abomeni → abomenaĵo      
adapti → adaptaĵo      
adheri → adheraĵo      
agregi → agregaĵo      
akiri → akiraĵo      
akompani → akompanaĵo      
ami → amaĵo      
aneksi → aneksaĵo      
aparteni → apartenaĵo      
aperi → aperaĵo      
apreti → apretaĵo      
aranĝi → aranĝaĵo      
ardi → ardaĵo      
armi → armaĵo      
asekuri → asekuraĵo      
babili → babilaĵo      
baki → bakaĵo      
balai → balaaĵo      
bari → baraĵo      
bati → bataĵo      
bezoni → bezonaĵo      
bindi → bindaĵo      
bori → boraĵo      
brezi → brezaĵo      
brili → brilaĵo      
brodi → brodaĵo      
brogi → brogaĵo      
broki → brokaĵo      
brokanti → brokantaĵo      
bruli → brulaĵo      
buĉi → buĉaĵo      
cedi → cedaĵo      
citi → citaĵo      
ĉarpenti → ĉarpentaĵo      
ĉasi → ĉasaĵo      
ĉifi → ĉifaĵo      
deci → maldecaĵo      
degeli → degelaĵo      
degeneri → degeneraĵo      
dekokti → dekoktaĵo      
dekolti → dekoltaĵo      
deliri → deliraĵo      
derivi → derivaĵo      
desegni → desegnaĵo      
difekti → difektaĵo      
dikti → diktaĵo      
diserti → disertaĵo      
dispersi → dispersaĵo      
disponi → disponaĵo      
distili → distilaĵo      
distingi → distingaĵo      
distri → distraĵo      
diveni → divenaĵo      
dividi → dividaĵo      
doni → aldonaĵo      
draŝi → draŝaĵo      
dreni → drenaĵo      
drinki → drinkaĵo      
dubli → dublaĵo      
efloreski → efloreskaĵo      
ekipi → ekipaĵo      
eksciti → ekscitaĵo      
ekskorii → ekskoriaĵo      
eksplodi → eksplodaĵo      
eksudi → eksudaĵo      
ekzisti → ekzistaĵo      
ekzorci → ekzorcaĵo      
esti → estaĵo      
etendi → etendaĵo      
fajli → fajlaĵo      
fali → falaĵo      
falĉi → falĉaĵo      
faldi → kunfaldaĵo      
falsi → falsaĵo      
fandi → fandaĵo      
fari → faraĵo      
fermi → interfermaĵo      
festi → festaĵo      
fi → fiaĵo      
filtri → filtraĵo      
fini → finaĵo      
flati → flataĵo      
fleksi → subfleksaĵo      
fliki → flikaĵo      
flirti → flirtaĵo      
flui → fluaĵo      
flugi → flugaĵo      
fomenti → fomentaĵo      
fondi → fondaĵo      
fosi → fosaĵo      
fotografi → fotografaĵo      
frandi → frandaĵo      
frikasi → frikasaĵo      
friti → fritaĵo      
frizi → frizaĵo      
froti → frotaĵo      
fuŝi → fuŝaĵo      
fuzi → fuzaĵo      
garantii → garantiaĵo      
gargari → gargaraĵo      
garni → garnaĵo      
geri → geraĵo      
glori → gloraĵo      
grati → grataĵo      
grateni → gratenaĵo      
gravuri → gravuraĵo      
grefti → greftaĵo      
ĝeni → ĝenaĵo      
ĝiri → ĝiraĵo      
haki → hakaĵo      
havi → havaĵo      
hejti → hejtaĵo      
heredi → heredaĵo      
honori → honoraĵo      
ilumini → iluminaĵo      
ilustri → ilustraĵo      
imagi → imagaĵo      
imiti → imitaĵo      
impliki → implikaĵo      
improvizi → improvizaĵo      
indukti → induktaĵo      
infekti → infektaĵo      
infuzi → infuzaĵo      
injekti → injektaĵo      
inkrusti → inkrustaĵo      
inserti → insertaĵo      
insili → insilaĵo      
instali → instalaĵo      
integri → integraĵo      
interpoli → interpolaĵo      
inventi → inventaĵo      
investi → investaĵo      
izoli → izolaĵo      
jungi → jungaĵo      
ĵeti → ĵetaĵo      
