blezi

Mis· prononci, aŭdigante gingivalojn kiel dentalojn: ekz. s anst. ŝ, z anst. f.
lispi, kartavi.