aboni → abonebla      
aĉeti → aĉetebla      
akcepti → akceptebla      
akiri → akirebla      
asekuri → asekurebla      
asimili → asimilebla      
ataki → neatakebla      
atendi → atendebla      
atingi → atingebla      
aŭdi → aŭdebla      
brido → nebridebla      
cedi → cedebla      
ĉerpi → neelĉerpebla      
ĉifi → neĉifebla      
decidi → decidebla      
deklinacio → nedeklinaciebla      
demonstri → demonstrebla      
derivi → derivebla      
determini → nedeterminebla      
detrui → nedetruebla      
difekti → difektebla      
difini → nedifinebla      
digesti → digestebla      
dilati → dilatebla      
diri → nedirebla      
direkto → direktebla      
diskuti → diskutebla      
disputi → nedisputebla      
distingi → distingebla      
diveni → nedivenebla      
dividi → dividebla      
dubi → nedubebla      
eduki → needukebla      
eksciti → ekscitebla      
ekspluati → ekspluatebla      
elekti → elektebla      
elektro → elektrebla      
emulsio → emulsieblo      
esperi → esperebla      
esplori → neesplorebla      
esprimi → neesprimebla      
esti → estebleco      
estingi → neestingebla      
etendi → etendebla      
eviti → evitebla      
faldi → faldebla      
falsi → nefalsebla      
fandi → fandebla      
fari → farebla      
fendo → kernofendebla      
fidi → fidebla      
fleksi → fleksebla      
floso → surflosebla      
forgesi → neforgesebla      
forĝi → forĝebla      
formo → deformebla      
gluo → transgluebla      
ĝiri → ĝirebla      
hardi → hardebla      
havi → havebla      
helpi → helpebla      
ignori → neignorebla      
imagi → imagebla      
imiti → neimitebla      
imposto → impostebla      
impreso → impresebla      
influi → influebla      
inhibi → malinhibebla      
integri → integrebla      
iri → irebla      
kalkuli → kalkulebla      
kapti → nekaptebla      
kaŝi → kaŝebla      
kompari → nekomparebla      
komponi → biomalkomponebla      
kompreni → komprenebla      
komputi → komputebla      
komuniki → komunikebla      
komuti → komuteblaj      
koni → konebla      
konfuzi → nekonfuzebla      
konjekti → konjektebla      
konkeri → nekonkerebla      
konkuri → nekonkurebla      
konsenti → konsentebla      
konsili → konsilebla      
konsoli → nekonsolebla      
konsterni → nekonsternebla      
konsumi → nekonsumebla      
kontesti → (ne)kontestebla      
kontroli → kontrolebla      
konverti → konvertebla      
konvinki → konvinkebla      
korupti → (ne)koruptebla      
kredi → kredebla      
kritiki → kritikebla      
kultivi → kultivebla      
kuraci → nekuracebla      
lasi → neforlasebla      
legi → legebla      
levi → levebla      
loĝi → loĝebla      
lui → luebla      
magneto → magnetebleco      
manĝi → manĝebla      
memori → memorebla      
mezuri → mezurebla      
miksi → miksebla      
modli → modlebla      
movi → movebla      
navigi → navigebla      
negi → (ne)negebla      
nomo → nenomebla      
nombro → nombrebla      
numero → numerebla      
obei → neobeebla      
oksido → neoksidebla      
oriento → orientebla      
palpi → palpebla      
pardoni → pardonebla      
penetri → penetrebla      
pensi → nepensebla      
percepti → (ne)perceptebla      
permesi → permesebla      
permuti → permutebla      
pesi → nepesebla      
peti → neelpetebla      
plugi → plugebla      
porti → portebla      
prokrasti → prokrastebla      
prononci → prononcebla      
refuti → nerefutebla      
regi → regebla      
renkonti → renkontebla      
reverso → reversebla      
rezisti → nerezistebla      
ricevi → ricevebla      
rimarki → rimarkebla      
ripari → neriparebla      
riproĉi → neriproĉebla      
rompi → rompebla      
savi → savebla      
senso → sensebla      
senti → sentebla      
skio → skiebla      
skribi → nepriskribebla      
skui → neskuebla      
solvi → solvebla      
sondi → nesondebla      
spiri → nespirebla      
stiri → nestirebla      
sugestio → sugestiebla      
super → nesuperebla      
supozi → supozebla      
suspekti → nesuspektebla      
ŝanceli → neŝancelebla      
ŝanĝi → ŝanĝebla      
ŝovi → ŝovebla      
taksi → netaksebla      
teksi → teksebla      
teni → neeltenebla      
toleri → tolerebla      
traduki → tradukebla      
trafi → trafebla      
trinki → trinkebla      
trovi → trovebla      
turni → turnebla      
tuŝi → tuŝebla      
uzi → uzebla      
veni → venebla      
vendi → nevendebla      
venki → nevenkebla      
veturi → veturebla      
vidi → videbla      
voki → nerevokebla      
vundi → vundebla