksteredzeca      
eklezio → ekstereklezia      
ekrano → eksterekrana      
etato → eksteretata      
hejmo → eksterhejme      
kutimi → eksterkutima      
lando → eksterlando      
leĝo → eksterleĝa      
ordo → eksterorda      
ordinara → eksterordinara      
partio → eksterpartia      
poli → eksterpoli      
regulo → eksterregula      
sezono → ekstersezona      
skribi → eksterskribi      
temo → ekstertema      
teritorio → eksterteritoria      
utero → eksterutera      
vico → ekstervice