betoniko

[ BOTANIKO] Grupo de sp-oj de stakio (ampleksanta la eksan g-on Betonica el lamiacoj), herboj karakterizataj i.a. de plejparte elbazaj folioj en rozeto k de densa infloresko; ĉ. 10 sp-oj el Eŭropo, U Azio k N Afriko.
  • oficina betoniko = oficina stakio .

    Iel rilatitaj:

    BOTANIKO stakix