nu

La dektria grafemo de la greka alfabeto (N, v), responda al n.