baŭmi

  1. Stariĝi sur la postaj piedoj, pp ĉevalo ks: la Hanovra blazono kun baŭmanta ĉevalo.
  1. (f, pp peniso) Erektiĝi: k baŭmas lia kaco en gloro intumeska (W).
  1. (f) Obstine rezisti aŭ kontraŭstari.
    kalcitri, pranci.

baŭmi

baŭmi


Eble rilatitaj:

bestx,