ĵongli → ĵonglaĵo      
kanti → rekantaĵo      
kaperi → kaperaĵo      
kapti → kaptaĵo      
karakterizi → karakterizaĵo      
karburi → karburaĵo      
kaŝi → kaŝaĵo      
koaguli → koagulaĵo      
kombini → kombinaĵo      
komenci → komencaĵo      
komerci → komercaĵo      
kompili → kompilaĵo      
kompliki → komplikaĵo      
komponi → komponaĵo      
komposti → kompostaĵo      
kompreni → komprenaĵo      
komuniki → komunikaĵo      
kondensi → kondensaĵo      
kondukti → konduktaĵo      
konfiti → konfitaĵo      
konfuzi → konfuzaĵo      
konglomeri → konglomeraĵo      
konjekti → konjektaĵo      
konjugi → konjugaĵo      
konservi → konservaĵo      
konsisti → konsistaĵo      
konstrui → konstruaĵo      
kontaĝi → kontaĝaĵo      
kontribui → kontribuaĵo      
kontuzi → kontuzaĵo      
konveni → malkonvenaĵo      
korekti → malkorektaĵo      
korespondi → korespondaĵo      
korodi → korodaĵo      
kovri → kovraĵo      
kraĉi → kraĉaĵo      
krei → kreaĵo      
kreski → kreskaĵo      
kribri → kribraĵo      
kroĉeti → kroĉetaĵo      
kudri → kudraĵo      
kuiri → kuiraĵo      
kultivi → kultivaĵo      
labori → laboraĵo      
lasi → postlasaĵo      
legi → legaĵo      
leki → lekaĵo      
lerni → lernaĵo      
ligi → ligaĵo      
litografi → litografaĵo      
liveri → liveraĵo      
logi → logaĵo      
loti → lotaĵo      
lubriki → lubrikaĵo      
luti → lutaĵo      
maceri → maceraĵo      
maĉi → papermaĉaĵo      
makleri → makleraĵo      
manĝi → manĝaĵo      
marĉandi → marĉandaĵo      
marini → marinaĵo      
masoni → masonaĵo      
memori → memoraĵo      
mensogi → mensogaĵo      
meriti → meritaĵo      
meti → demetaĵo      
mezuri → mezuraĵo      
mi → miaĵo      
miksi → miksaĵo      
miri → miraĵo      
mordi → mordaĵo      
muldi → muldaĵo      
munti → muntaĵo      
narkoti → narkotaĵo      
naski → postnaskaĵo      
noci → medinocaĵo      
nutri → nutraĵo      
oferi → oferaĵo      
oferti → ofertaĵo      
okazi → okazaĵo      
organizi → organizaĵo      
ornami → ornamaĵo      
pafi → pafaĵo      
pansi → pansaĵo      
pasi → pasaĵo      
paŭsi → paŭsaĵo      
pekli → peklaĵo      
pendi → pendaĵo      
pentri → pentraĵo      
percepti → perceptaĵo      
perfidi → perfidaĵo      
permuti → permutaĵo      
petoli → petolaĵo      
pezi → pezaĵo      
pinĉi → pinĉaĵo      
pisi → pisaĵo      
pisti → pistaĵo      
plaki → krucoplakaĵo      
plekti → plektaĵo      
polui → poluaĵo      
porti → portaĵo      
posedi → posedaĵo      
precipiti → precipitaĵo      
premi → premaĵo      
prepari → preparaĵo      
presi → presaĵo      
produkti → produktaĵo      
propagi → propagaĵo      
provi → provaĵo      
publici → publicaĵo      
putri → putraĵo      
raboti → rabotaĵo      
radiografi → radiografaĵo      
rafini → rafinaĵo      
rampi → rampaĵo      
raporti → raportaĵo      
raspi → raspaĵo      
reciti → recitaĵo      
referi → referaĵo      
registri → registraĵo      
remburi → remburaĵo      
resti → restaĵo      
rikolti → rikoltaĵo      
rompi → rompaĵo      
rosti → rostaĵo      
rukti → ruktaĵo      
saboti → sabotaĵo      
sakri → sakraĵo      
scii → sciaĵo      
segi → segaĵo      
sekci → sekcaĵo      
sekvi → sekvaĵo      
