loĝi

*loĝ/i

 1. (ntr) Pli-malpli daŭre restadi en loko, kie oni kutime vivas: loĝi en Parizo, en la strato (X), en la tria etaĝo (Z); li loĝas ekster la urbo (Z), en la fino de la mondo (Z); loĝi sur angulo de tegmento (X); mi ne loĝas ĉe mia frato (Z); loĝi inter saĝuloj (X); siaj piedoj ne loĝas en ŝia domo (X) (ŝi emas promeni aŭ vojaĝi); (f) amo kaj puno loĝas komune (Z); mi, saĝo, loĝas kun la prudento (X); en mia koro loĝas pli da suferado pro vi, ol [...] (N).
 1. (tr) Daŭre okupi: dense loĝata urbo (Z); arbaro loĝata de sennombraj birdoj (Z); formikejoj, el kiuj ĉiu estis loĝata de centoj da estaĵetoj (Z).
 • loĝa
  [EKOLOGIO] Havanta loĝon (ie): grundoloĝa, petroloĝa, ŝelloĝa likeno; plej multaj saksifragoj estas rokloĝaj.
  RIM. 'loĝa' respondas al la L-a suf-o -cola.
 • loĝ (ad)o
  Ago de tiu, kiu loĝas: ricevi ĉe iu loĝon kaj nutron.
 • loĝadejo
  Domicilo.
 • *loĝanto
  Persono, kiu loĝas ie: miliono da loĝantoj (Z); la loĝantoj de unu urbo (Z); venos malfeliĉo sur ĉiuj loĝantoj de la lando (X); la lunloĝantoj (Z).
 • loĝantaro
  Tuto de la loĝantoj, ekz. de urbo, lando kc: landoj kun diverslingva loĝantaro (Z).
 • loĝato
  [EKOLOGIO] Vivulo sur aŭ en kiu saprofite, simbioze aŭ parazite loĝas alia vivulo.
 • loĝateco
  Maniero, kiel urbo, regno ktp estas loĝata: densa, maldensa loĝateco.
 • loĝebla
  Tia, ke oni povas tie loĝi: loĝebla lando (X).
 • *loĝejo
  1. Loko, kie oni loĝas: loĝejo de birdoj, de formikoj; (f) en la domo de mia patro ekzistas multe da loĝejoj (Z).
  1. Aro da ĉambroj, prezentanta unu tuton, kaj loĝata de unu familio: mia loĝejo-mia reĝejo (Z); se silentas draŝejo, malpacas loĝejo (Z); apud mia loĝejo estas tri lueblaj ĉambroj (Z); la loĝejmastrino (Z).
   domo, hejmo.
 • loĝigi
  Havigi loĝejon al iu: loĝigi amikon ĉe si; loĝigi laboristojn en barako; bojkoti loĝigistinojn, kiuj elektas siajn klientojn laŭ rasaj kriterioj.
 • loĝloko
  Regiono, kie oni loĝas: kiam en mia loĝloko ekzistos komunumo de liberkredanoj (Z); la luno estas kapabla servi kiel loĝloko por vivantaj estaĵoj (Z); ilia loĝloko estis de Meŝa ĝis Sefar (X).
 • ekloĝi (ntr)
  Komenci loĝi aŭ (tr) alpreni kiel loĝejon: ili trovis valon en la lando Sinar, kaj tie ekloĝis (X).
 • enloĝiĝi
  Sin loki en loĝejon: enloĝiĝi en mansardo (Z), en ia hotelo (Z).
 • priloĝi (tr)
  Loĝi 2: Jerusalem estis priloĝata kaj bonstata (X).
 • subloĝateco
  Stato de regiono, lando ks, en kiu la nombro de la loĝantoj estas nesufiĉa proporcie al la ebloj de produktado.
 • transloĝiĝi
  ŝanĝi sian loĝejon, kaj okupi alian: li devis transloĝiĝi tre alten [...] , tute sub la tegmento (Z); en ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo (Z).
 • troloĝata
  Tro dense loĝata: troloĝata regiono; (analoge) troloĝata lernejo, trajno.
 • amasloĝejo
  Loko, kie oni disponigas al turistoj, studentoj kc litojn en komuna ĉambro por malalta prezo.
 • pasloĝi (ntr)
  Loĝi kiel gasto, ne konstante: fremdulo kaj pasloĝanto mi estas ĉe vi (X).
  migri.
 • somerloĝejo
  Loĝejo, uzata nur dum somero: la cikonia paro havis somerloĝejon sur unu domo en Jutlando (Z).

