paŝi

*paŝ/i (ntr)

Meti la piedojn alterne unu antaŭ alia, por sin transloki: rapide sencele, takte paŝi; li maltime paŝis renkonte al ambaŭ (Z); la knabino, kiu paŝis sur panon, por ne malpurigi siajn ŝuojn (Z); ili paŝis for silente (K); li paŝas rapide tien kaj reen (Z); al la estrado en la mezo de la sinagogo malrapide paŝis la kantoro kun la sankta libro (Z).
iri, marŝi.
 • paŝo
  1. Meto de unu piedo antaŭ la alia en la irado: fari falsan paŝon (Z) (preskaŭ fali); kvazaŭ spiono el infero akompanus ĉiun mian paŝon (Z); ŝi havis vizaĝon viglan, paŝon facilan (Z); siajn paŝojn ĝi direktis inter pavojn (K); ili iris per firmaj paŝoj al sia domo (Z); ŝi malrapidigis siajn paŝojn (Z); la cikonioj englutadis ĉe ĉiu tria paŝo unu ranon (Z); (f) ni paŝo post paŝo [...] atingos la celon (Z). [VIDU] paŝoŝanĝi, paŝ (o)teni, spuro.
  1. Spaco trapasita per unu paŝo: la ĉambro estis 5 paŝojn longa (B); ili troviĝis en malproksimeco de apenaŭ kelke da paŝoj de la ŝtuparo (Z); inter mi kaj la morto estas nur unu paŝo (Z); de majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo (Z); inter voli kaj fari estas grandega paŝo (Z); kiel ni efektive vidas sur ĉiu paŝo (Z) (ĉie).
  1. (f) Ago, per kiu oni progresas en entrepreno: li havas nenian ideon pri la malfacileco de sia entrepreno kaj baldaŭ retiros sin post la unuaj paŝoj (Z); la entrepreno estos neebla, se ĉiuj preparaj paŝoj ne estos frutempe finitaj (Z); ni ne devus fari tiun ĉi paŝon nepreparite (Z); retenadi la Ligon de ĉia facilanima paŝo (Z); fari falsan (misan) paŝon (Z).
  1. [TEKNIKOJ] Distanco inter du homologaj punktoj de la kanelo de ŝraŭbo, mezurata paralele al la akso: helico kun variigebla paŝo; (analoge) paŝo de dentrado (distanco inter la pintoj de du dentoj); kanela paŝo; polusa paŝo (angula aŭ periferia distanco inter du sinsekvaj neŭtralaj linioj de elektra maŝino).
 • paŝadi
  Daŭre, ofte paŝi: ŝi ankaŭ iam paŝadis per malpeza piedo sur lanuga herbokovro (Z); li diradis kelkajn flataĵojn kaj senzorge paŝadis for, ne atendante la efikon (Z).
 • paŝado
  Irado aŭ irmaniero: lian paŝadon mi rekonas.
 • paŝego
  Tre granda paŝo.
 • paŝeti
  Iri per mallongaj paŝoj.
 • alpaŝi (ntr)
  1. Paŝi, proksimiĝante al iu, io: fine ŝi levis la kapon kaj alpaŝis al la mastrino de la loĝejo (Z); S. (senbrue alpaŝante) (Z).
  1. (f) Komenci trakti ion, klopodi pri io: alpaŝi al alia demando, al la elekto (Z), al la realigado de la projekto (Z).
 • antaŭpaŝi
  Paŝi, por antaŭiri al iu.
 • antaŭpaŝo
  Paŝo antaŭen, progreseto.
 • ekpaŝi
  Komenci, intenci paŝi: kiu levis la piedon, devas ekpaŝi (Z); ne ekpaŝu sur la vojo de malbonuloj (X).
 • elpaŝ (ad)i
  1. Eliri el la vico, antaŭeniri: kvar volontuloj elpaŝis.
  1. Iniciati iun interrompantan diron aŭ faron: kiam la avino rakontis historiojn, li ĉiam elpaŝadis kun ia 'sed' (Z).
  1. Publike iniciati aŭ deklari: malkuraĝe elpaŝi (Z); Z. devis promesi al sia patro, ke li almenaŭ ne elpaŝos publike kun sia laboro, antaŭ ol li finos la studadon en la universitato; li sciigis min, ke, se mi ne elpaŝos kun radikalaj reformoj, li ĉesos eldonadi la gazeton (Z); la deputito elpaŝis kontraŭ militismo; la pastroj elpaŝis kontraŭ la dancoj; tiu panegiro ne estas deklamado nek polemika elpaŝo; ĉu efektive ekzistis homoj, kiuj elpaŝadis kontraŭ la pioniroj de tiu ideo kun tiaj sensencaj kontraŭparoloj? (Z).
   eliri.
 • enpaŝi
  Paŝi, enirante: li enpaŝis en la boaton.
 • mispaŝo
  Nekonvena, maltrafa paŝo, aŭ (f) misfaro.
  misago.
 • preterpaŝi (tr)
  Preteriri, paŝante: li preterpaŝis la falintan homon.
 • retropaŝi
  Paŝi dorsdirekte, ne turninte la korpon: li retropaŝis du paŝojn, por pli bone enfokusigi la scenon.
 • surpaŝi (tr)
  Treti.
 • transpaŝi (tr)
  1. Iri pli malproksime, ol linio, lima ks: pli malgaje ol tiam, kiam la juna virino la unuan fojon transpaŝis ĝian sojlon (Z); Li donis sian leĝon al la maro, por ke la akvoj ne transpaŝu siajn bordojn (X); ne transpaŝebla baro.
  1. (f) Ne respekti, ne observi ian limigon, malpermeson ks: transpaŝi la moderecon; tiuj provoj ankoraŭ ne transpaŝis la komencan stadion; la ambicio, kiu igas la virinojn transpaŝi la limojn destinitajn al ili de la naturo (Z).
 • anserpaŝi (ntr)
  [ARMEOJ] Iri laŭ la anserpaŝo.
 • anserpaŝo
  Parada paŝo, en kiu oni ne fleksas la genuojn, uzata en la germana armeo kaj armeoj germane dresitaj.
 • dancopaŝo
  ĉiu el la apartaj turniĝoj aŭ krurmovoj en danco.
 • sturmopaŝe
  Per tre rapida paŝo, kiel de sturmantoj.
 • ŝraŭb (aĵ)paŝo
  La distanco, kiun ŝraŭbo antaŭeniras en unu turno.


  alpaŝi rekte al la afero. Anasiri (anaspaŝi). Anserpaŝo. Instrui al iu kiel paŝi rekte. La knabo provis paŝteni kun mi. Ni paŝo post paŝo atingos la celon en gloro. Rekoni ies paŝojn. ŝraŭbpaŝo, Unua paŝo iron direktas.
  konduti. piediri. treti. vadi.
  atingi. celo. direkto. iri. marŝi.

  Iel rilatitaj:

  abazix antaŭ atingx celx dancx demarŝx direktx irx komencx marŝx piedx plankx promenx ĉevalx ŝanĝx ŝtupx