sekvestri → sekvestraĵo      
sendi → sendaĵo      
si → siaĵo      
skrapi → skrapaĵo      
skribi → skribaĵo      
skulpti → skulptaĵo      
solvi → solvaĵo      
sorĉi → sorĉaĵo      
specifi → specifaĵo      
spekti → spektaĵo      
spekuli → spekulaĵo      
spiri → spiraĵo      
splisi → splisaĵo      
stari → elstaraĵo      
stenografi → stenografaĵo      
sterni → sternaĵo      
stiki → stikaĵo      
stufi → stufaĵo      
sublimi → sublimaĵo      
substitui → substituaĵo      
ŝmiri → belŝmiraĵo      
ŝpari → ŝparaĵo      
ŝpini → ŝpinaĵo      
ŝteli → ŝtelaĵo      
ŝtopi → ŝtopaĵo      
ŝuti → ŝutaĵo      
ŝvebi → ŝvebaĵo      
ŝveli → ŝvelaĵo      
tajpi → tajpaĵo      
taŭgi → sentaŭgaĵo      
teksi → teksaĵo      
tordi → tordaĵo      
trakti → traktaĵo      
tranĉi → tranĉaĵo      
transponi → transponaĵo      
treni → trenaĵo      
trinki → trinkaĵo      
trompi → trompaĵo      
trovi → trovaĵo      
urĝi → urĝaĵo      
varii → variaĵo      
vegeti → vegetaĵo      
veti → vetaĵo      
vidi → vidaĵo      
vivi → porvivaĵo      
volvi → volvaĵo      
abstrakta → abstraktaĵo      
absurda → absurdaĵo      
afabla → afablaĵo      
agrabla → agrablaĵo      
akcesora → akcesoraĵo      
akra → akraĵo      
aktiva → aktivaĵo      
alia → aliaĵo      
alotropa → alotropaĵo      
alta → altaĵo      
amara → amaraĵo      
antikva → antikvaĵo      
aparta → apartaĵo      
aperta → apertaĵo      
arkaa → arkaaĵo      
aroganta → arogantaĵo      
banala → banalaĵo      
bela → belaĵo      
blanka → blankaĵo      
blua → bluaĵo      
bona → bonaĵo      
brava → bravaĵo      
bruna → brunaĵo      
burleska → burleskaĵo      
centrifuga → centrifugaĵo      
certa → certaĵo      
ĉarma → ĉarmaĵo      
ĉasta → malĉastaĵo      
delikata → delikataĵo      
densa → densaĵo      
dika → dikaĵo      
dolĉa → dolĉaĵo      
drasta → drastaĵo      
ebena → ebenaĵo      
efektiva → efektivaĵo      
efemera → efemeraĵo      
egala → egalaĵo      
ekstra → ekstraĵo      
ekstrema → ekstremaĵo      
eventuala → eventualaĵo      
evidenta → evidentaĵo      
favora → favoraĵo      
fidela → fidelaĵo      
firma → firmaĵo      
flava → flavaĵo      
formala → formalaĵo      
forta → fortaĵo      
fortika → fortikaĵo      
fremda → fremdaĵo      
freneza → frenezaĵo      
frivola → frivolaĵo      
galanta → galantaĵo      
glata → glataĵo      
granda → grandaĵo      
grava → gravaĵo      
griza → grizaĵo      
groteska → groteskaĵo      
ĝenerala → ĝeneralaĵo      
ĝentila → ĝentilaĵo      
ĝusta → ĝustaĵo      
honesta → malhonestaĵo      
identa → identaĵo      
inkluziva → inkluzivaĵo      
interna → internaĵo      
intima → intimaĵo      
justa → justaĵo      
kaduka → kadukaĵo      
kaŭstika → kaŭstikaĵo      
klara → malklaraĵo      
klasika → klasikaĵo      
komuna → komunaĵo      
konkava → konkavaĵo      
konkreta → konkretaĵo      
kontanta → kontantaĵo      
kripla → kriplaĵo      
kruda → krudaĵo      
kruela → kruelaĵo      
kruta → krutaĵo      
kurba → kurbaĵo      
kurioza → kuriozaĵo      
larĝa → larĝaĵo      
lasta → lastaĵo      
lerta → lertaĵo      
livida → lividaĵo      
malica → malicaĵo      
mistika → mistikaĵo      
