eŭpatorio

eŭpatori/o

[BOTANIKO] G. (Eupatorium el asteracoj) de plantoj-unu- k plur-jaraj staraj herboj k tufarbustoj-kun korimboj el malgrandaj, cilindroformaj tubetfloraj kapituloj; ĉ. 45 sp-oj el Eŭropo, Azio k E Usono, i.a. la kanaba eŭpatorio (E. cannabinum).
ajapano.

Iel rilatitaj:

ageratx ajapanx