berberiso

[ BOTANIKO] G. (Berberis el berberisacoj) de arbustoj kun dornaj branĉetoj, kun malgrandaj, ofte dornarandaj folioj, kun flavaj, kloŝformaj floroj ofte en grapoloj k kun multaj beroj, ĝenerale ruĝaj aŭ oranĝaj ĉe la falfoliaj sp-oj, nigre bluaj ĉe la daŭrafoliaj; pli ol 500 sp-oj el Eŭropo, Afriko, Ameriko k precipe Azio, pluraj pororname kultivataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx