gento

*gent/o

 1. [HISTORIO] Grupo el pluraj familioj, posteularo de unu sama praulo, kune vivantaj kaj regataj de unu sama estro: la Romaj patriciaj gentoj; la Julia gento; la indiĝenaj gentoj de Aŭstralio.
  fratrio, klano, domanaro, tribo [VIDU] gentopatro.
 1. Homa grupo, havanta difinitajn historiajn kaj kulturajn tradiciojn, inter kiuj troviĝas la mito pri komuna origino: la aron de ĉiuj homoj, kiuj havas saman devenon kiel mi, mi nomas mia gento (Z); mi parolu ne sole pri rasoj, sed ankaŭ pri gentoj, ĉar ambaŭ egale signifas etnologian grupon da homoj kaj diferencas nur per sia amplekso (Z); (f) la rana gento (K).
  etno, nacio, popolo.
 • gentoj
  1. [BIBLIO] La paganaj popoloj.
  1. (ark.) = genro 2.
 • genta
  Rilata al gento: genta religio, lingvo (Z), ŝovinismo (Z); la gentaj nomoj de multaj landoj (Z).
 • intergenta
  Okazanta inter la gentoj: herede nutri intergentan disecon (Z); la intergenta malamo (Z).
 • sengenta
  Ne plu konanta gentan disecon: sengenta komunumo de liberkredanoj (Z).
 • sengenteco
  Eco de io sengenta: la principo de la sengenteco de la tero (Z).
  sennacieca.
 • aligenta
  Venanta de alia gento, fremda: vi faris krimon, prenante aligentajn edzinojn (X).
 • aligentano, aligentulo (X)
  Homo de alia gento.
 • diversgenta
  Konsistanta el pluraj gentoj: ĉiu regnano de mia diversgenta patrujo (Z).
 • samgentano
  Homo apartenanta al la sama gento, kiel alia: ili tiel kutimiĝis vidi ĉirkaŭ si nur samgentanojn [...] (Z).
 • Gent/o
  Flandria havenurbo (3°44'E, 51°03'N).

  gento


  Eble rilatitaj:

  ajnux, albanx, andaluzx, aramex, armenx, asamx, Aŭstronezix, beduenx, belorusx, bengalx, bohemx, bretonx, britonx, burjatx, ĉeĉenx, ĉeĥx, ĉerkesx, ciganx, ĉuvaŝx, dalmatx, francx, germanx, homx, nomx, samx,