savi

*sav/i (tr)

 1. Liberigi iun de danĝero aŭ morto: savu min de la hundo (Z); savi iun de la ruiniĝo; la kuracisto savis la malsanulon de la morto (B); Li savis Danielon kontraŭ leonoj (X); Li savis ilin el la manoj de la Egiptoj (X); kiu neniun savis, malamikojn ne havas (Z); savi tiujn, kiujn oni prenis por mortigi (X); (f pp io) eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo (Z); longa konsidero savas de sufero (Z); prudento vin gardas, por savi vin de edzino ne via (X); la Fundamento devas savi nin kontraŭ anarĥio (Z); la savanta floro el la nordaj landoj (Z); piulo estas savata kontraŭ mizero (X); en lia tempo Jehuda estos savita (X).
 1. Gardi ion de difekto aŭ pereo: savi la vivon al dronanto (B); la ĉevalo savis al sia imperiestro la vivon (Z); li foriris, por savi sian vivon (X); savi sian dignon; ĉio, kio restis savita kontraŭ la hajlo (Z); nur per amo povas esti savita lia vivo (Z); (f pp io) tio ne savos nian aferon el pereo (Z); la lerteco de la prezidanto savis la situacion.
 1. [RELIGIO] Liberigi de damniĝo: Li venis, ne por pereigi animojn de homoj, sed por savi (N); lian animon vi savos de ŝeol (X); Sinjoro, ĉu malmultaj estas la savataj? (N); tia estos savita pro la pureco de viaj manoj (X); kiu iras en senpekeco, tiu estos savita (X).
 • sin savi
  Sin tiri de danĝero, ordinare per forkuro: li savis sin sur ĉevalo (Z); savu vin sur la monton (X); savu vin, kiel birdo el la mano de la birdokaptisto (X); ŝi iel sin savos (Z).
 • savo
  1. Ago de iu, io savanta: por la savo de via vivo, Dio sendis min (X).
  1. Persono aŭ afero, kiu savas: Li estis por mi savo (X); estu nia savo en la tempo de mizero (X); ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino (Z); al sklavo mon' ne estas savo-li ĉiam restas sklavo (Z); prezenti la Delegacion kiel savon por la ideo de Lingvo Internacia (Z).
 • sava
  1. Alportanta savon: sava helpo.
  1. Haviganta sekurecon: sava klapo zono.
 • savado
  Agado de iu savanta.
 • savanto
  Tiu, kiu savas: li estas mia savanto; [KRISTANISMO] la Savanto (Jesuo).
 • savebla
  Tia, kia povas esti savata: ne plu savebla animo.
 • saviĝi
  1. Eskapi danĝeron aŭ morton: mi tre dezirus, ke li saviĝu el tiu situacio, en kiun li sin enmetis (Z); David foriris kaj saviĝis en la kaverno (X).
  1. Eskapi damnon eternan: se vi saviĝas, ni ankaŭ devas saviĝi (Z); vi saviĝis per fido (N); per kompreno piuloj saviĝas (X).
 • saviĝo
  1. Eksterdanĝeriĝo: danki Dion pro sia saviĝo (Z); lastsekunda saviĝo.
  1. Stato de postmorta eterna feliĉo: ekster la Eklezio ne estas saviĝo (iama aserto de katolikaj teologoj).
 • savito
  Tiu, kiu estis savita: dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas (Z); malmultaj estis la savitoj el la inundego.
 • *Savonto
  Mesio.
 • antaŭsavi
  Anticipe savi de eventuala danĝero: oni devas antaŭsavi la animon de la infanoj kontraŭ la malpuraĵoj kaj tentoj.
 • forsavi
  Savi per forkuro: Joran forkuris kaj forsavis sin (X); forsavis sian korpon kaj animon (Z) (tute malaperis); venis al mi forsaviĝinto de Jerusalem (X); (f) ŝi penis forsavi sin de la malagrabla konversacio (Z).
 • nesaveble
  Tiel, ke savo estas neebla: ĝi devos ja nesaveble morti de malsato (Z); esti nesaveble kondamnita de la kuracistoj.
 • sensava
  Havanta nenian savrimedon.

  savi


  antaŭgardi.antaŭsavi.buo.danki.danĝero.Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.ekster la Eklezio ne estas saviĝo.eltiri el kaĉo.eskapi.gardi.helpi.konservi.liberi.liberigi.panaceo.resaniĝo.saniga.savarmeo.savgarantiaĵo.savi : eldanĝerigi.savkopio.savtabulo.savzono.sekura.ŝirmi.Ŝuldi sian vivon al iu (savinto).talismano.
  danĝero. helpi. protekti.

  Bildvortaro

  384 : Homsavado


  384-01 : raketa kabloĵetilo
  384-02 : raketo
  384-03 : savokablo (ĵetkablo)
  384-04 -7 : ŝirmotolaĵo
  384-05 : ŝtormoĉapelo
  384-06 : ŝtormojako
  384-07 : ŝtormomantelo
  384-08 : korkoveŝto
  384-09 : aerveŝto
  384-10 : mara savado (savado de ŝippereŭloj)
  384-11 : savohelikoptero
  384-12 : surbenkiĝinta ŝipo (averiinta ŝipo)
  384-13 : savokablo
  384-14 : savokuloto
  384-15 : mara kroza savoŝipo
  384-16 : helikopterferdeko
  384-17 : savboato
  384-18 : pneŭmatika boato
  384-19 : savofloso
  384-20 : fajroestinga instalaĵo
  384-21 : hospitalo kun operacia kajuto kaj revarmiga bankuvo
  384-22 : navigaciejo
  384-23 : supra ponto
  384-24 : malsupra ponto
  384-25 : manĝejo
  384-26 : rudra kaj helica instalaĵo
  384-27 : holdo
  384-28 : estingoŝaŭmujo
  384-29 : flankomotoroj
  384-30 : duŝniĉo
  384-31 : ŝipestra kajuto
  384-32 : unulita ŝipana kajuto
  384-33 : pruhelico

  Eble rilatitaj:

  aĉetx, aeroforx, amikx, antaŭ, -ant, arĥivx, aŭtomobilx, fuĝx, kopix, rifuĝx, ŝafx, sekurx,