artiko → disartikigo      
atomo → disatomi      
aŭ → disaŭo      
aŭdi → disaŭdigi      
bari → disbari      
bati → disbati      slaan → uiteenslaan
blovi → disblovi      
branĉo → disbranĉiĝi      
buko → disbuki      
butono → disbutoni      
centro → discentra      
dialekto → disdialektiĝi      
dividi → disdividi      
doni → disdoni      
du → disduigi      
-er → dis-erigi      
etendi → disetendi      
fadeno → disfadenigi      
fali → disfali      
faldi → disfaldi      
famo → disfamigi      
fandi → disfandi      
fendo → disfendi      
fibro → disfibri      
floro → disflori      
flui → disflui      
flugi → disflugi      
fosi → disfosi      
frakasi → disfrakasi      
froti → disfroti      
grajno → disgrajnigi      
haki → dishaki      
hela → disheligi      
iri → disiri      gaan → uiteengaan
jungi → disjungi      
ĵeti → disĵeti      
karno → diskarni      
klini → disklini      
komposti → diskomposti      
koni → diskonigi      
kredito → diskreditigi      
kreski → diskreski      
kruco → diskruci      
kuri → diskuri      
larĝa → dislarĝigi      
libera → disliberigi      
ligi → disligi      
limo → dislimi      
loko → disloki      
maŝo → dismaŝigi      
membro → dismembrigi      
meti → dismeti      
miksi → dismiksi      
movi → dismovi      
ondo → disondo      
parto → dispartigi      
peco → dispecigi      
peli → dispeli      
perdi → disperdi      
pisti → dispisti      
polvo → dispolviĝi      
porti → disporti      
premi → dispremi      
puŝi → dispuŝi      
rabi → disrabi      
radio → disradii      
revi → disreviĝo      
rompi → disrompi      
salti → dissalti      
sekci → dissekci      
semo → dissemi      zaad → rondstrooien
sendi → dissendi      zenden → rondzenden
sigelo → dissigeli      
skui → disskui      
skvamo → disskvamiĝo      
solvi → dissolvi      
soni → dissonado      
speco → disspecigi      
splito → dissplitiĝi      
stari → disstariĝi      
sterni → dissterni      
streĉi → disstreĉi      
ŝaŭmo → disŝaŭmiĝi      
ŝiri → disŝiri      
ŝovi → disŝovi      
ŝpruci → disŝpruci      
ŝuti → disŝuti      
taŭzi → distaŭzi      
tiri → distiri      
tordi → distordi      
tranĉi → distranĉi      
trumpeto → distrumpeti      
vasta → disvastigi      
vendi → disvendi      
venki → disvenki      
ventro → disventriĝo      
verŝi → disverŝi      
vojo → disvojiĝo      
volvi → disvolvi