abato → abatejo      
abelo → abelejo      
aĉeti → aĉetejo      
administri → administrejo      
adori → adorejo      
afiŝo → afiŝejo      
agento → agentejo      
akcepti → akceptejo      
akumuli → akumulejo      
akuŝi → akuŝejo      
akvo → fluakveja      
alarmi → alarmejo      
alta → altejo      
aluno → alunejo      
ambasado → ambasadejo      
ambasadoro → ambasadorejo      
arbo → arbejo      
ardezo → ardezejo      
aresti → arestejo      
atendi → atendejo      
aŭto → aŭtejo      
baki → bakejo      
bani → banejo      
banuso → banusejo      
bapti → baptejo      
barelo → barelejo      
batali → batalejo      
begino → beginejo      
besto → bestejo      
biero → bierejo      
bilardo → bilardejo      
bileto → biletejo      
birdo → birdejo      
bovo → bovejo      
briko → brikejo      
buĉi → buĉejo      
bufedo → bufedejo      
bulteno → bultenejo      
cemento → cementejo      
centro → centrejo      
cigaro → cigarejo      
cindro → cindrejo      
ĉapelo → ĉapelejo      
ĉarto → ĉartejo      
ĉasi → ĉasejo      
ĉasta → malĉastejo      
ĉerizo → ĉerizejo      
ĉevalo → ĉevalejo      
danci → dancejo      
debito → debitejo      
defensi → defensejo      
defili → defilejo      
deĵori → deĵorejo      
dekano → dekanejo      
densa → densejo      
deponi → deponejo      
direkto → direktejo      
disko → diskejo      
distili → distilejo      
dogano → doganejo      
doni → eldonejo      
dormi → dormejo      
dorno → dornejo      
draŝi → draŝejo      
drinki → drinkejo      
duŝo → duŝejo      
ebena → ebenejo      
eduki → edukejo      
ekspedi → ekspedejo      
eksponi → eksponejo      
ekster → eksterejo      
ekstrema → ekstremejo      
ekzekuti → ekzekutejo      
ekzerci → ekzercejo      
ekzili → ekzilejo      
elekti → elektejo      
elektro → elektrejo      
embusko → embuskejo      
entrepreni → entreprenejo      
episkopo → episkopejo      
eriko → erikejo      
ermito → ermitejo      
esti → estejo      
fago → fagejo      
fajenco → fajencejo      
fajro → fajrejo      
falango → falangejo      
faluno → falunejo      
fandi → fandejo      
fari → monfarejo      
faruno → farunejo      
festeni → festenejo      
fiŝo → fiŝejo      
fleksi → transfleksejo      
floro → florejo      
flui → fluejo      
foiro → foirejo      
fojno → fojnejo      
forci → forcejo      
forgesi → forgesejo      
forĝi → forĝejo      
formiko → formikejo      
forno → fornejo      
fosi → fosejo      
frizi → frizejo      
fromaĝo → fromaĝejo      
frukto → fruktejo      
fumo → fumejo      
fungo → fungejo      
garbo → garbejo      
gardi → gardejo      
garnizono → garnizonejo      
gasto → gastejo      
gejŝo → gejŝejo      
gimnasto → gimnastejo      
giso → gisejo      
glacio → glaciejo      
gliti → glitejo      
gluti → glutejo      
golo → golejo      
golfo → golfejo      
grego → gregejo      
greno → grenejo      
greso → gresejo      
grupo → grupejo      
gvardio → gvardiejo      
ĝendarmo → ĝendarmejo      
ĝiri → ĝirejo      
halti → haltejo      
herbo → herbejo      
hortikulturo → hortikulturejo      
hundo → hundejo      
ĥano → ĥanejo      
ĥoro → ĥorejo      
idolo → idolejo      
infano → infanejo      
informi → informejo      
instrui → instruejo      
intendanto → intendantejo      
iri → irejo      
izoli → izolejo      
jezuito → jezuitejo      
judo → judejo      
juĝi → juĝejo      
junto → juntejo      
juvelo → juvelejo      
kadavro → kadavrejo      
kafo → kafejo      
kaldrono → kaldronejo      
kaleŝo → kaleŝejo      
kampo → kampejo      
kano → kanejo      
kanabo → kanabejo      
karavano → karavanejo      
karbo → karbejo      
karekso → kareksejo      
kargo → kargejo      
karno → karnejo      
kaso → kasejo      
kaŝi → kaŝejo      
katastro → katastrejo      
kino → kinejo      
klubo → klubejo      
kluzo → interkluzejo      
koko → kokejo      
kokono → kokonejo      
kolombo → kolombejo      
kolono → kolonejo      
komandi → komandejo      
komerci → komercejo      
komisaro → komisarejo      
komputi → komputejo      
komuniki → komunikejo      
koncentri → koncentrejo      
koncerto → koncertejo      
konfesi → konfesejo      
konfiti → konfitejo      
konklavo → konklavejo      
konservi → konservejo      
konstrui → konstruejo      
konsulo → konsulejo      
konsulti → konsultejo      
koto → kotejo      
kovi → kovejo      
krabli → krablejo      
kremacio → kremaciejo      
kreso → kresejo      
kreski → kreskejo      
kruta → interkrutejo      
kudri → kudrejo      
kuiri → kuirejo      
kuko → kukejo      
kultivi → kultivejo      
kulturi → senkulturejo      
kuniklo → kuniklejo      
kuri → kurejo      
kuraci → kuracejo      
kuŝi → kuŝejo      
kvestoro → kvestorejo      
labori → laborejo      
laguno → lagunejo      
lakeo → lakeejo      
