arundo

[botaniko] G. (Arundo el poacoj), parenca al fragmito, de kanoj kun dikaj, fortikaj, 2-6 m altaj tigoj k kun multaj spiketoj en granda paniklo; 3 sp-oj el la Mediteranea regiono k Tajvano, el kiuj donako (A. donax).
donako, fragmito, kano.

Eble rilatitaj: