abato → abateco      
abstrakta → abstrakteco      
absurda → absurdeco      
abunda → abundeco      
acido → acideco      
advokato → advokateco      
afabla → afableco      
afina → afineco      
agrabla → agrableco      
aĝo → neplenaĝeco      
akra → akreco      
aktiva → aktiveco      
akurata → akurateco      
albino → albineco      
algida → algideco      
alia → alieco      
alieni → alieneco      
alkalo → alkaleco      
alotropa → alotropeco      
alta → alteco      
alterni → alterneco      
amara → amareco      
ambasadoro → ambasadoreco      
ambigua → ambigueco      
ambliopa → ambliopeco      
amebo → amebeco      
ametropa → ametropeco      
amiko → amikeco      
analfabeto → analfabeteco      
analoga → analogeco      
animo → facilanimeco      
anonima → anonimeco      
antaŭ → antaŭeco      
antikva → antikveco      
aparta → aparteco      
apetito → senapetiteco      
aplanata → aplanateco      
apostolo → apostoleco      
aristokrato → aristokrateco      
arko → arkeco      
aroganta → aroganteco      
artifiko → artifikeco      
astigmata → astigmateco      
-at → --ateco      
aŭtentika → aŭtentikeco      
aŭtokrato → aŭtokrateco      
aŭtomato → aŭtomateco      
aŭtonoma → aŭtonomeco      
aŭtoro → aŭtoreco      
aŭtoritato → aŭtoritateco      
avara → avareco      
avida → avideco      
bakalaŭro → bakalaŭreco      
banala → banaleco      
barbaro → barbareco      
barono → baroneco      
bastardo → bastardeco      
bazo → bazeco      
bela → beleco      
besto → besteco      
blanka → blankeco      
blinda → blindeco      
bona → boneco      
bruto → bruteco      
budho → budheco      
burĝo → burĝeco      
celo → celeco      
centro → centreco      
certa → certeco      
cindro → cindreco      
civila → civileco      
ĉarma → ĉarmeco      
ĉasta → ĉasteco      
ĉef → ĉefeco      
danĝero → danĝereco      
debila → debileco      
decidi → decideco      
dekano → dekaneco      
deklivo → dekliveco      
delikata → delikateco      
demagogo → demagogeco      
demokrato → demokrateco      
densa → denseco      
despoto → despoteco      
devota → devoteco      
dezerto → dezerteco      
dio → dieco      
diablo → diableco      
diafana → diafaneco      
diakono → diakoneco      
dika → dikeco      
dikotoma → dikotomeco      
dikroa → dikroeco      
diktatoro → diktatoreco      
diletanto → diletanteco      
diligenta → diligenteco      
dimorfa → dimorfeco      
diplomato → diplomateco      
dis- → diseco      
dispersi → disperseco      
distordo → maldistordeco      
diverĝi → diverĝeco      
diversa → diverseco      
doktoro → doktoreco      
dolĉa → dolĉeco      
domini → domineco      
dormi → sendormeco      
du → dueco      
duala → dualeco      
dura → dureco      
ebena → ebeneco      
-ebl → -ebleco      
ebria → ebrieco      
edzo → edzeco      
efektiva → efektiveco      
efiki → efikeco      
-eg → -egeco      
egala → egaleco      
eksciti → eksciteco      
ekskluziva → ekskluziveco      
ekstrema → ekstremeco      
ekvivalento → ekvivalenteco      
elasta → elasteco      
eleganta → eleganteco      
elektro → elektreco      
emerito → emeriteco      
eminenta → eminenteco      
enantiomorfa → enantiomorfeco      
enantiotropa → enantiotropeco      
endemio → endemieco      
episkopo → episkopeco      
erari → erareco      
esperi → senespereco      
esti → esteco      
-estr → -estreco      
eŭmetropa → eŭmetropeco      
eventuala → eventualeco      
evidenta → evidenteco      
facila → facileco      
fajna → fajneco      
fajro → fajreco      
famo → fameco      
familiara → familiareco      
fanatika → fanatikeco      
fekunda → fekundeco      
festi → festeco      
