danĝero

*danĝer/o

 1. Proksima ebleco de malbono, malfeliĉo, perdo: la danĝero pasis (Z); la patrujo estas en danĝero (Z); veni, fali en danĝeron; eviti danĝeron; savi iun de danĝero (Z); por ebriulo ne ekzistas danĝero (Z); danĝero pendas super iu (B), minacas iun (B); tiam la estonteco de nia afero estos absolute ekster danĝero (Z); meta iun en danĝeron de morto (Z); sen danĝero de disfaloj (Z); enfali en la danĝeron perdi [...] (Z); senti la danĝeron erari (Z); nenia danĝero, ke ŝi dikiĝus!
 1. Tio, kio povas kaŭzi difekton, morton ks: tiu homo estas vera danĝero por la paco; roko, kiu estas danĝero por la navigado.
  risko. [VIDU] hareto.
 • danĝera
  Prezentanta, enhavanta danĝeron: danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe k malsaĝulo de ĉiuj flankoj (Z); danĝera hundo (Z), urso (Z), vojo (B), situacio (B), malsano (Z), najbaro (Z), malamiko (Z); danĝera por iu, al iu (Z); insektetoj mortige danĝeraj por homaj estaĵoj (Z); la enkonduko de iaj ŝanĝoj en la lingvon estus [...] danĝerega (Z).
 • *danĝere
  En danĝera maniero: koko krias fiere, sed ne danĝere (Z); resti kun leono estas danĝere (Z); danĝere malsana, vundita.
 • danĝeri (ntr)
  Esti danĝera: por virta orelo ne danĝeras vorto malbela (Z).
 • danĝereco
  Eco danĝera de iu aŭ io: la danĝereco de la politika situacio.
 • endanĝerigi
  Meti en danĝeron: per tiu gesto li endanĝerigis sian karieron; endanĝerigi la vivon de piedirantoj per tro rapida stirado.
 • sendanĝera
  1. Prezentanta nenian danĝeron: sendanĝera vojo (B), malsano; sendanĝeraj pingloj, farboj; ĉio, kio estas utile k sendanĝere akceptebla por nia lingvo [...] (Z); pri tio pli sendanĝere estas silenti.
  1. = sekura.
 • sendanĝereco
  1. Nekapablo endanĝerigi: sendanĝereco de kuracilo.
  1. Sekureco.

  danĝero

  danĝero


  akcidento. alarmo. angoro. aplombo. asekuri. ataki. aŭdaca. averti. aŭdaci. brava. danĝero. defendi. embusko. eviti. fuĝi. gardi. gvati. hazarde. heroo. Inter martelo kaj amboso. Kiu ne riskas, tiu ne gajnas. kuraĝa. kuraĝa. kvieta. minaci. misfortuno. paniko. persekuti. plago. rifuĝi. riski. savi. sekura. singarda. sorĉi, fantomo. subite. suspekti. teruro. timi. timigi. trankvila. tumulto. viktimo. zorgi.
  epidemio. koleri. malfeliĉa. malsana. malsata. malŝato. psikologio. suferi. ŝato. timo.

  Eble rilatitaj:

  akcidentx, alarmx, amuletx, amx, aŭdacx, avertx, batalx, bonx, bravx, bux, eventx, fortx, fuĝx, fulmx, hazardx, minacx, rifuĝx, ŝancelx, singardx, subitx, terurx, trankvilx,