aboni → abonanto      
aĉeti → aĉetanto      
adoleski → adoleskanto      
adreso → adresanto      
agi → aganto      
akceli → akcelanto      
akcepti → akceptanto      
akiri → akiranto      
akompani → akompanant(in)o      
akuzi → akuzanto      
ami → amanto      
amoro → amorant(in)o      
anestezi → anestezant(aĵ)o      
aperi → reaperanto      
arbitracio → arbitracianto      
asisti → asistant(in)o      
aspiri → aspiranto      
ataki → atakanto      
atesti → atestanto      
aŭdi → aŭdanto      
aŭskulti → aŭskultanto      
Bakĥo → Bakĥanto      
batali → batalanto      
brui → bruanto      
bruli → membrulanta      
cirkuli → cirkulantaro      
danci → kundancant(in)o      
defendi → defendanto      
denunci → denuncanto      
deponi → deponanto      
detergi → deterganto      
determini → determinanto      
detonacii → antidetonacianto      
dilati → dilatanto      
dilui → diluanto      
direkto → direktanto      
diskrimini → diskriminanto      
dispersi → dispersanto      
domini → dominanto      
doni → donanto      
dopi → dopant(aĵ)o      
dormi → dormanto      
dubli → dublanto      
dungi → dunganto      
efiki → efikanto      
ekspluati → ekspluatanto      
eksponi → eksponanto      
ekstensi → ekstensanto      
elekti → elektanto      
elui → eluant(aĵ)o      
emulsio → emulsiant(aĵ)o      
esperi → esperanto      
esti → estanta      
fabriko → fabrikanto      
fari → bonfaranto      
farmi → farmanto      
favora → favoranto      
figuro → figuranto      
flegi → flegant(in)o      
fleksi → fleksanto      
flui → alfluanto      
flugi → flugantaro      
formo → formanto      
frajti → frajtanto      
frapi → frapanta      
fumo → fumanto      
garantii → garantianto      
gardi → gardantaro      
generi → generanto      
gliti → glitanto      
gvidi → gvidanto      
ĝiri → ĝiranto      
helpi → helpanto      
heredi → heredanto      
imiti → imitanto      
indiki → indikanto      
indukti → induktanto      
informi → informanto      
inhibi → inhibanto      
iniciati → iniciatanto      
instigi → instiganto      
instrui → instruanto      
intrigi → intriganto      
iri → irantaro      
juĝi → juĝanto      
kalumnii → kalumnianto      
katalizi → katalizanto      
kateĥizi → kateĥizanto      
koaguli → antikoagulanto      
kolekti → kolektanto      
komandi → komandanto      
komisii → komisianto      
komponi → komponanto      
konduki → kondukanto      
kondukti → konduktanto      
konkuri → konkuranto      
konsili → konsilant(in)o      
konstitucio → konstitucianto      
konsumi → konsumanto      
kontrakti → kontraktanto      
kontribui → kontribuanto      
kontuzi → kontuzanta      
koopera → kooperanto      
korespondi → korespondanto      
kredi → kredant(in)o      
kreski → kreskanta      
kritiki → kritikanto      
kuri → kuranta      
kuŝi → kunkuŝanto      
labori → laborant(in)o      
legi → legant(in)o      
lerni → lernanto      
likvidi → likvidanto      
liveri → liveranto      
loĝi → loĝanto      
lui → luanto      
ludi → ludanto      
manĝi → ĉiomanĝanta      
manki → mankanto      
mesaĝo → mesaĝanto      
migri → migranto      
mordi → mordanta      
multipliko → multiplikanto      
naski → naskantino      
nomo → nomanto      
numero → numeranto      
nutri → nutrantino      
observi → observanto      
obskura → obskuranto      
ofte → plejoftanto      
oksido → antioksidanto      
okupi → okupanto      
oponi → oponanto      
organizi → organizanto      
orto → ortanto      
pagi → paganto      
paroli → parolanto      
pasi → pasanta      
peki → pekanto      
peli → ĉaspelantoj      
per → peranto      
persekuti → persekutanto      
piki → pikanta      
pilgrimi → pilgrimanto      
porti → portanto      
posedi → posedanto      
predo → predanto      
prediki → predikanto      
premi → subpremanto      
preni → deponprenanto      
prezidi → prezidanto      
produkti → produktanto      
profano → profananto      
proni → pronanto      
prop → 1,2,3-propantriolo      
protekti → protektanto      
protesti → protestanto      
protokolo → protokolanto      
rajdi → rajdanto      
raporti → raportanto      
reakcio → reakcianto      
redukti → reduktanto      
regi → reganto      
resti → poŝtrestante      
rezisti → rezistanto      
rezulti → rezultanto      
ribeli → ribelanto      
ricevi → ricevanto      
rigardi → rigardanto      
rimo → rimanto      
riveli → rivelanto      
rompi → strikrompanto      
savi → savanto      
scii → ĉioscianto      
sekci → sekcanto      
sekvi → sekvanta      
semo → minsemanto      
serĉi → serĉanto      
servi → servant(in)o      
serviro → serviranto      
sidi → sidanto      
simbiozo → simbiozanto      
skrapi → ĉielskrapanto      
skui → vostskuanto      
sodomii → sodomianto      
solvi → solvanto      
soni → sonanta      
sorbi → sorbanto      
spekti → spektanto      
spekuli → spekulanto      
stimi → stimanto      
stimuli → stimulanto      
stiri → memstiranta      
sturmi → sturmanto      
suĉi → sangosuĉanto      
supini → supinanto      
svati → svatanto      
ŝuldi → ŝuldanto      
tani → tanant(aĵ)o      
tanĝi → tanĝanto      
teni → tenanto      
tenti → tentanto      
trompi → trompanto      
tuŝi → tuŝanta      
uzurpi → uzurpanteco      
vagi → vaganto      
varii → varianto      
vendi → vendanto      
venĝi → venĝanto      
venki → venkanto      
vivi → vivanto      
viziti → vizitanto      
vojaĝi → vojaĝanto      
vori → -voranto      
zorgi → zorganto