dolĉa

*dolĉ/a

 1. Agrable impresanta la guston kiel sukero aŭ mielo: dolĉa pomo (Z), kuko (Z); dolĉa kuirita vino (Z); dolĉa glaciigita frandaĵo (Z); (f) sukerdolĉa frateto! (Z); akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj (X); dolĉe ŝmiri al iu la lipojn (Z) (multon promesi).
 1. Agrable impresanta la aliajn sensojn: dolĉa melodio (B), voĉo (G), bonodoro (Z), fantazio (Z); dolĉa veluro; lia parolo fluis dolĉe k agrable (Z).
  ĉarma, delikata, facila, plaĉa.
 1. Agrable impresanta la koron, la sentojn: dolĉa vizaĝo, mieno (Z), parolo (Z), sonĝo (Z); pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru (Z); la dolĉa era tempo (Z); dolĉa utopio (Z); paroli dolĉe en la orelon (Z).
  karesa, milda, miela, tenera.
 1. (pp akvo) Sensala.
 1. (pp vino) Tia, ke ĝia sukerenhavo estas relative alta.
  seka 7.
 • dolĉaĵo
  Io dolĉa: sukeraĵoj k dolĉaĵoj; flustri dolĉaĵojn al koketulino; la konsilo de amiko estas dolĉaĵo por la animo (X).
  frandaĵo.
 • dolĉeco
  Eco de tio, kio estas dolĉa: li estis homo de senlima dolĉeco; kia balzama dolĉeco iras el vi renkonte al la malfeliĉa ekzilito! (Z).
 • dolĉega
  Ege dolĉa.
  delica, rava.
 • dolĉigi
  Fari ion aŭ iun dolĉa: dolĉigi teon (B); dolĉigi ies sorton; dolĉigilo povas anstataŭi sukeron.
 • duondolĉa
  (pp vino) Tia, ke ĝia sukerenhavo superas la duonsekecon.
  duonseka, milda 3.
 • maldolĉa
  1. Impresanta malagrable la guston, kiel aloo, galo aŭ genciano: maldolĉa pomo; maldolĉa kiel absinto (Z); maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango (Z); ili ne povis trinki la akvon, ĉar ĝi estis maldolĉa (X).
   acida, akra, vermuto. SIN. amara.
  1. Malagrable impresanta la koron: torento da maldolĉaj larmoj (Z); maldolĉa estas ebriigaĵo por siaj trinkantoj (X); maldolĉa sento de neplenumita espero (Z); pardonu pri la maldolĉa tono de mia letero (Z); estas tre maldolĉe al mi pro vi (Z).
 • maldolĉaĵo
  Io maldolĉa.
 • maldolĉeco
  Eco de io maldolĉa: alproksimiĝas la maldolĉeco de la morto (X).
 • maldolĉigi
  Fari ion, iun maldolĉa: ili maldolĉigis al ili la vivon per malfacila laboro (X).

  dolĉa


  Amarigi, veneni, maldolĉigi la vivon al iu. dolĉanima. Flustri dolĉaĵojn al koketulino. Maldolĉa sento de neplenumita espero. Paroli el la profundeco de sia koro, per vortoj kovritaj, per gestoj, tra la nazo, kontraŭ sia penso, kun flameco, kun vervo, kun impeto, el alta selo, senspirhalto, por si mem, en la vento, dolĉe en la orelon. Pli bone pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero. Ploro amara, dolorega, maldolĉa. pura, distilita ; mola, malmola, "dura", sala, saleta, sensala (dolĉa). Vortludo : Viando estas dolĉa aĵo sed ne dolĉaĵo.
  akvo. ami. bona. ludi. malfeliĉa. manĝaĵo. manĝi. paroli. plori.

  Eble rilatitaj:

  acidx, afablx, annx, batatx, dariolx, kafx, kukx, laktx, olex, salx, sukerx, vinx,