serĉi

*serĉ/i (tr)

 1. Rigardi, palpi, sin movi, por ekscii, kie estas iu aŭ io: mi serĉis lin, sed mi lin ne trovis (X); mi kondukos vin al tiu viro, kiun vi serĉas (Z); ili serĉis lin, por lin mortigi; serĉu kaj vi trovos (N); kion vi ne perdis, tion ne serĉu (Z); formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo (Z); la birdo serĉis por si kaŝiĝejon en truo (Z); mia ringo ne estus tiel longe serĉata, se ĝi ne estus tiel lerte kaŝita de vi (Z); li komencis serĉi per la okuloj la domon (Z); li rigardis per serĉantaj okuloj (Z); tie kreskas pomarboj kaj rozoj, sed, estas vero, oni devas ilin serĉi (Z); pri tio ĉiuj demandis, serĉis en sciencaj verkoj (Z); li vorton en la poŝo ne serĉas (Z) (li kapablas lerte esprimiĝi); [SCIENCOJ] oni ĝis nun vane serĉis la aganton de la kancero; (f) pekon serĉi oni ne bezonas (Z),
  esplori.
 1. Peni iri al loko kutima, preferata: nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron (Z); mi longajn tagojn staras sur la bordo, serĉante per la kor' la grekan landon (Z); fiŝo serĉas profundon (Z); mortinta serĉu ĉielon (Z); (f) tiu planto serĉas la ombron; akvo ĉiam serĉas sian nivelon; pano buŝon ne serĉas (Z).
 1. Esplori en sia penso por ekscii, kiel fari ion: serĉi rimedon de riĉiĝo; mi serĉis en mia koro, kiel plezurigi mian korpon per vino (X); la diablo kiel leono blekeganta ĉirkaŭiras, serĉante, kiun li povos forgluti (N); ni serĉu, de kie venis la denunco.
 1. Peni havigi al si, strebi akiri: mi devis serĉi mian panon en ia alia loko (Z); la pentraĵoj de tiu artisto estas tre serĉataj; por ke mi povu serĉi al mi aliajn fontojn de enspezoj (Z); serĉi aventurojn, sian feliĉon; mokanto serĉas saĝecon kaj ĝin ne trovas (X); homo, kiu serĉas honoron, sed al kiu mankas pano (X); ne glore estas serĉi sian gloron (X); kial vi volas serĉi al vi plezuron ĉe fremda virino? (X); multaj serĉas favoron de reganto (X); ĉe la dioj helpon serĉu (K); serĉi ies amikecon (X), subtenon (X);(f) serĉi venton sur la kampo (Z), la tagon pasintan (Z) (ion neeblan); (analoge) serĉi Dion (X), la Vojon (de Budho).
  celi, aspiri.
 • serĉo
  Ago de iu, kiu serĉas: via serĉo estas vana (K); fari serĉon pri io.
 • duoniga serĉo, dupartiga serĉo
  [KOMPUTIKO] Serĉo, en kiu oni ripete dividas regionon kaj demandas, en kiu parto estas la solvo.
 • elĉerpa serĉo
  [KOMPUTIKO] Metodo solvi problemon per laŭvica provado de ĉiuj ebloj.
  respurado.
 • serĉado
  Longa, daŭra aŭ ripetita serĉo: en la serĉado (de la sekreto) pasis pli ol tuta jaro (Z); post longa vana serĉado de eldonisto (Z); serĉadon de la vero ni neniam devas ĉesigi; ĉi tie finiĝis, fratoj, mia serĉado!
 • serĉanto
  Tiu, kiu serĉas: ho serĉantoj de Dio! (X); la serĉantoj de la vero.
 • serĉateco
  Stato de persono, kun kiu ĉiuj tre deziras interrilati: li ĝuas serĉatecon (Z); ŝi devas ellabori al si nomon, famon, sekve serĉatecon (Z).
 • serĉilo
  [TEKNIKOJ] Organo aŭ mekanismo, servanta por esplore serĉi ion: serĉilo de teleskopo (malgranda paralela lorno); drata serĉilo de kristala detektilo.
 • ekserĉi
  Komenci serĉi.
 • elserĉi
  Sisteme serĉadi el inter pli-malpli granda nombro: elserĉu inter la tuta popolo homojn bravajn, veramajn (Z); ĝi devos elserĉi ian alian rimedon, por kompensi la perdon (Z); tiu floro devis esti elserĉita de tiu, kiu amis lin plej varmege (Z); fermu tuj la pordojn! Elserĉu la krimulon! (Z).
 • elserĉado
  Sistema serĉado pri io el inter multaj ebloj: elserĉado de la patreco per DNA-kontrolo; lerneja elserĉado de tuberkulozo.
 • priserĉi
  Esplori lokon, por malkovri ion, kio povas tie troviĝi, aŭ kies ĉeesto tie estas suspektata: priserĉi la vizaĝon de la amatino, por kapti signeton de tediĝo; priserĉi ies poŝojn; la doganistoj priserĉis siajn vestojn kaj kofrojn; priserĉi vundon; (f) priserĉi la koron de homo.
 • reserĉi
  1. Serĉi denove.
  1. (evi) = esplori.
 • traserĉi
  1. Priserĉi: ili traserĉis ĉiun angulon (Z).
  1. [JURO] Laŭ justica ordono priserĉi ies loĝejon, oficejon ktp, por tie trovi kaj garantie transdoni al la enketanto dokumentojn aŭ aliajn objektojn utilajn al enketo: traserĉi la loĝejon de politika krimulo (B), de fraŭdulo; fari traserĉon laŭ traserĉa mandato.
 • erarserĉilo
  [KOMPUTIKO] Spurilo.

  serĉi


  Elserĉado de patreco per esploro de sangogrupoj.Elserĉu la krimulon.erarserĉilo.Iri serĉi provianton en la kamparo, en la bazaro.La diablo, kiel leono blekanta, ĉirkaŭiras, serĉante kiun forgluti.La likvaĵo en du komunikiĝantaj vazoj ĉiam serĉas sian nivelon.La pentraĵoj de tiu artisto estas tre serĉataj.La serĉantoj de la vero.La veron serĉi, kaŝi, maski, fortordi, diri, elŝeligi.Meti la fingron sur ion (serĉante trafi ion).minserĉilo.Ne serĉi vanajn kompromisojn, kiuj flikas lokon, krevigante alian.ne serĉi vorton en la poŝo.Oni plu serĉas, kion li diris, kiam li finis paroli.Reserĉi la aganton de (kancero).serĉilo.Vi estas varma (proksime al serĉata objekto de la ludo).Vi trovos ĝin serĉante kun fervoro (fablo : Kalocsay).vidoserĉilo.
  demandi. fiziko. havi. komerci. komputi. krimo. loko. ludi. proksima. trovi. vero.

  Iel rilatitaj:

  demandx esplorx feliĉx fizikx havx kaŝx komercx komputx krimx lokx ludx nenie parolx proksimx trovx verx