mola → molaĵo      
necesa → necesaĵo      
negativa → negativaĵo      
nigra → nigraĵo      
nova → novaĵo      
nuda → nudaĵo      
obscena → obscenaĵo      
oportuna → oportunaĵo      
ordinara → ordinaraĵo      
paralela → paralelaĵo      
partikulara → partikularaĵo      
pasiva → pasivaĵo      
perfekta → perfektaĵo      
pia → piaĵo      
plata → plataĵo      
plena → malplenaĵo      
profunda → profundaĵo      
propra → propraĵo      
pura → malpuraĵo      
racema → racemaĵo      
rara → raraĵo      
reala → realaĵo      
riĉa → riĉaĵo      
ruĝa → ruĝaĵo      
ruza → ruzaĵo      
saĝa → malsaĝaĵo      
sankta → sanktaĵo      
seka → sekaĵo      
sepsa → sepsaĵo      
serioza → seriozaĵo      
simila → similaĵo      
solena → solenaĵo      
speciala → specialaĵo      
sprita → spritaĵo      
stranga → strangaĵo      
strikta → striktaĵo      
stulta → stultaĵo      
subtila → subtilaĵo      
triviala → trivialaĵo      
tuta → tutaĵo      
unika → unikaĵo      
universala → universalaĵo      
utila → utilaĵo      
vana → vanaĵo      
vanta → vantaĵo      
vasta → vastaĵo      
verda → verdaĵo      
viskoza → viskozaĵo      
vulgara → vulgaraĵo      
absinto → absintaĵo      
acido → acidaĵo      
akrobato → akrobataĵo      
alkoholo → alkoholaĵo      
aloo → aloaĵo      
amiko → amikaĵo      
anabolo → anabolaĵo      
anaso → anasaĵo      
anglo → anglaĵo      
angulo → angulaĵo      
animo → facilanimaĵo      
ansero → anseraĵo      
apro → apraĵo      
araneo → araneaĵo      
arbo → arbaĵo      
argilo → argilaĵo      
arko → arkaĵo      
arlekeno → arlekenaĵo      
arniko → arnikaĵo      
aromo → aromaĵo      
arto → artaĵo      
azeno → azenaĵo      
balkono → balkonaĵo      
barbaro → barbaraĵo      
barbituro → barbituraĵo      
besto → bestaĵo      
betelo → betelaĵo      
birdo → birdaĵo      
boso → bosaĵo      
bovo → bovaĵo      
branĉo → branĉaĵo      
bravuro → bravuraĵo      
brido → buŝbridaĵo      
briko → brikaĵo      
bronzo → bronzaĵo      
brusto → brustaĵo      
brutalo → brutalaĵo      
bubo → bubaĵo      
bulko → bulkaĵo      
buŝo → buŝaĵo      
butero → sukerbuteraĵo      
ceramiko → ceramikaĵo      
cerbo → cerbaĵo      
cerealo → cerealaĵo      
ĉarlatano → ĉarlatanaĵo      
ĉevalo → ĉevalaĵo      
ĉifono → ĉifonaĵo      
ĉifro → ĉifraĵo      
ĉino → ĉinaĵo      
ĉokolado → ĉokoladaĵo      
deklivo → deklivaĵo      
Delfto → Delftaĵo      
dento → dentaĵo      
detalo → detalaĵo      
dio → diaĵo      
diablo → diablaĵo      
dorno → dornaĵo      
dorso → dorsaĵo      
doto → dotaĵo      
ekskrecio → ekskreciaĵo      
enklizo → enklizaĵo      
esparto → espartaĵo      
Esperanto → Esperantaĵo      
fabo → fabaĵo      
fabelo → fabelaĵo      
fabriko → fabrikaĵo      
fajenco → fajencaĵo      
fajro → fajraĵo      
fantazio → fantaziaĵo      
faruno → farunaĵo      
fatalo → fatalaĵo      
favo → favaĵo      
feko → fekaĵo      
femuro → femuraĵo      
fero → feraĵo      
fermento → fermentaĵo      
figuro → figuraĵo      
fiŝo → fiŝaĵo      
flanko → flankaĵo      
floro → floraĵo      
floso → flosaĵo      
fluido → fluidaĵo      
folio → foliaĵo      
formo → formaĵo      
frajo → frajaĵo      
