anstataŭ

PMEG: [anstataŭ]
I- Prep. signifanta 'en la loko de', 'en la rolo, funkcio de': neniu povas protesti, se vi skribos per h anstataŭ supersignoj (Z); anstataŭ krispaj haroj estos kalvo, k anstataŭ eleganta mantelo estos sako (X); anstataŭ kupro mi alportos oron (X); li faris ŝin reĝino anstataŭ Vaŝti (X); ne servas larmo anstataŭ armo (Z).
vice al.
 • II- Subjunkcio samsenca , k enkondukanta:
 • 1 inf-on: babili , laboru.
  RIM. Se la subjekto k predikato estas identaj en la ĉef- k en la sub-prop. , oni povas sk-i la inf-on: Petro batis Paŭlon anstataŭ (bati) Vilhelmon (Z); ĉiun, kiu petos ion de ia dio aŭ homo anstataŭ de vi, oni ĵetu en kavon de leonoj (X); se vi skribos per gotaj literoj anstataŭ per literoj ordinaraj [...] (Z); anstataŭ manon, kisos mi la buŝon kun pasi' (K). Sed ĉiufoje, kiam la uzo de la nominativo post anstataŭ ne estigas dusencaĵon, ĝi estas preferinda, laŭ la konstanta admono de Z.
 • prop-on enkondukitan per ke, kun indikativo aŭ us-formo laŭ la senco: anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon (Z); Paskalo dediĉis sin al bigotaĵoj, anstataŭ ke li malkovrus la infiniteziman kalkulon.
 • III- Samsenca memstare uzata morfemo .
 • anstataŭi (tr)
  Esti en la loko de; plenumi la rolon aŭ taskon de: nenio anstataŭas la sanon; dum mia foresto mia kolego anstataŭos min; kloro anstataŭas hidrogenon post klorado.
  RIM. Oni ne uzu 'anstataŭi' en la senco de 'anstataŭigi'.
 • anstataŭo
  Io aŭ iu, anstataŭanta: la malvirtulo estos liberiga anstataŭo por la virtulo (X).
 • anstataŭa
  Tia, ke ĝi anstataŭas, aŭ povas anstataŭi: anstataŭa rado, ŝlosilo.
 • anstataŭigi
  Meti en la lokon de; doni la rolon aŭ taskon de: anstataŭigi dornobarilon per muro, oficiston per oficistino; sikomoroj estas dishakitaj, sed ni anstataŭigos ilin per cedroj (Z); mi akceptis la formojn, elĵetis ilin, provis anstataŭigi ilin per aliaj (Z).
  substitui.
 • anstataŭiĝi
  Esti anstataŭigata: deklinacioj plene anstataŭiĝas per la prepozicioj (Z).
 • anstataŭilo
  Surogato.

  Esprimoj

  Anstataŭ respondi li levis la ŝultrojn.
  Anstataŭanta ŝlosilo.
  disketo (anstataŭ filmo).
  Medikamento avantaĝe anstataŭita de nova.
  Nenio anstataŭas la sanon.
  Vendado de anstataŭantaj pecoj por aŭto.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  anstataŭa, anstataŭi, anstataŭigi, anstataŭilo, anstataŭiĝi, anstataŭo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  apostato
  renegato
  restaŭri
  restoracio
  solstico
  substitui

  Ankaŭ vidu:

  rolo loko funkcio prepozicio

  Eble rilatitaj:

  alternativx, asimilx, konjunkcix, novx, ŝanĝx, ŝlosx,