sovaĝa

*sovaĝ/a

 1. En tia stato, kia ĝi estas en la naspatxturo:

a) (pp besto) ne hejmigita: sovaĝaj anasoj (Z), cignoj (Z), ĉevaloj, katoj, hundoj;
b) (pp planto) ne kultivata: sovaĝa greno (Z), vinberujo (B), cikorio, rozo; la sovaĝa mento bonodoris (Z);
c) (pp loko) Nekulturata, senhoma: sovaĝa dezerto, monto, marbordo; parko returniĝinta al la sovaĝa stato;
ĉ) [BIOLOGIO] (pp geno, alelo) Ne mutaciinta pro eksperimentoj.
 1. Restinta en primitiva stato de civilizo kaj vivanta ĉefe el fruktokolekto, ĉasado aŭ fiŝado: sovaĝaj triboj de Sud-Ameriko.
 1. (f) Senbride kruela, malmodera: sovaĝa persekuto, venĝo; sovaĝaj batoj; sovaĝa buĉado (Z); sovaĝa kritikado; sovaĝe detrui ĉiujn restaĵojn de civilizo.
 1. (f) Akre kruda, fortege malagrabla: li eligadis sovaĝajn kriojn (Z); france saĝa, angle sovaĝa (Z); kio hieraŭ ŝajnis sovaĝa, tio morgaŭ aperos kiel io tute natura kaj bela (Z); la ĉevalo pli sovaĝe ekkuris (Z); Volapük sonas sovaĝe kaj maldelikate (Z).
 • sovaĝi (ntr)
  Agi, efiki sovaĝe: hitlerismo sovaĝis tra tuta Eŭropo; la elementoj ekstere sovaĝas (Z).
  furiozi, elĉeniĝi.
 • sovaĝeco
  Eco de iu, io sovaĝa: provi mildigi la sovaĝecon de la grundo; nenio povis egali la sovaĝecon de tiuj fanatikuloj; la sovaĝeco, kiun oni vidis ĉe la infano, plaĉis al li (Z).
 • sovaĝejo
  Nekulturata aŭ necivilizita regiono.
  naturparko.
 • sovaĝulo
  1. Ano de pracivilizacia tribo.
   primitivulo, kavernhomo.
  1. (f) Kruela, kruda homo: ili kun hakiloj kaj feraj stangoj sin ĵetis kontraŭ trankvilaj loĝantoj, kies tuta kulpo konsistis nur en tio, ke ili havis alian religion ol tiuj ĉi sovaĝuloj (Z).
  1. (pj) Nekonformisto.
 • malsovaĝa
  (pp besto) Alkutimiĝinta al la apudeco de homoj: kiel malsovaĝa birdo ĝi nun sidis, klininte la kapon (Z); malsovaĝigi gazelon.
  dresi, hejmigi.
 • malsovaĝiĝi
  Iĝi malsovaĝa.
 • RIM. 'sovaĝ' estas uzata pref-e kun zoologiaj aŭ botanikaj nomoj: sovaĝbestoj, sovaĝazeno, sovaĝpomujo, sovaĝviando. En tiaj okazoj Z. uzas simple la adj-an formon.

  sovaĝa

  REVO: [sovaĝa]

  hordo
  animalo. besto. furioza. kruda kruela. . stato.

  Iel rilatitaj:

  animalx azenx barbarx bestix bestx civilizx delikatx florx furiozx hejmx krudx kruelx kulturx popolx statx