likopersiko

likopersik/o

[BOTANIKO] G. (Lycopersicon el solanacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj kun nepare plume kunmetaj folioj kaj kun fruktoj (beroj) karnaj, de verdetaj gis ruĝaj; 7 sp-oj el SU Ameriko, i.a. tomato (manĝebla likopersiko, L. esculentum).

likopersiko


Iel rilatitaj:

legomx