agordi → alagordi      
aranĝi → alaranĝi      
aspekti → alaspekta      
bati → albati      
bordo → albordiĝi      
celo → alcela      
centro → alcentra      
diri → aldiri      
direkto → aldirekti      
doni → aldoni      
elekti → alelekti      
esti → alesti      
fali → alfali      
fari → alfari      
fiksi → alfiksi      
fini → alfinigi      
flanko → alflankiĝi      
flui → alflui      
flugi → alflugi      
forĝi → alforĝi      
fortika → alfortikigi      
fronto → alfronti      
frosto → alfrostiĝi      
fundo → alfundiĝi      
gluo → alglui      
ĝusta → alĝustigi      
iri → aliri      
jardo → aljardigi      
juĝi → aljuĝi      
jungi → aljungi      
kadro → alkadrigi      
kalkuli → alkalkuli      
kateno → alkateni      
kisi → alkisi      
klaki → alklaki      
klimato → alklimatigi      
klini → alklini      
kolekti → alkolektiĝi      
komandi → alkomandi      
konduki → alkonduki      
krementi → alkrementi      
kreski → alkreskado      
kroĉi → alkroĉi      
kudri → alkudri      
kuri → alkuri      
kutimi → alkutimiĝo      
lasi → allasi      
ligi → alligi      
logi → alloga      
Luno → alLuniĝi      
luti → alluti      
manĝi → almanĝaĵoj      
maso → almasigi      
meti → almeti      
mezuri → almezuri      
miksi → almiksi      
militi → almiliti      
monto → almonte      
montri → almontri      
munti → almunti      
naĝi → alnaĝi      
najlo → alnajli      
nivelo → alniveligi      
nomo → alnomo      
pagi → alpago      
paroli → alparoli      
paŝi → alpaŝi      
peli → alpeli      
pendi → alpendaĵo      
piki → alpiki      
pinglo → alpingli      
plando → alplandaĵo      
porti → alporti      
premi → alpremi      
preni → alpreni      
proksima → alproksimigi      
propra → alproprigi      
prunte → alprunti      
puŝi → alpuŝiĝi      
rigida → alrigidiĝi      
rulo → alruliĝi      
sago → alsagi      
salti → alsalti      
sendi → alsendi      
sidi → alsidi      
skribi → alskribi      
sorbi → alsorbi      
supre → alsupra      
ŝovi → alŝovi      
ŝraŭbo → alŝraŭbi      
ŝteli → alŝteliĝi      
ŝultro → alŝultrigi      
ŝuti → alŝuti      
ŝvebi → alŝvebi      
tempo → altempigi      
teni → alteno      
tero → alterigi      
tiri → altiri      
tranĉi → altranĉi      
trudi → altrudi      
valo → alvale      
veni → alveni      
vento → alvente      
veturi → alveturi      
vico → alviciĝi      
voki → alvoki