daŭko

daŭk/o

[ BOTANIKO] G. (Daucus el apiacoj) de unu- k precipe du-jaraj herboj kun 2-3-oble plume dividaj folioj, kun malgrandaj blankaj aŭ flavetaj floroj en kunmetaj umbeloj k kun fruktoj haraj k dornetaj; subkosmopolita g. de 22 sp-oj, el kiuj karoto.
daŭko

daŭko


Iel rilatitaj:

BOTANIKO apix herbx karotx legomx