efedr/o

[ BOTANIKO] G. (Ephedra el efedracoj) de evoluintaj, monoikaj gimnospermoj lianoj, arbustoj k arbustetoj-kun verdaj, fotosintezantaj tigoj, kun frue defalantaj folioj k kun 1-2-semaj ŝajnaj fruktoj aŭ membranecaj k alaj aŭ karnaj k de flavaj ĝis ruĝaj; ĉ. 40 sp-oj el Eŭropo, Afriko, Azio k Ameriko, pluraj medicine uzataj pro riĉeco en efedrino k vitamino C, i.a. la ĉinia efedro (E. sinica) el N ĉinio.
  • efedrino
    [FARMACIO] [KEMIO] Alkaloido el efedro, ekstraktata i.a. el ĉinia efedro, C10H15NO, efikanta kiel adrenalino, uzata i.a. por kuraci rinitojn.
  • pseŭdoefedrino
    Natura optika izomero de efedrino, uzata por mildigi katarsimptomojn.

    Iel rilatitaj:

    BOTANIKO adrenalinx alkaloidx arbustx gimnospermx katarx lianx rinx