naĝi

*naĝ/i (ntr)

 1. (pp animalo) Translokiĝi sur aŭ en la akvo per movoj de membroj aŭ de korpoparto: kankroj naĝas retroe; per la piedoj kaj per unu brako li penis naĝi antaŭen (Z); naĝi malproksimen sur la maro (Z); naĝi sur la brusto, flanko, dorso, tra rivero, kun la tajdo, kontraŭ la fluo, unu mejlon; li naĝas kiel ŝtono; fiŝo granda naĝas profunde (Z) (pf: por grandaj malfeliĉoj, grandaj rimedoj).
 1. (io) Flosi: lago kovrita per naĝantaj folioj (Z); ĉirkaŭe naĝis montoj da glacio (Z); sovaĝaj anasoj peze kaj dormeme naĝis sur la akvo (Z); kadavroj naĝis en la rivero; (analoge) la nuboj, kiuj naĝis super ĝi matene kaj vespere (Z); (f) en liaj okuloj kvazaŭ naĝis feliĉaj rememoroj kaj antaŭsentoj. (Z).
  flugi, ŝvebi.
 1. (f) Troviĝi en ia likvo pli-malpli abunda: la mortigito naĝis en sia sango; makaronioj naĝantaj en varma butero; la supo kun la revene naĝantaj buletoj (Z); (f) naĝi en riĉaĵoj (Z), en plena feliĉo.
 • naĝo
  Ago de tiu, kiu naĝas: fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo (Z); subakva naĝo.
 • naĝa
  Rilata al naĝo: la naĝa aparato de polpo.
 • naĝadi
  Longe aŭ kutime naĝi: ŝi naĝadis renkonte al la vikingo, kiam lia boato estis alproksimiĝinta (Z); kiam ili povis supozi, ke rompiĝos ŝipoj, ili naĝadis antaŭ la ŝipoj kaj kantadis (Z).
 • naĝado
  1. Longa aŭ kutima naĝo.
  1. Arto, maniero, kiel oni naĝas.
   kraŭlo.
 • naĝarto (Z)
  Naĝado 2.
 • naĝejo
  Loko, pretigita por naĝado en parko, urbo k.a.
 • naĝilo
  1. [ZOOLOGIO] Membro de fiŝo, uzata kiel puŝilo kaj direktilo dum naĝado.
  1. [ZOOLOGIO] Dorsa aŭ anusa kilo de fiŝoj, subtenata de ostaj radioj.
  1. [SPORTO] Kaŭĉukaj duonŝuoj kun larĝa surfaco, por helpi al subakva naĝado.
 • naĝisto
  Homo, kiu praktikadas la naĝan sporton: li estis bona naĝisto (Z); batalnaĝisto.
 • alnaĝi (tr)
  Atingi, naĝante: alnaĝi la kontraŭan bordon de rivero; tien ĉi alnaĝis la virineto (Z); la fiŝo alnaĝadis al la vitraj muroj (Z); (f) per la fadeno de rememoroj alnaĝis al ŝi la bela vizaĝo de la patrino (Z).
 • elnaĝi
  Eliĝi, naĝante: siaj fratinoj elnaĝis el la internaĵo de la maro (Z); nur lia kapo elnaĝis plu; (f) multe elnaĝis en ĝia memoro (Z).
 • fornaĝi
  Foriĝi, naĝante: la ligna ŝuo fornaĝis (Z); tiam ŝi fornaĝis kaj kaŝis sin post kelkaj altaj ŝtonoj (Z); (f) antaŭaj kutimoj kaj sentoj fornaĝis en neatingeblan malproksimon (Z).
 • subnaĝi
  Subiĝi, naĝante: ŝi subnaĝis profunde en la akvon (Z).
 • suprennaĝi
  Veni supren, naĝante: (per miraklo) la hakilo suprennaĝis (X); ofte la kvin fratinoj suprennaĝadis en unu linio super la akvon (Z).
 • surnaĝi
  Resti sur la supraĵo de akvo: laŭ la specifa pezo unu korpo surnaĝas, ŝvebas aŭ subiĝas.
 • tranaĝi, transnaĝi (tr)
  Trairi, transiri, naĝante: la hund' kun granda pec' vianda riveron estis tranaĝanta (K); Bajrono tranaĝis Dardanelojn; nek transnaĝeble, nek transireble (Z).

  naĝi


  Al fiŝo ne instruu naĝarton.flosi.lago.naĝilo.naĝobarelo.
  akvo. likvo. maro. sporto.