frazeologio → frazeologiaĵo      
fripono → friponaĵo      
frukto → fruktaĵo      
fumo → fumaĵo      
fundo → fundaĵo      
fundamento → fundamentaĵo      
fungo → fungaĵo      
funguso → fungusaĵo      
Galvano → Galvanaĵo      
gelateno → gelatenaĵo      
genio → geniaĵo      
genuo → intergenuaĵo      
gipso → gipsaĵo      
gisto → gistaĵo      
glacio → glaciaĵo      
gliptiko → gliptikaĵo      
gluo → gluaĵo      
grafiko → grafikaĵo      
grafito → grafitaĵo      
grajno → grajnaĵo      
granulo → granulaĵo      
graso → grasaĵo      
grio → griaĵo      
ĝibo → ĝibaĵo      
haro → haraĵo      
haspelo → haspelaĵo      
heliko → helikaĵo      
hepato → hepataĵo      
heroo → heroaĵo      
hordeo → hordeaĵo      
humuro → humuraĵo      
hundo → hundaĵo      
ĥoro → ĥoraĵo      
ideografio → ideografiaĵo      
idiomo → idiomaĵo      
idioto → idiotaĵo      
impreso → impresaĵo      
incenso → incensaĵo      
infano → infanaĵo      
ironio → ironiaĵo      
jugo → jugaĵo      
kadavro → kadavraĵo      
kadro → kadraĵo      
kalo → kalaĵo      
kaleŝo → kaleŝaĵo      
kaligrafo → kaligrafaĵo      
kalko → kalkaĵo      
Kamasutro → Kamasutraĵo      
kano → kanaĵo      
kanajlo → kanajlaĵo      
kapo → kapaĵo      
kapro → kapraĵo      
kapreolo → kapreolaĵo      
kapuceno → kapucenaĵo      
karakulo → karakulaĵo      
karbo → karbaĵo      
kareo → kareaĵo      
kartono → kartonaĵo      
kato → kataĵo      
katabolo → katabolaĵo      
kavaliro → kavaliraĵo      
kemio → kemiaĵo      
klaŭno → klaŭnaĵo      
kliko → klikaĵo      
klistero → klisteraĵo      
kloro → kontraŭkloraĵo      
knabo → knabaĵo      
koko → kokaĵo      
kolbaso → kolbasaĵo      
kolono → surkolonaĵo      
koloro → koloraĵo      
koncerto → koncertaĵo      
konko → konkaĵo      
kontakto → kontaktaĵo      
kontrabando → kontrabandaĵo      
korbo → korbaĵo      
kosmetiko → kosmetikaĵo      
kotono → kotonaĵo      
krado → kradaĵo      
kremo → kremaĵo      
kreto → kretaĵo      
kripto → kriptaĵo      
kristalo → kristalaĵo      
krono → kronaĵo      
kruco → krucaĵo      
kruro → kruraĵo      
krusto → krustaĵo      
kuko → kukaĵo      
kuniklo → kuniklaĵo      
kupro → kupraĵo      
labo → labaĵo      
lako → lakaĵo      
lakto → laktaĵo      
lano → lanaĵo      
lanugo → lanugaĵo      
lato → lataĵo      
latino → latinaĵo      
latuno → latunaĵo      
leporo → leporaĵo      
ligno → lignaĵo      
likvo → likvaĵo      
lino → linaĵo      
lingvo → lingvaĵo      
lito → litaĵo      
lukso → luksaĵo      
lumo → lumaĵo      
lumbo → lumbaĵo      
majstro → majstraĵo      
mastro → mastraĵo      
meĉo → meĉaĵo      
medicino → medicinaĵo      
meleagro → meleagraĵo      
metabolo → metabolaĵo      
mino → minaĵo      
mistero → misteraĵo      
monato → monataĵo      
moralo → moralaĵo      
motivo → motivaĵo      
mudo → mudaĵo      
mukozo → mukozaĵo      
muziko → muzikaĵo      
nacio → naciaĵo      
najbaro → najbaraĵo      
naturo → naturaĵo      
nebulo → nebulaĵo      
nenio → neniaĵo      
nielo → nielaĵo      
nodo → nodaĵo      
oro → oraĵo      
oratoro → oratoraĵo      
originalo → originalaĵo      
orto → ortaĵo      
ovo → ovaĵo      
pajaco → pajacaĵo      
