profano

profan/o (3)


Tiu, kiu ne estis inicita en sanktaĵojn, misterojn ks: kompreneble la rezultatoj de tia sperto estas tenataj en plej granda sekreto antaŭ la profanoj (Z); estas malpermesate al la profanoj eniri en fraAmasonan templon.
laiko.
 • profana
  Fremda al la sanktaĵoj kaj religiaj misteroj: la profana historio (kontraste kun la Biblia); kelkaj el liaj disĉiploj manĝis kun manoj profanaj, t.e. ne lavitaj (N); evitu profanajn babiladojn (N).
  malpura.
 • profani (tr)
  Konduti kiel profano, t.e.:
  1. Malobservi la sanktecon de religiaĵoj: profani preĝejon per adulta intrigo, sanktan vazon per malpia uzo; ne profanu per furiozo kaj per mortigado la templon de l' diino (Z); ĉar la titolado de Dio per 'Sinjoro' estas io tro triviala kaj profananta [...] (Z).
  1. Malobservi la respekton ŝuldatan al io aŭ iu: se troviĝos inter ni persono, kiu profanas nian feston per persona ambicio, ni ĉiuj deturnos nin de li (Z); ni ne profanu tiun profundan senton per teoriaj klarigoj (Z); mi estis jam preta protesti, ke la kanajlo tiel profanas mian nomon (Z).
   atenci, malsanktigi.
 • profanado
  Ago de tiu, kiu profanas ion: la profanado estis ordinare punita per morto.
 • profananto
  Tiu, kiu profanas ion.
 • profaneco
  Karaktero profana.

  Iel rilatitaj:

  pix preĝx