feŭdo → feŭdeco      
fi → fieco      
fidela → fideleco      
fiera → fiereco      
fikcio → fikcieco      
fiksi → fikseco      
fiktiva → fiktiveco      
filistro → filistreco      
firma → firmeco      
flamo → flameco      
flui → flueco      
fluido → fluideco      
for → foreco      
formo → duformeco      
forta → forteco      
fortika → fortikeco      
frato → frateco      
fraŭlo → fraŭleco      
fremda → fremdeco      
freneza → frenezeco      
freŝa → freŝeco      
frigida → frigideco      
fripono → friponeco      
frivola → frivoleco      
frue → frueco      
fundamento → fundamenteco      
galo → galeco      
galanta → galanteco      
gardi → singardeco      
gaso → gaseco      
generalo → generaleco      
gento → sengenteco      
glata → glateco      
gracia → gracieco      
gracila → gracileco      
grado → gradeco      
grafo → grafeco      
granda → grandeco      
graso → graseco      
grava → graveco      
graveda → gravedeco      
griza → grizeco      
ĝeni → ĝeneco      
ĝenerala → ĝeneraleco      
ĝentila → ĝentileco      
ĝusta → ĝusteco      
harmono → neharmoneco      
havi → enhaveco      
hebeta → hebeteco      
hebreo → hebreeco      
hela → heleco      
heleno → heleneco      
helpi → senhelpeco      
heredi → heredeco      
herezo → herezeco      
hermafrodito → hermafroditeco      
hermetika → hermetikeco      
heroo → heroeco      
hierodulo → hieroduleco      
hipermetropa → hipermetropeco      
hipokriti → hipokriteco      
hirta → hirteco      
historio → historieco      
holoedro → holoedreco      
homo → homeco      
homologa → homologeco      
honesta → honesteco      
honori → senhonoreco      
honti → senhonteco      
horizontala → horizontaleco      
humana → humaneco      
humila → humileco      
ĥano → ĥaneco      
identa → identeco      
idioto → idioteco      
imbecilo → imbecileco      
imperatoro → imperatoreco      
imponi → imponeco      
imuna → imuneco      
-ind → -indeco      
indiferenta → indiferenteco      
individuo → individueco      
indukti → memindukteco      
inerta → inerteco      
infano → infaneco      
inkognito → inkogniteco      
insulo → insuleco      
integri → integreco      
inteligenta → inteligenteco      
intensa → intenseco      
intima → intimeco      
invalido → invalideco      
-it → --iteco      
izokrona → izokroneco      
izomero → izomereco      
izotona → izotoneco      
izotropa → izotropeco      
judo → judeco      
juna → juneco      
justa → justeco      
ĵeti → disĵeteco      
kaduka → kadukeco      
kalifo → kalifeco      
kalva → kalveco      
kamarado → kamaradeco      
kandidato → kandidateco      
kanono → kanoneco      
kanoniko → kanonikeco      
kapabla → senkapableco      
kapilaro → kapilareco      
kapitano → kapitaneco      
kara → kareco      
kardinala → kardinaleco      
kardinalo → kardinaleco      
kaŝi → kaŝeco      
katoliko → katolikeco      
kaŭstika → kaŭstikeco      
kaŭzo → kaŭzeco      
kavaliro → kavalireco      
kirala → kiraleco      
klara → klareco      
klasika → klasikeco      
klejstogama → klejstogameco      
klera → klereco      
kleriko → klerikeco      
klini → klineco      
knabo → knabeco      
koketa → koketeco      
kolego → kolegeco      
komika → komikeco      
kompetenta → kompetenteco      
kompleksa → komplekseco      
kompleta → kompleteco      
komplico → kompliceco      
kompliki → komplikeco      
komuna → komuneco      
konciza → koncizeco      
konforma → konformeco      
konkava → konkaveco      
konscii → senkonscieco      
konscienco → konscienceco      
konsideri → konsidereco      
konstanta → konstanteco      
konsulo → konsuleco      
kontenta → kontenteco      
kontinua → kontinueco      
