forĝi

*forĝ/i (tr)

 1. Prilabori feron (aŭ alian metalon) per fajro kaj martelo: forĝanto de diversaj majstraĵoj el kupro kaj fero (X); forĝu feron, dum ĝi estas varmega (Z); el oro forĝita li faris kerubojn (X); forĝi glavon, hufferon, kradon, kirason.
 1. (f) Elfari per propra penado: ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton (Z); el ĉiu el siaj talentoj forĝi spiritan batalilon (Z); tiu ĉi entreprenema kapo forĝas kaj plenumas planojn (Z); forĝi vorton (Z).
 • forĝ (ad)o
  Ago de forĝanto.
 • forĝebla
  Tia, ke ĝi povas esti forĝata.
 • forĝejo
  Loko, en kiu laboras forĝisto.
 • forĝisto
  Tiu, kiu metie forĝas.
 • alforĝi
  1. Fiksi al io per forĝado: alforĝi maningon al sabro; tiajn kanajlojn oni devus alforĝi al la galeroj! (Z); malfacila malsano alforĝis lin al la ĉambro (Z).
  1. (f) Senmovigi ĉe iu loko, daŭre restigi: personoj alforĝitaj al la lito de morto (Z); stari kvazaŭ alforĝita al la loko (Z); alforĝi al si la rigardon de la publiko (Z); kiel serpentoj per sia rigardo magie alforĝas la birdojn, tiel tiuj paperetoj alforĝis al si la pupilojn de la virino (Z).
   fiksi, kateni, alglui, enradikigi, firmigi; hipnotigi.
 • elforĝi
  Produkti per forĝado: elforĝi armaĵon (Z).
 • kunforĝi
  1. Kunigi per forĝado.
  1. (f) Firme kaj daŭre kunigi: kunforĝi sin al amiko (Z).
   alglui, alligi.
 • subforĝi (Z) = hufferi.

  forĝx

  Bildvortaro

  290 : Forĝisto I


  290-01 -8 : forĝofajrujo kun fajro
  290-01 : forĝofajrujo
  290-02 : fajroŝovelilo
  290-03 : asperga tufo
  290-04 : fajroskrapilo
  290-05 : skorisokrapilo
  290-06 : aer-aldukto
  290-07 : fumkapuĉo, fumfunelo
  290-08 : estingujo
  290-09 : pneŭmata martelmaŝino
  290-10 : falmartelo
  290-11 -16 : amboso
  290-11 : amboso
  290-12 : kvareĝa amboskorno aŭ ambosbeko
  290-13 : ronda amboskorno
  290-14 : ambosplato
  290-15 : fiksovango
  290-16 : batdensiga bloko
  290-17 : truarbloko
  290-18 : ilakrigilo
  290-19 : akriga disko
  290-20 : takelo
  290-21 : labortablo
  290-22 -39 : forĝiloj
  290-22 : postbata martelo
  290-23 : forĝmartelo
  290-24 : plata tenajlo
  290-25 : kurba tenajlo
  290-26 -31 : partoj de martelo
  290-27 : martelbeko
  290-28 : martelfaco
  290-29 : marteltruo
  290-30 : marteltenilo
  290-31 : kojno
  290-32 : tranĉkojno
  290-33 : platiga martelo
  290-34 : foldomaretelo
  290-35 : glatiga martelo
  290-36 : truiga martelo
  290-37 : angulbeka tenajlo
  290-38 : forĝtranĉilo
  290-39 : fleksilo
  290-40 : forĝisto

  291 : Forĝisto II (agrokultiva teĥniko)


  291-01 : pneŭmata instalaĵo
  291-02 : elektra motoro
  291-03 : kompresoro
  291-04 : premaerujo
  291-05 : premaera dukto
  291-06 : pneŭmata martelborilo
  291-07 -9 : ŝlifmaŝino
  291-08 : ŝlifdisko
  291-09 : ŝirmokovrilo
  291-10 : remorko
  291-11 : bremstamburo
  291-12 : bremsŝuo
  291-13 : bremsgarnaĵo
  291-14 : mezurkofro por bremskontrolo
  291-15 : mezurilo de bremsopremo
  291-16 : bremsotesta instalaĵo, rulila bremstestilo
  291-17 : kavo
  291-18 : bremsrulilo
  291-19 : registrilo
  291-20 -22 : fajnetorna maŝino por bremstamburoj
  291-21 : kamionrado
  291-22 : bormaŝino
  291-23 -26 : rapidsega maŝino, arka segmaŝino
  291-24 : vajco
  291-25 : segilarko
  291-26 : aldukto de malvarmiga likvo
  291-27 : nitmaŝino
  291-28 : remorka ĉasio ĉe skeletomuntado
  291-29 -32 : ŝirmogasa aŭ inertgasa veldaparato
  291-30 : rektifilo
  291-31 : regilo
  291-32 : CO 2 -botelo, karbon-dioksida botelo
  291-33 : amboso
  291-34 : forĝofajrujo
  291-35 : botelĉareto
  291-36 : riparata veturilo (traktoro)

  Eble rilatitaj:

  al, fajrx, ferx, laborx, metalx,