pajlo → pajlaĵo      
pako → pakaĵo      
palmo → palmaĵo      
parto → partaĵo      
pasto → pastaĵo      
pato → pataĵo      
patento → patentaĵo      
pelto → peltaĵo      
periodo → periodaĵo      
plando → alplandaĵo      
plombo → plombaĵo      
plumo → plumaĵo      
plumbo → plumbaĵo      
poezio → poeziaĵo      
porcelano → porcelanaĵo      
porko → porkaĵo      
porno → pornaĵo      
poŝto → poŝtaĵo      
poto → potaĵo      
pralino → pralinaĵo      
prodo → prodaĵo      
profeto → profetaĵo      
projekcio → projekciaĵo      
proklizo → proklizaĵo      
proprieto → proprietaĵo      
prozo → prozaĵo      
publiko → publikaĵo      
pulmo → pulmaĵo      
purpuro → (retina) purpuraĵo      
rabato → rabataĵo      
radiko → radikaĵo      
rando → randaĵo      
rangifero → rangiferaĵo      
reno → renaĵo      
reportero → reporteraĵo      
reto → retaĵo      
retoro → retoraĵo      
rezino → rezinaĵo      
rimo → rimaĵo      
ripo → ripaĵo      
rizo → rizaĵo      
roko → rokaĵo      
rondo → rondaĵo      
rubo → rubaĵo      
rulo → rulaĵo      
rusto → rustaĵo      
sablo → sablaĵo      
sako → sakaĵo      
salo → salaĵo      
saliko → salikaĵo      
saŭco → saŭcaĵo      
sekrecio → sekreciaĵo      
sekreto → sekretaĵo      
senco → dusencaĵo      
senso → sensaĵo      
sepio → sepiaĵo      
sero → seraĵo      
serozo → serozaĵo      
skapolo → skapolaĵo      
skvamo → skvamaĵo      
solido → solidaĵo      
spico → spicaĵo      
spiralo → spiralaĵo      
sterko → sterkaĵo      
stomako → stomakaĵo      
streko → strekaĵo      
stuko → stukaĵo      
stupo → stupaĵo      
sukero → sukeraĵo      
surfaco → surfacaĵo      
suspensio → suspensiaĵo      
ŝafo → ŝafaĵo      
ŝaŭmo → ŝaŭmaĵo      
ŝelo → ŝelaĵo      
ŝimo → ŝimaĵo      
ŝraŭbo → ŝraŭbaĵo      
ŝroto → ŝrotaĵo      
ŝtono → ŝtonaĵo      
ŝuo → ŝuaĵo      
Ŝvarco → Ŝvarcaĵo      
ŝvito → elŝvitaĵo      
tabulo → tabulaĵo      
teatro → teatraĵo      
tego → tegaĵo      
telefono → telefonaĵo      
telegrafo → telegrafaĵo      
tero → teraĵo      
teruro → teruraĵo      
testamento → testamentaĵo      
testudo → testudaĵo      
tio → tiaĵo      
tolo → tolaĵo      
trabo → antaŭtrabaĵo      
translacio → translaciaĵo      
tro → troaĵo      
tubero → tuberaĵo      
urbo → kunurbaĵo      
valoro → valoraĵo      
vaporo → vaporaĵo      
vento → ventaĵo      
vero → veraĵo      
vermo → antivermaĵo; kontraŭvermaĵo      
verso → versaĵo      
vesto → vestaĵo      
viando → viandaĵo      
video → videaĵo      
vimeno → vimenaĵo      
vindo → vindaĵo      
viscero → visceraĵo      
vitro → vitraĵo      
Volapuko → Volapukaĵo      
volupto → voluptaĵo      
zibelo → zibelaĵo      
-aĉ → -aĉaĵo      
al → alaĵo      
-ant → --antaĵo      
-at → --ataĵo      
ĉef → ĉefaĵo      
ĉirkaŭ → ĉirkaŭaĵo      
-ebl → ne-eblaĵo      
ekster → eksteraĵo      
for → foraĵo      
-il → -ilaĵo      
-int → --intaĵo      
inter → interaĵo      
-it → --itaĵo      
kontraŭ → kontraŭaĵo      
kun → kunaĵo      
mis → misaĵo      
ofte → maloftaĵo      
-ot → -otaĵo      
plu → pluaĵo      
post → postaĵo      
sub → subaĵo      
super → superaĵo      
supre → supraĵo      
trans → transaĵo      
unu → unuaĵo