kontraŭ → kontraŭeco      
konveksa → konvekseco      
konveni → konveneco      
konverĝi → konverĝeco      
koro → koreco      
korekti → korekteco      
korelativa → korelativeco      
korpulenta → korpulenteco      
kosmopolito → kosmopoliteco      
krimo → krimeco      
krizo → krizeco      
kruda → krudeco      
kruela → krueleco      
kruta → kruteco      
kulpa → kulpeco      
kun → kuneco      
kuratoro → kuratoreco      
kurba → kurbeco      
kvanto → kvanteco      
kvestoro → kvestoreco      
kvia → kvieco      
labori → senlaboreco      
laca → laceco      
lagoftalmo → lagoftalmeco      
laiko → laikeco      
lakono → lakoneco      
larĝa → larĝeco      
latino → latineco      
leĝo → leĝeco      
lerta → lerteco      
libera → libereco      
libertino → libertineco      
likvo → likveco      
logiko → logikeco      
longa → longeco      
lumo → lumeco      
magistro → magistreco      
majstro → majstreco      
markizo → markizeco      
martiro → martireco      
mastro → mastreco      
materio → materieco      
matriarka → matriarkeco      
matura → matureco      
mecenato → mecenateco      
mediumo → mediumeco      
melodio → melodieco      
membro → membreco      
mero → polimereco      
metamero → metamereco      
mezomero → mezomereco      
milda → mildeco      
miopa → miopeco      
mizantropo → mizantropeco      
mizogino → mizogineco      
modalo → modaleco      
moderna → moderneco      
modesta → modesteco      
mola → moleco      
monotona → monotoneco      
moralo → moraleco      
morti → morteco      
movi → moveco      
muta → muteco      
nacio → nacieco      
naiva → naiveco      
najbaro → najbareco      
narkoti → narkoteco      
naturo → natureco      
nebulo → nebuleco      
necesa → neceseco      
negro → negreco      
nenio → nenieco      
neotena → neoteneco      
nervoza → nervozeco      
neŭtra → neŭtreco      
neŭtrala → neŭtraleco      
nigra → nigreco      
nobelo → nobeleco      
nobla → nobleco      
normala → normaleco      
nova → noveco      
nuda → nudeco      
nul → nuleco      
obeza → obezeco      
objektivo → objektiveco      
-obl → -obleco      
oblikva → oblikveco      
obskura → obskureco      
obstina → obstineco      
ofico → oficeco      
oficiala → oficialeco      
ofte → ofteco      
oleo → oleeco      
-on → -oneco      
oportuna → oportuneco      
ordinara → ordinareco      
orfo → orfeco      
originalo → originaleco      
ortodoksa → ortodokseco      
pala → paleco      
papo → papeco      
paro → pareco      
paralela → paraleleco      
parenco → parenceco      
partio → partieco      
pasiva → pasiveco      
pastro → pastreco      
patro → patreco      
patriarko → patriarkeco      
patrono → patroneco      
pedanto → pedanteco      
pendi → dependeco      
perfekta → perfekteco      
periodo → periodeco      
permeabla → permeableco      
perpleksa → perplekseco      
persisti → persisteco      
persono → personeco      
perversa → perverseco      
pezi → pezeco      
plasto → plasteco      
plastio → plastieco      
plata → plateco      
plena → pleneco      
pleokroa → pleokroeco      
ploido → duploideco      
pluraj → plureco      
poezio → poezieco      
polui → polueco      
polvo → polveco      
populara → populareco      
poro → poreco      
praktiko → praktikeco      
prava → praveco      
preciza → precizeco      
preta → preteco      
pretoro → pretoreco      
princo → princeco      
prioro → prioreco      
privata → privateco      
probabla → probableco      
profano → profaneco      
profesoro → profesoreco      
profunda → profundeco      
prognata → prognateco      
proksima → proksimeco      
propra → propreco      