lakto → laktejo      
lamao → lamaejo      
laminati → laminatejo      
lavi → lavejo      
legomo → legomejo      
lerni → lernejo      
lesivo → lesivejo      
libera → malliberejo      
libro → librejo      
ligno → lignejo      
liki → fulmlikejo      
loĝi → loĝejo      
lombardi → lombardejo      
ludi → ludejo      
lukti → luktejo      
lunĉo → lunĉejo      
magistrato → magistratejo      
maksimumo → maksimumejo      
malto → maltejo      
manĝi → manĝejo      
marabuto → marabutejo      
marĉo → marĉejo      
marmoro → marmorejo      
maŝino → maŝinejo      
mercero → mercerejo      
meti → elmetejo      
metio → metiejo      
mino → minejo      
minimumo → minimumejo      
ministro → ministrejo      
misio → misiejo      
Mitrao → Mitraejo      
mitulo → mitulejo      
monaĥo → monaĥejo      
mueli → muelejo      
municio → municiejo      
naĝi → naĝejo      
navigi → navigejo      
necesa → necesejo      
nimfo → nimfejo      
nokto → tranoktejo      
notario → notariejo      
novico → novicejo      
nul → nulejo      
nuncio → nunciejo      
observi → observejo      
ofico → oficejo      
okazi → okazejo      
ombro → ombrejo      
opero → operejo      
operacio → operaciejo      
oro → orejo      
oranĝo → oranĝejo      
orfo → orfejo      
orgeno → orgenejo      
osto → ostejo      
ostro → ostrejo      
pafi → pafejo      
pano → panejo      
parko → parkejo      
parlamento → parlamentejo      
pasi → pasejo      
paŝti → paŝtejo      
pentri → pentrejo      
per → laborperejo      
persisti → persistejo      
pico → picejo      
piloto → pilotejo      
pino → pinejo      
pisi → pisejo      
planto → plantejo      
plugi → plugejo      
polico → policejo      
porko → porkejo      
pozi → pozejo      
prefekto → prefektejo      
preĝi → preĝejo      
premi → superpremejo      
preni → akvoprenejo      
preposto → prepostejo      
presi → presejo      
pretoro → pretorejo      
prezidento → prezidentejo      
produkti → produktejo      
promeni → promenejo      
prostitui → prostituejo      
provizi → provizejo      
prunte → libropruntejo      
pulvo → pulvejo      
putino → putinejo      
putri → putrejo      
rafini → rafinejo      
rajdi → rajdejo      
raspi → raspejo      
redakti → redaktejo      
redukti → reduktejo      
regi → regejo      
registri → registrejo      
regulo → malregulejo      
reĝo → reĝejo      
rendevuo → rendevuejo      
rezervi → rezervejo      
rezidi → rezidejo      
rezidento → rezidentejo      
rifuĝi → rifuĝejo      
rigardi → rigardejo      
ripari → riparejo      
ripozi → ripozejo      
rizo → rizejo      
rizoforo → rizoforejo      
rosti → rostejo      
rozo → rozejo      
rubo → rubejo      
rumo → rumejo      
sablo → sablejo      
salo → salejo      
saliko → salikejo      
sandviĉo → sandviĉejo      
sankta → sanktejo      
sapro → sapreja      
sceno → scenejo      
segi → segejo      
sekci → dissekcejo      
sekretario → sekretariejo      
senato → senatejo      
sepulti → sepultejo      
Serapo → Serapejo      
servi → memservejo      
setli → plansetlejo      
sidi → sidejo      
signalo → signalejo      
skermi → skermejo      
sketi → sketejo      
skorio → skoriejo      
skribi → skribejo      
sola → solejo      
soldato → soldatejo      
solena → solenejo      
sovaĝa → sovaĝejo      
spektaklo → spektaklejo      
spico → spicejo      
sporto → sportejo      
staplo → staplejo      
stari → starejo      
sterko → sterkejo      
stiri → stirejo      
stoplo → stoplejo      
stovo → stovejo      
studi → studejo      
sufloro → suflorejo      
sukuri → sukurejo      
sulfuro → sulfurejo      
ŝafo → ŝafejo      
ŝalti → ŝaltejo      
ŝanĝi → ĉevalŝanĝejo      
ŝipo → elŝipejo      
ŝirmi → ŝirmejo      
ŝlimo → ŝlimejo      
ŝpini → ŝpinejo      
ŝtalo → ŝtalejo      
ŝtipo → ŝtipejo      
ŝvito → ŝvitejo      
tabako → tabakejo      
talpo → talpejo      
tani → tanejo      
tegolo → tegolejo      
teksi → teksejo      
teni → tenejo      
teniso → tenisejo      
tepida → tepidejo      
termito → termitejo      
tetrarko → tetrarkejo      
tinkturo → tinkturejo      
tombo → tombejo      
torfo → torfejo      
torturo → torturejo      
trezoro → trezorejo      
trinki → trinkejo      
tripo → tripejo      
trufo → trufejo      
tualeto → tualetejo      
turniro → turnirejo      
urĝi → (hospital)urĝejo      
urino → urinejo      
vadi → vadejo      
varo → varejo      
varma → varmejo      
varti → vartejo      
veni → kunvenejo      
vendi → vendejo      
ventoli → ventolejo      
vepro → veprejo      
verda → verdejo      
vesto → vestejo      
veturi → enveturejo      
viando → viandejo      
vidi → belvidejo      
vino → vinejo      
vito → vitejo      
vivi → vivejo      
viziti → vizitejo      
vrako → aŭtovrakejo      
zorgi → senzorgejo