  loĝi


  Esprimoj

  Amo kaj puno loĝas komune (Z).
  En infero loĝante, kun diabloj ne disputu (Z).
  La najtingalo kantis tiel, kvazaŭ ĉiuj melodioj loĝus en ĝia malgranda gorĝo (Z).
  Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas (Z).
  Lingvo kaj lando apartenantaj plenrajte al ĉiuj siaj uzantoj kaj loĝantoj (Z).
  Pli bone estas loĝi sur angulo de tegmento, ol kun malpacema edzino (X);

  Kelkaj kunmetaĵoj

  ,ekloĝi,enloĝiĝi, ,loĝ(ad)o,loĝa,loĝadejo,loĝantaro,loĝanto,loĝateco,loĝato,loĝebla,loĝejo,loĝi,loĝigi, , ,pasloĝi,priloĝi, ,subloĝateco,transloĝiĝi,troloĝata

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  abatejo
  abelujo
  bangalo
  barako
  budo
  domo
  domveturilo
  ejo
  ekzilejo
  empireo
  formikejo
  gareno
  garnizono
  geto
  gineceo
  hejmo
  hotelo
  infero (aŭ Infero)
  internulejo
  jezuitejo
  kabano
  kajuto
  kampo
  karavano (= ruldomo).
  kazerno
  kaĝo
  kelo
  klubo
  kolonio
  komandejo
  konstruo
  konvento
  ladvilaĝo
  lazareto
  lokalo
  loko
  mansardo .
  mondo
  muelejo
  nestaĉo
  nesto
  nokthaltejo
  nubskrapulo .
  palaco .
  parokestrejo
  paroĥestrejo
  pavilono
  pensiono
  rezidentejo
  reĝejo (reĝolando)
  somerdomo
  stalo
  subferdeko
  tegmento
  tendaro
  tendo .
  virinejo
  ĉambro
  ĉaskabano
  ĝendarmejo

  dermesto (dominsekto)
  dommoteo (insekto)
  muŝo (insekto)
  trogio (insekto)

  aborigeno
  adreslibro
  alkovo .
  asekuri .
  aŭtoktono
  diasporo
  elmigri
  enkrakisto
  enmigri
  etaĝo
  furiero
  gastigi
  homplena
  indiĝeno
  komforta
  komuna
  kvartalo
  lando
  luebla
  luksa
  majstro
  malriĉa
  malvasta
  mastro
  mastrumi
  meblo
  muro
  muso
  najbaraĵo
  najbaro
  nomplato
  numero
  palafito
  parenca
  paro
  privata
  publika
  samurbano
  senhoma
  setli
  situo
  strato
  urbo
  vagabondo
  vicluigi
  vilaĝo
  ĉambroluiganto
  ĝardeno
  ĵaluzio
  ŝirmi

  Ankaŭ vidu:

  fenestro . hejti . pordo . urbo .

  Iel rilatitaj:

  -ej abatx abelx aborigenx adresx alkovx apartamentx asekurx avx aŭtoktonx bangalx barakx budx dermestx diasporx domicilx domx ekzilx empirex etaĝx fenestrx ferdekx formikx furierx garenx garnizonx gastx getx ginecex haltx hejmx hejtx homx hotelx indiĝenx inferx internx jezuitx kabanx kajutx kampx karavanx kastelx kazernx kaĝx kelx klubx kolonix komandx komfortx komunx konstrux konventx krakx kvartalx landx lazaretx lokalx lokx luksx lux majstrx mansardx mastrx meblx migrx mondx motex muelx murx musx muŝx najbarx nestx nomx nubx numerx okupx palacx palafitx parencx paroĥx parx pavilonx pensionx popolx pordx pozicix privatx publikx restx rezidentx reĝx riĉx salonx setlx situx stalx stratx tegmentx tendx trogix urbx vagabondx vastx veturx vilaĝx virx ĉambrx ĝardenx ĝendarmx ĵaluzix ŝirmx