fritilario

fritilari/o

[BOTANIKO] G. (Fritillaria el liliacoj) de plurjaraj herboj kun iom skvama bulbo kaj kun unu- aŭ mult-opaj, maturstadie pendaj, pokaloformaj floroj; ĉ. 100 sp-oj el U Eŭropo, la Mediteranea regiono kaj E Azio.
  • imperiestra fritilario
    Sp. de fritilario (F. imperialis) hejma de Irano ĝis N Hindio, pororname kultivata. SIN. imperiestra krono.

    fritilario


    Iel rilatitaj:

    legomx