aranĝi

 • Meti laŭ ĝusta ordo, en taŭgan pozicion: aranĝi ĉambron, liton; aranĝi librojn en biblioteko; aranĝi polinomon; la knabino en unu el la pakaĵetoj orde aranĝis kelke da infanaj vestoj k iom da tolaĵo (Z).
  dispozicii, ordometi.
 • Prizorgi k kunmeti la detalojn de afero, por ke aranĝi povu okazi k bone stati: kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas (Z); aranĝi tetrinkadon (Z); la urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn (Z); k kiel mi devos nun aranĝi la laboron? (Z); aranĝi eksperimenton; granda institucio aranĝita de registaroj (Z); estas ja tiel aranĝite! (Z); mi jam aranĝos, ke vi estu sufiĉe malgranda (Z); (f) la tuta homaro aranĝos sian religian vivon en egala maniero (Z); vi povas aranĝi al vi feliĉon, kiel ajn malbela vi estas (Z); (abs) se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos (Z).
  organizi, pretigi, plenumi.
 • [muziko] [SPEKTAKLO] Alporti al muzika aŭ teatra peco la necesajn ŝanĝojn, por ke ĝi adaptiĝu al nova akompano, prezentado ks.
  adapti.
 • sin aranĝi
 • Meti sin laŭ taŭga ordo: la du armeoj sin aranĝis kontraŭ la komuna malamiko (Z); observu pli da ordo: aranĝu vin laŭ milita maniero! (Z).
 • Meti sin en taŭgan, oportunan staton: kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas (Z); sin aranĝi komforte.
 • aranĝa
  Aranĝita, aranĝiginta kiel: skvamaranĝaj, tegolaranĝaj (Vd skvamo, tegolo); [botaniko] fingroaranĝaj spikoj; helicaranĝaj, krucaranĝaj floroj; plumeraranĝaj, ŝraŭbaranĝaj (aŭ helicaranĝaj) folioj.
 • aranĝo
 • Maniero, kiel io estas aranĝita, aŭ ties rezulto: fari definitivan aranĝon; efektive, tre laŭdindaj aranĝoj, por teni la popolamason sub la pantoflo! (Z); tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo (Z); de lia vivo aranĝo estas trinko k manĝo (Z); brila aranĝo de kongreso.
 • Organizita renkontiĝo, vojaĝo, kongreso ks: turismaj aranĝoj.
 • [komerco] Konsento inter damaĝito k asekura kompanio pri la kondiĉoj de damaĝa kazo.
 • aranĝaĵo
 • [matematiko] ĉiu el la diversaj manieroj fari vicon de k objektoj el aro de n objektoj (do konsiderante ankaŭ la lokon de la elektita elemento): la nombro de aranĝaĵoj estas n(n - 1)(n - 2)... (n - k + 1).
  kombinaĵo, permutaĵo.
 • [teknikoj] Ilo, mekanismo, aparato, organo, instalaĵo, aranĝita por plenumi difinitan funkcion aŭ laboron, ekz. rega mekanismo: kaŝiga aŭ malklariga aranĝaĵo ( [telekomunikoj] servanta por sekurigi telefonsekreton en publika servo); reguliga aranĝaĵo (por reguligi difinitan funkcion de maŝino ks); teleindika, telemezura aranĝaĵo ( [elektro] mekanismo, indikanta aŭ mezuranta fizikajn grandojn, plej ordinare elektre, je laŭvola distanco).
  aparataro.
 • aranĝema (Z)
  Volonte faranta aranĝojn.
 • aranĝiĝi
  Ricevi aranĝon: la cirkonstancoj aranĝiĝis tiamaniere, ke mi estas nun devigata [...] (Z); ŝajnas al mi, ke la cirkonstancoj aranĝiĝis feliĉe (Z).
 • alaranĝi (Z)
  Adapti.
 • aliaranĝi
  Meti en alian aranĝon.
 • antaŭaranĝi
  Aranĝi, antaŭ ol io aŭ iu alia povus interveni: tio estis antaŭaranĝita trompo.
 • malaranĝi
  Meti en plenan senordon: malaranĝitaj haroj, vestoj.
  konfuzi, malhelpi, perturbi.
 • bankrotaranĝo
  Konkordato 2.
 • datenaranĝi
  [komputiko] Maniero, en kiu datenoj estas aranĝitaj en memoro aŭ sur datenportilo.
  prepari 5.
 • floraranĝo
  Maniero, kiel aranĝi florojn en vazo, bukedo ks: japana stilo de floraranĝo.
 • foliaranĝ (iĝ)o
  [botaniko] La aranĝiĝo de la folioj, precipe de la limboj en la burĝono.
  vernacio.
 • frazaranĝo
  [lingvoscienco] Maniero, kiel oni aranĝas frazon.
  vortordo.
 • hararanĝo
  Maniero kombi k aranĝi la hararon k la rezulto de tiu ago.
  frizo, buklo.
 • petalaranĝ (iĝ)o
  [botaniko] La aranĝiĝo de la petaloj, pli speciale en burĝono.
  estivacio.
 • teksaranĝo
  Maniero, kiel la diversaj fadenoj estas interteksitaj: teksaranĝo de drapo.
 • tekstaranĝo
  [tipografio] Maniero, en kiu teksto estas aranĝita sur paĝo.
  komposti, enpaĝigi.
 • vivaranĝo
  Maniero, kiel iu aranĝas sian vivon: aliaj moroj k vivaranĝoj (Z).
 • vortaranĝo
  Ordo, laŭ kiu vortoj estas metitaj en la frazo: logika, efekta, harmonia, konfuza vortaranĝo.

  aranĝaĵo. Aranĝi aŭdiencon por iu. Aranĝi delikatan, rafinitan menuon. Aranĝi kafobabilan kunvenon. Aranĝi kontraŭ iu aŭ io la konspiron de silento. Aranĝi lojalajn elektojn. Aranĝi, pretigi liton. aranĝo, Brila aranĝo de la kongreso. Fari, aranĝi, prepari la akcepton al iu, por iu. haroj longaj, rigidaj, krispaj, blondaj, brunaj, rufaj, buklitaj, malaranĝitaj. Kompozicio; Aranĝo. La afero estas pli komplika, ol ke oni povus ĝin aranĝi per. Preni sur sin la malfacilan taskon aranĝi kongreson. rimaranĝo, Sin aranĝi komforte. teksaranĝo. Testamentaj aranĝoj, malpermesoj, dispozicioj.

  Eble rilatitaj:

  aferx, al, alternx, antaŭ, delikatx, domx, facilx, florx, folix, formx, harx, horarx, instalx, kombx, komfortx, komplikx, kongresx, okazx, preparx, strukturx, taskx,