protruda → protrudeco      
pruda → prudeco      
pubera → pubereco      
publiko → publikeco      
pudoro → senpudoreco      
puerpera → puerpereco      
pulvoro → pulvoreco      
pura → pureco      
racio → racieco      
radioaktiva → radioaktiveco      
rajto → rajteco      
rango → superrangeco      
rapida → rapideco      
reala → realeco      
reciproka → reciprokeco      
refrakti → refrakteco      
regi → superregeco      
regulo → reguleco      
reĝo → reĝeco      
rekta → rekteco      
relativa → relativeco      
religio → religieco      
renegato → renegateco      
respondi → respondeco      
riĉa → riĉeco      
rigida → rigideco      
rigora → rigoreco      
risorto → risorteco      
rivalo → rivaleco      
romano → romaneco      
rondo → rondeco      
rustika → rustikeco      
ruza → ruzeco      
sagaca → sagaceco      
saĝa → saĝeco      
salo → saleco      
salajro → salajreco      
salubra → salubreco      
sama → sameco      
sankta → sankteco      
saturi → satureco      
segmento → segmenteco      
seka → sekeco      
sekreto → sekreteco      
sekretario → sekretarieco      
sekso → sekseco      
sekura → sekureco      
sen → seneco      
senco → dusenceco      
senila → senileco      
senjoro → senjoreco      
sentimentala → sentimentaleco      
sepsa → sepseco      
serena → sereneco      
serioza → seriozeco      
servuto → servuteco      
severa → severeco      
sfero → sfereco      
simetrio → simetrieco      
simila → simileco      
simpla → simpleco      
sincera → sincereco      
sinkrona → sinkroneco      
sinonimo → sinonimeco      
sistemo → sistemeco      
skeptika → skeptikeco      
skizi → skizeco      
sklavo → sklaveco      
snobo → snobeco      
sobra → sobreco      
sola → soleco      
solena → soleneco      
solido → solideco      
solidara → solidareco      
solventa → solventeco      
soni → bonsoneco      
sorbi → sorbeco      
sovaĝa → sovaĝeco      
speciala → specialeco      
sperta → sperteco      
spirito → spiriteco      
spontanea → spontaneeco      
stabila → stabileco      
stari → elstareco      
sterila → sterileco      
stoika → stoikeco      
stranga → strangeco      
streĉi → streĉeco      
strikta → strikteco      
stulta → stulteco      
subita → subiteco      
subjektiva → subjektiveco      
subtila → subtileco      
sufiĉa → sufiĉeco      
suko → sukeco      
super → supereco      
supla → supleco      
surda → surdeco      
suvereno → suvereneco      
svelta → svelteco      
tabuo → tabueco      
tago → ĉiutageco      
tekniko → teknikeco      
tempo → samtempeco      
tenera → tenereco      
teruro → terureco      
tiksotropa → tiksotropeco      
tirano → tiraneco      
tokso → tokseco      
toleri → tolereco      
tonalo → tonaleco      
tordi → tordeco      
torento → torenteco      
trankvila → trankvileco      
trista → tristeco      
triviala → trivialeco      
turga → turgeco      
tuta → tuteco      
universala → universaleco      
unu → unueco      
urĝi → urĝeco      
usklo → uskleco      
utila → utileco      
vagabondo → vagabondeco      
valida → valideco      
valoro → malplivaloreco      
vana → vaneco      
vanta → vanteco      
varma → varmeco      
vasalo → vasaleco      
vasta → vasteco      
vero → vereco      
verda → verdeco      
vertikala → vertikaleco      
vidi → noktovideco      
vidvo → vidveco      
vigla → vigleco      
viro → vireco      
virga → virgeco      
virto → virteco      
virtuozo → virtuozeco      
virulenta → virulenteco      
viskoza → viskozeco      
vivi → viveco      
voli → scivoleco      
volonte → volonteco      
volupto → volupteco      
vulgara → vulgareco      
Zamenhofo → Zamenhofeco      
zorgi → senzorgeco