aboni → ekaboni      
ami → ekami      
bati → ekbati      
batali → ekbatali      
boli → ekboli      
brili → ekbrili      
brui → ekbrui      
bruli → ekbruli      
ĉasi → ekĉasi      
de → ekde      
deziri → ekdeziro      
dormi → ekdormi      
efiki → ekefiki      
esti → ekesti      
flamo → ekflami      
flari → ekflari      
floro → ekflori      
flui → ekflui      
flugi → ekflugi      
folio → ekfolii      
foto → ekfoto      
frapi → ekfrapi      
fulmo → ekfulmi      
funkcio → ekfunkcii      
genuo → ekgenui      
ĝemi → ekĝemi      
ĝermo → ekĝermi      
ĝoji → ekĝoji      
ĝui → ekĝui      
havi → ekhavi      
helpi → ekhelpi      
indigni → ekindigni      
intenci → ekintenci      
iri → ekiri      
ĵeti → ekĵeti      
kanti → ekkanti      
kapti → ekkapti      
koleri → ekkolerema      
kombi → ekkombo      
komuniki → ekkomunikiĝi      
koni → ekkoni      
konflikto → ekkonflikti      
konscii → ekkonscii      
krii → ekkrii      
kuri → ekkuri      
levi → eklevi      
loĝi → ekloĝi      
ludi → ekludi      
lumo → eklumi      
migri → ekmigri      
morti → ekmorti      
movi → ekmovi      
okupi → ekokupi      
pagi → ekpago      
paroli → ekparoli      
paŝi → ekpaŝi      
pensi → ekpensi      
piki → ekpiki      
plori → ekplori      
posedi → ekposedi      
premi → ekpremo      
preni → ekpreni      
provi → ekprovo      
puŝi → ekpuŝi      
putri → ekputrigi      
radiko → ekradiki      
rajdi → ekrajdi      
regi → ekregi      
ridi → ekridi      
rigardi → ekrigardi      
rilati → ekrilati      
rulo → ekruliĝi      
salti → eksalti      
scii → ekscii      
senti → eksenti      
serĉi → ekserĉi      
sidi → eksidi      
sieĝi → eksieĝi      
skui → ekskuo      
soni → eksoni      
sonori → eksonori      
spiri → ekspiri      
stari → ekstari      
suĉi → eksuĉi      
svarmo → eksvarmi      
svingi → eksvingi      
timi → ektimi      
tinti → ektinti      
tiri → ektiri      
tondri → ektondri      
trakti → ektrakti      
tranco → ektranci      
tremi → ektremi      
tuŝi → ektuŝi      
uzi → ekuzi      
vagi → ekvagi      
varma → ekvarmiĝo      
velo → ekveli      
veturi → ekveturi      
vidi → ekvidi      
vojaĝi → ekvojaĝi