baŭhinio

[botaniko] G. (Bauhinia el fabacoj) de ĉ. 300 sp-oj de tropikaj arboj, arbustoj k lianoj, pluraj pororname kultivataj por belaj, ofte bonodoraj floroj.

Iel rilatitaj:

arbustx arbx fabx lianx