  Bildvortaro


  96-01 -7 : ondonaĝejo, hala naĝejo; subtegmentita naĝejo
  96-01 : artefarita ondigo
  96-02 : naĝeja rando; basenrando
  96-03 : bangardisto; naĝomastro
  96-04 : kuŝoseĝo
  96-05 : naĝoringo
  96-06 : naĝoflugiloj; braknaĝiloj
  96-07 : naĝoĉapo
  96-08 -13 : subtegmenta naĝejo
  96-08 : naĝbaseno
  96-09 : naĝanto
  96-10 : oficejo de naĝomastro
  96-11 : enirejo al duŝejoj kaj vestejoj
  96-12 , 13 : vestejoj
  96-12 : vestoŝranko
  96-13 : sekura ŝranko por valoraĵoj
  97-01 : naĝbasena aranĝo; basenpejzaĝo; pejzaĝnaĝejo
  97-02 : naĝbaseno
  97-03 : naĝantino
  97-04 : naĝmatraco
  97-05 : giganta naĝringo
  97-06 : arta insuleto; artefarita pejzaĝo
  97-07 : fontano
  97-08 : art(efarit)aj plantoj
  97-09 : subĉiela naĝejo; subĉiela baseno
  97-10 : akvofalo
  97-11 : akvofungo; duŝfungo
  97-12 : tobogano; glitejego; sidglitejo
  97-13 : naturistejo; naturista banejo; nudista naĝejo
  97-14 : naturistino; nudistino
  97-15 : kaŝbarilo; kontraŭobserva barilo
  97-16 : infanbaseno
  97-17 : pirata ŝipo
  97-18 : grimporeto
  97-19 : naĝkuseno
  97-20 : kirlakva kanalo
  97-21 : akvokanono
  97-22 : naĝpneŭo; naĝringo
  97-23 : bebobaseno, vadbaseno
  97-24 : tobogano; sidglitejo; akvoglitejo
  97-25 : akvoŝpruciga serpento
  97-26 : akvoludilo
  97-27 : akvopilko
  97-28 : termobanejo; termobana areo
  97-29 : arta groto
  97-30 : termobaseno
  97-31 : bobelbaseno (kirlobaseno)
  97-32 : ripozloko; ripozejo; ripozareo
  97-33 : termobanejaj gastoj; termobaniĝantoj
  97-34 : banmantelo
  97-35 : ajurveda* traktado
  97-36 : masaĝoleo
  97-37 : oleoujo; oleŭjo
  98-01 -29 : subĉiela naĝejo
  98-01 : kuŝherbejo; kuŝejo
  98-02 : sunbanejo; sunuma herbejo
  98-03 -9 : plonĝinstalaĵo
  98-03 : turplonĝisto
  98-04 : plonĝoturo
  98-05 : dekmetra platformo
  98-06 : kvinmetra platformo
  98-07 : trimetra plonĝtabulo
  98-08 : unumetra plonĝtabulo
  98-09 : plonĝbaseno
  98-10 : rektkorpa kapsalto
  98-11 : rektkorpa salto
  98-12 : naĝgardisto
  98-13 -17 : naĝinstruado
  98-13 : naĝinstruisto
  98-14 : naĝlernanto
  98-15 : pneŭmata naĝkuseno
  98-16 : naĝtabulo
  98-17 : korka naĝzono
  98-18 : baseno por nenaĝantoj; neprofunda baseno
  98-19 : forflukanaleto; kanaleto por piedlavado
  98-20 : naĝbaseno; profunda baseno
  98-21 -29 : stafetonaĝado
  98-21 : tempomezuristo
  98-22 : celjuĝisto; celkontrolisto; celobservanto
  98-23 : turnojuĝisto; turnokontrolisto
  98-24 : startosoklo
  98-25 : celtuŝo de naĝkonkursanto
  98-26 : startosalto
  98-27 : startigisto
  98-28 : naĝokoridoro
  98-29 : kunkorkflosila limindiko; koridorlimŝnuro; korkoŝnuro
  98-30 -34 : naĝmanieroj; naĝospecoj
  98-30 : brustonaĝado
  98-31 : papilinaĝado
  98-32 : dorsonaĝado
  98-33 : flankonaĝado; rampnaĝado; kraŭlo
  98-34 : subakva naĝado; subakviĝo
  98-35 -40 : tursaltado; plonĝado de rigida platformo (simile: de elasta platformo por tiel nomata arta plonĝado)
  98-35 : kapsalto el staro
  98-36 : inversa kapsalto; aŭerbaĥ-salto
  98-37 : duobla inversa mortosalto
  98-38 : ŝraŭbo kun alkuro, plenturna kapsalto antaŭen
  98-39 : borilo, duonturna kapsalto antaŭen
  98-40 : mortosalto el manstaro
  98-41 -45 : akvopilkado
  98-41 : golejo
  98-42 : golisto; golulo
  98-43 : akvopilko
  98-44 : defendanto; arierulo
  98-45 : atakanto; avanulo

  Iel rilatitaj:

  akantiasx akantopterigx akvx apendikularix artx aŭkx banx basenx fiŝx irx kilx lagx likvx marx sportx veturx